Proč má Česká republika /skoro/ nejdražší plyn a elektřinu v Evropě? A proč s tím nikdo nic nedělá a neudělá.


Ceny  energií a zejména plynu je něco, čemu se Kosa věnuje a  bude věnovat  konzistentně a  dlouhodobě. Jde  totiž o naprosto životně důležitou komoditu. Která se mnohonásobně denně  dotýká  každého z nás.

Mám na toto  téma  v přípravě  několik článků. Jen je dotáhnout  a vydat. Ať  už jako další pokračování seriálu Plynatost, předesílám, že  v dalším dílu přijdu s určitou neznámou pikanterií, pokud  jde o ruský plyn a konkrétně  jeho dodavatele Gazprom, která opět nastaví zrcadlo všem těm řečem o odstřižení se  od Ruska  a jeho energetických zdrojů nebo  samostatnými  neseriálovými články  jako dnes.

Ten dnešní není originálem z mé produkce. Nýbrž jde o převzatý  text. Přebírám nerad.  Ale  někdy, když  člověk narazí na  opravdu  mimořádně hutný a  tvrdými fakty  vyfutrovaný artikl, navíc  z  pera  odborné autority  nedává smysl trvat  na  vlastním autorství. Což je  dnešní případ. Kosíř IH mne upozornil  na  materiál  energetického  experta Vladimíra Štěpána, člena skupiny „Energie není luxusní zboží“, jenž publikoval  v Parlamentních listech. Lépe  to nejsem schopen vytvořit  a přiznávám, že  nedisponuji ani tak hlubokých vhledem do problematiky jako on. Znám hranice  svých možností.  Takže dále najdete to nejpodstatnější z jeho  informace

Expert: 300% nárůst energií v ČR, jinde 30%. Lžou. Zde je řešení

V cenách energií se odráží vývoj na trhu energií i veškeré chyby v řízení energetiky. V dobách energetické krize se dopad chyb násobí. Politici i česká média často uvádějí, že energetická krize postihla ČR stejně jako jiné státy. Analýzy však ukazují pravý opak a také to, že si za to můžeme sami. Faktem je, že ČR má o 50 % vyšší ceny elektřiny a plynu než SR, Polsko i Maďarsko.

Důvodů, proč je v ČR nejvyšší nárůst cen energií, je více. Mj. i proto, že dodavatel plynu Innogy prodává plyn odběratelům v ČR dvakrát dráž než v SR, odběratel v ČR zaplatí při ročním odběru plynu 1 500 m3 o deset tisíc korun více. Proč je v ČR dvakrát vyšší cena, co na to státní úřady, proč to neví ERÚ a neupozornil na to? Jak budou reagovat?

Proč je ruský plyn pro Čechy nejdražší?

Plyn se stal klíčovou energií pro střední Evropu pro období minimálně do roku 2040. Na rozdíl od Německa, Itálie, Rakouska, Francie, států V4 a řady dalších nemá ČR uzavřenou dlouhodobou smlouvu na nákup levného ruského plynu. Odběratelé plynu v ČR proto zaplatí o cca 80 mld. Kč za rok více. 

Proč je česká elektřina pro Čechy tak drahá?

V elektřině je pak situace neméně tristní. ČEZ vyváží až 20 TWh elektřiny do zahraničí, elektřina se pak dováží z burz za výrazně vyšší ceny. Toto není volný trh. Spekulace ovládla evropské energetické burzy spíše než tržní principy, a to prostřednictvím emisních povolenek a nelogickým svázáním cen plynu cenami elektřiny. Odběratelé v ČR tak zaplatí o cca 30 mld. Kč za rok navíc. Nyní, kdy navíc po uzavření dalších zdrojů v Německu nemusí být elektřina na burzách k dispozici a její cena se dále výrazně zvýší. 

Je nutné informovat veřejnost, že výstavba Dukovan ceny elektřiny v ČR nijak nesníží. Celkem tedy odběratelé ČR zaplatí přes 100 mld. Kč za rok za plyn a elektřinu více než v ostatních státech. ČR bude také podporovat zavření ukrajinského tranzitního systému a jeho převod na dopravu zeleného vodíku? I když kancléřka Merkelová slíbila, že i po zprovoznění Nord Stream 2 bude zachována kapacita tranzitního systému ve výši více než 30 mld. m3 za rok.

Proč se ČR nechová jako západní státy včetně Německa?

Je otázka, proč Německo nedováží americký plyn, ale zdvojnásobí dovoz ruského plynu až na 110 mld. m3 od roku 2022, i když od roku 2026 EU zakazuje nově uvádět do provozu spotřebiče na plyn. Důvodů je více, ruský plyn je několikanásobně levnější než americký, německé firmy na oplátku za dovoz ruského plynu vyvezou německé zboží do Ruska. Německo pak vyveze plynovodem Jamal ruský plyn do Polska a na Ukrajinu a vydělá na tom stamiliardy korun za rok. Nyní chce Německo vyvážet plyn i do ČR na přání českých politiků? Protože v zimě je vysoký odběr plynu a vysoké ceny na burze, Německo odkládá schválení plynovodu Nord Stream 2 až na léto 2022. Schválit jeho provoz ale musí, jinak by skončila strategie Energiewende a kolaps německé energetiky by byl jistý. 

