Politická plynatost kolem plynu. A Nordstreamu 2 zejména – díl IX.


Včera, vzhledem k rozsahu  Bartuškova  blábolení  o plynu a situaci kolem něj, už nezbyl prostor, abych  to okamžitě okomentoval v  jednom  článku,  jako  minule. To bych   opravdu  zkoušel vaši trpělivost  přespříliš.  Takže hned  další díl Plynatosti.  Protože  Bartuška  ozřejmil dosud  zcela nepochopitelné. A neuvěřitelné. Alespoň pro mne.

Netušil jsem, že  má  až takhle prázdnou mozkovnu, nicméně  dovolím si mu jménem kosířské veřejnosti poděkovat za  upřímnost! Protože  doopravdy vysvětlil jednu obrovskou, zcela  nepochopitelnou minimálně  celoevropskou, či spíše  celosvětovou – záhadu. Což myslím naprosto vážně!

Vyřkl cosi, což bych osobně,  za  normálních okolností považoval za  šílenou spikleneckou  teorii rozměru  11.září nebo  celosvětového čipování  prostřednictvím  očkování proti covidu. Ale  jestliže  s tím přijde velvyslanec  České republiky pro energetickou bezpečnost??? Pak nezbývá, než to vzít za bernou minci. Jakkoliv se přiznávám, že i tak se tomu zdráhám věřit seč mohu. Protože jestli je  to pravda, co z jeho interview  pro Deník N  vyplývá, pak….  Ale jdeme na  věc!  Předem upozorňuji,  že půjdu po tom interview  popořadě per partes, takže nezačnu  tím nejtěžším kalibrem. Ale řada ně něj  dojde!

Na úplném začátku se dozvídáme,  že  roční spotřeba  plynu je  v ČR 7 miliard m3  a že  se o ni rovným dílem dělí průmysl, zejména  chemický  s malospotřebiteli. Pamatujme  si to. Zatím to není nic proti ničemu.

Vzápětí osvědčí  svou erudici a kvalifikovanost v následující otázce:

Jak významné bude podle vás případné zdražení plynu pro koncové spotřebitele?

Na to nejsem schopný odpovědět.

Tak  k čemu tam je? To mu nedávají nějaké  predikce? Na základě čeho  pracuje?  Podle toho, jestli zrovna mu kolem okna  jede modré, žluté nebo červené auto? Jak to, že  to nevadí intervjůk star Procházkové?

Opravdu přituhovat, trošku  začne u tohoto výroku:

Tak jinak. Rostou ceny elektřiny. Souvisí to se zdražováním plynu?

V českém případě ne. Elektřina se tu vyrábí z plynu jen v jedné lokalitě. Přes 50 procent elektřiny se v Česku vyrábí z uhlí, zbytek z jádra a obnovitelných zdrojů. V tuto chvíli bychom měli řešit, čím uhlí nahradíme. Uhelné elektrárny u nás skončí podle mě už koncem tohoto desetiletí. A to kvůli tlaku bank, které postupně přestávají uhelné projekty úvěrovat.

Takže  pan energetický velvyslanec naší bezpečnosti   nám sděluje, že  Česko odchází  od uhlí nikoliv kvůli  evropskému fanatismu ohledně uhlíkové neutrality, nýbrž kvůli  nenažraným a  zlovolným bankám, které  projekty  s uhlím neúvěrují!!!  Jak tohle někdo může vypustit z mluvidel? To zapomněl, kdo tlačí na banky  všemi prostředky, aby  přešly na zelenou  ekonomiku a  nefinancovaly  tzv. špinavé projekty??? Za mne  první  fatální  rozpor  s pravdou. Ale bude hůře, daleko hůře!

Ale nic  – jen opakuji – bude  hůř, daleko hůř!  Viz další perlení:

A uhlí nahradí plyn?

Já bych se přimlouval za to, aby uhlí nahradilo jádro. Můžeme také dovážet elektřinu ze zahraničí nebo přistoupit k úsporám ve spotřebě. Což se může dít podle následujícího scénáře: Asi žádný politik to nebude chtít říct nahlas, ale pokud zůstanou ceny energií vysoké, část českého průmyslu to zkrátka zabije. Jeho velkou část tvoří subdodávky zboží do Německa a dalších západních zemí, což je výroba s vysokou energetickou náročností. Pokud cena energií stoupne třeba o 30 až 40 procent, může to být pro řadu českých průmyslových podniků likvidační. A tím pak spotřeba elektřiny klesne.

Máte  husí kůži? Já také!!! Pan energetická ne/bezpečnost  ČR jen tak mýrnyx  týrnyx sdělí  – jestliže  ceny  energií vyrostou o nějakých  30-40%  část  českého průmyslu  zbankrotuje!! Hahaha, to je bžunda!  A  až zbankrotuje, bude  zase dobře, protože ceny  elektřiny opět klesnou, když poklesne  odběr!!!

Ví co povídá? Ví, co je jeho práce?  Zabránit tomu, aby tenhle scénář nenastal!!!

