Nová zásadní studie Randů k válce na Ukrajině – „Náklady a rizika dlouhé války…převažují nad možnými přínosy“


Dva kosíři najednou mne upozornili na  zbrusu novou studii  pověstné  Rand Corporation, která  se  zgruntu zabývá  válkou na Ukrajině , jejími důsledky pro USA a doporučuje  americké vládě  další postup.

Jde celkem o 32 stran, které  v originále zájemci naleznou na

Avoiding a Long War -U.S. Policy and the Trajectory of the Russia-Ukraine Conflict

což překladač k mému obrovskému úžasu přežvýkal jako

Vyhnout se dlouhé válce  – Politika USA a trajektorie rusko-ukrajinského konfliktu

A pak ještě  dodal:

Diskusi o rusko-ukrajinské válce ve Washingtonu stále více dominuje otázka, jak by mohla skončit. Pro formování této diskuse tato perspektiva identifikuje možnosti, jak by se válka mohla vyvíjet a jak by alternativní trajektorie ovlivnily zájmy USA. Autoři tvrdí, že kromě minimalizace rizik velké eskalace by americkým zájmům nejlépe posloužilo zamezení vleklého konfliktu. Náklady a rizika dlouhé války na Ukrajině jsou značné a převažují nad možnými přínosy takové trajektorie pro Spojené státy. Ačkoli Washington nemůže sám určit trvání války, může podniknout kroky, které učiní případný vyjednaný konec konfliktu pravděpodobnějším. Na základě literatury o ukončení války autoři identifikují klíčové překážky rusko-ukrajinských rozhovorů, jako je oboustranný  optimismus ohledně budoucího výsledku války a vzájemný pesimismus ohledně důsledků míru. Perspektiva zdůrazňuje čtyři politické nástroje, které by Spojené státy mohly použít ke zmírnění těchto překážek:

vyjasnění plánů budoucí podpory Ukrajiny,

přijetí závazků k bezpečnosti Ukrajiny,

vydání ujištění ohledně neutrality země 

stanovení podmínek pro uvolnění sankcí pro Rusko.

Více jsem se nebyl, přes velkou snahu, schopen dozvědět. Můj jinak vysloveně  použitelný překladač neumí  soubory  pdf. tam si ani neškrtne. A jiné překladače  jsou ohledně práce  s nimi příliš  těžkopádné a náročné na  čas. A překládat  32 stran po kouscích je mimo moje  časové možnosti.

Ta krátká  anotace  mne opravdu mocně překvapila, nicméně  nedávala  hlavní odpovědi na  směrem k podstatným zjištěním Randů. Například, jak si představují ukončení konfliktu, aby  se  nestal dlouhodobým? Tím, že Američané donutí Kyjev k ústupků, tím že  se nějak postarají aby vyhrál válku, tím  že  nechají vyhrát Rusko, tím, že se NATO zapojí do války s  plným nasazením???

Nebo jak Randi definují budoucí postavení Ukrajiny a  Ruska  a vůbec nějaké světové/evropské  uspořádání?

A  to jsme vybral jen to úplně  nejzásadnější. Těch naprosto neznámých mi  z té anotace vypadlo mnoho. Jenže  nebylo kde  brát. Takže  to vypadalo na  titulky , přeloženou  anotaci a  šmytec. Že  vše další  budu muset  přenechat  těm z vás, co disponují opravdu dobrou angličtinou, velkým zájem o problematiku a dostatek času.

V okamžiku, kdy padlo tohle  rozhodnutí mne napadlo  zase  zkontrolovat ukrajinský web Strana. ua. Nikoliv kvůli Randům ale obecně, tam několikrát denně  zavítám,a bych zjistil ze spolehlivého zdroje, co nového nejen na Ukrajině. A  ejhle – co nevidí moje  unavené oči? Tohle:

Где Россия готовит главный удар на Донбассе, прогнозы Rand по Украине, даст ли НАТО 180 самолетов. Итоги

podle překladače

Tam, kde Rusko připravuje hlavní úder na Donbasu, Rand předpovídá Ukrajině, zda NATO poskytne 180 letadel. Výsledek

Ten článek je poměrně  dlouhý a řeší spoustu témat  války.  O studii  Randů se zmiňuje  až úplně na konci, což  je přesně to co mi scházelo:

Západní analytické struktury přitom nevěří, že by některá ze stran konfliktu dosáhla absolutního vítězství.

