25000 křížů


Je to šílená bilance! K datu výročí  1. zemřelého na  covid   ČR zlomila  milník 25 000 mrtvých na  tuto nemoc nebo ve  spojitosti s touto nemocí. Takže  jsme  suverénně potvrdili svůj predikát  nejtragičtěji  zasažené země   na  celé planetě. Vztáhnuto k počtu obyvatel….

Nikdy  bych nevěřil, že  se  něčeho takového dočkám. Uprostřed  Evropy  v pozici 25. nejrozvinutějšího státu  podle  Indexu lidského rozvoje,  jak jej každoročně  sestavuje  OSN. Index lidského rozvoje (HDI) je komparativní nástroj k poměření kvality lidského života, za pomoci porovnání údajů o chudobě, gramotnosti, vzdělání, střední délky života, porodnosti a dalších faktorů. Index rozlišuje zda je země rozvinutá (vyspělá), rozvojová nebo nejméně rozvinutá a rovněž poměřuje vliv ekonomických politik na kvalitu života. PAtříme mezi ty nejlepší. V planetárním měřítku….

A přece jde o nahou realitu – ohledně počtu covidových obětí je ČR prostě  díra morová  celého světa!!!

Ten  kdo  k tomuto výročí  začal kreslit  na  dlažbu Staroměstského náměstí  těch  25 000 křížů, jeden za  každého /zbytečně/ zemřelého, skvěle  postřehl a vykreslil situaci.

Číslo 25 000 je dostatečně  velké, aby  samo o sobě zatřáslo  svědomím a citem každého  normálního občana.  Alespoň soudím.  Jenže  realita je jiná. Máme zde  covidignory a covidpopírače, kteří ještě  ani dnes nejsou ochotni vzít  vážnost situace na vědomí, ačkoliv  nemocnice, krematoria  i hřbitovy  jsou na doraz. Pak zde je nemalá  armáda  sobců všeho druhu,  kteří  covid necovid  chtějí  buď  svoje navyklé pohodlí nebo svůj  profit. Jedno zda  osobní, stranický  či byznysový. A ten zbytek?  Ten už  je  do značné míry  otupělý a nějaké  další číslo?  No to s tou otupělostí zas  až tak moc neudělá.

Takže  kříže. Originální  a snadná  vizuální forma veřejného sdělení o tom, jak moc  je  naše  současná situace  vážná a tragicky  špatná.

Nevím, co napadlo vás, při prvním pohledu na  ty  dvě fotografie  ze  Staromáku, ale  já si vybavil jinou  podobnou, řekněme  – notoricky známou . Tedy  dříve notoricky  známou. Tuhle – z Terezínského národního  památníku:

Dovolím si  upozornit, že  ten terezínský  hřbitov,  takto symbol  absolutního zla, bestiální zvůle a totálního pohrdání  lidským  životem, reprezentuje 2 386 kostrových a urnových hrobů, kde jsou pohřbeny oběti nacistického režimu z Malé pevnosti a dále oběti z terezínského ghetta a Koncentračního tábora Litoměřice.[

Což znamená, že  jich je 11x méně  než těch křížů v  centru Prahy.

Ostatní oběti jsou pohřbeny v hromadných hrobech, kterých se na Národním hřbitově nachází 5 a jsou označeny kamennými stélami. Celkem je zde pohřbeno asi 10 tisíc lidí.

Tedy  10 000 umučených a zavražděných  v koncentračním táboře  Terezín za  celou dobu okupace.  Za dlouhých 5let. Covid  nám za  rok  sebral  2,5 tolik životů… Za pouhý jediný  rok!

Ale   tenhle  výrok  není  přesný. Těch  25 000 je sice k prvnímu  výročí úmrtí na covid v  Česku, ale  v podstatě  jde o o bilanci  covidového smrtáka za pouhého půl roku, protože jak potvrzuje následující grafika  od  začátku pandemie, do  konce loňského září ČR  evidovala, neváhám  řící  -POUHÝCH 666 covidových úmrtí!!!!

