Pravidla radikála

článku  pana  Lea. K. z  20.06.  mne  zaujal  tzv. Pravidla  radikála definovaná  americkým  politologem  Saulem Davidem Alinskym a  to  do  té míry,  že  je  chci mít  na  očích   a  okamžitě  kdykoli  přístupná,  aniž  bych musel nějak složitě  lustrovat  archiv  Kosy.  Jde o  soubor  jednoduchých  definic,  jak  manipulovat  s veřejností  a   politickými  soupeři.  Přirozeně,  že  každý  člověk,  který s e zajímá  o politiku a zejména  o  to, jak  funguje, minimálně podvědomě většinu  bodů  tuší a  vnímá,  nicméně  jde  o  celkovou  definici,  navíc, stručnou,  jasnou  a  přímočarou.  Na Kosu  tato pravidla  nedávám proto,  že ji podle  nich  chci  snad  řídit, nýbrž  jako  informovanou  výstrahu  pro  všechny  návštěvníky  Kosy ve  smyslu  – tohle  na  vás  zkoušejí a budou  zkoušet.  Uvědomte  si  to,  než zaujmete  jakýkoli  politický  postoj a  začnete  jej  do krve  hájit! Já  sám  žádné politické  ambice a  aspirace  nemám.

Pravidla

1. „Tvou zbraní není to, co máš a znáš, ale hlavně to, co si o tvých schopnostech myslí oponent“

2. „Nikdy nepřeceňujte znalosti svých voličů!“

3. „Pokud je to možné, vracejte se neustále na téma jehož odborné znalosti oponent nemá.“

4. „Svou vytrvalostí a důsledností donuť oponenta jednat podle tvých pravidel.“

5. „Nejmocnější zbraní je výsměch.“

6. „Používej takovou taktiku napadání oponenta, kterou si tví lidé užívají.“

7. „Taktiku včas měň, protože ta, co se vleče příliš dlouho, se stává brzdou.“

8. „Udržuj oponenta pod tlakem. Nikdy nepolevuj. Neustále vyváděj oponenty z rovnováhy novými nečekanými útoky.“

9. „Používej hrozeb. Hrozba je obvykle děsivější než samotný děj. Představivost si dokáže vymyslet více dalších důsledků než jakýkoli aktivista.“

10. „Pokud budeš něco tlačit dostatečně tvrdě, důsledně a dostatečně nahlas, budeš nakonec vnímán veřejností pozitivně.“

11. „Pokud čelíš útokům z druhé strany, můžeš to obrátit ve svůj prospěch tvrzením, že jde o kampaň, která má umlčet tvá odhalení.“

12. „Nikdy nepřiznávej oponentovi jakýkoliv, byť sebemenší úspěch. To by tě vzápětí oslabilo.“

13. „Zvol si terč, personalizuj ho a útoč na konkrétní lidi a nikdy ne na instituce.“