Anketa Kosy o povolební situaci versus celostátní šetření o tomtéž


Kdo se moc  ptá, moc  se  dozví. A nakonec zjistí,  že by radši nevěděl. Říkala  mi moje  babička, když  jsem byl hodně a  hodně  malý a chtěl  toho spousty  vědět. Tedy jen  tehdy, když  měla  dost  času  a  dobrou náladu. Když  naopak byla  pod  tlakem a nestíhala  a nebo potřebovala  probrat  závažná  témata  lidstva se sousedkami, odpálkovala mne  známým krátkým – kdo je  zvědavej, bude brzo starej.

Měla  samozřejmě  pravdu  v obou  variantách. Nicméně  dneska  v mém věku na  sebe  použít  tu  druhou,  že  jako, když  jsem  zvědavý,budu  brzo starý?  Logický nonsens – starý  jsem i kdybych  se  už  nikdy na  nic  nikoho nezeptal.  O  to  trpčí  je pro mne  zjištění,  že  skutečně na Kose platí, že  když  se moc  ptám,  moc  se  dozvím a  že bych  vlastně  radši nevěděl…. Leč  realita je  už prostě  taková a  mně  nezbývá, než  ji vzít  na vědomí.

Zavinil  jsem si  to nakonec  sám.  V úterý  28.11. jsem  na  ČT  24  spatřil  výsledky  průzkumu,  který pro  televizi  zajistil STEM a kde statisticky  reprezentativní  vzorek populace  odpovídal na  jednoduché  otázky, související s  povolební  situací  v zemi. Výsledek u mne vyvolal obrovskou  beznaděj  a reakci   – to přece  není  není  možné,  že  lidé   takhle  – nekonzistentně, nelogicky  uvažují a dokonce popírají v  jednotlivých  odpovědích  sami sebe.

Takže  přišla  rychlá  a okamžitá myšlenka  – tu  samou  anketu  zkusím na Kose. Statisticky  průměrný  vzorek se  zabývá  politikou celkově  velmi povrchně,  informace bere  zkratkovitě, většinově  z  Novy, Blesku a  podobně, vždy  mezi  skandály  celebrit,  bouračkami a  chlupatými zvířátky nebo  borcem   nakonec…. Naproti tomu návštěvníci Kosy se  o politiku  zajímají   silně nadprůměrně hledají politická  témata  na  svých  dostupných zdrojích. Takže  bude zajímavé zjistit,  jaký  bude  rozdíl  v   názorech na stejné  otázky  mezi  kosíři  a  průměrem populace.  A  přirozeně, že  jsem věřil  tomu,  že   si spravím  silně  pochroumanou náladu  tím  šetřením STEMu…

A proto jsem  vás  v pátek  vyzval, abyste  odpověděli na  ty  čtyři jednoduché  dotazy.

Jak to  dopadlo u  jednotlivých  otázek  zjistíte na  přiložených  grafikách.

Celostátní  výsledek

Výsledek na Kose

 

Celostátní  výsledek

Výsledek na Kose

Celostátní  výsledek

Výsledek na Kose

 

Celostátní  výsledek

Výsledek na Kose

Ani v  nejhorším  snu  bych  nepředpokládal, že  rezult  z Kosy  nejen,  že  nebude –  z mého hlediska  lepší, než ten  celostátní,  ale  že naopak to, co  mne  k  anketě  přimělo,  ještě  daleko překoná!!!!

Nehodlám  nikoho  kacerovat, vychovávat, mentorovat, atd.atd.  Jste  dospělí, máte  volební právo a  váš  názor  a hlas  platí  úplně  stejně  jako kohokoli  jiného.  Včetně mojí  maličkosti. Necítím se uražen. Jen hluboce rozčarován.Zkrátka, kdo se moc  ptá, moc  se dozví. A nakonec zjistí, že  by radši nevěděl…

Přiznávám, že  ani po skoro  týdnu od  průzkumu ČT  a po  dvou dnech  od  vlastního zjišťování  nejsem  schopen logicky  pochopit  následující  totální  logický  úlet:

1-65%  kosířů  souhlasí s postupem  Miloše  Zemana  po  volbách

2- na druhé straně  stejných  65%  kosířů  říká, že  by jim vadilo, kdyby  měla  celé  4 roky  vládnout  vláda bez  důvěry!!!