Původním  záměrem tohoto článku se mi jevila možnost připomenout,  kdo za  tyhle  mrtvé může  a pokusit  se  vás  přemluvit  k  postoji, že  tohle přece  těm zodpovědným, přijímající buď  špatná   nebo  ještě  častěji – vůbec žádná  rozhodnutí, plus všem covid ignorantům, popíračům a  hloupým narcisistním sebeprezentujícím se  tzv. celebritám,  tyhle  mrtvé NIKDY  a  ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NESMÍME ODPUSTIT! Už proto ne, že  jsme  přece TI NEJHORŠÍ NA CELÉ  ZEMĚKOULI.

Takový článek bych napsal  rád.  Nedal by  skoro žádnou práci. Fakta  mám dávno sesbíraná. Vina  jde jednoznačně především  za  Babišem a Vojtěchem.  Dále  za všelijakými těmi Šmuclery, Zímy, Žaloudíky, Hnízdily, Čsákovými, Basikovými, Klausy,majiteli všelijakých Šeberáků a tak podobně.Snadné účtování.

Jenže  už  začátek tohoto týdne,  kdy    vláda  začala  sbírat  síly  na  dnešní jednání  o prodloužení  nouzového stavu ve  sněmovně, mi rychle připomenulo, že  přesně takovýhle text by k těm  25 000 křížům  na dlažbě v centru Prahy byl svým způsobem nesmyslný, ba přímo zbytečný, ne li kontraproduktivní. Odvedl by  pozornost!

Ty  zemřelé a  já dodávám  – převážně  zbytečně  zemřelé, už nikdo neoživí. Korona nezmizela,  je tu stále s námi a  tím, co MUSÍ reprezentovat  naprostou prioritu  každého  tuzemce  je přece  jedno jediné  – vyvinout veškeré úsilí k zabránění  každého dalšího úmrtí. Alespoň v mém chápání světa a myšlenkovém nastavení.

Jenže  mé vidění světa a  hodnotový  žebříček je jaksi  nějaký  úchylný, nevratně pomýlení  a  pro podstatnou část populace  a především  politickou  elitu z malostranského parlamentního palácového komplexu  naprosto neakceptovatelný ,jak se velmi pravděpodobně  ještě  dnes přesvědčíme. Protože  se obávám, že  pátek 26. března  2021 se  stane,  po  25.únoru  1948 a 11., únoru 2021, dalším dnem celonárodní  hanby  a stejně jako před  šesti týdny  vláda  odejde  nakonec  z jednacího sálu poražena,  tedy bez prodloužení nouzového stavu.

Alespoň tak  vyhodnocuji předběžné signály od politických stran, dostupné na veřejných informačních zdrojích  ke včerejšímu dopoledni.

Vláda  je menšinová, sama svými poslanci  nic neprohlasuje a  všechny mimovládní strany  exhibují  na  vlně  naštvanosti a frustrace lidí z dlouhodobého uzavření společnosti.

A  aby nemusely  přiznat barvu  jednoduchým oznámením občanstvu – vy  blbečci, co platíte  daně,  a jste natolik hloupí, že  si pořád ještě  nechcete  uvědomit, která s covidem bije,  tak my, abychom nepřišli  o  vaše hlasy  v podzimních  volbách  vašim náladám rádi vyjdeme  vstříc, nám je  úplně  ale úplně jedno, kolik vás  do té doby pochcípá. Vaše  životy  nás  nezajímají. Jen vaše hlasy a ty přece nepřenecháme  nějakému Okamurovi! , zkoušejí  různé  krasořečnické triky a ekvilibristiky, aby  nouzák  mohly odmítnout! Nejčastěji pak toto:

  • už jsme  v lockdownu rok a čísla se nelepší. Vláda nedoložila , že opatření  mají nějaký  účinek
  • vláda  nám pro další lockdown nepředložila  žádná nebo dostatečně  průkazná data
  • vláda  nenabízí  žádný plán rozvolnění

A všechno tvrdí Okamura  svou dementní  hláškou rezonující mezi  duševně retardovanou  částí veřejnosti  – ať  vláda ochrání rizikové skupiny  a ostatní nechá normálně  žít! 

Stejně  tak může  požadovat,  abychom místo  dostavby  Dukovan si zajistili  budoucí dostatek energie  instalací dostatečně  výkonného perpetua mobile.

Okamura se ani v  nejmenším neobtěžuje  alespoň naznačit,  jak by  tu ochranu rizikových skupin obyvatelstva  prakticky  realizoval.

