Orbánův homofobní zákon – všichni o něm mluví a přitom ho nikdo nezná!


Napsal KZ

Vlkův  úvod:

S  tím masovým odsuzováním  Maďarska  a Viktora Orbána kvůli  novému  zákonu proti pedofilii  je  to velmi zajímavé. Budí, napříč  uvědomělou a  správnou Evropou masový odpor.  Čteme  řady  a  řady odsuzujících  výroků kde koho, nosí se provokativně  a natruc  duhové  barvy,  snaha  ukřižovat Maďary  a jejich premiera  dostoupila  dříve nepoznaných výšin.

Ale vše  v obecné a verbální rovině  -Viktor  Orbán je homofob a Maďarsko  nerespektuje práva  sexuálních menšin.   

Jenže  já mám tvrdá  fakta. Jestliže  někdo  někdo napíše , že  Servít je vůl, pak potřebuji vědět,  PROČ je  Servít  vůl. Abych si udělal sám obrázek. Jenže  tím nás  nikdo neobtěžuje! Prostě  musíme  věřit  pomazaným poznáním, že  Servít  vůl je  a  Orbán homofob. A  basta!

Na  tohle  už  jsem příliš  starý a tedy  háklivý. Takže  jsem se zabýval myšlenkou, že  jako zkusím nějak  ten konkrétní prohibitivní  maďarský zákon vyštrachat a  pomocí překladače se v něm povrtat a zjistit, co a  jak. Jenže jedna  věc  je úmysl a druhý  realita…. Prostě  skutek utek! 

Naštěstí  ovšem jsou  tací, co když  si  něco vezmou do hlavy,  tak  za  tím také  jdou, až se doberou výsledku.

Takovým je  i dlouholetý  čtenář  Kosy  KZ. Který mi sem tam napíše  nějaký  ten  mailík, kterým reaguje na nějaký její konkrétní  text.  Já mu odpovím atd.atd.

Když  mi přišel ten momentálně  poslední od něj, předpokládal jsem, že to opět  bude  v  daných intencích. Jenže  omyl!

Kolega  KZ  dostal stejný nápad  jako moje  maličkost. Ale  on ho dokonce i zrealizoval!!!

Což  znamená,  že  dnešní vydání  je  založeno  na přetisku tohoto mailu, kde je  velmi krátce  a  hutně  shrnuto, co KZ  a jeho překladač  v zákoně  objevili.

Troufnu si tvrdit, že Kosa  tím pádem je nejspíš  jediná v  celoevropském kontextu, bez  země  původu /Maďarska/, která pracuje  s  oním proskribovaným zákonem skutečně věcně. Velmi děkuji panu KZ  za  jeho  iniciativu. A nyní je  čas  už na  samotný  mail.

Je mi samozřejmě známo, že Orbán je nezdárným synem v očích naší rodné EU již od doby stavby plotu proti našim hostům z Afriky a Blízkého východu. Za poslední průšvih, tj. přijetí zákona, který podle názoru Evropské komise diskriminuje menšinu LGBT, hrozí Maďarsku žaloba a odejmutí dotací. Představitelé, tuším asi 14 států EU, podepsali dopis odsuzující přijetí tohoto zákona, předseda nizozemské vlády prohlásil něco v tom smyslu, že Maďarsko se tímto zákonem vlastně více méně vylučuje z rodiny EU.

Z jednotlivých zpráv není tak docela jasné, v čem přesně spočívá tak flagrantní porušení „evropských hodnot“, že tento zákon vyvolal snad ještě větší pozdvižení, než třeba porušení zásad právního státu v Polsku. Na posledním summitu EU tomu vrcholní představitelé států EU věnovali více než dvě hodiny bouřlivé diskuse. Ve vyjádřeních EK se objevuje obvinění jednak z diskriminace, jednak z ohrožení svobody slova a vlastně vůbec všech „evropských hodnot“.

Babiš zmíněný protestní dopis nepodepsal s tím, že si nejprve ke spornému maďarskému zákonu vyžádá právní stanovisko.To mi připadalo v českém Řiťostánu docela mazané a neobvykle rozumné. V souvislosti s tím mě napadlo, že vlastně ani já nevím, o co se konkrétně jedná. Pokládám taky za pravděpodobně, že z těch rozlícených potentátů málokdo, pokud vůbec někdo, ten zákon četl a ví tedy proti čemu vlastně protestuje.

