Co obsahuje brexitová dohoda?


Politikáři a  političtí komentátoři    se mohou strhnout, kdo z nich zvolí  nadšenější adjektivum pro popsání  na  Štědrý den uzavřené dohody  mezi EU a Velkou Británii.

Hlášky jako „historická dohoda“ -Merkelová, „tato dohoda píše  historii“ -U.v.d.Leyenová, „Británie  získala  zpět kontrolu „ Johnson, jsou jen hlášky  pro široké neuvažující  publikum. Mající přinést politické body  konkrétnímu hláškaři.

Pro normálního člověka jde  o bezobsažné ptydepe. Které mne nezajímá. Na  rozdíl  od  obsahu  těch prý více než 2 500 stran !!!!,které prý  to ujednání  mezi  Bruselem a Londýnem má. Co nám konkrétně přinese a  kdo je  vlastně  vítězem a kdo poraženým v té dlouhé přetahované?  Nikoliv  vítězem mluvidly, nýbrž  vítězem faktickým.

Text dohody není zatím k dispozici,  protože  ještě  ho čeká jednak na  evropské straně  ratifikace každou ze  27 členských zemí a pak Evropským parlamentem a  také  tím britským.

Dal jsem si proto přes  svátky  práci, abych  se pokud možno co nejvíce  dozvěděl z jejího obsahu a ujišťuji vás, že  to žádná  legrace, ani potěšení nebylo. Dále uvedený  výtah pochází z mnoha  německy psaných zdrojů a je jejich kompilátem.

Základní elementy pobrexitové smlouvy

Žádná cla

Zboží v obousměrném obchodu nebude podléhat žádným clům. Dále  žádná ze  stran neuplatní žádná množstevní omezení nebo kvóty na  dovoz jakéhokoliv zboží na její území. Formality , spojené s  vývozem a dovozem, mají mít  ten nejnižší možný rozsah a  co nejvíce  zjednodušené. Nicméně, stav i tak se stana jednoznačně  horším než dosud. Nastoupí hraniční kontroly, celní formuláře, zmizí automatické vzájemné uznávání certifikátů atd. atd.  Prostě to, co dřív neexistovalo je  od 1.1. novou realitou. Jakkoliv  asi ve formě minimální proti stavu bez  dohody.

Některé vybrané obory a komodity  vzájemného obchodu , například s  auty, léky, chemikáliemi a třeba i vínem prý budou ve zvláště  „hladkém“ režimu.

Férová hospodářská soutěž

Aby mohla  Británie i nadále požívat možnost přístupu na  450 milionový společný trh EU, požaduje  Unie od Londýna, aby  se zdržel jakýchkoliv  snah o obcházení standardů  a norem EU. Podle  uniklých informací zaručuje  dohoda „robustní a pro všechny  stejný  závazný  prostor pro vzájemnou hospodářskou soutěž a to zejména  v oblastech ochrany  životního prostředí, sociálních nebo státních subvencí. Smyslemje potlačit  tzv. nekalou soutěž.  Zcela rigorozně je  řešen nepřípustný   tok zboží a služeb přes jednu ze  smluvních stran do druhé.

Je potřeba  ale  konstatovat, že  EU  opustila  svou dříve  nedotknutelný požadavek, aby  Británie  v budoucnu automaticky  implementovala  případné  změny  standardů Unie  v  uvedených oblastech, pokud dojde k jejich změně. Za mne  špatně.

Právo rybolovu v britských vodách  pro rybáře z EU

Toto byl jeden z nejzapeklitějších problémů  vůbec. Přesto, že  jde, ekonomického hlediska, o naprostou marginálii – vyčísleno v penězích má EU rybolov  hodnotu  650 milionů Eur, tedy  asi 16,25 miliardy  českých  korun.

