II. kolo prezidentských voleb – vyúčtování I. Doplněno!!!!


Hlasy  jsou  spočítány,  prezidentská  volba  2018  je minulostí  a  na  Hradě dál  bude  trůnit Zeman.  Chtěl jsem  jiný  výsledek  a nijak  se tím  netajil. Na  sklonku  života  jsem  si  přál  prezidenta,  který  bude opravdu prezident. Pokud  možno  co největšího počtu  obyvatel země.  Těch předchozích  15 let nejprve  s Klausem  a nyní  se Zemanem  už bylo opravdu  víc  než  dost. Tahle země  si  už  dávno zasloužila  něco lepšího.

Nestalo  se.  Bude tam  i nadále  mstivý sebestředný  stařec.  Kterého  bude zajímat  všechno jiné  jen  ne  ti, co mu dali  hlas. Že  ho nezajímají  ti  druzí, co  hlasovali proti  němu  ostatně  předvedl  hned  ve  své  krátké  řeči  mezi  skandující  zemanérií  v TOP  hotelu, když na  adresu  voličů protivníka  neopomenul prohlásit:

„Relativně těsné vítězství nejvíce těší. I za to těmto voličům děkuji,“

V mé jednoduché  češtině  mně  a  dalším  2,7 milionům  dalších  vzkázal  toto:

Relativně  těsné  vítězství těší tím  více, protože  právě  tou těsností  máte  jistě  ještě  větší  vztek a frustraci ze  své porážky. I  za to vám  děkuji.

Sděluji Miloši Zemanovi a těm, které  přesně  tohle na  něm oslovuje  / a  už se mi  stihli ozvat  do mailu s doporučením, abych si to užil a  dotazy, co jako  budu dělat  dál po porážce  svého kandidáta/,  že  nejsem  ani překvapen, ani zaskočen.  Protože  výsledek  jsem  předpokládal  a   podobný triumfalismus  byl očekáván.  Tudíž je   i v klidu  absorbován.    Navíc  nejsem  typ, co  jde prvoplánově po  emocích,  nýbrž  hledá  nějaká  fakta, souvislosti, trendy  a podobné.  A  věřím, že  o tom  bude tenhle  článek,  jakkoli  nebude  v  tradiční  formě, která se opírá o  grafy  a čísla.  Ani  být  nemůže,  protože  budou  k dispozici  až v  týdnu  a nikoli  pár  minut  po volbách.

Začnu  jednoduchým  konstatováním  –  Zemanovo  vítězství mne nepřekvapilo.  Včerejší,  výplňový  článek  byl psán  skutečně  už  v pondělí.    Dělal  jsem  si,zejména  pomocí  speciálního  kalkulátoru  na  Aktuálně .cz,  predikce, co se stane  když…  a  s jednou  výjimkou,  mi ve  všech osmi  variantách, které jsem testoval jako nejpravděpodobnější,  vycházel  jako  vítěz ten, který  skutečně  vyhrál.    Což  jsme  také  do něj napsal.

Vedle toho  jsem  sledoval  cvrkot  jak  ve  svém okolí, tak na internetu a obojí ukazovalo stejným směrem.    Prostě  člověk si má  všímat  maličkostí,  co mají nějakou  vypovídající  hodnotu.  Třeba   složení  lidí, co proudili  k  volebním místnostem v  naší  škole.  Na  jednoho  voliče do  50-ti  let  věku  sedm až  osm  důchodců. Například.

Symptomatická  byla  i  odezva na  čtvrteční a páteční  články  Kosy,  kde jsem  detailně  vysvětlil, proč  nemohu a  nebudu  volit  Zemana. Ani  ta  odezva nijak nepřekvapila  -proto  byl, konec konců  na středu  umístěn  onen  výběr  z vědeckých studií, proč  lidé  zásadně a záměrně  ignorují  fakta, která  jdou proti  jejich názoru. Takže  konečný  rezult, bohužel, potvrdil  můj odhad.    Abych byl přesný,  naopak  mi  vycházelo, že  Jiří Drahoš  prohraje  daleko více.   U  Boríska,  v páteční  Hodině  vlka jste mohli slyšet, že  Zeman  vyhraje  větším rozdílem , než proti  Schwarzenbergovi. A  v domácím kruhu  dokonce, že  to   bude  o 10%.  Konečný  výsledek  znáte:

51,36 :  48,63%  tedy  rozdíl  2,73 %   Schwarzenberg  byl poražen  téměř  čtyřnásobným  rozdílem.

