Jak je důležité říkat lidem to, co potřebují slyšet.


napsal Leo K.

Neshody lidí, jinak si blízkých, v hodnocení toho, co se odehrává na Ukrajině mě donutily se podívat na význam informační války. Nakolik sám pojem informační válka je propagandou či skutečností. Proč ji najednou tak zdůrazňujeme, když je evidentní, že v ní žijeme už dlouhá desetiletí.

Webová stránka hlidacipes.org, s podtitulem Žurnalistika ve veřejném zájmu, píše: Cílem ruské informační války je i Česko a čeští novináři…Propaganda v mnoha rovinách. „Jednoznačnou prioritou Ruské federace a jejich zpravodajských služeb bylo upevňování a další rozšiřování jejich vlivových kapacit v ČR. V případě Ruska se jednalo o snahu využít otevřeného i utajeného politického, mediálního a společenského vlivu k podpoře ruských ekonomických zájmů v Česku,“ stojí například v poslední výroční zprávě české Bezpečnostní informační služby.

Naproti tomu webová stránka Český rozhled uvádí… Musíme kategoricky odmítnout štvavou, lživou kampaň vedenou na objednávku USA proti Ruské federaci a říci našim politikům, že nevedou zem plnou mediálně zmanipulovaných oslů hýkajících nadšením nad akčními americkými filmy s plnou pusou éčky nacpaného hamburgeru, kteří uvěří každému hloupému výmyslu z Washingtonu!

No vida! V roce 1928 Edward L. Bernays tvůrce pojmu public relation (PR), autor proslulé věty: „Neprodávejte zboží, prodávejte životní styl!“(dodnes se jí drží například Apple) hned v prvních dvou větách své knížky Propaganda, píše: Vědomá a inteligentní manipulace organizovaných zvyků a názorů mas je důležitým prvkem v demokratické společnosti. Ti, kteří manipulují tímto neviditelným mechanismem společnost, představují neviditelnou vládu, která je však jediná skutečná. A pokračuje, že jde vlastně o volnou soutěž myšlenek a názorů, které nám usnadňují orientaci v rozhodovacím procesu. Pak trochu sarkasticky dodává: Možná by bylo lepší, mít místo propagandy výbory moudrých mužů, kteří by nám vládli, předkládali svá rozhodnutí a diktovali naše chování, jak soukromé tak i veřejné. Rozhodovali by i o optimálním oblečení a nejvhodnějších potravinách. Demokratická společnost, ale rozhodla o opačném způsobu, o otevřeném výběrovém řízení. Některé jevy tohoto procesu jsou kritizovány – manipulace zpráv, inflace osobnosti, a náklady, které jsou spojené s tím, aby politika, komerce a sociální myšlenky byly přijaty veřejností za vlastní. Nástroje kterými se veřejné mínění organizuje a zaměřuje mohou být – pravda zneužity. Ale přesto jsou nezbytné pro řádný chod společnosti. Jinými slovy, jsou to vedlejší náklady demokracie. Co z toho plyne? Že i naše názory, postoje a chování jsou subjektem (bojím se napsat hříčkou) tržních sil.

Pro kontrolu jsem se podíval, co tomu říká Wikipédie. Ta definuje – propaganda je rozšiřování názorů a informací za účelem vyvolání nebo zesílení určitých postojů nebo jednání. Je to systematické vytváření žádoucího společenského vědomí pomocí prezentování systematicky uspořádaných idejí, teorií, názorů, doktrín nebo ideologií. Součástí propagandy je tendenční vysvětlování a modifikace postojů podle aktuální situace a přesvědčování o správnosti propagované myšlenky. Že jsem si toho nikdy nevšiml! Je to tak banální, že už v roce 798 Alcuin z Yorku, dalo by se říct režisér karolínské renesance, napsal Karlu Velikému: „Nenaslouchejte těm, kdož tvrdí, že hlas lidu je hlasem Božím; vždyť zběsilost davu je vždy velmi blízka šílenství.“ A my frfňáme, láteříme a bouříme se, že Česká televize nás neinformuje objektivně, že místo zpráv nám tlumočí stanoviska. A že tím nevykonává správnou novinářskou práci, která tkví v dobírání se jádra a stálém zpochybňování ideologických nánosů. A teď se na stará kolena dovídám, že je to demokratický nástroj k vytváření žádoucího společenského vědomí.

Metodika ovlivňování příliš bohatá na nápady není. V první řadě je to marginalizace až ignorace nepohodlné zprávy často spojená se zdůrazněním jiné souběžné skutečnosti.Dalším populárním prostředkem je informační zahlcení nějakou bulvární zprávou. A posléze to jsou zcela fantaskní výroky například: američtí policisté s sebou vozí pětilitrovou lahev Coca Coly,

protože se s ní nejlépe smývá z asfaltu krev; přídavné látky do potravin, tak zvaná éčka, jsou rakovinotvorné látky a co mě nejvíc dostalo, 20. září 2014 tehdejší ukrajinský ministr obrany Heletej prohlásil, že Rusko bombardovalo letiště v Luhansku taktickými jadernými bombami. Tu zprávu – vlastně fámu, dnes nazývanou hoax o éčkách, jste jistě četli, pravděpodobně také stejný hoax o tom, že dlouhodobě nezaměstnaným Rómům se vypočítává starobní důchod z průměrné mzdy v ČR. My, co jsme na internetu už od devadesátých let pamatujeme hoax o bruselském cenovém výměru zelí, který zněl: Modlitba Otče náš má 66 slov, Desatero 297 a bruselská směrnice, která se týká zelí 26622 slov. Prosím nekontrolovat! Brusel se nikdy zelím nezabýval a jde jenom o obnovenou fámu z padesátých let původem z USA. Když jsem dopsal až sem napadá mě, jestli existuje nějaká oblast našeho bytí, která unikla ovlivňování. Tučné jídlo vás zabijí…a mě maně napadá – jak to, že nevymřeli Eskymáci, pardon Inuité? Nejtlustší lidé na zeměkouli, jsou Polynézané a ti zase toho tuku nějak moc nekonzumují. Seraliniho studie prokázala, že GM kukuřice způsobuje nádory potkanů. Seraliniho studie byla dodatečně vyřazena z vědeckých informací ze dvou důvodů. Potkani kmene Strague-Dawley totiž sami o sobě inklinují k tvorbě nádorů mnohem více než jiné kmeny, a to bez ohledu na složení krmné dávky a druhým důvodem bylo, že žádnému jinému vědeckému týmu se nepodařilo Seraliniho výsledky opakovat a tudíž potvrdit.