K tomuto závěru dochází americké výzkumné centrum RAND corporation (mezi jejími klienty – Pentagon) ve své zprávě „Avoiding a Long War“.

Jsou analyzovány tři možnosti ukončení války:

absolutní vítězství,

příměří

politické urovnání. A

Absolutní vítězství (jako to, které získali spojenci ve druhé světové válce) je podle centra krajně nepravděpodobné.

RAND naznačuje, že válka s největší pravděpodobností skončí nějakým jednáním.

Odborníci očekávají, že příměří na Ukrajině zmrazí frontovou linii a povede k dlouhodobému zastavení aktivního nepřátelství. Rusko se přestane snažit dobýt další ukrajinská území (kromě těch, která již byla dobyta) a ukončí raketové útoky na ukrajinská města a infrastrukturu. V tomto případě by Ozbrojené síly Ukrajiny zastavily útoky na regiony Ukrajiny okupované Ruskem a na samotnou Ruskou federaci.

Zůstanou nevyřešené územní problémy. Ale bude se o ně bojovat politicky a ekonomicky, ne vojensky. Analytici píší, že strany budou mít pravděpodobně jen minimální obchod a hranice budou z velké části uzavřeny.

Samostatně se studují vyhlídky na použití jaderných zbraní a plné zapojení NATO do války.

Oba scénáře se RAND nezdají pravděpodobné. Podle prvního z nich se říká, že pokud se Rusko přesto rozhodne zahájit jaderný úder a získá z toho nějaký prospěch, i když třeba situační, způsobí to Spojeným státům obrovské politické škody a může to vést ke kolapsu celý světový řád, včetně atlantické spolupráce.

O zapojení NATO se říká, že to není v zájmu Ruska, již vyčerpaného válkou s Ukrajinou. Ale vzhledem k existenciální povaze konfrontace Moskvy se Západem do toho může jít. RAND však v takové konfrontaci nevidí žádné viditelné vyhlídky na úspěch Ruska.

Shrnutí uvádí, že je v zájmu Spojených států zabránit protahování konfliktu na Ukrajině přínosy takového scénáře výrazně převažují nad negativními důsledky vzhledem k riziku použití jaderných zbraní a přímého zapojení NATO do války.

Washington sice nemůže sám určit délku války, ale může podniknout kroky, které zvýší pravděpodobnost konečného vyjednaného konce konfliktu.

Klíčovou překážkou takových jednání je „vzájemný optimismus“ stran ohledně jejich vlastních vojenských vyhlídek a „vzájemný pesimismus“ ohledně důsledků míru.

RAND vidí čtyři nástroje, které by USA mohly použít ke zmírnění těchto překážek a urychlení pokroku směrem k procesu vyjednávání. Jedná se o

upřesnění plánů na podporu Ukrajiny,

povinnost zajistit bezpečnost Ukrajiny po skončení války,

poskytnutí záruk neutrality Ukrajiny 

stanovení podmínek pro zrušení sankcí proti Rusku.

Britský televizní kanál Sy News také píše, že jednání nelze odstranit z programu

„Někteří západní diplomaté se domnívají, že pro Ukrajinu je lepší odstranit podmínku nemožnosti jednání s Putinem, během  doby může její pozice oslabit,“ píše se v článku.

Dále se Ukrajině doporučuje vyjednávat „v době, kdy je Kyjev v relativní síle a zahájil úspěšné protiofenzívy“.

Diplomaté se obávají, že čím déle se válka protáhne, tím větší bude riziko, že by se poměr sil mohl přesunout směrem k Rusku, což by mohlo dále oslabit pozici Ukrajiny.

Na základě toho lze předpokládat, že Západ si z toho či onoho důvodu nedává plány na bezpodmínečné vojenské vítězství nad Ruskem. Možná existují obavy z jaderné eskalace nebo pochopení, že takové vítězství je nemožné bez přímé účasti NATO. Proto je západní strategií vytvořit na frontě podmínky, za kterých se samo Rusko stane vstřícnějším.

Pro přímou vojenskou konfrontaci s Ruskem se přitom aliance musí přezbrojit, řekl šéf vojenského výboru Aliance admirál Rob Bauer.

Nevěří v možnost jaderné války a vysvětluje to takto: „Myslím, že Vladimir Putin není blázen, a to je dobrá zpráva. Má nápady, které neodpovídají našim představám. Ale není blázen. A, je tedy stále racionálním člověkem“.

