Co nového na plynové frontě? Doplněno!!!!


s  využitím mailů IRB a  několika  dalších

Nepochybně  jste  zaznamenali minimálně  dvě informace kolem  zemního plynu

1- dokončení  svařování  plynovodu  Nordstream II

2- neustále  stoupající  ceny  zemního plynu

Myslím, že je  čas  se  zase  podívat, co  se na plynové frontě  děje. Pokud někdo  dumá  nad  tím proč  je použit  válečný termín  fronta , když jde přece pouze o obchodování  s  komoditou,  která se od  od jiné  typu pšenice, uhlí nebo či například  měď  liší  jen svým skupenstvím a  speciálním použitím, má technicky, nikoliv  fakticky  pravdu.

Vojenská, respektive  přímo válečná terminologie  do  obchodování  nepatří. Obchod je  obchod, prodávající  si  musí najít kupujícího a naopak a oba  musí  s handlem souhlasit. U  válku  je  agresor  schopen vyvolat  sám a zhusta  se tak  děje. Bez ohledu na  to, co si o ní myslí  druhá strana. A  vítěz, což nutně  není  vždy agresor, pak  zohlední jen svoje  zájmy  a  poražený má jen právo souhlasu s podmínkami vítěze. U optimálního obchodu jsou spokojeny obě strany.

Jenže  náš  svět  změnil  obchod  se  zemním plynem na  válku.  Od okamžiku, co si předsevzal,  že  nepovolí  dostavbu  plynovodu  Nordstream II. Nikoliv  z důvodu, který  je nám soustavně předkládán  vymývači  hlav  k uvěření  – že tedy jako jeho spuštěním se  Evropa  stane  bezmocně  závislá na  rozmarech Moskvy která,  dle  svého rozmaru, či temného záškodnického záměru  bude otevírat a přivírat  plynový kohout a  nutit  Evropany  tancovat podle  její noty.     Tohle  lež! Klasická válečná, která  uvozuje  a legitimizuje  většinu válek.

Už  jste  mnohokrát  četli,  že jde o úplně jiné záležitosti!  Nikdo  totiž nikdy nezmínil stejná  strategická rizika  dokud  Rusko dodávalo plyn  už nejméně  60 let starým / a podle toho vypadajícím potrubím/ přes Ukrajinu a  Polsko. Je nám předkládáno k uvěření,  že kohoutem je opatřena  jen podmořská nová pileline a nikoliv  staré, do značné míry  zkorodované a tedy  rizikové pozemní potrubí…Ale buďte si jistí,  že  ten kohout  existuje i na  starých trublách přes Ukrajinu. Konec konců  – stačí si vzpomenout na  rok  2009 a ruskou reakci, když Ukrajina začala, kvůli platební neschopnosti krást plyn ve velkém!  Tohle byl  zatím jediný okamžik, kdy  Moskva  tím strategickým ventilem zatočila!  Ale  oni nám vyprávějí,  že  Nordstream představuje  hrozbu! Novou  hrozbu!

Ne, riziko přerušení dodávek  pro Evropu  a růst vydíracího potenciálu Moskvy  se  vůči  Západu se dostavbou podmořského vedení nijak nezvýšilo. Podle  mých kalkulací se naopak výrazně  snížilo. Minimálně  ve  dvou ohledech. 

U zbrusu nového Nordstreamu II můžeme počítat  s jeho  perfektním technickým stavem. Což  u polského a především ukrajinského starého potrubí není možné.Tam je  velká havárie  čím dál pravděpodobnější.  Dále  pak s tím, že  když  Rusko investovalo do Nordstreamu II obrovské prostředky, bude je  za každou cenu chtít  dostat jeho provozem co nejrychleji zpět.  Takže  je  tendence  jakkoliv  omezovat přítok media  koncovým odběratelům, z jakýchkoliv  jiných důvodů  než  technických problémů, limitně  blízká nule! Tím  nesmyslnější je  argument  českých, evropských a především  amerických plynových  válečníků.

Ti sledují  úplně jiné  cíle.

