Proč jít k volbám, pokud chcete volit racionálně, tedy volit na základě nějakého dobrého důvodu


Včerejší Kosa  byla věnována  tomu,  že  vlastně  mezi  oběma  kandidáty není zásadní rozdíl, že  si jsou podobni jako vejce  vejci nebo jako  jednovaječná  dvojčata.

I když  při  bližším přezkoumání se ukáže, že…. Ale  to bych se opakoval. V tomhle  textu  chci vyhovět těm z vás, co hledají nějaký praktický důvod, proč upřednostnit jednoho z nich na úkor  druhého,  ať  si propaganda tvrdí  co chce  nebo ať se  vám  krev  vaří v žilách díky  stupidní  masírovce, zejména těch jedině  správných daleko nad  bodem varu.

Jsem  totiž  volič  tohoto  typu. Tedy normálně.  Ale  tentokráte… No tak o tom až v paralelním článku. Teď zůstaneme  u chladného racia a technokratického pohledu  – kdo z těch dvou je  schopen střízlivému a  myslícímu  občanovi nabídnou více, jestli vůbec  něco? Tvrdím, že  ano a  že dokonce oba  dva!

Nejdříve zopakuji jednu z tézí  ze včerejška:

Oba  pocházejí z protekčních komunistických rodin, které jim umetly  velmi  pečlivě  cestu k té nejvyšší karieře  v bývalém režimu.

Oba  získali na tu dobu a možnosti výborné vzdělání. Oba  vedle  toho dostali  naděleno do životní výbavy mnohostranné schopnosti, vysoce převyšující běžný průměr, oba jsou velmi pracovití, houževnatí a cílevědomí. Oba  dva  dokázali své schopnosti  více  než skvěle  využít  v nových podmínkách.  Oba  udělali záviděníhodné kariery. Tohle  nelze  oddiskutovat,  ať  už si o Pavlovi nebo Babišovi myslíte  cokoliv.

Tlachy a  bláboly o tom, že jeden je  garantem prozápadní orientace a  demokracie, zatímco ten druhý  nás  zaprodá Moskvě a Pekingu  a zavede  tu  autokratický režim   jsou skutečně jen drzé a  tupé  kecy. Pro naprosté hlupáky. A že jich  zjevně  v Česku běhá  neskutečné množství.Nic  víc.

Myslím, ale  že  popřevratové kariery obou  také snad mohou leccos  naznačit směrem k volbě , pro ty co hledají racionální důvody. 

Pavel, jakožto symbol demokracie, se realizoval v  armádě. Více už dosáhnout nemohl. Co to  přineslo republice a jejím občanům? Jak ten přínos  změříme, jak jsme  jej pocítili? V  čem jsme se  za jeho velení AČR a NATO zlepšili? Jaký  profit  z jeho kariery  získala  republika a její občané? Za sebe  říkám, že  v Afghu bojoval pod Kábulem za Prahu a pak přihlížel kolektivnímu zdrhnutí NATO  z této země. Karieru dělal pro sebe , jako  každý , když to napíši decentně  – condotier.

Jsou jeho zásluhy o  Českou republiku  větší než ty polistopadové  Babišovy, jak nám je  vtloukáno do hlavy. Doslova a  do písmene?

Babiš po  převratu vybudoval zemědělsko průmyslové imperium. Netuším, jestli zaměstnává  20,50 nebo snad  100 tisíc lidí. Ale  v každém případě  hodně. Agrofert zřejmě  patří mezi deset největších zaměstnavatelů v  zemi. Babiš  to přirozeně  nedělal pro nějaké lidi, ale  sám pro sebe a  pro svou rodinu.To je bez debat. Totéž jako Pavel v  armádě. Ale  ročně  vyplácí obrovské sumy  na mzdách, sociálních a  zdravotních odvodech. Na  komerčním úspěchu  Agrofertu závisí  životní úroveň desítek tisíců rodina  celých regionů.  A za  existenci Agrofertu odvedl jistě  už  hodně  přes  100  miliard na  daních. 

Neustále je  těmi a vždycky  jedině  správnými hlásáno,  že  ksou hybnou silou demokratických systémů a  obecného pokroku! A když  teď  dochází na lámání chleba?  Tak onen superkapitalista, který naplňuje  vizi lumpenpravice  je  vyslovené  zlo a ten ze  státního molochu, kdo jednou přísahá tomu a jindy onomu,  kdo ve  velkém nárokuje  zdroje, vytvořené soukromým sektorem je za  hrdinu a  zachránce? Žiji snad  v nějakém bizarním snu?

