Hrochův denní překlad – dnes o vojenské situaci na Donbasu


pro https://vlkovobloguje.wordpress.com/ vybral a přeložil hroch

Hodnocení situace na Donbasu …

…Je zřejmé, že velení VSU a nejvyšší politické vedení Ukrajiny poté, co přijalo počátkem ledna rozhodnutí o eskalaci bojových činností na východě, se vážně přepočítali při hodnocení situace a protivníka.

Proud informací o humanitárních potížích DNR a LNR, jakož i informace o rozporech mezi částí polních velitelů domobrany a vojenským velením republik byly nejspíš vykládány jako znamení vojenského oslabení „separatistů“ a staly se východiskem k nové válečné operaci.

Velení VSU prakticky hned narazilo na kvalitativně nového protivníka. V období od května do září loňského roku se VSU střetávaly s rozličnými oddíly včele s živelně vybranými polními veliteli, nemajícími jednotnou strukturu, vyzbrojenými směsicí zbraní, koupených, ukořistěných nebo poskytnutých „sponzory“domobrany, oddíly bez jasného členění dle druhu vojsk. Teprve energická vojenská pomoc dobrovolníků ze Severu tenkrát – tzv. „Severní vítr“ umožnila přelom v běhu bojů a rozdrcení VSU. Nyní proti útočícím jednotkám VSU bojují dobře vycvičené a ozbrojené pravidelné jednotky řízené profesionálním a energickým velením. Obrana domobrany se opírá o podporu vyspělého dělostřelectva, soustředěného do brigád, které může být kdykoli posílena tankovými jednotkami. Výše zmíněný přehmat stál ukrajinské velení ztrátu „prestižního“ bodu a půldruhou desítkou příhraničních obcí.

Na druhé straně pak velení domobrany při organizaci protiútoku narazilo na pečlivě organizovanou obranu, vypočítanou na zadržení velkého protivníka, pod kterým ukrajinské velení chápalo ruskou armádu, jejíž zásah do konfliktu považovalo za nevyhnutelný. Většina příhraničních obydlených míst bylo přeměněno na opevněné rotné a praporové body, zařízené podle poznatků nejmodernějšího inženýrského umění kryté dělostřelectvem a tanky.

V důsledku toho je postup domobrany velmi pomalý. V zájmu ochrany lidí sází jejich velení na dělostřeleckou převahu a drtí metr po metru opěrné body, narušuje protivníkovu součinnost, zachycuje komunikaci a izoluje objekty útoku. Taková taktika přináší plody – ukrajinská armáda už ztratila řadu klíčových opěrných bodů – číslované kontrolní body na lisičanském směru podél pravého břehu Donce, opěrné body na strategické silnici Doněck – Gorlovka, které umožnily obnovu přímého spojení mezi aglomeracemi a řadu dalších.

Zatím ale lze tyto boje nazvat „zahříváním“ před boji hlavními, které, dle všeho soudě, proběhnou během příštích 10-14 dní, a které určí výsledek zimní válečné kampaně.

První výsledky zatím nenplňují ukrajinské velení optimizmem. Ztratili celou řadu důležitých příhraničních bodů, prvosledové jednotky utrpěly vážné ztráty. Podle nejkritičtějšího hodnocenízahynulo minimálně 350 a raněno 900 vojáků VSU, ztraceno 40 tanků, k 80 obrněných vozidel a ke stovce děl a minometů.

Ukrajinské velení bylo nuceno povolat strategické zálohy z operativní hloubky regionů Slavjanska, Artěmovska a Lisičanska, v obavě z průlomu fronty a obklíčení svých vojsk v debalcevské kapse. Zatím ale vojska frontu drží a zálohy se do boje nezapojily, což ukrajinskému velení umožňuje zachování možnosti provedení útočných a protiútočných operací.

V souvislosti s tím je velení domobrany také nuceno držet zálohy pro případ pokusu o protiútok VSU a útok svých čelních brigád podporuje jen artilerií, což zpomaluje ofenzívu a neumožňuje efektivně rozvinout taktické úspěchy.

Za deset dní bojů představují ztráty domobrany a milice ke 150 padlých a 400 raněným, 10 tanků a ke 30 děl a minometů.

Ale první úspěchy poskytly domobrancům důležitou psychologickou převahu, které se projevuje ve vysoké ofenzívní morálce. Lidé se doslova derou do boje, osvobozovat svá rodná města a osady v době, kdy v řadách VSU převládá „pevnostní“ obranná psychologie a strach z bojů v obklíčení. VSU se kromě toho nacházejí pod silným psychologickým tlakem „Severního větru“ – strachu z nasazení „dovolenkářů“ ze Severu do zóny konfliktu. Těch, kteří v září na hlavu porazili VSU a dohnaly Ukrajinu na hranici válečné katastrofy, což také velmi svazuje iniciativu ukrajinského velení zdůvodňujícího svoje neúspěchy masovou účastí ruských vojsk v bojích. Tyto ale teď na území Donbasu prokazatelně nejsou.

Dá se předpokládat, že základní boje se rozvinou v nejbližších 7-10 dnech v oblasti „debalcevské kapsy“ – Lisičanska, jejichž udržení je pro VSU strategicky důležité. Ale evidentnost tohoto úkolu vyžaduje od velení domobrany neobvyklá rozhodnutí, a je velmi pravděpodobné, že se dočkáme naprosto nečekané improvizace, která prudce změní situaci po celé délce fronty …

Vladislav Šurygin – vojenský expert

Zdroj: zavtra.ru

Příspěvek byl publikován v rubrice Teritorium hrocha se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.