Co máme a co jsme ztratili, výměna názorů s Václavem


S Václavem se  znám jistě  15 let, nejspíše  více. Ještě z dob blogů a diskusí Aktuálně.cz.  Jsme  stejný  ročník. Máme  stejné životní zkušenosti.  Rozdíly  jsou jen v tom, že on je  z Prahy, já ze statutárního městysu, on je vážený špičkový vědec  ve  svém oboru a  stále činný, zatímco já už jen důchodce a provozovatel malinkatého blogu. On radil vládám a premierům, já sám sobě.  Ale  formovala nás stejná  doba.

Oba  dva jsme  levicově  a tradicionalisticky nastavení, Oba máme na spoustu současných dějů  stejný, či skoro stejný názor.  A přesto jsme se onehdá ve  vzájemné mailové korespondenci rozešli v názoru na  současnou dobu. Rozešli znamená,  že  jsme si vzájemně  vyměnili  argumenty, pečlivě  jsme je  vyhodnotili a pak se shodli,  že se neshodneme, ale  že se svět nezboří a příště, až bude  zase o čem diskutovat  se spojíme znovu. Žádná  váda, žádný hněv. Proč také, když je nám tolik, co nám je?  Svět už  nepřevrátíme.

Vzpomněl jsem si na  tuhle  mailovou  výměnu při vytváření dnešního paralelního fotoblogu. A na jeho konci si řekl,  že  asi přeci jen k dnešnímu dni  pár  slov nezaškodí.

Tak jsem se  Ti Václave  rozhodl znovu napsat a pokračovat  v našem dialogu. O  tom, co máme  teď  a  co jsme měli tenkrát.

Snad  to zaujme  i kosíře.

Začnu tím, co máme, zejména proklamativně – dnes:

Svobodu.

Každý může  vzít kdykoli svůj pas a vyrazit, kam se mu zachce, respektive  kam má  vízum a kam jeho kapsa  tu cestu ufinancuje.

Máme prý také svobodu  šířit  jakýkoliv  názor, zaujímat jakýkoliv  postoj, myslet si co chceme,  Klíčovým slovem je  ovšem  pouze a jedině  slůvko PRÝ.  Toho ostatního  bylo po Listopadu, deset, dvacet let po něm  neskonale  více  než dnes.

Můžeme  svobodně  volit  z více než jedné kandidátky.  Ovšem zjišťujeme, že  větší neznamená  LEPŠÍ výběr.

Dále  existuje neomezená  možnost  hromadit  majetek.  V podstatě jakýmkoliv  způsobem. A mnozí ji  dokáží skvěle  využívat.

Mladí  disponují  nezpochybnitelnou  úžasnou devizou vzdělávat se na nejlepších  školách  celého světa. Když na  to mají. Oni schopnostmi, jejich rodiče finance.

Lze dělat  v podstatě neomezené kariéry  a naplnit tak svůj  život skvělou prací, která  je v tom případě  zábavou a nikoliv nutností sloužící k uživení. Komu se tohle poštěstí, získává obrovský celoživotní dar.

Nikdo, kdo nechce, nemá povinnost pracovat.

Už nestojíme  fronty  na banány, toaletní papír  nebo dámské vložky a podobně. Krámy jsou doslova zavalené zbožím. Už  dávno neplatí, že je problém vyrobit, nýbrž prodat.

dočkali jsme se  skvělých aut a  elektroniky

Není zde informační monopol. Každý  den nás  válcují hekatomby  informací, většinově  ovšem jen „informací“  a je těžké  z nich vybrat  ty s obsahem. A ti, co produkují především ty „informace“  volají, nikoliv kupodivu, po nastolení  informačního monopolu! Po dobrém nebo po zlém.

-není zde oficiální cenzura

-superbohaté, pro které jsou peníze  už jen  čísla a jejich majetek představuje  zejména  osobní symbol, nikoliv něco, co k životu potřebují

-tvrdou směnitelnou vlastní měnu

Tak tohle  máme dneska.

