Komu ventilátor, komu smrt. Jak se mají lékaři rozhodovat


Když jsem loni 22.září vydal článek s názvem

Koronavirová pandemie – co očekávám od koho

dočkal jsem se jednak omítnutí většiny  čtenářstva – viz jeho hodnocení

a také  tvrdého mailového odsouzení a  zejména posměchu.

Bylo v době, kdy Babiš  nesmyslně a trestuhodně  zahodit do kanálu  všechno, co tahle země investovala  do potlačení první koronavlny, protože  bylo před krajskými volbami a on chtěl „udělat“ výsledek.  Jak s emu to podařilo víme všichni.  A  víme také, co díky  jeho leplovství, šlendriánu a politickému kalkulu  ohledně  exploze  covidu následovalo. Příslušníci  církve  Koblihy nejsvětější, ruku v  ruce s covidignory, popírači a  chřipčičkáři  koronu s jakoukoliv  chybu nebo opomenutí svého svatého nehodali tenkrát brát na vědomí.

Stejné, leč ještě  naléhavější varování  jste na Kose  četli začátkem prosince, kdy opět Babiš, kvůli letošním podzimním  volbám umožnil  mase  tuzemským Blbounů nejapných  Vánoce!  Tedy  koupel v  davu v přechodně otevřených krámech. Protože pro naprostou většinu českých buldů Vánoce=nájezdy  do obchodů. A v podstatě nic více. Takže  přišla  druhá, ještě větší  vlna korony. Spolu s naprostým úpadkem discipliny obyvatelstva – proč něco dodržovat,když nás  to obtěžuje?!  To tak, my se vypnout nedáme! Zdravotní systém úpěl v kloubech.

Vše následně osolila  britská mutace Takže  jsme ve stavu, v kterém jsme a jenž popisují  titulky jako:

Přibylo 11 233 nakažených. Nemocnice praskají ve švech, na JIP docházejí lůžkaVraťme  se zpět  do 

Vraťme se zpět  do  onoho 22. září  2020 k onomu inkriminovanému a  zesměšňovanému článku Kosy. Dám z něj jeden drobný  výsek.

Co jsem tehdy  psal že  očekávám od  vlády:

Takže se vraťme především k vládě. A rovnou řeknu, že od ní a totéž platí pro opozici, očekávám, po dosavadních zkušenostech z řešení epidemie, naprosté, až triviální minimum. Stejně jako od opozice. U té už jsem vysvětlil , co konkrétně.

Zde je můj seznam toho,na co vidím jako její zcela prioritní úkoly fatálního významu:

1- že připraví urychleně funkční krizové plány, jak udržet v chodu krizovou infrastrukturu. Tedy dodávky elektřiny, plynu, vody, bezchybnou funkci čištění odpadních vod, odvoz odpadků, telekomunikační sítí, tok nutného maloobchodního zboží, především potravin a dalších nezbytných komodit

2-zajistí základní funkce státu, tedy především jeho řízení na všech úrovních, alespoň ve válečném režimu

3- udrží obecnou bezpečnost v zemi

4- spolu s ČNB a komerčním finančním sektorem zaručí stabilitu měny, funkčnost finančních trhů, zabrání eventuální panice a runu na banky.

5- zabrání kolapsu zdravotního systému, jakkoli přetížení nás asi nemine

6- ohledně nových nutných ekonomických opatření, zejména v dalších programech státní pomoci si bude počínat s maximální možnou efektivitou, kdy jediným kritériem se stane poměr náklad/efekt!!! Kvůli co nejmenšímu zadlužování státu.

Možná se vám to zdá triviální, ba směšné ,ale já doopravdy žádné větší očekávání vůči vládě, potažmo opozici – nemám! Když dokáží zajistit tohle,budu spokojen.

S odstupem půl roku mohu konstatovat že:

Nejméně  body

2-zajistí základní funkce státu, tedy především jeho řízení na všech úrovních, alespoň ve válečném režimu

5- zabrání kolapsu zdravotního systému, jakkoli přetížení nás asi nemine

6- ohledně nových nutných ekonomických opatření, zejména v dalších programech státní pomoci si bude počínat s maximální možnou efektivitou, kdy jediným kritériem se stane poměr náklad/efekt!!! Kvůli co nejmenšímu zadlužování státu.

