Markéta Maultasch, toho jména II. DOPLNĚNO!!!


Mimořádně  často publicisté všeho druhu používají frázi, že  historie se opakuje.  Někdo říká, že se točí v kruhu, jiný, že jde o spirálu. Ale to je lhostejné, zkrátka jde o to, že  co se stalo někdy v minulosti stane se zcela jistě i v  budoucnosti. Což je  vlastní jádro dnešního článku. Dokážeme si, že  historie, spojená se jménem Markéta se, bohužel  pro český stát opakuje, aniž  by musela.

Do  ruky  ji totiž  vzala po dvakráte  vzala ve vysokém důstojenství nositelka jména   Markéta. A o obou případech neblaze pro český stát.

Ta  první získala  přízvisko Maultasch. Což se dá přeložit dvojím  způsobem – jako Pyskatá nebo Tlamatá.  A  žila mezi roky  1319-1369.  Ta druhá se  oficiálně jmenuje  Pekarová Adamová a  řízením nešťastného osudu se  stala předsedkyní sněmovny  Parlamentu České republiky.  Ale  obě mi  vycházejí, z hlediska  zájmů českého státu úplně  stejné. Tedy za mne máme co do činění s  Markétou Maultasch I. a  o 700 lez později s Markétou Maultasch II.

Abyste  pochopili, proč  kladu  mezi obě rovnítko, musím nejprve popsat trochu podrobněji  tu  první. A  to i těm, co jsou obeznámeni s Ošklivou vévodkyní Liona  Feuchtwangera. Protože  ten  historii zatížil velmi výrazně  tím, čemu se  říká  autorská licence. Tam ji vylíčil jako ošklivou, tlustou, pyskatou, hádavou ženu, posedlou touhou po vládě. A k tomu ještě  náruživou. Prostě  jako hodně nevábný  typ, který byste nechtěli mít  doma. Ačkoliv  když jdete  do historických pramenů, o nějaké ošklivosti nemůže  být  řeči. Ba právě  naopak.  Ovšem, že  jí vždycky  a všude  šlo o moc, že si uměla   velmi dobře  zkalkulovat, kdo  je tím momentálně silnějším a pro její  úzké osobní zájmy  výhodnější a  netrpěla zbytečnými zábranami a ohledy,  tak to  je bez debat.

Ale dejme  slovo historikovi – kronikáři, abychom zjistili v detailu co a jak:

Mladší bratr  Karla IV., Jan Jindřich, pokřtěný jmény otce a děda, se narodil 12. února 1322 na
Pražském hradě. Jeho otec, český král Jan Lucemburský, ho hned zařadil do svých sňatkových plánů a už v osmi letech oženil, jak už jsme si pověděli, s dcerou Jindřicha Korutanského Markétou řečenou
Pyskatou. Na Jindřicha Korutanského si jistě vzpomenete. Ano, to byl onen český král, kterého z Čech vystrnadil právě Jan Lucemburský.
Ovšem Markétinou matkou nebyla Anna Přemyslovna, jež bohužel mezitím zemřela, ale Jindřichova druhá manželka Adléta Brunšvická. Protože Jindřich neměl syna, ale jen dvě dcery, z nichž starší Adléta
byla slabomyslná, bylo zřejmé, že ženich druhé, mladší dcery vlastně vyžení Tyrolské hrabství a jednou zdědí i Korutanské vévodství. A právě o ně Janu Lucemburskému šlo.
Že jeho synovi Janu Jindřichovi bylo teprve osm a Markétě dvanáct?
Nevídáno. Jenže jak už víme z příkladu první svatby Karla IV., Jan Lucemburský byl vlivným panovníkem, měl styky a uměl si papežský dispens k dětské svatbě zařídit. Manželé však pochopitelně žili odděleně. Teprve když po čtyřech letech Jindřich Korutanský zemřel a dvanáctiletý Jan Jindřich měl po něm převzít otěže vlády, začala se o něj jeho šestnáctiletá manželka Markéta zajímat jako o muže. Jenže chudák Jan Jindřich mužem ještě zdaleka nebyl.
Tahle Markéta řečená Pyskatá (nebo také Tlamatá) nemá v dějinách příliš dobrou pověst. Především se to týká jejího vzhledu. LionFeuchtwanger ji ve svém románu Ošklivá vévodkyně vylíčil
následujícími slovy: „… Nad otylým tělem s krátkými končetinamiseděla veliká, neforemná hlava. Čelo bylo sice jasné a čisté a oči se dívaly chytře, bystře, pozorně i zkoumavě; ale pod malým plochým
nosíkem vyčnívala ústa, vyvalená jako u opice, s obrovskými čelistmi a odulým spodním rtem. Vlasy měděné barvy byly tuhé, drsné, bez lesku, pleť byla vápenně šedá, ubledlá, hadrovitá…“

