Hon na Piráty


Ta  čtvrteční  šaškárna  ve  sněmovně  byla  snad  ještě  horší  než jsem čekal, jakkoliv  její  vyústění  i důvody, proč  Kluzký  Vojta  jeho  spolek obchodníků s  nostalgií,  bude jednat  tak, jak se stalo, jsem trefil úplně  přesně. Stejně tak  mnohahodinové  výlevy  opozičních poslanců  a  jejich  rozhořčenou exhibici před  TV kamerami a  mikrofony. Nechlubím se  tím, protože  v tomhle odhadu se  zmýlit,  tak  bych Kosu snad  uzavřel okamžitě a nečekal na konec  ledna příštího roku. 

Pohříchu jsem se  ovšem ve  svém článku na  čtvrtek nezajímal  o to, co lze  čekat  od  Babiše!  Ke  své  vlastní  škodě. Kdybych si byl dal tu práci, možná, že  bych  se  trefil i do jeho stejně  hysterického jako ubohého projevu  ke  sněmovně. Prostě  třídní  uplakánek  hadr!

Zajímalo by mne, jestli  byl  vždycky, už od  mala,  takový  žalobníčkovský  ufňukanec nebo jestli se to do jeho repertoáru  dostalo  účelově, na  radu  mediálního mága  Máry Prchala… Ale to v podstatě není  až tak důležité.  Babiš, místo aby nechal opozici žvanit a žvanit, protože není nic  pro řečníka a  jeho nekonečné tirády  horšího, než  když v podstatě  mluví do mlčící  zdi,  předvedl  epesní  etudu  na  téma  – kdo je tady  větší hysterka  než  já???

Ve  večerní Trikoloře  na  Slobodném  vysielači mi  kolega  Roman Michelko adresoval  velmi dobrou  otázku – komu  ten sněmovní  tyjátr pomohl více? Babišovi nebo  opozici?

Přesně  tohle  je  jádro  celé  té předlouhé čtvrteční exhibice a motiv  proč  ji  zorganizovali. Nicméně   dát od stolu na  tohle  nějaký  objektivní  názor  nejde. 

Nejdříve  si řekněme, oč, respektive  – o koho  řečníci  u mikrofonů  vlastně, vzhledem k příštím volbám, bojovali.

Jsem si jistý  tím, že  jejich prioritní cíl a to platí zrovna  tak pro Babiše  jako  obě  koalice, představoval  elektorát dosud  nerozhodnutých, váhajících  voličů. Odhaduji  jeho sílu na  20%.  A právě  tihle  rozhodnou  začátkem  října, kdo  v  České republice povládne. V tom lepším případě. Protože  vzhledem ke změně  přepočtu  hlasů na  mandáty  se  také a dokonce  velmi snadno, můžeme  dočkat  volebního patu. Dokonce  si myslím, že  tohle nebezpečí je  čím dál aktuálnější. Každá  strana  při čtvrtečním exhibování cílila především  sem.  Jakkoliv  vedle  hlavního  terče obě strany  front, tedy  jak koalice, tak Babiš,  sledovaly  ještě další  – sekundární. O tom  za  chvilku. 

Soustřeďme  se  na  otázku Romana  Michelka  – kdo z té trapné  taškařice profitoval  více nebo chcete li  – kdo v ní  ztratil méně?

Odpovím  přesně  tak jako ve  čtvrtek ve  22,30hod na skype  Slobodného vysielača – NEVÍM! 

Proč  nevím?  Protože bych potřeboval znát, když  abstrahuji  od  zásadního faktoru  – tedy  SLEDOVANOSTI,  o níž se  právem domnívám, že  byla i na české poměry mimořádně  slabá, především  statistické  údaje o složení  kmene  nerozhodnutých  voličů. Především pak  tři parametry sociodemografické parametry.

-jak vypadá  jeho věková struktura? Převažují mladší a střední  věkové skupiny  nebo  lidé  z kategorie  55+?       

-jak vypadá vzdělanostní rozdělení  tohoto elektorátu? Převažují  lidé se  základníma  nižším středním vzděláním  nebo ti s maturitou a  absolvováním VŠ?

-jaké  je  rozdělení podle  typu obce odkud  nerozhodnutí pocházejí? Mají převahu obyvatelé velkých měst  nebo venkova?