Absolutní nic, uvážíme li, že v běžných letech, která nejsou poznamenána koronavirovou krizí, se do Británie z Česka ročně vyveze zboží za více než 200 miliard korun.  Což znamená, že jen český  export na  britské ostrovy  je více než  16x  větší než  evropský rybářský  byznys  z britských lovišť celkem!  Nebo to vyjádřím jinak  – rybolov tvoří 0,12 % ekonomiky Spojeného království ovšem jeho celková vzájemná obchodní výměna  s  EU dosahuje  astronomické sumy 668 miliard liber (téměř 19,5 bilionu korun). Opravdu významově  zcela  nepodstatná lapálie, ovšem s obrovským propagandistickým nábojem na  obou stranách. Brexit prosazovali nejvíce  a to až na krev Farage, Johnson a právě  britští rybáři. Díky  chamtivosti těhle  tří činitelů také k brexitu došlo. Takže nulová snaha  ustoupit. Protože  by  šlo naprostou  propagandisticky o prohru.

Co tedy  o rybolovu stojí v nové  Smlouvě?

Obě  strany  si sjednaly  přechodné pěti a půlleté období. Po jeho dobu mohou rybáři z  EU v britských vodách lovit dále, ale nejvýše  do 3/4 původních  kvót, jako když  VB  byla  členem EU. Od června 2026 každý  rok vždy  znovu se má vyjednávat  nová roční kvóta  s Brity. Což unijním vyjednavačům nezávidím už  teď. Britové by v budoucnu sice mohli odepřít přístup evropským lodím, EU by zároveň ale mohla uvalit cla na vývoz ryb ze Spojeného království. Protože Britové stejně  většinu svých úlovků prodávají  na kontinent. Tomu odpovídají i komentáře  lidí z rybolovného sektoru na obou stranách kanálu La Manche:

Gero Hocker, šéf  Svazu německého rybolovného průmyslu:

24.prosinec 2020 je  černým dnem evropského rybolovu. rybářů a jejich rodin. Stejně tak pobřežních regionů  Evropy a Německa. Tak vejde  do  dějin.

Šéf Národní federace rybářských organizací Barrie Deas:

„Spojené království udělalo „významné ústupky“ a v Británii „bude spousta zklamaných a frustrovaných rybářů“.

Elspeth Macdonaldová, Federace skotských rybářů

Po všech těch slibech našemu odvětví je toto opravdu velké zklamání.

 

Takže  tady, zdá se, jsou zklamaní a nespokojení  úplně  všichni. A  další kolo  nikoliv o podstatu, nýbrž  symbol, jakým rybolov  ve  skutečnosti je,  přijde co nevidět! Protože  pro nespokojence na  vnitropolitickém hřišti, o které není nikdy nouze, jde o vítanou a pohodlnou záminku jak o sobě  dát náležitě  vědět. Houstone, vlastně Johnsone – máš problém!

Však už se  také ozval Johnsonův brexitový souputník Farage:

„V podstatě jsme upustili míč na brankové čáře, protože jsme se rozhodli, že na rybářském průmyslu zas tolik nezáleží,”

A  aby nezůstal jen u rybolovu, tak celou smlouvu znectil takto:

„Hlasovali jsme pro odchod, ne pro novou dohodu s EU,“

Pojďme  dále,k podstatnějším věcem.

Služby  finančního sektoru

Jestliže  rybolov je pro Británii jen symbolem, na kterém si podvodník Johnson  honil ego,  pak finanční sektor a  finanční služby jsou svým významem a ekonomickým přínosem pro Spojené království pravým opakem. Odchod bez  dohody by jej nejspíš  těžce poznamenal.  Britové proto chtěli mít zaručen co možná nejrozsáhlejší přístup na trh Unie. Jinak inkasuje  těžké a především nevratné ztráty. Podle dostupných informací zde k zásadnímu průlomu zatím nedošlo a předběžně bude britský finanční sektor muset s kontinentem fungovat podle tzv.normálních obchodních dohod.  Podstatné otázky  prý budou vyřešeny  do března. Evropa si evidentně  nechala  v  ruce  na britského buldoga pořádný pádný klacek. Hodlám pečlivě  sledovat  to vyjednávání o přístupu Britů na finanční trh EU!

