Navalnyj versus Walter Kraft DOPLNĚNO K RAFT UŽ ODSOUZEN !!!!!!!!!!!


Všichni  víme , kdo je Navalnyj. Dokonce tak  dobře, že evidujeme i kolik měl vlasů na  hlavě a  fousů  na bradě  než  ho Putin znovu zavřel, abychom je mohli  pečlivě  spočítat, zda mu nějaký  nebude  náhodou scházet, přirozeně  kvůli  podstoupenému  utrpení  a nelidskému zacházení v  arestu, až  ho ruský gosudar zase  bude muset a konec  pustit. Protože i pro Navalného platí – zavřít mohou, pustit  musí.

Případ  Navalnyj  a vůbec  – vztahy  s Ruskem, jak jsem onehdá  četl, myslím, že  na  Aktuálně.cz od  Fendrycha,  jsou , po koronaviru prý  největším problémem s nímž má  Evropská unie momentálně  co do činění. Protože  prý  jde  o  vrcholné evropské hodnoty o demokracii a  její pošlapávání   v Rusku, atd. atd. atd. atd.  Místo těch atd. si dodejte cokoli dalšího, co jsem, v opravdu  hrubé zkratce vynechal. Zkrátka – kdo je Navalnyj  opravdu  dobře  víme -jsme  mainstreamem  „poctivě a  úplně“ informováni.

Ale  kdo nějaký Walter  Kraft? A proč  ho titulkem evidentně  srovnávám s hrdinou nejhrdinovatějším?

To je  asi nějaký  Germán ne?  Přiznávám, že  já včera  do nějakých 14,00 hod. netušil, že  někdo  takový  existuje a když  na mne  z  mailu kolegy  Delkima  vykouklo jeho jméno, první reakce  byla  stejná  – zase nějakej Hans, co s  ním? . Doplněná o druhou – nejspíš  bude nějaký  čert  šesté kategorie  z  nějakého německého politického  okraje  s nějakou těžkou excentricitou.  Jenže ouha!

Nejde  o Němce. To za  prvé.  Nýbrž o občana  České republiky. To za  druhé. Dokonce o spolupracovníka  poslance Sněmovny parlamentu  ČR  – Jaroslava  Foldyny. To za třetí. Ale především osobu, která  nejspíše  v nejbližších dnech  čeká  velké soudní  řízení, respektive politický proces. Jako vystřižený z padesátých let nebo abych neurazil ty jedině  správné – že by  ze  současného Ruska!  To za  čtvrté.  Jestliže  je pravdivá  následující informace, převzatá  z webu  europortal.cz

z níž  vybírám to nejpodstatnější:

Možná jste si všimli zprávičky o tom, že příští týden má proběhnout soudní řízení proti Walteru Kraftovi, hudebníku, publicistovi, a také asistentu Jaroslava Foldyny, člověku známém mimo jiné skvělými a hlubokými rozbory neomarxistické ideologie. ….Jenže tentokrát jde o něco jiného než obvykle. „Standardně“ je obětí trestního stíhání osoba, která je hodně emotivní a málo inteligentní….. Nicméně proces s Walterem Kraftem do téhle řady nepatří. Jeho „zločinem“ je, že napsal esej Je budoucnost Evropy islámská? a že tato esej byla zveřejněna na stránce České společnosti pro civilizační studia. Bylo to v rámci ankety, které se zúčastnili také Petr Bakalář, Eva Hrindová, Ladislav Jakl, Daniela Kovářová, Marian Kechlibar, Hana Lipovská, Markéta Šichtařová a Václav Vlk. Proč byl z této sestavy vybrán zrovna Walter Kraft, to není jasné. Možná proto, že je asistentem Jaroslava Foldyny, a že v ČSSD zrovna vrcholily mocenské boje (Hamáček proti Foldynovi)…..Ve zmíněné eseji Walter Kraft analyzuje trendy ve vývoji evropských společností. Dospívá k tomu, že je jen velmi malá naděje, že by dlouhodobé soužití evropských společností s uzavřenými muslimskými komunitami mohlo být pokojné. Varuje, že roste riziko násilného řešení….
Text byl vydán v roce 2019, a další vývoj události dal panu Kraftovi za pravdu.

Proto stojí za to proces pečlivě sledovat. Mohl by totiž být milníkem na cestě ke světu, kde si nebudeme kupovat zajímavé knihy, ale potají předávat samizdaty. Raději osobně než e-mailem.

Tolik můj  výtah z  Europortálu. Abyste věděli  kdo je  Walter  Kraft a proč  že  stane před  českými soudy, protože nelze pochybovat, že jestliže  tenhle a já  už nyní neváhám konstatovat  -OSTUDNÝ proces  začne, zcela  určitě  těch rozsudků padne  více  než  jeden. Čekám nejméně  3 až 4.Možná  5,jestliže  se  kauza  dostane  až do Štrasburku.

Takže  víme, že  zloduch Putler  zlodušsky zavřel  hodného a  ušlechtilého Navalného.

Ale  že  by  se nějaký  mainstream  zmínil  o nějakém  Walteru  Kraftovi, tady od nás  z České republiky?  Jež  je popotahován kvůli tomu, že si na vyzvání  jistého spolku  troufl zveřejnit  esej v níž  vyložil svůj názor  na  budoucnost  Evropy ve světle  stále masivnější migrace, zejména z muslimských zemí na  náš  kontinent. Navíc  v kontextu toho, že dalšími vyzvanými byla  například  bývalá ministryně  spravedlnosti Daniela Kovářová nebo hojně  citovaní  autoři  – Markéta  Šichtařová, Václav Vlk nebo Martin Kechlibar, které nejen podle mého soudu,  stojí za  to vždycky  číst! Budoucí, dost možná  kriminální živel Kraft,  byl  pozván  do dosti publikačně  vybrané společnosti, tedy  když  já osobně pominu Jakla  a Lipovskou. Ale nikomu svůj názor nevnucuji. Ti  čtyři  prvně  jmenovaní jsou  skuteční extratřida  mezi nemainstreamovými.