Tady si dovolím text odlehčit osobním zážitkem Jity Splítkové takto publicistky, výtvarnice, fotografky, zabývající se i webdesignem (vydává web Futurologie), redaktorky a komentátorky internetových novin. Tak už ten příběh: „Slečinko, to si neberte, v tom jsou ty geny“ … s ustaraným výrazem mi sdělila starší paní po předchozím dlouhém pohledu do mého košíku. „Geny jsou ve všem i v nás,“ opáčila jsem ji s milým úsměvem. Zostražitěla a z jejího pohledu mi bylo jasné, co si o mně myslí. „Vy ste ňáká chytrá, já vám chtěla jen dobře poradit,“ odfrkla a odkráčela. „Prosím, vás, to je pravda s těmi geny?“ Udiveně se ozvalo za mnou. Setkala jsem se s pohledem dámy starších středních let. Dělá si legraci? Chce se hádat? Napadlo mě. Ne, dáma chtěla skutečně jen informaci, a tak stojíc ve frontě v jednom supermarketu suplovala jsem školství a masmédia a laicky vysvětlovala genetiku. (K mé hrůze se k dámě přidal její manžel a ještě několik dalších lidí, kteří na mě koukali jako bych jim říkala, že jsem právě přiletěla z Marsu a krásně tam pokecala s Borgy.) Byl to pro mne docela šok, když jsem zjistila, že některé, podle mne frapantně základní znalosti, jsou pro část populace neuvěřitelnou novinkou (ono se zdá, že nějak patří k bontonu v lepší společnosti nemít žádné znalosti – nebo chabé, z předmětů biologie, fyzika, matematika, technika). „To víte, já nemám moc času a o tomhle dříve dávaly pořady v televizi…“ omlouvala se mi dáma za zdržení… a ostatní se také usmívali a kroutili hlavami.. no to jsme nevěděli… Konec ukázky.

Kondenzační stopy po letadlech ve výšce kolem 10 km jsou fikcí, protože se tak dějí pokusy na lidech – tady mě napadá, jak se tedy těm pokusům vyhne jejich původce? Zaměstnavatel nám říká, že nám dává práci, aby nám mohl vyplácet mzdu – otázka: Vyplácí se mu to? V tom případě nám nedává práci, ale zaměstnává nás pro svůj zisk. Autorské právo. Co to je? Může si člověk patentovat myšlenku? Podle mého názoru člověk svou myšlenku má pod kontrolou do okamžiku, kdy ji sdělí ostatním. Jakmile ji s někým sdílí, ztrácí nad ní absolutní kontrolu. A přece. Vzpomeňte jak Zdeněk Svěrák vysoudil 200 000 Kč za to, že firma Bauhaus použila ve své kampani slogan „Upeč třeba zeď“? Nikdo nemá mít monopol na tři slova, která navíc nenapsal. Není takový zákon, který to umožňuje, výsledkem informační války? Připomeňme v téhle souvislosti Jonase Edwarda Salka, jednoho z nejvýznamnějších virologů 20. století, který proslul především objevem vakcíny proti dětské obrně. Svůj objev si nedal patentovat a poskytl ho k volnému šíření. Svůj krok zdůvodnil tím, že nechat si patentovat lék proti obrně by bylo stejné jako „nechat si patentovat slunce.“ A přece našel návrh monopolizovat myšlenky své zastánce. V USA to došlo tak daleko, že je tam možné patentovat si i život. Jak se například malíři vypořádají s možností si monopolizovat myšlenku? Dříve se malíř učil kopírováním slavných děl. Ekologové nás přesvědčují horem dolem, že výroba energie z jádra od ďábla jest. A já byl přesvědčen, že

ekologickými výzvami jsou hladomor, špatná výživa, alkoholismus a kouření, potažmo chemické znečištění prostředí, městský odpad… Ale jak říkal už Aristoteles: „Když člověk čelí jednoduchým myšlenkám, je slepý jako netopýr oslněný světlem.“ Prý vyvážíme tolik elektřiny, kolik dělá kapacita Temelína. A to je špatně? Když nám na rozdíl od těžby uhlí ta výroba neničí přírodu?

Bruno Comby v knize Environmentalisté pro jadernou energii píše, že od osudného dne, kdy došlo k havárii v Černobylu, umírá každý měsíc na následky závislosti na nikotinu cca 300000 kuřáků. To je (vzhledem k různým číslům obětí havárie) stokrát až desettisíckrát více lidí než v Černobylu. Černobyl a nověji Fukušima je ale stále předmětem diskusí, kdežto o kouření panuje velké ticho, občas rušené senátorem Kuberou a prezidentem Zemanem. Patří to do informační války? Jsou to všechno politika? Musím se zeptat Marka Řezanky jestli se na politologii přednáší o fámách. Nevím to určitě, ale řekl bych, že ne. A je to zřejmě chyba, protože bez fám se politika nedělá.