Doprava

Dohoda garantuje  kontinuální dopravní provoz  ve vzduchu, po  zemi, na kolejích a po moři. Zahrnuje i  využívání letišť leteckými dopravci druhé strany  a nerušenou spediční dopravu.  EU tvrdí, že  je pamatováno i na ochranu práv  pasažérů a pracovníků v  dopravě.

Energetika  a ochrana životního prostředí

Byla potvrzena  platnost a účinnost smluvních ujednání v obchodu s energiemi a ohledně propojení energetických sítí. Obě strany také chtějí úzce spolupracovat ohledně Offshore  větrných parků v Severním moři. Dohoda také ukotvuje  plnění  Pařížské klimatické dohody z obou smluvních stran. No hlavně, že  máme jasno ohledně té Pařížské dohody, to mne  fakt potěšilo!

Sociální systémy

Smlouva má  garantovat celou řadu  sociálních práv  jak občanům EU  tak Británie při pobytu na teritoriu  smluvního partnera, pokud na něm po 1. lednu 2021 začnou pracovat, přestěhují  se tam nebo se rozhodnou na něj cestovat.

Pro ty, kteří už na území druhé strany už jsou  brexitová dohoda  široce  řeší jejich  nároky  na nemocenské a  důchodové pojištění, stejně  jako přístup k sociálním dávkám  a službám.

Bezpečnost

Ohledně boje proti kriminalitě  a terorismu je zaručena  dalekosáhlá  spolupráce. A to jak  mezi bezpečnostními, tak i justičními složkami obou stran.  Včetně  výměny údajů z trestních rejstříků, databází otisků prstů,  či dat cestujících osob. Předpokladem ovšem je, že  Británie i nadále bude dodržovat Evropskou konvenci lidských práv.

Účast v programech EU

Británie  zůstane  účastníkem pěti evropských programů. Například výzkumného programu Horizon Europe, výzkumného a vzdělávacího programu Evropské jaderné společnosti Euroatom, programu zkoumání  jaderné energetické fúze  ITER, programu sledování planety  Kopernikus  a také satelitního pozorovacího systému SST.  Londýn i nadále bude finančně  na  udržení programů participovat.

Naopak Spojené království vystoupí z programu Erasmus  na výměnu studentů. Podle  lháře  Johnsona  šlo  „extrémně  těžké“ rozhodování, ale  Erasmus  prý  představoval „extrémně  těžkou zátěž“. Prostě  britský kramář opět ukázal, co je zač. Takže je  jasné, že  pro 150 000 evropských studentů na britských universitách nastanou těžší a hlavně  dražší  časy.

Recipročně studenti z Velké Británie s výjimkou Severního Irska už  neúčastní evropského programu výměnných pobytů Erasmus. Místo toho ve Spojeném království vznikne Turingův program, pojmenovaný po slavném matematikovi, který pomohl s rozluštěním nacistických tajných kódů během druhé světové války Enigma.

Kontrola dodržování dohody  a řešení sporů

Obě strany  se shodly na  novém společném mechanismu pro řešení konfliktů a nedorozumění při praktické implementaci této dohody. Hlavním orgánem se  stane tzv. Společná partnerská rada. Jejím úkolem je  kontrolovat dodržování dohody  a řešení sporných otázek.

Toto má být  spojeno se  závaznými prosazovacími mechanismy a  procesy ukončování sporů. Tím budou chráněny zájmy firem, spotřebitelů a soukromých osob.  Obě strany mají právo  „v případě narušování dohody  sáhnout k odvetným opatřením, překračujícím její jednotlivé sektory„!