Ve skutečnosti nebyla Markéta vůbec ošklivá, naopak se zřejmě jednalo, jak soudí historik Jiří Spěváček, o velmi hezkou, vnadnou a sexuálně náruživou ženu. K přídomku Pyskatá či dokonce Tlamatá
snad přišla kvůli svým výrazným smyslným rtům. Zdá se, že mladičký, vlastně ještě zpola dětský Jan Jindřich se své o čtyři roky starší, po sexu neustále bažící manželky bál. Naopak ona zřejmě
usoudila, že se chová jako nekňuba, a z hloubi duše jím pohrdala. Při své přímočarosti a výřečnosti se se svými názory na nedospělého chotě nijak netajila, a tak se pověsti o nesouladu v intimním životě
mladičkého páru brzy donesly k římskému císaři Ludvíku Bavorovi. A toho napadlo, že by díky tomu mohl Lucemburkům vyfouknout Tyroly a Korutany. Když pak Markéta projevila zájem o císařova syna
Ludvíka Braniborského, byla ruka v rukávě.
Počátkem listopadu 1341 si Jan Jindřich vyjel se svou českou družinou z hradu Tirol na lov. Jenže Markéta odtud mezitím s pomocí tyrolských šlechticů vyhnala české služebnictvo, a když se její manžel
vrátil, už ho nevpustila dovnitř a ještě se mu vysmívala z hradeb. Janu Jindřichovi nakonec nezbylo než se s dlouhým nosem vrátit do Čech a na situaci nic nezměnily ani diplomatické zákroky jeho bratra Karla a otce Jana.
Nám neznámý letopisec se nad Markétiným činem, nepochybně z dálky dirigovaným Ludvíkem Bavorem, rozhořčoval těmito slovy:
„Nebylo po staletí slýcháno, že byl mocný a urozený kníže a pán tak
zákeřně podlou lstí a proradnými úklady zbaven tak krásné země i
vlastní manželky.

A tak (Karel) prozkoumavše mnoho návrhů, vyjádřili se v ten smysl, že by nikterak nebylo vhodné ani čestné, aby se Jan Jindřich, který byl vyhnán a vypuzen z hrabství tyrolského a z jiných svých panství zlomyslným a lstivým úradkem svých lidí, opět vrátil do tyrolského hrabství a uvázal se v ostatní svá panství, ani aby zpět přijal manželku, kterou, když se poskvrnila tak ohavným hříchem cizoložství, by nemohl již nikdy zahrnovat sladkými objetími ani manželskou láskou tak, jak toto vyžaduje stav manželský, bez pocitu hnusné ošklivosti.“

Zkrátka – Markéta  Maultasch I.,  takto dědička  korutansko – tyrolského panství lavírovala  mezi  oběma  mocenskými póly tehdejšího středoevropského prostoru – českým králem Janem Lucemburským a  císařem Ludvíkem Bavorem. Kteří k sobě  cítili  stejné sympatie  jako pastýřský ovčácký pes a  vlk. Přikláněla  se na  tu stranu, která  jí přišla osobně  výhodnější.

Takže  nakonec  si vybrala pokoření  českého panovníka  skrze  jeho syna  a to i přes  papežskou klatbu. Nic nepomohl  diplomatický um budoucího Karla IV. ani  vojenská proslulost jeho otce.  Český  stát tehdy utrpěl doslova  tragické  škody. Nejen  že  přišel o dvě mimořádně  bohaté rakouské  provincie – Korutany a  Tirolsko a  to navždy, ale  v konci, po předčasné smrti syna  který  vzešel z  druhého manželství Markéty  Maultasch s mladým Ludvíkem Bavorem, bez dalších dědiců v pokrevní linii odkázala  celé své vladařství  Habsburkům. Kteří v  té době  hodně  mocensky ustoupili. A právě  tohle nečekané a důležité dědictví je znovu katapultovalo do evropské mocenské elity.  S jakými důsledky  pro Země koruny  české  dobře  víme.