Dám graf  ceny  elektřiny  na burze za poslední rok:

Výstřižek

Bartuška má  evidentně, kulantně  řečeno – informační deficit! On mluví  o zabití českého průmyslu při růstu ceny  proudu  o 30-40% . Já na  grafu vidím, že  za  rok, k dnešnímu  dni navýšila za  ten  rok nikoliv  o 30, nýbrž  o  300%   a  špičkově  nikoliv o 40,  ale  rovnou o 400%!!!!

Zatím,  firmy většinou   přežívají na  starých  fixovaných tarifech! Ale jen do jejich vypršení. A  potom?  Pak jen s obrovskou klikou  uzavřou nové na  těch PLUS  30-40% . Jen s obrovským štěstím!

Ovšem Bartuška je  v klidu. Zbankrotují a  elektřina  zlevní. Ptám se ovšem pro koho, když padlé firmy  okamžitě vygenerují nezvládnutelnou masu nezaměstnaných!!!  Ale proč  by si s tím lámal hlavu???

Opět  – bude ještě  hůř, daleko hůř!

Dál  opět , bez mrknutí oka prohlásí:

V každém případě se teď objevuje téma energetické chudoby. Je možné, že najednou tu budou rodiny, které nebudou mít na elektřinu nebo na plyn.

To víte, když se kácí les, lítají třísky! No tak holt  tu budou rodiny, které zřejmě  zmrznou. No a  co jako?!

Postupně  se  dostáváme k tomu úplně nejdůležitějšímu v tom Bartuškově  blábolení:

…jako běžný český spotřebitel jsem nervózní nejen ze zpráv o blížícím se cenovém cunami, ale i z poněkud poplašných zpráv o tom, že je letos málo plynu v evropských zásobnících, že Rusové dodávají méně, než slíbili, že Ukrajina zavře plynovody, protože je s Ruskem vlastně ve válečném stavu…

My v Evropské unii si stále ještě neuvědomujeme, že v roce 2007 jsme zemím, které vyvážejí ropu a zemní plyn, de facto vyhlásili válku. Protože jsme tehdy jasně definovali svůj základní cíl – zbavit se fosilních paliv, ropy a zemního plynu. Na světě jsou ale desítky zemí, které žijí z vývozu těchto surovin. Asi třicítka zemí je na tom životně závislá. Od Ruska přes Saúdskou Arábii, Venezuelu, Nigérii…

pokračujme  s Bartuškou dále:

...Domnívám se, že se nám teď snaží ukázat, že naše myšlenka opustit ropu a plyn jako zdroj energie je špatná. To ale není záležitost jen Ruska, nýbrž všech těch třiceti až čtyřiceti zemí, které budou bez ropy a plynu „na huntě“. Takový Ázerbájdžán má 90 procent příjmů z ropy a plynu, Alžírsko 98 procent, Rusko „jen“ 75 procent. Tyto země by bez příjmů z exportu energetických surovin neměly z čeho žít.

opět pokračujme  dále:

….Evropa se shodla na tom, že opustí fosilní paliva. Ve shodě jsou ekologové, ekonomové i bezpečnostní komunita. Když byl v roce 2014 představen projekt „energetické unie“, byl v něm uveden jeden důležitý údaj – 400 miliard eur. To je částka, kterou EU ročně vydá na dovoz ropy a plynu. Po odchodu Velké Británie z EU je to kolem 300 miliard.

Nahradit tento objem importu domácí produkcí, ať už to bude řepka olejná, kterou tak nemáte rádi, či cokoli jiného, je zatím krajně obtížné. Pokud vymyslíte, jak ropu a plyn vyměnit za obnovitelné zdroje, bude to skvělé. Protože pak nebudeme posílat naše peníze Moskvě a Rijádu.

Vy osobně také podporujete, abychom urychleně přestali financovat tyto režimy a začali se zahřívat něčím jiným?

Západ si dlouhá desetiletí platil své nepřátele. Opustit tuto závislost je dobře. Nepůjde to za jeden týden, za jeden rok ani během jediného desetiletí. Ale je to rozumný směr.

Jenže je tady věc, kterou v Bruselu neradi slyší. Když to říkám já, dívají se na mne jako na trochu „divokého“ muže z východu: zbavme se závislosti na ropných a plynařských velmocích, které od nás ročně dostávají stovky miliard eur. Přestaňme je posílat do jejich rozpočtů.

Myslím, že  už je každému jasné, co právě  Bartuška  řekl!!!!!

Dosud  pro mne bylo naprostou záhadou proč  ta evropská posedlost uhlíkovou neutralitou, skleníkovými plyny, obnovitelnými zdroji, prostě  tím ekošílením. Ať to stojí co to stojí, za každou cenu, i kdyby  to unijní ekonomiky  i společnost  rozvrátilo jako morová  rána! Jakkoliv  to postrádá smysl ve  stínu faktu, že  Evropa produkuje  jen 8% celosvětových emisí  a jak jsem dokazoval v minulých dílech, produkuje  stejné množství CO2 jako v roce  1969! Klidně  ať se uzelení úplně, na  světovou klimatickou situaci to nebude mít sebemenší vliv! Tohle přece nedává smysl!  Zatížit, ba  zničit  ekonomiku, riskovat  zaostávání ve všech směrech, obrovskou nespokojenost lidí, s obrovskými náklady?!! To je sebevražda Evropy  v přímém přenosu!  Pořád mi unikal smysl toho  konání.

