Vtip na tento den

jeden převzatý  z Kurzy.cz

Pokračování textu

Rubriky: Politické vtipy | Štítky:

25. výročí umlčování pravdy a ztráty svobody slova

napsal Leo K.

25. výročí umlčování pravdy a ztráty svobody slova

Karel Kosík je pravděpodobně nejoriginálnějším z novodobých českých filozofů. Přestože od vydání jeho patrně nejslavnější práce Dialektika konkrétního uplynulo již padesát jedna let, domnívám, že má Kosíkovo myšlení i v současné době stále co nabídnout. Důkazem mohou být jeho četné filozofické eseje, vznikající od počátku šedesátých do konce devadesátých let, v nichž se Kosík z nejrůznějších úhlů pohledu neustále navrací ke svému ústřednímu tématu, jímž je podle mě snaha o kritické nahlédnutí do podstaty moderní společnosti a rozpoznání určující role svobodného člověka. V době, kdy se země stala svobodnou, Karel Kosík nepodlehl všeobecné euforii líbivých frází, nových konkrétních opatření, dál šel svou cestou, dál vedl osamělý boj s majiteli univerzitních razítek, s jejich obavami, aby jako Sokrates nekazil mládež, dál bojoval s redaktory, kteří se vychloubali, že mu zatli tipec. Jeden z nich, člověk literárně velice vzdělaný, mu odmítl otisknout esej o smíchu, v níž bystrozrace zahlédl rezidua marxistických názorů. Mnozí náhle prozřevší novináři, náhle se kající za svou minulost, vnímali Kosíka jako člověka, který nepřekonal marxistickou nákazu, a zdá se, že takto ho ideologové, vydávající se za filozofy, vnímají i dnes.

Předevčírem to bylo, přesně na den, 25 let, co Karel Kosík odeslal následující dopis (přetištěn z Literárních novin):

Pokračování textu

Rubriky: Země Lea K. | Štítky: ,

Vtip na tento den

Dnes   ho věnuji  tiskovému  mluvčímu ministerstva  vnitra  Korbelovi,  psáčům  Zelenkovi a  Prchalovi  z  Aktualne.cz  a  Markétě Blažejovské  z  cirkusu  Jakub Janda:

Pokračování textu

Rubriky: Politické vtipy | Štítky:

Vnitro má jasno! Díl II.

pokračování  ze  včerejška

Včera  jsem  se stihl zabývat  jen hlavními  aspekty  neuvěřitelného prohlášení  mluvčího ministerstva  vnitra o  šmírování  alternativních  zdrojů v  téhle  formě:

„Jednak v to počítáme aktivní autory alternativních médií, jednak skupinu pseudoexpertů či autorit, které se snaží intenzivně prosazovat narativy, které jsou v rozporu s českými bezpečnostními zájmy definovanými Bezpečnostní strategií ČR, do veřejné debaty a mediálního prostoru,“ sdělil mluvčí ministerstva, Jiří Korbel a  takto definoval okruh lidí, kteří podle Chovancova úřadu šíří „dezinformace“.

Dnes  hodlám pojednat další  nezkousnutelné  výroky  , které  od  něj,  či  jiných  zazněly  v  článku  Aktualne.cz

Myšlenky odporující zájmům státu šíří až sto vlivných lidí, tvrdí vnitro. V hledáčku má na 40 webů

Pokračování textu

Rubriky: Hodina vlka | Štítky: , ,

Vnitro má jasno! Díl I.