Souboj  koalice  versus  Babiš  se  totiž  odehrává přesně po  těchto liniích  

-mladší versus  starší

-ti s  vyšším vzděláním versus  ti s nižším  /dodávám, že  žádný  diplom nebo vysvědčení negarantuje  automaticky  správnost  úsudku a selský  rozum, abych si ušetřil hloupé  výkřiky  ve  své mailové poště/

-velká města proti venkovu

Tyhle  údaje  prostě nejsou nikde k dispozici. Tedy  veřejně.  Vsadil bych se, že  je politické strany/koalice  určitě, jestli disponují  jejich volební manažeři nějakou  mozkovou kapacitou,  mají. Kupodivu,  ač jsme pravidelně  zásobování odhady  volebních preferencí  nejméně  čtyř  velkých  výzkumných agentur,  žádná  z nich se  nesnaží popsat  právě klíčového, tudíž nerozhodnutého voliče.  Náhražku,  ale nikoliv příliš  výživnou , představuje  volební potenciál. Podle  něho  by se mohlo zdát,  že  obě koalice  mají  mezi nerozhodnutými  větší  šance než  Babiš,  asi tak v poměru  10:7   /odhad  na základě  dat  z tohoto článku/, ale   sám si jsem vědom chatrnosti  takového závěru na  základě  volebního potenciálu.

Protože  ten v  současných  českých  politických poměrech ostrého vymezování proti Babišovi – pro Babiše,  spíše popisuje  úvahy  koho  upřednostnit  než možného výběru na  jednotlivých stranách  fronty, protože  je nepochybně iluzí myslet  si,  že  lze přetáhnout v  tomto  kohokoliv  ze  zbylých Babišáků/Kanimůrovců/ třešní  do šiku  některé  z koalic a naopak!  A složení neutrálů  opravdu nikdo veřejně nepopisuje. Přitom jen ty lze  získat  na obě strany  fronty.

Kdybych  osobně  hádal,  pak  bych si řekl, že  vidím dvě  větší a definovatelné skupiny nerozhodnutých. Jednak  to bude  skupina  spoluobčanů ve  středním věku, v  zaměstnaneckém poměru nejméně se středním a  vyšším vzděláním, která  má sice Babiše  většinově plné zuby, ale  jíž  si  oligarcha zkusil koupit koncem minulého  podříznutím státních financí  snížením daně  z příjmu fyzických osob  na  15%.   

Druhý asi  větší houfec,  bych definoval jako seniory, kteří  si pořád  pamatují  největší covidové  temno v únoru a  březnu, kterým Babišova  naprostá  pandemická  neodpovědnost  vzala  nevratně  někoho z blízkých  či známých. A  není jich málo.

U  obou entit  hraje  hraje  hlavní  roli  čas, respektive, jak dlouho  si budou pamatovat příčinu své nerozhodnosti.  A  řekl bych, že dříve, pod  vlivem  další valorizace  penzí  zapomenou důchodci…. 

Jenže  to je  hádání  z  kávové sedliny. A  to nemám rád.

Opravdu netuším, kdo v té  čtvrteční sněmovní  besídce zvláštní  školy  získal/ztratil více!  Zda odstrašovala  spíše  předlouhá, nudná   až otravná tiráda  opozice nebo Babišova  hysterie. To  se možná  dozvíme  v průzkumech  začátkem příštího měsíce a zcela jistě  o prvním říjnovém víkendu.

Stejně  tak  i odpověď na otázku jak se  jednotlivým třem hlavním uskupením podařilo  trefit  sekundární  cíl. Primárně  jde koalicím o  porážku ANOšéfa!  Babišovi o to, aby bez něj nešlo sestavit  vládu, vzhledem k  vnitřním obecně  známým  zákazům s kým se  dá a nedá povolebně spolupracovat.

Ovšem  stejně  tak  je,  jak pro obě opoziční seskupení, tak pro ANO  důležité  KOLIK HLASÚ  ve  volbách odeberou  politickým souputníkům  na  své straně  fronty. Tedy jakým skore  skončí  souboj  Pirátů/STAN  proti SPOLU.  Respektive  jaké  ztráty  utrpí  ANOšéfe  ve  prospěch  Kanimůry  a  Šlachtovy  Přísahy.

