Lithium I.


Také  sledujete  ten  fofr kolem  lithia  a  také  jste  zaskočeni  tím,  kolik se najednou  v  celé  zemi obecně   a  mezi českými politikáři  speciálně, objevilo náhle  odborníků  na  těžbu  barevných kovů a zejména  lithia a  na jeho následné  zpracování?  Pokud  vyjádřím  svoje  pocity, pak mohu  konstatovat, že  jsem z toho  doslova  štajf! A  zírám na  to jako příslovečný mladý  skot /nikoli Skot/ na nová  vrata!

Sleduji  cvrkot okolo  krušnohorského  lithia  řádově od  února, kdy  na jeho objevená  ložiska poprvé  širokou  veřejnost  upozornil  v Českém  rozhlase  2 Václav  Cílek a  následně  tuto problematiku  dostal do povědomí národa  o měsíc  později,  konkrétně  16.3.2017, kdy  byl  speciálním hostem v pořadu ČT  -Otázky  Václava  Moravce a  vysvětlil  užaslému televiznímu národu,  že   sedíme  na  pokladu srovnatelným s  naftovými  šejky…. Do té  doby  lithium a problematika  kolem něj, až  na několik málo  informovaných,  nikoho  nezajímalo….  O  to  více jde o horké  téma  v  těchto  dnech. Jak by  ne , když  do voleb  v podstatě  už ani  nezbývají tak  dny  jako hodiny a  na lithiu je  tak  snadné  dělat politické  body! V podstatě  zdarma – s  výkřikem  lide, chtějí  tě okrást a  já  tomu zabráním!!! Nejvyšší  čas, podívat  se  na to, jak to vlastně je.

Jak už  uvedeno  – o téma jsem registroval,  ale  zdráhal jsem  se k němu  jakkoli  vyslovit, protože  se  snažím psát o věcech, kterým alespoň  trochu rozumím a  kde si tedy mohu udělat  nějaký  názor,  za  kterým  si mohu  stát.  Neb nejsem typický  český  politikář  v dnešních  dnů,  který  se  rve  o  své  budoucí  čtyřleté  koryto  všemi  prostředky, včetně  účelové  lži a  demagogie, protože  koryto je  koryto. A  přesně toho jsme  dnes  svědky. A nic  to nedemonstruje lépe  než  kauza  lithium!

Lithium se stalo  doslova  hitem  pro takového  Babiše, Okamuru,  Filipa  další podobné. Tihle  hustí  do  voličstva horem dolem, takže volič je  silně  frustrován a hnán  do pozice,  že  mu  opět  kdosi  cosi  doslova  krade pod  rukama., samozřejmě  potajmu a pokoutně   s cílem soukromě  se napakovat a státní  majetek zašantročit.

Protože nejde o  okrajový  jev, ale  dnes  v podstatě  už o totální  hysterii, v  které  je do role  toho odporně  úlisného  čachráře stavěna zejména  sociální  demokracie  a premier  Sobotka  osobně,  dovolím  si  odprezentovat  fakta  o českém lithiu, tak jak se mi je podařilo  shromáždit  přes  víkend. A  věřte, že  to bude zajímavé  čtení. Ovšem pouze  za předpokladu,  že  patříte  k  té  menšině v  tuzemském  voličském  elektorátu,  která  preferuje tvrdá   fakta a přemýšlení  o nich,  před líbivými   jednoduchými a  účelovými spikleneckými teoriemi pro  masy, které  chtějí  vidět  jako viníka  kohokoli, koho zrovna nemají v lásce.

Abych navodil  správnou  atmosféru  momentálně  panujícího většinového názoru na kauzu, dovolím si ocitovat  část  dopisu,  který  zaslal  10.června  2017 jakýsi  ing.Oldřich Lukáš z  Plzně  v této  věci  předsedovi  vlády s  kopií  prezidentovi a  Parlamentu  ČR.