Stejně jako pro Německo je i pro ČR zásadní otázkou dosažení co nejnižších nákupních cen plynu. Pokud ČR uzavře dlouhodobý kontrakt na nákup plynu za nízké ceny, bude v ČR levné i teplo, které se z něj vyrábí, sníží se i platba za povolenky o desítky miliard korun za rok. A bude levnější i elektřina. Pokud ne, tak se ČR ocitne v kritické situaci. A bude hrozit i celkové zhroucení ekonomiky, protože při nízké přidané hodnotě je pokles ekonomiky ČR přímo úměrný nárůstu cen energie. 

Proč jenom ČR nepřijala s výjimkou sociálních žádná jiná opatření na ochranu odběratelů?  

ČR nyní prodělává nejvíce ze všech států EU díky energetické politice státu. Na rozdíl např. od Francie ČR nechá ČEZ vyvážet elektřinu ze svých levných zdrojů do Německa, a odběratelé v ČR budou platit i nadále deformované burzovní ceny. Zde je potřeba upozornit, že Francie snížila ceny elektřiny pro odběratele o 25 %, protože se zvýšily ceny od dodavatele o 30 %. V ČR se zvýšily o 300 %, a stát ve prospěch odběratelů nereaguje. Průmysloví odběratelé již reagují ukončením výroby, řada z nich hlásí, že tak vysoké ceny energií, jako jsou v ČR, udrží již jen několik měsíců, nebo přesunou výrobu do zahraničí. Činnost skončí i velká část poskytovatelů služeb. Tyto subjekty již jen čekají nejdéle do léta, zda stát urychleně přijme účinná opatření, stát ale žádná nepřipravuje.

Důsledky energetické krize na ekonomiku ČR a odběratele mohou být trvalé 

Důsledkem energetické krize v ČR je inflace téměř 10 %, dvakrát vyšší než 5% inflace v EU, a tím dochází i k rekordnímu zdražování zboží v ČR, jakož i rekordnímu znehodnocení úspor uložených v bankách. Český tisk situaci komentuje slovy: úroky jako v Rusku, recese na krku. Do energetické chudoby nespadne milion, ale až pět milionů lidí, a velká část energeticky náročného průmyslu a služeb může být zničena. ČR je jediný stát v EU, který řeší energetickou krizi jen sociálními opatřeními, tj. dalším zadlužováním státu. Přitom je krizí postižena nejvíce. Je známo, že zálohy na energie jsou v ČR někdy i vyšší než důchody. Sociální opatření problémy nevyřeší, neřeší příčiny, problém jenom odsouvají a zhoršují dalším zadlužováním státu.

Řešení energetické krize v ČR může být relativně rychlé a levné 

Při všech výše uvedených dramatických dopadech na ČR je možné řešení energetické krize pro ČR rychlé a relativně levnější, než by se zdálo, v energetice lze totiž ušetřit 100 až 200 mld. Kč za rok. Základními nástroji jsou výrazné omezení vývozu elektřiny státem vlastněné společnosti ČEZ a uzavření dlouhodobého kontraktu na dovoz plynu s Gazpromem bez prostředníka. 

Využít lze např. státní společnost ČPP Transgas a pak levně přeprodávat tento plyn obchodníkům a teplárnám. Je zcela zásadní stabilizovat ceny energií včetně toho, že stát musí koupit podzemní zásobníky plynu od společnosti RWE, a tím zamezit spekulacím obchodníků. 

Skupina odborníků sdružená pod názvem Energie není luxusní zboží nabízí pomoc a vyřešení uvedených problémů. Stejně tak jsme schopni nezávisle posoudit kontrakty ČEZ na vývoz elektřiny, ČR nemá žádnou legislativní povinnost dodávat elektřinu na burzy, je to jen osobní odpovědnost ČEZ a státu jako vlastníka. Je také nutné založit nezávislou burzu pro obchod s elektřinou a plynem pro státy V4 a omezit deformaci cen energií i jejich dramatického kolísání. Ostatní státy V4 již výše uvedená opatření v principu přijaly.

Tolik Vladimír Štěpán!

Dovolil jsem si zvýraznit ty nejpodstatnější pasáže.

A nyní pár osobních impresí. Naprosto nechápu covidignorské a  antivaxerskéa  jiné třeštění v  ulicích. S hesly  typu svobodu nebo /covidovou/smrt. Ale budiž.  Nemusím všemu rozumět a všechno chápat.  Tohle mi úplně starost nepůsobí. Co mne  ale  znepokojuje, je  naprosté ticho po pěšině,  když jde o energie. Jednak jejich opravdu  neuvěřitelné ceny a  to i v celoeevrospkém srovnání,  kdy  jsme energetickými otloukánky a   cálující ořezpruty!  Prostě  dementními, nikoliv  hloupými, Honzy.  Na kterých držitelé klíčů klidně  štípají dříví a  my ještě  pochvalně  mručíme, když  těmi, co  buší do polen na našich zádech jsou ti takzvaně  naši.

