„Vláda podpořila vznik nové StB,“ říká Benda


Nikdy bych nevěřil,  že  v nějakém politickém  pohledu budu  souhlasit s věčným poslancem Markem Bendou.  Ale  zázraky  se evidentně  dějí. Takže taková, pro mne naprosto nečekaná  situace,  nastala. On i já máme naprosto výjimečně  shodný názor. Babiš  a  spol. se rozhodli protlačit  parlamentem   novelu Zákona  o policii. Podle ní by informace získané zpravodajskými službami mohly být používány v trestním řízení jako důkazy. Materiálem se nyní bude zabývat sněmovna.

Dovolím si jej  citovat:

Marek Benda: „Vláda schválila nebezpečnou novelu zákona, která v určitých případech umožňuje využití informací získaných tajnými službami jako procesního prostředku při případném trestním řízení. Jde o nejzásadnější změnu postavení tajných služeb od sametové revoluce. Zákon vnímám jako snahu smíchat vyšetřovací a zpravodajskou funkci pod hlavičku tajných služeb – tedy model novodobé StB. Spolupráce mezi zpravodajskými službami a policií dosud fungovala bezproblémově a já nevidím důvod, proč zavedený model měnit. Obzvlášť s vědomím toho, že tajným službám zadává úkoly vláda a prezident republiky a hrozí tak trvalé podezření z úkolování služeb proti politickým oponentům.“

Měřím všem stejně.  Těm i těm. Padni komu padni. Nezajímá mne  KDO co  říká, ale  CO kdo říká.  Mám to s  českými politiky  jako s radiem nebo s televizí. Nezajímá mne  bedna  z které  na  mne  čeští politikáři mluví, nýbrž  jen to, co říkají.

Tudíž v  daném případě souzním s  Markem  Bendou a velmi rozumím  jeho obavám.

Použitelnost informací má novela omezit na případy, kdy budou obsahovat významné skutečnosti pro trestní řízení, které by šlo jiným způsobem obtížně zjistit. „Typicky půjde o informace získané odposlechy za určitých jedinečných okolností, které se již nemusí opakovat,“ stojí v důvodové zprávě. Trestní řízení bude muset být vedeno pro trestný čin, u kterého je možné povolit nebo nařídit použití obdobného institutu upraveného v trestním řádu.

Vláda  se  této  novely  dožaduje přesto, že využívání informací od zpravodajských služeb omezuje mimo jiné rozhodnutí Ústavního soudu z roku 2008, podle kterého takovéto informace nebyly ve smyslu trestního řádu získány zákonným způsobem.

Nicméně ministr  vnitra Hamáček to vidí úplně jinak:

„Jsme přesvědčeni, že postupujeme v rámci tohoto judikátu. Jde o to, aby když v případě nějakého teroristického činu zajistí tajná služba důkazy, aby byly použitelné a nehrozilo, že bez nich tento pachatel odejde od soudu,“ uvedl. Podle něj se u závažných trestných činů už nejednou stalo, že tajné služby informace měly, ale nebyly použitelné u soudu. „Z mého pohledu je to dostatečně vyvážené a jsou tam dostatečné pojistky,“

Myslím, že  je zde obecně známo mé politické nastavení. Z principu jsem oranžový. Vlastně jsem byl.  A  je těžko představitelné, že  bych někdy  bendovsky  zmodral. Třeba právě kvůli  asociálovi Bendovi, který se  snad  v parlamentu  rovnou  narodil jako poslanec  a nejspíš  v něm také, opět jako poslanec – zemře. Aniž by se někdy jediný  den  živil jinak,  například  obyčejnou  a  užitečnou prací. Ale tedy s ním prostě  souzním a nemohu jinak.