Jsme totiž v  tom trvalém lockdownu. S pro něj nepřijatelným množstvím omezení pro CELOU společnost. Tedy  včetně oněch rizikových skupin!  Což reprezentuje nejvyšší představitelné omezení  kontaktů! Více je omezit, u oněch rizikových NELZE! Leda, že by obnovil Terezín a  umístil tam  co nejvíce  občanů 65+ a postavil  mnoho mnoho dalších Terezínů.  A nechal hlídat nějakými svými  ordnery a ostrými hochy  v počtu několika desítek tisíc!!!  Je nejvyšší  čas, aby  si tohle uvědomili ti hlupáci, co mu visí na rtech!

 Protože  jsme ve stavu, kdy  v  republice každých 6 a půl minuty  umírá kvůli covidu  další  člověk!!!!!

Že Okamura  valí nestydatě  lidem klíny  do hlav  a opozice  se  jen podle  vymlouvá  na  nedostatek dat, aby  jí nesebral všechny hlasy nemyslících nespokojenců,  je zřejmé  z  těch nejzákladnějších grafů,  každodenně  vydávaných na stránkách ministerstva  zdravotnictví a přebíraných Seznamem.cz. Pro úplnost  dodávám, že  ačkoli stahování grafů se konalo včera, jsou  platné  k 23.březnu, tedy  zobrazují  skutečnost mínus  3 dny:

Normální, elementární soudností obdařený  člověk nepotřebuje nic  dalšího, aby  pochopil co a  jak.

Jasně  vidí, jakým megaprůšvihem bylo Babišovo ignorantství   a nekonání před krajskými volbami, aby proti sobě  nepopudil  duševně  zaostalejší  nebo sobeckou část veřejnosti! Dále pak jaký důsledek přišel s rozvolněním opatření začátkem prosince  a jeho protáhnutí přes vánoce, kdy  se chtěl u voličské veřejnosti „příznivě zapsat“. A pak zde máme třetí vrchol -ten reprezentuje  nástup  britské mutace!

Všechny  čtyři grafy  stoprocentně korelují  v  čase – ty  tři vlny  – radikálně stoupající počty  nakažených, procento aktivních  testů, přetíženost nemocnic a mortalita v těch  třech stejných vlnách se  nedají přehlédnout. Přesto,  pro mne nepochopitelně, je  politikáři i  značná  část veřejnosti- ignoruje.

A  dál tvrdí

-opatření jsou  neúčinná

-data  neprůkazná

Tohle  je  doslova  na pár  facek  a protože jde o  ty co drží moc  rozhodují, pak spíše o kriminál!

Z  grafů je přesně patrné, co se  stane,když  se opatření nezavedou nebo nesmyslně  rozvolní. Stejně  jako to,  jestli  opatření  zabrala nebo ne.

Říjnový exponenciální  nárůst, stejně  jako ten povánoční  i  bleskový nástup  britské mutace by, když ne utlumen, tak více  či méně  radikálně potlačen zavedením lockdownu  nebo jeho zpřísněním!!!   A  nanejvýš  snadnou aproximací se i takový Okamura, Fiala, Pekarová Adamová, Bartoš, Rakušan, Kupka,  Jurečka a kdokoliv  další dobere  představy,  jak  by to asi tak u nás  podalo, kdyby  ten „neúčinný“ lockdown nepřišel a  pandemie  jela podle  jejich představ a doporučení!

Nicméně, jsou jako zaseklá deska   znovu a znovu požadují  data a zase  data,které mají dokázat že…  Co vlastně? Něco, co se dokázat nedá, protože  ať je jim předloženo cokoliv, odpověď je vždycky  stejná – je to málo a neprůkazné!

Jak už  řečeno, já  bych  nic  dalšího  nad ty  standardy z ministerstva  zdravotnictví nepotřeboval. A  to představuji  zcela zásadního odpůrce  Babiše i jeho  vládní partičky!

Jenže  já také nejdu do voleb a už vůbec  nechci  získat moc   obětováním životů svých spoluobčanů. Netoužím po ní.

