Velké pokrytectví? Ale koho pane Leo?


Dnešní článek píši nerad.  Leč nemám na  výběr. Z duše nesouhlasím se  včerejším textem pana Lea. Opravdu z celé její hloubky. Což pro mne představuje  mimořádně  velký problém. Pana Lea  si totiž velmi a opravdově  vážím. Pro jeho znalosti, stylistickou dovednost  i pro schopnost  jasně  formulovat. A uznávám i jeho superioritu na Kose pokud  jde o  to, čemu já sám říkám  – intelektuální rozměr. Kosy. Tohle už není  úplně moje  disciplína, já se  dnes  cítím doma  ve faktografii a  analytické oblasti a  ve vyvozování následných závěrů.

Nicméně  nezbývá mi  nic  jiného, než   přijít se svým pohledem  na  meritum věci  včerejšího textu  doyena  autorského kmene  Kosy.

Sám pro sebe jej  vidím takto:

1- Miloš Zeman je neoprávněně  vláčen bahnem za  svůj, pro mne  Ferdinanda  peroutku dehonestující  výrok a  vlastně  snad  se  ani paní Terezie  Kaslová neměla  soudit nebo snad nesměla  soudit, protože  se jí  a její rodině vlastně žádná  újma nestala.

2- Ferdinand  Peroutka  byl vlastně jakýsi polonacista, který  jakýmsi nedopatřením skončil v koncentráku. A  ta jeho Přítomnost?   Dost  podivný plátek.

Mohl bych doplnit ještě  pár  dalších věcí, ale ty  dvě  vyjmenované  jsou pro mne zásadní.

A celé  to je postaveno na mínění  jakési historičky Kučerové. Bez mučení přiznávám, že  jsem o té  dámě nikdy neslyšel a ani  od ní nic nečetl. Což nic neznamená. Je spousta  skvělých spisovatelů, historiků, esejistů, novinářů, jež také neznám a  tudíž  jsem o jejich myšlenky, ke  své škodě  ani nezavadil.

Paní Kučerová má nepochybně právo na  svůj názor  na  celou věc  a  VY, pane  Leo stejné právo na tomto základu vystavět svůj text. Na  druhou stranu – k  Zemanovi a jeho extempore  se, vedle paní Kučerové, vyjadřovali desítky  historiků, spisovatelů a novinářů. A až na úplné výjimky, jako ona  zmíněná  dáma, všichni naprosto odlišně než ona. Kolektivní zatmění mozků?  Slepota? Snaha  za každou cenu  si  zgustnout  na  Zemanovi?  Vážně  si tohle  myslíte?

Mimochodem, byli  to právě historici, počínajíc  Petrem Zídkem, kteří objevili,  že  ŽÁDNÝ  článek  Hitler  je  gentleman NEEXISTUJE a  tudíž  jej Přítomnost nemohla otisknout a to ani vlevo dole, ani nikde  jinde a  Ferdinand Peroutka  logicky  napsat.  Naproti tomu článek  s názvem Nemůžeme li zpívat s  anděly, musíme výti  s  vlky  skutečně  vyšel. Ovšem s tím, že jej nenapsal  Ferdinand Peroutka, nýbrž  spisovatel Stránský.

Jak že  zní ona  inkriminovaná  pasáž  Zemanova projevu, kterou vnučka  Ferdinanda   Peroutky  soudně napadla a za  níž se dožadovala  omluvy?  Převezmu ji  z  Vašeho včerejšího textu:

My se všichni shodneme v odsouzení holokaustu. Všichni se shodneme v tom, že nesmíme připustit jeho opakování. Ale obávám se, že se příliš neponořujeme do hlubinných příčin vzniku holokaustu. A někdy tyto příčiny zplošťujeme. Dovolte mi, abych uvedl tři drobné příklady. Jeden z největších českých novinářů Ferdinand Peroutka uveřejnil v prestižním časopise Přítomnost článek s titulkem „Hitler je gentleman“. Tentýž novinář po mnichovské dohodě napsal: „Nemůžeme-li zpívat s anděly, musíme výti s vlky.“

A proč, že  se Zeman opřel do Peroutky?  Kvůli tomuto sdělení:

Co vede k tomu, že se z doktora Jekylla stává Mr. Hyde. Je to snaha překonat vlastní frustraci vytěsněním té menšiny, ať jakékoli, ze společnosti, a v tomto smyslu holokaust začíná první lavičkou v parku, na kterou si nesmí sednout Žid. A plynová komora je teprve dovršením, nikoliv začátkem tohoto holokaustu. A my se musíme ptát, zda je možná dokonce ještě ve větších rozměrech recidiva, která tentokrát nezahrne šest milionů Židů, ale zahrne příslušníky celé řady vyznání, ateisty, a dokonce i muslimy…

Oba se shodneme se Zemanem v názoru, že  nikdy  se nic  takového, jako byl holocaust  už nesmí opakovat! Ostrakizovat, navíc  až do úrovně  masové fyzické likvidace kohokoliv, kvůli rase, jazyku, náboženství, barvě kůže, světonázoru, atd. atd. je prostě  zločin. Zvrhlost všech zvrhlostí! Není třeba  dalších slov.