Protože  to jednak ovlivní  celkový  výsledek, ale  především vydefinuje povolební vyjednávací sílu!!!!!  

Takže otázku  kdo získal/ztratil ve  čtvrteční sněmovně více, zda  na straně jedné  koaliční seskupení,  na straně  druhé Babiš, můžeme  ještě rozšířit  o dotaz  – přičte  si ODS hlasy na  úkor  Pirátů/STAN  nebo to bude naopak? A stejně  tak se lze ptát – přišel Babiš  svou hysterií  a  fňukáním o další voliče  ve prospěch  Okamury a  Šlachty?  

Odpověď za sebe  nemám. Použiji ovšem  berličku  – vzpomínku na  svou babičku a její přísloví.  Rozmýšlel jsem, které asi, z toho nepřeberného repertoáru, jimiž v téhle oblasti  disponovala, by použila. A řekl bych  že  ono notoricky  známé  – mluviti stříbro, mlčeti  zlato.

Okamura  a Piráti /STAN se  v té hitparádě  vzájemné demonstrativní  nenávisti drželi zpět. Vylévání  kýblů špíny  s  hysterickým základem, dominovala vedle  Babiše, především ODS  a Kalouskovi sirotci. Ti  fakt jeli  jak kdysi  Stachanov. Jenže  ten dělal užitečnou práci. Na  rozdíl od jmenovaných.

Nicméně  současný politický  diskurs  je  determinován  ještě  jednou linkou. Tou je  doslova hon na Piráty. Jednak od  Babiše, jednak od koalice  SPOLU  a  pak v určitých mediích mainstreamu , ale  snad největší antipirátská nenávist  občas  doslova  kape  na  alternativě!  Zkrátka obecný  hon  na Piráty.  Takový, jaký nezažili  ani  bájní  Jack Sparrow      s jednonohým Johnem Silverem dohromady.     

Za mne  jde o doslova  nesmyslné počínání, ať  už  jejich lovci patří  do antibabišovského tábora, či mezi příslušníky  Církve Koblihy  nejsvětější nebo   té  vůbec  nejtvrdší  alternativy.  Všem bych velmi radil  umírněnost.  A pokusím se vysvětlit  proč.

Hledisko obecné:

Nemám  o Pirátech  sebemenší iluze. Nejsem jejich volič a jak se mi to tak  jeví, vidím je na podzim pro sebe  jako to nejposlednější ještě možné řešení! Nejposlednější ještě možné.  Vysvětlím, co je  pro mne  zcela nemožné –  dát hlas  Babišovi, Kanimůrovi, Vojtovi Filipovi, ODS, TOP 09. A  to jak  pokud  vystupují solo nebo  v nějakém koaličním uskupení. Těmhle  to prostě  nehodím za  žádných, pro mne představitelných okolností.  Kdyby  kandidovali, či pokud  nakonec  budou, pak totéž platí  i Svědcích Milošových. Přidám ještě  Zelené, Trikoloru, Soukromníky.

Zbytek je pro vlka  dělatelný za předpokladu,  že  si  zacpe  uši, nos, přes oči si nasadí  slepecké brýle,  někdo ho dovede  do volební místnosti a  tak mi před  výkonem hlasovacího práva, než  vezme  do ruky  kandidátku příslušné zbylé strany/koalice nasadí  na  ruce plastové rukavice  a  následně  dá k dispozici desinfekci, aby si stejně  pro jistotu vydesinfikoval tu ruku, kterou  pro volební akt použiji. 

Takhle, opravdu jen  v nouzi nejvyšší, můj hlas může skončit  u Pirátů/STAN.      Přirozeně, že předjímám otázky typu – jak proboha můžeš  volit  někoho jako je ta  partička  pirátských eurošílenců v  Evropském parlamentu  -Peksa, Kolaja, Gregorová plus pražský bohuželprimátor  Hřib nebo poslanec  Lipavský? 

Moje  odpověď  je jednoduchá- z vícero důvodů:

1-nehodlám připustit  znovuvládnutí  Koblihy Nejsvětější. Z důvodů, které  zde popisuji celé  uplynulé čtyři, vlastně osm, let. Ale především kvůli tomu, co „předvedl“ v pandemii! Těch 30000 mrtvých za půl roku, jde na jeho konto. Převážně. O tom není žádná diskuse. S  tímhle morbidním debaklem Piráti nemají nic  společného.