Zeptám se – kolik vytvořil po Listopadu  pracovních míst generál Pavel a  kolik odvedl  za  své lidi svou činností  na zdravotním a sociálním pojištění? Kolik dokázal zaplatit  na všech typech daní  svou obecně prospěšnou ekonomickou  činností? Jakými vytvořenými hodnotami se může pochlubit?

Nedělám si iluze  ani trochu o Babišovi. Daňově jistě tvrdě optimalizoval, všude, kde to šlo i nešlo. Ale na rozdíl od ostatních oligarchů  neutekl před  českým berňákem ve  velkém do daňově  přátelštější ciziny  typu  Holandsko, Kypr, nemluvě  o Britských panenských ostrovech, Jersey  a podobně. Mluvím o jeho rozhodujícím byznysu, tedy o skupině  Agrofert. Nikoliv  o drobných v Pandora Papers.

Už tohle poskytuje  celkem slušné racionální vodítko.

Popišme  si teď  ale  ve zkratce  to nejdůležitější  – k čemu vlastně prezidenta  máme a jaké jsou jeho nejhlavnější pravomoci. Protože  tohle  si nakonec  zvolíme! O tomhle  to všechno je!

Já to vidím tak,  že  prezident  je  v podstatě  ceremoniální  figura. Kromě  okamžiků  kdy je země   ve vážné  krizi nebo  když  hrozí nějaké velké nebezpečí pro stát.

Jinak je  to v podstatě jen  reprezentativní postava.

Takže  zásadní  otázka  zní  

Kdo z těch dvou je  lepší krizový manažer? 

A nejde o lecjaký krizový management!  Ten NENÍ  srovnatelný  s krizí  v byznysu. A  troufnu si i říci, že  ani někde  v oblasti  armády.

Nepochybuji ani chvilku, že  kdyby  Babiš  řešil nějaký existenční malér  v Agrofertu, že  by obstál a zvládl jej. Jistě za  posledních 30 let se  do těchto situací dostal opakovaně.

A podobně by to zmistroval  i  Petr  Pavel na  nějaké armádní úrovni. Byl  na to celý  život  trénován.

V obou případech  platí,  že  by  ty  krizové situace  v byznysu nebo  armádě  řešili autokratickým způsobem, rozhodnutí by bylo jen jejich a  omezení nějakými zájmy druhých, třetích, čtvrtých až třeba  pětadvacátých stran by neexistovaly  buď  vůbec nebo by se  snadno eliminovaly.

Existenční  krize  České republiky  je zcela jiný příběh!  Přesvědčili jsme se  o  tom v roce  1938, 1948, 1968. Kdy  se  diametrálně  lišilo to, co se jevilo jako správné od toho, co bylo v  dané chvíli, při zohlednění  všech nebo většiny  fatálních  faktorů  – možné!!!!

Poslední takový moment  přišel s  covidovou pandemií! Kdy  šlo o dosud  zcela  neznámé  vážné onemocnění, které se  bleskově  šířilo světem. S nepředvídatelnými důsledky.

Dnešní lumpenvláda  kritizuje  Andreje  Babiše. Za to jak si při covidu počínal. Já také.  Ovšem z jiného úhlu než  Fiala and Obludárium.  Za mne  Babiš  zvládl první nápor a pak z politických důvodů, aby na něj tehdejší opozice nemohla,  vše promrhal!!!

Ale covidové  kritice jej podrobil i Pavel. Ptám se  – jakým právem?! Jak on se podílel na řešení  problému? Čím přispěl????  Generál po boji! Doslova.

Ale  tohle je marginálie! Nedůležitá. Chci jen říci, že zatímco  u Andreje  Babiše zkušenost  s nouzovým krizovým managementem existuje, u Pavla nikoliv. Jen přísliby.  

Nedělám Babišovi v tomto směru  advokáta. Jsem s jeho celkovým covidovým výkonem nespokojen. Ježe on  už si  krizový politický management , kdy musel brát ohledy  na politické soupeře, nálady a mínění obyvatelstva, ekonomickou situaci a možná  tisíc  dalších faktorů  – vyzkoušel. Pavel ještě ani ťuk. Což ovšem neznamená,  že by  v krizi musel obstát  hůře.  V tomto ohledu mu docela  věřím. Jde o osobní stanovisko.

Nicméně jen  jedno ze  třech hlavních, které  vám v tomto sloupku  hodlám nabídnout. 