Nicméně TEĎ už mám jasno! Vážně, žádná ironie!

Bartuškova  slova  nelze  vyložit jinak než tak, že  onen zelený fanatismus  a jeho vrcholný projev  Green deal  vede jediný cíl a motiv  – finančně  ZNIČIT  vývozce  energetických surovin za  každou cenu!  Ať to doprovází jakékoliv dopady na nás!  Když píši zničit  vývozce  energetických surovin, jde o eufemismus. Myšleno je především a  téměř  výhradně  Rusko!  Takže žádná klimatická změna kvůli ochraně  ovzduší,  nýbrž  Rusko dostat  do problémů!!!! Jeho státní příjmy  jsou přece z  75% závislé na  vývozu energetických uhlovodíků! My mu ovšem zasolíme!

Jestli je tohle pravda a nejde  o Bartuškovo  osobní  blábol,  pak nechť nám pomáhají  všichni  svatí!!!!

Viz jeho další  šílení:

Podívejte se na mapu. V sousedství Číny je stát, který je zcela závislý na exportu energetických surovin, jen jeden. Brunej. Malinkatý stát. Na americkém kontinentu je to Venezuela a Kolumbie. To Američané zvládnou. Jenže v našem sousedství to vypadá jinak. Máme tady celý postsovětský prostor v čele s Ruskem. Pak Ázerbájdžán. Kazachstán. Celý Perský záliv. A severní Afrika – Alžírsko a Lybie. Proto už dlouho nahlas říkám: zelený program, opuštění ropy a plynu také znamená mít na následnou situaci dobře připravenou armádu. Musíme se přece připravit na to, že tímto krokem zbankrotujeme země kolem nás.

Dovedeme je do stavu, kdy by nám mohly být nebezpečné?

Žádná země v dějinách nevydržela pokles životní úrovně svého obyvatelstva o desítky procent. Pokud Alžírsku sebereme 98 procent příjmů, co se stane?

Těžko si dokážu představit Alžírsko, jak na nás táhne se svou armádou… Zato Rusy v Pobaltí si představit umím.

Ale tady jde o něco jiného. V Alžírsku žije 35 milionů lidí. A ti se klidně v případě náhlého zchudnutí mohou vydat za svými příbuznými do Španělska a do Francie. A pokud chceme postupovat v Evropě společně a chceme, aby nám naši evropští partneři naslouchali, musíme i my vnímat jejich obavu z Lybie, jež se rozpadla, a Alžírska, které bez ropy a plynu může dopadnout stejně. Musíme chápat i obavy z toho, co se stane v Perském zálivu. Samozřejmě že Rusko, Ázerbájdžán i Kazachstán mají před sebou podobnou neveselou vizi.

Musíme si jen uvědomit, že přechod na zelenou ekonomiku nebude jednoduchý pro nikoho, ani pro nás ne. Ale je to správný vývoj.

Tohle  je  blábolení  někoho, kdo zjevně nemá všech pět pohromadě!  On počítá se zbankrotováním Ruska, Alžírska, Libye /v  Deníku N  by  si mohli zjistit jak se název tohoto státu správně píše/, zemí střední Asie!  Normálka!  Správný vývoj!

A chce silnou armádu!  Protože i jemu  tak trochu, ale jen trochu, dochází, k čemu to následně povede! Jednak k obrovské migrační vlně, proti které by  rok 2015 byl jen  drobnou epizodou. Už  vidím,  jak s ním ekofanatici  střílejí  do člunů milionů  Alžířanů, migrajících do Evropy! A vedle  toho si střihne  válku s  Ruskem, jadernou supervelmoci!  To jistě  své devastaci by jen nečinně přihlíželo a  rozpadlo se!!!

Tohle není  na  žádný rozbor  tohoto nesmyslného Bartuškova  žvanění! To je  na okamžitou hospitalizaci  v příslušném odborném zařízení! Jak to , že okamžitě nereagovali jeho nadřízení?!

Ten  exot je ochoten nejen obětovat celou českou ekonomiku a vzít na vědomí  že  část obyvatel si nezatopí, neuvaří, nerozsvítí, že tu bude  masová nezaměstnanost  rozměru  30-tých let,  ale klidně  riskne  i jadernou válku. Hlavně zničit  Rusko!!! Takže proto  ten Green deal! Takhle já čtu hlavní poselství  z mluvidel  – opakuji vládního velvyslance pro energetickou BEZPEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY! Podle mne  z toho nikdo soudný jiný závěr vyvodit  nedokáže.

