Zázračný palivový vodík může ve skutečnosti přivodit zhoršení klimatu


Všelijací  ekologičtí  fanatici, či spíše  ekoteroristé mi  pijí krev. A nijak se tím netajím. Evropa  odpovídá  za  8%  celosvětových  skleníkových plynů a  třeští jako kdyby  zaneřáďovala  ovzduší 10x tolik. A vysloveně  svou  fanatickou posedlostí  zabíjí svou ekonomiku. Neustále slyšíme  – odstavení fosilních paliv, přechod  na elektrickou trakci a  vytápění a  elektřinu z čistých, resp. obnovitelných zdrojů a  také , že  nás zachrání  vodík. Zejména  teď , kdy  jsme  se navíc umanuli, že  si zakážeme  ropu. Hned. Tu  ruskou.

Naprosto nečekaně  mi přišel pod  ruku  rozbor, který si ohledně onoho zázračného záchranného vodíku nechala vypracovat agentura Bloomberg!   Žádný  div,  že  jste o  něm nikdy neslyšeli! Protože všechno  může být  úplně jinak. Jak? Takhle

Miracle Fuel Hydrogen Can Actually Make Climate Change Worse

Zázračný palivový vodík může ve skutečnosti zhoršit změnu klimatu

Pokud toto zelené palivo unikne do vzduchu, může přispět ke globálnímu oteplování – a proto vědci říkají, že musíme za  každou cenu omezit úniky.

Svět, který zoufale touží po palivu šetrném ke klimatu, vkládá své naděje do vodíku a vidí ho jako cestu k napájení průmyslu, budov, lodí  a letadel  bez vypouštění oxidu uhličitého do ovzduší.

Nyní ale vědci varují, že vodík uniklý do atmosféry může být ještě  horší kvůli  přepravě vodíku v potrubích vybudovaných k zadržování zemního plynu nebo jeho spalování v jednotlivých domech by mohla způsobit nepřijatelnou úroveň úniků.

„Riziko je mnohem silnější, než si lidé uvědomují,“ řekla Ilissa Ocko, klimatická vědkyně z Environmental Defense Fund, neziskové skupiny. „Nyní to dáváme na radar každého, nikoliv abychom řekli vodíku ne, ale abychom přemýšleli o tom, jak jej nasadíme.“

Vodík nezachycuje teplo přímo, jako CO₂. Místo toho, když unikne, spustí řadu chemických reakcí, které ohřívají vzduch a působí jako nepřímý skleníkový plyn. A i když se z atmosféry vyplavuje mnohem rychleji než oxid uhličitý, který přetrvává po staletí, může krátkodobě způsobit větší škody než CO₂. má za 20 let 33krát větší potenciál globálního oteplování než stejné množství oxidu uhličitého zprávy vlády Spojeného království . V průběhu stovek let je uhlík nebezpečnější kvůli své dlouhé životnosti.

Oteplovací potenciál vodíku nebyl nikdy dříve problémem, protože jeho použití bylo z velké části omezeno na ropné rafinerie a chemické závody nebo závody na výrobu hnojiv. Nyní však vlády po celém světě investují miliardy do budování vodíkové ekonomiky, přičemž jej  vidí jako jednu z jediných možností dekarbonizace mnoha průmyslových odvětví, která nemohou snadno fungovat na elektřinu. Prezident Joe Biden vyčlenil 8 miliard dolarů na vybudování nejméně čtyř „vodíkových uzlů“, kde se bude palivo vyrábět a používat, a státy se připravují na to, aby soutěžily. oznámily více než dvě desítky pilotních projektů na vodík v posledních dvou letech

Využítí vodíku

Více než tucet amerických států se uchází o 8 miliard dolarů z federálních fondů na provozování vodíkových uzlů

Výstřižek

Státní oznámení

„Nyní se rozhoduje a utrácejí se peníze,“ řekl Ocko. „Teď můžeme tomuto problému předcházet, aby  se z toho nestal problém.“

Ona a další, kteří bijí na poplach, trvají na tom, že není důvod se vodíku vzdát. Energie zachycující teplo vodíku spíše znamená, že jakýkoli budoucí systém výroby, distribuce a využití plynu musí být postaven tak, aby minimalizoval úniky.

„Využívání vodíku má velký potenciál k úsporám spousty emisí oxidu uhličitého, ale je opravdu důležité udržet nízkou míru úniku vodíku,“ řekla Nicola Warwick, hlavní autorka britské studie a vědecká pracovnice Národního centra pro vědu o atmosféře. na univerzitě v Cambridge.

Vodíkový průmysl tento problém uznává, i když se společnosti na potenciálním rozsahu neshodnou. Dave Edwards z průmyslové plynárenské společnosti Air Liquide uvedl, že účinky úniku vodíku do atmosféry by měly být mnohem menší než u tradičních paliv, které vytlačuje. Provoz osobních a nákladních automobilů na vodíkové palivové články by měl menší dopad na atmosféru než provoz na benzin a naftu, a to i v případě, že systém výroby a dodávky vodíku pracuje s uniky.