A  za  co že má  být popotahován? Když se proberu  velmi dlouhým rozhovorem Parlamentních listů s  Kraftovým obhájcem Petrem Holým,, pak  jde nejspíše  o  /smutně/ proslulý  gumový  § 356 Tr. zák.- trestný čin podněcování k nenávisti. Za což jeho mandantovi aktuálně  hrozí  až  3 roky  vězení.

Kdokoliv  může  nyní namítnout  – to, že  publikoval  vedle  exministryně  Daniely Kovářové nebo velmi erudovaného právníka  Vlka, či  znalého a ve vyjadřování decentního Martina  Kechlibara,  neznamená, že on  sám nevyhlašoval např.  nějaký  antiislámský  genocidní  pogrom stylem  parlamentního rabiáta  Volného!

Tahle námitka je nanejvýš  oprávněná. Protože není li známa předmětná  materie, nelze se dobrat žádného solidního závěru.  Takže nezbylo hledati  v hlubinách  internetového podsvětí, jestli na  tu  předběžně  odsouzeníhodnou esej  nelze narazit a vytáhnout ji na denní světlo, aby  si každý mohl učinit  svobodný  názor, za  co lze v  současné  demokratické České republice  být trestně  stíhán a posléze  stanout  před  soudní stolicí.

Ale nechme  slov. Popasujme se s tou esejí:

Walter Kraft: Je budoucnost Evropy islámská?

Jsem přesvědčený, že není. Evropané si zatím vždy dokázali poradit (i když často za cenu nesmírného krveprolití) a není důvod se domnívat, že nyní tomu bude jinak. Konflikt mezi islámem a Západem není nic nového a dokonce není nic nového ani to, že probíhá souběžně s konfliktem mezi Evropany samotnými.

Evropští vládcové využívali vpádu různých dobyvatelů na evropské území k vyřizování vzájemných účtů prakticky pokaždé, když k takovému vpádu došlo, protože oslabení protivníka bez vynaložení vlastní energie je vždy lákavé. Dodnes je v politice taková strategie velice častá a pokud se správně odhadne doba, kdy do konfliktu zasáhnout vlastními silami, tak i velice efektivní. Jedinou novinkou je, že současné agrese islámu využívají evropští vůdcové nikoli k útokům vzájemným, nýbrž k útoku na vlastní obyvatelstvo.V tomto směru je však postup evropské byrokraticko-politické oligarchie zcela racionální, protože Evropané jsou pro ni opravdu největším nepřítelem. Mají vztah k vlastní historii, ke svým domovům, ke svým rodinám, věří ve svobodu jednotlivce, v demokracii a… mají volební právo. Všechny uvedené atributy jsou pro současnou evropskou aristokracii smrtelným nebezpečím, a proto každý, kdo má v úmyslu likvidovat jejich nositele, je jejím přirozeným spojencem.

Argument, že muslimští imigranti, až jich bude dostatečné množství, nebudou ochotni akceptovat autoritu současného evropského establishmentu, je sice pádný, ale jeho váhu poněkud snižuje možnost vládnoucích vrstev kupovat si loajalitu muslimů udělováním privilegii. Jde zejména o benevolenci k muslimské kriminalitě, štědré peněžní dary a implantování islámu do celého veřejného prostoru. Všech uvedených možností také establishment bohatě využívá a z Evropanů se tak postupně stávají bezprávní otroci, u nichž je jakýkoli pokus o odpor trestán. Evropská aristokracie k tomu používá bezpečnostní a justiční aparát, ze strany muslimů jde většinou o fyzické násilí. Uvedená strategie je velmi variabilní a represivní postup vždy vyplývá z  druhu provinění, místa prohřešku, sociálního postavení provinilce a mnoha dalších faktorů. Velmi často (především v západoevropských státech a Velké Británii) jde o kombinaci obou zmíněných variant. Partnerství současných evropských elit s islámem je tedy v tomto ohledu velice efektivní a oba spojenci se vzájemně dobře doplňují. Jsem však přesvědčený, že neexistuje žádná cílená koordinace postupu obou stran a že tedy jde o spolupráci veskrze intuitivní. Současný stav však není udržitelný věčně. Muslimové, nejpozději v době, kdy již nebude možné uspokojovat jejich stále rostoucí nároky, nakonec opravdu nebudou ochotni vládu evropské aristokracie akceptovat. V ten moment se toto partnerství rozpadne a současnému establishmentu nezbude jiný spojenec než vlastní (v té době sice již velmi zdecimované, ale pořád ještě relativně početné a akceschopné) obyvatelstvo. Rychlost politických změn v Evropě však nasvědčuje tomu, že k této variantě nedojde a současný establishment bude zbaven moci mnohem dříve. V ten okamžik se manévrovací prostor muslimských agresorů, ale i dalších, dnes nepřátelsky se chovajících entit, velmi zmenší.

Uvažování všech protivníků Západní civilizace je zcela racionální – v současné době mají stejný zájem, a proto postupují společně. Stav dnešní Evropy proto zcela odpovídá složení  koalice, která jí vládne. Tu tvoří:

  • Iracionalisté.
  • Evropští oikofóbičtí  psychopaté
  • Úředníci ochotní sloužit komukoli
  • Všehoschopní političtí oportunisté
  • Muslimští nájezdníci

Jednání jednotlivých příslušníků této koalice je determinováno mírou ideologické zaslepenosti, osobními zájmy a osobnostními charakteristikami každého jedince, přičemž ale platí, že skutečný zájem na likvidaci Západu mají jen příslušníci entity oikofóbických psychopatů a muslimských nájezdníků. Celá výše zmíněná koalice tedy nemůže být příliš pevná a dnes se dokonce dá říci, že v některých evropských zemích už byly podniknuty první efektivní kroky k jejímu oslabení. V této souvislosti lze ze strany těch členů koalice, kteří nejvíce ztrácejí vliv (evropští oikofóbové), očekávat další zvýšení jejich agresivity (více dále v textu).