Těch 25 000 křížů máme za půl roku. Což znamená, že  při té vražedné, do slova a  do písmene, předvolební taktice celé opozice, klidně smrťákovo   počítadlo do konce  roku může  vykázat dvojnásobek nebo více.

Hlavně  že Okamurovi přibude  pár  poslanců, Kluzkej Vojta a třešně  ještě jednu periodu  vydří u sněmovních koryt,  Fialové, Pekarové Adamové, Jurečkové, Bartošové a  Rakušanové se  budou moci porvat o vládní a nevládní pašalíky!

Babiš  dnes, jestliže  někdo z  těch politikářských trapáků a šejdířů nedostane náhlý  záchvat státnosti, odejde ze sněmovny poražen. A my  s ním. Nejvíc  ti, kteří to eventuálně  budou považovat za  svoje  vítězství.

Vláda  totiž  připravila  pro opozici zcela průkazný  další dataset. Marně. Ale  i tak je ho potřeba  zmínit, neb unikl částečně do medií. A lze v něm najít  zajímavé věcičky. Alespoň pro mne.    Tak  například:

V nejdéle uzavřených okresech se situace lepší nejvíc

To, že omezení mobility pomocí uzavření okresů funguje, potvrzuje podle analýzy ministerstva vývoj v posledních 7 až 10 dnech. Dostavil se trend pozvolného zpomalovaní epidemie. V krajích došlo buď ke stagnaci počtu nově nakažených, nebo k poklesu. Ale stále jsou výjimky.

„Nejvyšší pokles na okresní úrovni je pak sledován v okresech Cheb (–76 %) a Sokolov (–74 %), tedy ve dvou okresech Karlovarského kraje, které byly společně s okresem Trutnov (–59 %) v Královéhradeckém kraji uzavřeny ještě dříve (12. února 2021), což ukazuje na poměrnou efektivitu uzavírky,“ píše se v analýze.

Zlepšení situace má dokladovat i snížení počtu okresů, v nichž je sedmidenní incidence počtu nových případů vyšší než 1 000 na 100 tisíc obyvatel. Aktuálně jsou takové okresy 3 ze 77, před omezením pohybu byla tato hranice překročena v 25 okresech.

Čím déle, tím lépe

Ministerstvo zdravotnictví v analýze dále tvrdí, že zmíněné výsledky v nejdéle uzavřených okresech potvrzují, že tvrdá opatření fungují lépe, pokud platí delší dobu.

 

„Z aktuálních dat je tak patrné, že omezení cestování a celkové mobility osob jakožto preventivní opatření před šířením onemocnění covid-19 je efektivním nástrojem a má výraznější efekt, zejména pokud trvá po delší časový úsek, což je patrné zejména v okresech Karlovarského a Královéhradeckého kraje, kde je toto omezení nastaveno již od 12. února 2021 a z dat je znatelný signifikantní pokles počtu případů v těchto dvou krajích,“ zdůvodňuje se v analýze, jak omezení pohybu pomáhá v boji s pandemií.

V prezentaci se píše, že uzavření okresů značně pomohlo v omezení mobility obyvatel, což byl zásadní nástroj k omezení počtu rizikových kontaktů. Mobilitu datoví analytici sledovali pomocí nástroje Google Mobility Report (viz box níže).

„Opatření zavedená po 1. 3. 2021 vedla k dalšímu významnému poklesu mobility obyvatel, zejména v kategoriích souvisejících se službami, volným časem a pobytem ve venkovních prostorách. Snížení počtu rizikových kontaktů je jedním z faktorů, který zabránil eskalaci populační zátěže související s nakažlivější variantou viru. Došlo i ke snížení mobility na pracovištích, byť stále ne na úroveň z jara 2020,“ uvádí ministerstvo zdravotnictví a Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR v prezentaci poslané opozici.

Ono snížení mobility je  popsáno i graficky na základě  dat   z Google Mobility Reportu:

Ani tohle  opozici nestačilo – pořád „málo dat  a navíc  neprůkazných“. Prý se má doložit konkrétně, jaké kde hrozí nebezpečí nákazy.

Mám něco, čím Blatný a jeho aparát neposlouží. Protože  to, na  rozdíl  od  důchodce vlka  a jeho jednomužného rešeršního týmu- neobjevili….

