Poslední průzkumy ruského opozičního Levada centr


Totální  selhání  západní  politiky a drtivá  porážka NATO a celého Západu v Afghanistanu evidentně na nějaký  čas  zatlačily v našem  mediálním světě do pozadí Věčného  Belzebuba našeho civilizačního okruhu jménem  Rusko. Kterého kdyby  nebylo, tak  zde  žijeme  jako v  ráji – nevíme, co je  nějaký celospolečenský problém, není nezaměstnanost, ekonomické krize, snad  ani koronavir, všichni by jistě  svorně a  vzorně  vyznávali  posvátné  evropské  a  euroatlantické  hodnoty,  nadšeně  zaváděli  všechny  možné  gendery, inkluze, atd. navlékali na  sebe  pouze  oděvy  duhových  barev,  aby po práci si užili  legraci v  prajdových pochodech  a  kdyby  zbyla  chvilka  času a padla na  ně nějaká  ta  únava, pak by  jistě poklekli a volali , že na  černých  životech záleží!   A  nepochybně  by  přes  víkend  vyrazili na  hraniční  přechody  do země  s transparenty  Refugees  Welcome!  

Prostě  svět  by  se změnil  v liberální ráj.  Jenže  ono tady  to Rusko pořád  je.  A bez nasazení  atomových zbraní  z planety  nezmizí. Zejména, když  jsme  svou  schopnost  válčit  za  ony  naše posvátné hodnoty  a všechny  ty příkladné  věci  tak  úžasně  osvědčili  doslova  panickým útěkem z  Kábulu, přesně podle  hesla  hesla  -zachraň se kdo můžeš!!!

Rusko, Moskva a Putin na  dobrých  deset  dnů  zmizelo  z obrazovek a  displeyů A kdo na nich není, tak jako by nebyl. Náš  krásný liberální svět  ponořil zcela výjimečně  pouze  a jen do svých problémů!  Aby  ne, když  jde o  doslova  historickou  prohru, srovnatelnou  s porážkou ve  světové  válce.! Jak  potvrdí  budoucnost. Nepamatuji,  kdy  něco takového provedl  Západ  naposled? Snad Vietnam? Nebo  newyorská  dvojčata?

Ale ono to je v podstatě  jedno.  Protože  Rusko už se nám mezitím z mediálního zapomnění  vynořilo. Ještě ne v plné  parádě, na  to  je  kábulský  úprk ještě příliš  živý a bolestivý, ale  ten správný propagandistický  motor  už je  nahozen.       

Stačilo, aby  kancléřka  Merkelová, která  už opravdu  dostříhává  metr  své politické kariery zajela  na  rozloučenskou  návštěvu za Putinem  do Moskvy.

A ihned  mi došlo,  že  mám  námět  na  článek!

Ta  návštěva  pochopitelně  vybudila  řadu komentářů. V Německu i tuzemsku.

Mohl bych si  jich vybrat  řadu a postavit  je proti sobě.  Ty německé, minimálně  v řadě  případů, se  snaží  referovat  věcně o obsahu, bez jakékoliv  tendence komentovat  a  nasazovat  na  jednání  ruského prezidenta  s  německou  kancléřkou ten /jediný/ správný narativ,  jak se nyní módně  říká.

Ovšem na  české  straně je  tomu  přesně naopak. Věcnost, střízlivost  a  povinnost informovat  jsou vytlačeny  zásadně  na okraj, aby  onen /jediný/ správný  narativ  byl náležitě  rozmáznut a  čtenář, posluchač, divák nezapochyboval a  „správně“  událost vyhodnotil a  ani na chvilku nezapochyboval.

Jsem zvyklý  svoje  tvrzení, jak dobře  víte, vždycky  důkladně  doložit. Učiním tak i tentokrát.

Začnu příspěvkem  na  toto, který popisoval  v pátečních  Událostech, tedy  hlavní zpravodajské relaci ČT. Tříminutový  příspěvek  si můžete  pustit  zde

Český  televizní divák z  něho získá informace, že  Merkelová  nakráčela  do Kremlu, nedala  se oklamat  květinami od  Putina, nýbrž jej okamžitě postavila  do haptáku a  suše mu sdělila,  – takhle  Vladimíre Vladimiroviči  ne! To bychom kamarádi  nebyli!  Koukej sofort pustit  Navalného a naopak  ještě  více  sofort a  daleko rychleji než my  Kábul, opustit  Donbas! Pak  se  taky  trochu bavili o tom Afghanistanu.. Ale jen  trochu.   A  dál už  příspěvek s návštěvou  kancléřky  v Moskvě  příliš  společného nemá,, řeč přejde  na nasazení  jakési  ruské  tajné a záhadné  akustické zbraně v Berlíně proti  americkému velvyslanectví, protože  tam dva  US diplomaty bolí hlava  a  mají závratě. Jako před  časem jejich kolegové  v Havaně. Nikdo se nepozastaví nad  tím, jak je  možné