Karel Kosík svého času realisticky říkal: „Politika není věda ani umění, ale hra o moc a s mocí. Je smrtelně vážnou záležitostí. Jejím pravidlům a zákonitostem podléhají i ti, kteří jen přihlížejí nebo stojí stranou. Nepolitičnost je součást politiky. Pokřivená informace patří k určitému druhu politiky stejně jako fráze a kariérismus a každý prostředek, který slouží uchopení moci je dobrý.“ Tady musím zmínit globalizaci. Ta umožňuje korporacím, lhostejno zda obchodním či finančním, vést proti občanům národních států zákeřnou válku, oloupit je jak o životní prostředí, tak i o jejich prostředky a pak se skrýt v síťové struktuře, což je jenom obměna pyramidy moci. Pod heslem flexibility globalizovaný kapitál realizuje svou převahu nad státy a jejich občany: vydírá vlády národních států a zesměšňuje jejich práva. Globalizace ta pravidla, ty regulace, kterými liberální demokracie omezovaly moc všeho druhu uvolnila a tak se moc korporací stala soudcem a popravčím demokracie v jedné osobě. Na jedné straně profity a komfort, na druhé straně ubožáctví ducha, rub a líc téže mince. Vyprázdněnost, nuda, drogy, porno, přisprostlost patří k sobě, pocházejí z jednoho zdroje. A povrchní měšťáctví vyrůstá ze stejných principů, z vykořeněnosti, která se stává drogou, mafiánství a agresivity. Ano, drogy – jsou neuvědomělým výrazem zoufalství mladých lidí z prázdnoty, kterou jim systém vnucuje, servíruje, nabízí.

A tak svou pouhou přítomností vytváří vrstva privatizačních zbohatlíků klima, v němž se podvody, korupce, machinace spolu s kriminalitou a drogami považují za normalitu. Tuto převrácenost přikrašluje pokleslá žurnalistika frázemi, že přece musíme platit daň za svobodu a filosofové nevědouce jak dál, mluví o postdemokracii.

V tomto systému platí osobitá pravidla, o kterých se nemluví, ale které zná každý. Důležité je znát cenu. Oligarchie si kupuje politiky jako atraktivní vyjednávače s veřejností, slouží jí zkorumpované soudy a prokuratura, média fungují jako kartely, v kterých si mocenské elity kupují zpravodajský prostor. Zpravodajství není odrazem aktuální situace, ale vlivu konkrétní skupiny, v důsledku čeho mediální řetězce nereflektují realitu, ale spoluvytvářejí ji. Je to začarovaný kruh, ale mimořádně efektivní. Možná by bylo na místě připomenout Pražské jaro, které muselo být ve své době násilně potlačeno a dnes se horem pádem bagatelizuje nebo se mlčením odsuzuje k zapomenutí: klíčily v něm totiž zárodky dějinné alternativy.

Když porozumíte funkci mafiánské společnosti, potom vám musí být jasné také to, že tuto oligarchii nemůžete porazit volbami, protože její moc leží vně demokratických struktur. Už dávno nereagujeme na událost samou, ale pouze na její mediální odraz. Vždy mě zaráží nápadná podobnost s fantasijním filmem Matrix, ve kterém lidstvo vede válku s inteligentními stroji. Po dlouhých bojích se lidé rozhodli odříznout stroje od zdroje sluneční energie. Stroje reagovaly zotročením lidí a začaly je uzavírat do schránek, kde jim do mozku byla pouštěna umělá realita, iluzorní svět zobrazující lidskou společnost v době, v níž zdánlivě žijí své vlastní životy. Ve skutečnosti jsou ale drženi na umělé výživě a jejich kinetická, elektromagnetická a tepelná energie je využívána jako zdroj pro stroje. Pěstováním lidí stroje získaly nevyčerpatelný nekonečně se množící zdroj energie. Snad jenom místo inteligentních strojů by stačilo dosadit jména…

Je příznačné, že většina lidí si nějaké ovlivňování svého politického smýšlení a jednání vůbec neuvědomuje, není ho schopna přiznat veřejně a dokonce ani sami před sebou. Jsou skálopevně přesvědčeni, že se ke svým názorům dobrali pouze sami, svou vlastní hlavou, neboť je přece nad slunce jasnější, že „za všechno může, tu Putin a jindy zase Obama“ a hlavní je, „aby se komunisté zase nedostali k moci“ – což ale žádný projev buržoazní ideologie není! Jen tak mimochodem o zdroji skutečné buržoazní ideologie, the free Dictionary říká: Buržoazie ctí heslo business is business, which means the purpose of business is to make a profit, and that other things, such as personal feelings, must not be allowed to prevent this (což znamená, že cílem podnikání je dosažení zisku, a že jiné věci, jako jsou například osobní pocity, tomu nesmí zabránit). Je tedy evidentní, že člověk, jemuž se v hlavě usadila ideologická schémata, což se samozřejmě týká i schémat a stereotypů vládnoucí třídy aparátu předlistopadového socialismu – a nedokáže se vymanit z mediálního obrazu současné ideologie, musí uvažovat a jednat buď jako hlupák či jako gauner nebo jako obojí dohromady bez ohledu na své vzdělání a postavení. Některé informační války, ale spíše bitvy jsou postaveny na neporozumění. Příkladmo multikulturalismus. Jsem přesvědčen, že název multikulturalismus je protimluv. Kultura je totiž jenom jedna. Nedovedu si představit společenství různých kultur. Pak by to nebylo společenství, ale oddělená společenstva. Je to způsobeno chybnou tvorbou názvu. Jako by tvůrce názvu považoval kulturu jenom za tradici daného etnika. A tady vidím chybu, protože tradic je mnoho, ale kultura je to, co z těch tradic vyrůstá. Tradice se nemění, kultura se vyvíjí. Kultura je vzpourou proti tradici. Kultura není prostá reprodukce toho, co tady od nepaměti bylo. Kultura překonává tradici. Multikulturní společností rozuměl tvůrce názvu asi spíše jako multietnickou. To tu již existuje. Tak třeba iráčan Muhammad Mahdí al-Džawáhirí v Praze napsal básnickou sbírku Pošta z ciziny, vietnamská dívka Hoa Nguyenová napsala českou povídku Jenom název, čechoafričan Tomáš Zmeškal zase Životopis černobílého jehněte. Stejně tak si dovedu představit sportovce libovolného etnika, jak vzdávají čest české hymně. Tomu rozumím a jsem přesvědčen, že to je rozumný koncept. Nedovedu si ale ani ve snech představit jednu společnost různých kultur. Tradic, ras a etnických identit je hodně, kultura je ale jen jedna a to, kritická reflexe tradic.