A  další  další perlička, přichází vzápětí  – ovšem je  tu silná  nepřející  pátá kolona, která podlamuje náš  svatý boj  – němečtí, francouzští a kdoví jací ještě  další, ale  především RUŠTÍ PLYNAŘI!  Ti se  nechtějí, vzdát svých špinavých zisků a  podrývají  naše posvátné úsilí! Ale my  s nimi zatočíme!

Stejně  jako s dodavateli  plynu! Protože….

Říkáte, že plynu je ve světě dost. Čím je tedy způsoben nedostatek v evropských zásobnících plynu, který je nyní označován za jeden z důvodů rostoucí ceny?

To teď EU důkladně šetří. A zatím se zdá, že si dodavatelé, třeba nějaká velká ruská firma…

a přijde očekávané „odhalení“

Gazprom například…

 si pronajal zásobníky v celé Evropě a nenaplnil je. Nechtěl bych to tvrdit jako fakt, protože teď probíhá šetření celé věci. Chceme vědět, co se odehrálo. A pak přistoupíme k nějakým krokům. Třeba ke změně legislativy. Když se ukáže, že někdo si pronajal zásobníky a nenaplnil je, taky je možné mu je sebrat. Musíme ale zjistit, zda a jak různí aktéři zneužívají svého postavení na trhu.

Představte  si tu podlost!!!! Zákeřný  Gazprom si pronajal evropské plynové zásobníky a pak je záměrně nenaplnil, aby  Evropa  zmrzla. Ale nemá v  tom ještě jasno! Jen to zřejmě někde  slyšel – jedna paní povídala! To je  pane  šéfík na svém místě!  Neví, ale  hned oznamuje  – my to Rusům vyvlastníme!

Tak nějak nechápu, co chce  těm zákeřným  podlákům vyvlastňovat. Když  si  je ten Gazprom MOŹNÁ  jen pronajal! Nevlastní je!  Vysvětlí někdo Bartuškovi a spol. že maximálně  lze  z moci úřední  ukončit jen pronájemní smlouvy?? Ten nechápe ani takovouhle trivialitu!!!! A  když už v tom vysvětlování bude, pak by mu mohl pošpitat, že   úřední zrušení platných pronájemních  dohod, jestliže tedy vůbec  existují, znamená, že  Gazprom jednak podá žaloby  kvůli  ušlému zisku, protože jen pronajimatel rozhoduje o tom, jakým způsobem pronájem využije a  především  – že  tímhle  nepřátelským aktem  plyn  do nich opravdu nepřiteče!!!

Je  Bartuška schopen pochopit , že 1+2= 3?

Nehledě k tomu,  že  je nanejvýš pravděpodobné, že  buď lže nebo netuší, jak to s naplněním zásobníků plynem  napříč  Evropou reálně momentálně je!

Panu  velvyslanci pro energetickou bezpečnost ČR  prozradím velké tajemství!  Které  mu zatím zjevně  zůstalo zcela utajeno! Existuje  mezinárodní  web, kam  jednotlivé země, respektive  jednotlivé  plynárenské firmy  EVROIPSK7CH ZEMÍ dobrovolně  HLÁSÍ, kromě  jiného také  údaje o aktuálním stavu naplněnosti zásobníků plynu, které spravují!  Takže  tam lze  zjistit, jak na  tom je Evropa jako celek  doopravdy je!  Uvádím situaci z předvčerejška! VýstřižekVýstřižek1

Je zřejmé,  že každá země je na  tom jinak. V průšvihu je  Portugalsko. Které ovšem s Ruskem NEMÁ nic společného!  A  také Rakousko a  vedle nich nezáří ani Německo. Ovšem speciálně tyhle dva  státy  jsou napojeny  sítí plynovodů  na  všechny  dodavatele plynu do Evropy!!! Jak na  Rusko, tak na Holandsko a  Norsko a  přes  Francii i na  Alžírsko. Takže problémem zjevně NENÍ Rusko a  Gazprom, nýbrž  cosi jiného.

Podívejme  se na  to blíže. Protože  každý  stát lze  rozkliknout a zjistit, jaké zásoby  drží před zimou který dodavatel:

Výstřižek1Výstřižek2

Je jasné, že jednotlivé energetické firmy  se  starají různě. Podle  své obchodní politiky. Některé, jako třeba Uniper nebo Equinoor jsou na  100%, jiné se  tomu blíží. Ostatní mají více  či méně.

Někteří jsou ovšem na NULE. A v souvislosti s Bartuškou a jeho blábolením prázdný je i zásobník MND Germany  českého miliardáře  Karla Komárka!!!! Že on je  trojským koněm  Gazpromu!  Budu se muset zeptat jeho tchyně, až ji zase potkám. Třeba  to ví. Respektive – ony nemusí být vůbec  prázdné, pravděpodobnější bude, že  ty společnosti s nulou prostě  na web nehlásí. Což  zavdává důvod  si myslet, že Německo je na  tom lépe, o  dost lépe. A  tím i Evropa.

