Čínský exdiplomat – Rusko prohrává a prohraje


Českými médii prolétla  škodolibá  zmínka  – bývalý  čínský velvyslanec  na Ukrajině prohlašuje, že  Rusko prohrává a prohraje  na Ukrajině. Původní záměr  zněl  – najít a  přečíst.  Abych zjistil detaily. Protože  mne  zajímá, co o ukrajinském  konfliktu veřejně sděluje  někdo, kdo  nepochybně  své vyjadřování podrobuje  autocenzuře s  ohledem na  čínskou státní politiku a  čínské  zájmy. Kdo by si nedovolil v žádném případě  vyjádřit  cosi co by s nimi  stálo v rozporu.

Jedna věc je ovšem úmysl najít a přečíst a  druhý to zrealizovat. Shodou okolností  mi ten ten  inkriminovaný text přihrál kolega  ze  Slobodného vysielače  – Zdenko Onderka. Jemuž  tímto  děkuji.

Mediem, které  exvelvyslancův  názor na ukrajinskou  válku přineslo je  velký  čínský  polooficiální web  Asia Times.

Rethinking Ukraine in China

Není to pro  ty, co drží  palce  Rusku  povzbudivé  čtené. Ani trochu.  Nicméně ve  světle  faktů z ukrajinského bojiště  se obávám,  že  exdiplomat  viděl  a usuzoval správně. Ale  nechci  vám nic  vnucovat.

Třeba  jen nemám dostatečně dobrý překladač. Posuďte  sami:

Přehodnocení Ukrajiny v Číně

Bývalý čínský velvyslanec na Ukrajině Gao Yusheng sděluje  svůj názor v od té doby cenzurované prezentaci o válce na Ukrajině.

Následuje článek, který napsal bývalý čínský velvyslanec na Ukrajině Gao Yusheng. Originál a anglická verze od Davida Cowhiga jsou uvedeny níže. Zde je několik bodů o významu tohoto článku.

Velvyslanci v Číně obvykle nepublikují bez předběžného projednání. Kromě toho jsou zde naznačeny tři závažné zprávy a proneseny tak, jako by mluvily za Čínu:

 1. Mýlili jsme se; mizerný výkon ruské armády na Ukrajině dokazuje, že postsovětské Rusko se ve skutečnosti nemodernizovalo;jak jsme  na tom my Číňané se skutečnou modernizací?
 2. Rusko by chtělo válku zastavit, ale jeho nepřátelé (Ukrajina, NATO, EU?) si to nepřejí a boj může zajít tak daleko, že způsobí pád Ruska. Musíme co nejdříve dosáhnout příměří, abychom zabránili možnému chaosu na našich hranicích.
 3. Pozor na přezbrojené Japonsko. Mao a Deng přivítali USA v Asii, aby zakryli japonské ambice/strachy. Nyní bylo toto víko odstraněno a my se chystáme čelit agresivnímu Tokiu, něčemu, čeho jsme se dlouho obávali.

Mezitím byl původní článek Gaa odstraněn z oficiálních čínských webových stránek, ale byl zveřejněn další. Je to méně dramatické, ale stejně uznávaná potřeba přesunout cíle kolem Ukrajiny.

Yan Xuetong, děkan Institutu mezinárodních vztahů na univerzitě v Tsinghua, řekl, že válka urychlila obrácení globalizace, která neprospívá čínskému obchodu.
Údajně tvrdí , že:

„Válka má velký dopad na mezinárodní pořádek, protože jak Washington, tak Moskva nedodržují mezinárodní pravidla… Tato válka zhoršila situaci, že mezinárodní společenství ještě více porušuje mezinárodní pravidla. Rusko tentokrát při zahájení války nedodrželo Chartu OSN a sankce USA proti němu také neodpovídaly žádným  pravidlům.“

Zdá se, že to vše naznačuje začátek nějakého hlubokého přehodnocení v Číně. Může to skončit v ničem, jak se to stalo mnohokrát v čínské historii. Nebo to může mít nějaký výsledek na sjezdu strany letos na podzim (Francesco Sisci).

Publikováno dne 05/10/2022 od Takadaisuke David Cowhig

Gao Yusheng je bývalý diplomat z Čínské lidové republiky. V letech 2001 – 2003 působil jako velvyslanec Čínské lidové republiky v Turkmenistánu, v letech 2003 – 2005 působil jako velvyslanec Čínské lidové republiky v Uzbekistánu a v letech 2005 – 2007 jako velvyslanec Čínské lidové republiky na Ukrajině. Jeho posledním postem byl post zástupce generálního tajemníka Šanghajské organizace pro spolupráci.

Bývalý velvyslanec ČLR na Ukrajině Gao Yusheng: Dynamika rusko-ukrajinské války a důsledky pro mezinárodní pořádek

Gao Shengsheng, bývalý čínský velvyslanec na Ukrajině: Situace rusko-ukrajinské války a její dopad na mezinárodní pořádek

Bývalý velvyslanec ČLR na Ukrajině Gao Yusheng ⾼⽟⽣

Vliv rusko-ukrajinské války na mezinárodní pořádek

Nedávno bylo uspořádáno tzv.  Fórum třiceti o čínských mezinárodních financích a Katedra mezinárodních studií Čínské akademie sociálních věd zorganizovala interní video seminář, na kterém se diskutovalo o tom, jak rusko-ukrajinská krize změnila globální finanční prostředí, jaký má dopad na Čínu a jak Čína by měl reagovat.

