Hymna Kosy

Rozpušťaju še nam drustva, rozpušťaju statki,
každi chce i co ňe joho, nastavaju zmetki.
Mojej Marčoj še zaš ušla iba jedna kravka,
ňezostaňe už na bľizku veru žadna travka.

Ref.:
Za rana je najľepšejši, za rana je rosa,
vtedi še mi po travičkoj šumňe šmika kosa.
Košeňe je muj koňičok, ja košim i v noci,
mi gadžove tak robime, jak tote otroci.

A travičku premeňime na pachňace šenko,
chto vižeňe našoj Kešoj pulňejše vemenko.
A Mariška še už vidzi, jak už mľičko ľiga,
ľenže išťe bars ňetuši, kravka s nošku virga.

Ref.

Bo Kešička sebe zvikla nad automatom stac,
ňeda sebe predsa teraz na vemiačko šahac.
Každe rano, každi večar navščevuje J-Z-D
tota Keša milovana privedze nas do bidi.

Ref.

Ale kravka sebe zvikla ľem na mojo ruki,
každe rano, každi večar preživam ja muki.
Naj mi nikto ňehutori, že je krava glupa,
kec vona ku vemiačočku pušťi iba chlopa.

Ref.