Závěr: 30. října 2014 proběhla na Fakultě sociálních věd v Praze beseda moderovaná PhDr. Pavlem Sukem o propagandě a informační válce pod názvem Propaganda ve válce i mimo ní. Záznam ve formě prezentace naleznete zde: http://issuu.com/rozpravyoceskychmediich/docs/pavel_suk_-_propaganda#embed Zaujala mě sociologicky pojatá definice, která jakoby potvrzovala, že ti, kteří řídí dění našeho státu jsou vlastně s občany v permanentní informační válce. Viz definice:

Formování představ, ovlivňování a usměrňování citů, vůle, postojů, názorů, mínění a chování lidí za účelem takové reakce, která je v souladu s úmysly a potřebami propagandisty.

Vlkův dodatek – pro mne text velmi vhodný k otevření diskuse!

Takže máte  možnost.

Příspěvek byl publikován v rubrice Země Lea K. se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

68 reakcí na Jak je důležité říkat lidem to, co potřebují slyšet.

 1. NavajaMM napsal:

  Skvele napísaný text.
  Aké tenké je rozhranie medzi propagáciou a propagandou, argumentáciou a agitáciou! Ľudia stratili cit pre mieru a nevedia rozlíšiť, kedy moc už začína byť príliš. A zistia to až príliš neskoro, ak vôbec.
  Za tých niekoľko desiatok rokov, čo som na svete, sa veľmi zmenila kultúra. Viedol sa síce boj s triednym nepriateľom, no ten bol akosi abstraktný a vedeli sme oceniť aj „druhú stranu“. Počúvali sme Beatles, boli nadšení napríklad Čajkou Jonathanom Livingstonom a nikto si nedovolil bagatelizovať vylodenie v Normandii.
  Ideologické bariéry padli, ale dnes mi tá informačná vojna pripadá ešte oveľa nenávistnejšia, nezmyselnejšia …a bez perspektívy.

 2. Rad napsal:

  Ja si to musim precist jeste jednou zitra. Ted si pripadam trochu jak na LSD. Coz se mi libi!

  • Maneca napsal:

   Hmm, to je zvláštní. To bylo to první, co mě napadlo bezprostředně po přečtení, že autor jak pod vlivem LSD pomalu otáčí myšlenkovým kaleidoskopem a popisuje sestavy, které se mu zrovna seskupily v mysli.

   • Rad napsal:

    jojo. No ono to totiz neni jednoduchy. Proc jsme omezeni slovy!? No ale aspon neco.! Taky by nam mohli stacit ruce.
    No chci rict, ze vyjadrit genialitu je strasne tezky. Ehmmm z vlastni zkusenosti 🙂
    Proste jde videt, jak se to pisatel snazil napsat jednoduse, (povedlo se), ale zaroven kolik toho musel vynechat. A to same ja, aby to byl jenom kratky komentar 🙂

   • Rad napsal:

    jo a ted si davam na spani tohle a s clankem to myslim souvisi a to fest. Stefan Zweig https://www.youtube.com/watch?v=fDyRvK6OFeg

  • Vahy napsal:

   Po přečtení článku mám podobný pocit. Nějak jsem se ve změti myšlenek utopil.
   Ráno je moudřejší večera.

  • kočka šklíba napsal:

   Přesně, ale od Lea K. je to celkem normální, že nám zamotá hlavu :). To myslím Leo jen dobře :).

 3. Oto Les napsal:

  Pro různé tradice je patrně vážný problém, když tu jedinou správnou monokulturu zatím bezostyšně nastoluje svojí tradiční silou certifikovaný barbar, kterému je (sebe)kritická reflexe tradic na hony vzdálena.

 4. Jan napsal:

  Mám kamaráda, který také fanaticky obhajoval konzumaci tabáku. Ale již neobhajuje., ne proto, že by došel poznání, ale lékař mu něco řekl, asi jako být či nebýt, a je to u něj právě ta otázka, tak jelikož tu ještě chce být, tak ze dne na den, žádné odvykací kůry a jiné blbosti, tohle svinstvo nekonzumuje, prostě na principu pudu sebezáchovy, prostě chce žít a ví, že když začne hulit, tak začne běžet countdown.
  Co se týče porna, to je pokrytecký název. Jednoduše proto, že potom by si tento člověk, co to tak označuje, musil doznat, že když se bude tedy milovat se svou přítelkyní či manželkou, že s ní tedy dělá pornografické úkony, jelikož v tom takřečeném pornu není nic jiného, než to co lidé dělají běžně a to by jistě nechtěl, takže porno není žádné porno, ale jen erotické znázornění ve dvourozměrném provedení toho co dělá každý správný milovník. Určitě je nepoměrně neškodnější než politika, podobně jako nepatrně škodlivé jsou následky jaderné energie versus následky konzumace tabákového svinstva.
  Tak je to podobně hloupé, jako obhajovat zavedení státního kuplířství=legalizace poskyování eros služeb, to jako má nevadit = stát v organizovaném spolčení pase poskytovatele služeb a kořistí z nich a údajně pasák ale není, ale když to samé dělá jako sólo cigoš, tak to vadí.
  Ostatně slovo legalizace je falešné, ani vyšívání deček není legální, jelikož není opatřeno zákony=legalizace.

  Takže : žádné porno, ale něžná erotika s vším všudy, tedy i znázornění.

 5. okolojdoucí napsal:

  Nádherný text!

  Může působit kaleidoskopicky, ale pro mě má zcela jasné a sjednocující téma, a tím je pravda a lež. Jde o pojmy subjektivní? Existuje objektivní pravda? Je lež negací pravdy? Je pravda dobrá? A co osvětimská lež? Lze pravdu a lež míchat? V jakém poměru? Vznikne jejich mísením „roztok“, nebo „emulze“? Dá se pravda naučit, odhlasovat či nařídit? A lež?