A ještě si dáme  Českou republiku:

Výstřižek

Takže je  to jasné!!!  u MND  a Moravia  Gas  schází jakýkoliv  údaj!!! Buď Komárek  neumí byznys a má tam nulu, což  je  fantas nebo  má také nakoupeno.  Dejme  tomu, že  asi tak, jako ostatní dva operátoři!  Jestliže  tomu tak je, pak z toho vyplývají jednoduché závěry:

-situace před  zimou ani zdaleka NENÍ tak katastrofická, jak se nám  Bartuška  snaží  valit do hlav a nejspíš  se nijak zásadně neliší od minulých let

-plynaři, ti s naplněnými zásobníky  jen využili celoevropské plynové  paniky  zaviněné  green daelem a spekulováním energetických firem typu čerstvě  zbankrotované Bohemia  Energy  na  to, že na  spotovém trhu budou ceny  zase  levnější než u pevných dlouhodobých kontraktů  a oni si namastí na klientech kapsy. Jenže  je jejich lakota  doběhla.

Nicméně i ti výborně  předzásobení, jako česká  odnož RWE,  drze  zvedají cenu  v  tuzemsku! Proč by prodávali levně, když se mohou napakovat! Na  českém plynovém trhu, kromě  procentně nevýznamného Vemexu  žádný ruský operátor nefiguruje. A mimochodem Vemex  / myslím, že  vnučka  Gazpromu,/ nyní také vypovídá svým zákazníkům fixace  a ti od ní utíkají. Jak by ne, když v tuzemsku nedisponuje zásobníky a tudíž jede za  spotové ceny!!! A  Bartuška mi valí do hlavy, že  podlý Gazprom si pronajal zásobníky  a tím spustil cenové peklo s  cílem  rozvrátit naši krásnou  bezuhlíkovou  budoucnost!!! Jak to, že krachují plynařské firmy /poslední údaj  hovoří o celkem 10 s 2 miliony  odběratelů/  v Británii, kde jsou zásobníky  na  100%? A  Gazprom si tam sotva  co pronajal, protože  na  ostrovy jeho trubky nevedou?

-jestli Česká republika  opravdu  chce myslet na svou energetickou bezpečnost a Bartuška opravdu hodlá  někomu vyvlastnit plynová  úložiště, pak  doporučuji, abychom se do vlastnictví státu zpět  dostaly zásobníky  uvedených firem instrukturu  by  stát, rozhodně  měl vlastnit!!! To  ovšem Bartuška neřeší! Jak by mohl, když má vrásky kvůli Gazpromu!!!!

ale pojďme  dál. Doslova  cukrátkem je  pro mne  následující  Bartuškovo:

Podle mě je teď zásadní všem partnerům /rozuměj dodavatelům-pozn.vlk/ velmi otevřeně vysvětlit, že pokud směřují k nějakému vyhrocení vztahů, musí počítat s tím, že to bude oboustranné. Jsem přesvědčený o tom, že pokud bude tohle pro evropské spotřebitele zlá zima, pak budou další zimy velmi zlé pro evropské dodavatele plynu. Protože evropské státy pak přistoupí buď k nějaké nové regulaci, nebo i vyvlastnění plynových zásobníků.

Zakončené  „brilantní“ mozkovou  exhibicí  intervjůkyně  Procházkové:

Pokud by to v Moskvě nepochopili a Rusko v zimě nedodalo dostatek plynu, mohou evropští odběratelé operativně na evropské plynové burze TTF v Amsterdamu nakoupit plyn od těžařů z jiných částí světa?

Jo tak partnerům je  třeba  tvrdě vysvětlit – že když  nebudou dodávat podle našich potřeb a  ceny, když my jsme jim vyhlásili válku a  hodláme je  dostat do bankrotu, tak…  Jistě  se  leknou a podlomí se jim nohy, tak že před  Bartuškou, Procházkovou   a EU se plazit budou!!! A nejspíš  to dopadne tak, že nám ještě  za  dodávky  svého plynu zaplatí!  Abychom se nezlobili! Protože když se  rozzlobíme, budeme  zlí! Stačí vzpomenout na  Afghanistan!  tam jsme  zlobili a  byli zlí 20 let!

Z  čehož Procházková  usoudila, že na spotové burze  v  Rotterdamu  se  dá dostatek plynu nakoupit a  navíc  levně!!!!

Tak to je  tedy něco!

Takže  pro Procházkovou speciálně následující graf:

VýstřižekAno Petro Procházková, na  burze koupit  lze!  Ale  levně  ani náhodou.

