Akce 201


napsal Leo K.

Tak nám justice zase zaúřadovala. Povinnost se nechat otestovat před návratem ze zemí označených jako z hlediska nákazy covidem-19 nebezpečné, není v souladu s……

Tak nevím. Opravdu musí platit právo, byť je v rozporu se zdravým rozumem? Asi mě něco uniká. Jsem starý člověk. Pamatuji ještě doby, kdy se neočkovalo a proto se nestačím divit odpůrcům očkování. Pamatuji ta kvanta mrzáků znetvořených nějakou z těch nemocí, proti kterým se dnes běžně očkuje.

Pokud vás zaráží slovo mrzák, ujišťuji vás, že jsem ho použil s plným rozmyslem, protože je nejvýstižnější. Podle českého slovníku synonym jej lze nahradit slovy neduživý, chorobný nebo churavý. Podle mého názoru to sémantika (význam výrazu) nedovoluje. I proto jsem se dal očkovat jakmile se mi té příležitosti dostalo.

Jsem samozřejmě také nadšeným stoupencem svobody. Tedy té skutečné. To znamená svobody, kterou si může každý užívat. Svoboda malé části společnosti, která je podmíněna například penězi, mě nezajímá a podle mého mínění nemůže ospravedlnit, že jí většina nemůže užívat. Nemůže ospravedlnit velkohubé prohlašování, že naše vlast je svobodná.

Od šedesátých let minulého století tady doutnala myšlenka, že je nám zapotřebí svobody a pluralismu myšlenek. Až v listopadu 1989 vyvřela v hnutí. Jenže politický vývoj v naší zemi vedl k nahrazení nově nabyté svobody ideologií (TINA – there is no alternative!) a nahrazení pluralismu ideologickými dogmaty (Evil Empire – říše zla). A fakt je , že ideologie ať je jakákoliv se nesnáší se svobodou a se skepsí.

Skutečně – ve svobodné společnosti mohou v krajních případech vznikat ideologie, ale obráceně ta implikace neplatí. Ideologie nepřipouští pluralitu názorů: „Zprávy z Ruska, to je zpravidla jedna lež a nebo polopravda.“ A basta fidli! Ideologie staví svoji vůdčí myšlenku nad rozum. Vyžaduje víru a totální podřízení.To jen tak snadno nevznikne.

Potřebuje masivní podporu, pokud možno velkých médií, což už dnes není zas tak velký problém, protože novinářů jako byl například Jan Petránek, aby v pravé poledne lucernou pohledal. A tak čtu na jednom – jinak velice inteligentně psaném blogu:

Neustále strašení lidí je tedy zásadní částí master plánu. K tomu jsou potřebná velká média. Nebojte, skoro kdykoli v historii bylo překvapivě snadné je ovládnout. Stačí vládní moc a penízky. A dnes je to lehčí než kdykoli předtím, protože reální novináři v novinách už skoro nezůstali. Málokdo se vám v nich tedy bude “cukat”.  Stačí jen média mírně postrčit správným směrem (třeba nějakou finanční injekcí) a oni nadšeně vyvolají vizi totální zkázy – obraz apokalypsy totiž přinese větší čtenost…o nic jiného než o čtenost přece v novinách nejde, ne? Popisovat realitu? Pche! […]

Velká média, která jsou dnes chronicky ve ztrátě a potřebují peníze jako sůl, tedy budou nadšeně produkovat všemožné grafy úmrtí, budou mít konstantě vyvěšená čísla “nakažených” a každý den budou generovat stresující titulky o tom, jak je “dnes o 4 infikované více než minulou neděli po obědě” až se z nich bude kouřit. Nemějte obavu, že by je nějak ovlivnila reálná věda, moderní “novináři” neumí ani základy matematiky, natož třeba chemii nebo fyziologii. Stačí jim nabídnout a předžvýkat pár správně připravených “studií” a budou je papouškovat úplně bez přemýšlení. A najít nebo vytvořit studie, které budou podporovat naše tvrzení, je samozřejmě velmi snadné. Disponujete přece tučnou sumou peněz, ne? Dnešní “akademici” a “experti” jsou na tom v našem excelentním grantovém systému často podobně jako moderní “novináři”. Pro hrst dolarů pro vás klidně budou proskakovat hořícími obručemi. […]

Modifikace DNA a RNA pomocí různých biotechnologií jako CRISPR nebo TALEN už je víc než dekádu relativně běžná. Dokonce je tak jednoduchá, že už to dokážou dělat levně i malinké laboratoře. Vlastně bych to mohla dělat i já sama, pokud bych měla peníze na několik přístrojů…

Mě osobně přijde, že se s potenciálně extrémně nebezpečnými technologiemi na začátku zachází vždycky strašně benevolentně – a platí to i tady, protože GMO bakterie a viry mohou bez problémů vyhubit celé živočišné druhy.