Sdílím naplno jeho obavu  ohledně toho,  že  tajné služby  jednak budou vstupovat  do obyčejných procesů,  tedy  některých. Což nepochybně  ztíží pozici obžalovaného  a jeho advokáta.  Proč  to vysvětluje  šéf  BIS  Koudelka, který je ovšem také PRO novelu – ten v červenci novelu umožňující použití informací tajných služeb u soudů za žádoucí. Podle novely by měl být zachován princip, podle kterého zpravodajská služba zváží, zda informace pro účely trestního řízení předá, nebo zda dá přednost ochraně zpravodajské informace….

Takže  si  to , co  říká  Hamáček a Koudelka rozeberme  na  prvočinitele. Hamáček tvrdí, že  typicky  půjde

–  o  případy terorismu

– a  využití odposlechů

Koudelka  dodává, že  TAJNÁ  SLUŽBA  ZVÁŽÍ, zda  inkriminované  INFORMACE  PŘEDÁ pro účely  trestního  řízení nebo zda  DÁ  PŘEDNOST OCHRANĚ  ZPRAVODAJSKÉ INFORMACE!!!!

Podle  dosud platných zákonů platí povinnost  každého, kdo se cokoli dozví o  spáchání trestného činu  aktivně  toto předat  orgánům, činným v trestním řízení!  Bez výjimky. Koudelka chce  pro  tajné služby  výjimku,  když usoudí, že je pro ně ochrana  zpravodajské informace, zdroje atd.  důležitější  než  konkrétní zločin!   Už  jenom  kvůli tomuhle, že  šéfík nějakých špionů nebo kontrašpionů bude rozhodovat  o tom,  jestli zločin nechá proběhnout a  zločinec například  nepotrestán nebo naopak, jestli zločince  tajná  služba  zatíží  u  soudu způsobem, kterému se  sotva bude schopen  bránit on a jeho advokát.

Proč?  Z jednoduchého důvodu – v  současné  době  žalobce musí  předložit relevantní důkazy a  také  opatřené v  souladu se zákonem. Policisté a další  svědci se musí  u soudu podrobit  výslechu,  kde je jejich svědectví i oni sami  podrobeni  velmi  důkladnému  přezkumu  obhajoby.  A  když je  sebemenší podezření, že  důkaz  nebo policista  či znalec, svědek atd. nejsou  stoprocentně  košer,  soud takové důkazy, svědky, znalce  vyloučí.  Bohužel v  české justiční  praxi  jsou vyloučeny často   i důkazy a  svědci, jež  jsou  zcela  v pořádku. Jak například  předvedl soudce  Zelenka  v procesu s Rathem, kdy svévolně vyloučil odposlechy, abych jmenoval obecně známý exemplární případ.    A nyní to má  být nejspíš tak, že  zkrátka  tajná služba  cosi  soudu předloží a  ten to má brát jako bernou minci, automaticky?  Neumím si totiž  představit,  že  špioni a  kontrašpioni budou souhlasit s  tím, že jejich operativci budou vypovídat  před soudy. Aby  je  šlo dekonspirovat!

Zkrátka  a dobře – bude to výběrová  záležitost. Podle gusta  šéfů tajných služeb!  Ačkoli Listina  základních práv a  svobod praví například  tohle:

Článek 37

(3) Všichni účastníci jsou si v řízení rovni.

 

Článek 38

(2) Každý má právo, aby jeho věc byla projednána veřejně, bez zbytečných průtahů a v jeho přítomnosti a aby se mohl vyjádřit ke všem prováděným důkazům. Veřejnost může být vyloučena jen v případech stanovených zákonem.

Jak si mohou být  účastníci  řízení  před  soudy  rovni, když  v jednom trestním  případě  nějaká  tajná služba  usoudí,  že  to nechají být, že jejich zpravodajská  činnost je  důležitější  než  trestný  čin a  v jiném  to uvidí opačně???? Tohle prostě  nikdy nepochopím. Já si rovnost před zákonem představuji tak, že  platí pravidlo – buď  všichni nebo nikdo!