Nejsou plněny. Nyní  díky  „činnosti“  Babiše  a jeho vlády, tak doslova  a  do písmene politickému záškodnictví opozice. Za  současný  stav už nesou odpovědnost  rovným dílem.

Ani  největší  Babišův  fanda, či jakýkoliv  covidignor nebo popírač nedokáže popřít,  že  zdravotní  systém, stejně jako státní finance jsou v katastrofickém stavu, těsně před  rozvalem. Tedy  pokud jmenovaní  jsou ještě  schopni, alespoň mlhavě, chápat  realitu a to,co se kolem nich děje! A ani největší opoziční Babišův  nepřítel nemůže  popřít  doslova  sabotáž  z opozičních lavic,  když náhodou  chaotický  kabinet  hodlá prosadit  výjimečně  něco rozumného.

Protože imploze   státu, tedy zhroucení do sebe  už je očividné. Nejvíce, co se zdravotnictví  týče.To  ostatní má  nějakou dobu doběhu, než si na  to všichni sáhneme. Ale buďte  si jisti, že nás  to doběhne.

To jsou obecná konstatování. I když  více  či méně zjevná.

A nyní něco opravdu mimořádně třeskutého, co trestuhodně   zjevné není.

Mediálním prostorem, jen tak, bez většího zájmu  sdělovadel i veřejnosti, prošuměla  zpráva, že se  sešla  tzv. etická komise,která řešila  alokaci toho, čemu se  eufemisticky v úřednicko politické ptydepe  říká distribuce  „vzácných zdrojů“.

Přeložím to do jednoduché češtiny. Tahle tzv. ETICKÁ komis  měla  jediný  úkol – vypracovat manuál , podle kterého budou postupovat jednotlivé nemocnice a  lékaři od okamžiku,  kdy  počty  koronavirových pacientů přerostou disponibilní lůžkové a přístrojové kapacity konkrétní nemocnice  a  nebude možné už nikoho nikam převážet.Takže  NĚKDO NĚJAK BUDE MUSET  VYBRAT  TY JIMŽ SE  DOSTANE POTŘEBNÉ PÉCE a TY, KTEŘÍ SE NECHAJÍ ZEMŘÍT!

Prostě  příručka, za jejíhož  duševního otce  osobně považuji Dr. Mengeleho.  Mistra  v tomto oboru. Nikdy by mne nenapadlo, že  prožiji část svého životě  ve  státě,  kde  se tohle  bude  dít  a při tom  si říká demokratický….Takže  beru, že mengelodemokratický.

Nepochybuji,  že  jistá  část návštěvníků Kosy  je přesvědčena, že  to,co doposud  četli jsem si vycucal  z prstu a že jsem  covidalarmista. Omyl vážení!

Dnešní titulek jsem si vypůjčil z expertního a zevrubně  situaci popisujícího článku na  finančním serveru Finmag.cz.  A odtud přebírám i jeho nejdůležitější  partie!  Pokud máte  rádi horory ,jste na  správném místě!Jenže nejde o fikci,nýbrž  černou realitu.  Jdeme na  to!

Pokud má lékař víc pacientů než životně důležitých zdrojů – třeba plicních ventilátorů – a musí se rozhodnout, komu přístroj dá a kdo s největší pravděpodobností zemře, rozhoduje se v takzvané triáži.

Jak by měla triáž probíhat v souvislosti s onemocněním covid-19 popisuje manuál, který už loni na jaře vydal Ústav státu a práva Akademie věd ČR. Jestli – a jak často – nachází uplatnění, ovšem nevíme. „V zahraničí k takovým situacím docházelo. V Česku je to nejasné, hodně se kolem toho mlží a z nejvyšších míst se informace zřejmě zamlčují, popřípadě ‚uvádějí na správnou míru‘, když už se někde objeví,“ vysvětluje spoluautor manuálu, etik David Černý s nímž je veden  další rozhovor:

Klíčovým aspektem triáže je samozřejmě naděje, že vzácný zdroj pacientovi zachrání život. Má-li lékař hodně pacientů, málo času a nedostatek ventilátorů, kategorizuje pacienty podle naděje na záchranu života při poskytnutí vzácného zdroje. Výsledkem jsou tři skupiny pacientů. Ventilátory se pak přidělují skupinám s vyšší nadějí na přežití, zatímco pacientům v kategorii s nejmenší nadějí se poskytne jiná terapie, případně paliativní péče zajišťující bezbolestné a důstojné umírání.