1- krátkodobý, prvoplánový

nepřipravit  kolabující  ekonomiku  Ukrajiny, kterou Západ  dohnal vlastně do současného stavu  jím inspirovaným a spoluorganizovaným převratem v  roce 2014. Kdy sliboval hory  doly, ale  zůstalo, více méně  jen u  slov., o největší  kyjevský  devizový příjem – z transportu  ruského plynu. Stejný důvod  platí pro Polsko. Zkrátka  Rusko má  podle  západních  hlavounů i nadále  financovat  oba  krajně  nepřátelské státy!

Pěkně  vymyšleno. A Nordstream to  ničí!  Rusko a především jeho evropští koncoví zákazníci mohutně  ušetří!

Mimochodem,  při  zahájení  stavby  obou Nordsteramů si  Němci , podle Bloombergu spočítali,  že  plyn touto  cestou  může  být  až  o 40%  lacinější  než  při přepravě  přes  Ukrajinu a  Polsko!!!!,

40%  z ceny  vašeho plynu inkasovali  Ukrajinci a Poláci!!! Jen za to, že  zdědili po rozpadlé RVHP  roury!  Chápu, že  jim nyní vadí, žez tohohle zlatého pokladu  jim více méně  už zbyde v budoucnu jen kurvahošigutentag!

Ale  jsou tu i  důvody  další. Už  jsme o nich psal v minulosti. Ale  zopakuji je  

2- pokud  by  Moskva  nemohla  dodávat nebo alespoň ne  v  dostatečném množství plyn přes  oba Nordstreamy,  pak jednak by nějaké nemalé inkaso za přepravu přeci jen  zůstalo  Varšavě  a  Kyjevu a  v takovém případě jde přes poplatky  zatížit  cenu  ruských dodávek. Rusko by  muselo ve  značné míře  akceptovat  představy Varšavy Kyjeva/Washingtonu, Bez možnosti protiakce. Jinak by přišlo o západoevropské trhy.  Cílem těch vyděračských poplatků by byla  snaha   učinit ruský plyn   cenově  méně  atraktivnějším, ve srovnání  s  americkým zkapalněným plynem, dováženým do Evropy. Což by  nekonkurenceschopným  americkým plynařům velmi významně pomohlo v prosazení na  kontinentálním trhu.

3- trvalá snaha  omezovat  ruské možnosti  dodávat  potrubními systémy   své energetické suroviny  ve  velkých objemech na  evropské trhy a  tak si  zajišťovat  podstatnou  část  příjmů ruského  státního rozpočtu a  stabilitu jeho ekonomiky.  Už  v minulých  článcích  byly popisovány  umělé  potíže  různá embarga  ze  strany  USA  a Západu  tu na  dovoz  velkoprůměrového potrubí,  tu na  dodávky  velkých  čerpadel na transport plynu, které se  ve  své  době  v tzv. socialistickém bloku nevyráběly a k investicám do ropovodů a plynovodů  se musely  doslova  přes  noc  a na koleně  na území tehdejší RVHP vyrobit.  Ze  stejného myšlenkového kadlubu  jsou  obstrukce  Nordstreami II  také. Nic  nového pod sluncem.!

Nebo přeci jen  ano?  Odpověď  je  jednoznačná  – ANO! Změnil se totiž  geopolitický  rámec.  Ale  o tom  až za  chvilku a detailně. Právě proto  klepu tenhle  dnešní článek.

Jeden by soudil, že  jakmile  je  potrubí dovařeno a  Gazprom prohlásí, že  by   první  dodávky  přes Nordstream II  rád  spustil ještě  v  říjnu,   Což je  jasná porážka  USA  a  spol. a  vítězství nejen  Moskvy, ale  troufnu  si  říci , že celé  normálně myslící  Evropy.  Která  učinila  významný  krok   k   zajištění své  základní energetické bezpečnosti  v širokém  bázickém  měřítku.  

Zejména  pokud  čteme  neustále  výkřiky , týkající  se  denodenního růstu  cen obou energetických  komodit například  typu  /zdrojzdroj/

 

Světu, zejména pak Evropě vážně hrozí „plynový hladomor“.

Samozřejmě  s jasným vysvětlením:

List Financial Times již dříve upozornil, že kromě těžby samotné jde i o politiku ruského ropného koncernu Gazprom.