Na semináři vystoupil bývalý čínský velvyslanec na Ukrajině Gao Yuanchuan. Níže je uveden text jeho projevu včetně úprav, které provedl po vystoupení.

Rusko-ukrajinská válka je nejvýznamnější mezinárodní událostí období od  studené války. Znamená konec období po studené válce a vytváří nový mezinárodní řád.

Pozice Ruska v rusko-ukrajinské válce je stále pasivnější a nepříznivější. Jeho nadcházející porážka je již jasná .

Hlavní důvody, proč Rusko nyní směřuje k porážce, jsou:

 1. Rusko od rozpadu Sovětského svazu upadá, úpadek, který je především pokračováním Sovětského svazu před rozpadem. Souvisí to i s neúspěchy vnitřní a vnější politiky ruské vládnoucí kliky. Tento proces byl umocněn západními ekonomickými sankcemi, které poškodily sektory ruské ekonomiky. Takzvaná obroda či revitalizace Ruska pod Putinovým vedením je falešná;  prostě neexistuje. Úpadek Ruska je patrný v jeho ekonomické, vojenské, technologické, politické a sociální sféře a měl vážný negativní dopad na ruskou armádu a její válečné úsilí.
 2. Neúspěch ruské blitzkriegu a nedosažení rychlého vítězství signalizovalo začátek ruské porážky. Ekonomická a finanční síla ruské armády, která není úměrná jejímu postavení jako takzvané vojenské supervelmoci, by nemohla podporovat válku vyspělých technologií, která stojí stovky milionů dolarů denně. Chudoba při  porážce ruské armády byla patrná všude na bojišti. Každý den, kdy se válka prodlužuje, je pro Rusko dalším  těžkým břemenem.
 3. Ruské vojenské a ekonomické výhody oproti Ukrajině byly vyváženy odolností Ukrajiny a obrovskou, trvalou a účinnou pomocí poskytovanou Ukrajině. Generační rozdíly mezi Ruskem a USA a dalšími zeměmi NATO v oblasti zbraní a technologií, vojenských koncepcí a způsobů vedení války ještě více zvýrazňují výhody a nevýhody obou stran.
 4. Moderní války jsou nutně hybridní války, zahrnující vojenské, ekonomické, politické, diplomatické, veřejné mínění, propagandu, zpravodajství a informace. Rusko je nejen v pasivní pozici na bojišti, ale prohrálo i v jiných oblastech.  Je jen otázkou času, kdy bude Rusko definitivně poraženo.
 5. Rusko se již nemůže rozhodnout, kdy a jak válka skončí. Rusko se snaží ukončit válku co nejdříve, aby se mohlo držet toho, co získalo. Toto se nezdařilo. V tomto smyslu Rusko ztratilo strategické vedení a iniciativu.

Další fáze války bude pravděpodobně násilnější a intenzivnější

Nelze vyloučit možnost expanze a eskalace. Je to proto, že: cíle obou stran jsou diametrálně odlišné. Zajištění  suverenity nad Krymem a východní Ukrajinou je pro ruskou stranu jednoznačně základem.

Ukrajina neustoupí Rusku v otázce suverenity a územní celistvosti a bude odhodlána obnovit připojení  východní Ukrajinu a Krymu válkou. USA, NATO a EU opakovaně potvrdily své odhodlání porazit Putina.

Americký asistent prezidenta pro záležitosti národní bezpečnosti John Sully nedávno zdůraznil tři cíle, kterých mají USA dosáhnout v rusko-ukrajinské válce.

 1. Nezávislá a liberální Ukrajina.
 2. Oslabené a izolované Rusko.
 3. Silný, jednotný a rozhodný Západ.

Za účelem dosažení těchto cílů Spojené státy a země NATO EU nejen výrazně zvýšily svou pomoc Ukrajině, ale také schválily první zákon o pronájmu půjček po druhé světové válce. USA internacionalizovaly a institucionalizovaly svou pomoc Ukrajině prostřednictvím 41. konference ministrů obrany.

Ještě důležitější je, že přímé zapojení USA a Británie do války se prohlubuje a rozšiřuje. To vše naznačuje, že válka bude vedena, dokud nebude Rusko poraženo a potrestáno.

Rusko-ukrajinská válka a nový mezinárodní řád

Rusko-ukrajinská válka ukončila systém Jalty a pozůstatky studené války a svět se začal ubírat směrem k novému vzoru a řádu mezinárodních vztahů.

Po rozpadu Sovětského svazu Rusko zdědilo status Sovětského svazu jako stálého člena Rady bezpečnosti OSN a vojenské supervelmoci; Rusko pokračovalo a udrželo si velkou část dědictví a vlivu bývalého Sovětského svazu v domácí politice, ekonomice, společnosti, kultuře a ideologii; a ruská zahraniční politika byla směsí zahraniční politiky bývalého Sovětského svazu a carské říše.