  Možné nápovědy: V pravdě je síla. Pro pravdu se člověk zlobí. Pravda (popř. společně s láskou nad lží a nenávistí) vítězí. Vítěz má vždy pravdu. Opakovaná lež se stává pravdou. Na každém šprochu pravdy trochu. S pravdou nejdál dojdeš. Hořká pravda, sladká lež. Odejít na pravdu Boží. Boha pustá lež. Kdo lže, ten krade.

  Pro mě osobně je možnost pravdy nadějí. Člověka k pravdě orientuje jak rozum, tak i cit. V mém případě hlavně ten cit. Stydím se, když mě někdo přistihne při lži, ba co víc, někdy stačí, když nějakou očividnou lež slyším ve svém okolí. Takže pointa, člověku může na cestě mezi pravdou a lží napomoci svědomí. Korporacím, kapitálovému trhu, atp. takový korektiv chybí.

  Chce-li někdo lidem diktovat „pravdu“, musí je zbavit citu a svědomí. Na cestě k bezcitnosti jsou nejlepšími pomocníky ješitnost, omezenost, lhostejnost a strach. Nejsnažším cílem jsou pak děti.

  • Jan Čermák napsal:

   Tady bych se přidal. Že je pravda subjektivní jsem tu napsal opakovaně. A je to tak. Kočka a myš se na stejnou věc dívá různě. Na druhou stanu to neznamená, že objektivní pravda neexistuje, nedávno jsem na blistech čtl zajímavou věc na tohle téma.
   Krym je Ruský, vždy byl ruský.
   Nejhorší je polopravda, trochupravda. To je ta manipulace. Znáte to „něco na tom je“…
   Ale pravda to není. Je polopravda lež? Nebo pololež….
   Já bych ještě rozlišil nepravdu z neznalosti, děláme běžně. A polopravdu jako úmyslnou , cílenou manipulaci. Vídáme ji velmi často. Pracovní metoda FSB i CIA. Pravda bývá dlouhá a složitá. Polopravda stručná a jasná…

   • Antonie napsal:

    Nepravda z neznalosti je omyl, nevědomost hříchu nečiní, ale přesto za hloupost se platí 🙂 Polopravda jako úmyslná, cílená manipulaci, je lež a každé dílo postavené na lži padá.
    Pravdu a polopravdu vidím přesně obráceně. Polopravdy stejně jako nepravdy bývají dlouhé, nesrozumitelně složité, aby se člověk pravdy náhodou nedopátral, ale pravda je stručná, srozumitelná a jasná. Jak praví evangelium: „Vaše slovo buď ‚ano, ano – ne, ne‘; co je nad to, je ze zlého.“

    • zemedelec napsal:

     Paní Antonie.
     Naprosto souhlasím.
     Možno bych k tomu přidal váhy spravedlnosti.

   • NavajaMM napsal:

    Pane Čermák, skúste túto subjektívnu polopravdu (Krym je ruský…) vnímať ako osobný postoj, nie ako výpoveď o realite. Potom nebudete nútiť „druhú stranu“, aby o realite „vypovedala pravdivo“, skôr než sa jej postojmi budete zaoberať. Uvedomte si, že naše (všetkých) výpovede sú tiež pre druhú stranu subjektívnymi polopravdami a preto ich tiež nemôžeme vydávať za pravdu.
    Snaha za každých okolností „mať pravdu“ je pri sociálnej interakcii neurotizujúca a vedie len k neporozumeniu a nešťastiu.
    Krym má byť, alebo nemá byť ruský? Buď sme na podobnú otázku ochotní hľadať šalamúnske odpovede, alebo nám neostáva iné, len za svoju pravdu zhorieť v ohni.

    • Jan Čermák napsal:

     To je právě ono. Mezi subjektivním postojem a objektivní pravdou je rozdíl.
     Popírání objektivní pravdy je součástí oné manipulace o které píše autor.
     Jen jsem zrovna zvolil téma, kde se mnou nebudete souhlasit. Dalo by se zvolit i opačně.
     Kosovo bylo vždy Srbské, Sudety byly vždy České, …..vždy půjde o polopravdu, přestože ji budete cítit subjektivně jako pravdu a půjdete se za to nechat zastřelit….
     Neřeším jaký Krym má být, neřeším konkretum, jen dávám příklad manipulace.
     Není žádná druhá strana ve vztahu k objektivní pravdě, ta je jen jedna.
     A o tom je podle mne dnešní pan Leo.
     Nelze o své subjektivní pravdě přesvědčit druhého, prima. Ale neznamená to, že neexistuje pravda. Na blistech byl přesně o tomhle článeček, relativizací pravdy ona úplně zmizí. A to je cíl. Vždyť co je vlastně pravda….

     • NavajaMM napsal:

      Pane Čermák, je pre mňa veľmi frustrujúce baviť sa s niekým, kto nemá snahu pochopiť moje stanovisko. Kto má celú „mapu reality“ už v hlave a z mojich vyjadrení si vyberá len argumenty, ktoré sa rozhodne vyvrátiť.
      Tak ešte raz:
      „To je právě ono. Mezi subjektivním postojem a objektivní pravdou je rozdíl.“ – V sociálnej interakcii je dôležité zlaďovanie subjektívnych postojov. Ak objektívna pravda bráni žiadúcemu zladeniu dvoch protikladných postojov (a zvlášť keď ide o zahraničnú politiku) – MUSÍ ísť zdôrazňovanie pravdy bokom.
      Už len preto, že ak aj máte bližšie k objektívnej pravde, Váš partner z psychologických dôvodov potrebuje čas na to, aby zmenil svoj postoj a prijal Vašu pravdu. Ak si ho ako človeka vážite, sústredíte sa na rovinu vzťahu a tento čas mu doprajete. Trvaním na prijatí pravdy tu a ihneď sa ničia vzťahy, rozbíjajú manželstvá a vyhlasujú vojny.
      A tvrdím, že presne o to ide – kvôli „pravde“ hnať konflikt do krajnosti až po vojnu.
      *
      A naviac, pravda nie je len buď – alebo. Ak niekto tvrdí, že mu je jedno, aká vlajka veje na Kryme, ale chce sa dožiť toho, keď sa bude jeho vnučka vydávať, tak dám ruku do ohňa za tú jeho pravdu.