Ten odmítal posílat surovinu přes Ukrajinu, čímž mimo jiné tlačil na dokončení kontroverzního plynovodu Nord Stream 2. Výsledkem bylo, že ceny v Německu na burze v Lipsku vyskočily od poloviny června do konce července o 45 procent.

Takže  víme okamžitě, kdo nás  vystavuje plynovému hladomoru před  nastávající  zimou!!!! Zlotřilý opilý mužik. Jak jinak!

Zvláštní  ovšem je,  že  poslední věta  právě  citovaného výňatku z Financial Times  zní:

V Británii se dokonce burzovní ceny vyšplhaly nejvýš od roku 2005.

Od  Financial  Times  speciálně  bych nikdy nečekal takovouhle  doslova  idiotskou  formulaci! V jednom odstavci  obvinit  Rusko  z  nedodávek plynu a růstu cen v Německu a k tomu připojit, že  v Británii  na  burze plyn zdražil ještě  více, dokonce rekordně  za  posledních  16 let. Já i svět  máme povědomost o tom, že  kontinentální Evropa, a ta střední, v čele  s Německem především,  jsou  Ruskem dlouhodobě  a trvale  zásobovány zásadně, ale žádnou  o tom,  že  by  do obchodu s  ruským plynem ve  velkém jsou zapojeni, jako odběratelé  i Britové. Kteří se prioritně  zásobují ze  svých nalezišť, zbytek své spotřeby  berou  z Norska  a  naposled  jsou  napojeni  na  molekuly  uhlíku přepravované  z  USA.  Nechápu tedy  jak jejich  burza  a její ceny souvisí s  Ruskem.

Rusko je prostě opět za  klasického hříšného kozla. Protože  prý blokuje  dodávky a  Evropa  nemůže  naplnit  zásobníky. Viz

Starý kontinent čelí už celé léto situaci, kdy plynu není dost, aby se mohly doplnit zásobníky vyčerpané po loňské dlouhé zimě. Rusko, největší dodavatel plynu do Evropy, omezuje svůj vývoz plynu z řady důvodů. Jedním z nich je evidentně i ten, že ruský plynárenský gigant Gazprom, většinově ovládaný Kremlem, se snaží demonstrovat nepostradatelnost dokončovaného plynovodu Nord Stream 2. Gazprom omezením dodávek plynu po svém tlačí EU k tomu, aby nekladla překážky do cesty zprovoznění plynovodu Nord Stream 2. Plynovod je nyní již prakticky dokončený. Moskva usiluje o to, aby ním plyn začal do Německa proudit co nejdříve a nejhladčeji.   

  A  navíc  je naznačováno, že  snad  ještě  trpí  problémy  s produkcí plynu jako takového.  Viz další citace:

Ruský dodavatel plynu Gazprom čelí nepříjemné situaci. Z výpočtů agentury Bloomberg vyplývá, že společnost musí navýšit produkci, aby zajistila dostatek energie pro nastávající zimu.

Touto roční dobou energetické společnosti v Evropě obvykle doplňují zásobníky plynu, uzavírají smlouvy o dodávkách plynu a provádějí rutinní údržbu, která je nutná k přípravě na nadcházející zimu.

Letos jsou však zásoby plynu malé a ani ruský dodavatel západním státům nepomůže. Sám má před sebou náročný cíl, který musí splnit, chce-li udržet ruské obyvatelstvo během zimy v teple.

Ceny energií stoupají

Gazprom má pouhé dva měsíce na to, aby manko dohnal a chybějící plyn dodal. Ruský ministr energetiky Nikolaj Šulginov očekává, že společnost stihne splnit vytyčené cíle v oblasti rezerv zemního plynu do 1. listopadu. Ruský gigant tak bude muset čerpat z podzemí takové množství plynu, které odpovídá zhruba 80 procentům denního vývozu do západních států Evropy.

Jak už je psáno v úvodu  – vrcholně zajímavé je, že  nikdo pokud možno ani nešpitne o tom,  jak vystřelila  cena  elektřiny. Tam totiž na  záludného Rusa nelze  nic  navěsit!  Ba naopak, tam se  vše odehrává v  bruselské režii  a pod  taktovkou ekofanatiků.  Zakazujících  jádro, uhlí a nově  snad i plyn!  Jenže, jak dobře  známo, zima se nekompromisně  zeptá – co jsi Bruseli, rusofobe všech barev a  ekofantiku všech odstínů dělal v  létě? ,Naštípal jsi si dost  dřeva  na otop, nasbíral dost  šišek  na  vaření? Abys energeticky nezávisel na Putinovi a jeho rozmarech, abys byl příkladně ekologický a využíval obnovitelných zdrojů! Hloupá otázka, že?

