Težká schíza českého voliče, aneb „pěkná“ skoro čtyřka pro Fialu a Obludárium a to nikoliv z chemie


Scénu  z Marečku podejte mi péro, kdy  zoufalí spolupracovníci  motivují  deklasovaného Sováka, co by  old timer studenta večerní průmyslovky z donucení motivují  k dalšímu pokračování,  že jako na lepší příští je zaděláno, mezi mračnem kulí a  sardelí, pěknou čtyřkou  z chemie, známe všichni. Patří ke zlatému pokladu tuzemské kinematografie.

A nenapadlo mne  nic originálnějšího,  než konstatovat,  že  Fiala  a Obludárium dostalo  pěknou skoro čtyřku od  občanů v nedávném průzkumu, jak  ti vidí  jejich bačování téhle nešťastné  zemi.

Vše perfektně  zachycuje  zpráva z výzkumu STEM pod názvem

VYSVĚDČENÍ SPOLEČNOSTI 2022: Lidé hodnotí oblast sociálních jistot nejhůř za posledních několik let

a pro  Fialu a Obludárium je  to těžký a velmi neradostný  výplach!  Já na jejich místě  bych opravdu lezl kanály a  ne  vystavoval  věčně  papuly  a cenil dásně  v televizi.  Jenže  je fakt,  že  hroší kůže není vlkům, na  rozdíl od papalášů,  dána. S  tím nic nenadělám.

Aktuálně česká veřejnost nejlépe hodnotí zdejší kvalitu zdravotní péče a práci obecních nebo městských úřadů. Téměř u všech sledovaných oblastí ovšem od minulého roku došlo k jistému propadu hodnocení. Jako horší tak lidé především vidí své sociální jistoty či vyhlídky do budoucna. Rovněž v případě vnímání politické reprezentace pozorujeme další zhoršení. Češi udělili za poslední léta největší množství špatných známek jak práci dosluhujícího prezidenta, tak práci stávajícího premiéra, kriticky se staví i k činnosti parlamentu.

Citovaný výzkum neziskového ústavu STEM (www.stem.cz) byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 4. ledna až 15. ledna 2023. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl soubor 1089 respondentů v kombinaci online a osobní dotazování (CAWI+CAPI).

Každoročně začátkem nového roku STEM žádá občany, aby vystavili vysvědčení fungování společnosti. Jednotlivé oblasti života dotázaní hodnotí stejně jako ve škole – na stupnici od jedničky do pětky, kde jednička je známkou nejlepší a pětka nejhorší.

Jako v předchozích shrnutích výsledků nabídneme dvojí perspektivu. Průřezový pohled na vysvědčení představuje aktuální žebříček problémů naší společnosti. Dlouhodobé srovnání současné situace s výsledky minulých let ukazuje vývoj, a především změny v posledním roce, kdy dění ve společnosti zásadně ovlivnila válka na Ukrajině, energetická krize, nárůst inflace a v závěru roku také kampaň prezidentské volby.

1. Pořadí problémů naší společnosti

Nejlépe Češi stále hodnotí kvalitu zdravotní péče a práci obecních a městských úřadů (dříve dlouhodobě nejlépe hodnocená oblast). Rozdíl v hodnocení zmíněných oblastí je nepatrný, obě hodnotí známkami jedničkou nebo dvojkou shodně přibližně 42 % občanů. Konkrétně hodnocení kvality zdravotní péče se ovšem v porovnání s loňským rokem vrátilo zpět na hodnoty z doby před koronavirovou krizí, vloni totiž udělilo této oblasti jedničku nebo dvojku 54 % veřejnosti.

Dalšími dobře hodnocenými oblastmi jsou péče o bezpečnost občanů, možnost uplatnit vlastní schopnosti a zajištění občanské svobody (zhruba třetina občanů vždy tyto oblasti známkovala jedničkou nebo dvojkou). Lidé jsou dále poměrně spokojeni s vyřizováním záležitostí na úřadech a s prací krajských úřadů.

Nejhůře lidé, podobně jako v předchozích letech, hodnotí politickou reprezentaci země. Nejvíce Čechů uděluje čtyřku nebo pětku práci prezidenta (68 %), v minulém hodnocení tak učinilo 63 %. Více než tři pětiny občanů jsou dále nespokojeny s činností vlády, tři pětiny pak s prací premiéra a parlamentu a rovněž s činností politických stran. Veřejnost je také dlouhodobě nespokojená s výsledky privatizace (dříve tradičně nejhůře hodnocená oblast ovšem nepříliš reflektuje současné dění).

2. Trendy vývoje

Ve sledování vývoje se zaměříme zejména na srovnání pohledu české veřejnosti na stav společnosti v roce 2021 s jejím zpětným ohlédnutím se za rokem 2022. Nynější posun veřejného mínění je ovlivněn současnou ekonomickou situací, energetickou krizí a také prezidentskými volbami, přičemž k jistému zhoršení v současnosti došlo téměř u všech sledovaných oblastí (výjimku v tomto ohledu představuje pouze možnost dovolat se práva u soudu). Zaměříme se na nejvýraznější změny. Nejdříve se podívejme na oblast sociálních jistot a na to, jak Češi pod vlivem zmíněných událostí hodnotí své vyhlídky do budoucna.