Je jasné,  že  jde o obrovské zhutnění  výstupů RAND  Corp.  a že na těch  32 je  velké množství dalších  mimořádně zajímavých detailů, ale  díky  aspoň za tohle. Moje základní  otázky  jsou z podstatné  části zodpovězeny!!!

A  naštěstí tak, že mi z nich nenaskakuje husí kůže.

V minulé  zprávě  týchž  RANDů o tom jak zacházet  s Ruskem a co nejvíce  jej  oslabit, byl mnohovrstevný scénář, jak toho dosáhnout. Když  se podíváte, co tenhle  velmi mocný think thank  tenkrát doporučoval, snadno zjistíte, že jej  USA a kolektivní Západ  realizovaly  do posledního písmenka.

Velmi, opravdu velmi si přeji, aby se situace opakovala  i tentokrát!!! Dříve, než  bude pozdě.

Nicméně  klíčovou informaci pro mne  reprezentuje  toto:

Samostatně se studují vyhlídky na použití jaderných zbraní a plné zapojení NATO do války.

Oba scénáře se RAND nezdají pravděpodobné. Podle prvního z nich se říká, že pokud se Rusko přesto rozhodne zahájit jaderný úder a získá z toho nějaký prospěch, i když třeba situační, způsobí to Spojeným státům obrovské politické škody a může to vést ke kolapsu celý světový řád, včetně atlantické spolupráce.

Netuším, jaká interpretace napadla  vás, ale pro  mne se  jedná o potvrzení  mého odhadu, že  nasazení  ruských jaderných zbraní na Ukrajině  je  klasický game over! Prostě konec  hry!  USA i kolektivního Západu!

Protože tady  by se musel rozhodnout pro jednu  z  dvou  fatálních   a  v obou případech prohrávajících  variant

1- zareagoval by vojensky  na takový  útok Ruska, lhostejno jakým způsobem  s jednoznačným důsledkem – termonukleární  válkou a  koncem lidstva

nebo

2- nereakcí, což  by se rovnalo okamžité  naprosté vojenské porážce Kyjeva se důsledky, které RANDi definují takto:  Podle prvního z nich se říká, že pokud se Rusko přesto rozhodne zahájit jaderný úder a získá z toho nějaký prospěch, i když třeba situační, způsobí to Spojeným státům obrovské politické škody a může to vést ke kolapsu celý světový řád, včetně atlantické spolupráce.

Prostě  celý svět  by názorně  viděl v přímém přenosu konec  západní dominance!!! Daleko plastičtěji než po Afghanistánu!

Kdybych si měl tipnout a  uznávám, že přání je tady otcem myšlenky, pak bych západní reakci spíše odhadl  jako číslo 2. Kdo by chtěl v New Yorku, Londýně, Berlíně, Paříži, Madridu, Amsterodamu, Budapešti, Ankaře a  samozřejmě  Bruselu a leckde jinde  – umírat kvůli Ukrajině?

Pokud  chcípají  Ukrajinci a Russové, je  vše ok. Ale  naše vzácné  životy, které hodláme chránit  zešílením do green dealu?!!! To tak… Doufám  že je tipuji správně. Ty, co drží klíče a skutečně rozhodují.  Že  nepropadám bludům, když  věřím na zbytky  jejich zdravého rozumu  a pudu sebezáchovy.

Všimli jste  si,  že    v  tom výčtu  těch, co nehodlají  zemřít v pekle jaderné války není uvedena  Praha, Varšava , Tallin, Riga  nebo Vilnjus?  Je nutno vysvětlovat proč?  Že zde vegetuje  nadkritické množství  idiotů, pro které je jaderná  válka něčím jako táboráčkem k opékání  buřtů? Aniž  by jim došlo,  že oni  budou na opačném  konci opékacího klacku než obyčejně – v roli toho smaženého špekáčku v  centru  hlavního žáru toho ohně?   Naštěstí   tihle o ničem nerozhodují!  Zbývá jim jen právo souhlasu, i když  Poláci si to vůbec nemyslí.

Ovšem velmi varuji  ty, kteří  nyní propadají euforii!!!  Ať na  ně Rusko přitlačí, pár  taktických  nízkovítěžných střel nasadí a bude klid!

Jednak  se mohu já  i RAND Corp. splést, ale nic  dobrého  by svět nečekalo, i kdyby šlo o přesný  odhad!