Ústřední  pasáží  dopisu je pro mne  toto:

Vážený pane premiére,

v souvislosti s odhalením obrovských zásob lithia v Krušných horách dovoluji si zeptat se Vás, co je pravdy na tom, že zásoby už vlastní Karel Janeček a jen čeká na „strategického investora“ (údajně Albright Stonebridge Group patřící „balkánské řeznici“ Madeleine Albright, ev. miliardáře Elona Muska), aby zahájili drancování těchto zásob nepředstavitelné hodnoty. Nevím o tom, že bych já, nebo kdokoliv z tisíců mých přátel (my všichni – občané této země – jsme totiž výlučnými spolumajiteli těchto přírodních zdrojů) dal souhlas k tomu, aby stát v tichosti tento náš majetek odcizil a převedl ho do rukou židozednářských gangů nebo kohokoliv jiného. Nechce se mi věřit, že by se přesto našel někdo s takovou drzostí, že by si troufnul tak gigantický státní majetek (nejméně 3 tisíce miliard korun) lidu této země ukrást. Pokud se tak opravdu stalo, pak důrazně žádám jménem desítek sdružení, iniciativ, spolků, které zastupuji, jakož i milionů občanů z celé ČR, abyste mi po pravdě sdělil:

  • nakolik je výše uvedená informace pravdivá
  • pokud ano, kdy se tak stalo a za jakých podmínek
  • kdo to schválil a na základě jakého mandátu (prošlo to parlamentem?)
  • proč stát toto jedinečné bohatství netěží sám, když by tak mohl splatit celý svůj obrovský dluh (dokonce dvakrát) a zásadně zlepšit kvalitu života všech občanů
  • jelikož lid této země s realizací největšího ekonomického tunelu v naší historii zásadně nesouhlasí, žádám Vás o neprodlené vypsání celonárodního referenda o dalším osudu uvedených ložisek lithia (ideálně v rámci blížících se voleb)
  • co je obsahem příslušné smlouvy, pokud existuje, a kdo ji podepsal (dejte ji k dispozici veřejnosti)

Celý  dopis  si můžete  přečíst  zde.

Tenhle  výňatek  z  dopisu Ing. Lukáše  jsem  sem  nedal proto, abych se mu  poškleboval, věřím, že  jde o  člověka, kterému  jde o blaho země a  že se  rozhodl zabránit další  megakrádeži, ačkoli, vzhledem ke  stylu, by  to nebyl  žádný problém.   Jednak stále  věřím,  že  v to lepší  v lidech a svou  roli pro mne  hraje i tak  iracionální  důvod, jako že  jsme  oba  ze  stejné věkové  kategorie, ale především z jednoho města. A  v Plzni přece  žádný  nekritický politický provokatér  nebo  člověk, co  snadno  naběhne  na triviální demagogii aniž  by  si cokoli ověřil, bydlet  nemůže!  Plzeň je  zkrátka  Plzeň a tečka!

Nicméně to, co  vyzařuje  z  dopisu,  je  dnes  a  denně  už  nějaký  čas brutálně  huštěno do hlav  českého  voličstva.  Zatímco dodáváním  faktů se naprosto nikdo neobtěžuje, ba  co horšího, nikdo  je  nevyžaduje a  pokud  náhodou  ano,  nehodlá  brát na vědomí.

Takže  mi  nezbylo, abych  se  do tohohle  tématu ujal, ačkoli  ještě  minulý  pátek  jsem  výzvu, abych se k  lithiu vyjádřil  buď  na Kose či  na  Slobodném  vysielači,  adresovanou  mi jedním ze  čtenářů, odmítl se zdůvodněním, že  se necítím  být  pro tohle  téma  vůbec  kvalifikován. Nicméně, trochu  jsem pohledal a ejhle – ono  zas  až  tak  není  těžké  složit  si nějaký  obrázek!  Který  vám  nyní předložím.

O  tom, že  se v na  rudy bohatém Krušnohoří lithium  nachází  se  ví relativně  hodně  dlouho – určitě  desítky, pokud  ne  stovky  let!  Nicméně  lithium pro nikoho nebylo až   do blízkého nedávna nebylo vůbec  nijak  zajímavé.  A to hned  z několika  důvodů  – jeho využitelnost  v  průmyslu byla  relativně  nízká až  do  masového  použití ve  výrobě  všech možných  druhů  baterií, což  je  záležitost posledních  několika  málo  let. Jak ostatně  dokumentuje graf ceny lithiového  koncentrátu jak  jsem ho  našel  na  internetu:

Výsledek obrázku pro chart lithium price

Dobře  si jej  prohlédněte, protože právě  cena  produktu  hraje  v našem příběhu zásadní  roli!  Tímhle  upozorněním  vás  rozhodně  nechci  vyzývat k  tomu, aby jste  si  všimli  raketového nárůstu  ceny  od poloviny  roku  2015, což  každého  trkne, nýbrž  naopak – zaměřte  svoji pozornost  na  cenový  propad  mezi  roky  2008 a  2010. Protože  právě rok 2010 hraje  v příběhu  českého lithia mimořádnou  roli!