Pokusím se triviálně  vysvětlit, proč  jedno  tvrzení popírá  druhé – byl to  Miloš  Zeman,  kdo  veřejně přišel  s tímto  svým, jak sám řekl – kreativním výkladem  ústavy – že by taky  mohl  klidně  nechat  vládnout  celé  čtyři  roky  vládu v  demisi, protože  ústava mu  nepřikazuje, že  musí  jmenovat jinou  vládu!

Zkuste  si představit,  že víte, že  budete   muset  v  nějaké  záležitosti,  která  vám silně  vadí   -například  zásadní problémy  s hulvátským a násilnickým   sousedem,  který   vás  svým  chováním velmi trápí a chcete  se domoci  spravedlnosti. A  přirozeně, že  chcete, aby  spor  byl před soudem projednán  jednak  rychle  a  také  dobře.  Logické  přání!  Ale  soudce, kterému  je kauza  přidělena   veřejně  vyjeví,  že  mu  předpisy  nestanovují  žádnou  lhůtu  a že  tedy  klidně  to může vzít  na  pořad  svých  jednání  až za čtyři roky.. Nebo taky  za  osm…  Kdo  z  vás  bude  srozuměn  s  takovou  justicí a  takovým  sudím?  Také mu  dáte  absolutorium  ve  2/3 většině?  Rovnou odmítám protiargument,  že  to  tak nakonec být  nemusí.  Už  jenom  teoretické  připuštění, takové  možnosti  je  devastující.  Že  u soudce, na tom se nepochybně všichni  shodneme, tak  proč ne u prezidenta?!

A  to nemluvím  o takové  drobnosti, jako že  onen  soudce by už  dopředu  favorizoval   souseda  ve vašem sporu  a  také  to veřejně  vyhlásil. Totiž, že  ať  vy  předložíte  jakýkoli důkaz, on bude vždycky uznávat  to, co  řekne soused.  Tím narážím  na  zbylé dvě  anketní  otázky  –  jestli je  správné, že  ANOšéfe  má  mít i post předsedy  sněmovny  a jestli by  ANOšéfe  mělo na post premiera  nabídnout  někoho jiného,  než  ANOšéfa.

Nacházíme  se v  situaci, kdy  jsme si  zvolili  svou politickou reprezentaci. S posláním, aby  co nejlépe  a nejkvalifikovaněji  spravovala  tuhle  zemi. Na  tom  se určitě  shodneme, bez  ohledu na  to, koho kdo a proč  z nás  volil.  Zrovna tak  bychom měli  dojít  ke  shodě  nad  následujícími jednoduchými konstatováními

1-  jednou  z nutných, nikoli postačujících  podmínek dobré  správy  státu je  vytvoření  stabilní, dělné a většinové  vlády.

2- další z nutných podmínek  dobré a funkční  správy  země  je, aby  parlament  plnil  obě  své  role  – tedy byl  zákonodárcem a  zároveň i kontrolorem moci  výkonné.

Andrej Babiš  vyzýval  opakovaně  ODS a  před  tím ČSSD a KDU -ČSL  k  vytvoření  koaliční  většinové  vlády.   V obou případech byl odmítnut a  bylo  mu řečeno,  že  jeho  osoba  je pro  pro  potencionální  koalanty  nepřijatelná.  Takže  jak chcete  vytvořit většinovou  vládu, tak  aby  to  dokázala  sečíst  vaše kalkulačka a  vzešlo z  toho parlamentní spojení  101+?  Žádná z těhle  většinových  vlád  vzniknout  – díky personě jménem  Babiš – nemůže. A vy  říkáte,  většinou  51% ,  že  Babiš  má  být, šéfem vlády stůj, co stůj! Ačkoli  u jiného zástupce Babiš spolku / třeba Brabec nebo Stropnický/  by taková  možnost  měla  šanci.