Jak se rozdělují ventilátory ve skupině pacientů, kteří mají podobnou šanci na přežití?

Do kategorií zařazujeme pacienty na základě medicínských kritérií: nemoci, komorbidity, celkové křehkosti organismu a tak dále. Uvnitř jednotlivých kategorií jsou ale medicínská kritéria vyčerpaná, lékař už nemá čas provádět další složité testy, které by ukázaly, který z pacientů má mírně vyšší šanci na přežití než jiný. Lze říct, že z medicínského hlediska jsou kategorie pro lékaře homogenní. Do hry se pak dostávají hodnotové soudy. Při alokaci vycházíme ze základního principu, jímž je záchrana co nejvíc životů. V době pandemie jsou pro záchranu životů zcela klíčoví lékaři a zdravotníci; budou-li nemocní a umírat, těžko mohou zachraňovat druhé. Z této jednoduché logiky vyplývá, že má-li lékař mezi pacienty v jedné kategorie lékaře a zdravotníky, měl by dát přednost při alokaci vzácného zdroje právě jim.

A pokud zůstanou pacienti se stejnou nadějí na přežití a lékaři a zdravotníci mezi nimi nejsou?

Jednou možností je princip „first come, first served“, česky bychom mohli trochu nepřesně říct „kdo dřív přijde, je dřív léčen“. Ten je ale v rozporu s logikou záchrany co největšího množství životů. První může přijít pacient s mírnějšími problémy, který dostane ventilátor – a když potom přijde pacient ve vážnějším stavu, který přístroj potřebuje víc, nemůžeme už ventilátor prvnímu pacientovi vzít. Takže pacient, který ventilátor potřeboval nutně, zemře, zatímco na ventilátoru zůstane pacient, který mohl mít naději na přežití i za použití jiné terapie. V konečném důsledku tak zemře víc lidí. Navíc je to podle názoru některých etiků diskriminační: přednost dostanou ti, kteří onemocní dřív – anebo si prostě dřív zavolají záchranku, byť onemocněli ve stejné době.

Proto jsme navrhli rozhodovat losem. Lékaři jsou totiž jenom lidé a můžou být ovlivňováni podvědomými faktory, jež je mohou naklánět k upřednostňování některých pacientů před jinými. Nemám na mysli rasismus, ale třeba obyčejné lidské sympatie. Jednou z klíčových hodnot lékařské praxe je ale rovný přístup: k pacientům bychom měli přistupovat stejně. To los zajistí. Když má lékař pět pacientů a pouze jeden ventilátor, potom losování distribuuje naději stejně: každý pacient má stejnou naději, že ventilátor dostane právě on.

A další možnosti, pokud by los nevyhovoval?

Kontroverze vzbudilo, že jsme také navrhovali rozhodovat podle věku. Opírali jsme se přitom o současnou diskuzi na poli filozofie smrti. Většina autorů se dnes shoduje na takzvané deprivační teorii špatnosti smrti. Ta, jednoduše řečeno, tvrdí, že smrt je pro nás špatná jen tehdy a v té míře, v níž nás připraví (deprivuje) o dobrý život. Představme si, že v jedné kategorii máme dva pacienty se stejnou nadějí na přežití: jednomu je dvacet let, druhému osmdesát, a medicínsky mezi nimi už není možné rozlišovat. Pokud si srovnáme míru špatnosti smrti obou pacientů, nemůžeme než dospět k názoru, že pro dvacetiletého pacienta by byla smrt výrazně horší. Jistě, nevíme přesně o kolik, nicméně je vcelku zřejmé, že osmdesátiletý pacient už příliš dlouhý život před sebou nemá. Kdyby zemřel, protože nedostal ventilátor, ve srovnání s tím druhým pacientem by jeho smrt byla méně špatná. Toto srovnání špatnosti smrti dvou pacientů zakládá náš názor, že v tomto specifickém případě můžeme rozhodovat podle věku.

Všimněme si ale, že se nerozhoduje na základě věku. Věk slouží jako nástroj, který nám umožňuje nahlédnout do hodnotové dimenze dobrého života a srovnat míru špatnost smrti u dvou pacientů. Nejedná se proto o diskriminaci založenou na věku (ageismus) protože rozhodování vychází z nějaké morálně relevantní vlastnosti: ze špatnosti smrti. Věk slouží jen jako proměnná, která komparativně určuje špatnost smrti.