Jako příslušníka parazitní vrstvy poněkud přestárlých důchodců mě, momentálně v Praze řádící covidový mutant delta, nutí zdržovat se většinu času u mého, stejně přestárlého, počítače. Tak jsem si řekl, že využiji čas a pokusím se ten maďarský zákon vyhledat a přečíst. Legislativa nakonec představovala značnou součást mého zaměstnání v posledních letech před důchodem a dosud mě zajímá.

Nebylo to jednoduché objevit sbírku maďarských zákonů, najít ten zákon a přečíst si jej. Přece jen je to všechno v exotické maďarštině, ze které znám jen „igen a nem“. No, nakonec se mi ten zákon najít podařilo a pro zajímavost Vám jej posílám v příloze.

Pomocí přátelského DeepL Translatoru se mi taky podařilo textu jakž takž porozumět. Ve vybavení „zdarma“ měl DeepL s maďarštinou a češtinou jisté potíže, takže překlad nebyl zřejmě vždy dostatečně přesný, ale pro základní orientaci, o co tam vlastně jde, myslím, postačuje.

 

Jedná se o Zákon č. LXXIX, o přísnějším postupu proti pedofilním pachatelům a o změně některých zákonů na ochranu dětí, který vstoupil v platnost 15.6.2021 s výjimkou §4 až §8, které vstupují v platnost 1.2.2022.

V podstatě se jedná o soubor změn zákonů, které již v Maďarsku platí.

 

To, co na tom zákonu zastánce LGBT a genderismu v EU pravděpodobně nejvíce pobuřuje jsou asi následující ustanovení zmíněného zákona:

 

 1. Novela zákona XXXI z roku 1997 o ochraně dětí a výkonu opatrovnictví
  • V systému ochrany dětí stát chrání právo dětí na identitu, která odpovídá jejich pohlaví při narození.
  • Pro účely tohoto zákona a v zájmu zajištění práv dětí je zakázáno zpřístupňovat dětem mladším osmnácti let pornografický obsah, jakož i obsah, který zobrazuje sexualitu samoúčelně nebo propaguje či zobrazuje změnu pohlaví nebo homosexualitu
 2. O základních podmínkách a některých omezeních komerční reklamy 2008, kterým se mění zákon XLVIII z roku 2008
  • Zakazuje se zpřístupňovat osobám mladším osmnácti let jakoukoli reklamu, která zobrazuje sexualitu samoúčelně nebo propaguje či zobrazuje odchylku od identity vrozeného pohlaví, změnu pohlaví nebo homosexualitu.
 3. Novela zákona CLXXXV z roku 2010 o mediálních službách a masmédiích
  • Pořady, které mohou mít nepříznivý vliv na tělesný, duševní nebo mravní vývoj nezletilých, zejména tím, že propagují nebo zobrazují násilí, genderovou nekonformitu, změnu pohlaví, homosexualitu nebo uvádějí otevřené zobrazování sexu, se zařazují do kategorie V. Hodnocení takového programu je: nedoporučuje se osobám mladším osmnácti let.
  • Za sdělení ve veřejném zájmu nebo reklamu pro sociální účely se nepovažuje pořad, který by mohl mít nepříznivý vliv na přiměřený tělesný, duševní a mravní vývoj dětí, zejména tím, že propaguje nebo ukazuje samoúčelně sexualitu, pornografii nebo propaguje změnu pohlaví a homosexualitu.
 4. Novela zákona CCXI z roku 2011 o ochraně rodin
  • Stát chrání instituci rodiny a manželství, a to i z důvodu jejich přirozené důstojnosti a hodnoty, zejména vztah rodič-dítě, který je základem rodinného vztahu, kde matka je žena a otec muž
  • Ochrana řádných rodinných vztahů a práva dětí na vlastní identitu podle jejich vrozeného pohlaví má zvláštní význam pro ochranu fyzického a duševního zdraví.
  • Pro účely tohoto zákona a z důvodu ochrany dětí, je osobám mladším osmnácti let zakázán pornografický obsah, obsah, který zobrazuje sexualitu samoúčelně, nebo obsah, který zobrazuje změnu pohlaví a homosexualitu.
 5. Změna zákona CXC z roku 2011 o národním veřejném vzdělávání
  • Výuka studentů o sexuální kultuře, sexuálním životě, sexuální orientaci a sexuálním vývoji přihlíží zejména k ustanovení článku XVI odst. 1 Ústavy. Tyto hodiny nesmějí být zaměřeny na podporu odklonu od identity pohlaví při narození, na podporu změny pohlaví nebo na propagaci homosexuality.
  • Jiná osoba nebo organizace než zaměstnanec školského zařízení v pracovním poměru jako pedagogický pracovník, nebo odborný pracovník poskytující školské zdravotnické služby, nebo státní orgán, který má s tímto zařízením uzavřenou smlouvu o spolupráci, může v rámci výuky nebo jiných aktivit pro žáky poskytovat aktivity týkající se sexuální kultury, sexuálního života, sexuální orientace, sexuálního vývoje, škodlivých účinků užívání drog, nebezpečí internetu a další podpory tělesného a duševního zdraví (dále pro účely tohoto § jen „program“) pouze tehdy, pokud je registrován orgánem určeným zákonem.
  • Údaje obsažené v registru jsou veřejnými údaji ve veřejném zájmu a zveřejňují se na internetových stránkách orgánu určeného zákonem k vedení registru.
  • Registr obsahuje
   a) název programu,
   b) jméno a kontaktní údaje vlastníka programu,
   ba) v případě fyzické osoby jméno a kontaktní údaje této osoby, nebo
   bb) v případě organizace název, sídlo a kontaktní údaje organizace,
   c) označení typu veřejné vzdělávací instituce, ve které má být program uskutečňován,
   d) datum registrace a dobu užívání registrovaného programu ve veřejné vzdělávací instituci (s uvedením akademického roku) 
   e) předmět programu.
  •  