Technická universita  Hamburk, spolu s  technickou universitou Berlín, špičkovou berlínskou klinikou Charitee a Institutem Roberta Kocha  provedly velmi rozsáhlý  výzkum  toho, jak se v kterém prostředí  šíří koronavirus, pokud  do množiny  zdravých  přijde  jeden  nakažený koronavirem.  Podotýkám, že  zkoumání se vztahuje na původní variantu covidu, nikoliv na mutace.

Výstupy  z   té studie  jsou uveřejněny zde  a hlavní zjištění jsou  koncentrována do následující tabulky:

Nákaza  covidem 19 prostřednictvím aerosolu

Covid-19 Ansteckung über Aerosolpartikel
Art des Innenraums x-faches Risiko gegen über R. ≤ 1  
Theater, Oper, Museen 30 % Belegung mit Maske, divadlo, museum, koncert 30% obsazenost s respirátorem 0,5  
Friseur Damen mit Maske dámské kadeřnictví s respirátorem 0,6  
Theater, Oper, Museen 40 % Belegung mit Maske

 

Divadlo, koncert, museum 40% obsazenost s respirátorem

0,6  
ÖPNV mit Maske 0,8  
Supermarkt mit Maske

 

Supermarket  s respirátorem

1,0  
Kino 30 % Belegung ohne Maske

 

Kino 30% obsazenost bez respirátoru

1,0  
Shopping mit Maske und 10 qm/Person

 

nakupování v obchodech s hustotou 10m2/osoba

1,1  
Kino 40 % Belegung ohne Maske

 

Kino 40% obsazenost bez respirátoru

1,1  
Restaurant 25 % Belegung

 

Restaurace  s 25% obsazeností

1,1  
Fitnessstudio 30 % Belegung mit Maske

 

Fitness 30% obsazenost s  respirátorem

1,4  
Sporthalle (Freizeitsport) 50 % Belegung ohne Maske

 

sportovní hala, tělocvična ,amatérský sport 50% obsazenost bez respirátoru

1,5  
Fernbahn, Fernbus 3 h Fahrt 50 % Belegung mit Maske

 

Dálková doprava  hromadnými prostředky v trvání 3 hodin, 50% obsazenost s respirátorem

1,5  
Mehrpersonenbüro 20 % Belegung mit Maske

 

Openspace kancelář 20% obsazenost s respirátorem

1,6  
Schwimmhalle

 

plavecký  bazén

2,3  
Restaurant 50 % Belegung

 

Restaurace 50% obsazenost

2,3  
Oberschule 50 % Belegung mit Maske

 

Druhý  stupeň  ZŠ 50% obsazenost s  respirátorem

2,9  
Fitnessstudio 50 % Belegung ohne Maske

 

Fitness 50% obsazenost s respirátorem

3,4  
Oberschule 50 % Belegung ohne Maske

 

Druhý stupeň ZŠ 50% obsazenost bez respirátoru

5,8  
Mehrpersonenbüro 50 % Belegung ohne Maske

 

Openspace kancelář 50% obsazenost

8,0  
Oberschule ohne Maske Vollbesetzung

 

Druhý stupeň ZŠ plná třída

11,5

Samotná studie  obou  předních německých technických univerzit je provedena s  německou  důkladností a pečlivostí. Proto držím její data  za relevantní.  A pro mne osobně  skvěle popisuje, proč jsou zavřené hospody a  restaurace, proč  fitka a  podobné  kratochvíle  a  jestli jsou  či nejsou školy  nebezpečnými semeništi  šíření korony.  A  jakou covidfarmou představují moderní  velkokapacitní  open spaceové kanceláře.

Znovu konstatuji, že  uvedená  čísla platí v případě, že  do definovaného  a procentuálně přesně  zaplněného prostoru  přijde  mezi  zdravou množinu  jeden jediný   roznašeč koronaviru.  Jeden jediný.  Pokud je jich  více,  dopad  se logicky násobkem zvyšuje.

A ještě  jedna  drobnost –  vědci se  zaměřili  i na  vypouštění tzv. aerosolových jednotek  osobami při běžném samostatném dýchání nebo při  rozhovoru. A  zjistili, že  při dýchání je injektováno do okolí 50 jednotek při při běžném rozhovoru 200.