Tedy  postihnout a  sankcionovat i  ty  části dohody, kde k žádnému porušení nedošlo!!!! Což je  evidentně opatření, které si vynutila  na Británii Evropská unie za  to, že  ustoupila  od  své kdysi nedotknutelné podmínky, že  spory bude rozhodovat  výhradně  Evropský soud.  Což je zcela mimořádný ústupek Britům. Nicméně  v přijaté formulaci řekl bych – více než  vykompenzovaný. Podle zásady – zlobíš? Přijdeš o všechno! Nemluvě o tom, že  klíčový britský zájem – působnost jejich  finančníc hdomů na  evropském kontinentu ještě  vůbec není reglementován.

Tolik moje nejpodstatnější zjištění. Vím, že to není ani zdaleka  dostatečné,  ale přesto se jedná o výsledek velké snahy. Jako laik, s přístupem jen k otevřeným zdrojům a jazykovým handicapem,   jsem měl výrazně  ztíženou úlohu.

Dovolím si proto citovat  Babiše, který v okamžiku, kdy tenhle  text  píši na účet dohody na  twitteru vyjevil:

„Doufám, že se do konce roku podaří dohodu prostudovat a odsouhlasit všemi členskými státy, aby mohla začít 1. ledna 2021 platit,“ .

Sebevědomě si dovolím  tvrdit, že  vládní úředníci a bohuželpremier především, na  rozdíl od Kosy,  nic přes  svátky nestudovali a nebo jen mikroskopicky. Ono  1000 stran vlastní dohody  a 1500 dodatků a příloh, navíc  v cizojazyčné právničině  je opravdu nezvládnutelný kus  práce. Zejména,  je li na to jen pár  desítek hodin. Ale i kdyby  měl Babiš a jeho aparát k dispozici čas neomezený, nezměnilo by  se nic. Co  dokáží, už  „kvalifikovaně“ mnohokrát předvedli. Nejde mi o to na ně nasazovat, ale tady pro svoje nicnedělání  mají zcela komfortní pozici!

Rozhovory o dohodě vedla EU zastupovaná Ursulou v. d. Leyen a šéf vyjednavačem Michelem Barninierem, za  doby německého předsednictví,  respektive  evropského předsednictví  Angely  Merkelové. Jinými slovy – Paříž a Berlín byli a  jsou detailně informovaní o nejjemnějších nuancích vyhandlovaného dokumentu. Takže Babiš  a Česko zaujmou pohodlnou pozici –co je dobré pro Německo a Francii je dobré také pro Česko! A ten tlustý fascikl nechají koňovi, především německému a francouzskému, aby si s ním lámal hlavu. Páč ji má větší!

Do značné míry  je to rozumné a pragmatické,odpovídající realitě.

Pobrexitovou smlouvu sice musí  JEDNOHLASNĚ  odklepnout  celá  dvacetsedmička. Nicméně, že  by  někdo uplatnil právo veta, zejména nějaká menší střední, či vůbec  malá země, je naprosto nemyslitelné. Ti velcí by jej okamžitě  roztrhali na  mikroskopické kousky. Stačí vzpomenout  na  hrozbu vetem Maďarska a Polska  při rozpočtu EU. Ale  speciálně pro ČR jako velkého exportéra do UK – jde o druhou /po Francii/ exportně nejvýznamnější obchodní destinaci, pokud  bereme  v úvahu státy s nimiž nemáme společnou hranici a  pátou největší obecně. Takže  když  dosažená obchodní pravidla  dostačují Němcům, musí stačit opravdu i nám. Nicméně, to pro mne není důvod, aby Babiš, „superministr“ Havlíček a další zainteresování si dali lehára, jakkoliv to tak skončí. Ďábel,jak známo,se  skrývá v detailu. A  vláda, dokonce i ta  Babišova, je tu od toho,aby chránila národní zájem. Tedy v  každém normáním státě.

