Čerwuiš a české školství.


napsal Geordyn

Vlkův úvod:

Tenhle  článek vznikl na mou  objednávku.  S kolego Geordynem  jsme si vyměňovali  názory na  současné české školství.  A  on v jednom okamžiku přišel s moc  trefnou a pěknou story o tom, jak si český  cestovatel a badatel v Jižní Americe A.B. Fryč s sebou přivezl  indiána  Čerwuiše po návratu do Prahy.  A proč si ho přivezl… Protože  to úzce  souvisí se  současným českým školstvím. Jak?  Tak to  už  vám vysvětlí Geordyn…

Čerwuiš a české školství.

Nevíte ? Člověk s tak podivným jménem ? Čerwuiš.  Nezná jej  už  skoro nikdo,ačkoli v  roce  1908 nebo 1909 představoval  v Čechách obrovskou senzaci.  kostce povyprávím jeho příběh.

A jak on souvisí s českým školstvím v dnešní také podivné době ? Bohužel  ano, jak vyzní z následujícího a který mne nutí opět sednout k počítači a seznámit s ním čtenářky, které milostné příběhy obvykle zaujmou a i čtenáře Kosy, které by mohly zaujmout zase události technického rázu – i když spíše komickotechnického ( ne kosmicko, opravdu komicko, nedošlo k překlepu).

Ale jak se všechny události seběhly na tak rozsáhlém časovém úseku začátku století dvacátého a jednadvacátého si povíme ve zkratce, protože události přímo dnes letí a zítra může být i popozítří.

Ministr školství České republiky připravuje pro příští školní rok zjednodušení rámcových doporučení výuky na základních školách (dříve, jak pamatuji, to byly povinné osnovy, co musí pedagogové své žáky naučit). Jak jsem tomu porozuměl z úmyslu pane ministra, asi rozumová vyspělost dnešní školní mládeže značně poklesla – dle pana ministra natolik, že nejsou schopni zřejmě pochopit to, na čem jsou založeny fyzika a matematika. Zákon o gravitaci – Newtonův, a zákon o vztahu mezi elektrickým odporem a proudem – Ohmův. Ten Ohmův je pro náš příběh důležitý. 

Žáci dnešních českých základních škol si budou moci, po zavedení těch novot,  podat ruce s „divochem“ Čerwuišem, přes závoj více než sta let. A přes to, že kmen Indiánů Čamakoko v Paragwayské oblasti Gran Chako, byl neporovnatelně svou civilizací o nejméně tisíc let pozadu. Ještě  v době kamenné. Avšak jen po stránce poznatků, které se týkaly nástrojů, zbraní, rozdělávání ohně – například. Ne úrovně společenské. Tam by v tomto punktu strčily dnešní naší „civilizaci“ hravě do kapsy. V čem si tehdy dle mne, i dle „Dlouhého lovce“, jak říkali A.V. Fričovi  Čamakokové mohli tito Indiáni podat ruce s českými žáky základních škol ? Technickými neznalostmi !!

Tak jak to bylo. A proč.

Český, v Evropě ve své době velmi známý kaktusář a méně známý etnograf Alberto Vojtěch Frič, při své jedné z výzkumných cest po Jižní Americe, tehdy v pralesích dnešní Paragwaye, se setkal jak už  víme, s indiánským kmenem Čamakoko. A aby s nimi mohl pobýt nějaký čas při svém studiu kmenových zvyků, jejich jazyka a znalostí léčivých rostlin, výroby nástrojů, společenských vztahů apod., tak musel dodržet zákon, panující v onom kmeni.

Nesměl pobývat delší dobu v kmeni svobodný muž, tedy muž, který neměl k sobě ženu, se kterou by pohlavně žil. Přičítám tomu kmenovému zákonu rozumný základ – ženatý muž nevyvolá v kmeni žádné pnutí, týkající se toho základního. Není sokem pro ostatní muže kmene. Doufám, že jsem to vyložil správně. Kmenový náčelník po poradě s ostatními určil „Dlouhému lovci “– A.V. F. ( byl vysoký téměř dva metry), jednu svobodnou Indiánku, jmenující se Černá Kachna. Lze nalézt na síti informace, že dcera vzešlá ze vztahu A.V. F. a už vdané paní, (řečeno dnešním jazykem) Černé Kachny, žila ještě nedávno v Paraguwaji. Televize ČT, si ovšem nenechala tuto okolnost ujít a uveřejnila záběry s onou Fričovou dcerou, již hodně pokročilém věku.

Alberto V. Frič své znalosti jazyka Indiánů získával především tím, že využíval všeobecné zvědavosti dětí, ta je u malých děti vždy  a  všude. Něco neznámého je pro ně vždy lákavé a etnograf Frič si jejich odpovědi na ukázané předměty a později i složitější údaje, jak se co jmenuje zapisoval a vytvářel tak slovník nové neznámé řeči. A u dospělých žen dovedl upoutat jejich zájem tím, že jim na nitích před šitím uměl prostým, pro Indiánky neznámým způsobem udělat mnutím prstů na niti uzel. Zájem takový, že ho asi oženit museli. Můj odhad. Neznámá věc u Indiánů, ale bez toho by se žádný evropský krejčí neobešel. Jak prosté Watsone by řekl Holmes.