Jestliže současné ohrožení islámem srovnáme například s dobou, kdy Evropa byla ohrožena nacismem, tak jde o relativně jednoduchou situaci. Druh ohrožení je sice stejný (zotročení, či fyzická likvidace), avšak muslimský svět je, na rozdíl od tehdejšího nacistického Německa, technologicky, a tedy i vojensky, na mnohem nižší úrovni, než Západ. Naše schopnost vymazat muslimské země ze zemského povrchu v řádech hodin se dá považovat za poměrně výhodnou vyjednávací pozici a o naší schopnosti okamžitě zastavit současnou invazi třetího světa do Evropy nelze ani v nejmenším pochybovat – v její dnešní podobě by na to Západu stačily vojenské technologie z bitvy u Trafalgaru. Západní silové kapacity jsou tedy ve všech ohledech silně předimenzované (samozřejmě za předpokladu, že bychom je používali k tomu, k čemu jsou určené). Máme tedy nesrovnatelně lepší výchozí pozici, než například Winston Churchill v roce 1940, obránci Vídně v roce 1683, nebo obránci Konstantinopole v roce 1453. Pro všechny zmíněné by naše dnešní situace byla velice jednoduchou až zábavnou záležitostí. Argument „buď uděláš co říkám, nebo nebudeš“ je srozumitelný úplně každému a v každé době – jde o skutečné argumentační esperanto.

Jediný větší (avšak zdaleka ne neřešitelný) problém plynoucí ze současného stavu, je fakt, že se budeme muset vypořádat s invazní kulturou, která už obsadila části evropského území. O té se ale dá hovořit jako o invazním etniku, protože infiltrace islámem mezi Evropany je zanedbatelná (zde podotýkám, že za Evropana nelze automaticky považovat každého držitele evropského pasu), což situaci činí poměrně přehlednou. Nejsme tedy zdaleka v tak beznadějné pozici, jak by se možná mohlo zdát. Pokud vše shrneme, tak:

  • Evropanů je v Evropě stále ještě víc
  • Svobodné volby (zatím) nikdo nezrušil
  • Silové složky jsou, jak si nedávno stěžovali britští multikulturní nacisté, „pořád ještě příliš bílé“
  • Vojenská převaha Západu je drtivá
  • Argumentační esperanto je všeobecně srozumitelné.

Jediné, co tedy Evropě chybí, je odpovídající politický leadership. To, že naše situace není beznadějná však neznamená, že není vážná. Samozřejmě, že je a Evropě jde o její samotné přežití. Hluk bitvy sice zatím šlechta v paláci přehlušuje hudbou a přípitky s agresorem, ale v podhradí už teče krev.

Co rozhodne o tom, zda bude budoucnost Evropy islámská či nikoliv?

Míra násilí, kterou přistěhovalci vyvolají a čas, který k tomu budou potřebovat. Čím dříve a větší bude násilí, tím dříve se spustí obranné mechanismy evropského obyvatelstva. Je nutné říci, že se v tomto směru invazní etnikum docela snaží a také toto dokazuje, jak moc je zaostalé. Kdyby se jeho příslušníci vydrželi pár let chovat slušně, tak by ovládli Evropu prakticky bez boje, avšak oni svým animálním chováním vybudili k odporu i ty, kteří již byli establishmentem uvedeni do jakési multikulturní hypnózy…

Napětí ve společnosti bude stále narůstat, protože příslušníci vládnoucí třídy jsou v současné době již zcela odtržení od reality a nedokáží správně dávkovat tlak směrem k širokým vrstvám obyvatel, od nichž pak zákonitě dochází ke stále silnějšímu protitlaku, který ještě bude umocňovat vzrůstající agresivita invazního etnika. Právě síla a rychlost těchto protichůdných politických vektorů rozhodne o islámské (ne)budoucnosti Evropy. Za největší nebezpečí dneška proto nelze považovat neomarxistické fanatiky, ale ty kteří drobnými kosmetickými úpravami současných mainstreamových politických postojů uchlácholí obyvatelstvo, aniž by měli v plánu uskutečnit opravdové změny a provést nutné, rasantní kroky (příkladem může být, dnes velmi populární, návrh řešení migrační krize „Marshallovým plánem pro Afriku“)

Zatím stále ještě vypadají Evropané pod svou civilizační slupkou bezmocně, avšak světová dominance Západu nevznikla tím, že by jeho obyvatelé uměli nejlépe plést věnce z květin. Jsem přesvědčený, že kulturní atavismy, které byly v evropské civilizaci budovány stovky, či spíše tisíce let, nemohly zmizet po pár desetiletích vymývání mozků, i když uznávám, že bylo (a stále je) svým rozsahem, sofistikovaností a intenzitou opravdu brutální. Evropané ale již mnohokrát v minulosti  dokázali, že umí likvidovat své nepřátele zdaleka nejefektivněji a jistě si na to dokáží vzpomenout i dnes. Pořád však ještě existuje relativně slušná šance, že  této své dovednosti nebudou muset využít opravdu naplno, a to i přesto. že současná vládnoucí garnitura dělá všechno proto, aby ke krveprolití skutečně došlo. Není také divu; neomarxisté milují krev – samozřejmě pokud není jejich vlastní.

Jaké opatření by mohlo zabránit islamizaci celé Evropy?