Vedle  toho  je zřejmé,  že  tam, kde bude do procesu ingerovat  tajná služba, dojde při soudním projednávání  k vyloučení veřejnosti. Klasicky  “ s ohledem na utajované  skutečnosti“.  Nikdo nebude mít  možnost ověřit, co se  za zavřenými  dveřmi odehrálo.  A  jaké jsou šance advokátů ověřit  tajné informace, prezentované obžalobou,  když  ho zcela  jistě  špioni  do svých  spisů nepustí?

Podobně je  to s Hamáčkem.  Ten tvrdí, že  klasicky  půjde o terorismus a odposlechy. Tomu mohu a nemusím věřit. A  rovnou dodávám, že nevěřím. Rozhodně ne  ve vazbě  na budoucnost.   Protože  když někdo  dostane  možnost, tak  .. no přece příležitost  dělá zloděje!  Však to známe.  Zcela  určitě  by  šlo nejen o odposlechy a také nejen o terorismus!

Co mne  dostalo, je následující  věta:

Podle něj se u závažných trestných činů už nejednou stalo, že tajné služby informace měly, ale nebyly použitelné u soudu.

To jako vážně?  Tajné služby  měly  informace u závažných trestných  činů,ale nebyly  použitelné u  soudu?  Rád  bych detaily!  Aby bylo jasné co má na mysli.

Ještě k těm odposlechům – dejme  tomu, že  je opatří  Úřad pro zahraniční styky a informace nebo Vojenská rozvědka. Obě ze zákona  smí působit jen  v zahraničí. Takže  odposlechy získané v zahraničí?  Kdy  zcela  nepochybně  půjde  o tajnou zpravodajskou  informaci,nejčastěji BEZ  souhlasu  místních orgánů, povolujících použití zpravodajské techniky.  Tedy  půjde  o důkaz , získaný ilegálně!  Co mi to Hamáček vykládá???

Půjdu ještě  dál. Jak se bude postupovat v případě, že  důkaz nebo podstatná informace  bude dodán, resp. získán  CIZÍ,tzv. spřátelenou  tajnou  službou? Bude  připuštěna, procezením přes  české špiony a kontrašpiony,   před  soudem nebo ne? Když  ano,  to jako  se může  použít  svědectví  z  druhé  ruky a jen na základě  toho, že  jde o  spřátelenou tajnou službu?  Jak  budou ochráněna  práva  na  řádnou obhajobu,  když zdroj bude nedostupný? Nad  kterým nemá  Česká republika  absolutně  žádnou kontrolu a  který může mít  naprosto  cílený a ryze  specifický,možná i v globálu  tuzemsky neakceptovatelný  subjektivní zájem, proč  se do nějaké trestní  kauzy  u nás  zamíchá!

Když tohle  všechno sečtu, jde pro mne o naprosto nepřijatelná  rizika, byť latentní. Ale je  tu i zcela konkrétní, okamžité! Nebudu ho  rozepisovat, vše  řekl  už  Marek Benda:

Obzvlášť s vědomím toho, že tajným službám zadává úkoly vláda a prezident republiky a hrozí tak trvalé podezření z úkolování služeb proti politickým oponentům.“

Po zkušenostech  se Zemanem a Babišem a při vědomí, že  každá  nová vláda od Listopadu byla horší než ta  předchozí, se  dvěma  výjimkami potvrzujícími pravidlo  /Špidla, Sobotka/ představa,  toho, že  tajné služby  úkolované těmihle  dvěma budou nejen  šmírovat politické  oponenty  nebo ty, kteří si dovolí  vzdorovat  mstivému starci mohou/musí proti  zadaným osobám svědčit, je pro mne  naprosto nepřijatelná!Pak se lehko může    stát realitou,  to co oba  nedávno veřejně  tvrdili – že  v ČR si lze  objednat trestní stíhání. Například  zaúkolováním  tajných služeb.

Bohužel -Marek Benda  má pravdu!

 

 

 

 

 

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.