A to hned nikoliv jen z jednoho důvodu.

Začnu sobeckým  –  štve mne  naše prolhanost, oportunismus, faleš a naprostý nedostatek morálky a  studu. Ostatně – prezidentské volby  to předvedly  v plné  nahotě. A platí to pro celý kolektivní Západ. S takovouhle  antimorálkou jsme bez  budoucnosti.  Jenže  vím,že  já i moje  rodina  jsme  jeho součástí. Vy  a  všichni kolem vás také. A že  rozsypání západních struktur, ke kterému podle RANDů ve větší  či menší míře  v tomhle  scénáři dojde, na  nás  všechny dopadne naprosto netušeným způsobem. Kellnerová, Komárek, Babiš a spol. si s  tím starosti dělat nemusí, ti budou vždycky  za vodou a své místo na slunci  si jistě najdou i  v postzápadním světě.  Ale mi obyčejní  Dvořákové, Novákové, vlkové, atd.atd.? Co bude  s námi jestli se tohle stane?

Vedle  to je tu ještě  další hororový  důvod –  nasazení  jaderné  zbraně  Ruskem a nereakce  Západu automaticky znamená,  že  začnou  doslova  horečnaté závody  v jaderném zbrojení!!! Napříč  celým světem!  Všichni šílenci, co jich na zeměkouli běhá získají oprávněný  dojem, že  vlastní atomovka jim zaručuje  beztrestnost  a nedotknutelnost!!!  Ať provedou cokoliv. Kimland nebo Irán a koneckonců  i Izrael jsou toho jasným  důkazem!  A vlastně i Rusko.   Bez jaderného arzenálu  by už  dávno zažilo  nějakou obdobu humanitárního bombardování.

A dovolím si v té souvislosti upozornit na  velmi zajímavý postoj Izraele k ukrajinské válce!   Opakovaně odmítá  dodávat Kyjevu své vysoce  sofistikované a účinné zbraňové systémy. Přes hrubý nátlak ze všech stran, včetně Washingtonu. A  není to kvůli sympatiím k Moskvě nebo Putinovi. Jde o holý pragmatismus  – strach, že Rusko předá Iránu svoje  jaderné a raketové technologie, které ajatolláhové  zatím nemají.

Izrael provozuje  vážení  důsledků svých kroků  nikoliv na lékárnických nýbrž na  atomových vahách. Přesně  takhle  bych  si to představoval  u západních a především amerických papalášů. RANDi už zjevně  také!

Dodatek:

Zbývají  celkem  asi  3 hodiny, než se  tenhle  článek Kosy objeví na  vašem displayi.  A už jej musím dodatkovat. Po dokončené redakci, hledím na  svou poštu a  ejhle – třetí upozornění na  zprávu RANDů. Ale nejen  to. Je tam stažená  anglická  verze  v pdf  na kterou máte link, ale také vedle  toho i pdf. verze  v  češtině  z překladače!!! Přesně to, co jsem si přál mít. Jenže  melu, ještě po včerejšku, z posledního  a nikdo ode mne nemůže  čekat, že se pustím do čtení a vyhodnocování  tak složitého materiálu. Navíc  není technicky  dokonalý, za  což může  Google překladač se svou specifikou, kdy po speciálním českém znaku typu ř, č, ž a tak podobně, automaticky  udělá hned mezeru. Přesto, ten kdo mi jej poslal vykonal obrovskou a  skvělou práci! Díky!!!

Ale  ten český překlad umístím do speciální rubriky Kosy, aby  byl každému k dispozici. Ovšem až nějak vyřeším další zásadní technický problém  – jak to udělat,  když  pdf  dokumenty mohu jen přefotit, ale  nijak snadno  jinak přenést. A  přefocovat  32 stránek  je práce na  celý den a  výsledek mizerný… Vím to ze zkušenosti. No uvidíme. Ale proč  tohle píši. Protože ten, kdo mi to zaslal také rychle kompiloval  to nejzásadnější. A jeho verze  se od  té  ze Strany. ua  trošku odlišuje.  Nikoliv vyzněním, ale  tím, že  si  vybral pár jiných důležitých detailů, i když  ve většině  volil totéž. Proto  dávám do dodatku i tenhle kompilát a  odesilateli mimořádně děkuji za množství a kvalitu odvedené práce:

Debata ve Washingtonu a dalších západních hlavních městech o budoucnosti rusko-ukrajinské války upřednostňuje otázku kontroly území. Jestřábí hlasy tak argumentují kvůli  využití zvýšené vojenské pomoci k usnadnění znovu dobytí celého území země ukrajinskou  armádou. Jejich odpůrci naléhají na Spojené státy, aby jako cíl přijaly linii kontroly před únorem 2022, přičemž uvádějí eskalace rizika dalšího pokračování konfliktu Ministr zahraničí Antony Blinken prohlásil, že cílem politiky USA je umožnit Ukrajině „vzít si zpět území, které jí bylo zabráno od 24. února. Naše analýza naznačuje, že tato debata je příliš úzce zaměřena na jeden rozměr válečné trajektorie. Zisk území, i když je pro Ukrajinu nesmírně důležitý, není pro Spojené státy nejdůležitějším rozměrem válečné budoucnosti. Dospěli jsme k závěru, že vedle odvrácení možné eskalace k válce mezi Ruskem a NATO nebo ruskému jadernému úderu je pro Spojené státy nejvyšší prioritou vyhnout se dlouhé válce než dosažení výrazně větší ukrajinské územní kontroly. Kromě toho je schopnost USA mikromanažovat tam, kde bude nakonec nakreslena konečná čára, velmi omezená, protože americká armáda není přímo zapojena do bojů. Umožnění ukrajinské územní kontroly také není zdaleka jediným nástrojem, který mají Spojené státy k dispozici, aby ovlivnil trajektorii války. Zdůraznili jsme několik dalších nástrojů – potenciálně účinnějších –, které může Washington použít k nasměrování války směrem k trajektorii, která lépe podporuje zájmy USA. Zatímco Spojené státy nemohou určovat územní výsledek války přímo, budou mít přímou kontrolu nad těmito politikami.
Prezident Biden řekl, že tato válka skončí u vyjednávacího stolu. Administrativa však zatím neučinila žádné kroky, které by strany přiměly k rozhovorům. Ačkoli není zdaleka jisté, že změna v politice USA může vyvolat jednání, přijetí jedné nebo více politik popsaných v této studii by mohlo zvýšit pravděpodobnost uskutečnění  rozhovorů.

Identifikujeme důvody, proč  Rusko a Ukrajina vzájemně sdílet optimismus ohledně výsledku  války a pesimismus ohledně přijetí  míru. Zkoumání  ukončení války naznačuje, že takové vnímání může vést k vleklému konfliktu. Zdůrazňujeme proto čtyři možnosti, které mají Spojené státy, jak posunout tuto dynamiku:

vyjasnění svých plánů na budoucí podporu Ukrajině,

přijetí závazků k bezpečnosti Ukrajiny,

vydání ujištění ohledně neutrality země

a stanovení podmínek pro uvolnění sankcí pro Rusko.

Dramatický posun v politice USA přes noc je politicky nemožný – jak na domácí půdě, tak  u  spojenců – a v každém případě by byl nemoudrý. Ale vývoj těchto nástrojů nyní a jejich socializace s Ukrajinou a se spojenci USA by mohla pomoci urychlit případný začátek procesu, který by mohl dovést tuto válku k vyjednanému konci v časovém rámci, který by sloužil zájmům USA. Alternativou je dlouhá válka, která představuje velké výzvy pro Spojené státy, Ukrajinu a zbytek světa.

Takže  tenhle druhý  výběr  je stejný a přece jiný. Ve dvou důležitých detailech

1- RANDi konstatují, že pro USA  nesmí být prioritou  to, jestli Ukrajina  získá zpět svoje  území. To je  důležité pro Kyjev a nikoliv  pro Washington!!

2- je  třeba  začít  s kroky  k zahájení jednání, ale  nelze  to udělat hned, protože…

Takže  tahle  dvě nová  zjištění RAND Corporatoin   trochu okomentuji:

K č.1:

Zajímavé!!!  Velmi rád  bych  teď  byl v  Kyjevě s možností slyšet, co na  tuhle premisu  RANDů  říká  asi tak Zelenský  a jeho nejbližší okruh. Jsou  z toho asi na kapačkách a  kyslíku!!!