Prvním krokem musí být okamžité zastavení imigrace. I když se současná evropská politická reprezentace snaží tvrdit, že to není možné, tak se to ve skutečnosti dá zvládnout poměrně rychle. S několika helikoptérami a rychlými čluny vyzbrojenými kulomety a kamerami jde o misi, která by trvala řádově týdny, maximálně měsíce, navíc se zanedbatelným rozpočtem. Lokalizovat lodě s migranty a poslat je ke dnu je z vojenského hlediska triviální záležitostí, která by se dala pojmout jako cvičení kadetů prvního ročníku vojenských škol. Stejně tak není, při dnešních informačních technologiích, problém rozšířit po třetím světě informaci, že každý pokus o vstup do Evropy končí smrtí. Toto řešení je dokonce proveditelné aniž by bylo porušeno mezinárodní právo. V tomto ohledu si ale přesný postup zatím nechám pro sebe.

Druhým, respektive souběžně probíhajícím, krokem musí být okamžitá deportace všech příslušníků invazní kultury zpět do zemí jejich původu, nebo kamkoli jinam. Dnes je zcela evidentní, že jejich integrace není možná (alespoň ne v rozumném časovém úseku), a proto jiné řešení nepřipadá v úvahu. Toto opatření se bude týkat celého invazního etnika bez ohledu na státní občanství a dá se tak přirovnat k situaci po 2. světové válce a realizaci Benešových dekretů. Že jde o vyzkoušené a osvědčené řešení, které nebrání dobrým (nebo alespoň korektním) vzájemným vztahům v budoucnosti, dokazují dnešní vztahy mezi Čechy a Němci, které jsou snad nejlepší v historii, a to i přes štvaní paní Merkelové a dalších šílených německých politiků proti „nesolidárním a xenofobním“ Čechům.

Stimulů, které by invazní etnikum motivovaly k opuštění Evropy, je celá řada; reformou sociální politiky počínaje (stejně je potřebná) a již výše zmíněným argumentačním esperantem konče. Který z uvedených motivačních prvků bude převládat, nyní nelze odhadnout, avšak je zřejmé, že se čím dál rychleji dostáváme do bodu, kdy odsun nebude moci proběhnout jinak, než prostřednictvím plošné a důrazné perzekuce. Komunita invazního etnika na našem území začíná být už příliš početná a zároveň příliš přesvědčená o vlastní převaze. Dá se proto, z její strany, předpokládat jistá prodleva v pochopení, že celou věc myslíme smrtelně (to slovo bude důležité) vážně a hodláme ji dotáhnout do konce (v tomto ohledu bude zřejmě neomarxistické bažení po krvi uspokojeno a já osobně doufám, že to bude jedna z posledních radostí, kterou jim dopřejeme). V této souvislosti by také mělo být jasně řečeno, že princip zkoumáni viny jednotlivce může být uplatňován pouze v případě kriminálních činů, ale není tak možné postupovat v případě války. V té je legitimním cílem každý, kdo nosí uniformu nepřítele. A my jsme ve válce.

Nejprve bude ovšem nutné učinit krok nejdůležitější: zbavit moci všechny, kteří dnes kolaborují s invazní civilizací. To pokládám za nejtěžší úkol, protože opozice proti současnému establishmentu je zatím roztříštěná, ekonomicky slabá a politicky poněkud naivní. Stávající vládnoucí třída je, v tomto ohledu, pořád ještě v mnohem výhodnější pozici. Vzhledem k tomu, že si začíná uvědomovat, že klasické nástroje politického marketingu k udržení moci nestačí, tak je pravděpodobné, že se při pokusu o udržení své moci, mimo cenzury, zastrašování, či kriminalizování opozice a dovozu voličů ze zemí třetího světa, bude snažit o vyprovokování nějakého rozsáhlejšího konfliktu a vzniklé situace využít jako záminky ke zrušení voleb, přičemž bude používat spíše termínu „dočasné odložení“. Existuje mnoho důvodů, proč jediná země, která v tomto ohledu připadá v úvahu, je Rusko. Pokusy o vyprovokování konfliktu s ním pak budou ještě doplňovány rozdmýcháváním nenávisti mezi jednotlivými evropskými národy (kdy budou napadány ty, které současný proticivilizační politický kurz začnou měnit). Všechny uvedené kroky se již průběžně realizují a podílí se na nich prakticky všechny západní politické špičky, většina médií (veřejnoprávní média jsou v tomto zastoupena prakticky 100%), velká část akademické sféry a bohužel také mnoho představitelů křesťanských církví (což pokládám za obzvláště zvrácené a ještě se k tomuto faktu dále v textu, alespoň ve stručnosti, vrátím).

Pokud takové opatření existuje, do kdy by muselo být provedeno?

Za hraniční situaci se dá považovat okamžik, kdy islámské politické strany budou schopny se stranami oikofóbických psychopatů vytvořit parlamentní většinu v některé z větších evropských zemí. Představa jaderné mocnosti řízené takovou koalicí je, mírně řečeno, poměrně zneklidňující. Ostatní evropské státy by v takovém případě musely zvažovat vojenskou intervenci, která by ale nemusela znamenat skutečnou válku, protože původní obyvatelstvo a (snad pořád ještě „příliš bílé“) silové složky „napadené“ země by podobnou akci vnímali spíše jako osvobození, než jako agresi. Je také pravděpodobné, že by v takové zemi začala občanská válka spontánně a intervence ze zahraničí by pak byla vnímána ještě pozitivněji. Pokud by k takovému vývoji došlo ve vojensky silných státech jako jsou například Francie, Velká Británie, či Německo (i když to není jadernou mocností), tak by evropská protiislámská koalice zřejmě musela uvažovat o nějaké formě spolupráce s Ruskem (vnitropolitická situace v USA účast této země zřejmě vylučuje). Podobné spojenectví by ale také nebylo v evropských dějinách nic nového – vzpomeňme například na koalici proti nacismu před pouhými několika dekádami. V této souvislosti je ale nutné si přiznat, že zatím má však Evropa příliš mnoho Chamberlainů, či dokonce Quislingů a příliš málo Churchillů…

Politický vývoj v evropských zemích naznačuje, že by k výše popsanému katastrofickému scénáři nemělo dojít, avšak není jej možné ani zcela vyloučit. Za mnohem pravděpodobnější lze považovat variantu odsunu invazního etnika, která má ale spíše charakter administrativně-policejní, než válečný. Ovšem i zde bude nutné policejní síly doplnit o příslušníky armády.

