Tip na dobrou knížku -Krvavý podzim 1938


napsal Řezníček z Brna

TIP NA DOBROU KNÍŽKU:
Krvavý podzim 1938
Autor knížky: Jiří Padevět
Vydalo nakladatelství Academia, Středisko společných činností AV ČR 2020
Počet stran: 588
 
Těsně před vánočními svátky jsem byl v knihovně, kde v oddělení novinek byla umístěná tlustá kniha s názvem Krvavý podzim 1938. Rychle jsem si tuto knihu prohlédl, ale trošku zalekl jejího rozsahu, protože je to v podstatě podrobná encyklopedie a tak jsem odešel bez této knížky. Druhý den jsem se ale vrátil, kniha tam naštěstí byla, a tak jsem si jí půjčil, jako „vánoční čtení“. Udělal jsem rozhodně dobře…Proto vám její recenzi dnes překládám.
 

Kniha je rozdělena na jednotlivé kraje bývalého Československa, tzn. třináct krajů českých a moravských, sedm krajů slovenských a Podkarpatskou Rus.
Těch mimořádných událostí na Slovensku a na Podkarpatské Rusi nebylo mnoho, ale kapitoly o dění v Čechách a na Moravě na podzim 1938 jsou opravdu rozsáhlé. 
Každý kraj začíná mapkou, kde je vyznačena demarkační linie a pod názvem obce nebo města jsou uvedeny veškeré události, které se tam udály. Bylo to především řádění henleinovců, Freikorpsu a Ordnerů, kteří napadali jednotky československých  bezpečnostních  složek, celníky, pošty a úřady i  české civilisty.  Jejich činnost byla v dnešní i tehdejší terminologii – teroristická: Výpad na nějaké území, odpálení  trhaviny, přepadení,  zabití, založení požáru, odvlečení přes hranice do Německa.
Potom to byly hromadné projevy sudetských Němců. To byly obrovské shromáždění mnoha tisícovek Němců, především v městech a větších obcích, kdy průvody šly a rabovaly české a židovské obchody, vyvlékaly Židy ven na ulici, kde je mučily, aby je pak většinou odvlékli do Německa. Při této příležitosti byly vypalovány všechny synagogy, vždy je v knize uveřejněna fotografie konkrétní synagogy a pak jak hoří, nebo spáleniště.
Musím ale také upozornit, že sudetští Němci bezohledně likvidovali i svoje vlastní lidi a to z řad antifašistů, komunistů a sociálních demokratů. Buď byli tito lidé Ordnery a jednotky Freikorpsu (vznikly na rozkaz samotného Adolfa Hitlera) zabiti, nebo odvlečeni do Německa, kde skončili v koncentračních táborech.
Kniha neobsahuje komentáře ani politické proklamace, ale pouze suše uvádí fakta z policejních a vojenských archívů, spoustu fotografií a dobových článků.
U skoro každé obce je také původní fotografie a je velmi zajímavé vidět, jak se za posledních osmdesát roků dramaticky proměnila zástavba i krajina.
Každý, kdo chce skutečně vědět, co se dělo v pohraničí od 12 září, kdy Hitler pronesl projev k sudetským Němcům, má možnost se seznámit s fakty, doloženými a zdokumentovanými.
Asi nejznámější incident z té doby se odehrál v Karlovarském kraji v obci Habartov. Proto jsem jej vybral do ukázky z knížky, je doplněn bohatou kolekcí fotografii  zabitých českých četníků a zničené policejní stanice.
Ukázka z knížky:
Habartov (Haberspirk)
13 záři 1938, poté co se rozšířila fáma, že jednotky Wehrmachtu obsadily Sokolov, horníci přerušili práci, učitelé poslali děti domů ze škol a na náměstí se začal srocovat dav.
Ten napadl nejdříve poštovní úřad, kde zajal českou úřednici Růženu Pardusovou, manželku strážmistra Jana Parduse, který sloužil na četnické stanici.
Němci jí chtěli nejdříve zastřelit, ale nakonec ji jenom zavřeli do služebního bytu.
Poté napadl dav asi tří set místních Němců a příslušníků Freikorpsu obecní úřad.
Povstalce vedl fanatický nacista Otto Plass.
Povstalci zatkli starostu Antonína Bittnera, sociálního demokrata a místního obecního strážníka Grillmaiera, který byl znám jako stoupenec Československé republiky.
Poté na budově vyvěsili vlajky SdP.
Četníci z místní stanice vyzvali nacisty, aby vlajky sejmuli, ale ti je naopak vyzvali, aby složili zbraně a vzdali se.
Po krátké slovní potyčce se Němci dostali do četnické stanice a četníky fyzicky napadli.
Zřejmě se zmocnili části uskladněných zbraní a v budově se ozvaly první výstřely.
Četníci palbu opětovali a strážmistrovi Janu Pardusovi se podařilo zastřelit Ottu Plasse, který povstalce vedl.
Nacisté zároveň jeho vlastní zbraní  zastřelili praporčíka Jana Koukola.
Po té  Němci četnickou stanici opustili a zahájili  na budovu palbu z okolních domů.
Tři četníci se více než dvě hodiny bránili stonásobné přesile, dokud nacisté nepřivedli před strážnici zmlácenou a na provaze přivázanou Růženu Pardusovou a nevyhrožovali jejím zastřelením.
Po té se četníci vzdali, vyšli ven a dav je začal lynčovat.
Růženě Pardusové byla rozseknuta hlava četnickou šavlí, Jan Pardus byl udeřen do hlavy krumpáčem.
Antonín Křepela, třetí z obránců, byl davem ubit k smrti, jeho tělo bylo prostříleno a vhozeno do šachty nedalekého dolu.
Během lynče dorazila do obce posila dvanácti četnických čekatelů, jež se okamžitě ocitla v prudké palbě, kterou četníci opětovali.
Během této přestřelky byli zabiti Stanislav Roubal a Vladimír Černý.
Po příjezdu další posily třinácti státních policistů z Karlových Varů se podařilo konečně odpor povstalců zlomit.
Během incidentů byli čtyři povstalci zastřeleni..
Manželé Pardusovi byli okamžitě převezeni do nemocnice a zachráněni.
Zavražděným četníkům byl po válce postaven v obci pomník (konec ukázky)
 
