Projev předsedkyně EK ve Strasborgu 14.září 2022 stručně a kriticky


napsal Leo K.

Vlkův  úvod:

Další článek na dnešek nebyl původně  zamýšlen. Ale jestliže  je tohle  vydání věnováno  geopolitice,  pak si myslím,  že  jakékoliv otálení  s tím, co napsal mistr Leo a  za chvilku si přečtete prostě  v těchto souvislostech  jít na  sklo musí!

Projev předsedkyně EK ve Strasborgu 14. září 2022 stručně a kriticky

Celý projev von der Leyenové si můžete česky přečíst na odkazu. Od doby vynikajícího řečníka Velkoněmecké říše jsem se nesetkal s tak emotivně vygradovaným projevem jako je tento. Nevím jaký podíl projevu lze připsat von der Leyenové samé, ale i kdyby byl jenom desetinový znamenalo by to, že je současná předsedkyně Komise velmi schopnou rétorkou, která umí vládnout emocemi svých posluchačů tak, že budou planout (ne)spravedlivým hněvem vůči proradnému státu. Tento projev je snad ještě účinnější než ten Reaganův z osmdesátých let, kdy použil označení Říše zla. Tento neopomenutelný plus však vy/zne-vážila naprostou naivitou a neznalostí v odborné rovině. Něco málo z jejího projevu:

ODVAHA POSTAVIT SE ZA NAŠE HRDINY
Vážené poslankyně, vážení poslanci,
dnes má odvaha jméno. A tím je Ukrajina.
Odvaha má tvář, tvář ukrajinských mužů a žen, kteří vzdorují ruské agresi.
Vzpomínám si na okamžik v prvních týdnech invaze. Kdy první dáma Ukrajiny, Olena Zelenská, shromáždila rodiče ukrajinských dětí, které útočníci zabili.
Stovky rodin, pro něž válka nikdy neskončí a kterým se život před válkou nikdy nevrátí.
Viděli jsme první dámu v čele tichého davu smutkem zdrcených matek a otců, jak na stromy zavěšuje malé zvonky. Za každé padlé dítě jeden.
A nyní budou tyto zvonky ve větru zvonit navždy a navždy budou nevinné oběti této války žít v naší paměti.
A dnes je tady s námi!
Drahá Oleno, postavit se krutosti Putina bylo krokem nesmírné odvahy.
Vy jste však tuto odvahu našli.
A národ hrdinů povstal.
Ukrajina je dnes silná, protože do boje se zapojila celá země – ulice po ulici, dům po domě.
Ukrajina je silná, protože lidé, jako je váš manžel, prezident Zelenskyj, zůstali v Kyjevě, aby se postavili do čela odporu – společně s Vámi a Vašimi dětmi, vážená první dámo.
Dali jste odvahu celému národu. A v posledních dnech jsme viděli, že hrdinství Ukrajinců přináší výsledky.
Dali jste hlas svému lidu na globální scéně.
A nám všem jste dali naději.
Proto dnes vám a všem Ukrajincům chceme poděkovat.
Sláva zemi evropských hrdinů. Sláva Ukrajině!
Solidarita Evropy s Ukrajinou zůstane neochvějná.
Od prvního dne stojí Evropa na straně Ukrajiny. Se zbraněmi. S finančními prostředky. S pohostinností pro uprchlíky. A s nejpřísnějšími sankcemi, které kdy svět viděl.
Ruský finanční sektor se sotva drží na nohou. Od mezinárodních trhů jsme odřízli tři čtvrtiny ruského bankovního sektoru.[…]

V našem sociálně tržním hospodářství jsou zisky dobré. V této době ale není správné inkasovat mimořádně rekordní zisky, které těží z války a jdou na úkor spotřebitelů. V této době se zisky musí sdílet a nasměrovat těm, kteří je potřebují nejvíce.
Díky našemu návrhu dostanou členské státy více než 140 miliard eur na přímé tlumení negativních dopadů. A protože se nacházíme uprostřed krize fosilních paliv, má také odvětví fosilních paliv zvláštní povinnosti. Obrovské zisky mají i velké ropné, plynárenské a uhelné společnosti. Musí tedy odvést spravedlivý díl – musí poskytnout krizový příspěvek. Toto jsou všechno mimořádná a dočasná opatření, na nichž pracujeme, a patří sem i naše diskuse o cenových stropech. Musíme i nadále usilovat o snížení cen plynu. Musíme zajistit bezpečnost dodávek a zároveň naši globální konkurenceschopnost.

Budeme spolupracovat s regulátory trhu, abychom tyto problémy zmírnili tím, že změníme pravidla finančního zajištění a přijmeme opatření k omezení volatility cen na vnitrodenním trhu. A v říjnu pozměníme dočasný rámec státní podpory, abychom umožnili poskytování státních záruk a zároveň zachovali rovné podmínky. 