Takže  tolik výchozí  historická stopa.

A nyní se můžeme podívat na její  následkyni  – Markétu úředně  Pekarovou Adamovou, pro mne  Markétu Maultasch II.

Nehodlám se věnovat  nějakému bulváru ohley!  Tohle na Kosu nikdy nepustím. Ale  co si pojednání rozhodně  zaslouží, je to, co obě  dámičky  bytostně  spojuje. Což je touha po moci, ochota  nasávat  politické proudění  vzduchu, velmi citlivě na něj  reagovat a  připojit  se, zcela  bezskrupulozně na tu stranu, která  jí  přinese osobní profit. Bez ohledu  na nějaký zájem kohokoliv  dalšího a především ne  českého státu.

Před pár  dny totiž Maarkéta II. pověsila  na svůj Facebok následující status:

VýstřižekVýstřižek1

Pro  mne neskutečná drzost!  Paní  Markéta, za mne  nikoliv Pyskatá, nýbrž  Tlamatá se  zcela  nesmyslně a nepatřičně  vměšuje  do výsostně  domácích záležitostí  cizího suverénního státu! Radí maďarským voličům kdo se má stát jejich premierem!

Vůbec jí nepřekáží, že  Maďaři disponují  nezadatelným právem si  zvolit koho uznají  za  vhodné!  Markéta  ví, co je pro ně to pravé ořechové!  Koho je třeba vyhnat. Kdo je  vhodný  pro Evropskou unii, pro Českou republiku – dodejme  JEJÍ  Českou republiku. A to jen proto, že  Viktor  Orbán si troufá myslet  vlastní hlavou a  hledat  priority a řešení výhodné pro Maďarsko a  nikoliv  slepě  a bezmyšlenkovitě   plnit přání  Washingtonu nebo Bruselu.  Ačkoliv  o ukotvení Budapešti v západních strukturách  všeho druhu nemůže  být  ani řeči!

A už vůbec ji nedojde, že  to každý Maďar , bez ohledu na to, jaké nastavení zaujímá vůči Orbánovi nutně kvalifikuje  a sprosté zasahování do jeho osobní volby.

Navc jí k ostrakizaci  maďarského premiera stačí, že  hystericky  nepokřikuje ani na Moskvu, ani  na Peking, nevypovídá  diplomaty, nejezdí demonstrativně na  Tchajwan, když je  to pro jeho výhodné /jako že je!/,  tu podepíše  s Ruskem dohodu o výstavbě  jaderných energetických bloků a pranic se nebojí nějakých  fiktivních bezpečnostních rizik a  sleduje pouze  dvě  zcela  fatální kritéria  – provozní spolehlivost a jadernou  bezpečnost plus ekonomickou výhodnost celé investice, tu zase  s Ruskem podepíše  dlouhodobou  smlouvu na  dodávky plynu takže  v současnosti ruský plyn nakupuje  4až 5x laciněji než  české subjekty! Totéž  směrem k Číně!

Ale něco takového, jako je  prospěch  státu a jeho občanů nezajímalo ani Markétu I. a po hříchu  ani tu  II. Ona se prostě  drze vměšuje  do záležitostí spojeneckého státu. Už ne jako představitelka  zcela okrajové straničky, kdy nad ní  každý mávne  rukou jako nad otravnou mouchou,  ale  jako jeden z ústavních činitelů této republiky. Takže  v zahraničí nutně  berou její  kromobyčejně  hloupé prohlášení jako oficiální postoj naší země!

Chápu, že není obdařena mozkovou kapacitou, která  by jí  umožnila  domyslet  výsledek posledních voleb, který ji evidentně  zbavil jakékoliv soudnosti. Aby  si například  uvědomila , že současná pětikoaliční vláda  vznikla  nikoliv kvůli vítězství ve  volbách, ale díky  5% uzavírací  klauzuli, kdy propadlo skoro  20%  hlasů. A  to vesměs těch,  jež odevzdali odpůrci současné  vládnoucí  garnitury.  Stačilo, aby  se  dostal y  do sněmovny  dva  z následujících  3 subjektů, které  jen velmi těsně  nedokázali zdolat  kvalifikační  laťku  -Šlachta, Trikolora, KSČM  a dost možná  i ČSSD a  Markéta  Tlamatá  II.  zase leštila pozadím opoziční lavice. Ani to, že  se její mikrostrana  do Sněmovny propašovala na zádech ODS.

