Vidění světa


napsal Geordyn

Když náležitě zestárnete, ale ne do stavů konstatovaných odborníky jejich psychologickými, neřku-li psychiatrickými termíny, řadící Vás víceméně do jejich soustavné péče, tak máte výhodu, kterou mladší od Vás a už vůbec ne ti nejmladší, nejenže nemohou mít, ale ani možnost někdy i za strastiplných okolností vámi nabyté zkušenosti – pochopit a o tom lze za podmínky platnosti prvních tří slov této věty, vést tuto úvahu.

Zmínka o těch termínech psycho a psychi odborníků je vázána tím, co se nyní odehrává s jistým synem potentáta mávajícího s kusem papíru, ačkoliv je známo, že jeho choroba je sezónní a všichni tito nemocní dle pana prof. Höschla v tom takto jedou.

A vzato obecně – většina takto nemocných už z podstaty jejich stavu se v jejich chorých myslích považuje za zdravé.

I ti zelení v Německu považují svoje šílené nápady o likvidaci evropské ekonomické síly, halíce je do hávu uhlíkaté nuly, za skvělý počin, směřující k údajné záchraně lidstva. Flagelanti se také při tom v patnáctém století na důkaz jejich odhodlání spasit svět, šlehali po svých holých zádech důtkami až krváceli a svou bolestí tak zdůrazňovali  pevnost  své  z  záchranu světa, k ní  se hodlali  prošlehat i za cenu své záhuby. Totéž vidím, že se odehrává v ubohých dušičkách oněch dnešních německých a zároveň bruselských brčálů.

Úvod článku záměrně začíná dosti rozvitou českou větou. Když dnešní výborně placení presstituti, píšou své texty už jen stroze, holými větami neboť by je dnešní odchovanci převážně inkluzivního školství jinak nepochopili. Omluva patří těm, které ten úpadek vzdělanosti vlivem svědomitých – některých – pedagogů, a doufám, že jich není málo – nepostihl, protože jejich profesní  čest a odpovědnost pedagoga jim velí nevzdávat úkol, s kterým to své kantorství začínali. Mnozí určitě.

V to počítám i povinnost udržovat pochodeň národního povědomí u mladé generace, která jim byla svěřena do školních lavic. S vědomím, že jejich svěřenci – šestileté děti, i ty více odrostlejší jsou nepopsaná kniha, kterou jejich kantor začíná otevírat a dle svých schopností a svědomitosti psát do myslí další začínající generace její zítřek. Obrovská zodpovědnost. Před těmi, kteří si toto plně uvědomují a tuto odpovědnost co nejlépe plní, smekám.

Každý z nás zná, nebo znal některého z těchto rozsévačů znalostí a i správné morálky a trubačů výzev k pohledům, jak je svět složitý a jak mu rozumět. A měl možná i mezi svými učiteli svůj vzor. Vit

O češtině

 

Odbočím jinam. K podivnému stahování spolupracovníků téměř všech vojenských okupačních sil NATO v Afghánistanu, kteří se kryli označením tlumočníci, ačkoliv zastávali nepochybně úlohu kolaborantských zrádců svých spolubratrů – občanů své rodné země. Při znalosti, jak výrazně několikanásobné byly jejich odměny za jejich donašečskou činnost jejich chlebodárcům oproti průměrným platům v Afghanistanu, lze předpokládat, jaké bude jejich překvapení, že v detenčním zařízení v ČR, kam těch asi 200 „tlumočníků“ bylo deportováno, budou mít k dispozici jen stravu a postel. Kam to své překvapení nasměrují dříve nebo později není známo. Přeprchnutím do NSR, za lepším ? Nebo postupně tvořením ve své uzavřené komunitě svou „bublinu“, která bude s přibýváním jejich strýců a bratranců v rámci nyní už zastaralých evropských zákonů o slučování rodín (tvořených v dobách ještě civilizovaných, které už v době hromadného přemisťování cizorodých davů, destruujících domácí obyvatele s naprosto jinou mentalitou, nemohou platit), setrvale  a dlouhodobě  bobtnat?

V rámci nadpisu článku nabízím pohled pana prof. Petera Staňka, se kterým se plně stotožňuji.

Týká se i onoho NATO i ostatních světových záležitostí pohledem velmi fundovaného znalce.

https://www.youtube,com/watch?v=rzN-doVCKyY

Obrátím ještě jednou list.

Ke krátkým koncentracím situací, které už rozvádět nebudu. Něco ano, něco ne. Ponechám je k úvahám Kosířek a Kosířů.

Třeba jakým způsobem vznikaly lidové písně ?

To se nesetkali na návsi sedláci, nebo podruzi s čeledíny a společně složili text i melodii a za deset tehdejších časových jednotek už zněla a vedlejší víska záviděla a také podobně vytvořila další lidovku ?

Ne. Už je to dost dávno a v mém případě pradávno, co jsem slyšel lidovou moudrost (nevznikla v nějakém takovém shromáždění u skupiny doškových chalup, nebo už tehdy před jeskyní):

Poroučet musí vždy jen jeden!

Zákon lidské tlupy. I když se najde vždy mnoho těch chtivých, ale minimum povolaných. Jsou vzácní. Míním ty, co UMÍ POROUČET! K užitku svému, ale především těch ostatních. Moudrost a rozvážnost neroste na stromech ani v hospodě. Tam se jen žvaní, stejně jako v jistých parlamentech, kde nepřevládá diskuze a vzájemná spolupráce na správném řešení pro pozitivní výsledek k prospěchu celku společnosti, nýbrž lstivost a podvod. A lhaní. Všech všem. V tom je problém současnosti.