A pro Bartušku i Procházkovou  dohromady  úřední údaje  Gazúpromu o  jeho letošní bilanci dodávek do evropského zahraničí:

Gazprom hlavně zvýšil dodávku plynu:
– do Turecka: o 125,3 %
– do Německa: o 28,2 %
– do Itálie : o 16,3 %
– do Rumunska: o 288,6 %
– do Srbska: o 112,1 %
– do Bulharska: o 52,7 %
– do Polska: o 10 %
– do Řecka: o 12,9 %
– do Finska: o 15,3 %

https://www.gazprom.ru/press/news/2021/october

A jen tak mimochodem – právě nařízení Evropské unie, které otevřelo kšeftování na  burzách jak s  emisními povolenkami, tak s plynem nás  dostalo do dnešní situace!!! EU  tu válku s  Ruskem zjevěně  myslelo od počátku  vážně, takže  hledělo otevřením trhu maximálně umenšit  pevní kontrakty na  odběr plynu, které  každý těžař potřebuje, aby  měl záruku finanční efektivity.

Vřele bych oběma  rusofobům doporučil následující  analýzu od   lídra  českého investičního bankovnictví  -Patrie:

O čem všem je raketový růst cen energií v Evropě?

Třeba  nemají  neukojitelnou ambici být  za  úplné  trubky ohledně energií a plynu speciálně. Protože takové nebezpečí reálně hrozí!  Neboť  už  i vždy  a jedině  správný  Seznam.cz,  začíná  alespoň tušit  souvislosti! Viz:

Analýza: Evropu drtí energetická krize. A Putin za to nemůže

Přijde mi jako katastrofa, když  jakási Zuzana  Kubátová, prokazatelněně  se  ohledně  situace  na trhu a v zásobování energiemi vyzná neskonale  lépe  než  Velvyslanec pro energetickou bezpečnost  ČR  Bartuška!!!

Dám sem jádro toho článku, je  to hodně  precizně  formulované, tak proč  se  trápit za klávesnicí?

Plyn jako tahoun

Bezprecedentní růst má na svědomí několik faktorů: Prvním je loňský covidový ekonomický propad, letos střídaný rychlým růstem trhů. Poptávka po energiích prudce vzrostla, dodavatelé nestíhají reagovat.

Týká se to hlavně plynu, který je teď tahounem růstu i u ostatních komodit. A nejde jen o pocovidové oživení, ale i o probíhající změny globálního obchodu.

Dlouhá zima nezvykle vydrancovala evropské i asijské plynové zásobníky, o to je všude poptávka silnější. Evropa tím pádem přišla o významné dodávky zkapalněného zemního plynu (LNG) ze zámoří, jehož tu loni bylo hodně, ale letos míří hlavně do Asie.

Export LNG z USA se za poslední dva roky téměř zdvojnásobil, zdvojnásobila se i těžba v Egyptě, ale téměř všichni ostatní producenti zaznamenali nějaká dočasná kapacitní omezení – řeč je například o Norsku, Nigérii, Peru, Angole nebo Austrálii. Kdyby k nim nedošlo, pokryla by nabídka LNG i zvýšenou poptávku ve světě. Místo toho ale došlo k výraznému omezení trhu, což s největší pravděpodobností vedlo i k letošnímu omezení dovozu LNG do Evropy

Pro Evropu je ale LNG jen doplňkem, kontinent spoléhá hlavně na plynovody z Ruska a Norska. I tady je ale problém.

Podle Jiřího Gavora situaci v Evropě zhoršil fakt, že tu v posledních letech oslabovaly dlouhodobé kontrakty na plyn na úkor okamžitých „spotových“ obchodů.

Evropská komise na to tlačila, aby se posilovala konkurence a na trh mohli vstupovat noví hráči. V normálních dobách se tím dobře rozhýbává trh, do hry se dostali noví dodavatelé, pro zákazníky se zvýšil komfort. Teď se to obrací proti všem, stovky dodavatelů zkrachují a spotřebitele to stojí velké peníze. Mělo se víc myslet na zadní kolečka,“ řekl.

Evropští obchodníci navíc na měnící se situaci špatně reagovali. „Kvůli růstu cen zkraje roku nebyli v prvním pololetí motivováni k tomu, aby nakupovali plyn dopředu. Současná stresová situace žene ceny ještě výš a ještě rychleji,“ připomíná Michal Kocůrek, analytik poradenské společnosti EGÚ Brno.

V době, kdy sílí poptávka, bohužel slábne domácí evropská nabídka. V Norsku, což je druhý největší dodavatel plynu do EU, se protáhla letní údržba a odstávky plynárenských zařízení. „Kvůli plánované údržbě, ukončení nebo omezování provozu klesla těžba plynu v Dánsku, Holandsku a Velké Británii,“ připomíná Kovačovská. Norsko už s dalším rozvojem těžby vůbec nepočítá.

Důvodem je mimo jiné vlažný vztah Evropské komise k plynu jako fosilnímu palivu. A dnes už zcela jasný odpor vůči plynu ze strany finančního sektoru. Evropské banky a fondy odmítají plynové projekty podporovat jako „neudržitelné“, investice do těžby jsou tak extrémně rizikové a úvěry drahé. Rychle roste závislost Evropy na dodávkách zámořského LNG, ale hlavně na plynu z Ruska.

Putinovi se situace hodí

Kreml je v posledních týdnech obviňován, že své pozice zneužívá, Unii vydírá a úmyslně jí krátí dodávky. Není to ale pravda.