(1) Ústředním a prvořadým směrem zahraniční politiky Putinova režimu je považovat bývalý Sovětský svaz za svou výlučnou sféru vlivu a obnovit impérium prostřednictvím mechanismu integrace ve všech sférách této oblasti pod ruskou nadvládou .

Rusko bylo soustředěno a odhodláno dosáhnout tohoto cíle. Rusko nikdy ve skutečnosti neuznalo nezávislost, suverenitu a územní celistvost jiných bývalých sovětských států a často porušovalo jejich teritorialitu a suverenitu. Rusko-ukrajinská válka tuto situaci dramaticky změnila z hlediska míru a bezpečnosti v euroasijském regionu.

Po osamostatnění Ukrajiny, zejména od roku 2000, se dvě frakce v zemi, které byly v podstatě rovnoměrně rozděleny mezi Východ a Západ, přikláněly k frakcím, které byly voleny k moci střídavě.

Po anexi Krymu a okupaci částí východní Ukrajiny v roce 2014 protiruské nálady na Ukrajině vzrostly a proruské síly se začaly zmenšovat. Většina lidí na Ukrajině nejen na východě, ale i na jihu podporovala vstup země do EU a NATO.

Po vypuknutí války se situace na Ukrajině zásadně změnila. Země je jednotná ve svém odporu vůči Rusku a jeho záchraně. Dá se říci, že Rusko zcela ztratilo Ukrajinu.

Zároveň bývalý Sovětský svaz, s výjimkou bílého Ruska, včetně členů Smlouvy o kolektivní bezpečnosti a Euroasijské hospodářské unie, odmítl Rusko podpořit. Ruská porážka by mu vzala naději na znovuvybudování své staré říše. S cílem získat mezinárodní postavení a vliv carské říše nebo bývalého Sovětského svazu, rozbít stávající mezinárodní řád, změnit geopolitickou mapu euroasijského kontinentu a světa.

Rusko je posedlé přeskupením bývalých sovětských států a obnovením své aliance či impéria. To je v rozporu s postojem USA. Jde o zásadní konfrontaci a konflikt s USA. To je hlavní konflikt a problémový bod ve vztazích Ruska s USA.

Konflikt mezi oběma stranami v této otázce je do značné míry pokračováním a pozůstatkem studené války mezi USA a SSSR a má určité ideologické zabarvení. Má také určitou ideologickou barvu.

Prostřednictvím této války skončila konfrontace a boj mezi Ruskem a USA v kontextu amerického impéria totální porážkou Ruska. Ukončila období po studené válce nebo pokračování studené války.

(2) Možné body vývoje mezinárodního řádu po rusko-ukrajinské válce

 1. Politická, ekonomická, vojenská a diplomatická moc Ruska bude výrazně oslabena a izolována. Rusko bude výrazně oslabeno, izolováno a potrestáno. Síla Ruska ještě více slábne. Rusko může být vyloučeno z některých důležitých mezinárodních organizací a jeho mezinárodní status bude výrazně omezen. Mezinárodní status Ruska bude výrazně omezen.
 2. Ukrajina by byla odstraněna z ruské orbity a sféry vlivu (pokud Rusko ještě sféru vlivu má) a stala by se členem velké evropské rodiny. Člen evropské rodiny, tj. člen Evropské unie.
 3. Jiné bývalé sovětské státy mohou zažít nový a odlišný stupeň derusianizace. Některé země budou aktivněji posilovat své vazby se Západem.
 4. Japonsko a Německo, i když jsou dávno zcela osvobozeny od omezení poražených zemí druhé světové války a urychlí svůj vývoj zbrojení, budou aktivněji usilovat o postavení politických mocností. Japonsko a Německo budou aktivnější v hledání postavení politických mocností. Neodtrhnou se však od demokratického tábora, ani zcela neopustí politiku mírového rozvoje.
 5. USA a další země budou tvrdě prosazovat zásadní reformu OSN a dalších důležitých mezinárodních organizací. Pokud jsou zablokováni, mohou také začít nový. Obojí může vyloučit některé země, jako je Rusko, tím, že nakreslí ideologické linie takzvané nezávislosti.

Není  to právě příjemné  čtení, jestliže se kloníte na  ruskou stranu. Ale Kosa  tu není  a nikdy nebyla od  toho, aby  přinášela  jen texty, které se líbí. Nýbrž  aby poskytovala  komplexní informace.

Nepochybuji ani trochu,  že  ten  čínský diplomat ani trochu nefandí  Západu. A  že  by býval  rád  viděl  jasné, rychlé ruské vítězství. Protože to by  pro Čínu  otevřelo nové možnosti. Nicméně  je  realistou a vychází  z toho, na co si lze  spolehlivě  sáhnout.

Proto  vám jeho  vývody  nabízím. Bez ohledu na  to, zdali souhlasíte nebo ne. Pouze  mainstream a  jeho konzumenti jsou  tu od  toho, aby hlásali/zastávali  jediný správný názor.

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.