Vedle  toho  ale také

-nezaměstnané

-masovou ilegální migraci

-bezdomovce, prý přes  70 tisíc, z toho 10%  dětí

-lidi ve  vyloučených  lokalitách

-velkou drogovou scénu

-velkou kriminalitu

-celoživotní hypotéky

-předlužené

-osobní bankroty

-exekutory

-Armádu spásy  a  nouzová přenocování v zimě

-prý asi  100 000 dětí, jejichž  rodiny si nemohou dovolit  jim zaplatit obědy  ve  školních jídelnách

-chudinské dávky

-potravinové banky  pro ty, co si nemohou koupit dostatek jídla za  vlastní prostředky

-uvadající  školství,  kde cílem není co nejkvalitnější vzdělání  nastupující generace  nýbrž  indoktrinace

-obrovský  dluh na  vnitřní infrastruktuře  státu

-stále rychleji rostoucí, dnes už zřejmě  nesplatitelný  státní dluh

-historicky obrovskou inflaci, srovnatelnou jen  s dobou po skončení II. války

-justici, vynášející občas   podivuhodné  rozsudky, mimo rámec  chápání běžného smrtelníka

-plytkou,  až bizarní pseudokulturu akcentující  to nejspodnější  v lidských duších,  s  tím, že  hlavní je vejvar,nikoliv obsah

-zatím ještě pořád  fungující  zdravotnictví, které  si stále  častěji osvojuje  tu správnou mantru,  že  cílem není člověka  vyléčit nýbrž  léčit. Což ani zdaleka není totéž.

-nikdo, kdo nechce, nemusí na  vojnu

-v  čele  státu  sebestředné  nafoukance s nulovou reflexí, ještě menšími schopnostmi, ale obrovskými ambicemi a egem,  ovšem bez reálné možnosti je  vyhodit

-zcela zcestné  oficiální ideologie, či spíše demagogie, popírající  přírodní , matematické a fyzikální zákony, vydávané  za  jedinou přípustnou pravdu

Tak tohle všechno, Václave, nyní  máme a před Listopadem nikoliv. Snad  až na ten poslední  bod.

A nyní, co jsme měli:

-plnou zaměstnanost pro všechny

-snadno dostupné  bydlení, doslova za pár korun pro všechny

-dostatečné důchody  pro všechny

-obrovský  vějíř  sociálních služeb

-minimální kriminalitu

-skoro žádnou drogovou scénu

-svoboda  cestovat byla, dodávám  částečně, kompenzována  snadno dostupnými rekreacemi a  dětskými tábory. Pro všechny.

-kvalitní, byť indoktrinované vzdělávání. Indoktrinace  zůstala, jen s opačným znaménkem, kvalita  zmizela

-výrobky  všeho druhu, potravinami počínajíc  a  konče třeba  autem  nebo  stavbami, v neskonale  lepší kvalitě a s daleko větší trvalou užitnou hodnotou.

-slušnou životní úroveň pro všechny

-propracovaný  sociální systém, žádné chudinské dávky, žádné potravinové banky, útulky  poslední naděje

-automatickou a promyšlenou  výstavbu tzv. občanské vybavenosti, kdy  neexistovalo, aby vznikl trvalý nedostatek míst  ve  školách, školkách a tak podobně

-velmi propracovanou a  rozumnou vzdělávací politiku,  která zajišťovala proporční dostatek kvalifikované  pracovní  síly pro krytí všech potřeb  tehdejší ekonomiky. Sice  každý se nemohl pochlubit  maturitou a  skoro každý vš diplomem, ale  ti, kteří ano, ten příslušný predikát  nedostali zadarmo, nýbrž  až po prokázání dostatečného penza  a kvality  svých znalostí. Ale především, systém  byl nastaven tak,  aby  produkoval profese, které byly ekonomicky potřeba  a tudíž  smysluplné.  Tenhle národ  potřebuje  velmi omezené množství politologů, sociologů, archeologů, politických geografů, kulturních antropologů, atd.atd.  ale  o to více potřeboval a potřebuje  pokrývače, zedníky, horizotkáře, nástrojáře, jeřábníky, technology, konstruktéry, přípraváře, chemiky, fyziky, biology, matematiky, atd.atd.  Máme ovšem ty kulturní antropology a politické geografy a  tu ostatní  chásku okecávacích věd. Ale  skoro  už ani jednoho zedníka , instalatéra, truhláře, pokrývače, konstruktéra, technologa a tak dál. Ty jsme měli tenkrát. Dnes máme  tu svobodu….Která ovšem zeď  nepostaví a žehličku neopraví.

to vše bylo doprovázeno

-neustálým dozorem

-omezeným přístupem k informacím z druhé strany. U  těch informačně politických jsme na  tom dnes už skoro stejně, ovšem diametrálně odlišná je  situace  v jakékoliv profesní oblasti. Tady  je stav  zcela nesrovnatelný. K lepšímu. Pro lidi  Tvého kalibru nedocenitelné, pro  obyčejného Nováka s velmi  pod/průměrnou  hodnotou.

