Úvodník – ukrajinští migranti a české zdravotnictví a jeden bonbonek navíc se zdravotnictvím nesouvisející


Z ukrajinských občanů, kteří přišli do České republiky  se  stala  skupina  privilegovaných a  nedotknutelných. Pokud jde o ty, co opravdu  utíkají před  válkou   z levobřežní  Ukrajiny,  měst a  městeček, kterých se dotkla  fronta, nemám s tím sebemenší problém. člověk v krajní  nouzi je  člověk v krajní nouzi. Tečka.

Ale  jsou faktory  na toto navazující, jenž  mi  vrásky  dělají. Hluboké. A nejen mně.

Fialovo obludárium ve  své  fanatické a fantasmagorické  antiruské  hysterii na  Českou republiku uvalilo  závazky, které buď  nedomyslelo nebo  domyslelo, ale  v zájmu podněcování proukrajinské a  antiruské extáze   je pominulo. Jako drobnost, která  nestojí za  řeč. Která vyhnije. Sama  od  sebe.

Klasickým případem jsou  ukrajinští/maďarští/rumunští/polští či kdo ví jací cikáni. Česko je  nyní vnímá jako obrovský problém!  Jak by ne. Jde o opravdu veliké  mnohačetné rodiny, kde  počet 10 osob  rodinného klanu  je  na úrovni  českého single. Odmítají  se rozdělit, hodlají za každou cenu bydlet  spolu, přirozeně  že  také, podle svých prohlášení – spolu  hodlají  v ČR pracovat, ale zatím spolu především čerpají  dávky a  všechny  výhody, kterými  vláda  Pražsko -brněnské  oblasti Ukrajinské republiky  tyto  naše privilegované  dnes  spoluobčany, obdařila ve  své  nekonečné štědrosti.

Výsledek se  postavil. Ne  každý  uprchlík je  vděčný  hostitelské zemi a  vyjádří svou vděčnost. Zejména tak, že  v ní hodlá zůstat. Tihle ukrajinští/maďarští/rumunští/polští či kdo ví jací cikáni rozhodně k nevděčným nepatří. těm se  v Česku líbí. Dokonce tak,  že  jsou ochotni  abstrahovat od  různých ústrků, jichž se jim dostává. Každá tuzemská obec  se  brání je přijmout. Zejména  v  tak velkých rodinných skupinách, jaké dnes  reprezentují po příchodu  do České republiky.Takže  se  situace vyhrocuje a  milí  cikáni dnes  táboří zejména v Praze. Kde přespávají v  chodbách na Hlaváku a  zřejmě i  v pověstném Sherwoodu před ním.

A  duševní tragéd  Hřib, chřestíc  primátorským řetězem, prohlásil,  že  jestli nedojde  k okamžitému přerozdělení  těchto uprchlíků  do ostatních částí republiky, tak jednak uzavře  vnitřní Prahu a jednak je nastěhuje  do uprchlického stanového tábora!

Nechápu, co Hřibovi  právě na  těhle uprchlících vadí! Pokud jsou z Ukrajiny! On snad  v jeho liberálním světě  není Ukrajinec jako Ukrajinec?   On je  rozlišuje podle  barvy pleti? Etnického původu?  To snad ne!!!! Že by  tenhle  duševní tragéd  tendoval k rasismu? On už zapomněl na  svoje  hrdinské pózy  a řeči o nutnosti pomoci Ukrajině a jejím  bědným obyvatelům, které válka  přinutila  opustit  svoje  domovy?