Zelenský  z návratu  všech území, které patřily k Ukrajině  v roce  1991, učinil svatý nedotknutelný  grál své politiky. A když  uzavře  cokoliv, aniž by tenhle závazek splnil, bude moci považovat  za  jedinečnou osobní  výhru a galaktické štěstí, když  ho následně  rychle  nezastřelí jako zrádce  u nejbližší špinavé  zdi na nějakém zadním dvorku!! Prostě se pro národ, který  vehnal svou umanutostí  po ukončení  rozhovorů s Ruskem v březnu v  Turecku, kde už  scházelo doladit jen pár  posledních detailů, stane nejodpornějším zrádcem všem zrádců, co jich lidská historie  zná. Ty nejspíše  statisíce  mrtvých Ukrajinců by  padly jen tak! Pro nic za nic! Stejně tak nepředstavitelné  materiální ztáty, živoření obyvatelstva   a zničená  Ukrajina!!!

Už jenom úvahy, jakých se dopustil RAND, pro něj a jeho kamarilu  představují  ten nejhorší horor, že někdo vlivný na Západě  tamhle myslí a publikuje. Navíc  s vlivem, kterým RAND  disponuje a elity mu naslouchají. Třeba  právě zjistil, že  NENÍ  tím zlatým chlapcem a miláčkem USA  a Západu, za jakého se pokládal. Že prostě  americký  zájem je  americký zájem a to je  to jediné, na  čem záleží.

Jestlipak mu došlo, že když ohledně územní celistvosti Ukrajiny  vlivné  americké kruhy  přemýšlí takto,  tak co asi tak jeho  i Ukrajinu  čeká, až bude po válce a  kolektivní Západ bude mět  dodat  ty slíbené  biliony  eur na její znovoobnovení????

Píši o tom opakovaně, že  ukrajinského prezidenta i celou jeho zemi  čeká gigantické rozčarování,  protože jestli západní politici jednoznačně něco nesnášejí, pak je  to utrácení peněz, zejména  to které se nelíbí jejich  voličům. A  nedějme si iluze, že  především   ve starých členských zemích EU  běhá  tolik bezmozků co místo šedé  kůry mozkové  mají v  hlavě  zmuchlanou ukrajinskou vlajku  jako v Česku a  klidně  tam pošlou celý český státní rozpočet. Tedy než na ně dopadnou  důsledky  téhle idiocie.

Ale pojďme na  druhé zjištění  – totiž, že je  potřeba zahájit  rozhovory, ale  že  to jaksi nelze  hned, protože…. Protože by se zhroutil okamžitě  systém a ideologie kolektivního Západu!! I o tomhle  píši od začátku téhle  války  a vyhlašování  dalších a  dalších sankčních  kol  – že  se  tím uzavírají dveře k nějakému jednání vůbec  a jak asi chce  Západ  ta jednání  vést, když  sankce  stupňuje???  Tím, že je zruší? Nebo si myslí,  že Putin, když k tomu nebude  donucen vojenskou situací na  frontě, náhle změkne a podvolí se Západu?  Aby  skončil stejně  jako Zelenský  na tom zadním špinavém dvorku??? To jako fakt?

Speciálně pasáž, kde by  tohle  RAND  vysvětloval,  jak si  ta jednání a jejich  zahájení  představuje, by mne mimořádně  zajímala! Naším, rádo by  tvrďáckým postojem, jsme  sami zebe  zahnali a  dodávkami zbraní stále  více zaháníme  do pozice, která  jakékoliv  vstřícné postoje  Moskvy  předem vylučuje!   A  žádný telefonát  Scholze  nebo Macrona  Putinovi na  tom vůbec nic nezmění! Ani fous.

Upozorňoval jsem na to! A přesně tohohle  bál. Jenže kdo je nějaký  vlk?  Ale  RANDi?  Proti Kose  doslova  strategická  jaderná  zbraň!!!

Jsem moc zvědav, jestli tuhle  studii RANdů objeví mainstream a případně  kdy. A vůbec nepochybuji,  že  leckdo z alternativy  ji najde  ještě  dnes.

Pochopitelně  svou  usilovnou prací. Jak jinak.

Na  druhou  stranu  – nevylučuji, že už to někdo našel přede mnou. To se  stát mohlo. Ale  uvidíme, jestli v téhle  šíři.

No a  zítra Kosa přinese podobný  flák!

Dodatek č. 2

Jen  byl  hotov  předchozí dodatek, dorazil poštovní holub s  další náloží  RANDu.