A co bylo už konečně s tím Čerwuišem, že to zasáhlo české školství ? V kmeni Čamakoko řádila neznámá nemoc – ne nebyl to Covid. Indiáni umírali i v mladém věku na cosi, že si s tím nevěděl rady ani kmenový felčar – jinak řečeno šaman. Někdy jím býval přímo náčelník kmene. A ten, když Frič končil svůj výzkum u Čamakoků, se rozhodl, asi po poradě s celým kmenem zřejmě i za účasti Fričově, že pošle s s českým cestovatelem zpět do Evropy svého syna Čerwuiše, aby syn byl prohlédnut evropskými lékaři, s nadějí, že příčinu nemoci se podaří odhalit a najít lék. Indiáni totiž umírali na vykrvácení z konečníku.

A.V. Frič po příjezdu do Prahy svému pacientovi nalezl odborníka, a to odborníka na cizopasníky, který objevem neznámého druhu parazita, hlodajícího v útobách Indiánů získal i odpovídající renomé a byl nalezen také lék, který ony cizopasníky hubil. Lék příštího roku 1909 zavezl Frič do Již. Ameriky a předal kmeni s návodem, jak v léčbě postupovat. Dělal to ostatně i pro svou indiánskou manželku.

A asi se zeptáte – co toho Geordyna přimělo, že celou událost tak podrobně zná?

Mnohé jsem ale vynechal. Před několika lety jsem měl možnost seznámení také s mladou Indiánkou. Z Paraguaye. Byla na bytě u mé dcery v rámci výměny studentů zvané Erasmus. Tady je na fotografii u nás ve  valašském skanzenu -ta prostřední

Dcera inženýra pracujícího ve vodní elektrárně na řece Paraná. Na hranici s Brazílií. Elektrárna zásobuje proudem ¾ Paraguaye a 1/10 Brazílii.

A co s tím českým školstvím a neznalostí Indiána a žáků, kterým je zabráněno samotným ministrem získat potřebné znalosti,která naše  i další generace považovaly  za  samozřejmé?A které   Indián Čerwuiš  pochopitelně neměl. Víme proč on ne. 

Ale ani netušíme  proč ministr brání žáky před získáním základů výše pojmenovaných znalostí, které západnímu světu objevili osobnosti Newton a Ohm. Proč z  našich dětí a vnuků hodlá seriově vyrábět Čerwuiše.

Abych to osvětlil, Fryčův  chráněnec Čerwuiš  na tajné poradě rady starších kmene  obdržel  tajdůvmob úkol – odhalit všechna kouzla bělochů a přivézt je do nitra Gran Chakockého pralesa.  Vyzvědač Čerwuiš úkol splnil,jak mu jeho znalosti dovolily. S velkou slávou po návratu do pralesa před radu starších položil na zem elektrický vypínač a žárovku. Mezi ně položil několik provázků, jak to viděl v Evropě. Provázky pokládal za vodiče a o elektrickém proudu, natož o vztazích odporu a napětí vůbec nic, jako to nebudou vědět po roce 2022 čeští žáci základních škol. Vůbec  nic netušil  o nějakém Ohmově zákoně. A o elektřině  jako takové.

Čerwuiš otočil vypínačem, když před tím řekl přihlížejícím, že uvidí světlo bílých lidí a ono nic. Žárovka se nerozsvítila, jako to  vždy dělala za jeho pobytu v Praze. Syn náčelníka byl prohlášen za lháře a skončil určitě špatně. Závěr tohoto smutného příběhu znal jeden kapitán parníku na řece Paraná a já vám ho předávám tak, jak to vše popisoval částečně ve svých vzpomínkách už dávno Alberto Vojtěch Frič a jeho syn Jiří, z evropského manželství s Češkou.

Zajímavé osudy si vytváříme sami svými znalostmi, nebo svou hloupostí a odmítáním toho, co poznat lze. Říkám často svým potomkům. Znalosti vám nikdo vzít nemůže. Jsou vašimi klíči k lepším zítřkům.

Ministr Plaga  a jeho odborná  suita  „redukují“  osnovy. Protože  prý jsou příliš  rozsáhlé  a  žáci  ten Newtonův  gravitační zákona  a  ani ten Ohmův prý nechápou….

Je na  čase  se ohradit zásadním způsobem  – odmítám připustit, že  by moje  vnoučata  patřila  mezi debily, co  nemají  předpoklady  pochopit  to,  co chápaly  už  dvě  generace mých předků! Čerwuiš klasickou fyziku  k ničemu nepotřeboval. V pralese postrádala  smysl. Dokud nenarazil na moderní svět. V něj se  bez ní ztratil a ztroskotal.  Naše  děti a  vnuci  v něm soustavně  žijí. Takže Ohmův  a Newtonovy  zákony  potřebují. Naproti tomu asi sotva někdo z nich  v budoucnosti bude  žít  v  deštném pralese jako jihoameričtí indiáni. Kde je k přežití nutná  perfektní znalost  střelby z luku nebo z  foukačky. Proto nikdo nečeká, že  by měly  být součástí  osnov  základních škol.  Ale  klasická fyzika? V České republice?

Jsme na  nejlepší cestě  stát  se národem Čerwuišů. S žárovkou, vypínačem a provázky….

Příspěvek byl publikován v rubrice Hosté se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.