Těch  2,73  %  v nominálu  odevzdaných  hlasů  představuje 152 184  hlasů  navíc.  Z masy  více než  8 milionů registrovaných  voličů….  Bylo  to  tedy  velmi těsné.  Nicméně  je jedno, jestli prohrajete  v  takovémhle klání  o  5 000  000 nebo  o  hlas  jediný – prohra je prostě  prohra a vítěz  bere  všechno, poražený  nic.  V  životě  žádná  druhá místa  a stříbrné  medaile  neexistují.  A tak je potřeba  výsledek  brát.  Platí  a bude platit. Mor, pokud  se objevil , platil  také…

Sdílím názor  těch, co si myslí, že prohrála  především  Česká republika. A prohrála  svou bezprostřední  budoucnost.  Nicméně  – není  konec  světa.  Budu  se opakovat,  napsal už  jsem následující věty  několikrát, naposled  po parlamentních  volbách –

Tahle zem přežila  nájezdy  Avarů, Tatarů  Braniborských, pět  křížových  výprav,  nálety  kobylek, vpád  Pasovských, bitvu u Lipan a na Moravském pol,  či Bílé  hoře,  Habsburky, Mnichov,  Hitlera  a  nacisty,  komunisty, nespočet morových  epidemií, Klause, privatizaci, opoziční  smlouvu,  tudíž přežije i Babiše  a  to dokonce  v kombinaci  nyní se Zemanem. O  tom není  sporu.

Bohužel  bude mít  co dělat  s  následnou a  podle mne, zbytečnou devastací  státu a  společnosti. Která  je neodvratná.  Leč  způsobili  jsme  si ji  sami!

Nebudeme  mít právo  si na  nikoho  stěžovat. Dokonce ani,  až bude jasné,  že  se tak  stalo i  poslednímu  voliči Miloše  Zemana, Andreje  Babiše,  či Tomio  Okamury,  nikdo z těch,  co  dnes volili  PROTI  Zemanovi nebude mít  žádné  právo  na ně  pak ukázat prstem a  říci  –  vy za  to můžete!

Ne, takhle  to nestojí. Jistě  oni za  to mohou přímo,  odevzdaným hlasem,  my ti  druzí  nepřímo. Neuměli  jsme  totiž  přesvědčit – bez odpuštění   v  konečném součtu mikroskopických

76 093 spoluobčanů,

aby  volili opačně!  Ano, tohle  ani ne  1%  ze zapsaných  voličů  by  bylo bývalo stačilo!  Zopakuji, těch, co  nechtěli Zemana  bylo  2  701 206.  To jsme  opravdu neuměli  přesvědčit  v  rodinách těch pár  navíc?  Ta porážka nebyla  vůbec  nutná a  bylo v našich  silách ji odvrátit! Zkrátka – vítězství je potřeba  si odpracovat a  to, pokud  bude poražená strana  upřímná sama k sobě  – jsme nezvládli!  Respektive neodpracovali  dostatečně.

Jistě  i  vy  řešíte  otázku, co  rozhodlo  2. kolo?  Není jedna příčina, je  jich více.

Dá se  to  klidně říci  i ve zkratce – ten  vtip, co jsem dal na Kosu  v pátek,   je z tohoto  hlediska  geniální, definuje jednu z příčin  chirurgicky  přesně. A já  si  ho měl  nechat na dnešek.  Napadlo mne to už, když  byl zařazen  do zásobníku  Kosy,  ale  dal jsem přednost  tomu, aby  zapůsobil ještě  před hlasováním.  Nicméně  nyní  cítím  potřebu  jej, pro jeho  naprosto  hutné, ale  skvěle pregnantní  vyjádření, zařadit  znovu:

Ano, přesně tak to  je  a  bylo. Konec  konců – moje  články ze  čtvrtka  pátku  tady to plně verifikovaly.

Jiří  Drahoš  i jeho  štáb nedostatečně  identifikovali  s  jakým  typem  voliče  Zeman pracuje. Pokusím se to  přiblížit.

V pátečním textu  jsem už   dal  část  vystoupení  Miloše  Zemana  ve  Federálním  shromáždění, když popisoval, co je podle něho  tehdy československý, dnes  český  volič  zač a  proč on tehdy  nesmlouvavě  odmítal  zavedení referenda.   Ale  ten citát zdaleka  nebyl  celý, následující  pasáž  jsem si  zcela  vědomě  nechal až pro dnešek.  Neb  mi  vycházelo, že  ji budu  potřebovat.