Že Praha  dostává největší nálož  uprchlíků?  Lež jako věž, tedy  spíše jako hřib!  Vlastně  Hřib!  Z velkých  měst je nejvíce  Ukrů na počet obyvatel v Karlových Varech a  hned potom u nás  v Plzni!  Zde  už se podílejí na obyvatelstvu  města  razantně  nad  5%  z celku!  Proč? Čím jsme  si tohle privilegium zasloužili???  A na co si Hřib  vůbec  stěžuje? Pro Pražáky  a Prahu nebyl nejmenší problém zaplnit na  podporu Ukrajiny  několikrát  Václavák. Samá  bikolora, samý  modrožlutý  prápor, nadšená  hesla a projevy, oslavné písně a  zdravice!!!! To nikde jinde v ČR neexistovalo. Ne  v takovém obrovském měřítku. Takže je jen logické,  že  se Ukrajinci, včetně  těch tmavých  ženou  do Prahy. Kde je přece  pro ně tolik sympatií. Praha  si ukrajinskou přízeň, včetně  té tmavoukrajinské  – plně a  každopádně zaslouží!!!!

Hřib  nyní  nahlas  vykřikuje,  že vláda  selhala. Ohledně  Tmavoukrajinců.  Jak mohla  selhat JEHO vláda????  A  vláda většiny  pražských voličů? Nechápu….. Naprosto nechápou….Jde přece  o výběr  jejich nejlepších z nejlepších!!!! Pro vedením úplně, ale úplně nejlepšího Fialy! Jak by  tihle mohli zklamat?  Tragéd  Hřib nepochopil,  že    všichni- tedy,  jak Ukrajinci i vláda,  jemu osobně a  celé   Praze  vyjádřili  vrcholnou důvěru, že  situaci, díky svým organizačním schopnostem, invenci, kterou osvědčil například odmítnutím podvratné čínské pandy, znovuobnovením Mariánského sloupu, odnětím čestného občanství  maršálu Koněvovi a přejmenováváním ulic kolem ruské ambasády a   nějakého mostu po ukrajinských hrdinech a také prokázáním osobní  i  jejím lidem,  že  nastalou situaci zvládne!!! On takový heroj a  SlavaUkrajinec!   A on nyní mluví o selhání  vlády a  chce  se z toho úkolu jedinečné obětavosti, invence a statečnosti  vyvléknout a přehrát  ho na  někoho jiného???!  Když jde o ukrajinské cikány!

O selhání  vlády, tedy  dalším z mnoha,  je oprávněn mluvit vlk a Kosa!!!  Před více než dvěma měsíci – konkrétně  5.března    jste zde četli tento článek

Cikáni jdou do nebe

Upozorňoval na tento problém!!!!  Už na samém začátku války!

Byl založen  na původním textu, popisujícím exodus  zakarpatských  cikánů na  Slovensko a jejich následný přesun do ČR. Se vším, co už o něm tehdy  bylo známo!  Respektive, co z  toho šlo mimořádně  snadno vyvodit. Pro  nás, kteří  nejsou ochotni  nahradit  funkční mozek ukrajinskou  fanglí.

Ovšem chtít  od  Fialova obludária nebo od hřibovitého  duševního tragéda z Práglu  aby mysleli? A dokonce v nějakém předstihu???? Uznávám, že  něco takového s nimi spojí jen naprostý blouznivec. takže  zde máme problém!  Tady a  teď!!! Více méně  neřešitelný. Chytili se  sami do pasti svých  velkohubých slibů a demonstrativně  rozpažené  náruče jak všechny prchající Ukrajince podpoříme!  Mlátili hubou a dělali konkrétně   jako obyčejně, to co umí úplně nejlépe  -NIC!!!

Já před  těmi více  než  dvěma  měsíci  napsal tohle:

A nyní zpět k tomu filmovému titulku -ukrajinští Romové se nejspíš dostali tou emigrací do svého nebe. Ať už zde zažijí cokoliv. A v žádném případě ho neopustí. Na to boty sázet nebudu. Na to vezmu jed! Jak jsme na to my všichni připraveni? Protože tohle k té migraci nedílně patří. Jen jsme si to neuvědomili. Jsme na tuhle rubovou stranu ukrajinské migrační mince připraveni? Řekl bych, že ani náhodou!