-že jen dva  když  v Berlíně pracuje  skoro tisícovka  amerických  diplomatů a pomocného personálu

-že  žádný Němec není postižen

-že  německé  zpravodajské a  technické služby  nic nezjistili

Ale  ČT tu není od  toho, aby  si kladla  takovéhle  nedůležité a primitivní otázky, protože  vzápětí  jsme informováni  o  asi  dva  roky  staré vraždě  Gruzínce  v  čečenských službách, kterého měl zastřelit, jak jinak  – agent  GRU. Ten sice doposud  nepromluvil, nepřiznal  ani svou identitu, ale  vše  je  jasné. A aby  vyjevený  český  divák neměl čas  se nadechnout, tak jsou mu okamžitě  ústy Merkelové z  asi rok starého shromáždění  NATO  připomenuti  ruští  hackeři,  aby nakonec  se  stihlo osolení  i odcházející  kancléřky,  která  natruc  všem  hříchů a temným rejdům  Ruska obecně  a Putina  speciálně, s ním udělala  temný  deal  ohledně plynovodu  Nordstream 2.

Tohle  všechno se prosím naší vaší ČT  vešlo do necelých  180sekund.

Přirozeně , že mne mimořádně zajímalo, jak stejnou  návštěvu své  kancléřky  v Moskvě pojme německá veřejnoprávní stanice  ARD ve  stejný  den  ve  své hlavní zpravodajské relaci  dne. K nalezení  zde.

Německý příspěvek trvá nikoliv  180, nýbrž  jen 136 sekund. Nicméně  informační hodnota  neskonale  větší.

Němci  konstatují,  že  centrální  téma  zcela jednoznačně  představoval  Afghanistán. A hned  v úvodu se dozvídáme, že  německá  kancléřka  požádala/ poprosila Putina, aby  uplatnil svůj  vliv  na  Taliban, s  cílem  umožnit  kolaborantům  odchod  ze země.

Výstřižek

Mimochodem,  ARD  názory obou státníků na  Afghanistan popisuje  v podstatě opačně než  ČT, ale  to je  drobnost.  ARD  dále referuje  o  položení  věnce  u Kremelské zdi u  hrobu neznámého vojína a  přirozeně  také  o rozporech,  jež mezi oběma  státy  existují  – Navalnyj, Ukrajina.  Ale  také o tom, že  Putin naopak žádal  kancléřku, aby  se při nedělní  návštěvě  Kyjeva  zasadila  o  to, aby  Kyjev konečně  zaujal  aspoň trochu realistickou pozici. Vše končí krátkým komentářem, že  jde o poslední  návštěvu  kancléřky  v Moskvě a  že staré  problémy  ve vztazích přetrvávají  a  další přicházejí.

Komu  je  těch 136 sekund  příliš málo, pak detailní info  z jednání  v Kremlu po jednotlivých bodech  najde zde, přirozeně  německy.

Ale impulzem pro dnešní  článek není  tenhle nebetyčný  zpravodajský  rozdíl, jakkoli  by být mohl  či dokonce měl.

Nýbrž  cosi jiného.  Ta  nezvyklá absence  ruských témat  v našem informačním světě a zmínka o Navalném  – mimochodem,  německá zpravodajka  ARD  v Moskvě  si evidentně přivodila  velký problém, když na  dotaz  ze  studia /jiný příspěvek/ musela  vysvětlovat, jak to, že  Merkelová se potkala  s Putinem v Moskvě, přesně na první  výročí tzv. otravy  Navalného, což prý  jaksi  protiputinovský opozice   nebo minimálně její  část  nesla nelibě. Ale  důležitý je ten Navalný.

Takže mi přišlo jako dobrý nápad podívat se na  stránky opozičního výzkumného střediska  Levada  centr,  které  ve vlastní režii  dělá  velkou  řadu  výzkumů o tom, co si  myslí o  různých  vnitřně politických věcech a  ruských politicích  či  známých osobnostech  průměrný  ruský  volič.  Výstupy  jsou respektovány  na  Západě, v  Rusku  Levada  centr je zařazeno ze zákona mezi cizí  agenty.

A věru, že  Levada opět nezklamala  vlkovu důvěru a  dodala mimořádně zajímavá zjištění.