Ale nyní  mi nezbývá nic jiného, než se zeptat – myslíte, že  ke  stopce nějakého dalšího opakování lze prolhat?

Protože Miloš  Zeman lhal. Nikoliv původně. Na počátku  byl  prostý  omyl. Který se může  stát  komukoliv.  Mně, Vám a  dokonce i Zemanovi. Omyl je  omyl, se lží jej  vůbec nic  nespojuje.

Lží se  stává  v okamžiku, kdy  ten kdo se omylu dopustí na něm  zarytě  trvá! Ačkoliv  ví, že jeho tvrzení  se  naprosto rozchází s doložitelnou realitou.  Což je přesně to, co se stalo a stále ještě děje Miloši Zemanovi v  téhle kauze! Doposud  ani náznakem nepřipustil,  že  údajný  článek  Hitler  je gentleman neexistuje  vůbec, a  že  ten druhý – Nemůžeme li zpívat s  anděli, musíme  výti s vlky napsal úplně někdo jiný. Trvá si na  svém!  Protože on je  přece neomylný! Jemu se omyl přihodit nemůže!

Jsem si jistý   tím, že  kdyby se  něco podobného  stalo  Vám,  druhý den po seznámení se  skutkovou podstatou byste  vše  vyřídil velkou  veřejnou osobní omluvou a  to jak veřejnosti,  tak  speciálně  paní Terezii  Kaslové. Váš  charakter  by  Vám pane  Leo nic  jiného nedovolil. Nepochybně.  O sobě  to vím stejně  jistě jako o Vás. Proč něčeho podobného není schopen dokonce prezident  republiky????

Ta paní Kučerová, a  Vy  to bohužel  sdílíte, tvrdí,  že  Zemanovi protivníci  si z rozsudku  soudu NEOPRÁVNĚNĚ  vybrali bahno, aby jím po Zemanovi  házeli. A  v podstatě  že  se paní Kaslová snad  ani neměla  soudit.  Protože…  ale k tomu se ještě  dostaneme. Zopakujme  si ten klíčový odstavec:

My se všichni shodneme v odsouzení holokaustu. Všichni se shodneme v tom, že nesmíme připustit jeho opakování. Ale obávám se, že se příliš neponořujeme do hlubinných příčin vzniku holokaustu. A někdy tyto příčiny zplošťujeme. Dovolte mi, abych uvedl tři drobné příklady. Jeden z největších českých novinářů Ferdinand Peroutka uveřejnil v prestižním časopise Přítomnost článek s titulkem „Hitler je gentleman“. Tentýž novinář po mnichovské dohodě napsal: „Nemůžeme-li zpívat s anděly, musíme výti s vlky.“

Selhání  elit  doložil Zeman třemi příklady, z nichž  ten první, týkající se  Ferdinanda Peroutky  NEEXISTUJE! Rozhodně ne ve spojitosti s ním. Neexistuje , protože není článek o Hitlerovi gentlemanovi. Ani v Přítomnosti, ani nikde jinde. A vytí s vlky  s Peroutkou nikdy nesouviselo.

Zkusme  si představit,  že na místě  paní Terezie Kaslové  jste Vy pane  Leo a  že  si  Zeman  takhle  vzal do mluvidel  VAŠEHO děda či snad otce.  A připíše  mu jednak autorství  textu,  v němž  je  Hitler  výslovně  uveden  jako  vejlupek  vší ušlechtilosti  a dalšího,  jehož  nadpis  evokuje naprostou a bezpodmínečnou kolaboraci  s  nacisty  a protektorátní správou!!! A  tím z Vašeho děda/otce vlastně udělá buď přímo kolaboranta nebo charakterovou  nahnědlou trosku, na níž si lze plivnout!  Zkuste  si to představit, jen to zkuste! A VY, ale i  celé veřejnost  ví, že to prostě není pravda. Žádáte o omluvu. Nic  více. Obyčejnou omluvu.   A odpovědí je  Vám  buď  mlčení a posléze  výsměch! Vy byste to takhle nechal a přešel tu Zemanovu urážku Vaší rodiny mlčením?