V  roce  2010 ministerstvo  životního prostředí, vedené  ministrem  Drobilem  z ODS, vydává  Australany  ovládané  firmě Geomet s.r.o. povolení  k zahájení  geologického průzkumu ohledně ložisek lithia v  oblasti  Cínovec – opakuji , nikoli v  roce  2015, nýbrž  2010, kdy  ceny  byly  naprosto nezajímavé!!!!

Tabulka  pochází  z  webu  soc dem, nicméně  jsem si  naprosto jistý  tím, že  vychází  z  nezpochybnitelných  vládních zdrojů.

Vidíme  z  ní,  že  Drobilem vystavené  povolení  doběhlo v roce  2014 a o jeho prodloužení se nepostaral nikdo jiný, než Richard  Brabec  z ANOšéfe, takto další ministr  životního prostředí. Nikoho to tehdy nezajímalo,  ceny lithia  ležely  v  pomyslném sklepě, navíc  ani zdaleka  nebylo jisté, že  Australané  vůbec něco najdou. Nicméně – nejméně  dvě  ze  současných  parlamentních  stran o lithiu  věděly a  měly  veškeré  dostupné  informace a věděly , co je s  Australany podepsáno. Protože  to vyjednali jejich ministři!  A  dnes  dělají  vlny.

Pan Ing. Lukáš  tedy  dostává  tímto odpověď  nejméně na první a  třetí  otázku, kterou v  dopise položil premierovi! Ano informace  o lithiu  je pravdivá – tedy o tom, že  Australané  zahájili prospekci  ložisek a dnes navíc  víme,   že  surovinu  našli.A  také  kdo jim  k tomu  dal povolení.  Zopakujme si to  – zahájení průzkumu  umožnil ministr za  ODS a jeho pokračování  jeho nástupce od  Babiše.

Zdůraznil  jsem to,  abychom  měli  jasné  povědomí  o  tom,kdo a kdy. A nyní  se vrátím k onomu  grafu  cen lithiového koncentrátu. Nehodlám totiž  ani exministra  Drobila  ani toho současného  – Brabce, za  udělení povolení  či jeho prodloužení  přibít  na  kříž. Ač  bych to normálně  s  gustem  učinil. Jenže  pro mne  jsou  fakta králem. Nejsem  psáč z Babišovek,  který musí  smolit, co mu  nařízeno, protože  mu  i příští  měsíc  přijdou  účty a bud e nutné  je zaplatit. A dokonce  ani  nějaké  osobní politické preference pro mne  nejsou  důležité, pokud  prohrají s ověřitelnou  skutečností.

Jestliže tedy  Australané  dostali povolení  začít prospekci v  roce 2010, troufnu si  predikovat, že  nejspíš  museli zažádat někdy o rok dříve. Český  úřední  šiml  rozhodně  nehrabe  nijak  rychle.  Jinými  slovy  – obrátili se se svou  žádostí  na  český  stát  v době, kdy ceny  byly  na  úplném  dně a  kdy investovat  do průzkumu  lithia mohl jen naprostý  dobrodruh a hazardér nebo  VIZIONÁŘ.

Zdá se, že  v případě Autralanů  šlo  o ten  druhý případ.  Jako  jediní  totiž  dokázali správně odhadnout  trend  a naskočit  do  vlaku, který  jel správným směrem a  neměl ještě  žádné  pasažéry! Osobně  smekám  před  jejich   přesným odhadem  budoucího  vývoje! Jde o  čítankový  příklad  podnikatelského instinktu! Což  ovšem  mi  nebrání  být  velmi  opatrný  ve  zkoumání  toho, jestli náhodou nejde o loupež  českého národního pokladu, jak nám nyní před  volbami  chtějí  nakukat  Okamurové,  Babišové /sic!!!, ale  drzé  čelo  nikdy  ANOšéfovi nechybělo/, Filipové, Fialové, Bartošové a  další. Protože s  jistotou  sázejí na  to, že  obyčejný  volič  Novák  fakta  hledat  nebud, a  když na ně  náhodou narazí, tak se jim obloukem vyhne, protože  nemá  rád  ani čísla, ani grafy a už  vůbec  nebude marnit  čas nějakými  odkazy – ing. Lukáš  by naopak mohl.