K  tomuhle  článku  se chystám  už  skoro měsíc.  Nejdříve  jsem s  tím chtěl vyjet  hned,  pak mne  napadlo,  že  by nebylo od  věci  trochu počkat,  jestli autentické  prohlášení mluvčího  ministerstva  vnitra Františka  Korbela ohledně  alternativní  scény a  vlastně nejen  jí, vzbudí a  já  dodávám  ZASLOUŽENĚ!!! nějaký  ohlas  na  domácí politické  scéně  nebo  aspoň na  té mediální. Dnes  už  vím, že  to  čekání  klidně  mohlo trvat  věčně a že  bych se žádné  reakce oficizních  psáčů a intervjůků  o politikářích  ani  nemluvě- nedočkal.  Jakkoli  to, co  ten  člověk jménem Korbel pustil do světa  je  naprostá a  skandální nehoráznost. Dovolím  si jej  citovat a  vy  uděláte  dobře, když  si ten  výrok nenecháte  ujít:

Pokračování textu

Rubriky: Hodina vlka | Štítky: , , ,

Vtip na tento den

Vzhledem  k  dnešnímu  hlavnímu  článku  Kosy  si  dovolím  jako  dnešní  vtip  předložit  screenshot,  který mi poslal  nick  delkim z  oficiální  twitterové  stránky  americké  televize  NBC.

Který má  dokládat  tak  široce  diskutovanou, utajovanou     a  snad  dokonce ilegální a dle  amerického práva  prý i trestně  stíhatelnou  schůzku  Donalda  Trumpa  s  Vladimírem Putinem.

Pokračování textu

Rubriky: Politické vtipy | Štítky:

Hospodářská a obchodní dohoda CETA a její důsledky

napsal Leo K.

Není ničím novým, že dění ve sněmovně mnohdy vyžaduje doslova železné nervy němě a s otevřenými ústy přihlížejících. A tak si i prostý občan povzdechne nad úrovní zastupitelů, těch „nejlepších z nás“ a řekne si, že snad nejsme na tom tak špatně, abychom museli nutně snášet jejich mizerně maskovanou touhu po moci, sledováním jejich trapných výstupů.

Jestliže dříve existovali panovníci z Boží milosti, tak v současnosti máme už 27 let vládu a parlament z Božího dopuštění.

„Tak nám poslanci schválili Smlouvu o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a Kanadou, paní Müllerová.“ Dohoda upravuje například společný postup v boji proti terorismu, proti šíření zbraní hromadného ničení nebo praní špinavých peněz. Budiž. Ale související hospodářskou a obchodní dohodu (CETA) na štěstí sněmovna projednávala (12.7. 2017) teprve v prvním čtení. Výhrady však měli pohříchu jenom komunističtí poslanci a tak nakonec smlouva prošla do druhého čtení. A to přesto, že poslanci jsou alespoň z části gramotní a tedy vědí, že se v celé Evropě zvedl veliký občanský odpor proti této smlouvě.

Proti vyjednávání a schválení TTIP a CETA zorganizovali Evropané na základě článku Lisabonské smlouvy takzvanou Evropskou občanskou iniciativu (ECI). Pod tu se od 7. října 2014 do 6. října 2015 podepsalo na 3 284 289 lidí a dosáhla zákonného množství ve třiadvaceti ze sedmadvaceti členských států. Typické pro ČR je, že u nás toho zákonného množství nedosáhla. Stala se tak největší a nejúspěšnější ECI vůbec.

Přesto ji Evropská komise, ústy jmenovaného (nevoleného) úředníka Junckera, který si přisvojil politickou moc, odmítla zaregistrovat a dále pokračovala ve vyjednávání obou smluv. Její postup vyhodnotil Soudní dvůr Evropské unie jako protizákonný, takže EK byla nucena smlouvu zaregistrovat. Mezitím však už smlouvu CETA schválil Evropský parlament a začaly ji ratifikovat jednotlivé členské státy. A teď v tom pokračuje naše sněmovna, která si dala do plánu ji definitivně schválit letos v září. Jakoby nikdo neviděl, že ve skutečnosti nejde o smlouvu mezi dvěma státy, ale mezi státy a obchodními korporacemi, aby státy některé své kvalitativní a bezpečnostní požadavky zmírnily nebo rovnou odstranily.

Pokračování textu

Rubriky: Hodina vlka | Štítky: ,