 Jestliže jedinec, který je v této intelektové kategorii, má nějakým způsobem rozumět světu, má-li se v něm nějak pohybovat a má-li ho nějak uchopit, musí si ho drasticky zjednodušit. Těmto lidem – je to tedy polovina národa – uniká ona složitá mnohotvárnost, komplementarita, mnohoznačnost světa, a to, co z tohoto světa v jejich očích zbývá, se dá rozdělit na celkem jednoduché, většinou protipólné elementy. Někdy se tomu říká černobílé myšlení. Někdo je buď dobrý, nebo špatný. To, že hranice mezi dobrem a zlem neprochází ani mezi novými a starými strukturami, ani mezi komunisty a nekomunisty, ale srdcem každého člověka, to uniká. Podobně unikají i jiné komplikovanosti.

Černobílé myšlení bohužel kontaminuje i morálku. Dobré je pouze to, čemu rozumím – a toho není mnoho. To, čemu nerozumím, je špatné. Odtud filozofie je nesmysl, matematika je k ničemu, kybernetika je pavěda, genetika je rovněž pavěda.

Z tohoto intelektového zázemí potom pramení tzv. lidové pravdy – každý cikán krade, každý žid je lichvář, každý zrzavý je zákeřný – a ty mívají často nacionální charakter. K tomu se přidává určitá sugestibilita.

Vlkův aktuální  dodatek  -Zeman je  dobrý, Drahoš  je  špatný! Ale  nechme dále promlouvat  Miloše  Zemana:

Jestliže tato morálka nebo toto černobílé vidění světa je ještě spojeno – a to bývá – s neschopností rychlejších pohybů v sémantickém poli, s neschopností propadat se z jedné sémantické roviny do druhé, vede to k nedostatku smyslu pro humor. Jestliže mám nedostatek smyslu pro humor a ti druzí se smějí, nutno si zákonitě myslet, že se smějí mně. To vede k ostražitému, číhavému, nepřátelskému postoji vůči světu, k podezřívavosti a k neustálé snaze dokázat a proklamovat svoji chytrost a ke strachu, aby ze mě nikdo neudělal hlupáka….

Podotýkám, že  to jsou  autentická  slova  Miloše Zemana  z  21.ledna  1992!!!! Z mého pohledu, dokonalý popis  dnešní reality. Na každém  z  vás  nechám, aby  si  do  té Zemanovy  nelichotivé  definice místního voliče  dosadil , podle  své libosti  zemanovské  či nezemanovské  voliče. Ale bylo by  dobře, kdyby  přeci jen  zohlednil,  jaké sociální  a vzdělanostní  skupiny  preferovaly  kterého kandidáta.

Ano rozhodlo  přesně  to, co  je  v  onom  vtipu  a to Zemanovo  černobílé vidění.  Volič prostě  nerespektuje  objektivní zkušenost a  fakta, která se Zemanem už   učinil. A  to ani tehdy, když mu  jsou připomenuta  a doložena.     Zeman  zná  dokonale  své Pappenheimské.  A hovořil  přesně tak,  jak to  chtěli  slyšet a  jen to, co chtěli slyšet!  Neobtěžoval je  ani  fakty  ani  pravdou.  Dal jim to, po čem toužili – potvrzení jejich názoru.

Takže  jsme  se dočkali dokonalé  schizofrenie  českého voliče  během  pouhých 5-ti měsíců. Míním,  čas od parlamentních  voleb do  včerejška.

Ve volbách  do  sněmovny  získali, jestli dobře počítám, protestní strany  -ANO,  Piráti, Okamura,  KSČM  dohromady  135 mandátů – tedy  více  než jasnou ústavní  většinu  – dokonce  i  více než  2/3 všech poslaneckých  křesel.

A proč  jim  to takhle  masově  volič  hodil?

Protože už má přece plné zuby  starých politiků a  stran, kteří přivedli zemi  do současného marastu!!!  Je potřeba  nových  tváří , nových ideí,  nezkušenost  nevadí,  je předností, protože  znamená, že tam  není zátěž  z kšeftů a  šméček minulosti!! Přeci jasná  volba!

Zkrátka volím ty, co

-nejsou propojeni s politikou

-riziko,  že  nevím, co od nich  mohu čekat, nevadí, protože  všechno je lepší   než staří politici

 

Oproti  tomu v pátek a  v  sobotu  odmítl  profesora  Drahoše protože

-nemá zkušenosti s politikou

-nikdo neví, co od  něj může  čekat. Vsázím na jistotu  starého politika! U kterého vím , co mohu čekat….

Nepokoušel  jsem  se  poohlédnout , jak  je definována  schizofrenie,  ale  předpokládám, že  tohle by  rozhodně obstálo.  Nicméně  každý  z  voličů vítěze, který  zároveň  volil  v září protestní  partaje, vám sdělí,  že  se rozhodoval racionálně, na  základě  faktů , nikoli na  bázi nějakých  dojmů  nebo pocitů  a že má  pevně  dané priority, podle  kterých přijímá  rozhodnutí. Tomhle  se prostě nedá  rozumem  čelit!