V politice se nehraje na kdyby. Výsledek je takový, jaký  je.  Jen  trochu poučený, netlamatý  člověk, především má li vrcholnou státní funkci,olí mimořádně uměřeně  a opatrně  svoje  slova. Asi jako premier  Fiala. Ten tuhle disciplinu zvládá skvěle  není  mu v  tomto ohledu co vytknout. Nemám iluze  o tom, jak vidí Viktora Orbána a kdo v jeho zemi požívá  Fialových sympatií. Nicméně  si to nechává pro sebe. Protože  mu  dochází  pár  důležitosti, které jsou mimo inteligenční dosah  Markét  Tlamatých:

-ví, že  v  Maďarskem bude muset  vycházet jak v  rámci V4, tak ohledně společných postojů  vůči  těm nejšílenějším nápadům Bruselu a to i v případě dalšího Orbánova  vítězství, které zase není až tak nepravděpodobné: Prostě, že Maďarsko rozhodně budeme  v budoucnu hodně potřebovat. I s Viktorem Orbánem, jestliže  znovu uspěje.

-uvědomuje si, že  to byl Viktor Orbán, kdo zastavil hordy  nelegálních migrantů v  roce 2015, kdy  hrozily  zaplavit  Evropu a  kdy maďarskému premierovi  takoví Tlamatí z celé Evropy i odjinud  nadávali do fašistů, kdy  se rozhodl postavit  svůj legendární plot.

-došlo mu nejspíše  i to, že platí ono biblické  – nečiň druhým, co nechceš,a by  se  dálo i tobě!

-na  rozdíl do tlamatých si uvědomuje, že pokud se pustí do kritiky  Viktora Orbána, pak nezbytně je potřeba  vzít  z jedné  vody načisto i Polsko,  které je, dle mého skromného názoru na tom s demokratickými  linkami  tlamatých  ještě  daleko hůře než Maďarsko!

-pochopil, že  Orbán je  v bruselské nemilosti zejména  kvůli svému  rozhodnému antimigračnímu postupu v  roce  2015. Kdy  sice opravdu zachránil Evropu před  nelegálními muslimskými hordami, ale  svým přístupem doslova  udělal blbce  z tehdejších bruselských a západoevropských tlamatých papalášů, vyznávajících  heslo wir schaffen das!  Kteréžto schaffnutí představovalo přerozdělit  nekompatibilní musulmanské připrchlíky zejména  do východní Evropy, kde ještě  jsou  v naprosto zanedbatelném množství, aby jednak   východní členy kulturně obohatili a zároveň snížili kritické nastavení  vlastního obyvatelstva. Což dnes  došlo do extrémní podoby, kdy Orbán je i nadále  fašista a  polodiktátor, ale když začali  migroši proudit  do baltských zemí a  Polska  z Běloruska, náhle  všichni seznali  Orbánovy postupy  za  sexy a následování hodné! Včetně Markéty II. A praktikovali, v daleko hoší formě jeho přístup! Není totiž známo,  že  by Orbánovi pohraniční knechti stříleli  do nelegálů. Zato o polských žolnieřích taková svědectví existují. Stejně jako o mrtvých na  polsko běloruské hranici. Ale  Markéta  Maultasch, toho jména  II. nadšeně  tleská tomu, co předvádějí Poláci a  zároveň striktně  sděluje  maďarskému voliči, kdo by podle JEJÍHO názoru byl nejlepším vládcem v jejich zemi! Brežněv  to druhdy dělal stejně. že by reinkarnoval do  Markéty  II? Možné  to je. Opustil nás  v  roce 82a  Markéta  Tlamatá II. obšťastnila tuto planetu svým příchodem o 2 roky později….

Tohle  všechno  ví Fiala, ale nikoliv  Markéta  Tlamatá II.