Začnu těmi dvěma  nejdůležitějšími- jak  populární  je Putina  jak Navalný, kterého prý  se  ruský  gosudar  bezmezně  bojí:

Putin    

Výstřižek

černá křivka  -Putinova podpora

modrá -protiputonovská  veřejnost.

Časová  osa končí  07/2021

Fakt je, že Putin nemá oněch hvězdných 80%  z dob obsazení  Krymu, ale  co  by  za  to kterýkoliv  západní potentát  dal, kdyby  se alespoň  na dohled  hvězdářským dalekohledem přiblížil Putinově  akceptanci ve veřejnosti.

Navalný

Tady  si  v 06/21 střihla  Levada  speciální  docela  široký  průzkum, tak že  grafů je povícero.

Schvalování aktivit Alexeje Navalného klesá. Pokud v září 2020 schválilo jeho aktivity 20% Rusů, pak v červnu 2021 – 14%. Současně se zvýšil počet těch, kteří nesouhlasí s jeho politikou: z 50% na 62%.

Největší podporu mu poskytují  respondenti ve věku 18-24 let: 24% schvaluje, 59% nesouhlasí. Nejméně ze všech – respondenti ve věku 55 let a starší: 8% schvaluje, 67% nesouhlasí.

.

Mezi těmi, kteří schvalují prezidentovy aktivity, souhlasí s Alexejem Navalným pouze 6%, 71% nesouhlasí. Mezi těmi, kteří neschvalují aktivity Vladimira Putina, 30% schvaluje aktivity Navalného, ​​45% nesouhlasí.

Přijde mi nanejvýš  signifikantní, že i mezi Putinovými odpůrci  je  Navalný  naprostý outsider a ani zdaleka  se nepřibližuje  nadpoloviční podpoře!!!  Hlavně  , že  pro Západ  je  jediným správným a pomazaným…

Třetina Rusů (32%) podporuje rozhodnutí uznat organizace založené Alexejem Navalným a jeho spolupracovníky za extremisty. O něco méně – čtvrtina respondentů (27%) toto rozhodnutí nepodporuje. Lhostejnost vyjádřilo 38% respondentů.

.

Téměř polovina (45%) respondentů ve věku 55 let a starších podporuje rozhodnutí uznat tyto organizace za extremistické. Respondenti ve věku 18-24 let a 25-39 let toto rozhodnutí podporují nejméně-20% respektive 19% jej podporuje, 33% respektive 32% jej nepodporuje. Přitom toto rozhodnutí je nejvíce lhostejné věkové skupině 25-39 let-téměř polovině respondentů (46%).

Mezi těmi, kdo schvalují prezidentovy aktivity, 40% podporuje rozhodnutí uznat organizace jako extremistické, 20% jej nepodporuje. Mezi těmi, kteří neschvalují aktivity Vladimira Putina, pouze 16% podporuje toto rozhodnutí, 42% jej nepodporuje.

Tahle  čísla  je  dobré mít na paměti, kdykoliv  je  na  nás  Navalný  valen jako  představitel ruské  veřejnosti, kterého Putin , šílený strachem z jeho soby  drží záměrně ve vězení!

Možná, že  nyní  nějaký  ten  jedině  správný, co zrovna  drží nad  Kosou  dohledovou  službu, aby  za tepla  mohl hlásit, cedí přes  svoje jedině  správné rtíky – no jo, no všechno  je  výsledkem, putinovské propagandy , tradiční  ruské  masírovky! Nevylučuji  to. Já  bych  v  Rusku  žít nechtěl. Nicméně  na  hlavní  straně  Levady  je  další  zajímavý  graf.  Tenhle:

Postoj k USA

Výstřižek

Kdybych tenhle  graf  dal  samostatně   pak by mi  stejný jedině  a vždycky  správný  nepochybně  napálil – vidíte, tohle je důkaz, že  Putinovi už nefunguje  ani protiamerická propaganda a  už mu nevěří  ani jeho lidé,  že  USA  chtějí Rusko zničit!

Jenže  když  to  je odprezentováno  vedle  těch  předchozích  grafik?  Co s  tím???

Pro mne jen to, že  s tím vymýváním hlav  to asi  v  tom Belzebubově  Rusko  nějak  vázne  a  drhne. Na  jedné straně  Putinovi popularita, si nikoliv  raketově, ale přeci jen  roste, naopak  Navalnému strmě  padá, ale  USA  si výrazně v očích Rusů  polepšily a  jsou na hony  vzdáleny od svého dna v  roce 2014.  A to i přes veškeré  sankce a snahy  Rusko zatlačovat/šikanovat, kdykoliv je k tomu příležitost!!!

Fakt  zvláštní rébus, který ani nepokouším nějak rozlousknout. Na  to mám obrovský  deficit  v ruských reáliích.

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.