Zatím nejpravděpodobnější historie covidu – Američané ve výzkumném středisku pro biologické zbraně ve Fort Detrick zkoušeli různě modifikovat původní SARS virus (prostě si nemohou pomoct a hrají si s ohněm). Z důvodu katastrofického selhání bezpečnostních protokolů (snad rok jim špatně fungovala spalovna/čistička bioodpadu a tak vypouštěli nebezpečný odpad do přírody) jim byla práce zatržena. Díky nechvalně proslulému doktoru Faucimu se tedy výzkum přesunul do laboratoře v čínském Wuchanu. Odtamtud pak zřejmě modifikovaná verze původního SARS nazvaná SARS-CoV-2 unikla a začala způsoboval nemoc nazvanou Covid-19. Jestli virus unikl záměrně nebo ne se můžeme dohadovat, ale několik hlavounů dělalo na podzim 2019 “Event 201” který se zabýval simulací toho, kdyby unikl nebezpečný SARS koronavirus, jak by probíhaly lockdowny, jak by se potlačovala občanská neposlušnost, jak by se masově vyráběly a distribuovaly vakcíny…

Mezi pořadately a sponzory byl např. i nechvalně proslulý vakcinační fanatik Bill Gates (vlastní např. očkovací společnost GAVI a prakticky platí Světovou Zdravotnickou Organizaci, která mu za to zobe z ruky) a Světové Ekonomické Fórum (jeho šéf Klaus Schwab je ten co chce “Velký Reset”, při kterém se díky pandemii odebere lidské populaci majetek a “oni za to budou ještě šťastní”). To je podle mě maličko podezřelé, že ti co lockdowny, roušky i tvrdou vakcinaci podporují a vydělávají díky ní miliardy měli jen pár měsíců před tím cvičení, které skoro přesně odpovídalo tomu, co se pak stalo.

A co se vlastně stalo? Event 201 – co to bylo? Otevírám první odkaz a se vzrůstajícím překvapením čtu:

Mezi účastníky pandemického cvičení Event 201 jsou přední světoví podnikatelé a významní představitelé vlád a veřejného zdravotnictví – živý přenos je přístupný všem

15. října 2019

Bývalí i současní vedoucí představitelé světového byznysu, vlády a veřejného zdravotnictví budou hrát tým vysoce postavených osob s rozhodovací pravomocí, který má v nadcházejícím cvičení Event 201 doporučit opatření ke snížení rozsáhlých ekonomických a společenských důsledků fiktivního vypuknutí scénáře závažné pandemie. Cvičení a virtuální cvičení, které pořádá Centrum zdravotní bezpečnosti Johnse Hopkinse ve spolupráci se Světovým ekonomickým fórem a Nadací Billa a Melindy Gatesových, se uskuteční v pátek 18. října 2019 v New Yorku.

Simulace pandemie bude rovněž živě přenášena pro veřejnost, a to od 8:50 do 12:30 EDT*s přestávkou přibližně v 10:15. Přímý přenos videí a brífinků ze scénáře bude promítán, ale diskuse mezi hráči u stolu nikoli. Diváci se místo toho budou v těchto časech účastnit vlastní moderované online diskuse. Akce potrvá do 12:30. Účastníci se předem registrují a prohlížejí zde.

*Poznámka: EDT – Eastern Daylight Time, jedná se v podstatě o letní čas používaný v některých východních oblastech USA a Kanady. Je o 4 hodiny opožděný oproti UTC.

V rámci 3,5hodinového cvičení bude hráčům předložen scénář pandemie, který upozorňuje na nevyřešené politické a ekonomické problémy reálného světa, které by mohly být vyřešeny při dostatečné politické vůli, finančních investicích a pozornosti v současnosti i v budoucnosti. Bude ilustrovat úsilí o připravenost na pandemii, rozhodnutí o reakci a spolupráci, kterou vyžadují globální podniky, vlády a vedoucí představitelé v oblasti veřejného zdraví.