„Ruský Gazprom plnil dlouhodobé kontrakty i navzdory neplánovaným odstávkám na vlastní infrastruktuře a s využitím plynu uskladněného v zásobnících,“ říká Kovačovská. „Dodávky plynu do Česka prostřednictvím naší firmy jsou v posledních letech stabilní, nezaznamenali jsme žádný výrazný výkyv ani v souvislosti s covidem,“ potvrzuje i Erik Kolstø, obchodní ředitel hlavního dovozce ruského plynu do Česka, společnosti Net4Gas.

Podle Michala Kocůrka zvýšil letos ruský Gazprom produkci plynu ze svých stávajících ložisek proti loňsku o 10 procent, ve srovnání s rokem 2016 je těžba vyšší asi o 20 procent. Z nárůstu kryje Gazprom rostoucí domácí poptávku i export. Nerozvíjí ale nové těžební lokality.

Máme za to, že se Gazprom letos blíží maximu, které má v těžbě k dispozici. Navíc od něj rostoucí objem plynu bere Turecko a Čína. Rusové se vůči Evropě snaží plnit to, k čemu se zavázali, ale s požadovaným navyšováním dodávek mohou mít problém,“ soudí Kocůrek.

Stále napjatější situace se Rusům ovšem hodí. Už proto, že tlačí na co nejrychlejší zprovoznění nedávno dokončeného plynovodu Nord Stream 2, který čeká na licenci od německé Bundesnetzagentur a jehož otevření by mohlo situaci na evropském trhu zklidnit.

Licence pro Nord Stream 2 vázne na evropské legislativě, podle níž musí být odděleni producenti energií od přepravních cest, aby přepravci nezvýhodňovali spřízněné výrobce vůči konkurenci. „Protahovat administrativní bariéry ale není dobré v situaci, kdy jsou Rusové na koni,“ říká Gavor.

Já dodávám, že  Nordstream 2 zkracuje  cestu ruského plynu do západní Evropy  o  2000 km a vedle toho snižuje  uhlíkovou stopu na jeho přepravu asi 5,6krát, když už  tedy  jsme posedlí tím CO2!!!

Už jsem skoro stejně  dlouhý jako  ten slovní energetický průjem  Bartušky  u Procházkové. Ale k pojednání by toho ještě bylo mnoho a mnoho.

Pikantní   jsou ty hlášky  o tom, jak  Evropa  opakovaně  financovala  měřidla plynu na  ukrajinsko ruské hranici a jak to Ukrajinci vždycky  ukradli a měřidla pořád nejsou.  Proč  asi? No pochopitelně je za tím Rusko. A  ukrajinští oligarchové, kteří jsou s  Kremlem přece jedna  ruka! A kdopak na Ukrajině  nominálně  vládl a vládne? Já pamatuji , po Majdanu  Porošenka, což  je  oligarcha, jeden z největších a nyní Kolomojského loutka Zelenskyj!  Ale  Ukrajina  je náš  spojenec a  demokratická země  každým coulem. Až na ty oligarchy! Výborně  Bartuško!!!!

A tak dál a tak dál! Ale je to i tak dlouhé a  jsem už unavený. Takže  další trhání  toho fanatického bludu nechám už  být.

Ostatně  hlavní sdělení Bartušky  – Green deal  je  nikoliv  programem na  záchranu světového klimatu, nýbrž válečným aktem s  cílem zničit  Rusko, jsem vzal na vědomí a  pokládal za potřebné vás  na tuto skutečnost upozornit!  Stejně  jako na sdělení,  že  velvyslanec  České republiky pro energetickou bezpečnost  bere  jako akceptovatelné, když  kvůli  drahým energiím zbankrotuje  značná  část  tuzemského průmyslu, neurčené množství rodin  nedokáže  zaplatit  účty  za plyn a elektřinu a v zemi se rozvine  dosud  nevídaná nezaměstnanost. Jen proto, aby  se naplnily  cíle  Green dealu! Všechny!

Říká někdo fake  news, překroucený výklad? Tak ať si to dá znova, co Bartuška  říká!  Já mu to do úst nevložil!!!! Včera  jsem ho přetiskl 1:1!  Mne jiný  výklad  absolutně  nenapadá. Co  vám?

Jen tak na  okraj  – Bartuškovi, vzhledem ke  vznešenému a  svatému cíli  -zničit  Rusko za  každou cenu nevadí  ani doslova  genocidní  migrace  z arabských zemí, které musíme zničit  také, jako kolaterální ztráty, do Evropy. To je podle  něj ok.

Že by mu například  došlo, komu  že  Evropa, kdyby  se jeho šílená vize  naplnila, kam by  asi tak prodávala  svoje výrobky, kdyby její  energetické periferie s cca  300 miliony dnes  finančně silných odběratelů asi tak prodávala  svoje  výrobky?  To vůbec neřeší. Nejspíš  správně- když  je pro něj  masový bankrot  českého průmyslu naprostá brnkačka, tak proč  si dělat  starost s nějakou ekonomikou jako celkem?!