V případě sociálních jistot došlo k významnému zhoršení a občané tak udělují této oblasti v průměru nejhorší známku za posledních několik let (horší než při hodnocení v roce 2016). Přesto byla období (především 2008 až 2013), kdy lidé vnímali zajištění sociálních jistot ještě kritičtěji.

Podobně je tomu i v případě vnímání vyhlídek do budoucna. I v rámci této oblasti jsme zaznamenali propad jejího hodnocení na úroveň blížící se hodnotám z počátku roku 2012.

Propad hodnocení je rovněž patrný v oblastech podmínky života starých lidí a podmínky života mladých rodin, u nichž v posledních letech docházelo k postupnému zlepšení. Průměrné hodnocení podmínek života mladých lidí se tak v současnosti vrátilo na hodnotu, která byla zachycena v roce 2011. Podíl občanů, kteří této oblasti nyní udělují čtyřku nebo pětku, je 57 %. Větší míru zhoršení průměrného hodnocení můžeme vidět u vnímání podmínek života starých občanů, byť je podíl špatných známek menší než v případě oblasti podmínek života mladých rodin (53 % občanů je hodnotí 4 nebo 5, v minulém hodnocení to bylo 45 %).

Další posun hodnocení k horšímu vlivem většího počtu špatných známek sledujeme u oblastí týkajících se politického života naší společnosti.

Podobně jako při loňském známkování jsou totiž lidé znovu o něco kritičtější k práci prezidenta Miloše Zemana. Při hodnocení jeho práce v uplynulém roce mu 45 % Čechů udělilo pětku a více než pětina veřejnosti čtyřku. Z následujícího grafu je patrné, že se jedná o dosud nejhorší hodnocení, které mu veřejnost za dobu jeho působení ve funkci vystavila (známku 4 nebo 5 mu dohromady uděluje 68 % lidí).

V dlouhodobé perspektivě je možné říci, že hodnocení práce dosluhujícího prezidenta Miloše Zemana bylo rozkolísané a proměnlivé, ovšem od roku 2020 začalo docházet k jeho jednoznačnému propadu až na nynější dosud nejhorší úroveň (průměrná známka 4,0).

Hodnocení práce parlamentu naopak bylo dlouhodobě poměrně stabilní s tendencí mírného zlepšování od roku 2013. Za poslední tři roky je ovšem patrné značné zhoršení, přesto si parlament v průměru vede lépe než hlava státu.

Co se týče hodnocení práce premiéra, došlo ke značnému nárůstu části Čechů hodnotících premiéra pětkou (40 % oproti 25 % v minulém hodnocení). Tendenci kriticky hodnotit práci současného předsedy vlády Petra Fialy mají především voliči opozičních stran, nejvíce hnutí SPD (součet čtyřek a pětek činí 84 %) a hnutí ANO (78 %). Poměrně dobrého hodnocení se mu naopak dostává od voličů obou vládních koalic, nejlépe si vede u příznivců své členské SPOLU (KDU-ČSL, ODS, TOP 09), pouze jedna pětina z nich ho ohodnotila čtyřkou nebo pětkou.

Následující graf ukazuje dlouhodobý trend v hodnocení práce premiéra a činnosti vlády od roku 2001. Zde vidíme, že hodnocení práce premiéra kopíruje hodnocení činnosti vlády.

V porovnání s minulým hodnocením je česká veřejnost rovněž o něco kritičtější k vnitropolitické situaci a stavu demokracie, propad vnímání však již není tak značný jako v období koronavirové krize.

Přeskočme  hodnocení Zemana. Je takové jaké a zcela zasloužené!  Už jenom nejzarytější svědci Milošovi  jsou ochotni mu ještě  dát  za 1 nebo 2, ačkoliv  netuším za co. Ale  ten mne nezajímá. To je  chodící a mluvící politická mrtvola.

Věnujme  se  tomu ostatnímu.

Superpremier, respektive  zastupující ukrajinský protektor  v Praze je na tom jen malinko  lépe a po hrůzovládě  Nečase a jeho famiglie je jak on  tak Obludárium široko daleko občany nejhůře  hodnoceným týmem vládnoucích knechtů!

Nic nového pod  sluncem. Kosa tohle  razí  od vzniku a instalace  Obludária!!!  Nyní je to potvrzeno statistickými daty. Nemá  smysl se nějak zásadně  rozepisovat! Všechno vidíte  a čtete a  já necítím potřebu  vám to nějak předžvýkat. Nejsem Česká televize. Spoléhám na  váš  rozum.