Zbývá pár vnitřních otázek k zodpovězení:.

Třeba tu -kdo vyhrál a kdo prohrál?

Je  bez debat, že obě strany  učinily  naprosto významné a  dříve nemyslitelné ústupky. Evropská unie především  ohledně  toho, že vzdala  Evropský soud jako konečné místo k řešení sporů. EU  také opustila  další  nedotknutelný požadavek – aby  Británie  v budoucnu automaticky  implementovala všechny  případné  změny  standardů Unie  v  uvedených oblastech, pokud dojde k jejich novelizaci.

Johnson bezprostředně prohrál ve  válce o symbol veškeré britské suverenity  – rybolov. Jeho rybáři nedostali ani náznakem to, co jim sliboval a co chtěli za každou cenu – nulový přístup evropské konkurence do britských vod.  V příštích  volbách, kdy ještě  budou platit 3/4 kvóty pro evropské rybáře to lhář  Boris velmi pocítí.

Velkým zklamáním pro něj musí být nedořešení postavení britského finančního průmyslu a jeho přístup na  trh Evropské unie. Tohle je mimořádně  hořká pilulka!

V každém případě  Johnson neuspěl se  svou představou vyzobávání rozinek. Zde  se dočkal fiaska! Nakonec musel, místo rozhodčí stolice v podobě  Evropského soudu, akceptovat   velký a  těžký klacek typu, že  v případě  sporů, které nepůjde, kvůli nevůli jedné ze  stran uspokojivě rychle,  či vůbec  řešit, ve  smírčí komisi, může  poškozená strana  sankcionovat  či suspendovat  libovolné  a  to  i nesouvisející  články  smlouvy  Přirozeně  nejspíše ty, které  by kotrahenta  nejvíce zasáhly.

Johnsonovi také absolutně nevyšla  stovky  let Brity používaná a mimořádně oblíbená taktika  – rozděl a panuj!  Když  s naprosto nulovým výsledkem se  setkala jeho snaha  o individuální jednání s  členskými státy  EU a  získávání spojenců, kteří by, v britském zájmu za individuální  výhodu  rozložili jednotnou vyjednávací pozici EU. Však si také  francouzský prezident Macron neodpustil břitký komentář:

„Evropská vyjednávací jednota  pevnost se vyplatily!“

Když vezmu v úvahu všechno možné, za  poraženého nakonec  musím označit  Johnsona! Ačkoliv  kdyby k dohodě nedošlo vůbec, byl by  poraženým ještě neskonale více. Protože  by Britové velmi rychle zjistili, jak moc je  on a Farage podvedli. Konec konců potvrzuje  to i Johnsonův komentář bezprostředně po  uzavření dohody konstatoval, že

to znamená tisíce  a tisíce zachráněných britských pracovních míst a  další budoucí velké zahraniční investice do britského hospodářství!!!!

Ví, o čem hovoří. Kdyby to záviselo na mně, žádná smlouva  s Británii by  se nekonala. Z několika  důvodů.

Především proto, že  věčný britský kramář /tak Británii nazval právem Napoleon/ si nedá pokoj.  To věděl jiný  velký Francouz  – Charles de Gaulle, když  zablokoval britské přijetí do tehdejšího předchůdce  EU  -EHS.

Nejen já, ale mnoho dalších, už nyní předjímají, že  dohoda bude  velmi často porušována. Brity. Že se pokusí testovat, co ještě  by navíc  mohli urvat. Tak jako to činili vždycky.

Momentálně  smlouva  řeší  pohyb zboží a lidí. Evropské firmy  si oddechly. Finanční trhy také.  Konečně vědí,na  čem jsou.

Právě  velké evropské koncerny, například  automobilky, fakticky  představovaly  nejlepšího Johnsonova vyjednávacího spojence. Protože  v zákulisí tlačily na  své  vlády, aby  šly  Britům na  ruku a došlo k nějaké dohodě.