Tentokráte  z německého zdroje:

Ukraine-Krieg: Pentagon Thinktank RAND Corporation fordert einen Verhandlungsfrieden

Anotace Němců je následující:

RAND Corporation není znám pacifistickým postojem. Think tank, který má blízko k Pentagonu, ale varuje před riziky dlouhé ukrajinské války a vyzývá k jednání o ukončení konfliktu.

Ruská vojenská operace na Ukrajině trvá jedenáct měsíců. Vojenský konflikt, který si již vyžádal statisíce lidských životů a je nepravděpodobné, že v dohledné době  skončí kvůli pokračujícím dodávkám zbraní Západu kyjevskému režimu. Ale zatímco zejména nejvyšší politici, od Washingtonu přes Londýn až po Berlín a Varšavu, nadále obhajují bezpodmínečnou podporu Ukrajincům, vlivní američtí vojenští stratégové podle všeho preferují brzké ukončení konfliktu.

V 32stránkovém dokumentu autoři RAND Corporation, neokonzervativního think-tanku s úzkými vazbami na Pentagon a Bílý dům, kritizovali prodlužování ozbrojeného konfliktu probíhajícími dodávkami zbraní. Místo toho by  se mělo usilovat o vyjednaný mír. Shrnutí na úvodní stránce je následující:

Autoři tvrdí, že kromě minimalizace rizik velké eskalace by americkým zájmům nejlépe posloužilo, kdyby se předešlo vleklému konfliktu. Náklady a rizika vleklé války na Ukrajině jsou značné a převažují nad potenciálními přínosy takového kurzu pro Spojené státy. Přestože Washington nemůže určit délku války, může podniknout kroky, které učiní vyjednané ukončení konfliktu pravděpodobnější.

Další oslabení Ruska (ekonomicky i vojensky) by americkým zájmům výrazně neprospělo, tvrdí američtí stratégové ve své studii. Protože dopad takové politiky  na energetické a potravinářské trhy po celém světě by se časem zvýšil. Pokračující vojenská pomoc Ukrajině by se také mohla časem stát neudržitelnou, protože ruské jednotky by brzy mohly opět dosáhnout větších územních zisků. Nemluvě o tom, že Washington nemůže mít žádný zájem na tom, aby se Rusko stalo čínským klientským státem. Takto to  píší stratégové:

A ačkoliv Rusko bude více závislé na Číně bez ohledu na to, kdy válka skončí, Washington má dlouhodobý zájem na tom, aby se Moskva nestala úplně podřízenou Pekingu. Dlouhá válka, která zvyšuje závislost Ruska, by mohla Číně poskytnout výhody v její konkurenci s USA.

Z pohledu USA je bohatství ruských zdrojů a průmyslová síla Číny nebezpečnou kombinací, která masivně posune globální mocenskou strukturu v neprospěch Spojených států. Geostrategicky si Američané provedli  medvědí službu, když důsledně odmítali Rusko (které se také dříve snažilo vstoupit do NATO, aby vytvořilo společnou bezpečnostní architekturu „od San Francisca po Vladivostok“) a nepřátelsky zacházeli s Moskvou.

No vida, další nová  myšlenka  RADů, proč  to ukončit!  Aby se z Ruska  nestal přívěšek Číny, že  by  to pro USA  bylo zatraceně  špatně!!!!

A co čtete  na Kose  dlouhodobě  a  to nikoliv  jen od ukrajinské  války???!!!! Ale zejména od jejího vypuknutí a  a sankčního šílení, včetně  ropných a plynových embarg?

Tohle  a nic jiného a podiv  nad  tím , jakou lepmplovskou nesmyslnou politiku Washington a  Západ ve směru k Rusku dlouhodobě předvádí! A že  Čína  se  chechtá  naší hlouposti a Indie  také!  A kupují ruské suroviny, které my jsme si zošklivily, navíc  s  diskontem, díky  našim sankcím!!! něco tak dementního jsme si až do nedávna  nedokázal představit! Ovšem teď  s tím přišel RAND  Corp.!!!

Koneckonců proč ne, když  prý zaměstnává  2 000 analytiků s vědeckou hodností nejméně stupně Phd…

A já jsem sám a  ani mne nenapadne, abych na stará kolena zkoušel  nějaké doktorandství. A to ani  u Nerudové. Když jsem se bez něj  celý život  komfortně obešel…

Čím víc  o té studii vím, tím víc  se mi chce  řvát!!!

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.