Jemu  ovšem jde  o Rusko. To je jediné, co ho zajímá. Říše zla, i kdybychom měli  zmrznout! Rus a především Putin za naši plynovou i elektrickou mizerii  mohou! Tak proč nám nepomohou USA  a  jejich „molekuly  svobody“, zatraceně?!  Když  se člověk podívá na Reuters, zjistí. jak to s těmi „molekulami svobody“  v reálu je!

Podle zasvěcených velké čínské společnosti vedou s americkými exportéry pokročilé rozhovory o mnohamiliardové zakázce na dodávku LNG s ohledem na energetickou krizi. Vyjednávat by mělo s Američany nejméně pět korporací, včetně státního Sinopecu a China National Offshore Oil Company (CNOOC).

„Očekáváme, že smlouvy budou podepsány do konce roku,“ řekl jeden z účastníků jednání z Pekingu. „Je to hlavně způsobeno globální energetickou krizí a cenami, které nyní vidíme. Dodávky z USA jsou nyní atraktivní. Na americké straně se jednání účastní především společnosti Cheniere Energy a Venture Global.“

Rozhovory s dodavateli z USA začaly na začátku letošního roku, ale v posledních měsících se urychlily v důsledku jedné z největších energetických krizí poslední doby. Ceny zemního plynu v Asii letos vyskočily více než pětkrát!!!!

A kdyby  to Bartuškovi a dalším antikremelským poštěkávačům nestačilo, pak přidám ještě  německý  Handelsblatt, který  informace  Reuters potvrzuje a konstatuje, že  Evropa  má  Černého Petra! Exkluzivně. Američané přesměrovali  svoje  „molekuly svobody“  radši k úhlavnímu nepříteli, protože  ten jim za plyn zaplatí daleko více než  Evropa!!! Spojenec nespojenec! A tím se globálně  nevídaným způsobem zvedla  cena za plyn. Na  celém světě, takže i v  Evropě!

Amerika se na  Evropu vykašlala, obrátila lodě do Asie. Rusko plní  všechny uzavřené kontrakty, není vino tím, že  evropští   dodavatelé  spekulovali  a objednali si za  fixní cenu  daleko méně  než  skutečně potřebují a domnívali se,  že , stejně jako v minulých létech zbohatnou na  spotových nákupech. K čemuž  je  podněcovali evropští papaláši  – jen Rusovi nedat žádnou dodavatelskou jistotu a nechat  ho krvácet  na základě tržních  hrátek na burze. A  umetli k tomu cestu,  tím že vyvolali a povolili  spekulace s  životně  důležitou komoditou.

Kdyby  snad Bartuška  usoudil, že  Reuters nebo Handelsblatt už  ovládli kremelští trollové a že jde  tedy opět jen o fake news, mám pro něj  tohle:

Gas prices continue to surge as Europe and Asia compete for LNG cargoes

ten článek je založen  na  studii  australské poradenské společnosti EnergyQuest, zveřejněné v polovině  září.

Hlavní myšlenkou je, že  Evropa  se přetahuje, k velké radosti  amerických a katarských LNG  plynařů, kteří se těžce napakovávají,  o dodávky jejich plynu  a  Čína  v tom souboji  vítězí. Takže, spolu s  Japonskem, skupuje  každý  volný  kubík za jakoukoliv cenu. Neboť  jí vypadla produkce  elektráren na  uhlí, kvůli jeho nedostatku a  také vodní elektrárny, kvůli nedostatku vody.

Vzhledem k přebytku dolarů v  čínské státní pokladně to pro Peking není žádný problém a nejspíš dokonce i vítaná příležitost jak se jich, při nastupující globální inflaci rozumně  zbavit. Zejména, když  tím ještě navíc  dostává do neřešitelné situace celou Evropskou unii. S níž má spoustu  nevyřízených  účtů ohledně věčného mistrování přes lidská  práva. Pro Číňany  dokonalá  situace  win.  Evropa je na tom opačně. Evidentně plynu není  nyní na  světě  dost a nejspíš  nebude  už  asi  ani v budoucnu. Rozhodně ne tolik, abychom  odmítali Nordstream 2,   házeli mu klacky pod nohy a  tím donutili  Rusko k urychlení projektu  Síla  Sibiře  2  a to do něj nakonec přesměrovalo produkci plynu v Tjumeni, které dosud  výhradně  užívali evropští odběratelé!!!

Tohle všechno je  triviálně  jednoduché, ovšem nic  z toho nechápe nebo nechce pochopit   takovýhle  duševní exot, jakým  je  současný  vládou jmenovaný  velvyslanec pro energetickou bezpečnost  České republiky!!!

Opakuji  tohle  je  vládou jmenovaný, placený a kontrolovaný   velvyslanec České republiky pro energetickou bezpečnost!!!!

To překonává i přísloví kozel zahradníkem!  To je  šílený  palič  a žhář  v prachárně! Se zapálenou svíčkou v ruce!

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , , , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.