Jak se bude scénář řízený videem vyvíjet, hráči se zapojí do řady simulovaných schůzek, o nichž budou informováni na základě brífinků a injekcí od pracovníků Centra pro zdravotní bezpečnost. Diskuse hráčů a doporučení hostitele budou ilustrovat strategická rozhodnutí a politiky na vysoké úrovni, které budou muset veřejné a soukromé subjekty na celém světě provádět, aby zabránily pandemii nebo zmírnily její následky, pokud by prevence selhala…

Tak virus byl poprvé identifikován v prosinci 2019 v čínském Wu-chanu. Světová zdravotnická organizace vyhlásila propuknutí globálního stavu zdravotní nouze v lednu 2020 a pandemie v březnu 2020. K 8. září 2021 bylo v 195 zemích celkem potvrzeno 223 018 582 případů, z toho 4 604 318 úmrtí, připisovaných covidu-19 a určitá část „obezřetného“ vedení Spojených států si udělalo 2 měsíce před tím cvičení na stejné téma…ovšem, jak je vidět, tak „strategická rozhodnutí a politiky na vysoké úrovni, které budou muset veřejné a soukromé subjekty na celém světě provádět, aby zabránily pandemii nebo zmírnily její následky, pokud by prevence selhala“hanebně selhala. Jestli selhal tisk? Nevím Centrum Johna Hopkinse pro zdravotní zabezpečení vydalo poděkování

Děkujeme zástupcům tisku, kteří se zúčastnili akce 201. Ti, kteří ji nestihli, mají nyní možnost zhlédnout video z cvičení online a využít materiály zveřejněné na této stránce ke sdílení poznatků vedoucích představitelů podniků a průmyslu, vlád a globálního zdravotnictví o tom, proč je spolupráce soukromých podniků s veřejným sektorem v oblasti pandemické připravenosti v současné době tak kriticky důležitá.

Doporučení vydaná Centrem zdravotní bezpečnosti Johnse Hopkinse ve spolupráci se Světovým ekonomickým fórem a Nadací Billa a Melindy Gatesových jsou k dispozici zde.

A tady Centrum zdravotní bezpečnosti odmítá spojitost simulace se skutečnou pandemií a zde si přečtete značně až příliš skromně zkrácenou celkovou zprávu o Akci 201.

Nikola Bornová – autorka , která mě navedla k této pozoruhodné akci – také v jednom komentáři píše:

Důvodů, proč se lidé nechtějí nechat očkovat těmito experimentálními vakcínami (hlavně od Pfizeru a Moderny) je obrovské množství a rozhodně to není takové to „věřím všemu co řeknou Qanoni, vakcínama se čipuje, Země je placatá a já jsem bezohledná svině co chce hodně mrtvých babiček.“

Jen několik příkladů, co říkají lidé odmítající tuhle novou šmakuládku:

nejsem proti očkování obecně, ale mRNA metoda ještě nebyla plošně ozkoušená a nedává smysl začít její první velký test hned aplikací na stovky miliónů lidí
–testovací fáze vakcín končí až v roce 2023 – nechci být součástí tohoto pokusu, nejsem testovací králík, počkám si
–většina lidí už je proti COVIDu odolná, už nejsme imunitně naivní jako na začátku – očkování nemá žádný smysl
–nedůvěřuji firmám Pfizer a Moderna – v minulosti měli spousty gigantických průs*rů, při kterých byli doživotně postiženy tisíce lidí (a i přes miliardy co mají na právníky spoustu těch soudů prohráli)

–pro mojí věkovou kategorii není COVID žádným podstatným rizikem a i s očkováním můžu virus dál roznášet, takže je úplný nesmysl riskovat nežádoucí účinky vakcíny
–nežádoucích účinků na vakcíny co operují se spike proteinem je gigantické množství. Je to v úplně jiných řádech než jakékoli jiné očkování kdykoli předtím v historii – nechci to riskovat
–nelíbí se mi, že na mě stát uplatňuje totalitní praktiky, porušuje ústavu, zákony republiky a používá psychologický nátlak na to, aby mě zlomil – už kvůli tomu se budu bránit do poslední chvíle