Takže  nakonec  má  rozhodně  pravdu Patrick Zandl, když na svém  facebooku PŘED   2.kolem  brutálně popsal, co je pro  něj  finále prezidentské  volby  a  speciálně  případné  vítěství Miloše  Zemana  –  totiž   kolonoskopií… Kdyby  to  přirovnání  nebylo  dokonalé,  vyhnul bych se mu a  rád. Nicméně  je  trefou do černého.

Vím, že  dnes  ode mne byla  spíše  očekávána  klasická  datová  analýza, kdo, proč, co a jak – kde  a proč  konkrétně  vyhrál  Zeman a  zejména  co měl a mohl Jiří  Drahoš  udělat  lépe,  s jasným  tahem  na obě  televizní prezidentské debaty. Rozebírání  toho, proč  nevyšla naivní  matematika  sčítačů,  kteří  prostě sečetli  hlasy  poražených kandidátů   s  těmi Drahošovými  a bylo to pro ně jasné….

Nevyhnu se  tomu.  Ale  udělám to daleko  skromněji než  obyčejně.  Protože  to nepokládám  za  tak kardinální  téma  jako jindy.  Rozhodovalo skutečně  černobílé  vidění  podstatné  části národa. Už jsem napsal, že  Miloš  Zeman  tohle  správně  přečetl a přizpůsobil  se  tomu.   Jiří  Drahoš  a  jeho  štáb  v tomhle kulhali.  V dalším si povíme  pár  detailů,  které  v  tom hrály  hlavní  roli.

Zeman měl na  své straně  řadu  výhod, které mu dávaly obrovského  fóra.  Prakticky  celých  5 let prováděl  permanentní  kampaň.  Cesty  do krajů,  za  naše peníze  nebyly  nic jiného.  Nebo  snad  někdo ví o  nějakém konkrétním  výstupu, který někde něco zlepšil po těch cestách za pět  let?

Neobyčejně  mu  nahrál  i termínový  souběh voleb do  sněmovny  a prezidentských.  Všechno zařídil tak,  aby  navazovaly  co nejtěsněji a  aby,  jmenování  vlády, premiera  a podobně se stalo  dalším trumfem při  získávání  volebních  hlasů. Kdy  v podstatě  vydíral  Babiše  voliče  ANO.

To  všechno  mu  přinášelo neustálou, cílenou a  na  voličský efekt  vykalkulovanou  publicitu. Lidem  zkrátka  neslezl z obrazovky.  Dalším  střípkem v mozaice  byl  servil  Soukup  a jeho  superzemanhujerství  v  TV Barrandov.

Oproti minulé  volbě  se také  změnilo  absolutně  mediální  rozvrstvení.  Tvrdím, že  většina  medií  tentokráte  stála na  Zemanově  straně.  Určitě  z televizí Nova, Prima, Barrandov /a vůbec  celé jeho vydavatelství  Empressa/ ,   určitě  tisk, který  patří do Babišovy a  Křetínského skupiny nebo  který  vlastní  Penta. Plus  navíc  témě  bez  výjimky  celý sektor  alternativy.

Tábor tvrdých protivníků představovala  pouze  periodika  patřící   Bakalovi   as  trochou  nadsázky  přidám  i  Savovo  vydavatelství, plus  řekněme  -středová internetová media.  Což  nemohlo kompenzovat jasnou  převahu prozemanovských  sdělovadel.  )

Specifickou  a  nezanedbatelnou roli  sehrál občanský internet.  Nemyslím  tím  alterantivu.  Ale  obyčejný  mailový provoz! Prostě  maily, které  si občané vyměňovali  mezi sebou.  Vím, co mi  chodilo  za propagandistické,  vylhané a Jiřího Drahoše  dehonestující  maily a  to opakovaně.  Někdo  na tím   posledním může  mávnout  rukou – co nějaké  maily?  Jenže ono je  to jinak  – to je  osobní  agitace a  doporučení od  známých, co vás  znají. Pro řadu lidí  rozhodující moment.

Dodatek z  10.02.2018

Kos a byla  úplně první, kdo poukázal  na  velký a možná  rozhodující  vliv  mailové  kampaně proti Jiřímu Drahošovi dělané  formou  přečti a pošli  všem známým. Najednou  na  to přicházejí  ,  s nejméně  dvoutýdenním zpožděním i jiní a  dělají z  toho zásadní objev  a  velkou  vědu – viz  například  tohle:

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/e-maily-prezidentske-volby-2018-josef-slerka_1802092110_ako

nebo

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/dezinformace-e-mail-prezident-volby-drahos-zeman_1802090600_ogo

Zvláštní!!!