Teď mi nepochybně  někdo odpoví,  že  Babiš  může  vytvořit  vládní většinu spolu  s  komunisty  a  Okamurou, kterým jeho persona  nijak nevadí  a tudíž  jste odpověděli logicky….

OK!  Tahle opce  je  možná.  Tak  ať  ji Babiš  realizuje!  Proč  tuhle  většinu, dokonce se 115 odmítá? Proč  bývalý  komouš  se  štítí  komoušů  současných?  Proč  registrovaný  agent  StB  se šítí Okamury. Okamura  deklaruje,  že  je  garantem  bezpečnosti  České republiky….  StB – pro nepamětníky  Státní BEZPEČNOST tvrdila  totéž, měla  to dokonce i v názvu!  Ať  tedy tuhle  většinovou koalici  sestaví,  ať  se  k ní přizná!   Pak  vše  bude  mít logiku. Ale  nikoli  v  situaci,  že  ji odmítá.  Protože  pak je jasné,  že  osoba  Andreje  Babiše  je  ten  klíčový  element, který  brání  vytvoření stabilní většinové  vlády!!!!  Ve všech možných  variantách! Nicméně  2/3  z  vás  říkají,  že  Andrej  Babiš  má  být  premierem za  každou cenu!  Je vaším cílem  slabá a nestabilní  vláda? Myslíte si, že to je to nejlepší, co může  republiku potkat?

A  podobné je  to s  funkcí  šéfa  sněmovny  pro  Babiše.  Nikoli pro  ANO, ale pro Babiše  osobně!  Šéf  sněmovny  je  jeden ze  čtyř  nejvyšších ústavních  činitelů v  zemi.  Babiš  osobně  bude  ovládat  polovinu z těch  čtyř postů.  Dostal  snad nadpoloviční  většinu ve  volbách?  Pokud  vím  jeho volební  zisk  byl  29%. Jeho  satrapové – Okamura s  Filipem  pak 11%  resp. necelých  8% – v  součtu  48%!  Z  čeho dovozujete  nárok  Babiše  na  pozici předsedy  sněmovny?  Když  většina, tedy  52%  občanů  volila  proti  Babišovi a jeho  poskokům?  A pokud i nadále trváte, že  Babiš má  mít  sněmovnu,že  Babiš má  mít  sněmovnu, že  Babiš má  mít  sněmovnu, že  Babiš má  mít  sněmovnu….. tak se opět  vrátím ke  svému předchozímu  praktickému příkladu  se soudem. Sněmovna má  být  orgánem jak  zákonodárným, tak také  z  ústavy  tím, kdo kontroluje  vládu.  Že nějaký  Vondráček  Babiše kontrolovat nebude a  že  udělá  naopak všechno,  aby  byl sněmovnou nekontrolovatelný, si snad nemusíme  vykládat?  Jestliže  trváte  na svém, je  vhodné  se zamyslet nad  tím, proč  vůbec  mít nějaký parlament?  Je  to zbytečný a  nákladný  orgán. Který  jen všechno zdržuje – prostě  žvanírna,  abych  citoval  vlastníka ANOšéfe!  Jo a  když  v těch úsporách už jednou  jsme – tak co takhle  zrušit  dvoustupňové  soudní  řízení?  K  čemu je možnost odvolat se proti výroku prvoinstančního soudu?  Jen to zdržuje a  stojí  to peníze!  Jste  také pro?  Respektive – budete  pro,  až  se dostanete  do toho soudního sporu  s neurvalým a násilnickým sousedem a  soudce  mu  i prvoinstančního soudu  půjde na ruku a vás   naopak dusit?

Nehodlám na Kose opravdu nikoho  vychovávat, mentorovat a kacerovat.  Od  ankety  ohledně  zavádění  EET  vím  už  své.  Ale  přiznám, že  páteční  anketa  mne  dostala.  A budu se  s  ní muset  nějak zaranžovat.  Hodně nad  rámec  tohoto článku.

Kdo se moc  ptá, moc  se  dozví. A nakonec zjistí,  že by radši nevěděl….

Jenže  já  už  vím.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.