Co je na takové argumentaci kontroverzního?

Jedná se o citlivé téma a mnoho lidí není ochotných přemýšlet o citlivých tématech racionálně a bez předsudků. Navíc se v Česku lékařskou etikou zabývají i lidé, kteří nemají ani ponětí o tom, co se v zahraniční odborné literatuře za poslední léta děje. Takže něco kritizují, protože si neuvědomují souvislosti a neznají pozadí daných teorií.

A pak nás kritizovali katolíci: podle nich přisuzujeme lidem různou důstojnost (jako to dělali nacisté). O lidské důstojnosti ale naše teorie vůbec nemluví. Pokud připustíme, že existuje něco jako lidská důstojnost – to nevím, možná ano –, oba pacienti můžou mít úplně stejnou lidskou důstojnost, smrt pro ně ale může být různě špatná. A protože nemáme jiná kritéria, jak se rozhodnout – jako kdyby měl jeden z nich vyšší naději na přežití – můžeme se rozhodovat právě na základě věku. Některá rozhodnutí prostřednictvím věku se v průběhu pandemie přijímají, ale ve chvíli, kdy to nějaký lékař řekne veřejně, začnou to „vyšší místa“ popírat.

Mezi vašimi doporučeními nefiguruje rozhodnutí pacienta, který by mohl sám dát přednost člověku, kterého považuje za potřebnějšího. Nedávalo by smysl mi nabídnout, abych coby svobodný člověk svou účast na losu odmítnul třeba ve prospěch někoho, kdo má rodinu?

Nemyslím, že si zaslouží ohledy, že bychom jim to měli odpustit s tím, že lidé zkrátka předbíhají. Ve hře jsou lidské životy a tohle předbíhání je prostě hyenismus.

K takové situaci došlo v Itálii: četl jsem třeba o knězi, který s odkazem na svoje stáří přenechal ventilátor mladšímu a zemřel. Přání pacienta je klíčové: pokud pacient nedá souhlas s léčbou, lékař nesmí léčit, s výjimkou jasně definovaných situací. Nevěřím ale, že by lékař přišel za pacientem s tím, že má jen jeden ventilátor, a postavil ho do situace, kdy by se musel rozhodnout sám. Pacient je s ohledem na psychický i fyzický stav ve zranitelné pozici, takže by to nebylo správné.

Ve svých doporučeních uvádíte, že lidé nemají být diskriminováni, jedinou výjimkou mají být ti, kdo se přímo podílí na zvládání epidemie. Co si myslíte o plošném očkování zdravotníků, kteří nemají s epidemií co do činění?

Je to v pořádku, protože covid způsobuje omezování další péče – a třeba v onkologické nebo kardiovaskulární oblasti je včasnost zásadní. Takže potřebujeme, aby byli zdraví všichni lékaři, nejen ti na covidových jednotkách. V pravidlech také mimochodem říkáme, že nesmíme rozlišovat mezi pacienty s covidem a jinými onemocněními. Vadí mi ale, že se nechávají očkovat jiní lidé, včetně Babiše. To správné není. Stejně tak u ministra zdravotnictví: jakkoli se jedná o lékaře, v nemocnici není, takže není důvod ho očkovat. Nemluvě o tom, že podle některých investigativních novinářů byly stovky, možná tisíce dávek podány zcela mimo pořadníky a plány očkování, zřejmě kastě „vyvolených“, vlivných, známých a bohatých. Je-li to pravda, je to naprostý skandál, který podává velmi nelichotivé svědectví o České republice a její vládě.

Jaká je pak zodpovědnost člověka, který se nechá protekčně naočkovat, aniž patřil ke skupinám, pro které je vakcinace určená?

Odpovědnost je jasná, za své jednání je zodpovědný každý – a jejich jednání je samozřejmě nesprávné. Nechci užívat výraz „nemorální“, ale prostě není korektní předběhnout staré lidi a lékaře, kteří jsou pro zvládání pandemie potřební. Nemyslím, že si zaslouží ohledy, že bychom jim to měli odpustit s tím, že lidé zkrátka předbíhají. Ve hře jsou lidské životy a tohle předbíhání je prostě hyenismus.

A u lidí, kteří se nikam aktivně necpali, ale prostě jim vakcínu nabídl třeba zaměstnavatel? Sám bych ji asi přijal, s pocitem, že v praxi předbíhám spíš druhou manželku třetího náměstka než cílové skupiny.