Rozhodně mi nebude proti mysli, když  některý  z Blatného podržtašků tuhle informaci z Kosy  okopíruje  a dá k dispozici svému šéfovi a ten pak poslancům. I když je mi zcela jasné,  že se znovu ozve  -„příliš  málo  dat a navíc neprůkazných“, co je nám do nějakých Němců…

Víc  ale  osobně přispět nemohu.

Budu opravdu  velmi mile překvapen, jestliže  se  ve svém odhadu sněmovního výsledku  spletu. Například proto, že  KSČM, resp. její poslanecký klub,   proti vůli  kluzkého Vojty  a Pendreka  Ondráčka, který si brousí zuby na  to, že  se  stane příští  hlavní třešní,  vyhoví například    rozhodnutí výkonného výboru KSČM, který včera v poledne nečekaně doporučil svým  poslancům podpořit prodloužení nouzového stavu!   Byl by  to záchvěv  elementární soudnosti a odpovědnosti ke  zbývajícím komunistickým voličům, které  koronavirus likviduje ve  velkém. Poslechnou?

Když  Filip ono doporučení okamžitě  zkritizoval takto:

„V podstatě se tím zmírní tlak na vládu, aby dělala opatření, která jsou smysluplná a lidé je budou akceptovat,“ řekl novinářům Filip. Podle něj by se pandemie měla řídit na úrovni jednotlivých regionů, což by bylo efektivnější než centrální plošná opatření. Filip je přesvědčen, že pokud má vláda nouzový stav, nejedná a nepřipravuje další věci, jako třeba právě harmonogram návratu dětí do škol.

„KSČM v pátek ráno projedná doporučení výkonného výboru včetně podmínek, které jsme z jednotlivých krajů dostali. To je náš dlouhodobý požadavek nástupu dětí do škol, uvolnění venkovních sportovišť, protože rostoucí obezita, nemožnost pravidelného sportování ani ve škole znamená, že je potřeba, aby děti mohly sportovat,“

Kdyby nešlo  o smrtelně  vážnou  záležitost  aspiroval by  Kluzký Vojta  Falmer  na  cenu blábol roku – člověk se  totiž  z něj dozví,  že  vláda má u něj pech, protože  děti nemají školní tělocvik a tloustnou!!!!

A taková je, ve  své podstatě,  celá protiargumentace  veškeré opozice.  Tvrdím, že  s vládní zodpovědností  by  říkali a požadovali totéž , co Babiš a  spol.  Jenže  ji nemají. Takže  jsou, díky  idiocii značné  části voličstva, ochotni  kvůli příštímu volebnímu výsledku nás  nechat  skoro stoprocentně  vymřít.  Až na poslední tři voliče, kteří je svými hlasy  vystřelí  k uchopení moci.

Vím, že jsem dnes  dlouhý.  Ale jinak to jednak neumím a při vážnosti zvoleného tématu  ani nejde.

25 000 covidmrtvých za půl roku a  vůbec nejhorší bilance  v rozměru celé planety  není na  nějaký lehký krátký pokec.

Je předloženo vše podstatné, co se podařilo zrešeršovat. Více než kdy jindy platí ono osvědčené  – čísla hovoří!  Nicméně  je mi jasné, že  spousta  z vás  se mnou ani teď  nesouhlasí§  Rozvolnit je  vaše  mantra!

Doporučuji si znovu projít  první čtyři grafy. Primitivně  jednoduché s brutální  výpovědí o tom, jak to dopadne, když se  včas nezavedou nutná  omezení nebo  nebo když se příliš  brzo rozvolní a  přidám ještě  jeden, stejně  primitivní, schovávaný  záměrně  až  sem:

Ano známé číslo R, udávající kolik JEDEN nakažený  nakazí  dalších!  Tenhle koeficient uvádí také výše zmíněná německá tabulka.

Dobře  si tenhle  graf prohlédněte!! A udělejte  to ještě  jednou!

Zjistíte, že kromě  absolutního začátku šíření korony  v ČR a tří dalších  výjimek se většinou drže kolem hodnoty  1 s lokálními  maximy  v podzimních  a zimních vlnách ve  výši 1,25.  A jakou  to nadělalo a dělá paseku!  Jak  tohle  v podstatě  nizoučké číslo R  přetížilo naše nemocnice, vzhledem k celkovému počtu  pacientů. A nyní si to propojte  s hodnotami, jak je zjistili  v německém výzkumu! A  Kluzký Vojta  chce  rozvolnit  školy a  sportoviště!  Okamura  všechno. A zbytek opozice je někde mezi. Představíte  si důsledky?

