Flash-Nejvyšší správní soud vypráskal Městký soud Praha i „experta“ na zdravotní právo Dostála


Vzpomínáte  na  to  jak loni soudce  Výborný, mimochodem  bratr  tehdejšího  lidoveckého předsedy  Výborného vyhověl  žalobě, kterou k němu  podal  na tehdejší vyhlášení  omezujících opatření ministerstvem zdravotnictví podle zákona  o  Ochraně  veřejného zdraví  jakýsi  advokát  a údajný  expert na zdravotní  právo  a  dnes hlavní poradce Pirátů v  této oblasti  – jakýsi  Dostál?  To bylo  obrovské opoziční  gaudium. Jak opozice politické tak mediální.

Gaudium skončilo, rozsudek NEPLATÍ!

Kvalifikoval jsem před rokem  tento  rozsudek  jak naprostý právní  úlet!  A  svůj názor nejen vyjádřil, ale také  pečlivě  zdůvodnil hned  ve dvou  článcích:

Právní purismus a především prachy nad zdravý rozum a životy občanů

Soudce Výborný, jeho rozsudek,Babiš,opozice a lidská hloupost DOPLNĚNO!!!!

Vláda  se  tehdy, pochopitelně, odvolala . K Nejvyššímu správnímu  soudu.

A  agentury  právě  přinesly  jeho nález! Dovolím si citovat:

Podle NSS městský soud chybně zastával právní názor, že v době vyhlášení nouzového stavu je působnost ministerstva podle zákona o ochraně veřejného zdraví oproti běžné situaci omezena a opatření představující rozsáhlejší omezení práv může vydávat pouze vláda prostřednictvím krizových opatření.

„Nic takového neplyne z textu zákona a nelze to dovodit ani jeho rozumným výkladem. Právě v době krizových stavů, kdy je důležité, aby všechny orgány efektivně plnily své úkoly, je nežádoucí, aby docházelo k pochybnostem. Pravomoci svěřené vládě pro zvládnutí příčiny nouzového stavu představují ve vztahu k běžným pravomocem ostatních orgánů jakousi ,nadstavbu‘ pro úkoly, na něž tyto běžné pravomoci nepostačují,“ uvedl předseda senátu Filip Dienstbier.

NSS podle rozhodnutí nemohl posoudit otázku zákonnosti napadených opatření, vymezil však hlediska, podle nichž mají soudy opatření vydaná s odkazem na zákon o ochraně veřejného zdraví napříště posuzovat.

Podle NSS bez ohledu na skutečnost, zda je zrovna vyhlášený nouzový stav, či nikoliv, je nutné podle konkrétního obsahu přijatých opatření posoudit, zda taková opatření spadají do zákonného zmocnění ministerstva zdravotnictví, nebo ne. Podle NSS je třeba jednotlivě posuzovat zákonnost a také přiměřenost konkrétně stanovených zákazů, příkazů a omezení.

Jak, ehm, expert  na  zdravotní právo  Dostál, tak soudce Výborný dostali  řádně  na kokos! Konstatuji to s  neobyčejným zadostiučiněním!

Neboť  v  tom prvně  uvedeném jsem napsal, krom jiného toto:

Vláda prý omezení nemá vyhlašovat podle zákona o ochraně veřejného zdraví, kdy tak může činit sám ministr zdravotnictví, nýbrž jen podle zákona o nouzovém stavu! Kdy rozhoduje kolektivně.

Pak se musím zeptat – platí vůbec ten zákon o ochraně zdraví a je platnou součástí Sbírky zákonů? Když ano, nechápu ten rozsudek už vůbec. Když ne, kdy a kým byl zrušen? Snad včerejším výrokem soudce Výborného?!!

Alespoň tak se to jeví. Netušil jsem, že soudce obecného soudu má právo zrušit, minimálně částečně, platnost nějakého zákona. Do teď mi mé právní bezvědomí říkalo, že něco takového má v kompetenci jen Ústavní soud. a nyní vidím, že i obyčejný sudí u Městského soudu… To jsou věci!

a  v  tom druhém  pak třeba  hned na  začátku toto:

Ještě pořád jsem nedokázal strávit ten šílený rozsudek , který na Městském soudu v Praze vynesl soudce Výborný a jeho dva kolegové ve věci podání advokáta Dostála proti koronavirovým opatřením české vlády. Kdy podstatnou část z nich zrušil k 27. dubnu s odůvodněním, že jejich zavedení na základě zákona o ochraně veřejného zdraví je protiprávní, protože jeden ministr přece nemůže mít takovou moc. A že o takových opatřeních může rozhodnout jen kolektivně vláda na základě zákona o nouzovém stavu.

Můj  naprostý nesouhlas a  v podstatě i argumentaci POTVRDIL právě  Nejvyšší správní  soud.  Nejde  o to, že  nějaký  vlk může  cítit, jako naprostý právní  laik, obrovské osobní  zadostiučinění.  Ale  o to,  že  zde máme  , zcela  zjevně minimálně  JEDEN  jasně  aktivisticky, nikoliv právně  rozhodující  soud – ten Městský v Praze.  Který se  stal  právnickým beranidlem  všech  potížistů proti  jakýmkoliv  anticovidovým opatřením.  Viz  další skandální rozsudek této stolice  v týdnu, kdy  další ze  soudců Městského soudu  – jakýsi Tauber vyhověl  žalobě  studenta  proti jednomu z pražských gymnásií.

To se promptně odvolalo k NSS a ten už  stačil do problému ingerovat – předběžně VYHOVĚL  gymnásiu a odložil vykonatelnost  verdiktu! Což  značí minimálně  to, že  zjevně nepovažuje  Tauberův  nález  za  nesporný.  Respektive, spíše je na místě  konstatování, že na  Taubera  udělal excelentní dlouhý  nos. -viz  část  jeho předběžného opatření:

NSS přiznal, že pro důkladné zhodnocení rizika nákazy původcem nemoci covid-19 v případě otevření školy nemá dostatek informací, proto dočasné rozhodnutí vydal s využitím takzvaného principu předběžné opatrnosti.

„Tento právní princip je využíván zejména v ochraně životního prostředí. Zjednodušeně řečeno znamená, že nedostatek důkazů o ohrožení nesmí být důvodem pro neposkytnutí ochrany důležitému veřejnému zájmu, je-li tu reálná hrozba závažných následků,“

Takže  jako důvod pro pozastavení účinků rozsudku městského soudu shledal NSS veřejný zájem na ochraně zdraví studentů i zaměstnanců školy a jejich rodinných příslušníků.

Dodávám, zcela  v souladu s obyčejným selským rozumem, dal přednost velkému obecnému  zájmu před  sobectvím jednoho  exhibujícího potížisty.

Ale zpět  k onomu  Dostálovi  – expertovi na zdravotní právo. Ten  dokonale  v svou reakcí  už stačil připomenout  klasickou  bajku o lišce  a hroznech:

Ano  Dostále , hrozny  jsou stejně  kyselé, řekla  liška , když  na ně liška nemohla  dosáhnout.  Ty jsi na tom úplně  stejné  – viz poznámka o  zajímavém zdůvodnění  a konstatování  o tom že  to MS bude rozhodovat  znovu. Hrozny  nejsou pro tebe  vysoko, vůbec ne, jsou jen kyselé, viď?  Hodně  kyselé…..

 

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.