Stejně jako  kdysi její  historická  jmenovkyně  – předchůdkyně  zasahuje  do  dějin  českého státu. I ona neblaze.  I  ona je povýšena nad  zájmy  státu. Stejně jako ona nemá před sebou  žádnou historickou perspektivu. Na rozdíl od ní to  ví nebo vědět  může.  Markéta I. v době, kdy vyhnala  Jana  Jindřicha Lucemburského  a vrhla se do postele  Ludvíku mladšímu Bavorovi, netušila, že  z toho svazku vzejde jen jediný syn, který  navíc  zemře  bez dědiců dříve než ona.  Markéta II. by mohla být natolik soudná, aby nehleděla  přes  horizont podzimu 2025, protože  historická volební klika posledních  parlamentních voleb  se už opakovat nebude a  dnešním triumfátorům v žádném případě další voliči nepřibudou. Ona  si ale zřejmě myslí,  že  Česká  republika je její léno, s kterým na věky  lze zacházet  dle  libosti, eventuálně hlouposti. Chci jí sdělit, že není! A ona  sama  narazí do téhle zdi v okamžiku, kdy se sejde jednání šéfů parlamentů zemí  a stane tváří v tvář  svému maďarskému kolegovi z hnutí FIDEZS. Jestlipak se  aspoň zastydí? Nebo se bude tvářit  dál jako řiditelka zeměkoule, co nemá zapotřebí se zahazovat s nějakým zaostalým a zabedněným Lájošem?

A ještě něco jí prozradím. Tahle  vláda, pokud  to dotáhne  do celého mandátu, se ještě  poměří s výsledky dalších  amerických voleb. A dost pravděpodobně  se zatím jeví, že  republikánským kandidátem se stane opět  Donald  Trump. Někdo, kdo Markétě II. je nepochybně  stejně odporný jako Orbán. Ne li odpornější. Jsem zvědav, jestli i před nimi  vydá Markéta II: podobný  status  vůči Trumpovi jako dnes  vůči prvnímu představiteli maďarského státu. Za sebe  říkám, že  až  za  tak hloupou ji přeci jen nedržím. USA  je  jiná kategorie  a  těm se klacky pod nohy neházejí. To se děje, až když  už Trumpové jsou bez úřadu. Ale třeba  se mýlím a  Markéta Pekarová Adamová  mne přesvědčí, že  je Tlamatá na druhou. Pyskatá fakt není.

Ale  příběh obou Markét  jasně  dosvědčuje, že  historie  se opakuje! Není z toho úniku!

A  na závěr  ještě jedna upřesňující  douška. Nutná pro případ, že  by  Markéta  Pekarová Adamová  chodila  číst  Kosu. Což by jí mimochodem velmi prospělo, aby  si rozšířila obzory.V žádném případě mi nešlo o  to se jí osobně dotknout nebo dokonce ji urazit. Ale motiv  článku -opakující se historie se ve  vztahu k historicky doložené osobě  – tyrolské  hraběnce  Markétě  Pyskaté/Tlamaté se prostě nabízela  sama od sebe. Nešlo ji nezdvihnout.  Protože  prohra  českého státu z konání  obou nositelek jména Markéta v exponovaných politických funkcích je  zcela zřejmá. Kdyby  dávní  historici popsali tu první jako třeba Okatou, psal bych dnes o Markétě Okaté, toho jména II. Nicméně  získala  přídomek Maultash, tedy  Tlamatá. Nemohu za to. Ctím  ve  svých textech prameny a  pečlivě je dokládám. Zejména ty historické. Takže  Markéta  Maultasch I. Markéta  Maultasch II. Na Kose  s tím bude muset žít.

Dodatek ze středečního odpoledne:

Současná vládní většina  disponuje  doslova  smrtící schopností – kdykoliv  vyšlápne nějaký ten trus, jako se to povedlo Markétě  Maultasch II., okamžitě se  snaží, aby  to nevábné hnědé co nejvíce, nejvidítelněji a nejdůkladněji rozmazala! Prostě  aby si toho smrdícího hnědého musel všimnout i slepý, hluchý a absolutní  ztrátou čichu po prodělaném covidu potrefený covidignor!

Běžná rada  každého i  třeba podprůměrně  schopného politikářského spindoktora zní:

dej se  do klidu, nedělej nic, neříkej nic a nech to zapadat  prachem, protože  co nevidět přijde nějaký další skandál, který to  zakryje!

Ne  tak Markéta  Maultash II.  A u  vůbec  další  lumeni vládní většiny!!!