Vy co chcete  opravdu volit  racionálně, tak aby  to  dávalo nějaký logický smysl  si odpovězte prosím  na  otázku

Kdo z těch dvou se vám jeví  jako případně lepší krizový manažer

  v klidu a především sami!!!!

Takže  první ze tří  racionálních důvodů pro volbu jednoho nebo druhého je za námi.

Zbývají další dva. Ty  se  váží na obě nejdůležitější prezidentské pravomoce:

1-navrhování  členů  gremia  Ústavního soudu a jeho předsedy, stejně jako jmenování  šéfů Nejvyššího a Nejvyššího správního soudu

2-samostatné jmenování členů  bankovní rady  ČNB a  jejího guvernéra

Tohle  jsou zcela  výjimečné kompetence.  S mimořádným dopadem  na  fungování  země!   Zatímco na onen už zmíněný krizový management vůbec  dojít  nemusí, tak  tyhle dvě  věci  v pátek a  v sobotu  volíme a rozhodujeme o nich!!!!

Opakuji  – jde  o  klíčové  kompetence, které  republiku ovlivní  více  než  co jiného. Osobně  bych  řekl, že  daleko rozhodněji než třeba příští volby.

Pojďme  si je  tedy projít jednu po druhé:

1-navrhování  členů  gremia  Ústavního soudu a jeho předsedy, stejně jako jmenování  šéfů Nejvyššího a Nejvyššího správního soudu

Současný  končící předseda  ÚS  Rychetský  v roce  2010 v podstatě provedl se  svým tehdejším senátem puč. Tragikomicky je třeba dodat  – ústavní puč. Tehdy  vyhověl stížnosti poslance, lépe  řečeno  Jidáše   než poslance  Melčáka, že byla krácena  jeho práva, když parlament speciálním zákonem, tehdy  z kategorie  ústavních, rozhodl o zkrácení svého mandátu a vypsání předčasných voleb.

Ústavní  soud  je ve  svém rozhodování ústavou omezen a  zákonodárce mu zakázal rozhodovat o ústavních změnách a zákonech. Rychetský a spol. to tehdy  obešli prohlášením, že ne každý zákon, který Sněmovna  nazve  ústavním, takový opravdu je. Ursurpoval si tedy pravomoc, kterou mu tvůrci ústavy VĚDOMĚ  ODEPŘELI! A přisvojil si ji.  Od té doby je  třetí, nevolenou, tedy  JMENOVANOU  komorou parlamentu. Která má  vždycky  finální slovo, které u nelze  nijak zvrátit!

Prezident navrhuje kandidáty, senát schvaluje. Když někoho prezident  nenavrhne může  se zbylých 10,5 obyvatel země postavit na  hlavu, ale ústavním soudcem se nestane. A  nyní jsme v situaci, kdy  více  než nadpoloviční většina, včetně předsedy ÚS  bude  obsazena  nově. Právě  v době mandátu příštího prezidenta.

A tady je jasné,  že  Pavel půjde  na  ruku lumpenpravici a poskytne jí  výraznou dominanci  v senátu ÚS. Na  dalších 10 let. Babiš  by si počínal, nechci  říci opačně, leč  daleko uměřeněji a tím i rozumněji.

V tomto bodě není nad  čím váhat a dumat!

A co

2-samostatné jmenování členů  bankovní rady  ČNB a  jejího guvernéra?

Tady už  prezident  nepotřebuje vůbec nikoho!  Žádná volba nebo kontrasignace! Nic. Jen to, že ON VYBERE a ON JMENUJE!  Finito.

V normálních  časech se nic  zásadního neděje. Pravidla  jsou nastavena a  furt  se práší za kočárem. Maximálně  dojde k něčemu takovém,u  jako předvedl  bývalý  guvernér  Singer  asi  před  šesti roky, kdy uměla oslabil kurs  koruny, aby pomohl vývozcům. A  v dnešní době  šílené inflace se ukázalo jeho tehdejší, za mne tehdy neodpovědné rozhodnutí, jako geniální. Vytvořil totiž  mimořádně vysoké devizové  rezervy, z nich  těží  současná  bankovní rada  při své nesmyslné  „protiinflační“  politice.

A opět  pro bankovní radu platí totéž, co pro Ústavní soud. Řadě současných členů, dokonce opět asi nadpoloviční většině, končí  mandát a prezident provede  nová jmenování.

Což  je  normálně  velmi  důležité, ale v  dnešní kritické inflační situaci přímo osudové!

Co můžeme  od  obou protagonistů  čekat.