 

 

Zkrátka  – opačné  veřejně  mediální  nastavení  než  v  roce 2013.

I tohohle  Miloš  Zeman pochopitelně  využil  a proč  ne.  Specifickou  kategorií  byly  televizní  debaty.

I tady měl  Zeman  tvrdě  vykalkulovanou  výhodu.  Nejdříve tvrdil, že  kampaň nedělá a nepotřebuje  ji,  a proto žádné televizní debaty a  to ani před  druhým kolem. Když zjistil, výsledek  prvního kola,  slezl z  hrušky  dolů.  Náhle  debaty  ano. A původně  dvě. Když  Drahoš  kývl, tak náhle  čtyři. Protože  jeho  poradcům  doklaply  dvě  věci  – že  by jednak měl  mít  v téhle  disciplině  vyhodu  a  za  další  – Drahošovi  vezme  čas, aby  nemohl  přesvědčovat  voliče kontaktní  kampaní a na venkově  tak  zmenšovat   prezidentův  náskok.

Jiří  Drahoš  byl  postaven  před  dvě  špatná  rozhodnutí  –  jít  do čtyř  debat  nebo přenechat  prime  time  v  dvou z nich  soupeři,  který  toho určitě  využije.  Že  nešel  k  servilovi  na Barrandov  plně  chápu. Ale  absence na Nově  – nejsledovanější  české TV?  To byla  jasná  chyba. Já na jeho místě  bych byl oželel  Primu.  Mimo jiné i proto,  aby  eventuální  negativní  vyznění  prvního přímého střetu poněkud  oslabil  čas  a měl jsem možnost  se  lépe  a déle  připravit  na  tu  finálovou.  Docela by mne zajímalo,  proč  bylo  v  Drahošově  štábu přijato  to, řešení,  které  bylo i realizováno.    Nebylo  například na  onu  fatální  ztrátu  76 000  hlasů zaděláno právě  zde?

To už  se nikdy  nedozvíme  a konec  konců  je to už jedno. Ale  to  nebyla  jediná a  ani rozhodující  chyba.

Myslím, že  panu profesorovi  nohy  podtrhli  i jeho nejbližší  spolupracovníci.  Konkrétně  míním  lidi jako Petr Kolář.  Ti  mu zcela  evidentně  naočkovali  svůj  politický  témbr.  Tedy  ostré protiruské  vidění.  Aniž  by  respektovali,  že   protizemanovský  tábor  zdaleka není  homogenní  a  už  vůbec  ne  jako ten  Zemanův.   Nezemanovskou  část  elektorátu  sice  spojovala  nechuť  k  praktikám  současného  prezidenta,  ale nikoli nějaká  jednotící politická  idea, jako  tomu  bylo na  druhé straně  – viz migrace, viz  nedůvěra k oficiálním  mediím,  viz  například přijatelnost  východní politiky,  viz  odpor  k  NATO  nebo  k Bruselu a  EU.

U  Drahoše  bylo  možné politicky  najít  naprosto všechno  od  radikální pravice – viz  TOP a  část ODS  přes umírněnou pravici,  občanský a  křestanský  střed až  po  řekněme  standardní  sociálně  demokratickou  levici. Říkáte, že  jsem zapomněl na  nezemanovské  voliče  ANO?  Ale kdež, ti  jsou  rozprostřeni v  celém  tomto  spektru. Ale máte v tom pravdu,  že   i  u nich udělal  Jiří  Drahoš,  respektive  Kolářové v  jeho štábu  neuvěřitelnou  hloupou  chybu.

Ale  začnu jinou minelou.

Drahoš  se  ostře  vymezoval proti  Rusku,  hřímal o  ruských  sankcích a jejich zachování a  úplnou  šíleností  byla  stížnost, resp. podezření  o  připravované  ruské manipulaci  s volbami  a návštěva  v  tomto  smyslu u  dosluhujícího  premiera  Sobotky,  kterého  veřejnost  obrovsky  nesnáší.

Ten,  kdo mu  tohle poradil  by měl  spáchat sebevraždu. protože  přímo zavinil  ztrátu  několika  desítek  tisíc  hlasů.  Z Jiřího  Drahoše udělal jedním  hloupým  tahem  žalobníčka, co už  dopředu se vymlouvá, proč  prohrál. Zejména , když  chyběly  sebemenší  důkazy. Tohle určitá  část  potenciálních  voličů  rozhodně nepřekousla a nepřenesla  přes  srdce a  pana profesora  odepsala.