Když  Vy  i celá republika  při tom víte několik základních skutečností

-že Váš  děd/otec  byl příkladný demokrat. Každým coulem a v  každém období. Že patřil k nepopiratelné  nejužší elitě  národa – viz Peroutkovo  členství  mezi tzv. Pátečníky. Neoficiálního intelektuálního poradního výboru T.G.M. Spolu s oběma  Čapky, Benešem, Františkem Langerem, Bassem,Poláčkem, Karlem  Rabasem,  Janem Masarykem, Františkem Kupkou, Vilémem Mathesiem a  řadou dalších. 

-že  té demokracii  obětoval doslova  všechno. Úplně  všechno. A bil se za  ní do posledního dechu. V tuzemsku, kriminále/koncentráku,  v  tvrdém a  deprimujícím exilu!   

Nechal byste  v takovém případě kohokoli a především  nejvyššího představitele  státu, aby  se  o jeho památku takhle  nevybíravě, ba sprostě otíral?

Nevím, ale myslím, že nikoliv. Nikdo přece  nemá právo  a to ani posmrtně,  urážet  památku Vašeho předka a  vlastně  tím i Vás!  Nebo  snad  Zeman, kdo ví proč,  ano?Z jakého titulu? Aby  nepřiznal svůj úlet???

Jak už napsáno  – každému se  může  přihodit  omyl. Ten lze  pochopit a především je nutno jej  NAPRAVIT.  Vše  spraví jednoduchá omluva. Tuhle možnost  se nabízela  i Zemanovi. Předlouho a opakovaně. On jí ostentativně pohrdnul a pohrdá stále. Omlouvat se za něj musela nakonec Česká y dva  a  10 000 000 dalších  spoluobčanů  omlouváme  paní Terezii Kaslové?  Když jsme přece v tom nevinně!

Omlouváme  se za  jednoho jediného narcisistního naboba, který trpí syndromem vševědoucnosti. Který si  myslí, že  když  on něco prohlásí, je to okamžitě pravda  všech pravd. Už  jen proto, že  to prohlásil on osobně!!! Že kdyby  se omluvil, přišel by o onu, jím tolik hýčkanou, gloriolu vševědoucnosti a  neomylnosti!!! Takže  radši se uchýlil k  trvání ve  lži!

Přiznávám, že nechápu, jak tenhle postoj může  někdo hájit!

A to  ani tehdy, když  zohledním ten druhý odstavec  z konstatování paní Kučerové, na kterém jste  včerejší článek dostavěl. I ten znovu ocituji, protože  to byl  zřejmě  smysl Zemanova projevu:

Co vede k tomu, že se z doktora Jekylla stává Mr. Hyde. Je to snaha překonat vlastní frustraci vytěsněním té menšiny, ať jakékoli, ze společnosti, a v tomto smyslu holokaust začíná první lavičkou v parku, na kterou si nesmí sednout Žid. A plynová komora je teprve dovršením, nikoliv začátkem tohoto holokaustu. A my se musíme ptát, zda je možná dokonce ještě ve větších rozměrech recidiva, která tentokrát nezahrne šest milionů Židů, ale zahrne příslušníky celé řady vyznání, ateisty, a dokonce i muslimy…

Paní Kučerová i Vy  argumentujete  tím, že  Peroutka  v jiných článcích nějaké takové výroky  snad  měl mít. Snad….

Na tomto místě  pane Leo odbočím.  Ani Vy  ani já  jsme naštěstí  nezažili ani Druhou republiku, se  vší obludností  beznaděje a  svinstva,  které  se tehdy vyvalilo  ze  všech možných kanálů a     důsledně ničilo vše, co zavánělo jen trochu demokracií. Neznáme  tu dobu. Opakuji – naštěstí.

Naštěstí nás  minul  i Vítězný únor a  jeho dopady. Vy jste  to zažil v klukovském věku, já jen  okrajově  padesátá léta. Opět opakuji – naštěstí. Netýkalo se nás  to.

Co ale pamatujeme  oba  už  naplno a velmi dobře je rok 68 a především následnou normalizaci. Vy  určitě  více  než já.  Já  studoval  a  jen o fous  nevyletěl  ze  školy. Dokonce hned  dvakrát.  Ale  to není důležité. Cílím na  něco jiného, co  tehdy potkalo každého dospělého v pracovním procesu, pokud nedělal rukama. Kdy  jej neminul pohovor, kde  se ho soudruzi zeptal,i  jak vnímá srpen 68. Zda jako okupaci nebo jako  bratrskou pomoc.