Všechno  sedí! Do puntíku!  Nepřipravila se  vláda, nepřipravila  se Praha!  Právě naopak! Konali tak, abychom se stali  doslova zemí zaslíbenou. Pro Ukrajince  včetně jejich cikánů! Kdyby  to  komandoval  ze  Švejka proslulý  četnický  vachmajstr  z Putimi, nejspíše by ho napadlo pár  preventivních opatření  typu

-do Česka  budou přijati se statutem běženců   jen ukrajinští uprchlíci z bojových zón nebo z území k nim přiléhajícím. Tedy především z levobřezní Ukrajiny.

-pokud  tuto podmínku nesplňují, nebudou na území republiky vpuštěni a musí si hledat azyl jinde

-v odůvodněných případech lze z tohoto opatření učinit  výjimku.

Takhle  nějak by  to udělal nejspíše i Haškův  dementní  c. k. policajt z Putimi. Ovšem  nic podobného Fialu a jeho  kompars  nepolíbilo.  Úvaha, že  když  někde NENÍ válka, pak odtud nepochází ŽÁDNÝ  válečný uprchlík. Jen  vykuk, hodlající  profitovat  na  české náklady.

Dalo by se to ještě napravit  – nařízením ve smyslu, že  v ČR  uprchlický statut  ztrácí ukrajinští občané z pravobřežní  části země. Kromě  případů hodných zvláštního zřetele. Ostatní, že  jsou povinni se do tehdy a  tehdy  vrátit  do své země  nebo požádat o přijetí v jiném členském státě  EU.  Ale tohle je jen  pustá teorie. Neuskutečnitelná  za  Fialova  bačování!

Ale  tohle je jen  marginální, drobný problém. Ve s rovnání s tím, co je dnešním hlavním tématem. A tím  jsou ukrajinští migranti a  zdravotní rizika. Respektive – vedle  rizik, také zdravotní turistika.

To s těmi Tmavoukrajinci  se nějak utřese. nakonec. Odskáčí to pochopitelně  bezbranné  malé obce. Jako vždycky. Pražští páni  to zařídí.  Naštvaná a novoobyvateli  decimovaná  Horní Dolní se sice  dostane  to televizních zpráv, ale  dopady na  veřejné mínění  jsou nesrovnatelně  menší než  ty, které vygeneruje pobyt  těhle speciálních národních  hostů  v Praze.  S impactem na  pražskou  voličskou základnu, jež  tvoří hlavní  bázi současné  vládní pětihlavé saně.

Ale  jiná káva je  zdravotnictví!!! Míním dopad  ukrajinské  migrační vlny  a na český zdravotní systém, jeho financování a především zdravotní situaci  obyvatelstva!!! Tohle je  časovaná bomba, která  až  exploduje,  což s Válkem v  čele  rezortu každopádně nastane,  Fialu  a jeho kompars  smete. tedy pokud ještě  budou v úřadě a neskončí kvůli něčemu jinému. Dejme tomu  dnes už zcela jasně neřízené a běsnící inflaci nebo energetickými problémy  příští zimy.

Takže  dnes je  nosným tématem  dopad  ukrajinské migrační vlny  a české zdravotnictví.

Jo, ještě k těm  Tmavoukrajincům… Víte, že  rád konám dobré skutky a  když mohu, tak dávám  vládě  a dnes i Hřibovi,  snadno uskutečnitelné a jistě  problém řešící  typy  zdarma. Jako například  před  časem  ten, aby se  prostě pro ubytování běženců využily  lyžařské byty, co jich  v různých Špindlech po republice máme.  Když je  vlastní  zejména  voliči pětihlavé saně a podporovatelé  Ukrajiny a Zelenského . Tak, ať je přijat zákon o dočasném využití těchto nemovitostí pro ložírování  migrantů.Stát  vyřeší problém, vlastníci bytů činem prokáží své sympatie, samá pozitiva!

Uznávám ale , že  nastěhovat  do  soukromé lyžařské rezidence v nějakém tom Špindlu  Tmavoukrajince, je  přeci jen  kách. A že  si to soukromý majitel nezaslouží.