2- jestliže  Babiš  bude ve  volbách poražen a půjde konečně nejprve do opozice a následně do tepláků /pořád odkládám článek, kde  se  chystám vysvětlit podrobně proč jsem o tomto přesvědčen stále více/, vládu sestaví obě koalice.  Chce  někdo soudný přenechat vítězství  Fialovi a  Pekarové Adamové  – asociálům non plus  ultra?  Nepředstavují Piráti v tomto případě  ono pověstné menší zlo?!   To nemluvím o  tom, že  je  v jejich případných úletech budou brzdit  starostové, stojící  daleko více  oběma nohama na zemi a disponující  velmi početným klubem v  senátu, což je  docela  zajímavý bonus?  O pirátskostarostenské  formaci se  domnívám, že   nepřipustí nějakou  zvrhlou formu  lumpenpravičáckého antisociálního vyvádění a la  Kalousek  2009. 

3- Piráti sestavující  eventuální příští českou  vládu  se  nebudou jmenovat  zcela určitě Kolaja, Peksa, Gregorová a  doufám , že  ani Lipavský a Hřib, nýbrž  Bartoš, Michálek, Ferjenčík. Kteří  až tak  fanatičtí  nejsou a  dá se u nich předpokládat nějaký vzorec  racionálního   chování. Jaký a jak velký, přiznávám, netuším.

Tuhle  argumentaci  dávám  na  zvážení jak těm, co  chtějí, aby  Babiše  vymetli ze  Strakovky, tak  těm, kteří  horují pro jeho setrvání tamtéž. 

Jedněch i druhých    se zeptám  – opravdu chcete  aby  uspavač  hadů Fiala  se  stal premierem?  Aby  takový Stanjura  řídil ministerstvo financí, antisociálka  Pekarová Adamová  šla třeba v  Drábkových stopách na ministerstvu práce  a sociálních věcí a zase začala  chromé a  slepé  zázračně uzdravovat úředním razítkem, kterým jim sebere invalidní důchody, nějaký nová pravicový Julínek nebo Heger , těžce  zredukoval  hrazenou  zdravotní péči atd.  atd. ?  Vážně? 

Čím  silnější  bude  pirátskostarostenský  blok, tím méně  tohle  hrozí! To nechť si uvědomí především ti, co  hlasují proti Babišovi.  Ovšem totéž  nechť si dobře  rozmyslí ti, co s Babišem kalkulují jako  snad  s nejmenším zlem, ale nejsou jeho fan  klakou. Zejména  pokud  by  se  rýsovalo, že  koalice  vypadají na parlamentní většinu. Ale  na tyhle úvahy máme  ještě  dost  času.

Já dnes  jen chci, co nejvíce  otřást tou nesmyslnou  antipirátskou  frontou,  tvořenou  příznivci ODS, TOP 09,  Babišovýmia  Zemanovým  fanklubem, Okamurovými zahnědami, stejně  tak jako  částí  mainstreamu a  nejtvrdší alternativou.   Tihle  všichni, když  jde o sestřelení  koalice  Piráti/STAN,  okamžitě  zapomenou  na  vzájemné, skutečně nepřekonatelné  antagonismy  a  vyslovené  nepřátelství,  jdou  po Pirátech jako po škodné. Jen proto, že  momentálně  disponují nejvyššími preferencemi. 

Nedochází jim, že  poškozují  zároveň i Starosty, ale především 

1-jednak  tím zatěžují povolební spolupráci

2- speciálně  koalice  vedená  ODS, v zájmu toho, aby  slabingr jménem Fiala  se  stal předsedou vlády, tímhle  žabomyším bojem vysloveně ohrožují  vítězství  antibabišovské  fronty  v  říjnových  volbách. Příčetný   volič, který má  ANOšéfa a jeho eskapád  plné zuby,  se musí  totiž zeptat  sám sebe  – jestliže  dneska  jdou po sobě  tímhle  způsobem, co asi tak od nich lze  čekat,  až  ten rozhádaný  vrabčí  houfec  vytvoří vládu???!!!  To nejspíš  skončí jako na Slovensku, kde  ve  vládě  každý bojuje s každým!  

