Jak dlouho ještě budeme naivně důvěřovat tak obrovsky profláknutým a prokazatelným lhářům i podvodníkům?


napsal Geordyn

Rada – čtěte mezi řádky.

Vzpomeneme-li na plynoucí čas, který odkrajuje z naší existence jedince minutu po minutě dobu, po kterou nám bylo povoleno zůstat na této nebohé planetě – Zemi, planetě zmítané hemžením osmi miliard jedinců, „honosících“ se jistým latinským názvem živočišného druhu, který se mi ani nechce ohlašovat, protože podmínky pro jeho plné pravdivé uplatnění, jsou jen minimálně a ne vždy k dispozici. Samozřejmě jak pro koho ony podmínky a kde.

Potrava, voda, střecha a kultura prostředí to určuje a dostatek tohoto vytvářejí  podmínku, aby se dalo uvažovat o angažovanosti a rozvinutí oněch vlastností o kterých je to latinské pojmenování, které znáte, aniž byste absolvovali fakultu třeba antropologie. I když absolventi jiných dnešních jistých „ fakult“, plni entusiasmu pro – třeba napsání diplomové práce s názvem – „ Dobrovolná bezdětnost jako odpověď na klimatickou krizi současného světa“. A napsala to už plnoletá dívka, a co je nejnehoráznější a vypovídá to o úrovni současného „vysokého“ školství, je to, že vedoucí této práce (5609) ji hodnotil na výbornou, tedy za „A“. A snad ještě  skandálnější je, že takovéhle pseudotéma  vůbec někdo pro diplomovou práci připustil!

Minimálně proto, že velebená bezdětnost, bránící prohloubení současné klimatické krizi světa znamená, že tuto planetu ekologicky  celým svým planým životem zatěžují jedinci, kteří popírají  základní postulát  existence jakéhokoliv  biologického druhu – předat poselství života dál – další generace. Žádný jiný  smysl totiž život nemá! Ale ona  „diplomantka“ evidentně trvá na  tom, že je  správné využívat už planetární zdroje, zatěžovat životní svou spotřebou a  obyčejnou existencí,  ale dát  život  další generaci, že je zcela nepatřičné!!!!   Za mne  vrchol naprosto pokryteckého individuálního  sobectví, hedonismu a zcela neurvalé snahy si užívat za každou cenu. Bez jakýchkoliv omezení. Například rodinou.Což maskuje vyšším dobrem, tedy ochranou klimatu. Útěchou je mi vědomí,  že takto odiplomovanou yntelygentku jednou život doběhne. Bude li žít v souladu se  svou graduační prací  – až se dobere  patřičného věku, jistě ocení,  že není nikdo, kdo by  poutem rodiny pomohl v poslední  životní fázi. Jistě jí bude útěchou, že  dobrovolnou bezdětností nalezla kdysi odpověď na klimatickou krizi světa. Na druhou stranu  – je nutno konstatovat, že kdyby  tahle osoba, měla mít děti…. Takže je to nakonec  správně.

Tato patrně nejhloupější diplomka v ČR, byla obhájena 10.6. 2021. A to jsem jenom odbočil, i když asi právě toto je nejzřetelnější důkaz, jak a kam kráčí dnešní mladá generace. U nás v ČR. Generace která by měla zajistit historicky zdárné pokračování našeho národa a českého státu. Děsivý fakt a výsledek tak zvané liberální demokracie.

Diskutující to pochopili v zájmu jiné ideologie opačně. Tak jak ji Aktuálně zveřejnilo s nadpisem – nejhloupější. Nečetl jsem tuto diplomku celou, jen poukazuji na schopnost maintreamu zavlékat do společnosti chaos. Vlastně právě to lhaní, kterému diplomka, nejhloupější v ČR, jak ji nazvali i diskutéři, mne přiměla se o tom šířeji zmínit.