   • babaluba napsal:

    Je ještě jedna kategorie. Pravda – ale ne celá. Při ní se zamlčí další část pravdivé informace, která se manipulátorovi nehodí. Je to ten nejhnustnější způsob manipulace, jaký znám.

    • kchodl napsal:

     Přesně. Například se mluví o vyvraždění polských důstojníků a inteligence v Katyni, ale „zapomene se“ uvést, že dvacet let předtím vyvraždili Poláci zajaté ruské důstojníky a inteligenci, které zajali a odvlekli při Pilsudského výpadu na Ukrajinu. Přitom těch ruských důstojníků a inteligence bylo prokazatelně asi 2x tolik. Poláci nechali přes 50 tisíc důstojníků – obyčejné vojáky pustili – na oploceném poli měsíc bez jídla, kdo nezemřel hlady, toho postříleli kulometem. To se moc nevypráví. Všichni melou jen o Katyni – ale ta nenastala jen tak sama od sebe, byla to pomsta.

     Nebo ze stejného soudku: mluví se o ukrajinském „holodomoru“ a jeho obětech, v důsledku transformace ukrajinského zemědělství, ale už se nemluví o americkém hladomoru a „velkém stěhování“, které doprovázelo transformaci zemědělství na velkovýrobu v USA. Tam bylo obětí možná ještě více, následovala ekologická katastrofa „prašných bouří“, z důvodu rozorání mezí a scelení pozemků. A uvádí se to někde ? Většinou ne.

     • Jan Čermák napsal:

      Je to pane kchodle opačně. To co děláte teď, se nazývá relativizace. Čapek mluvil o alelidech. Kde se hodláte zastavit? Budou Vám stačit dějiny homo sapiens nebo půjdeme k dinosaurům?
      Takže Stalinovy vraždy jsou Stalinovy vraždy.
      Neobhájíte je ani Buschem, ani černochy, ani Pilsudským. Dokonce ani třídním bojem, to máme i v ústavě.
      Jsou to Pilsudského vraždy. Buschovy vraždy a podobně.
      S Vaším přístupem mizí zlo, vše je relativní a vše je dovoleno, „vždyť přeci oni“….
      Mluvit o Pilsudského vraždách je dovoleno, napište o tom. Na ruském svinstvu to nemění nic. Paralel najdete tisíce. Kdo si začal v Česko Německém tisíciletí válek? Polsko Ruském?

     • NavajaMM napsal:

      Pane Čermák, teraz ste trafili klinec po hlave. Áno, máme tisícky rokov skúseností, že násilím len prehadzujeme „klacek“ na druhú stranu a že sa nikdy nezbavíme kolotoča vzájomnej odplaty. História ukazuje, že ani „konečné riešenie“ nemusí byť perspektívne. Takže jediné východisko je v nenásilnom a dlhodobom urovnaní (ako sa to so susedmi podarilo Francúzom), inak ten konflikt len odsunieme ďalším generáciám.

     • Vidlák napsal:

      Na celé věci vzájemných pomst předchozích křivd se ovšem nic nezmění… Bez ohledu na to, kdo byl první, prostě lidi jsou takoví a mstí se, jen co to trochu jde. Jednou jsi dole jednou nahoře… To není obhajoba pomsty, to je jen suché konstatování faktu. Prakticky vždycky existuje „dobrý důvod“ k zabíjení.
      Jo, existuje z toho cesta ven. Když řekneme A – že žádná předchozí křivda neopravňuje tu následující – tak je třeba dodat také B – aby to tak skutečně bylo, musí dojít na smíření a odpuštění. A odpustit musí vždycky ten který naposled dostal po hubě. Chtít satisfakci až ve chvíli, kdy se pomstím a myslet si, že teď jsme si kvit, to prostě nefunguje.
      Takže – sudetští němci to schytali jako poslední – je třeba aby nám odpustili a abychom se chtěli smířit. Ne aby nám to oplatili a pak se chtěli smiřovat.
      Poláci to od Rusů schytali poslední – je třeba aby odpustili a aby se smířili.
      Přesně toto ale nikde nevidím – každá křivda z minulosti bude zase vytažena, aby posloužila jako argument pro pomstu. Nikdo nechce mír a smíření, všichni chtějí pomstu – maximálně protivníka na kolenou škemrajícího o milost, ale nikdo ve skutečnosti nestojí o to, aby se ta spirála křivd přerušila, protože (světe div se) někdo by musel spolknout tu poslední křivdu a odpustit. Kdo to udělá?
      Při této příležitosti hlásím, že nemám žádné nepřátele, nikdo mi nic nedluží, všem jsem odpustil a u nikoho nemám žádný morální dluh ke splacení a prosím, aby ostatní stejně jednali se mnou.

     • NavajaMM napsal:

      Pane Vidláku, súhlasím, presne to je správny prístup.

 6. Vidlák napsal:

  Propaganda funguje všude tam, kde je myšlenková plochost. A zdá se, že to nemá nic společného s demokracií – prostě kde je vůl, hejl, blbec a kořen, tam je i někdo, kdo si ho ochočí. Žijeme v době, která je hodně složitá a má veliké nároky. Řešíme otázky, které se nikdy neřešily a používáme zařízení, která tu nikdy nebyla. Bismarck se nemusel zdržovat facebookem, Patton neměl k disposzici Mapy.cz a velký maršál Horatio Kitechner si také neuměl poradit s tím, co s jeho vojáky dělal kulomet.
  Nejlepší prevencí každé propagandy je široké, všeobecné vzdělání z co nejvíce oborů a k tomu student či žák, který má zájem se to naučit. Ano, to je to tupé memorování pouček, grafů, letopočtů a dalších požadavků, které nám už nikdy k ničemu nebudou, prachy nám to nepřinese, ale možná jednou v nějaké důležité chvíli nám to pomůže, aby z nás nějaký pisálek, oligarcha, politik a nebo jen soused neudělal pitomce.
  Prostě je třeba myslet a mít k tomu nějaké nástroje.