Ale dnešní  článek je  cílen především k  tomu, aby  nastavil kontrapozici k  těmto dvěma  tvrzením o neblahé  roli  Ruska  ohledně plynu:

1-že  záměrně  nedodává

2-že  má kapacitní problémy

 Takže  začneme  tím Nordstreamem.

Ano  Rusko nepochybně  tlačí na  to, aby, když  stál 11 miliard USD , tedy bratru  nějakých 236 miliard korun, začal fungovat  co nejdříve, nejhladčeji a s  co největší kapacitou. Nic  více a nic méně. Zdá se  vám to snad divné?  Mně  nikoliv.

Zejména  ne po zkušenostech, které  Rusko při  jeho výstavbě  se Západem učinilo. Američanům, za nadšeného potlesku  Baltů, Poláků, Ukrajinců a  všech jedině  a  vždycky správných  v ostatních zemích, se málem podařilo  Nordstream 2 zastavit. Opravdu  scházelo jen maloučko. A nejspíš  kdyby  seděl  v Bílém domě  Trump, tak  by  to i tak skončilo.

Nebýt  těhle obstrukcí, tak  podmořský plynovod  již  dávno, asi tak rok a půl, fungoval a pokud  je  ona  úvaha  o tom, že  Gazprom schválně, kvůli olicencování  nové pipeline  transport  plynu  omezil, správná, pak je jisté, že by současná neradostná  evropská plynová situace  vyhlížela zcela jinak – daleko lépe. V takovém případě nechť si Evropané a především jedině a  vždy  správní  novináři a rozumbradové   nestěžují na  Rusko a Gazprom, nýbrž  na  Washington, Varšavu, Brusel, atd.atd. To zaprvé.  

Za  druhé  – i přes  dokončení  druhé linky  Nordstreamu  západní  šikana  tohoto projektu  ani zdaleka  neskončila!

V letos  v   červenci Soudní dvůr Evropské unie potvrdil zákaz zvýšení kapacity plynovodu OPAL. V dlouhodobém sporu tak zamítl odvolání Německa, které chce tímto potrubím z Ruska přepravovat více plynu. Ve sporu o kapacitu plynovodu vedoucího i do České republiky se Evropský soud postavil na stranu Polska. Verdikt zřejmě neovlivní tok ruského plynu tímto plynovodem, protože Rusko už před verdiktem objem plynu v něm snížilo.

Gazprom bude mít k dispozici jen polovinu kapacity plynovodu OPAL, což znamená podstatné omezení přepravních možností tohoto plynovodu, navrženého jako pozemní prodloužení plynovodu Nord Stream směrem do Česka,“ řekl agentuře PAP zmocněnec polské vlády Piotr Naimski. Problém s distribucí plynu budou mít kvůli omezení kapacity plynovodu OPAL rovněž majitelé plynovodu Nord Steam 2, až bude zprovozněn. K velké polské radosti!

Hned  vzápětí,  letos v  srpnu německý soud rozhodl, s konečnou platností, že na plynovod Nord Stream 2 se vztahuje pravidlo Evropské unie, které vyžaduje, aby vlastníkem plynovodu byl někdo jiný než dodavatel plynu, který tímto potrubím proudí. Toto pravidlo prý má  zajistit spravedlivou konkurenci. Zamítl tím žalobu, kterou loni podal provozovatel projektu Nord Stream 2, konsorcium Nord Stream AG. Podle vlastníků projektu je toto pravidlo diskriminační.

Chápe  tohle někdo s  racionálním mozkem????  Mimochodem, to pravidlo o zajištění „spravedlivé konkurence“  přijala  EU až  v roce  2019 a není  se co divit  Gazpromu,tvrdí, že cílem těchto pravidel, změněných před dvěma  roky, bylo zmařit plynovod. 