A ještě něco – čtvrteční  článek byl opatřen titulkem, převzatým s Honzejkova předkomentáře ke  čtvrtečnímu sněmovnímu dění. I dneska  to dlouho vypadalo, že  si to zopakuji.  Protože  napsal, stejně jako já  teď  následný koment a opatřil jej tímto záhlavím:

„To muselo dát práce, přitom taková blbost.“ Vláda nepadla, oddychli si všichni od Babiše po Fialu

Dobrý titulek, ale  nakonec jsem jej nepřevzal.  Především proto, že  právě  nadpis  je  v jeho rozboru  tou  úplně nejlepší  pasáží a pak – já tohle konstatoval  už ve  čtvrtek. Včetně  toho, že  pro ty, kteří tu trapně  směšnou šou  ve  sněmovně  vyvolali, je  jejich porážka skutečně  maximem možného a tím pro ně nejlepším rezultem. Honzejk to objevil o dva  dny později.

Ale  o to nejde.  On v tom  svém textu vysvětluje , proč je to pro současnou opozici  opravdu nejlepší výsledek. A to mi  oči  z důlků vypadnout  mohly!  Dneska mám  málo času a lenora mi sedí  sedí za krkem, takže přesto, že  je článek placený, nepoužiji screenshoty, nýbrž  kombinace  CTRL+C a  CTRL+V pro nejdůležitější  Honzejkovy   hluboké myšlénky….Předpokládám /možná naivně/, že mi budete  věřit, že  skutečně  napsal, to, co sem od něj dám:

Komunisté před hlasováním o nedůvěře opustili sál Poslanecké sněmovny, vláda vydržela a skoro všem se ulevilo. Andreji Babišovi proto, že se mu povede dokončit v premiérském křesle volební období, což v Česku zdaleka není norma. Sociálním demokratům proto, že si budou moci ještě pár měsíců užít mocenských benefitů. A demokratické opozici proto, že si mohla v přímém přenosu střihnout morální cvičení na téma „tuto vládu musíme svrhnout, protože je to správné“, ale zároveň se ke slovu nedostane Miloš Zeman, který by v případě pádu vlády nezaváhal a udělal by z české politiky kůlničku na dříví. Výsledek: win-win-win.  

Posmutnělý je jen prezident, který měl pro případ pádu vlády na Hradě jistě připravenou k odpálení lahev ruské imitace šampaňského. Poté co se mu povedlo vlákat opozici do pasti vyslovení nedůvěry vládě, už připravoval vlastní kabinet, podobně jako to udělal v roce 2013 po pádu vlády Petra Nečase. 

Výsledkem je, že se pojede dál v nezměněném aranžmá: Andrej Babiš se bude dál chaoticky plácat mezi vlastními ambicemi, neschopností a strachem z Miloše Zemana, Zeman bude slídit, co by kde politicky trhnul, a opozice to všechno bude pranýřovat s (ne)výsledky úměrnými počtu mandátů ve sněmovně. Bude se čekat na říjnové volby, které jediné mohou tenhle marasmus ukončit. Bez emocí vzato, je to vlastně nejlepší výsledek ze všech špatných. 

 Mohlo být mnohem hůř – ne že ne. Pokud by vznikla Zemanova vláda, zvedla by se i motivace prezidenta nerespektovat výsledek říjnových voleb. Byl by v pokušení nechat svůj vlastní kabinet vládnout pod různými záminkami klidně až do konce vlastního volebního období, tedy po celý rok 2022. Ano, byl by to ústavní puč, ale když si probereme prezidentovy dosavadní protiústavní kroky a vůbec jeho rozvolněný vztah k základnímu konstitutivnímu dokumentu české demokracie, nebylo možné tento scénář vyloučit. Pokud ho hlavně ODS a TOP 09 byly ochotny riskovat, není to dobré vysvědčení ohledně jejich politické racionality. 

Pro Honzejka  představovala noční můru  možnost, že  by  po  Babišově prohře nechal Zeman  ANOšéfa dovládnout do voleb, ale jmenoval si  další  vládu  ze  svých kamarádíčků. Ačkoliv  Zeman  několikrát deklaroval, že  Babiš  bude určitě  vládnout až do voleb!   