-byly  zadrátované hranice, nikdo nesměl  bez povolení přes  ně.

-zbavili jsme se  výjezdních doložek, celních prohlášení, devizových příslibů

-zbavili jsme  se  domovních důvěrníků, uličních  výborů. Nahradili je  elfové a podobní.

-neznali jsme slovo inflace

-věděli jsme  zcela  bezpečně, co je  špatně a co dobře, komu věřit, komu ne

-nikomu nehrozila  zcela  fatální ekonomická  likvidace, tzv. sociální síť  měla  tak malá oka, že jimi nikdo, ať dělal cokoliv, nepropadnul do totální beznaděje

-existovaly  elementární životní jistoty typu,  že  doma bude teplo a  světlo a  že každý, opravdu každý dokáže poplatit  energie. Ostatně,  tyhle dva  atributy  se považovaly  za samozřejmé dokonce i za Protektorátu, po dobu II.ww.

-neexistovaly  vyloučené lokality

-všechny  děti, které  o to jevily  zájem si koupily obědy  ve školní jídelně, Tuším, že s tál 3,20Kčs. Ve vysokoškolské menze  pak  2,60 Kčs.

-pro všechny platila všeobecná  branní povinnost a nutnost nástupu  na základní  vojenskou službu. Armáda  nepředstavovala operetní soubor  o  síle dvou  pluků  lehké koloniální pěchoty, nýbrž skutečnou a nemalou bojovou sílu. Ovšem bolševik také, na  rozdíl od současnosti  nikdy s nikým neválčil. Natož aby čeští vojáci pokládaly  životy  za  cizí zájmy  v tak vzdálených  částech zeměkoule, jako je například  Asie, kde opravdu nemáme  naprosto žádné zájmy.

Tak  tohle  jsme tehdy, před těmi 33 roky měli. Netvrdím, že ty  výčty jsou úplné, ale reprezentativní  určitě. V každém případě  šlo tvrdit, že  tehdejší Československo  je  NAŠE  země, MOJE  vlast! A  nešlo o prázdná slova!

Čí vlastí je  současná  Česká republika?  Je  Tvojí a mojí zemí? Já za sebe odpovídám  – NIKOLIV! Tahle země  není moje.  Jen v ní bydlím. A  kdybych dokázal otočit kalendářem, rozhodně  bych  z ní emigroval.

Nestál jsem o Husáka, Bilaka, Jakeše, ale  měl jsem tu kořeny. Nestojím o Fialu, Pekarovou Adamovou, Lipavského, Babiše, před nimi  o  Nečase, Kalouska, Topolánka, Zemana nebo Klause, ale  byl jsem případně ochoten  nasadit  život za Československo. Jak řečeno, -svojí zemi. Oni dě+lali co mohli, aby  mne vykořenili!  Všechno v ní patřilo NÁM!!! Co NÁM patří dneska? Kromě toho co jsme si ráno oblékli na sebe  a dali do kapes?

Tohle je ten  základní rozdíl mezi  dobou PŘED Listopadem a dneškem.

Nijak Tě  Václave nenutím se mnou souhlasit. Máš  stejné právo vidět  věci svýma očima jako já. Ale  já UŽ  to vidím takhle.. Což konstatuji s bolestí na  duši. Velkou bolestí. Ještě  před dvěma  roky  bych takhle  daleko nezašel. Ale  dnes už  ano, dnes  ano.

Listopad a naši zemi  nám  ukradli ti, co budou mít  dnes plnou  hubu svobody a  demokracie. Biľak s Husákem nám ukradli jen  část našeho rozletu, ale nikdy  vlast.

Skoro brečím, když tohle píši….Ale tohle jsem Ti zůstal dlužen.

vlk

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.