Netřeba konkretizovat. Kdyby tomu bylo jinak, tak bych nepřemáhal u počítače svůj zrakový problém a raději seděl v tichu stinné zahrady.

Kde je v bývalém Československu kdysi tak rozvinutá výroba obuvi ? Věhlasné Baťovy boty ? Že by to ztroskotalo na nedostatku suroviny? Tedy hovězích a dalších kožených polotovarů? Argentina nedodala ? Nebo už v předstihu zasáhli ti zelení mužíci – ale čo to tárám – ti zelení šílenci, co pro metan z oněch čtyř hovězích žaludků – my jsme se to ještě v základní škole dověděli, my ještě ano (bachor čepec kniha slez) a o metanu z opačného konce hovězího těla netřeba se šířit – tak ti zelení v předstihu, jménem jejich ideologie se podařilo zlikvidovat odkaz slavné Baťovské dynastie.

Kde je ČKD, ŠKODA, POLDI, atd…

Přirození vůdcové a americký příklad kolonizace a její pozdější devastace. Totéž zákonitě dopadne s evropskými zeměmi a jejich obyvateli.

Do Ameriky se v dobách plachetnic odvážili odplout jen tvrdé a odhodlané povahy. Do Austrálie byli dováženi angličtí zločinci. Jak se to v těchto končinách po letech promítlo v genetice jejich potomků ? Sporné, jistě. Ale co když přece.

Řekni mi co čteš a já ti povím jaký jsi.

Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem – TGM.

Dánská premiérka, září 2021 – nebudou – li imigranti v Dánsku, byť jen minimálně pracovat – tedy přikládat své ruce ve prospěch dánského hospodářství, tak nemohou v Dánsku zůstat. Nepřipomíná toto rozhodnutí hodně podobné tomu ze státního programu ČSSR – „Kdo nepracuje, ať nejí“. Když pracovat může, dodávám.

Situace, kterou uvádím byla naprosto správně řešena. Nyní v Dánsku a před X lety v Československu. V době, která je mainstreamem dnes naprosto nesprávně nazývaná dobou komunismu. Novinářská cháska nemůže z důvodů svých velmi dobře placených míst napsat – „ V Socialistické republice československé sice vládli komunisté, takže nedemokraticky, ale idea komunismu spočívá v tom, že v době, kdy ještě občané nedospěli k názoru, že celospolečenské vlastnictví není ještě plně chápáno jako vlastnictví výrobních prostředků všech občanů, tak tuto ideu je třeba odsunout a občany zatím usměrňovat k pochopení – takže šlo vlastně o diktaturu Haškova typu – zatím všichni pracujeme dle svých sil a jsme odměňováni dle možností socialistického státu a svých výkonů. Tedy žádný komunizmus, nýbrž to byl Reálný socialismus, jak si to komunistická vládnoucí strana sama svými představiteli nazvala !

Možná si budete myslet, majíc už jazyk obroušený třiceti lety masáže buržoazních presstitunních papoušků – ne-li, hluboce se omlouvám – že zmínka o čtyřiceti letech pokusu o sociální spravedlnost, či chcete  – li  rovnost, když ne  spravedlnost,  v Československu je nepatřičná, pro mne ale nutná. Klidný život mne, nestraníka v ČSR a později v ČSSR, s možností práce mnoha profesí dle nabídek, které rozvíjející se ekonomika nabízela a rozsáhlá bytová výstavba umožňovala, nedovoluje na socialistickou éru nesmiřitelně zanevřít. Pracoval jsem v kotelně (dobrovolně), sklárně, cukrovaru, v soustružně, u výroby elektrovýbavy pro automobily, v investičním odboru. Zkušeností na rozdávání. Adminovi vlkovi se to líbit nebude. Má jiné zkušenosti, které chápu a na jeho místě bych je měl také – leč já ústrky nezažil a byly-li přece, tak marginální. Chápané znalostmi světových a zejména evropských velmocenských vztahů. Například, zda-li někdo ze čtenářů /ještě/ ví, co to byl COCOM.

Západní silová agentura, povolující dovoz západní techniky – celoevropsky platné a řízená americkým State Departementem (min. Zahraničí). Povolovali dodávky strojního i elektrozařízení jen toho, které nebylo špičkové. To si nechali doma. Ve své namyšlenosti, že socialistický svět není schopen si to špičkové vymyslet a vyrobit sám. Sice nás částečně brzdili, ale současně nutili k samostatnému vývoji vlastních postupů a výrob. Ostatně na světových výstavách v Montralu a Bruselu nestačili zírat. A co výroba tlakových nádob ve Škodovce pro jaderky. Stavba bytů, přehrad, elektráren – i těch jaderných.

A úpadek socialismu v satelitních státech východní Evropy koncem osmdesátých let ? Souvisel s úpadkem v SSSR, stejně jako nynější úpadek států NATO, souvisí z úpadkem v USA. Nezdá se Vám to jako pravdivé ? A  doplním další otázku  – nezdá se  vám to povědomé?

Tak co říkáte LGBT, Mee – Too, BLM, atd. Atd… a úprku z Afghanistanu před odhodlanými  horaly, kteří si ubránili se zbraní v ruce a výbušninou kolem pasu svou víru a svůj způsob života. Měli by být naším příkladem. Budou ?

Tak vidí současný svět při svém jedenapadesátém článku pro Kosu její dlouholetý autor Geordyn. Svýma, stále méně  vidoucíma očima.

Příspěvek byl publikován v rubrice Hosté se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.