Stávající uspořádání trhu s elektřinou – založené na žebříčku nabídkových cen – již vůči spotřebitelům nezajišťuje spravedlnost. Měli by těžit z výhod nízkonákladových obnovitelných zdrojů energie. Proto musíme oddělit dominantní vliv plynu na cenu elektřiny. Z tohoto důvodu provedeme důkladnou a komplexní reformu trhu s elektřinou.“

Zelený vodík může být pro Evropu převratný. Vodík se musí dostat ze specializovaného trhu na hromadný trh. V plánu REPowerEU jsme zdvojnásobili svůj cíl: v Evropské unii chceme každoročně do roku 2030 vyrobit deset milionů tun vodíku z obnovitelných zdrojů. Protože je třeba překlenout investiční deficit a propojit budoucí nabídku a poptávku, musíme pro vodík vytvořit tvůrce trhu. Proto dnes mohu oznámit, že vytvoříme novou Evropskou vodíkovou banku. Pomůže zajistit nákup vodíku, zejména s využitím zdrojů z Inovačního fondu. Bude moci investovat 3 miliardy eur na pomoc s vytvářením budoucího trhu s vodíkem. Tímto způsobem se buduje ekonomika budoucnosti. Toto je naše Zelená dohoda pro Evropu. A všichni jsme v posledních měsících viděli, jak je Zelená dohoda pro Evropu důležitá. Na léto 2022 nezapomeneme. Všichni jsme viděli vyschlé řeky, hořící lesy, extrémní vedra…“

Pro budoucnost našich dětí je nutné, abychom investovali do udržitelnosti a abychom investovali udržitelným způsobem.
Musíme financovat přechod k digitální a klimaticky neutrální ekonomice.
Musíme však také vzít na vědomí novou realitu v podobě vyššího veřejného dluhu.
Potřebujeme fiskální pravidla, která umožní strategické investice a zároveň zajistí udržitelné veřejné finance[…]

Se stejně smýšlejícími partnery dokážeme zajistit normy v oblasti práce a životního prostředí i za našimi hranicemi. Za tímto účelem musíme na prvním místě obnovit naše vztahy s těmito partnery a důležitými regiony růstu. Proto předložím k ratifikaci dohody s Chile, Mexikem a Novým Zélandem a pokračovat budeme v jednáních s významnými partnery, jako je Austrálie či Indie. Zajištění dodávek je ale jen prvním krokem. Stejně kritický význam má zpracování těchto kovů. Globální zpracovatelský průmysl dnes ovládá Čína. V Číně se zpracovává téměř 90 % kovů vzácných zemin a 60 % lithia. Určíme strategické projekty v celém dodavatelském řetězci, od těžby až po rafinaci, od zpracování až po recyklaci. A vytvoříme strategické rezervy tam, kde jsou dodávky ohroženy.“

Zásadní chybou je snaha řešit důsledky a nikoliv příčiny problému. Neřeším-li příčiny, tak problém zůstává, trvá dále. Rozvinu-li tuto tezi, musím chtě nechtě opakovat s Václavem Klausem: „Nesahejte do cen!“ V kapitalistickém systému – a jiný tu nemáme – nese cena zásadní informaci trhu a tomu se nemůžeme vyhnout chceme-li být (na tom trhu) konkurence schopnými. Za tohoto parametru je čirou naivitou domnívat se, že najdeme (kdy?) efektivnější způsob získání energetických zdrojů, než tomu bylo dosud. Stále zapomínáme zdůraznit, že zemní plyn je vedle zdroje energie také cennou surovinou se kterou stojí a padá chemický průmysl, ať jde o výbušniny, plasty nebo hnojiva. Syntéza amoniaku z dusíku a vodíku je obrovský žrout energie, jenže dusíkatá hnojiva zatím jinak efektivně vyrábět neumíme. Vyžaduje totiž katalyzátory (houbovité železo), vysokou teplotu (cca 500 °C) a tlak (cca 25 MPa) čistě na svou iniciaci – molekula dusíku je extrémně nereaktivní. Objev tzv. Haber–Boschovy syntézy amoniaku na počátku 20. století představoval jeden z triumfů průmyslové chemie a měl dokonce geopolitické důsledky. Jenom díky ní země uživí současných sedm a půl miliardy lidí. Bez Haber–Boschovy syntézy se vrátíme do středověku. Při průměrném výnosu na úrovni roku 1900 by sklizeň plodin v roce 2000 vyžadovala téměř čtyřnásobnou plochu. Obdělávaná půda by musela zahrnovat téměř polovinu nezamrzající plochy všech kontinentů, oproti současným asi 15 %. Vodík sice místo ze zemního plynu můžeme vyrábět také elektrolyticky jenže účinnost tohoto procesu se pohybuje okolo 55–60 %. Na výrobu 1 kg vodíku elektrolýzou je zapotřebí 9 l vody a 60 kWh elektrické energie. Dokud se nepodaří zvýšit účinnost tohoto procesu anebo najít jiný efektivnější proces, nemůže vodík z vody konkurovat vodíku ze zemního plynu. Vize, které skládá von der Leyen hold, je jenom vizí do té doby než se podaří převést laboratorní výsledky do průmyslové velkovýroby. Mluví o našich dětech. Má na to právo, vychovala jich sedm. Ale žádný počet vlastních dětí neopravňuje (žádnou) matku, aby hazardovala s jejich budoucností. Maně se mi v hlavě objevují vzpomínky na Magdu Göbbelsovou a její děti, které vychovávala pro tisíciletou Říši. I Ursula von der Leyen je ochotna obětovat nejen děti, ale celou Evropu primitivní rusofóbii, protože o co jiného jde. Celá proukrajinská hysterie je jenom přetransformovaná protiruská hysterie. Ukrajinská vláda je jedna z nejzkorumpovanějších na celém světě, o Evropě vůbec nemluvě.

Nebo jsou ještě jiné zájmy než rusofóbie, které by mohli stát za tím, že jsme najednou s Ukrajinou téměř jeden stát?

Příspěvek byl publikován v rubrice Země Lea K. se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.