Co všechno nevíme o běloruském incidentu II.


Včerejší první díl  se  věnoval  popisu některých  peripetií běloruského incidentu. Řekněme  obecně  platných.

Dnešní díl  pojedná o postavě  hlavní  figury  tohoto příběhu, tedy  přirozeně  kromě  baťky Lukašenka – Romana Protaseviče. Toho  nejen  že  by byla škoda pominout, ale ono to vysloveně  nejde! Obrázek bez něj  nemá smysl. Zejména  když  rusobijec a  expert na  postsovětský prostor  Ondřej Soukup  o něm  o něm vydal speciální osobní článek s názvem

Kdo je mladý fotograf Pratasevič, pro kterého Lukašenko nechal vyslat vojenský letoun a způsobil mezinárodní poprask

Opět jde o placený text.   Máme co do činění s  typickou politickou červenou knihovnu dneška. Kde  je  Protasevíč  líčen jako  idealistický  mladík, která  kvůli pravdě  šel by  světa  kraj. A  ještě  dál. Dám kousek  z té selanky:

Výstřižek1

Dojemné  že?

Přidejte  si  k tomu  i přiložený výběr  fotografií, popisující  Soukupova  a  vlastně NAŠEHO hrdinu, který to  všechno dokonale  rámuje:

Výstřižek

Splynutí duší, romantika a dojetí  maximální, slzy  tečou proudem, takového hodného klučinu nám  ten hnusák  Lukašenko  unesl a zavřel. A jistě  i mučil….

Ovšem  jsou i tací, co špiní Protasevičovu  běloskvoucí pověst.  O těch ostatně  píše  Soukup také. V tom článku, který jsem rozebíral včera.  Viz screenshot:

Výstřižek

Takhle to je. Ideologičtí hybridní diverzanti a  šiřitelé  fejk ňůvs se neštítí ničeho!  Ani pomluvit  statečného  mládence s  nejčistším štítem, jaký si náš  svět jen umí představit!!!  Nebo, že by  na  těch pomluvách přeci jen něco bylo a  Roman Protasevič  jaksi měl jakési  škraloupy?  Popátrejme, schválně, co zjistíme….

Wikipedia, dodávám, že  jde  o anglicky  psanou tzv. Eurowikipedii  a  nikoliv  nějakou  ruskou či běloruskou verzi, uvádí, nevěřím svým  svým  vlastním očím a překladači od Googlu, to musí být nějaký  kremelský  superfejk, v podstatě totéž co Soukup   obratem ruky označil za

šíření nesmyslů typu, že Pratasevič byl ve skutečnosti členem ukrajinského krajně pravicového praporu Azov a vedl diverzní rotu na Donbasu, 

Dám sem pro jistotu  anglický  originál  i strojový překlad  z  té Eurowikipedie:

Opposition activism in Belarus (2011–2019)

Protasevich has been an opposition activist since his youth; he participated in protests in the early 2010s.[5] Since 2011, he has been a member of the opposition organization Young Front.[6] He co-administered a major group in VKontakte, a social network, in opposition to President Alexander Lukashenko until 2012, when it was hacked by the authorities.[7] He was present for a month in the Euromaidan protests.[8] He studied journalism at Belarusian State University until he was expelled in 2018.[9] In 2017, he was accused of participating in an unauthorized event in Kurapaty, but he managed to prove in court that he had an alibi for that day.[10] He worked in the Belarusian media as a journalist.[11] He also worked for the Belarusian edition of Radio Free Europe/Radio Liberty;[12] in 2017–18, as an independent journalist, he had been a Václav Havel Fellow in Journalism in Prague, co-sponsored by the broadcaster.[13] As of March 2019, he was a photographer for Euroradio.fm and worked at the meeting of prime ministers of Austria (Sebastian Kurz) and Belarus (Sergey Rumas) in Minsk.[14]

Opposition activism in exile (2019–2021)

In 2019, Protasevich moved to Poland.[2] On 22 January 2020, he announced that he asked for political asylum in Poland.[5]

As of 2020, Protasevich ran the Nexta Telegram channel together with its co-creator Sciapan Pucila (Stepan Putilo).[11] In August 2020, after Belarusian authorities tried to disable internet access during the 2020 presidential election, Nexta became one of the main sources of information about the protests against alleged rigged elections and started to coordinate the protests.[11] The channel had nearly 800,000 new subscribers in a week.[11] In September 2020, Protasevich left Nexta.[2][12]

On 5 November 2020, Protasevich and Pucila were accused of organizing mass riots (article 293 of the Belarusian criminal code), actions that grossly violate public order (article 342) and incitement of social enmity based on professional affiliation (article 130, part 3). On 19 November, the Belarusian KGB put them on the „list of organizations and individuals involved in terrorist activities“, for „mass unrest“.[15]