Podobně, jakkoli se to může  zdát  nepochopitelné, ztratil  část  voličstva  ostatních protizemanovských  kandidátů, kteří  všichni  hráli sice protiruskou  kartu, ale nikdo z nich  v konečné  fázi  tolikrát a tak nesmlouavě  jako právě  Zemanův  vyzyvatel, opakovanou  antiruskou  rétorikou v  samém závěru.  Vím  o  voličích,  kteří  radši  zůstali  z tohoto  důvodu  doma.  Nevím v  jakých číselných  řádech se zde  pohybujeme, ale  osobně  bych si  vsadil na  další  pětimístné  číslo.  Zejména  jde  o  antizemanovské  voliče  z  levé  části  této množiny. Kteří  téma  Rusko vidí  úplně  jinak.

Zkrátka  v závěrečné  části  kampani  tohle?  Zbytečná a ne nutná  tvrdá prohlášení? Když jinak s nimi  docela šetřil?

Jenže  ono se  to netýkalo jenom  vztahů  k Rusku nebo Číně.  Každému trochu myslícímu  člověku muselo  být  jasné,  že,  vedle  Topolánkových  voličů,  budou  konečným jazýčkem na  vahách     ti, co  na podzim  dali  hlas Babišovi.

Babiš  navíc  vůči  Drahošovi  vysílal  nepřehlédnutelní  signály!  Chtěl nějaký  kontakt. Stačí  si  vzpomenout  na podporu- nepodporu, kterou    ANOšéf  „poskytl“ Zemanovi  před  I. kolem a následně na  jeho naprosto nečekanou kritiku Zemanova politického  východního kurzu a  jeho  okolí po  jeho skončení!!  Bezprecedentní  postup  od  designovaného premiera.

Zeman si to  okamžitě  uvědomil a poslal   za  Babišem  dva své nejostřejší  hochy.  tisk uvádí, že  Mynáře a  Nejedlého, které  prý  Babiš  velmi nesnáší.  A  rozmluva   údajně   to byla  drsná.  Když  Babiš   z ní  měl přijít  řádně  nasupen!  Krev prý se   něm vařila.  Evidentní  disonance na  lince Hrad  Strakovka!  Těsně před  finále….

Normální  člověk  by postupoval dle přísloví, že  když se dva perou, třetí se  směje…

Co udělá  Drahoš?

Nic  chytřejšího,  než  že světu  oznámí,  že  Babiše  nejmenuje  premierem Ani v  třetím pokusu.  Protože  to jediný na který mohl mít  vliv. Babiše nikdy! Zaznělo od něj rezolutně.

Já  se musel  štípnout, když  se mi to objevilo na monitoru!!! Jednou ranou zkazil, co mohl!  Zahnal  lavírujícího  Babiše  k Zemanovi, takže  hnutí Babiš  následně  vyslovilo  pro druhé kolo  svou oficiální a  explicitní  podporu Zemanovi a doporučilo  výslovně svým sympatizantům –    ho volit.

To doporučení  by  nejspíš nebylo, samo o sobě  fatální.  Smrtící  účinek  byl  jinde – uumím se vžít  do kůže  toho, kdo  volil  takhle  na podzim.  Ten  prostě  chce  vidět  premierem  Babiše, proto a jen proto  pro ANO hlasoval.  Zopakuji ten  – chce premierem Babiše. A  v tom okamžiku se pro něj  stala  naprosto nevýznamnou otázka, jestli  a jak velký má odpor k Zemanovi!  Drahoš  mu prostě  oznámil, že  jeho hlas  a vůli zahodí  do koše.  Babiš   ne a ne  a ne!

Dodatek  z  nedělního dopoledne: 

Jsou k dispozici první  sociologické  výzkumy a  mluví  ohledně  voličů ANO  jasnou  řečí:

Zeman se podle tohoto srovnání prosadil v prvním kole i ve finále v okresech, kde loni v říjnu výrazně uspělo hnutí Tomia Okamury. Podobnost jejich výsledků dosáhla ve finále 79 procent. V případě KSČM to bylo zhruba 78 procent, u ANO 75 procent.

Zdroj: http://domaci.eurozpravy.cz/politika/214000-zemana-volili-nejcasteji-priznivci-spd-kscm-a-ano/

Nebo podle  šetření agentury  Kantar -viz rozhovor  s vedoucím jejího průzkumu  Danielem Prokopem

Možná i vlivem toho, že Babiš své členy vyzval k volbě Zemana.

Ano. Souvisí to i s tím, že Drahoš někdy možná špatně vysvětloval svůj postoj ke jmenování Babiše.