Takže když se nepodařilo torpédovat  výstavbu baltské podmořské  plynové linky. tak se bude bránit  jejímu využití!!! Tady a jen tady  je vysvětlení toho,  že  evropské zásobníky, normálně  už v této době  plné, jsou dnes poloprázdné a  objevují se  senzační titulky o plynovém hladomoru! Proč  by  Rusko a  Gazprom akceptovali tenhle podvod? Proč  by  z celkové ceny plynu , kterou dostane, platilo několik desítek procent  Ukrajině  nebo Polsku? Rusko sice potřebuje  prodat svůj plyn, ale nejspíš  už ne za  každou cenu a jen v  Evropě!  Dnes už ne. Doba je jiná. Jak, to  si ukážeme  za chvilku. Kdo naopak, v podstatě  za každou cenu plyn nyní   potřebuje, je  Evropa! Zima totiž klepe  na dveře. A jestli se zopakuje  ta  loňská, tak  se máme  na  co těšit!  Ale  aspoň  budeme  vědět komu případně „poděkovat“.

Ještě poznámka  k  rozsudku  obou soudů  – jejichž  snahou  je  zajistit  „spravedlivou konkurenci“  –  Nordstream 2 a i Opal  prý musí  polovinu  své  kapacity přenechat  jiným dodavatelům plynu. Tuší alespoň  někdo, který jiný  dodavatel je  schopen  svůj  plyn  dopravit nějak do ruského Vyborgu,  kde  potrubí  začíná, aby  tu  kapacitu  využil?  A  co alternativní  dodavatel  pro druhou půlku  kapacity Opalu,  jak dopraví svůj plyn  do  německého Greifswaldu, kde Nordstream končí???

A za úplný bonbonek  držím informaci,  že Polsko, nejrozhodnější a nejzaťatější odpůrce  Nordstreamu 1 i  2, který  se při každé  vhodné a nevhodné příležitosti křižuje  nad  závislostí  Evropy  na Putinově plynu a  vyžaduje  evropskou  energetickou  solidaritu, ať stojí co to stojí, přirozeně  hlavně  ty ostatní, se  snažilo  jako alternativu  k  podmořskému projektu  prosadit  výstavbu plynovodu  JAMAL II. Který  by  z  Ruska procházel Běloruskem a pokračoval na  západ  přes POLSKO!!!!  Výhodou  prý  představoval, dle polských  návrhů – OBCHVAT  UKRAJINY!!!! Opakuji – takhle  navrhli POLÁCI  alternativu k Nordstreamu!!! Obejít Ukrajinu!  Takže  to jsou ty  vznešené polské úmysly ohledně  energetické solidarity!!! Prachy, prachy  a zase prachy! Jinak obstrukce, střídané potížemi! 

A co tvrzení, že  Rusko záměně  nedodává nebo dokonce nestíhá?  Lež  jako  věž! Viz

bod  č. 2 – jak je  to s letošní produkcí  a  dodávkami ruského plynu  do zahraničí v  roce  2021?

Tady  mi  shodou  náhod, ale jako na zavolanou, dorazil v tomto ohledu  zcela  vyčerpávající  mailík od kolegy IRB. Který, aniž by  tušil, co připravuji,   si  dal práci s  ruskými  zdroji poskytujícími příslušná  čísla. A dokonce vyrobil  český překlad. Po jeho přečtení  soudím bude  jasno, co  jak!  Takže  IRB:

Dobrý den Vlku,

předpokládám, že v záplavě aktuálních témat dojde i na plyn (i zima se blíží).

Možná nepohrdneš odkazem na pohled ze strany „dodavatelské“.

Přeji hezký víkend.

IRB

https://cont.ws/@lekuh/2077269

… … … Pozoruhodné je zejména to, že Gazprom o tom informuje jako o naprosto běžné, banální události ve svých obchodních praktikách. Nicméně informace, alespoň pro zasvěcené, vypadají docela působivě: 26. srpna denní dodávky do Číny plynovodem Síla Sibiře, který byl uveden do provozu teprve nedávno (podle historických měřítek), letos již počtvrté překonaly historický rekord.