Celkově jsem dospěl k názoru, že zmíněný zákon menšinu LGBT v Maďarsku nijak nediskriminuje v tom smyslu, že by se nemohli její příslušníci, zcela obdobně jako heterosexuálové, svobodně věnovat radovánkám v rámci své sexuální orientace. Omezuje sice nepochybně propagaci LGBT, změn pohlaví a genderismu vůbec mezi mládeží do 18 let, podobně jako omezuje propagaci násilí, či pedofilie, ale to je naprosto v pořádku. Vnášet zmatek do vyvíjejícího se myšlení dětí o sexu a rozbouřeného sexuálního myšlení teenagerů, lákat je do nepřehledné směsi často bizarních sexuálních orientací stoupenců LGBT nemá žádný reálný smysl a může jim jen uškodit.

Takže  tolik KZ  a jeho poprání se  maďarskou právní  ptydepe  nad  proskribovaným a  všude  v  té jedině správné  Evropě odsuzovaným zákonem. 

Za sebe  tam také nic  diskriminujícího nevidím. Ani  trochu. Nic co  by bylo označit  za sebemenší omezování nebo  donucování k čemukoliv. Jen  rozumná  zdrženlivost  v těch nejintimnějších záležitostech každého člověka!

Kde je ta  homofobie?  Kde šikana  a donucování k čemusi? Kde je  nějaké porušování práv a  svobod  jedince? Není to právě naopak?

To, že  všichni o něčem mluví, neznamená  vůbec  nic!  Protože  v našem světě  to vůbec negarantuje, že  vůbec  VĚDÍ O  ČEM MLUVÍ!  Setkáváme  se s tím stále  častěji!

Jediné s čím si dovolím  nesouhlasit  je  názor na Babišovo počínání v  této věci!

On před posledními volbami  do Europarlamentu slíbil občanům tohle

aby  dnes  zcela  zbaběle  dělal mrtvého brouka. Proto rozhodně  odmítám  tuhle, výše stojící  formulaci:

Babiš zmíněný protestní dopis nepodepsal s tím, že si nejprve ke spornému maďarskému zákonu vyžádá právní stanovisko.To mi připadalo v českém Řiťostánu docela mazané a neobvykle rozumné.

Zbabělost  pro mne osobně NENÍ  a nikdy  nebude synonymem  slov, neobvykle  rozumné.  Mazané?  Ano, to asi  ano.  Jenže  kdo stojí  o mazanost  koňského handlíře  v  zásadních otázkách?

Jde o základní hodnoty a principy. Na  žádnou mazanost není  čas.  A  navíc – když  si čtenář  Kosy  rychle  dokázal zjednat  jasno, jak to, že  tak neučinil český předseda vůády?!