Ten, bez odpuštění idiot, co mu tohle poradil / lepší termín by  asi byl – co ho takhle popravil/ by  měl být  neprodleně  zavřen do klece  a  vožen po poutích jako  naprostá kuriozita  typu  osminohé tele.

Tady  určitě  leželo těch  76 000  hlasů  nebo alespoň podstatná  část  z nich!!!  Drahoš  si to klidně mohl  myslet  a dokonce i  říci.  Ale  nejdříve  včera ve  14:  00 hod.  Navíc-  nikdo netuší, jestli nějaký  3. pokus  bude.  A já bych si  skoro  momentálně  vsadil, že  nikoli.     Žasl jsem a  žasnu pořád  nad  tou gigantickou  taktickou  fušeřinou.

Je mým přesvědčením, že  prohra  bude hledána  především  v TV  debatách. I já byl toho názoru a proto  ten  despekt   v odhadu konečného výsledku.   Jenže  on byl  myslitelně  těsný!!!  Nebudu  rozporovat, že  kdyby  byl  vyzyvatel  lépe  připraven,  zejména  na  ten primácký  cirkus  u Vořecha,  možná  ty potřebné  hlasy  sehnal také.  Asi  ano.  Ale  nyní  je  jasné,  že  onen neúspěch  v  tom  hospodském  blábolení  zdaleka  nemusel  být  a  nebyl rozhodující.    Kdyby ano,  platil  by můj  odhad, že  prohra bude větší než  u Schwarzenberga.

Mimochodem  – i tady  selhal  Drahošův  štáb.  A bohužel i Jiří Drahoš.  On proto, že  zapomněl  být  v  obou debatách  sám sebou. Kdyby  se  choval stejně  uvolněně  a přirozeně,  jak v  Karlíně, tak  Rudolfinu, jako  v sobotu  v Kongresovém  centru,  když  přiznával svojí  porážku,  musel obstát  daleko lépe.  Daleko lépe!

Větší  váhu, podle  mne  měla  ta první  -primácká, tady se lámal  chleba  spíš  než  v té úplně poslední  na  ČT. A speciálně  Karlín  byla  jasná  křeč!  Zeman  rozvalený  v křesílku,  Drahoš  sedící na jeho  kraji  v  něčem, co bych nazval útěkovou pozicí.  Ano, tréma  as větla  ramp a  v  této  disciplině  premiera. K tomu  řvoucí  houfec kotel  rowdies,  kteří  by hladce  přejeli  fotbalové  chuligány  Sparty  i   Baníku  dohromady  a Vořech jako pseudomoderátor,  který  prostě nechal dělat  Zemana, co se mu zamanulo.    Ale   primárně  platí, že  jeho  štáb  evidentně nebyl  schopen  svého  šéfa  náležitě  nabrífovat.

Myslím, že  nikoli otázky, ale  témata  byla předem oznámena.  Tedy kuřácký  zákon,  církevní restituce a  migraci.

Že  tahle  témata  prezident  v praxi vůbec nebo skoro vůbec nebude řešit  a  skoro nic  s  tím neudělá?  To nikoho  nezajímá!

Pro Primu bylo  důležité, že  to  jsou  věci,  které  rezonují  ve společnosti. Doslova  tragicky  se Jiří  Drahoš  předvedl  u  církevních  restitucí. Bylo zjevné, že  netuší která  bije. Viděli to všichni v  sále,  věděl to i on. A od  tohoto okamžiku už  tam jen statoval. Ačkoli kdyby  znal  základy tématu, mohl Zemana  utřít  způsobem, ze kterého by se byl těžko  vzpamatovával!  Bylo to vysloveně  snadné  a nabízelo se  to samo.  a  hned  v několika  směrech. Jenže  on věděl jen to, že  církevní restituce  v nějaké  formě  byly.

Dodatek  z nedělního rána -graf  KANTARu o tom,jak  se přelévali  voliči v posledním  týdnu:

 

Druhá  debata  byla  lepší, o tom  žádná. Ale on ji potřeboval  vyhrát, respektive  – hodně  vyhrát!       A  jeho štáb, mu  po té  jalovosti  u  Vořecha  poradil a  dodávám – logicky,  že  má  být  daleko důraznější  a soupeře  atakovat, nic  si od  něj nedat líbit a  jít po něm.Jak  říkám  – logicky.

Já bych mu byl poradil to  samé.  Ale  jen do okamžiku, než  bych byl s Drahošem  přišel do Rudolfina, uviděl  paní  Witovskou, zjistil, že  je za  vílu a  éterickou  bytost,  že  to  v sále je  ustrojeno jako na  zámku.