A tohle  se jistě bude opakovat. Až přijde den, kdy  dojde  k opravdu velké roztržce mezi EU a  a Spojeným královstvím. Protože nenaplněné ambice  tvrdých brexitářů uchopí  rádi budoucí generace  všelijakých příštích Farageů a Johnsonů. Nic  je neuspokojí. Protože už  ani Johnsonovi nešlo o britskou suverenitu, brexit pro něj  reprezentoval vítaný prostředek, jak přijít  k moci. Nic  více. A  ti další to zopakují. S hlasy  brexitových nespokojenců.  Z dlouhodobé perspektivy  odhaduji, že  dnešní smlouva  postrádá smysl. Z krátkodobého hlediska  je  příjemná. Ale už  jste  viděli politika, který by přemýšlel v dlouhodobých horizontech?

A ještě něco je třeba poctivě  zmínit.- kdyby  se mne někdo 15. prosince  zeptal, jestli vyjednavači uzavřou tenhle  deal nebo ne, vsadil bych si na jasné NE!   Nic nenasvědčovalo, zejména na  straně Londýna,  na změnu postoje. Proč  k ní nakonec  došlo?

Nejspíš  jde o souběh  hlavních  faktorů:

1- o velké zhoršení  koronavirové pandemické situace, kterou Johnson evidentně  nezvládá a  ve velkém v ní ztrácí přízeň svých  voličů.

2- o nepředstavitelný chaos , který  nastal na  britských pobřežních dálnicích a silnicích, když  obavy  z nové koronavirové mutace,  uzavřely pro dopravu z britských ostrovů   evropskou pevninu.

Obyvatelé  Británie, především jižní  Anglie, ale také Johnson a jeho kabinet,  získali praktickou představu o tom, jak by  asi „fungovala“ doprava mezi UK a  Evropou bez  pobrexitové smlouvy! Chaos a  zase  chaos! Nic než zmatek!

A teď si  k tomu přidejte  no deal brexit!!!  Další velký Johnsonův  debakl!

Existuje ještě  další a  to mimořádně  pádný, hmatatelný  důvod, o  kterém Johnson s  Faragem a ostatními podobnými zásadně vždycky pomlčel.  Nyní jej ventilovala  předsedkyně  britského svazu obchodu Helen Dickinsonová:

Vzhledem ke  skutečnosti, že  ČTYŘI PĚTINY britských potravinových importů pocházejí z EU, spadl všem britským spotřebitelům uzavřením této dohody kámen ze  srdce!

Netuším kolik procent z celkové spotřeby  ve  Spojeném království potravinové importy  z EU představují, ale nejspíše  to není vůbec zanedbatelné. Ostatně  -Británie  není potravinově  sobestačná už  asi nějakých 100 let.

Takže  v  době  vrcholných jednání o dohodě  to v řadě britských obchodů vypadalo,vzhledem ke kolapsu  tranzitní dopravy  z Evropy  a zpět,obrázek je  z řetězce  Tesco, v některých segmentech – takhle:

Proto také Tesco  uvalilo preventivně na některé produkty nákupní limity. Nově si tak zákazníci mohli koupit maximálně jedno balení toaletního papíru a tři balení vajíček, rýže, či mýdla. Pobavil mne ten  toaleťák – zřejmě  hrdý britský brexitář  měl za  to, že  se  z té nově nabyté solidarity  trvale … no však víte  co!

Ale  dost srandiček – předsedkyně  svazu britského obchodu Helen Dickinsonová, klasickou  anglickou  distinguovanou formou decentně  popsala, čemu  britské obyvatelstvo prakticky a Johnson politicky,  unikli  na poslední chvíli- dost možná  zhroucení potravinářského zásobování..  Tím spíše  si myslím, že  Evropa  udělala chybu, když  si Johnsona řádně nepovařila  ve  vlastní šťávě.