Lze předpokládat, že vznikne nějaká verze evropského islámu, který bude radikálně jiný než dosavadní a vstřebá do sebe humanistické hodnoty?

U každého textu, jakým je Korán, nebo Bible, je nedůležitější jeho výklad. Z něj vychází praktikování dané víry, které je pak zdrojem většiny zvyklostí ve společnosti. Ty jsou základem nejen při tvorbě všech psaných i nepsaných norem chování jejích členů, ale také při konstruování společenských institucí a to vše dohromady následně formuje výslednou podobu společnosti. Ta ovšem, zcela přirozeně, zpětně ovlivňuje vnímání náboženství a tím pobízí teology k dalšímu zkoumání textu a korigování jeho dřívějšího výkladu (dnešní afinita mnohých představitelů křesťanských církví k tezím neomarxismu dokazuje, jak silně tento princip dokáže působit). Můžeme předpokládat, že uvedený cyklus bude přítomen neustále, protože nějaká forma víry bude ve společnosti přítomna vždy (i ateismus musíme považovat za víru). Společnost, víra většiny jejích členů a církev jsou tedy v neustálé interakci a je proto zřejmé, že fakticky moc politickou od moci duchovní oddělit nelze. Každé náboženství tedy musíme vnímat jako jistý druh politické doktríny a můžeme říci, že obraz dané společnosti je do velké míry obrazem její víry (domnívám se, že právě zde by se pravděpodobně dala hledat základní příčina současné bezradnosti Západu).

Než budu pokračovat, tak bych rád uvedl, že ačkoli dále v textu budu, v souvislosti se Západem, mluvit jenom o křesťanství, tak nijak nerozporuji skutečnost, že na utváření podoby Západní civilizace má velký podíl i antika a judaismus. Pokud tedy budu zmiňovat pouze křesťanství, tak jedině v zájmu přehlednosti a zjednodušení.

Za dobu trvání křesťanství se výklad Bible vyvinul do velmi tolerantní podoby, která akcentuje používání zdravého rozumu (nepopírám, že v současné době se od tohoto výkladu poněkud vzdalujeme, ale posledních pár set let takový byl a v rámci křesťanské komunity na toto téma dnes probíhají bouřlivé diskuse). V uvedené souvislosti je možné souhlasit s tezí, že ateisté jsou součástí křesťanské civilizace, stejně jako praktikující křesťané, protože Západ dospěl do fáze, kdy prakticky totožné obecně akceptované vzorce chování sdílejí obě skupiny. Protože zároveň platí, že se ateisté aktivně účastní také nejvýznamnějších křesťanských svátků, tak je můžeme považovat za jistou odnož křesťanů (i když by se tomu nejspíš, v souladu se svojí vírou, bránili). Zde se ale jedná pouze o problém definice křesťana (či výkladu Písma?).

Křesťanství zachovává, či dokonce vyžaduje, svobodné uvažování jednotlivce, přičemž této svobodě zároveň stanovuje jisté mantinely, které jsou nutné, aby se společnost vyhnula efektu tzv. „paradoxu svobody“. Civilizační úroveň Západu dokazuje, že tyto mantinely byly nastavené správně, či chceme-li; nejméně špatně ze všech mantinelů ostatních. Křesťanské náboženství tedy sehrálo při vývoji Západu významnou pozitivní úlohu. Bylo jakýmsi katalyzátorem, či protiváhou, která vyrovnávala rychlý ekonomický, či technologický vývoj, jež by jinak hrozil havárií. Je zjevné, že celý tento západní „operační systém“ byl nejefektivnější za všech ostatních a bohužel je však zároveň zjevné, že v současné době se v systému objevily chyby (jejich druh a původ jsou ale tématem na samostatný text)

Pokud se podíváme na dlouhodobé trendy v muslimských společnostech, tak jsou zcela odlišné. Muslimská společnost je společností zcela uzavřenou a jakákoli diskuse je považována za nepřípustnou. Může být sice vznesena námitka, že se diskuse vede a my o ní pouze nevíme, ale takový argument je chabý. Diskusi, o které nikdo neví, která negeneruje žádný výsledek a nemá na fungování společnosti žádný vliv, musíme, alespoň z pohledu praktické politiky, považovat za neexistující. V opačném případě ovšem musí platit následující:

Pokud je současný stav islámské civilizace opravdu výsledkem diskuse, pak na nás neútočí nesourodé skupiny pomatených fanatiků, ale organizovaná síla, která činí promyšlené a cílené kroky, směřující k naší likvidaci. V takovém případě se však jedná o zjevného nepřítele, jehož likvidace je naprosto legitimním aktem sebeobrany. Jaký je tedy závěr? Ať už je současný stav islámu výsledkem diskuse, či důsledkem její absence, máme v obou případech dostatečně silné důvody považovat vyznavače této ideologie za hrozbu a podle toho s nimi nakládat.