On 2 March 2021, Protasevich announced that he had begun working for the „Belarus of the Brain“ Telegram channel formerly edited by a detained blogger, Ihar Losik.[16][12]

Azov Battalion allegations

According to the BBC, Belarusian authorities have sought to portray Protasevich as an „extremist with right-wing sympathies“ to „muddy the waters“ on his detention. The Belarus presidential administration’s state-run newspaper, Belarus Segodnya, has claimed that Protasevich was a mercenary who „fought in eastern Ukraine with the nationalist Azov Battalion„.[3] Protasevich has previously said he spent a year in Ukraine covering the war in Donbas as a journalist and photographer.[3] Azov Battalion founder Andriy Biletsky wrote that Protasevich “actually fought with the Azov Battalion and other units against the occupation of Ukraine, but as a journalist his weapon was not the machine gun, but the word,” and that he was wounded at the 2015 Shyrokyne standoff.[17]

Opoziční aktivismus v Bělorusku (2011–2019)

Protasevich je od mládí opozičním aktivistou; účastnil se protestů na počátku 2010. [6] Od roku 2011 je členem opoziční organizace Mladá fronta . [7] Společně spravoval významnou skupinu v sociální síti VKontakte , v opozici vůči prezidentu Alexandru Lukašenkovi až do roku 2012, kdy byla úřady hacknuta. [8] Byl měsíc účasten euromajdanských protesteů. [9] Studoval žurnalistiku na běloruské státní univerzitě, dokud nebyl vyloučen v roce 2018. [10] V roce 2017 byl obviněn z účasti na nepovolené akci v Kurapatech , ale podařilo se mu u soudu dokázat, že na ten den měl alibi. [11] Pracoval v běloruských médiích jako novinář. [12] Pracoval také pro běloruskou redakci Radia Free Europe / Radio Liberty ; [13] v letech 2017–18 působil jako nezávislý novinář jako pracovník Knihovny  Václava Havla v oboru žurnalistika v Praze. [14] V březnu 2019 byl fotografem Euroradio.fm a pracoval na setkání předsedů vlád Rakouska ( Sebastian Kurz ) a Běloruska ( Sergey Rumas ) v Minsku. [15] Také fotografoval Alexandera Lukašenkoa alespoň jednou během evropských her v roce 2019 . [16] Kromě fotografií vytvořil pro Euroradio alespoň jednu videoreportáž o čečenských uprchlících, kteří se snaží přesunout do EU přes Bělorusko. [16]

Opoziční aktivismus v exilu (2019–2021)

V roce 2019 se Protasevich přestěhoval do Polska . [2] Dne 22. ledna 2020 oznámil, že požádal o politický azyl v Polsku. [6]

Ten ovšem nedostal /pozn. vlk/

Od roku 2020 provozoval Protasevich kanál Telegram Nexta společně se spolutvůrcem Sciapanem Pucilou (Stepan Putilo). [12] V srpnu 2020, poté, co se běloruské orgány pokusily této síti během prezidentských voleb v roce 2020 zakázat přístup na internet , se Nexta stala jedním z hlavních zdrojů informací o protestech proti údajným zmanipulovaným volbám a začala protesty koordinovat. [12] Kanál měl za týden téměř 800 000 nových předplatitelů. [12] V září 2020 Protasevich opustil Nextu. [2] [13]

Dne 5. listopadu 2020 byli Protasevič a Pucila obviněni z organizování masových nepokojů (článek 293 běloruského trestního zákoníku), akcí, které hrubě porušují veřejný pořádek (článek 342) a podněcování k sociálnímu nepřátelství na základě profesní příslušnosti (článek 130, část 3). . Dne 19. listopadu je běloruská KGB pro „masové nepokoje“ zařadila na „seznam organizací a jednotlivců zapojených do teroristických aktivit“. [17]

Dne 2. března 2021 Protasevich oznámil, že začal pracovat pro kanál Telegramu „Belarus of the Brain“, který dříve redigoval zadržený blogger Ihar Losik . [18] [13]

Obvinění z členství v praporu Azov

Podle BBC se běloruské úřady snaží vykreslit Protaseviče jako „extremistu s pravicovými sympatiemi“. Státní noviny běloruské prezidentské správy, Bělorusko Segodnya , tvrdí, že Protasevich byl žoldák, který „bojoval na východní Ukrajině s nacionalistickým praporem Azov , který byl obviněn z neonacistických vazeb“. [4] Protasevich již dříve řekl, že strávil rok na Ukrajině  a pokrýval zpravodajsky  válku v Donbasu jako novinář a fotograf. [4] Zakladatel praporu Azov Andriy Biletskynapsal, že Protasevich „ve skutečnosti bojoval s azovským praporem a dalšími jednotkami proti okupaci Ukrajiny, ale jako novinář nebyl jeho zbraň kulomet, ale slovo,“ a že byl zraněn při bojích  Shyrokyne v roce 2015 . [19] Romanův otec v rozhovoru pro kanál „Nastoyashee Vremya“ tvrdil, že jeho syn byl v Donbassu bojujícím po boku ukrajinské armády. Později tato tvrzení popřel. [20]