Samozřejmě, to je jiná situace. Rozlišujeme nesprávné jednání v objektivní rovině a motivace a přičitatelnost viny, která by v tomto případě byla zřejmě nízká. Sám jsem v tom hodně exponovaný, tak bych vakcínu nejspíš odmítnul – ale na takové lidi bych se příliš nezlobil. Na rozdíl od Babiše, který je za současnou situaci do značné míry odpovědný a nechá se naočkovat jako první. To je velký rozdíl.

Babišovo očkování mě taky zaujalo: společně s Bulharskem jsme jediní v Evropské unii, kdo místo potřebných očkoval politika. Na západě Unie to byli většinou senioři, na východě převážně lékaři. Máme v postkomunistických zemích k lékařům nějaký zvláštní vztah?

To by byla spíš otázka na sociologa. Já znám jen nějaká fakta, třeba že v Holandsku je důvěra mezi lékařem a pacientem vyšší než u nás.

Článek na  Finmagu tady nekončí.Pokračuje.  Jen už  se netýká  covidu nýbrž  jsou řešeny  jiné zdravotnické problémy, hluboce související  s  etikou. Zájemci si to snadno najdou a dočtou.

Já se vrátím k zásadním sdělením „etika“ Černého a toho, co  komis, jejímž  je  členem, přijala jako rukověť pro budoucí  „covidovou   osvětimskou  rampu“ , kde  se bude rozhodovat, koho zkusit  zachránit a  koho čeká zubatá, samozřejmě  humánní a lidsky  důstojná, protože  zdravotní systém už nestíhá.

Jaká, že  jsou  signalizovaná  pravidla?

1-přednost ohledně ošetření dostane  zdravotnický personál.

A  to i  ten necovidový. Covidoví doktoři a sestry  bojují přece  s nemocí a bez nich to nepůjde. Ok. Ale  co třeba specialista  na úpravu  vody  v městské vodárně? Nebo jiný podobný, odpovídající za   řízení činnosti   reaktoru  z Dukovan nebo Temelína?  Ale ok.

Ještě  problematičtější  je to s tím zdravotnickým personálem necovidovým… Ano i tihle  doktoři a  sestry  rozhodně zachraňují  životy. Ale  platí o  urgentně o všech? O diabetolozích,  krčních, ušních  nosních, abych jmenoval  alespoň někoho? Co zubaři? Mají tihle  a podobní právo předbíhat ve  frontě na život? Podle  manuálu na přidělování vzácných zdrojů  ano….  Každý z nás  má právo učinit si o tom vlastní názor.

A to nemluvím  o  zdravotnických exotech typu  Šmucler, Žaloudík, Hnízdil  a  spol.  Ještě před krátkým časem zhůvěřile  exhibující  v  čele  chřipčičkářů!  Nepochybuji, že  když  je covid  trefí, tak pro ně  ty vzácné zdroje  vždycky budou!!!  Přesně stejně, jako se dostaly  na  dalšího z téhle  party- rektora  UK  Zímu. Ačkoli by   právě oni, za  to , co dlouhodobě  prohlašovali  měli v prvé řadě nést případné důsledky  své  frajeřiny. Jenže  jsou přece zdravotnický personál…

2- u běžných lidí  prý se bude, při rovnosti  rozlišovacích kritérií  rozhodovat  losem!!! Losem v České  republice?????  V zemi tzv. Karlovarské losovačky?   Pro ty, co už  zapomněli, co to je, nabídnu její  proslulý záznam   na Tubce.

To jistě zafunguje! A bude  to na  férovku… Už  to vidím!  K tomu  klasická obálková metoda  a dlouhé kontakty papalášů všech úrovní!!!  Tohle může  někdo dospělý, kdo v  současném Česku žije nějaký  ten pátek,  myslet vážně?Že jakosebude  SPRAVEDLIVĚ  losovat?!!!

3-kritérium, jak jinak než  věk!

Zajímala  by mne hraniční věková  hranice….

Běžný  člověče, bez exklusivních konexí a  konta,  které ti umožní chápat  milion jako drobné,  které nosíš  v  kapsičce na drobné, zaplač! Když  tě  korona potrefí  v  situaci přeplněných nemocnic,  a blížíš  se důchodovému věku,či už jsi ho překročil,  tvoje  šance na  kvalitní ošetření  se rovná pravděpodobnosti, s jakou  Sparta vyhraje  příští Ligu mistrů!  Vzdej se vší naděje! Tohle  sděluje onen  manuál o rozdělování kritických zdrojů!

