Green deal, ropný zlom a zhroucení trhů – reakce na Krygola.


napsal Daniel Višňovský

Když jsem posílal původní  data  z nichž  vznikl článek

Potřebuje green deal lež? | KOSA NOSTRA zostra aneb NAŠE VĚC zostra ! Prostě Kosa zostra! (wordpress.com)

Tajně jsem doufal, že myšlenku, že o žádný sodovkáč nejde, ale že jde o pokus reagovat na problém vyčerpávání energetických surovin vysloví někdo jiný, než já. Tímto zdravím svého dávného diskusního přítele krygola. Krygole, zdraví Tě Parabellum od Thon Taddea.

Takže Krygole, Green Deal opravdu není náboženství, a opravdu to není spolčení bláznů, kteří ani zdaleka nevědí, co činí. Tvoje myšlenka, vyjádření na Kose v textu

Jak to má svět s energetickými uhlovodíky a neřeší takhle náhodou EU fatální problém s předstihem?

v žádném případě není žádná šílená teorie, je to zcela racionální závěr někoho, kdo má do problematiky vyčerpávání fosilních energetických zdrojů alespoň minimální vhled. Dnes je těm, co disponují odborným vhledem do materie  jasné, že  svět má globální problém. Ano, dříve, zhruba do roku 2010 se diskutovalo o ropném zlomu, a v listopadu loňského roku došlo k tomu, že BP skutečně oficiálně potvrdil, že k ropnému zlomu včetně nekonvenčních zdrojů došlo, což bylo reflektováno i českými médii.

Konec vyhlížení ropného zlomu. Nevšimli jsme si, ale podle těžařů už byl – Seznam Zprávy (seznamzpravy.cz)

Já jsem k tomuto poznání došel nezávisle na to článku poté, co jsem si všiml poklesu globální produkce mezi lety 2018-2019 v době, kdy byla globální ekonomika na vrcholu konjunktury. Jednoznačný souhlas s tím, že ta situace okolo COVID-19 tento fakt zamaskovala, a díky tomu, že došlo v důsledku epidemie k poklesu poptávky, nevystřelily ceny ropy někam nad hranici 200 USD/barel což by především vedlo k brutální panice na komoditních a finančních trzích. Co je ovšem zarážející, je skutečnost, že BP tvrdí, že k tomuto došlo nikoli v důsledku dosažení technických možností těžby, ale v důsledku snižující se poptávky. Což prostě není pravda. BP dále tvrdí, že v důsledku odklonu od fosilních paliv počítá s poklesem produkce o 40 procent do roku 2030 s tím, že ona sama bude investovat do alternativních zdrojů a technologií.

Potvrzuji informaci,  že VŠECHNY země OPEC v těch 80. letech začaly rozdělovat kvóty podle ověřených zásob – tohle je všeobecně známá informace, píše o této například z českých zdrojů Václav Cílek ve své knize Nejistý plamen.. A pravda je opravdu taková, že v těch zemích došlo k zázračnému navýšení těchto prakticky přes noc. A je opravdu pravda to, že žádná další ropa, s výjimkou pole Khurais nebyla objevena.

Ten důvod, proč ty ověřené zásoby neklesají je ten, že každoročně se provádí tzv. zpětný dopočet, což znamená. že se ty ověřené zásoby přepočítávají na aktuální dosažitelnou výtěžnost – která se i když ztuha, neustále zvyšuje díky tomu, jak jdou dopředu technologie – ony tedy moc dopředu nejdou, jde spíše dopředu věda, která monitoruje pohyb fluid skrze horniny. Tedy ty neklesající zásoby se tím zpětným dopočtem alespoň obhajují. Tady dlužno podotknout jednu věc, že Saudi jakož i další země OPEC se brání jakémukoli nezávislému auditu, který by stav těch ropných zásob potvrdil, to se naposledy dělo, když v ropné společnosti ARAMCO byli zainteresováni Američané. Z toho tak nějak vyplývá, že  země OPEC o svých ověřených zásobách lžou jedna přes druhou, a  čísla v BP statistikách u zemí OPEC neodpovídají realitě.

A nyní k tomu Ghawaru. Tady bych si dovolil uklidnit, Ropné pole Ghawar je opravdu stimulováno injektážemi mořské vody, ale děje se tak už přes 30 let……… zařízení na těžbu ropy je obvykle prezentováno tak, že je to takový ještěr, který se sklání a narovnává nad vrtem – ani jedno takovéto zařízení nenajdete na Ghawaru. Tam to je v podstatě trubka trčící ze země, a množství čerpané ropy se reguluje tím, kolik se nainjektuje té mořské vody. Díky zcela specifickým geologickým podmínkám, které na Ghawaru jsou (velmi nízká permeabilita) a tedy velmi vysoká propustnost, je možné, na rozdíl od jiných polí, poměrně pružně regulovat množství těžené ropy. Díky tomuhle, a díky tomu, kolik se té ropy těží, je Saudská Arábie takzvaný swing producer, a svojí těžbou, popřípadě netěžbou určuje vlastně globální ceny ropy.