Jestliže vycházíme z předpokladu, že obraz společnosti je obrazem její víry, tak můžeme říci že islám při celkovém vývoji nepůsobí jako katalyzátor, který snižuje riziko havárie, ale jako zeď, o kterou se vývoj rozbíjí. I kdybychom relativizovali hodnoty, jako svoboda, rovnost, či milosrdenství, tak toto tvrzení dokazuje mnoho dalších skutečností. O bídné úrovni islámského umění, sportu, či vědy můžeme s nekritickým fanouškem této ideologie jistě diskutovat, o čem ale žádnou diskusi vést nelze, je stav filozofie. Tento obor v islámu prakticky absentuje. To ovšem znamená, že se islámská společnost vůbec nezamýšlí nad ideální formou své podoby. Nepřemýšlí o svobodě, právu, morálce, lásce, demokracii (tedy o věcech, které Západu připadaly natolik zásadní, že kvůli nim byl ochoten vést války), protože islám má ve všem zcela jasno. Ideálním a jediným řešením, o kterém se nediskutuje, je islám. A protože si muslimové nevytvořili žádnou pevnou církevní hierarchii a z ní vyplývající nejvyšší autoritu, jejíž výklad Koránu bychom mohli považovat za muslimy všeobecně akceptovaný, tak jediným vodítkem při posuzování islámu může být pouze stav muslimských společností (ostatně, tato metoda je nejefektivnější u všech politických doktrín). Co tedy vidíme ve výkladní skříni islámu? Kmenovou (uzavřenou) společnost a z ní pramenící celkovou zaostalost, bídu a utrpení. Nic jiného islám nenabízí.

Můžeme samozřejmě tezi o vlivu náboženství na stav společnosti také zcela odmítnout. Potom ale neschopnost zajistit efektivní fungování a vývoj islámských zemí nelze vysvětlit jinak, než obecně nižšími mentálními schopnostmi jejich obyvatel, kteří, shodou okolností, vyznávají právě islám. Ze srovnání propastných rozdílů ve vyspělosti Západní civilizace a civilizace islámské, by pak ovšem vyplývalo, že obecné rozumové schopnosti těchto lidí musí být na úrovni debility. Která z variant je blíže k pravdě však nelze, v tento okamžik, říci. Zkoumání, které by nás přivedlo blíže k odpovědi na Západě není přípustné vinou politické korektnosti, v islámské společnosti pak vinou islámu (všimněme si, že obě ideologie vedou ke stejnému výsledku).

Z uvedených důvodů tedy předpoklad, že by islám měl v dohledné době vstřebat humanistické hodnoty, lze pokládat za neodůvodněný. Nemůžeme samozřejmě vyloučit, že jej v budoucnu čekají obdobné zápasy o podobu společnosti, jaké  absolvoval Západ a výsledkem bude nějaká humanistická verze této politické doktríny. V současné době se ale jeví mnohem pravděpodobnější, že se vývoj islámské civilizace bude ubírat směrem zcela opačným, anebo ustrne. Ani jedna varianta však nutně nemusí znamenat, že bychom s islámem měli být v obecném konfliktu. Na svém území ať si dělá, co uzná za vhodné, své boje si ale musí vybojovat bez naší účasti a mimo naše země. Prostředků, abychom si to vynutili máme dostatečné množství a pokud islámská civilizace zůstane v současném stavu, tak se na tom nic nezmění.

Dnes více než kdy v historii platí, že současný konflikt mezi Západem a islámem je v první řadě vnitřním konfliktem Západu, ze kterého islám pouze těží. Je také prakticky jisté, že tento konflikt bude, jako už mnohokrát v historii, stát obrovské množství lidských životů a poprvé v historii je dnes reálné, že Západ sám sebe opravdu zničí. Já jsem však pevně přesvědčený, že k tomu nedojde – i když to tentokráte nejspíš bude hodně těsné…

Tolik Walter Kraft. Ať  se  snažím, jak se  snažím, já  tam za svou osobu, ačkoliv  s lecčíms z jeho textu nesouhlasím nebo jen na půl, nic, co by  chápal jako naplnění trestného činu dle § 356 Tr. zák. podněcování k nenávisti, nevidím!!!
Doznávám ovšem, že  jsem jen právní laik. Nicméně  evidentně  dotčený. Protože  pokud  soud  akceptuje, pro mne  zcela  nesmyslnou interpretaci  příslušného policejního  vyšetřovatele a dozorujícího a  žalujícího státního  zástupce, pak se máme, každý z nás, kdo vystoupí ve veřejném prostoru, na co „těšit“.  Začneme  řešit akutně, zda  si dáme pusu a klávesnici na  zámek úplně a hned nebo si jen uložíme  autocenzuru čínského typu a  na internetu i v hospodě, až je zase někdo někdy otevře, budeme  režim  jen chválit. Podle  přísloví sovětského lidu  za  Stalinových  časů  – bylo hůř  a lid si chválil!

Doopravdy  -netuším, co na  tomhle  textu policie  a prokuratura  šetří…..

Že by  snad  tohle?

Lokalizovat lodě s migranty a poslat je ke dnu je z vojenského hlediska triviální záležitostí, která by se dala pojmout jako cvičení kadetů prvního ročníku vojenských škol.

Nebo  spíše  toto?

Nejprve bude ovšem nutné učinit krok nejdůležitější: zbavit moci všechny, kteří dnes kolaborují s invazní civilizací. To pokládám za nejtěžší úkol, protože opozice proti současnému establishmentu je zatím roztříštěná, ekonomicky slabá a politicky poněkud naivní.

Nic jiného mne nenapadá!

Pokud  jde o ten první citát – pak si umím představit, že nějaký úřední mašíbl těžce  vítačského typu  to třeba bere  jako výzvu  k násilnému  vraždění migrantů.

Pak se ovšem takového  exota  v uniformě  musím optat, proč  každá  pohraniční policie, včetně eurounijního Frontexu  je vybavena  zbraněmi?  Aby  s nimi plašila  holuby  na náměstích  evropských velkoměst?

Dovolím si předpokládat, že  zejména proto, aby  bránila a  v oprávněných případech  -NELEGÁLNÍMU  PŘEKROČENÍ  HRANIC!!! Což je zločin.

A  co jsou  ty čluny ve  Středomoří?   Pokusy  o nelegální překročení  hranic, přece.

Že jako použití střelné zbraně je  nelidsky  brutální?  Fajn.  Doporučuji každému  zastánci podobné úchylky, aby  sedl do auta  a zkusil projet  do Německa, které světovému covidovému rektu jménem ČR a jeho občanům  uzavřelo své  hranice.

