A třetího dne vstal z mrtvých..


Napsal: Řezníček z Brna
podle knížky Lee Strobela Kauza Kristus

Když byl Ježíš ukřižován, jeho učedníci byli vystrašeni a deprimováni a v podstatě se rozutekli. Byli vystrašeni natolik, že ten, který byl Ježíšem vybrán, aby stál v čele křesťanů – sv. Petr,  během té strašné noci a rána třikrát svého Pána zapřel.
Učedníci přestali věřit, že Ježíše poslal Bůh, protože byli přesvědčeni, že každý ukřižovaný je Bohem proklet.
Kdyby byl Ježíš skutečně poslán Bohem, Bůh by jej v žádném případě nenechal zemřít.
Tady by mohl ten příběh končit, ale on nekončí …
Pak ale po krátké době vidíme, že učedníci opustili své rodiny a zaměstnání a znovu se shromáždili a rozhodli se šířit velmi konkrétní poselství – že Ježíš Kristus je Boží Spasitel, který zemřel na kříži, byl vzkříšen a oni jej viděli, mluvili s nim, jedli s ním a viděli jizvy na jeho těle po strašném ukřižování.
Byli ochotni strávit zbytek svého života zvěstováním této zprávy, aniž by z lidského pohledu měli z toho jakýkoliv zisk, dnes by se řeklo profit. V zemích okolo Středozemního moře na ně totiž nečekala žádná luxusní sídla.
Čekal je velmi tvrdý život. Často neměli co jíst, spali pod širým nebem a lidé se jim posmívali, byli biti a vězněni.
Nakonec Ježíšovi učedníci zemřeli mučednickou smrtí.
Kvůli čemu zemřeli?
Z čistě dobrých úmyslů?
Nikoliv.
Bylo to proto, že byli přesvědčeni mimo jakoukoliv pochybnost, že viděli zmrtvýchvstalého Ježíše Krista.
Oni se nemuseli spoléhat na svoji víru, jako lidé po nich, kteří umírali pro svou víru v Boha, nebo muslimové pro svého Alláha.
Oni se nemuseli spokojit s pouhou vírou, oni s naprostou jistotou věděli, že Ježíš vstal z mrtvých a nejenom oni.
Podle Evangelií se Ježíš po svém Zmrtvýchvstání ukázal nejenom jim, ale stovkám dalších lidí.
Učedníci s Ježíšem hovořili, stolovali s ním a mohli se dotknout jizev po strašném ukřižování.
Kdyby v to neměli absolutní jistotu, neputovali by tisíce kilometrů, nezakládali křesťanské obce a nenechali by se umučit k smrti, za to že hlásali vzkříšení.
Co pro nás znamená Ježíšovo vzkříšení dnes po dvou tisíci letech?
Dejme slovo profesoru teologie Gary Habermasovi, autorovi sedmi knih o Ježíšově vzkříšení, tak jak je uveřejnil autor knihy Kauza Ježíš Lee Strobel:
 
Zeptal jsem se na význam vzkříšení a Habermas se rozhodl k návratu do roku 1995, kdy jeho manželka pomalu umírala na rakovinu žaludku.
Zaskočen delikátností okamžiku jsem se nezmohl na nic víc než tiše naslouchat.
Seděl jsem na naší zahradě, začal vyprávět, a zahleděl se kamsi do neurčita.
Hluboce povzdechl a pak pokračoval.
Moje manželka byla v horním pokoji a umírala.
Do konce už zbývalo pouhých několik týdnů.
Bylo to hrozné období.
Byla to pro mě nejstrašnější věc, která se mohla stát.
Otočil se a  podíval se přímo na mě.
A víte co bylo úžasné?
Moji studenti mi volali – ne jeden ale několik současně – a řekli:
Nejste v takové chvíli rád, že existuje Vzkříšení?
Navzdory zoufalé situaci jsem se musel usmát hned ze dvou důvodů.
Zaprvé, mí studenti se mě snažili povzbudit mým vlastním učením.
A za druhé – fungovalo to.
Věděl jsem v tu chvíli, že kdyby ke mě přišel Bůh, položil bych mu pouze jednu otázku:
Pane, proč Debbie umírá?
A myslím, že Bůh by se mě na oplátku zeptal:
Gary, vzkřísil jsem svého Syna z mrtvých, ty to nevíš?
Já bych odpověděl: No tak Pane, napsal jsem na to téma několik knih. Samozřejmě že byl vzkříšen, ale mě zajímá Debbie!
Vzkřísil jsem svého Syna z mrtvých!
A pak mi to došlo – jestliže byl Ježíš vzkříšen před dvěma tisíci lety, pak existuje řešení i pro moji manželku v roce 1995.
Stále jsem si dělal starosti, jak budu vychovávat čtyři děti, ale tato skutečnost mě potěšovala a dodávala mi síly.
Habermas se mi podíval do očí.
To není nějaké kázání, řekl tiše.
Věřím tomu celým svým srdcem.
Existuje-li vzkříšení, existuje i posmrtný život.
Ježíš byl vzkříšen a vzkříšena bude i Debbie.
I já budu jednoho dne vzkříšen.
Pak se oba opět setkáme…..
(Konec ukázky)
A to je pro mě nejsilnější odkaz Velikonoc a Ježíšova učení: Nebojte se, zase se po smrti všichni setkáme. Nebojte se!
Máme Pondělí zázraků!
 
Příspěvek byl publikován v rubrice Hosté se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.