„Neznamená to, že to není stále důležité, neznamená to, že tomu nepotřebujeme rozumět více, ale náš první dojem je, že je to mnohem, mnohem menší než to, co máme teď,“ řekl Edwards, ředitel společnosti. zastánce vodíku v USA. Úniky vodíku, řekl, „jsou zvládnutelné problémy, které je třeba řešit.“

Vodík má jako čisté palivo velké výhody. Spalujte vodík v turbíně a ta bude vyrábět energii bez oxidu uhličitého. Projeďte jej palivovým článkem a bude produkovat elektřinu s vodní párou jako jediným výfukovým plynem. Na rozdíl od solární a větrné energie ho lze skladovat ve velkém množství pro případ potřeby. Zatímco naprostá většina vodíku, který se dnes vyrábí, pochází  ze zemního plynu, v procesu, při kterém se uvolňuje oxid uhličitý, jej lze také oddělit z vody pomocí obnovitelné energie, bez emisí kromě kyslíku.

Ale přes všechny své výhody může vodík také snadno proklouznout zařízením navrženým tak, aby obsahovalo větší molekuly, jako je metan v zemním plynu.

Výstřižek

Jakmile unikne, velká část uniklého vodíku bude absorbována mikroby v půdě. Část toho, co zůstane ve vzduchu, bude reagovat s látkou, která pomáhá odstraňovat metan z atmosféry. To je problém, protože metan je sám o sobě silným skleníkovým plynem s více než 80násobkem potenciálu globálního oteplování než oxid uhličitý za 20 let. Reakce mezi vodíkem a touto látkou – známou jako hydroxylový radikál nebo OH – ponechává méně OH k dispozici pro reakci s metanem. Metan vstupující do atmosféry se tedy bude držet déle a způsobí větší škody, než kdyby tam vodík nebyl.

Uniklý vodík má i další oteplovací účinky. V troposféře, vrstvě atmosféry nejblíže zemi, spouští řetězec chemických reakcí, které produkují více ozonu, dalšího skleníkového plynu a klíčové složky smogu. Mnohem výše, ve stratosféře, vede vodík ke zvýšení vodní páry, což má celkový účinek zachycování většího množství tepelné energie v atmosféře.

K těmto reakcím dochází v krátkém časovém rozpětí – několik let. Nadbytek oxidu uhličitého naopak vytváří atmosférické teplo po staletí. Ale s rychle rostoucími teplotami po celém světě vědci říkají, že krátkodobé faktory změny klimatu nelze ignorovat.

„Na těchto desetiletích záleží,“ řekl Steven Hamburg, hlavní vědec EDF. Jeho skupina se snaží nastolit problém oteplovacího potenciálu vodíku s každým, kdo bude naslouchat, informuje akademiky, podniky a americké ministerstvo energetiky. Jeho kolega Ocko odhaduje, že se k dnešnímu dni setkali s asi 200 lidmi. Pro EDF je to logické rozšíření práce skupiny, která se snaží zaměřit pozornost veřejnosti na krátkodobé látky znečišťující klima, jako je metan a černý uhlík, které jsou často přehlíženy při zaměření na oxid uhličitý.

Výstřižek

.

Mnoho energetických společností experimentuje s přimícháváním vodíku do svých stávajících plynovodů, rozlehlých sítí, které zásobují vše od elektráren po domácí vytápění.Varuje se  také, že hromadná výroba vodíku z fosilních paliv by mohla dokonce vést ke krátkodobému zvýšení oteplování, pokud ze systémů na výrobu a přepravu vodíku uniká dostatek vodíku a metanu. Snížení emisí oxidu uhličitého by stále mělo dlouhodobý přínos, ale během deseti nebo dvou desetiletí by netěsný vodíkový systém založený na fosilních palivech mohl způsobit větší oteplování než obvykle.

„Během několika desetiletí byste na tom mohli být hůř – je to velmi pravděpodobné,“ řekl Hamburg.

Tento problém nezastavil plynárenské společnosti od zkoumání projektů mísení vodíku. Ale může se to stát jednou z věcí, které tyto projekty zkoumají. Kalifornská společnost PG&E Corp. v květnu oznámila plány na vyzkoušení různých směsí vodíku a zemního plynu ve vyhrazeném potrubním systému odděleném od obvyklé sítě společnosti pro přepravu plynu, přičemž směsi se spalují v elektrárně jižně od Sacramenta. Mluvčí PG&E Melissa Subbotinová uvedla, že projekt společnosti „ Hydrogen to Infinity “ prozkoumá potenciál pro úniky.

„Je třeba provést rozsáhlý výzkum, abychom pochopili proveditelnost vstřikování vodíku v systému potrubí zemního plynu,“ napsala v e-mailu.

Vodíková ekonomika protkaná netěsnostmi by jen podkopala její vlastní efektivitu, řekl Hamburk, čímž by proti klimatickým změnám zasáhl méně, než by mohl. Zastánci čisté energie poukazují na to, jak metan unikající z vrtů a potrubí na zemní plyn – únik, který se ukázal být mnohem rozšířenější, než se dříve myslelo – podkopal některé výhody přechodu elektráren z uhlí na plyn. Nechtějí, aby se to stalo s vodíkem.

„Hrozí nám, že budeme pokračovat ve výstavbě nové infrastruktury, která v podstatě zopakuje všechny ty minulé škody,“ řekla Julie McNamara, zástupkyně politického ředitele pro klima a energetiku v Union of Concerned Scientists. „Nemáme čas ani luxus, abychom to udělali špatně.“

Takže  je opravdu  vodík onou univerzálním čarovným prostředkem? Nebo jinak  – je  Green deal  skutečným dealem nebo jen fantasií? Navíc  krajně nebezpečnou, schopnou zničit  celou naši civilizaci?  Ani se nebudu ptát, proč  si tohle  v Evropě nikdo nepřečte….

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.