Když mohou  migranti v  člunech na moři do Itálie  a Řecka a už úvahy  o použití zbraní  pohraničníky  jsou trestné, pak zcela  jistě  ani Grenzpolizei se neodváží  užít  střelnou zbraň  proti jeho pokusu proniknout  o Bavor  nebo Saska nelegálně  v  autu. Riskne  to někdo takový? Asi sotva! Protože  pokud  by nezastavil sám, určitě  by  na  střelbu došlo. Jak to, že  vůči českému nelegálovi , ačkoliv jde o občana  EU, jejímž základním postulátem je zaručený  volný pohyb obyvatelstva  na území členských států, je  užití střelných zbraní předpokládejme zcela ok, ale  vůči  nelegálům z  Afriky a  Asie  jde  o hrůzné  násilí? S trestní sazbou  pro uvažujícího?

Takže  asi  vadí ta  narážka  na kolaborující elity a myšlenka na  to  zbavit  je moci…..

Zvláštní!!!! Český  trestní zákoník obsahuje  paragraf   -poškozování  finančních zájmů Evropské unie. Chápu jej. Ale neobsahuje  žádné ustanovení o trestnosti  názoru,  že  je potřeba  bránit násilné  migraci- tedy trestnému činu, ale zcela jistě  trestní kodexy  všech členských  zemí obsahují paragrafy  trestající ty, kteří napomáhají  nebo nebrání páchání trestných skutků!!!!Což  jsou všichni kdo jakkoliv podporují nelegální migraci. Tedy  ani náhodou  jen  tzv. pašeráci. Ale  třeba i vlády porušující  třeba  dosud  platný migrační protokol Dublin II. !  Nebo jinak podněcující  nelegální migranty  k cestě  na kontinent. Například  z důvodu, že v nich vidí své příští voliče!  Jak se  ti,  takhle  kalkulující, liší od  pašeráků?  Za mne nijak! Že němečtí Zelení, Die  Linke a dokonce  už dávno už  i SPD.Nebo britští labouristé a  francouzští socialisté!

Nicméně  – chápu  problematičnost  tohoto výroku.  Protože  politické reprezentace, i ty kolaborující, se moci dobudou  na základě  svobodných voleb!!!  Respektive  – voleb. A  s odvolením VE  VOLBÁCH autor řekl bych příliš  nepracuje. Nicméně soudit  ho za jeho formulaci?

On  zvažuje, co by kdyby. Navíc  v budoucnu. Ani náznakem nikoho k ničemu ani nevyzývá, ani nepodněcuje!!! Dá se dokonce říci,  že  včas  varuje  před možnou erupcí  násilí. Kvůli nekonání politických  elit.

Je zakázáno  uvažovat a  dokonce o budoucnosti?! Jestliže  dojde k soudu  s Kraftem a  žaloba vyhraje, pak zjevně  ano!!!!

V tom případě  se nejspíš  dočkáme  toho, že  se  začnou   pálit  knihy  významných spisovatelů, kteří se  dopustili přesně  stejného prohřešku A leckdy  v mnohem drsnější  a hutnější formě.Vřele  vyšetřujícímu cajtovi a prokoušovi doporučuji například takové  Podvolení  od  francouzské bestselleristy Michela Houellebecqa!!!

V té knize  se  žalobce i jeho  cajt  dozvědí, že jde o román o tom, jak se z Francie stane islámský stát. Příběh se odehrává roku 2022, kdy politické strany ve volbách raději podpoří fiktivního kandidáta strany zvané Muslimské bratrství, aby se prezidentkou nestala šéfka extrémně pravicové Národní fronty Marine Le Penová. Autor uvedl, že „urychluje historii“.

V  ČR  vydal Odeon v  roce  2015.

Není to náhodou takhle  téměř  realita?Míním  tu  politickou skořápku, do níž  je  román vsazen? A kdo si v té souvislosti troufne  s jistotou  prohlásit, že  s enestane  minimálně  z  toho, co Houellebecq popisuje  dále?

A  co takhle úplná  klasika? Třeba  Chesterton.  Taková  jeho Létající hospoda je  postavena  na groteskní situaci, kdy britský parlament v rámci smiřovací politiky s Tureckem vydá zákon o zrušení hospod a hostinců. Protože  islám  alkohol zakazujea  Turci mohou Britům diktovat.

A když  Chesterton, tak rovnou i jeho velký přítel Karel Čapek. Kvůli  Válce  s mloky!  Kteréžto dílo se přece dá vykládat  různě. Jednak protinacisticky  a  jednak, abych byl korektní  – aktuálně xenofobně a  rasově nenávistně!

Všechno  do stoupy! Okamžitě! Protože  to  rasisté mohou zneužít!

A co filmy  a seriály?  Zejména ty  nové. Cílím především na  takový  Chalifát  od Netflixu!  Jejich momentálně  asi největší trhák! Oč  v něm jde? O tohle:

Švédští tvůrci v osmi dílech Chalífátu zachytili důležité fenomény, které provázely vzestup Islámského státu. Radikalizaci části mladých evropských muslimů, kteří v apokalyptické a nenávistné ideologii našli smysl života. Najednou dostali šanci být u něčeho velkého a mít moc. A pocit, že něco znamenají, protože se jich někdo bojí. Dobře a profesionálně vytvářenou propagandu džihádistů, přesně cílenou na mladé naivní muslimy, v případě této série i na muslimky. Zlost a fanatismus některých konvertitů, kteří novou víru vzali jako prostředek k pomstě společnosti, v níž se jim nedařilo.

Okamžitě  v  ČR zakázat! Protože  seriál pojednává přesně  to o čem píše ve  své úvaze  Kraft!  Jen zachází  mnohem  dále!