Ale  zpět  k věci  -Australané  šli do velkého rizika, průzkum  není  rozhodně  zadarmo – mluví se o  celkových nákladech  přes  1 MILIARDU Kč o kteroužto investici by byli,  v případě  neúspěchu  přišli. V dobách, kdy  ovšem  ani  nález  ložiska  neznamenal  následnou  návratnost počáteční investice, protože  tehdejší ceny  by  ekonomickou  těžbu  neumožnily!!! Jenže jak  už  konstatováno  – jejich podnikatelský  instinkt ohledně  budoucí potřeby  lithia  je  nezklamal  a my  dnes, díky jejich  nálezu hovoříme  o  českém  národním pokladu. Díky JEJICH miliardové investici a  objevu ložiska!

Ten  údaj o  miliardovém nákladu  na  realizaci průzkumu  jsem si  nevycucal z prstu. Ing. Lukášovi  jménem premiera na jeho dopis  totiž  odpověděl  18. srpna dopisem Vladimír  Špidla, takto  šéf  poradců na předsednictvu  vlády.

Dovolím si ze  zmíněného dopisu  ocitovat:

Miliarda je  zmíněna, nicméně v  té pasáži  je ještě a  řekl bych  důležitější  věc  – konstatování, že   v  rámci PLATNÉ LEGISLATIVY!!!, má ten, kdo investuje  do průzkumu ložisek PŘEDNOSTNÍ PRÁVO na to POŹÁDAT O POVOLENÍ K  TĚŽBĚ!

Klíčové pojmy  jsou platná legislativa  a  požádat o přednostní právo  k těžbě.

Voličstvu je  podsouváno,  že  Australané nás  zneužívají  jako  kolonii  a  že jim svoje  národní  bohatství prodáváme jako kdysi v  Africe  tamní náčelníci  naleziště  zlata  za  ubohé  cetky  a korálky.   Nemohu  s  absolutní jistotou  vyloučit, že  to tak  není. Na  to bych  jednak potřeboval  mít  v  českém překladu  smlouvu  mezi Českou republikou  a Geometem s.r.o. o povolení průzkumu a doprovodných podmínkách,  kterou se mi nepodařilo na internetu  nalézt  a  vedle  toho  mít  nějakou  hmatatelnou  zkušenost  s podobnými  smlouvami,  například  těmi,  které  uzavírá třeba  taková Ruská federace s nadnárodními  koncerny při  prospekci  nalezišť  všeho možného na  svém území. Jsem si  naprosto jistý  tím, že  tam  podobná  ustanovení  o přednostním právu  na těžební licenci, pokud  dojde k objevení  ložiska,  jsou  také.  Tohle  je  totiž známá  a  mezinárodně  standardně  aplikovaná  usance a  to už  desítky  let.  Žádný  zahraniční investor se  nepustí  do mimořádně  pracné a  nákladné  činnosti, jakou  geologický průzkum  opravdu,  aniž  by neměl právně ošetřeno,  že když  nalezne, bude moci také  následně  těžit  a nebude  od  svého nálezu  brutálně odstaven a  tím vlastně okraden, protože  nalezené  ložisko  využije  někdo jiný.! Za  tímhle  závěrem si stojím.

Pozorný  čtenář, jakými kosíři jsou  v  tomto momentu  momentu  může  namítnout  – když  je  všechno  vlku špígl nýgl a běžné, jak tvrdíš,  tak proč  jsi tak opatrný ve  formulaci, že  nemůžeš    s  absolutní jistotou  vyloučit, že  ohledně lithia  na  tom nejsme  jako ti  afričtí náčelníci, co  bílému  muži  kdysi udělovali  koncese na těžbu zlata  za pár  zrcátek a hrst skleněných  korálků?