A to jsem jenom odbočil, i když asi právě toto je nejzřetelnější důkaz, jak a kam kráčí někteří z dnešní mladé generace. Zpracovávané šiřiteli té zelené ideologie, kterým záleží na rozporech starší a nejmladší generace v zájmu jejich patronů, kterým jde, jako vždy v první řadě o prachy. Není to zřetelné mezi těmi matoucími výkřiky o oteplování planety. Třebaže geologie a jiná fakta dokazují několik etap v milionech let, že tyto teplotní výkyvy – doby ledové střídané otepleními, jsou běžné v historii planety. A co je u oněch „zelených“ nejtrapnější je ten fakt, že před dobou ochlazení – tedy dobou ledovou, vždy předcházelo krátké období oteplení, které vyvolávalo právě tu dobu ledovou. A to v těch dobách ještě vládli v Evropě jen dinosauři, brontosauři, tyranosauři a později jen savci a ptáci – potomci těch praještěrů. Že by ti ještěři zapůsobili dnes ten chaos v některých hlavách mlaďochů i dnes u nás v ČR ? Měli by si připravovat kožichy, i když je ještě brzo. Generace mladých, která by měla zajistit historicky zdárné pokračování našeho národa a českého státu, je zaváděna do bažin hlouposti. Děsivý fakt a výsledek tak zvané liberální demokracie, která to dopustila.

Dala by se nazvat přesněji, leč absolventka také Aspen Institute Central Europe, jistá státní zástupkyně (pátrám po odpovědi kterého státu skutečně) odkryla své karty, po spiknutí těch nejopravdovějších liberálů, po kterém se podařilo konečně odstranit „našeho“ oligarchu, který těm nejopravdovějším částečně stál v cestě k jejich cílům. Karty konečného řešení s těmi, co používají zdravý selský rozum a odmítají na alternativě nesmysly, pololži a někdy nepokrytě  ideologicky motivované lži mainstreamu a zjevují skutečnost jaká opravdu je. Budou tedy seznamy a mazání a udavači jako za B und M, což bohužel pamatuji. Jen je třeba také vzpomenout jaký konec to vzalo. Ale je jisté, že vždy se najdou Eskymáci, kteří by chtěli radit obyvatelům Konga, jak si počínat v době tropických veder. Ještě určit kdo je Eskymák a kdo z Konga. Konečné řešení – co Vám to připomíná?

To mi přivedlo na mysl nedávnou smutnou skutečnost – je to jen nějaký týden, co nás opustil sto dva roky doživší se, pan Ing. Zikmund, slavný cestovatel, jeden z dvojice H+Z, a jeho „cestování“ v dobách, kdy mocní v našem státě tehdy opravdové cesty světem nepovolovali. Jemu a nemnoha jiným, kteří odmítli – držet hubu a krok. Čtenáři prominou zajisté tuto připomínku, už proto, že by se měli k podobné situaci, třebaže v jiné formě se blížící, v každém případě i na to připravit. Tím „cestováním“ míním cestovat v čase do minulosti, v archivech hledat to, co nám o našich předcích zapsali v matrikách, obvykle na místních farách do knih o narozených a pokřtěných – matrik, páni faráři, nebo jimi pověření kaplani.

Jeden znalec těchto dnešních moderních internetových pátrání v matrikách, mi zjistil nejstaršího – kam až se dopátral – pra…dědečka Jana, narozeného L. P. 1777. Myslivce v hájovně Spolí u hradu Zvíkova.

Vlkův  vstup -čtenáři nechť prominou, ale nemohu odolat –  Geordyne, takže ty  jsi v přímé linii vlastně  poddaný  Jeho Jasnosti  Karla  Schwarzenberka!!!!  🙂 🙂 🙂  Ale nechme  špílců , vracím Ti slovo!

Dožil se požehnaného věku devadesáti šesti let. Sedmička bývá obvykle považována za šťastné číslo. Vysoký věk mého předka by to potvrzoval. Zde v Čechách ano. No ale není to jisté jinde, protože v jiných krajích a to hodně daleko, je za šťastné číslo považována třináctka. Víte kde? Na ostrově Kuba. A to proto, že Kubánci stále ctí svého osvoboditele od Batistovy generálské diktatury, a ten osvoboditel se narodil třináctého srpna. Tomuto faktu věřte, mám to od rodilého Kubánce. Žije jich u nás od dob, kdy jsme si i zde říkali – Kuba sí, Yankee no!, stále dost.

Leckdo si pomyslí o Kubáncích jinou story, jisté je, že Kuba, která je hodně blízko amerických břehů, si přes šedesát let uchovala svojskost, i přes stovky sankcí od Usáků a utahování opasků – svých, ne těch potměšile taškářských klausovských. Přesto tam mají nejlepší zdravotnictví z celé Latinské Ameriky. A školství stále bez inkluze je proto špičkové. Jiné země mají školy s inkluzí a vrátíte-li se výše k druhému odstavci, tak tam se dozvíte, co inkluze umí. Viz onu „diplomovou“ práci.