Je na vás, jak s tou informací naložíte.  Je z větší  části i na  vás, jestli se před  tu  covidovou osvětimskou rampu  dostanete. Když ano….

Kdyby  vás nebo vaše  příbuzné  ovšem NÁHODOU pak napadlo hledat  viníka/viníky, pak vězte, že  minimálně  podle  stanoviska  vedení ministerstva  zdravotnictví, které  v úterý  na tiskovce  prezentoval  náměstek Černý NIKDO  za NIC NEMUŽE! Protože, no nejlepší je  ho  ocitovat:

„Současná situace není nikoho vina – ani opozice, ani koalice, ani lékařů, ani pana ministra (zdravotnictví). Je nutno tuto situaci vnímat stejně jako jiné přírodní katastrofy či pandemie, které v minulosti lidstvo postihly,“ dodal náměstek, jako by se vláda zbavovala zodpovědnosti za situaci, jaká nastala.

Takže  nejspíš  za  to můžete  vy a já….Prostě katastrofa  jako každá jiná. Jako dvě poslední velké povodně! Covid je  stejná  kategorie. Kupodivu loni na jaře ovšem to katastrofa, jako každá jiná  se nekonala.Tenkrát  jsme přece  byli ti Best in  covid!  A poučovali celý svět , jak koronu zmáknoout.  Úžasný  vývoj!

Ale  to není vrchol cynismu: Tím je pro mne  další povedený rozsudek  Městského soudu  v Praze. K němu  zažaloval jakýsi 16-ti letý  fracek  jedno z pražských gymnásií, že  jako neoprávněně  mu brání ve vzdělání, když se musí spokojit s distanční výukou. A  povedený  městský soud  Praha mu DAL ZA PRAVDU!  Protože  výuka prý byla  zrušena na  základě  PROTIÚSTAVNĚ  vyhlášeného nouzového stavu!!!!

Do teď  jsem netušil, že  Městský soud  Praha  je pobočka Ústavního soudu! Nějakým jeho dalším senátem. Protože  podle Ústavy  jedině  brněnský US  je  kvalifikován k tomu, aby  rozhodoval o  tom, zda něco    je  ústavně komfortní či nikoliv!

Tohle je do nebe  volající zvůle  jisté soudcovské partičky.  Opozice tleská….Jak jinak!

Soudy a  nevládní partaje plus  další podobní  jsou  neobyčejně  úzkostliví ohledně lidských práv  a svobod, když jde o  podobné „důležité “ záležitosti jako je  exhibice  nějakého náctiletého narcise,jeho rodičů,  advokáta a pod.  Nějaké přeplněné nemocnice  vůbec neřeší.  Ačkoliv  tam jde doslova a  do písmene  o životy. Není dost lůžek, není dost přístrojů,není dost personálu! Ničeho není dost! Jen pacientů ve vážném stavu  je  jaksi  obrovský nadbytek.  Jsem zvědav, jestli  někdo z opozičních poslanců a především dnes  už otevřeně  škodících a cokoliv  vládního sabotujících senátorů a  právních  puristů od soudů, se stejně vehementně,  jako školy chtivých studentů, neukojených  lyžařů ,vlekařů, cestovatelů, rozvolňovačů a podobných  a podnikatelů s věčně  nataženou rukou,jimž nic není dostatečně kompenzováno, se také, s  alespoň poloviční intenzitou a vervou  zastanou těch, co se  dostanou  na  covid osvětimskou rampu a  jímž  čeští etičtí Mengeleové ukáží palcem dolů! Když se tak  důsledně  starají  o to, aby  se korona mohla  šířit ještě  více a  snadněji  než dosud!

No zvědav…  odpověď znám předem. Vy  jistě  také!  Lidské životy ,zejména ty  zmarněné, to je  to poslední, co nějakého politika  nebo soudce či advokáty  zajímá.Mrtví  ani nehlasují ve  volbách, ani neplatí daně,  ani  se nebudou soudit!  Ale všichni tihle mají plnou hudu  toho, jak lidský  život je nejvyšší hodnota…. Ale jen jen ten jejich!

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.