Mám i jiný  argument. A  to jsou peníze. Český  zdravotní  se dostává do neřešitelné  finanční krize. Detaily  naleznete  v  článku

Covid nachystal vládě past: Buď padnou nemocnice, nebo pojišťovny

říkáte-snadná pomoc, sanace státním rozpočtem?

Vážně?  Máme  sice  dříve zcela  nepředstavitelný  rozpočet s půlbilionovým deficitem,  něco, co se vymyká  jakýmkoliv lidsky uchopitelným představám, navíc  ještě  umocněný  atentátem na jeho příjmovou stránku, prohlasovanou ANOšéfe!, ptákostranou, Okamurou a  třešněmi.

Ale je to jen  pár  dní co se  Schillerová nechala  slyšet, že

„Pokud by zůstala ekonomika zavřená v tomto rozsahu, tak ty peníze vydrží zhruba do června. Déle ne,“ uvedla ministryně. Sama ale věří, že se opatření do léta rozvolní: „Pevně doufám, že zafungují opatření, povinné testování, že se vakcinace zrychlí. Tento měsíc čekáme milion, příští měsíc 2,4 milionu vakcín. Díky tomu začneme rozvolňovat, i když nejsme schopní říct kdy.“

Podle ministryně zbývá na podporu zasažených firem přes 80 miliard. Některé programy jako třeba podpora nájemného už doběhly, na jiné zatím peníze jsou: „Peníze na příští měsíce máme, na kompenzační bonus, Antivirus, na programy COVID 21 a COVID ztráta,“ ujišťuje Alena Schillerová.

Dnes už máme jistotu, že  ony  slíbené miliony  dávek očkovacích vakcín v březnu ani dubnu  do ČR nepřijdou. Proč, to jste  si přečetli včera.

Jisté je jedno, že  i přes ono neuvěřitelné letošní zadlužení vládě  docházejí kompenzační peníze. Sice je  řeč o  těch  do ekonomického sektoru, ale když  je kasa  prázdná, tak i pro zdravotnictví.  V předposledním nalinkovaném článku jste mohli zjistit, že  zdravotní pojišťovny  vyčerpaly či dočerpávají poslední rezervy, vytvořené v tučných létech.  Odbočím  – vzpomene  si dnes  ještě někdo, jak tehdy  zdravotnické odbory, lékařské i lékárnické komory, s vydatnou  podporo  opozice  tvrdily, že pojišťovny neodpovědně  a neodůvodněně  „sedí“ na  miliardách, místo toho, aby je  rozpustily  třeba  do platů zdravotníků nebo  do úhradových vyhlášek pro  ambulantní specialisty???? Kde jsou dnes ti,  co tohle tehdy vehementně  vykřikovali? A jakby  to s naším zdravotním systémem vypadalo dnes, kdyby tehdy byli vyslyšeni?

S  vámi, co požadujete  okamžité rozvolnění  je to stejné. Vaše nastavení  vám vydrží jen tak dlouho, dokud  vás nebo někoho z vašich blízkých  neodvezou do nemocnice. To v tom šťastnějším případě. Když tam zrovna najdou volnou postel.

Peníze   obyčejně  i největšího fanatika  prý nakonec  přivedou k rozumu. Pro  covid  ani při argumentování  stovkami miliard,  to nijak zvláště neplatí. Vím to. Ověřeně  opakovaně.  Jednak jde o příliš  velká  abstraktní  čísla, kdo z nás  držel v  ruce milion, natož miliardu, že?   O stovkách miliard nemluvě.

A pak  – státní peníze  jaksi  veřejnost  odmítá chápat  jako svoje  vlastní. Ne, ty  mi nic neříkají, jsou  cizí, protože nejsou v mojí šrajtofli!

A podle toho se k nim staví  – z cizího krev neteče! Ačkoli nic není vzdálenějšího pravdě!