Ale  Česko  bude za pár  týdnů předsedat celé EU. A chlubí se  supersolidaritou  k Ukrajině, jejímu osudu a lidem. A v Praze se  s evropskými potentáty a papaláši  v druhém půlroku dveře  netrhnou. Samý summit a  konference. Zejména  o Ukrajině.

Odbočím  – zachytil jsem informaci,  že  Zeman na Pražském hradě nechal renovovat něco tzv. hradních bytů a  do nich se nastěhují  ukrajinští běženci. Jistě  to potěší  Svědky  Milošovy!

Takže nyní ta moje  nezištná rada – když už  Zeman to pojal takhle  a otevřel pro ubytování  Ukrů  části Hradu, kam se běžný i neběžný občan nedostane  ani  souhrou šťastných náhod, co tam  ubytovat  Tmavourkajince?!! Ty  nikdo ubytovat nechce a  Zeman je přece příkladný humanista a  vytřel by všem svým kritikům v tuzemsku i v  Evropě zrak!!! Směle do toho Mlho!

Pražský hrad  rozhodně  bude hrát  při těch potentátských summitech  a papalášských jednáních a banketech  speciální, ne li hlavní roli!   Tak ať  celá Evropa  vidí , jak jsme bezpříkladně, vzorně a superliberálně  solidární!  Žádná  marketingová a  bizarně   obskurní  akce  typu Prague Pride!  a podobně, či   reklamní cesta  do Kyjeva  za Zelenským! Ale  jasná a hmatatelná solidarita s těmi nejbědnějšími  z Ukrajiny!!! Jichž se všichni štítí jako malomocných!   Tam, kde si na ně Leyenová, Michel, Macron a  další veleduchové a velkokazatelé morálky  budou moci přímo sáhnout. Klidně je mohou přizvat i na  oficiální recepce rauty. Aby  s nimi moudře poplkali a vyslechli jejich osudy. Ať se předvedou!

A Zeman, který  je  dnes také  SlavaUkraninec se  vším všudy  pro to jistě bude mít vrcholné porozumění. Do té míry, že  si další  várku Tmanoukrajinců nastěhuje  do Lán. Aby mu dělali společnost. Jistě rychle najdou  společné zájmy. Třeba  u nějakého toho kalíšku Bechči a tláče.  Předpokládám, že Fiala se nenechá zahanbit a ke stejnému účelu poskytne Kramářovu  vilu! Pracovat přece lze  i ve skromných podmínkách. A žít  také. Jak nám tahle  vláda už nějaký čas  sděluje. Když přijde řeč na  raketově stoupající životní náklady a  ceny  všeho možného.

Dodatek:

Když už je  řeč  o  Ukrajincích a jejich speciální sortě  s  výraznější pigmentací , které nikdo nechce, a nejméně  zjevně  ti, co nás  neustále poučují  o  liberálních evropských hodnotách, o tom jak musíme  být vstřícní a obětaví,  jako takový  Hřib a následně  je  jako odpad  stěhují  do stanových ghett, pak mi nezbývá  než  tento úvodník doplnit  o mimořádně  úderné  video.  Není z Prahy, nýbrž  z Brna. Natočila  jej  CNN a ta je přece  sloupem té jediné a nezpochybnitelné  žurnalistiky.  Velmi doporučuji shlédnutí.  Jde totiž o reportáž, co zažili autenticky  s ukrajinskými migranty, obou typů  na Pracáku v Brně, když   nastal den výplaty  podpůrné  Fialovy  ukrajinské dávky  ve výši 5 000Kč/osoba.  Originál  lze  shlédnout na  webu CNNPrima News, Ale ten je zahlcen reklamou. Na  Tubce  je  totéž, ale bez reklam:

Ale  už já už toho  napovídal dost. Nyní  už je nejvyšší čas na to zdravotnictví a ukromigranty.

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.