Dne 27. května 2021 Luhanská lidová republika , neuznaný kvazistát a účastník války na Donbasu, zahájila trestní řízení proti Protasevičovi, v němž ho obvinila z „spáchání řady zvláště závažných zločinů, které se projevily ostřelováním Doněcké lidové republiky“. Republikové osady, které způsobily smrt a zranění civilistů, zničení a poškození civilní infrastruktury. “ [21] Tvrdili, že během svého pobytu v Azovském praporu Protasevich použil těžké zbraně, zejména zmíněné byly zbraně MT-12 , houfnice D-30 , minomety a protiletadlové zbraně . [21]

Mno!  To už není  ten  běloskvoucí  chlapeček  z těch srdcobolných  fotografií, kterými  Soukup  cukerínově  osladil svůj  nadšený textík o Protasevičovi!

Sice  ta  Eurovikipedie  zejména  jeho  pletky s  ukrajinskými nacisty  z batalionu Azov  relatizuje, ale  na  sítích je  dostatek materiálů, abychom byli schopni ověřit  , jestli jde  o fake a hanebnou  dehonestaci či  nikoliv.

Ale než se do toho pustím  – zaujala mne  jeho česká stopa.  Práce pro Knihovnu  Václava  Havla  a  členství v organizaci Mladá  fronta.  Ta je  totiž založena  a registrována   v České Republice.  Viz  screenshot  z portálu Justice. cz

Výstřižek

A  co že  představuje ta  bělorusko pražská Mladá fronta?

Tohle:

Jde  o nacionalistickou, antikomunistickou  a anti-Lukašenkovskou organizaci.  Mladá fronta “ ( Малады Фронт, Malady Front ), byla  založena založená v roce 1997, jako reakce  zesílených protestů v Bělorusku v letech 1996–1997. Je oficiálně registrován v České republice. Fronta mládeže je známá provokativní politickou agitací proti Lukašenkovi a vybízí své členy, aby absolvovali vojenský výcvik. Například v roce 2015 byl podle zprávy Radio Liberty slavnostně otevřen sportovní a vlastenecký klub Mládež s názvem „Warrior“, 2 nabízející školení s airsoftovými zbraněmi.

Okamžitě se mi v této souvislosti a navíc  s Běloruskem dohromady,  vybavila   slova  bývalého náměstka  ministra  zahraničí  a superusofoba Petra Koláře, když  před nedávnem Českému  rozhlasu sdělil:

„Ale upřímně řečeno, tak já si teď mohu dovolit tu míru upřímnosti a otevřenosti, kterou pokud bych byl v aktivní službě, bych asi si dovolit nemohl. Ale je pravda, že když jsem byl náměstkem ministra zahraničí, tak jsme svého času založili na ministerstvu zahraničí takovou trošku diverzní jednotku, která měla mimo jiné za úkol podporovat občanskou společnost v těch zemích, kde ještě demokracie nebyla na vzestupu. A dělali jsme to s vědomím toho, že to je náš vlastní zájem, že čím více se bude demokracie a svoboda šířit v Evropě, tak tím my budeme se cítit bezpečněji,“

Nejde takhle náhodou  o tu Mladou frontu  z Prahy, jíž byl  Protasevič  členem??? Já bych si tipnul, že  ano. Dokázat to ale nemohu. Co naopak dokázat  chci a mohu je  napojení  hrdiny Protaseviče na  nácky  z  ukrajinského batalionu  Azov.

Klíčovým zdrojem je  web FOIA Research, konkrétně  tento jeho artikl

Roman Protasevich

který si dal s dokumentací Protaseviče opravdu velkou práci.

Nejdříve záběr  z Majdanu, konkrétně z bourání  Leninovy  sochy

Výstřižek

Dále je  sympatizantem , ale daleko pravděpodobněji členem organizace  Pahonia Detachment 4 ,  To je běloruské milice, která v postmajdanské občanské válce na Ukrajině bojovala po boku neonacistického praporu Azov . 5

Viz  Protasevičův  facebook:

Výstřižek

Detail z uniformy členů Pahonie  na  Donbasu
Výstřižek

Tohle jsou ovšem ještě  legrácky. Pojďme  na  šťavnatější dokumentaci  řešící, jak to Protasevič  má z  Azovem a boji na  Ukrajině:

Výstřižek

Jistě  si tam  hrdlořezové z Azova  dali svého  hostujícího fotografa!