Dobrá, takže  to zkusím  jinak.  Tak abyste konečně  pochopili, že  předčasné rozvolnění na vás nakonec  dopadne jako rána kladivem.

Netuším, kolik procent celkové  nemocniční kapacity  v ČR  dnes  covid  vytěžuje. Mohu si pouze  laicky  tipnout.  Vzhledem k tomu,  že  zdravotní systém, vedle covidové péče  poskytuje  už jen urgentní život zachraňující  péči pro neodkladné případy, plus  porodní služby,  bude z 90%    vytížen  právě  covidem.

Jestliže  koronu opravdu  markantně  nepotlačíme kombinací trvajícího lockdownu  a narůstajícího očkování  a tím vyprázdníme  špitály, pak i zcela banální případ  slepáku, se může snadno   stát  neřešitelnou patálií.To nemluvím o infarktech, národech, stále  a stále odkládaných operacích a jiných důležitých zákrocích.  Zkrátka  jestli s koronou  neuděláme  my  sami krátký proces a prioritou se nestane  vyprázdnění  nemocnic od  korona pacientů, pak se  se   zlou potážeme, protože  zcela jistě  se  každý z nás  dostane  do situace, kdy  bude  potřebovat  zdravotní péči, která  už bude nad  rámec  schopností  nemocnic  v  covidovém režimu!

Ještě  stále  chcete  rozvolnit nebo má smysl ještě  nějaký čas  v lockdownu zůstat? I když o něj  zrovna  žádá ten  hnusnej, odpornej a  já dodávám zcela neschopnej  Babiš?

Opravdu  jsou Okamurovy a Filipovy  politické  čachry a  Fialovy, Bartošovy, Pekarové Admové  či Jurečkovy  nebo Rakušanovy  ambice  stát  se premierem, resp. ministrem čehokoliv,  nadřazeny  našim životům a zdraví?

O tomhle  dnes hlasuje  sněmovna!  Jenže  to vám nikdo z těch  politikářských zemských škůdců nepoví. Tak jako vám to neřekl  Babiš  loni na podzim, či před  vánočními svátky!

Jenže  jak stojí v úvod  – těch  25 000 křížů už  zpět  vzít nelze. Nyní jde jen a pouze  o to, kolik jich přibude. Než dosáhneme  přiměřené proočkovanosti.  Babiše  lze  ukřižovat po zvládnutí pandemie.Nebo nejpozději, tak jako tak -na podzim.

Politikářům čerta  záleží na  vašem blahu. Dávno už ne  ani na  vašich životech.  A  řada  občanů  je  v jejich zběsilé  touze po uchopení/udržení moci  ještě podporuje, protože  si myslí, že  se jim snaží vyhovět.  Vyhovět  ano, ale proti elementárnímu  zájmu každé lidské bytosti a  tím není odložení  masky nebo respirátoru  a návštěva  hospody  či fitka, atd. ale  přání zůstat na  živu!

Takhle jsem přečetl těch  25 000 křížů namalovaných za  covidové oběti na  Staromáku! A proto tenhle  článek dnes.

Dodatek:

Článek ještě  ani nevyšel a už jej musím dodatkovat. Zdá se, že  u Kluzkého Vojty došlo během včerejšího  odpoledne  a večera k názorovému posunu.  Že je houfeček politických podnikatelů a korytářů  přeci jen  další trvání nouzového stavu podpoří.  O dva  týdny. Došlo jim, co asi  většina  jejich voličů požaduje a potřebuje.  Že zahrávat si při s nějakou  další covidovou explozí při plných nemocnicích asi není to pravé ořechové.  A  že  pro svou libru  masa  si  klidně  mohou  dojít  i za ty  dva  týdny.Navíc  lépe. Jejich  představy  Babiš, tak jako tak nenaplní a  oni se budou, na nižších  číslech moci ohánět  dnešní státotvorností.   Což  nejspíš  ocení i hradní nájemník.  Takže  Babiš  není bez šance uspět. Za pár hodin uvidíme.Rozhodně  to ještě  bude napínavé, protože podle CNNPrima News  řada  komunistických poslanců, konkrétně  pendrek Ondráček, Valenta  a  Aulická Jírovcová, tvrdí, že pro prodloužení  nouzového stavu ruku nezvednou.

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.