Autorka ještě pokračuje, ale mě to na rozdíl od zprávy o Event 201 připadá jako mlácení staré slámy. O sobě píše, že má formálně zdravotnické vzdělání, což je dost vágní sdělení. Já jsem v lékařských vědách naprostý laik, ale vzhledem k tomu, že na úrovni virů je virologie částečně srovnatelná s naukou o virech v IT. Kompletní genom SARS-CoV-2 má 29903 písmen ve čtyřpísmenné bázi, tedy 59806 bitů, tedy 7,3 KB. To je velmi malý program. Klidně by se dal napsat do osmibitu ATARI z roku 1979. Tou čtyřpísmennou bází se rozumí adenin, cytosin guanin a uracil. Pokud vás to zajímá více, můžete kompletní výpis genomu viru najít na stránkách National Center for Biotechnology Information. Metoda messenger RNA není vynálezem Bůh ví jakého farmakoncernu ale výsledkem cca třicetiletého bádání maďarské badatelky Katalin Karikó. Nyní zaměstnankyně firmy BioNTech. To, co se v kovidové praxi označuje jako vakcína Pfizer, je ve skutečnosti vakcínou BioNTech, s firmou Pfizer šla do spolupráce kvůli logistice a možnostem fy Pfizer. Moderna (modifikovaná RNA) nemohla mít v minulosti spousty gigantických průs*rů, protože je to nově založená firma právě kvůli mRNA. Když totiž Karikó a Weissman uveřejnili svoji studii jak tělo oklamat, aby přijalo mRNA, tak si toho všimli dva lidé. Derrick Rossi v USA a Uğur Şahin v Německu. Ten druhý jí nabídl zaměstnání a ten první založil právě tu Modernu. Princip mRNA vakcíny je v tom, že do tělové buňky se vpraví pouze ten messenger. Kód, který buňka vezme za svůj a podle něho vyrobí bílkovinu, kterou se vir „vlamuje“ do buňky. A to stačí, aby se rozběhla imunitní reakce. Do 48 hodin se rozpadne i ten messenger (kód) a těle není nic coby tělu nebylo vlastní. Ostatně americká FDA (U.S. Food and Drug Administration) už vakcínu Pfizer/BioNTech schválila k běžnému užívání. Dobu deseti let nahradily stamiliony vakcinovaných. Všechny ostatní výmluvy mají zhruba stejnou váhu jako tvrzení, že Země je placatá.

Ale přece jenom mi nedá akce Event 201. Je možné, že Nikola Bornová má pravdu? Že ve vojenském výzkumném závodu United States Army Medical Research Institute of Infectious Diseases (USAMRIID) ve Fort Detrick ve státě Maryland dekontaminační zařízení vypouštělo do řeky vodu, která sice prošla dekontaminací, ale kvůli náročnému energetickému postupu nebyla voda dekontaminována dostatečně, takže některé viry a bakterie mohly uniknout do řeky. Toto nedostatečné dekontaminování odpadních vod trvalo od roku 2018, kdy po záplavě čističky kvůli bouři si laboratoř nemohla ekonomicky dovolit nechat laboratoře mimo provoz a další rok tak používala čistící proces pro odpadní vodu v nouzovém režimu, který byl mimo veškeré bezpečnostní předpisy, jaké si lze jenom představit. Když to v červenci 2019 při kontrole CDC zjistila, okamžitě vojákům celý mamutí komplex uzavřela a od července 2019 zůstaly laboratoře USAMRIID uzavřené a rozjetý výzkum byl předán do Wu-chanu. Možná je tento informační zmatek záměrný. Ostatně má na internetu i svůj název – gaslighting. Ve Wikipedii se píše:

Je to forma psychické manipulace a citového zneužívání, ve které se pachatel snaží zasít pochybnosti v cílovém jednotlivci nebo v členech cílové skupiny, čímž pak manipulované osoby zpochybňují vlastní paměť, vnímání reality a svůj zdravý rozum. Skrze využití metod jako opakované popírání, zmatení, protiřečení, lhaní, znehodnocení a snižování oběti – gaslighting zahrnuje pokusy o destabilizaci oběti a delegitimizaci víry, názoru a postoje oběti. Cílem gaslighterů je dosáhnout toho, aby oběť byla na nich závislá a tím pádem využitelná k dosažení osobních potřeb či cílů pachatele. Gaslighting je často zažíván v partnerských vztazích, rodině, ale i na pracovišti a v jiných mezilidských či společenských situacích.

Dejme tomu, že tomu tak je. Ale kdo je ten, co s námi místo férové hry hraje betla? Zpráva o Event 201 mě nenechává v klidu. Patří do toho manipulativního systému také puristické chování naší justice? Pamatuji si svého času na stávky založené na doslovném a přesném vykonávání povinností. Není to něco takového? Jak jinak si vyložit konání soudů, kde jsou inteligentní lidé s životní zkušeností?

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.