Tady je Protasevič během přehlídky batalionu  Azov ( video z akce).

Protasevič – zadní řada, třetí zprava

A kdopak to na  nás  vykukuje  zde?

Výstřižek

Jde  o setkání  sponzorů batalionu  Azov  v Kanadě…. Opět jistě  si tam pověsili portrét  hostujícího fotografa…

Protasevič  ale  toho na  naivního zapáleného nadšeného kluka, co hoří pro svobodu a demokracii  stihl do svých dnešních 26 let mimořádně  hodně. Například  návštěvu ministerstva  zahraničí Spojených států ve  Washingtonu:

Výstřižek

Copak, kluk jeden  šikovná  na  americkém zamini asi tak dělal?

Že to všechno může  být jen  shoda  náhod  a aranžmá, které mají  záměrně  denunciovat  Romana  Protaseviče?

Na UKRAJINSKÉM !!!! portálu

Výstřižek

konkrétně  zde,  je  velký materiál zabývající se  Protasevičem jako takovým  zevrubně.

Je tam i sada jeho fotek v  uniformě  Azova a se  zbraněmi v  ruce z roku 2014 na  Donbasu.

Ale především je   zde  krátké video z téhož  roku , kde  hrdý otec  Protasevič sen.  potvrzuje, že  jeho syn bojuje  s  Azovem na Donbasu….

Obrázek  o tomhle  vzoru bojovníka  za  pravdu a  demokracii, ať si udělá  každý  sám. A  ať si zodpoví  jednoduchou otázku, jak daleko má  k násilným  činům.

Náš  tisk a politici se mohou pominout nad jeho tragickým osudem. Ale je nesporné, že jako občan Běloruska  se  zapletl do  ukrajinské občanské  války.

V Česku  nedávno dostal pětačtyřicetiletý Čech, který byl obžalován ze zapojení do konfliktu na Ukrajině v řadách separatistů, 15let  natvrdo. Na štěstí pro něj v nepřítomnosti.  Za terorismus.

Ovšem pro Bělorusa, který se dopustil téhož, jen na  druhé straně  fronty  adorujeme. Jak je  to možné?

Dvojí kilometr, přece!

Ale  vrcholně zajímavé  jsou i  jiné detaily. Například  reakce  Evropské unie!  Na jednom a tom samém  zasedání  Evropské rady  se  řešila  odpověď EU a jejích  členů  na  Vrbětice a  na  běloruský letecký incident.

Babiš  výslovně  a opakovaně  žádal o solidaritu až skoro plakal a požadoval, aby  členské státy  také vyhostily  ruské diplomaty.  Výsledek nemohl pro něj  být  trapnější. Jeho  podlézavé doprošování skončilo fiaskem. Nula  bodů!  Vlastně  diplomatů.

Naproti tomu reakce  EU  vůči Minsku a  Lukašenkovi  přišla  rychle a nezvykle  tvrdě  – zákaz letů unijních aerolinek  přes  Bělorusko, zákaz  letů běloruských aerolinek  do EU  a přes  její vzdušný prostor. A  to prý je  teprve začátek, další sankce se vymýšlí!

Babiš, který ve  vlastní  věci pohořel a ostudně  utřel nudli, když  hovořil o Bělorusku, se  div u mikrofonů samým rozhořčením neudávil.  A  ČR se s okamžitou platností k sankcím připojila.  Jak se sluší  a patří. První a  nejvyšší povinností je pro nás  vždycky  solidarita  se  spojenci. I když ti  na tutéž  solidaritu s námi, slušně  řečeno – kašlou…..

Trapné a ještě jednou  trapné.

Nicméně  co mne  upoutalo nejvíce  je  ten rozdíl v přístupu k malému Bělorusku a  velkému Rusku. Vůči  Moskvě  si sice  EU dovoluje  hodně, ale je  to jen slabý odvar  oproti neohroženosti s níž  jsme si kopli do Lukašenka  a jeho země. Velkej medvěd  je holt  velkej medvěd!

Jak kdysi na bezopečnostní konferenci v Mnichoivě  v roce  2007 řekl ve  svém tehdejším projevu Putin- malých a  slabých si nikdo neváží a nemám  k nim respekt.  A  už vůbec ne  nějaká EU.

Tuhle  lekci  z  běloruské kauzy  by  si  Česká  republika  ajejí papaláši  měli zapamatovat především.

Nicméně – platí hlavní premisa, která zní :

Zadržovíní civilních letadel a vytahování cestujích je jednoznačně nepřípustné!  To jeprincip, který nesmí  nikdy  zpochybněn! Protasevič, Neprotasevič!

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.