Tomuhle výslechu nešlo uniknout. Alespoň tady  u nás  na  českém západě  ne. A každý stál před  volbou, tedy vedle  betonových stalinských komunistů  –  zvolím charakter  nebo  život, jaký jsem dosud  vedl?   Bylo to na každém jednotlivci. Naprostá většina se rozhodla  pro bratrskou pomoc! Některé  vybrané skupiny, například  umělci, ale mnozí  další se setkali s tlakem daleko a daleko větším, protože  vědomě se je tehdejší moc  snažila  dotlačit  až  k duševní a především charakterové prostituci. Nemusím snad připomínat třeba  antichartu. A to všechno v normalizaci! Kdy to nejhorší, co  člověka mohlo postihnout byl odsun – nikoliv  do koncentráku, nýbrž  někam do kotelny nebo nějakého jiného podobného zaměstnání.

A nyní si zkusme představit  atmosféru  oné Druhé republiky! Totální selhání demokracie. Naší i té spojenců. Nebo především  jich. Vůbec se Stránskému nedivím, že ten svůj  článek nadepsal, jak nadepsal. Andělé  nás  zradili, přímo nám zakázali s nimi zpívat a vydali nás  vlkům, A ještě  si  za  to klepali s uznáním po ramenou!  Selhání intelektuála, že  něco takového napsal?  Nebo prostě jen popis  kolapsu? Já bych řekl, že  to druhé!

A nyní k těm dalším Peroutkovým článkům, které  prý potvrzují  Zemanův  původní zámysl, demonstrovat  přímo na něm  ono zmíněné selhání elit. Peroutka  na  tu  dobu a její danosti reagoval. Pochopitelně. Musel!  Tak jako každý  z nás  na  normalizaci!  Vzpomeňte  si! Není to tak  těžké. Jak dlouho jsme sami sebe klamali nadějí, že  to  Brežněvem a  Rusáky nějak zkoulíme, utlapičkujeme, ušvejkujeme.  Že si prostě  dál pojedeme  po svém a  při tom jako naoko budeme  dělat, co chtějí. Ale jenom na oko!  

Jenže  Rus tady  držel kohortu svých pohůnků a  ti už dohlédli, aby  se  žádné koulení, tlapičkování, natož  švejkování NEKONALO! Znovu opakuji  – šlo jen o normalizaci!  Naprosto nerovnatelný stav  v  Druhou republikou a především následným Protektorátem!

Jak někdo, kdo žil  za normalizace a  absolvoval  všechny  ty  pohovory  o bratrské pomoci a  účasti na Prvních májích,  veřejných členských schůzí KSČ,  brigády  socialistické práce  a kdo ví co ostatního, může  jít na Zemanovu argumentaci ohledně Ferdinanda  Peroutky?! A  že jich je! Speciálně  Svědci Milošovi  tohle  všechno, z valné  části zažili! A  nyní exhibují na Peroutkovi???

Takhle  bych Vám byl argumentoval, kdyby nešlo  o speciálně o Zemana! V jeho případě nebudu. Mám cosi onačejšího!

Jak že se ptá? Takto:

Co vede k tomu, že se z doktora Jekylla stává Mr. Hyde?

V tom případě  jsem doslova  donucen se také  zeptat – kde bere  speciálně  Miloš  Zeman  tu drzost k takovéhle  otázce? Jak to, že  se zrovna on staví do role morálního kádrováka  Ferdinanda  Peroutky?

Opět odbočím – pane Leo, co pokládáte  za největší maléry  a ostudy popřevratového Československa, respektive  České republiky?

Můj seznam je  následující:

Klaus:

1-privastizace, zhasnutí a  útěk před právníky

2-amnestie

3-chilské pero

Zeman

1-souhlas s otevřením českého nebe pro humanitární bombardování

2-vyslání prvního vojenského kontingentu Armády  České republiky do Afghanistánu

3- iniciativní se připojení k sankcím EU vůči Rakousku, ačkoliv  jsme tehdy NEBYLI členy  Unie

Vynechám Klause, protože  ten není tématem tohoto textu. Jakkoliv by klidně mohl.Zůstanu jen u Zemana. Takže  znovu opakuji – co legitimuje  právě Zemana k tomu, aby si bral do mluvidel Peroutku a jeho údajné selhání  a to dokonce na mezinárodním foru??? Když se podívá sám na sebe!