  • okolojdoucí napsal:

   Ano, všeobecné vzdělání. A přidal bych ještě výchovu. Myšlení a vědomosti potřebují základní hodnotový rámec, který by měl každý dospělý člověk v sobě mít.

  • NavajaMM napsal:

   Vzdelanie ÁNO, lenže to nie je to memorovanie poučiek a letopočtov. V skutočnosti je vzdelanie len množstvo príbehov. Len veľmi nadaný človek si z tej hromady faktov, ktoré sa dozvedáme v škole, dokáže poskladať príbehy sám. V dnešnej dobe máme nadmieru faktov, ale žiadne príbehy, ani schopnosť skladať fakty do pravdivého príbehu. Preto má propaganda taký úspech – poskytuje príbehy – jednoduché a bez námahy, s doživotnou zárukou.
   Áno, je treba samostatne myslieť a počítať s tým, že mnoho príbehov je nedokončených a že niekedy je nutné poopraviť aj tie príbehy, ktoré sme dostali ako hotové.

   • Kanalnik napsal:

    tak to je přesné…

   • runcorne napsal:

    Také souhlasím. Schopnost nacházet souvislosti – historické, fyzikální a jiné – je nezbytným předpokladem k vytvoření jednotného názoru.

    Neřekl bych, že existuje jednoduchý recept, postup v boji s demagogií. Osobně bych ale vsadil na logiku. A, jak říkáte, logiku se můžeme naučit spojováním faktů a vytvářením komplexního obrazu světa.

    Jen je velmi obtížné rozeznat, kdo takový přehled má a kdo ne. Či je-li to vůbec možné. A kde je hranice mezi dostatečným a nedostatečným rozhledem.

    A můžu si o sobě dokonce myslet, že takový rozhled mám.
    Jenže nikdy ne moc dlouho. Možná na chvilku. Velmi krátkou chvilku.

    A v tom také spočívá ona ironie. Ani fyzika, jedna z nejexaktnějších věd, kterou lidstvo disponuje, není schopná předpovědět nic dokonale. Můžete modelovat nějakou situaci hodiny, užít počítače, zahrnout všechny vlivy, které vás napadnou… a stejně víte, že jste se nedostal k pravdě. Víte, že jste se přiblížil, z vašeho pohledu velmi blízko, ale to je vše.

    A poté se rozhlédnete v „reálném světe“, který je plný lidí/ideologů/vůdců, jimž od úst šlehají plameny, jak horečně káží o Pravdě, kterou objevili. O té jejich. Krásné, jednoduché a na dosah ruky. Absolutní. Právě proto za nimi skoro všichni půjdeme. A skončí to bídou a deziluzí, nenávistí vůči Pravdě. Jenže jsme si na ni už zvykli, a tak potřebujeme novou Pravdu, pokud možno úplně odlišnou od té minulé. Ale stále je to Pravda.

    A takhle se na člověka valí mnoho Pravd, každá zanechá stopy, jizvy. A věřím v to, že člověk, ovlivněný propagandou se pozná tím, že hájí několik rozdílných Pravd a neví proč. Zkrátka má nekonzistentní názory a vlastně neví proč.

    A tak nevěřím, že by bylo možné získat dostatečný rozhled k odhalení jakékoli lži/polopravdy. Alespoň já to nezvládnu. Je toho prostě moc. Věřím jen, že je možné zjistit, jaké základní rysy má svět. A pak nevěřit lidem, kteří káží o jeho rychlé a bezbolestné změně.

  • Admirál napsal:

   Ano, nestačí si fakta najít na internetu. Faka musím nosit v hlavě, čím více, tím lépe. A neustále je probírat a dávat do souvislostí.

   Jen tak jsem jakž takž schopen nebýt za pitomce.

 7. M.N.O.P. napsal:

  Pane Leo K. z mého ranního 🙂 pohledu opravdu dobré, moc dobré, děkuji … A něco osobního. Už ve Vašich posledních citacích jsem si začal říkat, že procházíte pozoruhodným vývojem…. od prvoplánovitého levičáka k plnohodnotnému člověku…..

 8. zemedelec napsal:

  Pane Leo K.
  Perfektní.
  Právě o to jde,když je společnost od rána do večera krmena účelovou propagandou,všemi zpravodajskými kanály,tak lehce podlehne.Té možnosti,ověřit si pravdivost,je strašně malá,ale i potírána.Dobře je to vidět v rozdílu chápání propagandy,podávané z Islámských zemí,Koreje,než z Ukrajiny,kde si už informace najdeme,jak z několika jiných zdrojů,ale i přímých účastníku.Právě to je špatné,než si člověk zjistí pravdu,už je pozdě.Proto také vyznávám v pravdě je těžší život,ale šťastnější.

 9. JURA napsal:

  Tak otevřené vysvětlení, jak současní mocní s námi hrají betla jsem ještě nikde nečetl a fandím autorovi za to. A mohu to přirovnat /s odmyslem doby/, k myšlenkám císaře Marka Aurelia v jeho díle Hovory k sobě.Doufám,že mne moje již obstarožní paměť neklame ve věci díla i jména císaře.

 10. Bennie napsal:

  Musím zatleskat. Mimochodem ta reminiscence s Matrixem je velmi trefná, i když vůbec ne nová. Je fascinující, jak málo lidí tuto rovinu posunuté „reality“ ve tomto filmu zaregistrovalo, přitom je to ta nejdůležitější. Mimochodem, ještě dříve to jeden slavný diktátor charakterizoval jako „chléb a hry“. Lidi musí mít co jíst (a uspokojeny další základní potřeby) a s čím si hrát (neboli něčím neškodným zaměstnávat mozek), aby si nevšimli, že někdo mění průběžně jejich Matrix. Jedině neustálý boj s Matrixem (neustálá konfrontace jednotlivých informačních zdrojů ze všech stran) člověku dává aspoň trochu šanci nebýt úplná loutka.
  Tak mne napadá, že vlastně něco podobného, (jen o hodně levelů zrudnějšího) jako chléb a hry bylo i to „arbeit macht frei“… :(((

 11. Puck napsal:

  Přesvědčivá je pasáž o globalizaci. Kapitál prostě přišel na způsob, jakým poslat demokracii na smetiště. Pokud demokratické země nenajdou odpovídající a efektivní obranu, čeká je zánik.