Zajímalo by mne, jestli Honzejk skutečně tomuhle  sám věřil.  Pokud  ano,  pak je na  čase, aby  se poohlédl po nějakém jiném zaměstnání a politickou komentařinu pověsil na  hřebík.  Ne,  že by  Zeman  neváhal po x té porušit  veřejně  dané slovo. To mu  žádný problém nikdy nečinilo a nečiní.   Ale takovýmhle  aktem  by nejen nic  nezískal, nýbrž mnoho   nejspíše  ztratil.

O svůj osud  v říjnových volbách  totiž  nehraje  jen  Andrej, snažící se za každou cenu  vyhnout  slušivým tepláčkům. Nýbrž i Zeman. Kdyby  jeho osud  závisel na  senátu, už  dávno  by Ústavní soud  řešil  obžalobu prezidenta buď  z velezrady  nebo  žalobu  na odvolání pro neschopnost vykonávat úřad. Tomu ovšem brání  nedostatek hlasů ve  sněmovně, kde  by  se pro něco takového  muselo najít nejméně  120  poslanců. 

Vrátím se  k začátku svého dnešního textu, kde tvrdím, že  se momentálně  všemi prostředky  bojuje  o  elektorát nerozhodnutých voličů, kteří svým hlasováním vydefinuje  vítěze. Za sebe  držím jako jisté, že kdyby  Zeman něco takového zkusil pak

-by nejspíš  velkou většinu těhle  naštval tak, že  by  volila současnou opozici a tím  by  se mohlo  stát, že  by se  v příští sněmovně  dostala k ústavní většině! A Miloš  by se konečně pakoval na  Vysočinu objímat  stromy.

-Andrej Babiš i kdyby  prohrál a  skončil v opozici/jak osobně  doufám/, by v  takovém případě  přestal být  Zemanovi  věrný. Neměl by  proč.  On potřebuje  držet výkonnou  moc  a ne se nechat  richtovat  nějakým bratrstvem mstivého Miloše! Jak nepravděpodobné je, že  by  jeho poslanci v odvetě  hlasovali pro sesazení Zemana?

-Zeman  by  přes  svou  kamarilu ve  vládních  funkcích nic nezískal. Věčně  omílání Dukovan, Sputniku  atd. je prostě  passé. I kdyby  nějaká taková pseudovláda  snad  znovu zrevidovala  vyloučení Rosatomu z  tendru,  9.března  2023, tedy  první den, kdy  Zeman vypadne  z Hradu, by si parlament pospíšil to znovu zrevokovat. 

Prostě nesmyslné strašení  malých  dětí!  Nechápu Honzejka. Jednak pro tu posedlost Zemanem, která mu evidentně  brání  logicky myslet. Ale ještě více mne zaráží  to, že  nevidí  reálně hrozící  situaci, kterou si Zeman  vychutná opravdu mimořádně. Totiž  možnost, že  ve  sněmovně  dojde k patu a  současná demo opozice  nebude mít dostatek hlasů, aby  dala  aspoň 101. V takovém případě  dojde na poslední velké Zemanovo představení. Které si obrovsky  užije. 

Jsem zvědav,  jestli pak odolá  obrovskému pokušení  instalovat doopravdy  kabinet  z kamarádíčků! A  Babišovi  začne  vysvětlovat, že  ta nepoškodí jeho zájmy  a nepodnikne  nic proti němu.  Ale i tady  by hrál na  ostří žiletky. Protože konec  jeho bohužel druhého mandátu už  bude na dosah. Riskne  střet  se  senátem  o možnou ústavní žalobu, byť post morte?

Nemluvě o možnosti držet uměle  u moci  samotného Babiše! Tohoto scénáře  by se Honzejk a celá opozice  měla  fatálně obávat!!! Něco podobného je  možné přirozeně  i v okamžiku, když by  obě koalice  vysoko vyhrály.  Ale  už se  101  by  Babiše  totálně  zablokovaly. Neprosadil by  vůbec  nic, rozpočtem počínajíc a plácal by  se  v  těžkém rozpočtovém provizoriu. Se  všemi důsledky. A Zeman s ním.  Přízeň lidu  je  velmi vrtkavá. A nemožnost  navýšit  důvody, protože  Zeman  chce Babiše  držet za  každou cenu, by nepochybně  rozlítil  i nejvěrnější Babišáky  a Svědky Milošovy.  Navíc  – parlament  by si určitě  v takovém případě dal záležet, aby  přijímal zákony těžce komplikující  život  vládě a možná  i  prezidentovi. 