A ještě něco,  jak asi  bylo  Babišovi  minulý  čtvrtek na  schůzce premierů zemí  V4, kde právě  Viktor  Orbán přebíral na  rok  řízení  této skupiny  středoevropských zemí od  Polska a poplácával tam při této příležitosti Orbána  po zádech? Odpovím si sám – jako mazanému koňskému handlířovi.

A jak Viktoru Orbánovi, když  jej Babiš poplácával? Netuším, To by mne také zajímalo. 

A ještě něco – po závěrečné redakci toho článku jsem na  Seznamu.cz narazil na  tohle:

 

Pojďme Maďarsku přistřihnout peníze z EU, navrhuje Seehofer

Zásadní je  v  tomto článku tento odstavec.  Dobře a pozorně si ho přečtěte. A zapamatujte.

Obsahuje například zákaz „vystavovat nezletilé jakémukoli obsahu, který zobrazuje sexualitu pro jeho vlastní příčinu nebo zobrazuje a propaguje homosexualitu nebo deviaci od genderové identity určené při narození”. Podle Orbána je cílem ochránit výchovu dětí.

A nyní  jej porovnáme s doslovným zněním příslušného paragrafu, tak, jak se  s ním popral kolega  KZ. Celý zní takto:

 1. Novela zákona XXXI z roku 1997 o ochraně dětí a výkonu opatrovnictví
  • V systému ochrany dětí stát chrání právo dětí na identitu, která odpovídá jejich pohlaví při narození.
  • Pro účely tohoto zákona a v zájmu zajištění práv dětí je zakázáno zpřístupňovat dětem mladším osmnácti let pornografický obsah, jakož i obsah, který zobrazuje sexualitu samoúčelně nebo propaguje či zobrazuje změnu pohlaví nebo homosexualitu

Je tam drobounký, opravdu až filigránský  rozdíl. V jednom jediném  slově. Které v textu  Seznamu.cz  chybí!!! Jedno jediné slůvko  –samoúčelně! A  celý smysl je okamžitě  jiný.  Zákon zakazuje  SAMOÚČELNÉ  zobrazování  sexuality.  A takovým samoúčelem  je bezesporu PROPAGACE,  JAKÁKOLIV PROPAGACE. Tedy  včetně  změny  pohlaví  nebo homosexuality!!!!

Mainstream, alespoň  ten ze  Seznamu.cz  opět předvedl, jak se  dělá ta  správná , objektivní a  opravdová  žurnalistika  pevně opřená o původní a  nezkreslené  zdroje.  Jsme si jist, že  v redakci ten maďarský zákon  neviděli  ani Hubbleovým teleskopem a  že  inkriminovanou formulaci převzali.  Leč jejich zdroj  vyřadil už  zmíněné slovíčko, které  ovšem hraje  zcela  zásadní roli. Pokud je  překlad  KZ  přesný.  Ale při kontrole  mi to vyšlo stejně – s uvážením toho, že  doslovný výsledný text  v  češtině  od  DeepL hlásí toto:

V zájmu zajištění cílů a práv dítěte stanovených tímto zákonem je zakázáno zpřístupňovat dětem mladším osmnácti let pornografický obsah, jakož i obsah, který zobrazuje sexualitu pro vlastní potřebu nebo propaguje či zobrazuje odchylku od identity vrozeného pohlaví, změnu pohlaví nebo homosexualitu.

Sexualita  pro vlastní potřebu?  Nesmysl!  Ale samoúčelně  už  ano!  To pasuje  bezezbytku.

A mimochodem,  i kdyby náhodou platila , dle mne  zcela   a účelově pokroucená  formulace Seznamu.cz, ani pak tam nelze  najít  nic homofobního.  Jde  o nastavení  pravidel pro intimní výchovu  dětí!  Maďarských dětí! Nevidím  naprosto žádný  důvod,  proč  by  ji řídil holandský , lucemburský a kdo ví jaký jiný  premier. Maďarští voliči jim k tomu nedali  žádný puvoir. Na  rozdíl od Viktora  Orbána!  A  stejně  je  na tom bruselská administrativa  a  europarlament.  Neexistují žádné euroděti.  Jen ty  české,  finské, dánské, francouzské a další.  Tedy také maďarské…. A  tím je  řečeno vše. 

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.