Odpověď  je  velmi  jednoduchá  – kvůli  vlastním nedostatečným znalostem!  Vladimír  Špidla  v  dopise uvádí, že  si  Česká republika  v povolení k  průzkumu  zajistila  příjem ve  výši  10-ti %

Ani nějakou náhodou  totiž netuším, jestli je  10%  v těchto případech  málo , hodně  nebo dostatečně a  už  vůbec ne, jaká  byla obvyklá výše   tohoto poplatku za  exploataci  ložiska v  době  podepsání prospektorského kontraktu v roce  2010 za ministra  Drobila!

Nicméně  myslím, že  je  vyčerpávajícím  způsobem zodpovězena  otázka  č.2 z  dopisu p. Ing. Lukáše.

Čímž považuji  plnou polovinu jím kladených a  pro mne pochopitelných  a naprosto relevantních  dotazů  za  vyřízené.

Mimochodem,  pro pochybovače, kteří nejsou  ochotni  skousnout  tvrzení  o  tom, že  usance o přednostním právu  na  využití  nalezených  ložisek jsou  naprosto standardní součástí podobných  mezinárodních  smluv uvedu  příklad, jak to  funguje, když  tam  zřejmě  taková  ustanovení  nejsou.  Pamatujete ještě  začátkem  90-tých let podobný  humbuk  kolem  nálezu  zlata  v  okolí  Kašperských  Hor?  Myslím, že to  tehdy  byla  jiná  australská  společnost,  která  objevila  na  Šumavě  nějaká  ložiska. Naštěstí  zřejmě  podobné  ustanovení  v prospekční  smlouvě neměla.  Sice  našla – ale  naštěstí – netěžila. Protože  chtěla  exploatovat  pomocí  loužení  kyselinou. Na Šumavě! Žádný  div, že  se tihle  Australané  u lithia  smluvně zabezpečili

Tím pro dnešek  skončím. Původně jsem si sice myslel, že  lithium a dění kolem něj  pojednám v  jediném textu,  ale  vidím, že  by  to bylo neúměrně  dlouhé.  Takže  si  zítra  dáme pokračování. Kde  se budu podrobně  zabývat  tím  memorandem o  vzájemném porozumění, které  v  týdnu  podepsal a  s  Australany  ministr  Havlíček a na kterém nyní  tolik  exhibuje  každý politikář,  který  má  do krku  díru.  Zejména  Babiš,  Okamura  Filip,Fiala a  Bartoš.  A sám se na psaní  toho pokračování velmi těším, protože  si ho užiji. Vlastně  ne  moc, protože  ukazuje  současnou českou politiku  v její  krystalické podobě –  jako  špinavou a vylhanou  demagogii a  většinového českého  voliče  jako  snadno manipulovatelnou marionetu….

Ještě  dovětek  -Ing. Lukáš se ve svém dopise zmiňuje  i o prodeji   bývalého těžebního odkaliště  miliardáři  Janečkovi, kde je také  lithium. A  vidí  to rovněž  jako  krádež. Tohle  bylo  realizováno v roce 2016. A  sám  Janeček  to komentoval tak,  že  odkaliště  sice koupil záměrně,  kvůli těžbě  zbytkových  nerostů z tzv. hlušiny,  nicméně  nikoli kvůli lithiu . o  tom vůbec neuvažoval a nekalkuloval s  ním. Šlo mu o  cín, olovo atd.  Raketový  růst lithia byl pro něj překvapením a  vítaným bonusem.   A proč  to prodával stát?

Aby  se zbavil  bez  vlastní investice  staré  ekologické zátěže, kterou by jinak musel  financovat  ze  svého rozpočtu. Špatný  byznys?  Pokud  vím i  vytěžování  hnusných  kalových  lagun po  Ostramu  je  finančně  docela  zajímavý  byznys.  To jen tak na  okraj.  V  soukromé  sféře se do podobných  činností  hrne  jen  ten, kdo ví, jak  na  celé věci  vydělat, jinak  problémy  s ekologií  rád  ponechá  státu. Podnikání není  charita! Jak  ví zejména  Babiš, ale i Okamura, Filip,Fiala  nebo Bartoš!

Dokončení  zítra

 

 

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.