Ale  jestliže se  dopracujeme  do patu, což je  nyní pravděpodobnější, díky  změně  volebního zákona, než kdy  dříve.?

Tohle by byl skutečný  malér. Ale  pro ODS  a  SPOLU je nejdůležitější, aby  honila  Piráty, spolu s  Babišáíky a Zemanisty!!!! A Honzejk to nevidí! Nepochopitelné! Neuvěřitelné!   

 A ještě  speciální dodatek.

Pro  ty, kteří hodlají honit  Piráty za  každou cenu. Protože se  drží  Babišova  čtvrtečního hysterického:

„My v Česku nechceme žádný multikulturní ekofanatický pirátostan. Nechceme. My nechceme sdílet naše auta. My nechceme sdílet naše byty. My nechceme sdílet naši zemi. My nechceme, aby naši zemi řídil Evropský parlament. Nějací zelení fanatici, se kterými by se Piráti spojil,“ burcoval Babiš ve svém projevu.

 

 

Takže  se podívejme  jak to doopravdy je.  Bartoš  kdysi dávno, v roce  2009, prohlásil:

„Přál bych si, aby byl svět skutečně bez hranic. Migrace je přirozená věc. Jestli, a to již vidíme ve Francii i Německu, má být Evropa do deseti až patnácti let muslimská, nemám s tím problém,“ odpověděl třeba na dotaz k „imigraci barevných přistěhovalců“.

Dnes  to vidí zcela jinak:

Své tehdejší výroky označil jako mladickou rebelii či nerozvážnost a dodal, že jejich důvodem byl i nedostatek informací. „Jsou to i věci, které člověk chápe až tehdy, když se dostává do kontextu fungování světa. I s ohledem na politiku, jakou děláme, je patrné, že co zaznělo, už dávno neplatí. Už si to dávno nemyslím a xkrát jsem ukázal, že je to jinak,“

Babiš  a jeho fans  ovšem na  tohle  neslyší. Rok 2009 u politického soupeře, který  navíc  je v preferencích  nahoře, je pro ně jako by to bylo včera. Zajímavé!!!

Krajně zajímavé!  Já  si zase pamatuji na  12. září 2015, na  dobu  vrcholící migrační tsunami, kdy  Babiš  byl ministr financí vlády  České republiky  a nikoli  figurka na okraji  politicjkého  spektra, kdy  VEŘEJNĚ! prohlásil:

„Máme 18 tisíc volných míst pro pomocné dělníky. Pokud naši občané nechtějí obsazovat tyto pozice, tak ano, proč ne,“ řekl tehdy  o možnosti zaměstnávat běžence v Česku.

Upozorňuji, že  kdyby  Bohuslav  Sobotka  tehdy  slyšel na svého ministra  financí, tak jsme  dnes  v  Česku  „hostili“  nejméně  100 000 tvrdou  muslimskou  sotva přizpůsobivou  / viz  křesťané z Iráku/ komunitu!!! Podle zákona  o slučování rodin!

Babišáci a  Zemáci, jaký je  rozdíl mezi  Bartošem 2009a  Babišem 2015???

A nejen to,  ve  čtvrteční  sněmovně  hysterie  ANO šéfa  vypustila  i blábol o sdílení bytů, aut  apod. Jak to je  to s tímhle?

Já na iDnes, tedy  serveru, patřícím Andreji Babišovi čtu tohle:

Výstřižek

Kdo tady kecá až se mu od mluvidel práší????? Kdo je opravdovým nebezpečím pro Českou republiku?  Ten, kdo  doložitelně zkazil , na  co sáhnul  nebo ten, kdo  to MOŽNÁ  zkazí také?

Jo a  ještě  ten ekofanatismus? Kdo v Bruselu odkýval  v  tomto směru  úplně  všechno, včetně  největších nesmyslů  a Českou republiku k nim neodvolatelně  zavázal. Kvůli svému evropskému byznysu a  evropským dotacím? Jaké dotace  budou  vysávat Piráti a Bartoš?

Tak proč  je ten hon na  Piráty, sakra?  Co jim takhle nakládat jen  za  to, za co si opravdu zaslouží?  Určitě jim neodpustím ani deko!  Co vy, babišáci, vy to máte  se svým  svatým také  tak?

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.