Pak byla  možná  jediná reakce –  absolutní  redukce té  rady  o  razantním přístupu.  Chtělo  to  okamžitě  přeladit na decentnost  galanci  a šarm!  Tedy to, co je  Drahošovi v podstatě  vlastní a  naopak Zemanovi  chybí.  Kdyby  měl  pan profesor  dostatečně  vyvinutý  cit pro situační sociální  empatii, byl by na  to přišel  sám. Jenže opět  světla  kamer, tlak na  výsledek- prostě  horečka  nikoli sobotní, ale  čtvrteční noci. A  chybné  nastavení.  Šance splynout a využít  éterického působení  moderátorky  zmizela  v  údernosti  předurčeného  chlapáctví!

Já  vím, je  snadné  být  generálem po  boji.  Jenže  nedá se nic  dělat:  Jiří  Drahoš  zosobňoval  naděje  příliš  mnoha  lidí.   Řada  z nich  do něj  investovala  také  hodně  peněz a  ještě  více   hodně práce.  Tohle  všechno přišlo, o  fous,  vniveč.  A republika  ztratila  velkou  šanci se změnit.

Ohledně výsledku prezidentské  volby  toho mám na  srdci  ještě  mnohem  více. Plánoval  jsem  sice jen  jeden  článek, ten  dnešní, ale  je jasné, že  nutně  přidám minimálně  ještě  další. V  neposlední řadě  i proto, že  v  páteční   Hodině  vlka  jsem  Boríska  i posluchače  odkazoval  na  dnešek. Kdy  sdělím,  důvod, proč  jsem  volil  Jiřího Drahoše, přesto, že  on  sám sebe označil  za  Andreje  Kisku a při  tom    jsem proti  neustálé  démonizaci  Ruska a Putina.  Borísek,  ani  ti  kteří  poslouchali ,to  nemohli pochopit.  A  stejně tak  mnozí kosíři.

Bylo mým  záměrem  to dnes  vysvětlit,  zejména proto,  že  chci, aby  mne  Borísek  pochopil. a jsem si  jistý,  že    moji  argumentaci, třeba jen podmíněně   – přijme.   Abych ho ještě  více navnadil / a zamotal mu současně hlavu/ –  důvod  je  stejný jako ten, proč  on provozuje  Slobodný  vysielač.  Ale  o tom  až  zítra  – pana  Lea K. současně prosím za prominutí,  že  tentokráte  odsunu jeho článek na  úterý.

A  nebude  to jenom  vysvětlování  Borískovi.  Hodlám pojednat  také  to,  kdo  vedle  Zemana  vyhrál/prohrál a  co  vyhrál/prohrál.    A jistě  tam  asi bude ještě  něco  dalšího, jen musím  nechat  všechno, to co  se mi  nyní  honí hlavou  trochu   usadit.

Dodatek z neděle  večer:

Dostal  jsem  mail  od  paní  VB ,  z  něhož  si dovolím ocitovat  následující  pasáž

Musim vam rict, ze jsem byla sokovana, kdyz jsem cetla vas posledni clanek o Zemanovi a jeho vitezstvi ve volbach. Nadavate tam svym spoluobcanum do blbych jenom proto, ze volili toho druheho kandidata. To je chovani nekoho, komu nezbyva nic, nez ad hominem. A slusnost? Skutek utek.

Totez ad hominem pouzivali oponenti Trumpa, oponenti Brexitu, a ted ten nesvar presel i k nam. Ne „musime si pomahat“ ale „rozdeluj, rozdeluj, rozdeluj, studne otravuj.“

S vami vyti nebudu.

Týkalo se to této  věty v  dnešního textu:

Neuměli  jsme  totiž  přesvědčit – bez odpuštění blbých 76 093 spoluobčanů…“

Vysvětlil  jsem  paní VB,  že  si slovo  blbých  76 093 spoluobčanů  zasadila  do  špatného  významového kontextu.  Nebylo to  myšleno  tak,  že  považuji jinak  volící  za  blbce – mimochodem, to  jsem  deklaroval  už  ve  čtvrtečním  článku, když  jsem  citoval z projevu Miloše  Zemana  ve  Federálním  shromáždění,  nýbrž, že  mi šlo  o vyjádření  té  marginality  toho rozdílu, která  byla  z hlediska  Jiřího Drahoše  dělatelná  a byla  by stačila  k jeho vítězství.  Domníval jsem  se, že je  to z kontextu  zcela  jasné.
Paní VB mi odepsala , že nikoli  a  že  í přesvědčí pouze  oprava  vadného textu a omluva.

Opravu jsem provedl a  paní  VB a eventuálně  dalším,   se  tímto omlouvám.  A dodávám, že  žádný  řád, tím méně  Podvazkový,  zakládat nebudu.

 

 

 

    

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.