Hrnou se na nás mnohé neblahé děje – vlny pandemie první, druhá… sedmá a poslední, když je to šťastné číslo?

A svět jinde? Slovensko má trauma jako my s radarem v Brdech – americkým radarem údajně k obraně před Íránem. Skutečně, když zanedlouho začala ukrajinská občanská válka ? A ještě trvá a už totéž dnes téměř podobné se děje v měkkém podbřišku Ruska v Kazachstánu, kde mají ti Rusové svou pronajatou kosmickou základnu – Bajkonur. Náhoda ? Slováci budou mít dvě svá strategická letiště v desetileté okupaci…, ale kdež, zase mezi řádky cosi…, ve „výhodném“ pronájmu, jen se nesmí čumět přes ploty a držet hubu a krok. To budou muset zcela jistě. Atlantické souručenství je to pravé, co Slovensku bude slušet. A mohou Slováci plně rozvinout to – Jenkí no. No, letiště u Ostravy – moravské, by také mohlo zajímat ty souručence. Když se nebrání, tak ber ! Budou, samozřejmě. Nebo nebudou? Počkáme si.

Jedno video, co mi padlo do oka, sice pohled mezi řádky nevyžaduje, tak je zřetelně úderné. Případ paní Aleny Vitáskové – „ČT se nedá věřit, hájí pouze určité zájmy. Ať se zruší koncesionářské poplatky“. Naleznete na xtv talk. Jsou u Jutubky chaosy, zřejmě záměrné zdá se. Pro mé neumění.

https://www.youtube.com/watch?v=213IcQkWkmk

nebo:

ČT se nedá věřit, hájí pouze určité zájmy. Ať se zruší koncesionářské poplatky – Alena Vitásková

https://www.youtube.com/watch?v=fOshvWcQrds

nebo jinak – https://www.youpube.com/results?search_guery=miroslav+bárta+přednášky

Jiné video přednášky prof. Miroslava Bárty, egyptologa –

je plné čtení mezi řádky. Název přednášky z 27. 9. 2016, pronesené v sále ÚMPK byl nadčasový – Vzestup a pád stavitelů pyramid. 2 150 let před Kr. Nadčasová přednáška směřovala svou všeobecností ale přesně do naší doby. V čase videa – 1:12:02, je na promítacím plátně sálu zápis situací a dějů tehdy, od egyptského mudrce Ipuvera, který ho napsal v době pádu Staré Říše egyptské. Tedy něco podobného už zapsal jiný filozof, Sokrates, ale mnohem později i když už pro nás tak dávno, že ti, kteří dnes vládnou si starosti s tím dělat, určitě nebudou. Měli by. Je to o demokracii – jen parafrázuji. Demokracie poskytne vše, oč si většina řekne. Až do té míry, že budou vládnout darebáci, tedy ještě hůře, než oligarchie.

Egyptský mudrc Ipuvera zapsal toto:

Vskutku, úřady jsou otevřeny a její seznamy ztraceny, otroci se stali majiteli otroků!…

Vskutku, spisy místních písařů jsou zničeny a k obilí Egypta má každý přístup!…

Vskutku, zákony jsou ze soudní síně vyhozeny ven!

A opravdu je lidé pošlapávají na veřejných místech a ubožáci je ničí na ulicích!…

Pohleďte, stalo se, že několik lidí neznalých zákonů zbavilo zemi královské moci!…

Ten, který si nemohl zhotovit ani rakev, je majitelem hrobky!…

Hleďte, ten, který neměl žádné obilí, je majitelem sýpek a ten, který si musel půjčovat zrn, ho (nyní) vydává!…

Hleďte, žádní řemeslníci nepracují, neboť je nepřátelé země zubožili…

Už to není mezi řádky. Je to napsáno na tvrdo. Jsme jako současná civilizace – západní, přesně tam, kde byl Egypt před čtyřmi tisíci sto padesáti lety. Těch do počtu dvaadvacet let našeho tisíciletí už roli nehraje. Hraje něco jiného. Hraje nám hrana. Poslední – jste schopni to chápat? Předpokládám, že Kosíři ano. Jen bezpečně vím, že úderka na ministerstvu pravdy ne. Bude hvězdičkovat, že pochopila ? Možná, jen jim bude vrtat v hlavičkách, co to ta hrana je.

Ještě něco v té přednášce zaznělo. Slova egyptské bohyně pravdy Maa – konec civilizace nastává, když vymizí to, co lidi spojuje

Příspěvek byl publikován v rubrice Hosté se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.