Peroutka  tehdy jen nějak zpracovával ten hrůzný  šok z Mnichova, ze zrady  západních spojenců, ze  záplavy hnědého bahna, které následně zaplavilo naše ulice. A totéž se půl roku opakovalo v daleko horší míře  s  Protektorátem.  A  možná, že  snad měl i obyčejný lidský strach.Možná. Nevím. Nemohu to vyloučit.

Jenže  Miloš  Zeman, soudí jiné a mluví o jejich selhání, ačkoliv ON SELHAL  daleko a daleko více! Co zpracovával u Jugoslivie, Afghanistanu a Rakouska on?  Jaké morální trauma  řešil? Jemu snad  hrozil kriminál nebo koncentrák, kdyby  souhlas  s přelety  humanitárních bombardérů  nedal?  Nebo kdyby  neposlal české vojáky  pod  Kábul, kde se podle jeho logiky bojovalo za Prahu? Nebo snad kdyby se hujerovsky  nepřipojil k šikaně  Vídně kvůli Haiderovi? 

Oba víme, že  nic takového!  Dokonce  ani nějaká kotelna mu nehrozila! Jen se ohnul. Ve dvou  případech tlaku ze zahraničí. To třetí  byly klasické švěstičky. Ze Zemanovy  zahrádky! A  s tímhle si on dovolí mluvit o něčím morálním selhání? Zrovna on?

On necítí  potřebu se paní Kaslové za  cokoliv omlouvat….On a  jeho poskoci dál hovoří o tom, že  měl vlastně pravdu…

Neměl. Speciálně on ne!  Už proto, že  je kvůli Jugoslávii, Afghanistánu a  Rakousku zcela  delegimitizován  vynášet  nad  kýmkoliv, ohledně osobní statečnosti, svou vlastní nestatečností – jakékoliv soudy. I kdyby  měl náhodou pravdu, jako že  nemá, pak  Ferdinand Peroutka, na  rozdíl od něj nenese  spoluvinu na  žádných mrtvých při humanitárních náletech,  zabitých při vyčišťovacích  operacích nutných k zajištění a prosazení  demokracie a trvalé svobody  v  Afghu! Nemá žádnou krev  na svých rukách!

Ferdinand  Peroutka  skončil v koncentráku!  Co mne vysloveně  irituje  je  ten komoušký písmák z roku  47, naznačující,  že  Peroutka  snad  absolvoval nějaký  fešácký  koncentráček.  O čemž prý svědčí ono první propuštění.  Znáte  historii, Stejně jako já.Nejméně. Takže  víte, jak to bylo s komunisty po podepsání paktu Hitler- Stalin. Tehdy  bylo jejich oficiálním heslem, že  voják wehrmachtu je  soudruhem bratrem dělnikem ve zbrani. A více méně jim to vydrželo až do útoku na Sovětský svaz. Kdysi se mi naskytla  vidět pár  výtisků Rudého práva z těch dob. Vím o čem píši. A Peroutka  už  v té době  nosil štráfované koncentrační pyžamo. K tomu přidejme, že  jeho manželka a tedy i dcera  byly  židovského původu. Co je čekalo je snad  jasné.  A  tohoto Peroutku si bere Zeman na  velké mezinárodní akci do mluvidel???? Peroutku, o němž ve Vašem textu stojí, že  si z  toho lágru odskočil na Pankrác,  kde  se ho snažili náckové i jejich domácí přisluhovačská sebranka zlomit, aby s nimi kolaboroval. Peroutka  nepodlehl a  radši se vrátil za  dráty  ke krematoriím!!! Kolik  z nás  by  na jeho místě  zvolilo tuhle  cestu?

Paní Terezie Kaslové měla  přímo povinnost  se soudit! A to až  do všech myslitelných hrdel a  statků!

Konstatování, že  prezident  České republiky Miloš  Zeman je  soudem seznán ze lži není  žádné házení blátem. To je zkrátka  konstatování skutečnosti. Bohužel pro nás, občany  této země! 

Promińte  vážený a  mnou mimořádně ctěný pane  Leo, nemohl jsem mlčet. Nezpochybňuji nijak Vaše právo na  vlastní vidění světa. Ale  stejné mám jistě i  já. A  já to vidím takhle. A dodávám, že  není žádná povinnost se mnou souhlasit.  Konec konců ve složce

Pravidla prostoru blogu

stojí toto:

Není naprosto nutné souhlasit s vlkem či jiným autorem.

 

 

 

 

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.