Slyším, že  nějaký páchač  dobra je popuzen  Krafovým poukazem na  kulturní nekompatibilitu  naprosté většiny  muslimů s  křesťanskou  civilizací?

Dobrá, tak  si  dáme  dva  zásadní  výroky, které je v jejich přesvědčení  jistě  utvrdí!

První:

„Používame lietadlá, vlaky, ale tie nie sú naše. Sú vyrobené na Západe a k nám sú dovážané. Je pravdou, že si môžeme kúpiť veľa úžasných vecí vo svete. Naši ľudia si môžu kúpiť väčšinu vyrábaných luxusných áut. Rolls-Royce, Mercedes 500 alebo 700, modely S, M a L v najvyššom vybavenia. Vlastníme ich, ale nevyrábame. Nevyrábame ani klince, nieto autá. Ostatní to všetko vyrábajú pre nás. Príjem arabského sveta, vrátane príjmu za naftu nie je tak veľký, ako je príjem európskych krajín, ako je Nemecko, Francúzsko alebo Taliansko. Dokonca aj Španielsko, ktoré je na samom konci priemyselných krajín, má väčšie príjmy než arabské krajiny. Prečo? Pretože nepracujeme.

Druhý:

„Masová migrace je novou formou otroctví. Pokud Západ bude pokračovat v této smrtelné cestě, je zde velké riziko, že kvůli nedostatku porodů zmizí, napaden cizinci stejně, jako Řím byl napaden barbary. Pokud Evropa zmizí se svými nedocenitelnými hodnotami, islám napadne svět.“

Autory nutně musí nějaký  bílý  super nácek a megaxenofob. Nebo ne?

Ten první názor  vyslovil muslimský klerik Yusuf Al Qaradawi. Ten  druhý  římskokatolický  kardinál Robert Sarah. Občan Guinee.

A  v  ČR  se bude  soudit  jistý  Kraft,  že  uvažuje  podobně  jako oni…. Ti kteří  tzv. třetí svět a muslimy  a islám důvěrně  znají!

Námitka  další  možná  – všichni muslimové  jsou  házeni do jednoho pytle! Kolektivní vina!   Nepřípustné!

Vážně?

Pak si stačí vzpomenout  na celkem nedávnou parlamentní diskusi, když  vláda  tlačila  parlamentem novelu zákona  o nemocenské, kdy  hodlala  znovu zavést proplácení  prvních tří dnů nemocenské!  Demoopozice tehdy, jako jeden muž, protestovala,  že  je to naprosto nepřípustné, protože  lidé  – rozuměj čeští občané a  tedy  ti, co si zdravotní pojištění platí, toho okamžitě  začnou zneužívat!!!!

Nebo co věčné parlamentní  výlevy na  téma  vyplácení sociálních   dávek a podpor? Prý se  masově zneužívají!

Nezaznamenal jsem, že  by  orgány činné v trestním řízení jakkoli  reagovaly proti  kolektivnímu označení  občanů  za lháře a podvodníky!!! Ale  Kraft půjde před  soud!

Kdyby někomu už jako nesloužila  paměť, pak dodám příklad zcela  čerstvý!
Před  týdnem, v článku

Nouzový stav v domovině Blbounů nejapných… Doplněno!!!!

jsem v  dodatku poukázal na rozhovor , který  dal Vladimír  Dlouhý, v pozici prezidenta  Hospodářské komory Seznamu.cz.

Kde, kromě  jiného, bez jakýchkoliv  servítků konstatuje, že  lidé na home oficech  nemakají, mají podle něj, placenou dovolenou a tedy podvádějí!!!

A opět žádná odezva  od  orgánů šetřících a dozorujících, ani od  páchačů dobra.

Opět  když kdokoliv označí hromadně  české občany,v  tomto případě zaměstnance, za  podvodníky, všechny  to nechává klidné.Kraft ovšem půjde před  soud!

A nakonec – jak je ten Kraftův  text  v rozporu  s právě  ve  Francii přijímaným zákonem proti „zhoubné ideologii“ islamismu??!! Respektive po novu – Zákon proti separatismu.

Souhlasí s ním 81%  populace!

Premiér Castex zdůraznil, že opatření obsažená v zákoně se budou vztahovat na všechny politické ideologie nepřátelské k republice, „i když dnes je to právě radikální islamismus, proti kterému chceme bojovat všemi prostředky“.

A prezident Macron doplňuje , že  v zemis mimořádně silnou muslimskou komunitou neexistuje tzv.republikánský  islám. Ctící  základní hodnoty  Francouzské republiky!

Castex má evidentně kliku, že  žije  ve  Francii. V současné ČR  by  šel před soud!

Takže se  vrátím k titulku  dnešního sloupku Navalnyj versus Kraft. Ano u Navalném víme  všechno. Včetně počtu vlasů na jeho hlavě. A přepočítáme je, až  ho Putin pustí. A Rusko poučujeme o lidských právech a  zase mluvíme o sankcích. Ale  v Česku chystáme  politický proces, demagogicky bigotní jak ty z 50-tých let!!!

Co se takhle  starat  sami o sebe  vyjmout  příslovečné břevno z oka svého,než budeme mistrovat  jiné??!!  Je opravdu nejvyšší  čas!

DODATEK ze  středečního rána

Čtenáři mne  právě informovali,   že jsem informačně  ne  100let,ale  2 dny za opicemi. Walter Kraft, vlastním jménem Michal Kraft byl  14.2.2021 ODSOUZEN!!!! 

V první instanci. a  tudíž zatím nepravomocně je  seznán soudkyní Okresního soudu pro Prahu-západ vinným z podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod a odsouzen k pokutě 30 tis. Kč nebo 2 měsícům vězení.

Hlavně, že  se  staráme  o Navalného!  Nejdůležitější  problém  Evropské unie  po koronaviru!!!! Máme  své vlastní politické  odsouzené!!!

Rozhovor  s ním po rozsudku k nalezení  zde.

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.