Ty příčiny, jež pojmenoval  pan Štěpán, totiž zejména neexistence  dlouhodobých smluv na  odběr  ruského plynu se  zafixovanou příznivou  cenou  a hromadné prodeje  ročních produkcí elektráren ČEZu na německých burzách předem a  naopak zpětný  nákup elektřiny na  týchž burzách pro všechny české spotřebitele  za nehorázné ceny  není žádný výmysl Fialovy  vlády. Tuhle praxi provozuje  dominantní český dodavatel elektřiny nejméně  již od  vlády  Miloše Zemana. A může být, že  ještě  déle. Ale  za Zemana a dalších vlád  každopádně.

Žádná se nenamáhala  tenhle  šlendrián  změnit. Z jednoduchého důvodu  – peněz pro státní pokladnu!

Jednak tím, že  ministerstvo financí, jako akcionář firmy  za ČR  drží  67%  akcií  a  tím pádem inkasuje  2/3 dividend a u těch platí – čím více, tím lépe! A  zde ,v  dividendě, profituje  hned  2x.

Poprvé tehdy, když  se v Temelíně nebo někde jinde  levně  vyrobí a v Německu na  burze  draze prodá, podruhé pak, když stejný ČEZ nebo jakýkoliv jiný  český  velkoobchodník s proudem na  stejné burze  sice  draze nakoupí, ale  ještě  dráže každému z nás  v tuzemsku následně vyfakturuje!  U ČEZu finance  shrábnou  2 ze  3 každých korun zisku, u všech ostatních  daň z přijmu PO   a vedle  toho u všech  DPH!!! A přirozeně, že platí, že  čím vyšší  základní cena, tím vyšší i DPH!  Prima kšeft, že ? A to nám nyní  Fialový kabaret  vykládá, že  plošné  snížení/ odstranění  DPH u energií  by bylo špatně a kontraproduktivní!!!

Nicméně, jak už napsáno, nedává ZATÍM smysl ukazovat  na  Fialu jeho spolek. V tomhle maléru jedou všechny předchozí vlády. Všechny už dávno mohly  a měly korigovat jak politiku ČEZu, tak uzavřít  dlouhodobé kontrakty  s Ruskem na odběr  plynu.

Jenže  my si zakládáme na  tom, že  se držíme demonstrativně  od Ruska  na co nejdelší distanc!!! Což ovšem Fiala  nyní ještě  vygraduje, bez  pochyb! Takže  bude hůře.

Zejména  když uvážíte,  že  pan Štěpán doporučuje,  že by ČR  v  rámci  své energetické suverenity měla  od  RWE  odkoupit  tuzemské podzemní zásobníky plynu., které chce letos prodat.

Tak to ne, nikdy!!!!

Jenže  tady  už  Fialový kabaret  stihl  udělat  vlastní nepřehlédnutelný  zářez:

Ministerstvo průmyslu nemá v plánu získat pro stát zásobníky plynu, které prodává RWE

Prostě  truhle  superstrategickou investici radši přenechá  spekulantům. Aby nás  dle libosti podojili. My na to přece máme!

Ovšem  ona  chce  do  strategie  energetik investovat! Ne že ne!

Česká vláda chce získat podíl v terminálu na LNG. Aby snížila závislost na ruském plynu

Že podobná „investice“  bez vlastních zásobníků je nesmyslná?

Že  jsou vlastně jen dvě možnosti, kde by to teoreticky  šlo zrealizovat? V Polsku a  Německu? Že Poláci kvůli Turowu  nás  zamáznou? Že Němci by museli být padlí na hlavu, aby nás  do svého kšeftu pustili, když nám mohou přeprodávat ruský plyn a inkasovat ještě za jeho tranzit?  A že  LNG  bude vždycky  daleko dražší než   plyn z plynovodů?

Nic  z  toho Fialu a  jeho bandu NEZAJÍMÁ, netrápí a  trápit nebude!!! Nikdy. Hlavní je přece -BÝT CO NEJVÍCE NEZÁVISLÝ NA RUSKÉM PLYNU!!!! To je přece ta  úplně nejvyšší priorita. I kdyby půl národa  zmrzlo!!!

Ale jak  říkám,  nemá smysl  ukazovat  /jen/ na  Fialu. Stejný díl viny na  tom mají Zeman, Gross, Paroubek, Topolánek, Nečas, Sobotka a Babiš!

Jen opravdu nechápu  ty demonstrace kvůli očkování, rouškám a podobně a  to mrtvolné ticho  ohledně cen energií…..

I když je jasné, že  je jen otázkou času, než přijde pořádný  výbuch tekutého hněvu. Pak žádné  energetické žebračenky jurečkovskostanjurovskofialovského typu  nic  nezmohou.

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.