Základní zákony Kosy

Kosa Nostra je svobodný portál. Chce být širokonázorový, otevřený pro všechny , kteří mají co říci. A ohledně publikování se řídí dvěma základními zákony:

1- zákon autorský

měřit všem stejným metrem. Tedy jak těm, kterým  fandím, protože každý z nás  má nějaké preference, tak těm, které nemám rád.

Tenhle přístup považuji za alfu a omegu každého autorského článku a pohledu.  Bez něj by Kosa byla jen propagandistickým plátkem. Což nehodlám připustit.

2- zákon čtenářský

Dobrým autorem není automaticky ten, s jehož názory souhlasím nebo mohu souhlasit!

Budu rád, když si tuto zásadu osvojí co nejvíce čtenářů. A  bude je prakticky aplikovat. Zejména tak, že se bude zamýšlet nad argumenty  těch, s nimiž jsou v rozporu názorově. Jsem si jistý, že  tím získají daleko více, než pokud se uzavřou na své názorové pozici a budou na ní slepě trvat. Už proto, že  zkoumání argumentů protistrany automaticky neznamená převzetí jejího názoru.