Co mne  ale  zaujalo jaksi navíc  je  tohle:

Jakž takž  slušné  hodnocení  tam dostali pouze  dva segmenty

  • zdravotní péče
  • práce městských/obecních úřadů

a se zahmouřením obou očí ještě bezpečnost občanů

Dodejme  zatím!  Speciálně  u té zdravotní péče. Tady předvídám a očekávám během příštího roku a  půl tvrdý  nájezd  luumpenpravocového Obludária  na  přechod  k částečně placenému zdravotnictví. Někde se prostě  na priority soudruha  generála, dnes  moudrosti futrála a zastupujícího  ukrajinského protektora  v Praze  vzít  musí!!! To dá  rozum. A ušetřit lze zejména  na  důchodech a  zdravotnictví… Jinde  nijak zásadně.

A  práce městských/obecních zastupitelstev?  tak to funguje  jen proto, že  na ty místní poměrně  dobře  vidíme. Když  jde ovšem o větší celek, zejména Prahu,  tak dohled končí. Viz „vyjednávání“  o budoucím vedení města, kde se  chlapci a  děvčata  stále nemohou  dohodnout,  jaksi rozparcelovat těch více  než 100 miliard  městského rozpočtu.
Ta bezpečnost také  dostane  časem pořádně na  frak! Jen co dorazí za  svými  rodinami ostřílení  ukrajinští váleční veteráni. Čeká nás  totéž, co ostatní  emigrantské destinace po scelení rodin příchodem  jejich mužských  částí.  Ale mrkněte se  od poloviny  žebříčku dolů. Míním od položky  sociální jistoty  níže!

To je naprostý  debakl. Kladné hodnocení  pod 20% a v závěru – od položky  činnost  vlády  už  naprosto alarmující  stav a hodnocení!!!

Opravdu být  členem téhle  vlády, přemisťuji se  zásadně pražským podzemím a   nemám na mysli metro!

Debakl!

A přesto je  český  volič  v těžké, pro mne nevysvětlitelné schizofrenii!!!!  Domácí  politickou, ekonomickou, právní a sociální situaci viděl, navíc  přesně  před prvním kolem prezidentek  takhle,  aby  nakonec posla na Hrad vší moudrosti futrála!!!

Protože  holt  má  elegantně  prošedivělý  fous!!! A bude  dobře  vypadat na známkách…..  Je to přece  štramák!!!!

Tohle nikdy nepochopím….  To je nad moje limity. A už to tak zůstane. Mohu jen bezmocně  lomit  rukama – lidi zbláznili jste se? Vidíte  svou situaci a svou republiku takhle  a  zvolíte  si Pavla?????

Většina  národa  se prostě zbláznila.

Ovšem když na  to hledím, tak nemohu přeci jen nakonec  abstrahovat od  Zemana!!!!

Přeci jenom si trochu proberme  tuhle grafiku:

Vidíte  ten drtivý  propad  Zemanova hodnocení až skoro k nule kladných?  Žádný  div. Po těch názorových veletočích posledního roku a půl, aby se dostal na papalášské  fotky  v době  českého předsednictví EU.  Prostě, nakonec, jak jsem dlouhodobě psal, podvedl svoje  voliče.

Teprve  teď mi došlo,  že   jsem sice hledal všechny  vážnější důvody proč  Babiš prohrál v poměru 2:3, ale jednu  zcela opomenul   – to, že  Babiše podpořil Zeman. Klasický polibek smrti. Zeman  už  v podstatě  nedisponuje žádným voličským elektorátem. Kdo má rozum, utekl od něj. Protože se  cítí zklamaný a podvedený. Za  to je spousta těch, co to Mlhovi chtěli natřít a nevolili by nikoho, za nějž Zeman ztratil dobré slovo. I kdyby  to snad  byl archanděl Gabriel!!! Tohle  byla nedílná  součást  té obrovské averze  vůči  Babišovi!!!

Z toho grafu  to  vyplývá  více  než jasně! Ostatně – tohle jste  na Kose  četli, že kdyby  byl posledně vyhrál Drahoš,  pak jsme futrála na Hrad  v žádném případě  nenfasovali!

Nicméně  to je už jen co by kdyby. A na to se nehraje. Ale  schíza  českého voliče je naprosto nevídaná  a  nepochopitelná!

A aby vše opravdu bylo naprosto nepochopitelná, co se  v DUTINĚ  lebeční českého voliče  odehrává, tak jiný  agentura  pro výzkum veřejného mínění, tentokrát  CVVM přišla s  dalším výzkumem – zkoumala, jak si  u veřejnosti stojí tuzemští politici ohledně  důvěry. A vyšlo jí tohle:

Výstřižek

A vzápětí jsou  volby a co udělá  týž  občan?  Sestřelí  Babiše a  zvolí Fialova  kandidáta  v poměru  40:60!!!!!

Něco je  špatně!  Buď  STEM a CVVM  dělají svůj  byznys  úplně  špatně nebo český  volič  je  cosi  jako černá  díra!  CO se dostane do jeho blízkosti  to spolkne  a zapomene. Nebo možná obojí!

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.