Opozice pochopitelně a já dodávám  -OPRÁVNĚNĚ,  požadovala  rezignaci Markéty  II. na post předsedkyně  sněmovny. Nedivím  se, ostudy  stihla nadělat  za těch pár hodin svého ouřadování moc.. Totéž  přece  žádaly  současné vládní strany  asi před rokem, kdy se profláklo, že Marketin  předchůdce  ve  funkci- Vondráček si spletl prostory  zákonodárného sboru země  s podiem na  jakési vesnické tancovačce a  producíroval se pochodem po parlamentních lavicích s  kytarou.  

tenkrát mi připadalo  jako nanejvýš  žádoucí,  aby kašpar  Vondráček místo sněmovny  řídil třeba  pouťový kolotoč, tam by byl dobře, buran! A  jen dodávám, že  když  ANO šéfe! navrhlo pro novou sněmovnu  Vondráčka  na post jejího místopředsedy, pak cituji z dobového tisku, nová vládní  většina usoudila, že  Vondráček jej není hoden, protože ….nevoli u poslanců koalic vzbudily třeba snímky, které Vondráčka zachycovaly při večírku v jednacím sále, kdy na předsednickém pultu hraje na kytaru a zpívá.

Co  je hloupé a  klackovské  hraní na  kytaru a pořvávání jakési odrhovačky  v jednacím sále  sněmovny proti drzému a  dementnímu útoku oficiální představitelky  našeho státu na premiera  suverénního, navíc  spojeneckého státu???

Ovšem koaliční rozmazávači pragma  faulon Markety II. Tlamaté  okamžitě vyskočili jako čertíci z krabičky a všem, kdo si myslí, že je třeba, aby  ta  yntelygentka  za svojí  drzou neotesanost zaplatila  svou  funkcí, vzkázali – cituji  například:

. „Myslím, že je potřeba si ten status paní předsedkyně přečíst tak, jak byl napsán. Něco jiného potom byly ty interpretace včetně novinových titulků, které vyprovokovaly evidentně reakce dalších lidí. Já osobně nevidím důvod k tomu, aby měla paní předsedkyně rezignovat. Je to její politický postoj a znovu opakuji: Je potřeba si opravdu přečíst ten status tak, jak byl napsaný. V něm já osobně nevidím žádný důvod, aby z toho měla vyvozovat jakoukoliv osobní rezignaci, řekl předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob.

Šéfky sněmovny se zastal i šéf lidoveckých poslanců Marek Výborný. „Pro nás pro všechny je neakceptovatelné to, abychom podporovali kohokoliv na světě, kdo nechá bez důvodu střílet do lidí protestujících na ulici, to je naprosto nepřijatelné. A pokud jde o ty výzvy směrem k paní předsedkyni, ty mi v tomto směru přijdou nedůvodné,“

Mno!!!

Šéfíkovi poslanců Kalouseksirot  Jakobovi vzkazuji,  že jsem si dával pečlivý pozor na  to, abych  na Kosu dal AUTENTICKÝ a CELÝ vejšplecht Markéty II. Tlamaté. Aby nikdo nemohl říci, že  je cosi vytrženo  z kontextu nebo dezinterpretováno!  A osobní útok na Viktora Orbána je zcela  jasný, neomluvitelný, urážející  a naprosto nepřípustný! Stejně jako   tlak a  maďarského voliče a snaha ovlivnit průběh  voleb  v této zemi podle osobních preferencí české namyšlené nabobské papalášky  je zcela flagrantní a  nepřehlédnutelná. Jinak se ten blábol vyložit nedá.

A co se týče lidovce Výborného, tak na něj dokonale sedí přísloví, že drzé čelo lepší poplužního dvora!

Za prvé  lže. Nebo má  těžkou mozkovou disfunkci. Netuším, která z těch dvou možností je správná. Markéta  II. Tlamatá vydala  svůj  dehonestující  status minulý pátek. Jak se lze  snadno přesvědčit na  Marketině  Faceboku. Nebo na  v tomto článku na  Kose. Orbán telefonoval kazašskému  prezidentovi  Tokajevovi až v  pondělí  -10.1. Tedy o celé tři dny později. Jak si Výborný  snadno ověří třeba  zde. Markéta II. tedy  V ŽÁDNÉM případě  NEREAGOVALA  na nějaké střílení do demonstrantů. Leda, že by  disponovala  jasnovidností. Pro její  trapné a republiku poškozující humpoláctví NEEXISTUJE žádná omluva. A  Kazachstanem už vůbec  ne.

Pokud náhodou není schopen pochopit jednoduchý čtený text, pak mu sděluji, že  jde  výzvu, aby  Maďaři odstranili Orbána stejně jako Češi  Babiše. Nic jiného tam nalézt nelze.