Velmi mne překvapil obrovský počet zločinů, kterých se dopustili sudetští Němci. Když vezmu v potaz, že v té době bylo vyhlášeno na území Sudet stanné právo, které ještě násobí tresty za zločiny, nedovedu si představit, že by státní aparát po ukončení války měl začít vyšetřovat každý jednotlivý zločin sudetských Němců. Pokud by tomu tak skutečně bylo, desítky, ale spíše stovky tisíc Němců by museli skončit v kriminále a stovky, ale spíše tisíce Němců by muselo dostat trest smrti.
Tuto knihu, v podstatě encyklopedii doporučuji všem, kteří chtějí opravdu vědět, co s dělo v pohraničí na podzim 1938, speciálně pak paní Lídě Rakušanové a dalším z dobře placených politických neziskovek, jež čerpají zdroje především z Bavorska. Nedělám si ale iluze, že tito se pohrouží do četby, tak jako já  o vánocích 2021…
Pro tyto lidi začíná historie až v květnu 1945, co bylo před tím je vůbec nezajímá.
 
Vlkvů dovětek:
Uvažuji  o tom, jestli  na Kos e neuspořádat sbírku na  zakoupení  několika  exemplářů této knihy, která určitě nebude levná. Následně  do ní  dopsat  věnování za  celou Kosu a její autorský a čtenářský kmen a  tyto výtisky  osobně věnovat  
-Petru Fialovi
-Janu  Lipavskému
-Danielu  Hermanovi
-už zmíněné Lídě  Rakušanové
-pražskému zastupiteli Janu Čižinskému
-poslanci Janu Bartoškovi
-olomouckému arcibiskupovi Graubnerovi
a  dalším  nejznámějším  vciťovačům  se  do nelehké  situace  milých krajanů.
Ale nejspíš  to není úplně dobrý nápad. Oni by ji  nejspíše hodili do nejbližšího  kontejneru na  tříděný odpad.
 
Příspěvek byl publikován v rubrice Hosté. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.