Je třeba poznamenat, že se tak děje téměř demonstrativně ve zcela zřejmém kontrastu se „západním směrem“, kde máme nyní tu čest pozorovat přesně opačný obraz: navzdory formálnímu růstu dodávek do Evropy nejsou tamní zařízení UGS pro tuto sezónu stále naplněna, ale o tom více níže. Co se týče východního směru, je vše mnohem optimističtější: oficiální zpráva Gazpromu konkrétně uvádí, že údaje o čerpání v sibiřské Sile k 26. srpnu překračují denní smluvní závazky o více než 5 %.

Je však třeba zopakovat, že formálně se zvyšují i dodávky na západ.

Obecně lze říci, že vývoz plynu do zemí mimo Společenství nezávislých států, soudě podle statistik zveřejněných společností Gazprom, je nyní na úrovni blízké historickému maximu. Pro ilustraci uvádíme několik čísel: vypadá to opravdu působivě.

Tak například dodávky do Turecka v lednu až srpnu letošního roku vzrostly o 173,6 % (což není vůbec překvapivé vzhledem k tomu, že byl uveden do provozu Turecký proud), do Německa o 39,3 %, do Rumunska o 344 %, do Srbska o 123,9 %, do Itálie o 15 %, do Polska o 12 %.

Co je navíc obzvláště výmluvné: za prvních osm měsíců letošního roku dodal Gazprom na domácí trh zhruba 15,6 miliardy metrů krychlových plynu, což je také o 10,9 procenta více než ve stejném období loňského roku. A to, jak se ukazuje, stále nestačí: poptávka převyšuje nabídku.

Více o tomto „plánovacím paradoxu“ se dozvíte níže. Mezitím ještě několik statistických údajů.

Od začátku letošního roku podle zveřejněných oficiálních údajů Gazprom podle předběžného odhadu již zvýšil těžbu plynu o 17,9 % (přibližně 51,2 miliardy metrů krychlových zemního plynu) ve srovnání se stejným obdobím roku 2020.

Celkový objem těžby dosáhl 337,2 miliardy metrů krychlových.

Navíc podle velmi konzervativních prognóz samotného Gazpromu, které nevyslovil nikdo jiný než šéf finančního oddělení společnosti Alexandr Ivannikov, tedy osoba nejinformovanější a nejodpovědnější, mohla naše země letos stanovit nový historický rekord v těžbě plynu, přinejmenším za posledních deset let. Podle prognózy se těžba v roce 2021 zvýší o 55 miliard metrů krychlových plynu. A překročí objem 510 miliard metrů krychlových plynu, což je více, než je nyní ve světě poptávka. Ivannikov zároveň samostatně poznamenal, že i v letošním roce se předpokládá vývoz plynu v objemu nejméně 183 miliard metrů krychlových, což je o 6 miliard více než v loňském roce.

A to stále nebude stačit. Vysvětlíme vám to. Ilustrací k tomu je tolik, kolik chcete.

Například ještě 31. srpna překonala evropská cena plynu měřená v nizozemském uzlu TTF další rekord, když přesáhla 645 dolarů za 1 000 m3 – jistě souhlasíte, že v poslední době taková čísla dělají velký dojem i na lidi s poměrně silnými nervy. Nelze tedy vyloučit, že rozhodnutí Vrchního zemského soudu ve slavném Düsseldorfu, který zakázal přepravu poloviny objemu plynu právě budovaným plynovodem Nord Stream 2, bylo vnímáno nikoli s nelibostí, ale dokonce s jistou, promiňte, úlevou.

Samozřejmě je stále možné zvýšit produkci. Ale, promiňte, proč?

Všechno jde tak, jak má, a bylo by hloupé to měnit.

    Kromě toho je zřejmé, že krizi na evropských trzích s plynem vůbec nezavinili Rusové. … … .

Takže  Rusko produkuje  rekordní  množství plynu.  Jako ještě nikdy  ve své historii. Přesto Evropa, zejména  západní část, NEMÁ  naplněné zásobníky. Proč?  Protože se na  ruská plynová pole  napojili v mezičase  noví zákazníci  z jiných  regionů světa! Hladoví po  energetických  nosičích, ochotní  zaplatit za  velký objem okamžitých dodávek pravděpodobně  lepší cenu než EU a navíc  je  ani nenapadne házet  Rusku  nějaké klacky pod nohy! Platí to stejnou měrou  jak pro Čínu, tak pro Turecko a  balkánské státy a konec konců i pro Maďarsko. A jak jsem dokládal minule, co nevidět  se napojí svým plynovodem i Pakistan.  Rusko už opravdu není odkázané  na západo/evropské  odběratele  a rozhodně  si nemusí  nechat líbit  politické tanečky  Washingtonu, Bruselu nebo  dokonce Varšavy. Jak si  situace  leží a  stojí, jde o  jasnou pozici ber nebo nech být! Kázání si ale  určitě  ušetři!  