A nyní k těm obavám, typu „černá labuť“- skutečně může dojít k tomu, že ta injektovaná voda se může po nějaké tektonické poruše nebo krasové struktuře provalit k produkčním vrtům, a také to, že vzhledem k tomu, že voda prostupuje horninami snadněji, než ropa, tak by šlo o nevratný proces – pro představu, došlo by k něčemu obdobnému, jako když se zamíchá talíř s mastnou polévkou, a z jednoho velkého mastného oka, což reprezentuje ropu, je tisíce malých, které navěky zůstanou v zemi díky tomu, že ta ropa vzhledem k vyšší přilnavosti ulpí na okolních horninách. Nicméně, Aramco disponuje jedním z největších výpočetních výkonů na světě, má jedny z nejlepších odborníků na migrace fluid skrze horniny, takže předpokládejme, že scénář, kdy by vypadla produkce na celém Ghawaru aktuálně nehrozí.

Tady ovšem ty optimistické správy končí.

Pokud BP zcela nenuceně a oficiálně prohlásí, že počítá s poklesem produkce o 40 procent během pouhých deseti let, pak je dost pravděpodobné, že větší či menší poklesy budou vykazovat i další producenti. Odhadovat budoucí produkci je tak trochu věštění z křišťálové koule, a je potřeba sledovat i trošku jemnější indicie, než pouze grafy produkce a ověřených zásob, přesto takové jsou, a jsou velmi alarmující, ale o těch někdy příště.

Je správným předpokladem, že evropský, a nejenom evropský establishnent, toto velmi dobře ví, a snaží se na nastalou situaci nějakým způsobem reagovat. Nyní se ovšem nabízí kardinální otázka:

PROČ TO, ŽE SE SVĚT BLÍŽÍ ROPNÉMU ZLOMU, POPŘÍPADĚ, ŽE K TOMUTO DOŠLO, NEVYSYPOU NA ROVINU?

No, zkusme se všichni zamyslet, co by se stalo, kdyby toto opravdu vyšlo najevo, a také to, že k tomuto nedošlo v důsledku COVID, v důsledku snížené poptávky, atd. Já si troufám říci, že by to vedlo jednak k totální panice na komoditních trzích, a co je horší, došlo by k brutálnímu výprodeji akcií jednak ropných společností, a jednak automobilek, a dalších navazujících odvětví. Nejspíše by došlo ke kolapsu na burzách, a následnému finančnímu a ekonomickému kolapsu, a to je přesně to, čemu se ten establishment snaží zabránit.

Pravda, v důsledku tohohle mlžení dochází k tomu, že dosud ta opatření měla malou efektivitu, nebo byla dokonce kontraproduktivní, což se naplno potvrdilo v posledních měsících, kdy se ukázalo, že s nějakým dramatickým navýšením dodávek plynu do Evropy, které by nahradily výpadky v produkci uhelných zdrojů, nelze moc do budoucna počítat.

Kdyby od samého počátku bylo k tomu přistupováno tak, že problém je ve vyčerpávání fosilních zdrojů, bylo možné budovat zdroje jaderné, alespoň u zemí, které jsou schopné tyto provozovat. Ale protože k touto bylo přistupováno s cílem hlavně mlžit, tak se spoléhalo na OZE zálohované plynem, a přesně tato strategie se nám v přímém přenosu kácí před očima. Můžeme mít FVe farmu velkou jako průměrný okres, a přesto tato nebude v zimě schopná vytopit byt jen malý rodinný domek, a není nic platné, že v létě v  poledne by plně pokrylo spotřebu elektřiny v půl Evropě, v době, kdy tuto potřebuje minimum domácností, protože v létě se netopí, a všichni jsou v práci nebo ve škole.

Takže úlohou toho greendealu není až zase tak získání času k přechodu na alternativní zdroje a technologie, posledních minimálně 15 let se ukazuje, že tyto technologie jsou jednak drahé, jednak problematické z hlediska dodávek energie, jednak z hlediska použitelnosti, což se týká zejména elektromobilů, a jednak to, že ta rychlost, se kterou jsou nasazovány, je zcela nedostatečná.

Takže co tedy je úlohou toho greendealu? Jistě, pokud zvážíme všechna fakta, tak primární úlohou tohoto je vytvořit svět iluzí, ve kterém je fosilních zdrojů dostatek, ale my jako civilizace jsme se těchto dobrovolně vzdali, a pak také to, že ten establishment má tu situaci pod kontrolou, což je podmínka pro to, aby se nezhroutil finanční systém, no, a pak také ne zcela nepodstatné je to, že to obhajuje tu existenci toho establishmentu jako takového.

A co ty elektromobily, když nyní je jasné, že jednak pro tyto nebude dost surovin, jednak dost elektrické energie, což tedy není ani nyní, kdy ještě máme uhelné a jaderné a potažmo i plynové zdroje, a jednak jsou drahé a problematické z hlediska provozu? K čemu tedy vlastně jsou? No, přesně k tomu samému, jako greendeal. Elektromobil není primárně myšlen jako dopravní prostředek pro masové užití, je to improvizace ze strany automobilek, aby daly najevo, že mají tu situaci pod kontrolou, a uklidnily akcionáře, které mají do těch automobilek nainvestováno.

Příspěvek byl publikován v rubrice Hosté se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.