Problémy s Brity pro EU v žádném případě  nekončí.  Už jsem vysvětloval proč. Jen  nabudou nyní jiný  formát.

Nicméně, ačkoli člověk nemohl být  přítomen u jednání / a věru , že bych  býti chtěl/, přesto je možno prohlásit, že  šlo o skutečně vysokou, ba nejvyšší školu,vyjednávání.Nebo handlu, zvolte  dle libosti.

Vzpomínáte  na  Johnsonovy  výhrůžky, že  když  deal se neuskuteční do konce října, pak do půlky  listopadu, po té  do jeho konce, pak do 15.prosince, že  už je konečná?

Nic než  pokus  o nátlak na druhou stranu. Aby  ustoupila. A hecování kontinentálních koncernů, dodávajících  do Spojeného království, aby  s vyhlídkou na  ztrátu trhu, požadovaly  větší vstřícnost  od  politiků!  Klasická hra na nervů ve vrcholovém podání,  nervní posilování pozic. A jistě  spousta  dalších triků. Nic pro amatéry a  už vůbec ne  ty  české nebo slovenské.

Takový Okamura a Kotleba  vykřikují, jak je  třeba odejít  evropskou unií a že oni vyjednají ty nejlepší podmínky….Věřit  jim může  jen úplný  hlupák. Naneštěstí je jich  nadkriticky  hodně. Vždycky se totiž najde dost těch, kteří rádi uvěří tomu, že  za jejich osobní neúspěch může  zejména někdo jiný, jen ne  osobně oni. A přesně tyhle  svou naprosto neodpovědnou demagogií loví krysaři. Proč o nich mluvím v  souvislosti s pobrexitovou dohodou?  Rozhodně ne proto, abych  kohokoli přesvědčoval o výhodách členství v  EU!

Nýbrž proto, aby  si  jednoduché duše,  slyšící na  tony  Okamrovy/Kotlebovy krysařské píšťalky,  uvědomily, co by  asi Českou/Slovenskou republiku čekalo, kdyby došlo v jejich případě  k exitu z EU!

Česko/Slovensko se svým hospodářským významem pro zbytek Unie,  s Londýnem v  žádném případě, nelze  sebeméně poměřovat. Vedle toho Británie má ve  svých rukou nejen  finanční sektor, ale  také vodárenství, energetiku, telekomunikační operátory, velko i maloobchod. Buď  zcela  nebo z rozhodující  většiny. Přesto dohodu vyjednávala 4 roky a uzavřel za  vteřinu dvanáct. Protože  bez ní… ale  to už je popsáno!

Jakou vyjednávací pozici by  asi tak Česko pod nějakým Okamurou nebo Slovensko pod  jakýmsi Kotlebou drželo?  Pod kýmkoliv  jiným jak by  smet!  Jednoznačná  situace – Brusel  by nadiktoval své znění  rozvodového dokumentu a tím by vše  skončilo. Podle hesla  ber nebo nech být! Žádná opravdová a tvrdá opravdová jednání! Natož čtyřletá!  Prostě  táhněte, kam vám libo. Stejně  dříve nebo později přilezete!

Až zase někdo začne cosi vykřikovat o czechzitu nebo na Slovensku  o tamní variantě  téhož,  vzpomeňte  si na podvodníka  Johnsona a jeho nepřekročitelná ultimáta!

Tuhle lekci bychom si,ve  vlastním zájmu v ČR a  pod Tatrami ve  vlastním zájmu měli hodně  dobře zapamatovat! Pro ty, co k tomu nejsou ochotni, mám tohle:

Britská  libra za 4 roky  brexitových jednání, k datu podpisu smlouvy ztratila  celých 22% hodnoty  vůči české koruně!!!! Zkuste si představit, o  kolik by  naše vlastní měna  v případě  czechsitu oslabila vůči dolaru a euru, jimiž platíme naše dovozy když libra odepsala  více než 1/5  a promítněte  si to třeba  do cen energií a pohonných hmot! A jakby  asi vypadala  naše platební bilance!