U  Babiše  je to zřejmé. Ten se nechal slyšet,  že  je pro politiku současné ČNB, tedy nezvedání sazeb a ponechání  inflačnímu běhu  volnou  ruku.

Jenže takový MMF se dostává „do křížku“ právě s ČNB. Fond totiž argumentuje, že za účelem rozhodného zkrocení inflace je třeba dalších zvýšení základní úrokové sazby ČNB, a to rychle. Tak se podle něj docílí snížení vysoké inflace, což ji střednědobě nakonec umožní vrátit na dvouprocentní úroveň cíle ČNB, a zároveň se tak sníží riziko, že inflační očekávání přestanou být ukotvena. 

Za mne správně.

Jenže  chtějte  od majitele  Agrofertu  s mnoha  desítkami miliard  úvěrů, aby  kývnul na  zvýšení úrokových sazeb! Podle  poslední  účetní  uzávěrky  k 31.12,2021, viz  strana 92 si skupina napůjčovala  více než  33 miliard. Zvýšení úroků o  1% představuje  zvýšení nákladů o 330 milionů Kč. což je  asi tak rovnou 6% celkového konsolidovaného zisku skupiny!

U Pavla  tenhle  blok neexistuje. Logicky. nepodnikal a nepodniká. Navíc  jeho ekonomickými poradci  jsou  pánové  Tůma a  Marek. První je  bývalý exguvernér  ČNB druhý pracuje ve společnosti Deloitte na pozici hlavního ekonoma a ředitele v oddělení Clients & Markets. K oběma  chovám velký respekt.

Tady nelze pochybovat,  že by  asi jediným kritériem pro jmenování  představovala odbornost. A nejspíš  bankovní  rada  jmenovaná  Pavlem by  inflaci, která  nás  doslova  ničí a ruinuje, potlačila  daleko razantněji  než  ta Babišova.

A  věřte, že  inflace je mimořádné zlo! Protože je  zákeřná!

Už slyším  – tak tos nám vlku pomohl…. Tos  nám to usnadnil…

Nejde o to,  něco usnadňovat. Dávám jen  přísně  racionální důvod  pro volbu jednoho nebo druhého!

Jste  dospělí, plnoletí a informovaní. Rozhodněte  si sami kdo podle  vás

-bude  v nouzi lepším krizovým manažerem

a  co považujete  za důlelžitější

-obsazení Ústavního soudu

nebo

-bankovní rady ČNB

To zvládnutí krize bych opravdu nechal na  vás. Kdybyste  se mne ovšem zeptali, co z těch  dvou dalších kritérií  mi přijde důležitější, odpovím, veden profesionální deformací  – to druhé. Ale jen o chlup. A nikomu nic nevnucuji.

Ale  ještě  neskončím, ačkoliv  jsem původně  hodlal.

Napadla mne ještě jedna  drobnost.

Andrej Babiš, jak známo, si   platí celou kampaň  sám!  Je to tedy  skutečně NEZÁVISLÝ  KANDIDÁT. Jediný, který se za dobu  existence přímé prezidentské  volby  vůbec kdy objevil…

Pavel bez problémů sehnal  50 milionů pro prvé  a 10 milionů pro druhé kolo. Soukromé úspory nepochybně neriskoval. Nejde o světoborné  love, jakkoli  jsou pro běžného člověka  z říše  snů.

Nicméně  jde  o sponzoring  velkých  částek.  Které  nikdo nevytáhne  z vlastní kapsy  jen tak……

Pavel sice rázně popřel, že by po volbách  někomu  něco na revanš..  Ale  věřte  člověku, který přísahal, navíc  jako člen KSČ, že k obraně  socialismu  obětuje  třeba  i svůj život. A to bez váhání…

Ne nehledám  argumenty proti Pavlovi. Takhle  tenhle  text nefunguje. Tohle je  reflexe  doložitelných  zkušeností  z jeho životopisu.

Takže  vy co chcete  volit na základě tvrdých  faktů a podle  reálných problémů,  máte  vše, nač  jsem přišel. Blbosti typu   manželství stejnopohlavních párů, vyznamenání pro Mašíny a tisíc  jiných  ptákovin z televizních debat  nechám České televizi, Nově  Primě a podobným. To je doopravdy o ničem. Platí jen schopnost zvládnout krizový management,  obsadit  co nejlépe  Ústavní soud a  bankovní radu. A nevracet svým sponzorům nějakou malou domů.

Hledáte  li důvody  pro racionální volbu jednoho nebo druhého, nabídl jsem  vám právě všechny relevantní.

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.