Tohle a nic než  tohle dokládají  fakta.  A ti jedině  a vždycky  správní si mohou  říkat , co chtějí. Problém ovšem je, že  jestli prosadí svou, tak my, ti normální také můžeme  někdy v lednu  nebo únoru  mrznout.  Kvůli nim. I když  tak daleko to Putin určitě  dojít nenechá.  

Jak už jsem na  výrocích západní expertů na plyn  dokládal minule, Rusko drží  všechny  trumfy  v ruce  – je  jediným dodavatelm do Evropy, s  dostatečným přepravním napojením, který  má  rezervní volné kapacity za  rozumné peníze. Holanďanům těžba  více méně  zkolabovala, Britům nikoliv, ale výrazně klesá a  už nekryje  ani jejich spotřebu a Norsko už také produkuje méně než  dříve. Americké molekuly  svobody  jsou  za velmi nesvobodné ceny!  Ostatně, proč  jsou evropské zásobníky poloprázdné, když  jsou zde  přece ty  slavné molekuly  svobody, co nás  osvobodí od Putina?

A propos  Putin – když  už  jsme  u ruských  zdrojů –  dovolím  si ho čerstvě citovat ohledně rostoucích  cen plynu, tak jak to přinesly  První zprávy:

Prezident  připomněl, že na volném trhu v Evropě stojí plyn 650 dolarů za tisíc metrů krychlových. Náklady na ruský plyn, které se také tvoří prostřednictvím tržních cen, jsou zároveň vázány na cenu ropy, takže výkyvy, jak poznamenal Putin, „jsou měkčí“.
 
„Podle dlouhodobých smluv a podle našeho cenového principu Gazprom neprodává za takovou cenu. A ti, kteří souhlasili s uzavřením dlouhodobých smluv s námi v Evropě, si mohou jen mnout ruce a radovat se, jinak by museli zaplatit 650, a Gazprom prodává do Německa 220. V každém případě to tak nedávno bylo. S růstem cen ropy tato cena poroste, ale bude to měkká věc, dodal Putin.
 

Germán se evidentně  nebojí, strategické  závislosti na  Rusku a  cenově  profituje  z dlouhodobých kontraktů. Maďar  jak  by smet!  Ten dokonce uzavřel s  Ruskem novou dlouhodobou smlouvu na  dodávku  4,5 miliardy m3 ročně . A pochvaluje  si , že  dostal LEPŠÍ CENU než ve  smlouvě , která  dobíhá!!!!

To jen čeští politikáři, pod  vlivem, řekněme  , ehm  – zpravodajských  výstupů statečného plukovníka  Koudelky a  jeho hochů nás  chrání až do úplného uchránění, respektive  vyrabováním našich peněženek,  před zákeřným a  zlovolným ruským  carem!  

Takže?   Takže  kdo nám o plynu  lže?

Dodatek z úterního odpoledne:

Došel mi zajímavý  mail od jednoho ze  čtenářů. Poslal mi  v něm ještě  zajímavejší link  – na web, kde  lze  zjistit  naplněnost plynových zásobníků v jendotlivých  evropských zemích ke konkrétnímu datu:

ten link  je  https://agsi.gie.eu/#/

Rozkliknutím snadno zjistíte, že až na výjimky typu Rakousko, Rumunsko nebo Bulharsko se žádný plynový horor v jejich naplňování nekoná. Rozhodně žádný plynový hladomor skrze vá ruské obstrukce nehrozí. Jak nám podsouvají vymývači hlav a zdejší hvězdičková letka fízlelfů.Naopak, že pravdu mají ruské zdroje, citované IRB.

Takže se opět ptám

-kdo nám o plynu  lže?

 
 

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.