Nicméně  nájemní čeští písmáci mají tradičně  jasno, kdo je  hlavním prohrávajícím z té štědrovečerní smlouvy! Jako vždycky přece Putin!!! Ne,vážně  si nic nevymýšlím.  Na iHNed.cz  to naleznete  černé na bílém!

Putin musí vrátit šampaňské zpátky do ledničky. Británie a EU se domluvily na vztazích po brexitu, je to dobře pro Česko i celý Západ

Článek je  sice placený, ale  hlubokomoudřecké jádro pro vás mám:

Pokud by EU a Británie dohodu neuzavřely, přineslo by to nebezpečnější věci než zavedení cel. Byť ta by pro automobilový průmysl či pro zemědělce mohla být až likvidační. Kdyby jednání o dohodě zkrachovala, v Kremlu by bouchali šampaňské. Cílem Ruska je rozdělit EU, protože kdyby vůči němu její členové vystupovali každý sám, nikoliv společně jako blok, byla by většina z nich vůči ruským požadavkům v mnohem slabší pozici. V Moskvě proto uvítali už výsledek referenda o brexitu. Pokud by se nyní Británie a země unie, klíčoví spojenci v NATO, rozhádali, znamenalo by to relativní posílení ruského postavení v Evropě. Geopoliticky platí totéž co o Rusku také o Číně. Její uspokojení z případné roztržky by ale oslaboval fakt, že čínské firmy v Británii investují a absence smlouvy o volném obchodu by jim zkomplikovala vývoz z Británie na unijní trh.

Tu máš  čerte, vlastně Putine – kropáč! To jsme  ti zase, my  jednotní a přísně  evropsky  hodnotově  orientovaní  Evropané zase ukázali! Heč!

Český  mediální nájemný  brk  to má za všech okolností  snadné! Ví, prostě kdo a co je vždycky největším zlem a  koho je  třeba porazit!!!

Vůbec  mu nevadí, že ta  smlouva  je  špatná a jen předznamenává budoucí spory,  jak ostatně tvůrce moudra, písmák Houska už  v úvodu svého štouchu  sám konstatuje. Vždycky  to ale zakončí dogmaticky  správně – protože  Putin!

Dohoda jen dokládá, že Británie  naprosto žádné hodnoty se  sedmadvacitkou nesdílí a  sdílet nechce! Naopak, že  se od nich hodlá co nejvíce distancovat a izolovat. Že  speciálně  volný pohyb osob ze  zemí se společnou civilizací a bezpečnostními vazbami je jí trnem v oku! Jediná  všeobecně  sdílená evropská hodnota je  národní sobectví. V podání Londýna  v obzvláště  zduřelé formě. Ale  současná EU na  tom není lépe, viz  jednání o rozpočtu!  Předstírání oněch chimérických společných evropských hodnot vrcholnými politiky a jejich hlásnými troubami na tom nedokáže nic změnit.

Takže se zdá, že prohráli opravdu všichni. I ti, co si myslí, že dnes zvítězili.

Jenže jednoho nesporného triumfátora  ta  smlouva pod stromeček  doopravdy vygenerovala!  Není jim nikdo jiný než  německá kancléřka

  Angela Merkelová!

Německé předsednictví Evropské unii, tedy  JEJÍ  předsednictví řešilo mnoho klíčových problémů. Nicméně  dva  převyšovaly  všechny ostatní o několik řádů

-unijní rozpočet

-brexit

Merkelová dokázala nemožné – oba  tyhle monstrozní problémy  nakonec  dovést  do žádaného cíle. Nevídaný  a v podstatě nemožný výkon!

 

 

Nejzásadnější zdroje

zde

zde

zde

 zde

zde

zde

zde

zde

zde

 

 

 

 

 

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.