Jenže  ne  dosti na jedné  Výborného lži nebo mozkové disfunkce. On hned  trumfne  sám sebe:

„Pro nás pro všechny je neakceptovatelné to, abychom podporovali kohokoliv na světě, kdo nechá bez důvodu střílet do lidí protestujících na ulici, to je naprosto nepřijatelné.

Tak pro něj  a jemu podobné je neakceptovatelné, aby se podporoval někdo, kdo nechá střílet  do lidí, protestujících na ulici?!!  Pro mne věru  také!!! 

Nicméně, zřejmě  to máme každý jinak, s tím, kdo je protestující  na ulici a co je  střílení do protestujících. 

Pro mne  rozhodně nejsou protestujícími  hordy, útočící na  vládní budovy, drancující, zabíjející příslušníky policie, útočící na policejní stanice, usekávající policistům hlavy, rabující  všude, pak se  dostanou, zapalující  kazašský parlament nebo prezidentskou rezidenci, atd. atd. Beru, se  zděšením na vědomí, že  tohle  všechno je podle  Výborného součástí poklidného protestu občanské společnosti!

Ale možná, že  Výborný dře v parlamentu jako příslovečný kůň. A nemá  čas nasávat aktuální informace. Takže speciálně pro něj a jemu podobné dávám link na galerii asi 21 snímků. Jen dodávám, že  všechny  fotografie v  Kazachstanu pořídili zpravodajové agentury  Reuters. Nikoliv  Sputniku:

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/madarsko-orban-solidarita-kazachstan-tokajev-protesty.A220110_161402_zahranicni_kha/foto

A to jsem se ještě nevypořádal s tím, střílením do protestujících! V mém světě  lze  střílet bez vyzvání, ba  dokonce musí, pokud  někdo podnikne násilný státní převrat. Což je evidentně  případ republiky Kazachstan. 

Ale vezmeme to ještě jiným úhlem pohledu. O dění na polsko běloruské hranici jsem už psal výše. Vedle toho se nějak nedokáži upamatovat, že  by  Výborný nebo kdokoliv  z jeho parťáků

-sebeméně protestoval proti zastřelení bývalé příslušnice  amerického letectva v budově Kongresu Spojených států, kam pronikla  6.1.2021  s dalšími Trumpovými příznivci. Když  ji člen kongresové ochranky  prostřelil hlavu přes  zavřené dveře

-podobně marně  hledám Výborného protest proti postupu francouzské policie proti žlutým vestám. Jestli si to dobře  pamatuji, nejméně  9 žlutovestníků  při svých protestech, nešlo o převrat nýbrž opravdové protesty – zahynulo!!!

Ale  nebuďme  troškaři, pojďme na opravdu  velké a hromadné masakry.

Zajímalo by mne, jak se  útlocitné svědomí  pana bohuželposlance  Výborného snáší  například  s humanitárním bombardování Srbska. Konkrétně  s rozstřílením osobního vlaku nebo raketového útoku na bělehradskou nemocnici, plnou pacientů!  Pro mne  šlo o dokonanou  a zákeřnou vraždu! Jak to má on?

Ale ještě nekončím. Snažím se marně upamatovat, že  by některá z dnešních vládních stran odsoudila  genocidu na  východní Ukrajině. Kde  demokrat každým coulem, jistý Petro Porošenko /dnes obviněný bývalými soukmenovci  z  vlastizrady, na  útěku a  se  zabaveným majetkem na Ukrajině/ nejen že dal střílet do nespokojených obyvatel Donbasu, ale nařídil systematické bombardování   donbaských měst a vesnic pod kontrolou tamní domobrany, nikoliv  z ručních zbraní, nýbrž  těžkým dělostřelectvem, včetně  velkorážných kanonů Pion  -ráže 230 mm,   raketomety  všech ráží, taktickými raketami  Točka U a tak podobně. Nic  z toho se neodehrálo v Kazachstanu. Ovšem se  zabíjením na východu Ukrajiny  je  Výborný a jeho kumpáni  v naprosté pohodě.

A tihle hodlají  příští  4 roky  kázat v  Česku morál! Netuším čeho všeho jste  schopni.Ale jedno vím zcela  bezpečně – vy toho Babiše  dostanete na Hrad na  to šup! On nemusí dělat vůbec nic  dělat! Vy to obstaráte  všechno za něj!

Moje  babička  říkávala v podobných situacích  – tím víc  se kdo v trusu  patlá, tím víc mu smrdí ruce!

Markéto II., poslanče Jakobe a poslanče  Výborný! 

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.