 12. Nerevar napsal:

  Zmínky o kouření tabáku myšlenku článku jen potvrzují. Propagandě se velmi těžko vzdoruje.

 13. tata napsal:

  ZAJÍMAVÉ
  Téma v kterém jsem se utopil,moc témat ,směrů ,myšlenek………něco pro můj mozek jako teorie že je vesmír nekonečný vždy mi napadne a co je zatím koncem.Chyba bude samozřejmě umě jsem jen prostý člověk.i KDYŽ poslední dobou když čtu jak lidi s tituly hodnotí věci no nevím příliš podléháme dojmu že když je v určitém oboru vynikající zákonitě rozumí všemu a ono to je obráceně,asi jako dost často,samozřejmě není pravidlo krása dost často znamená kratší mozek.ČLOVĚK je tvor nedokonalí,v jednom vyniká v druhém muže byt naprostý diletant,vy jímky potvrzují pravidlo

  CO je pravda asi počty 1+1jsou 2 asi i barvy i když zde někdo stanovil že bílá je bílá…….někde na tom začátku přece někdo musel stanovit že se to bude nazývat bílá.I KDYŽ čím dal si v mnoha věcech připadám že mi někdo o černém kruhu říká že to je bílé kolečko.

  Tak to bude asi stou pravdou…….pravda byla nastavena v těch hrubých rysech určitým morálním kodexem vývojem lidstva.Bohužel mám dojem že ten kodex dosáhl svého vrcholu,LIDSTVO DOSÁHLO takových vymožeností,že roupi neví co dělat a začalo zapomínat vyznávat to co je v té vývojové křivce odlišovalo od ostatních tvorů.Lidstvo nastoupilo cestu svého zániku,a ten hlavní důvod podle mě bude ten morální kodex,jeho úpadek

  moc se mi líbil pohled….okolojdoucí napsal:
  Březen 17, 2015 v 6.36

 14. Antonie napsal:

  Bez základních etických hodnot každá metodika ovlivňování je nemorální a každý způsob vlády průšvihem a ani přímá demokracie ani vzdělanost nebo nevzdělanost na tom nic nezmění.

  „Nenaslouchejte těm, kdož tvrdí, že hlas lidu je hlasem Božím; vždyť zběsilost davu je vždy velmi blízka šílenství.“

  A šílenstvím je i propaganda České televize.

  Všichni, vzdělaní i nevzdělaní, prosazujeme a povyšujeme sebe, každý se snaží druhého předělat ke svému obrazu. A v tom je příčina veškeré bídy a všeho zla.

  Futurologická publicistka, jak trapně povýšila svoje vědomosti biologie, fyziky, matematiky, techniky nad nevědomost jiných, je toho učebnicovým příkladem:

  „Byl to pro mne docela šok, když jsem zjistila, že některé, podle mne frapantně základní znalosti, jsou pro část populace neuvěřitelnou novinkou (ono se zdá, že nějak patří k bontonu v lepší společnosti nemít žádné znalosti – nebo chabé, z předmětů biologie, fyzika, matematika, technika). „To víte, já nemám moc času a o tomhle dříve dávaly pořady v televizi…“ omlouvala se mi dáma za zdržení… a ostatní se také usmívali a kroutili hlavami.. no to jsme nevěděli…“

  Jsou ty přírodní vědy hybnou pákou pro vývoj a pokrok. Ne však základním smyslem a potřebou každodenního života lidí všech. Každý má jiné schopnosti, jiné vědomosti, jiné zájmy, někomu je dáno pracovat hlavou, někomu rukama, ale každý na svém místě, ve svém oboru, by měl s čistým svědomím odpovědně plnit své povinnosti. Průšvih je, když ten kdo má nějaké vědomosti, si myslí, že je něco víc, než ten, kdo nemá vědomosti třeba vůbec žádné.

  Ano, „když člověk čelí jednoduchým myšlenkám, je slepý jako netopýr oslněný světlem.“ Člověka člověkem dělají především morální vlastnosti, tedy přikázání lásky, která druhému neublíží. Chovat se ke druhému tak, jak chci, aby se druzí chovali ke mně, i když oni se tak nechovají, před touto tak srozumitelnou a jednoduchou myšlenkou pro malé i velké, která je ZÁKLADNÍ PODMÍNKOU K ŽIVOTU LIDÍ VŠECH, jsou slepí všichni. Začít u sebe? Změnit nejprve sebe? Proč sebe, „špatní jsou přece ti druzí.“ A proto je člověk a svět takový, jaký je.

  Pro odlehčení 🙂 „Dědeček, malý chalupník a zednický mistr, staví a opravuje chalupy a mlýny. Ten nikdy nezbohatne, říkají o něm. Jednou se mu zdál sen, že někoho ošidil, a ještě když se vzbudil, tuze plakal, že dětem udělal hanbu.“ (František Hrubín: „U stolu“ – vzpomínky z dětství)

 15. katalyzátor napsal:

  Ano, pan Leo K to napsal velmi dobře. Několik manipulátorů si s námi dělá co chce. A my jim to baštíme. Až na výjimky. Jak je vidět z uvedených příkladů, není to v historii lidstva nic nového.

  Mně by ale, víc než popsání obecných pravd, zajímalo, proč manipulace s veřejným míněním, zabírá nejvíce právě na nás, na Čechy? Určitě nejsme hloupější, méně vzdělaní, než jiné národy, např. z našeho okolí, které mají podobnou historii a zkušenosti. Žádný jiný národ než český si nenechá tolik líbit, tolik nepropadá ideologiím a tak neopakuje chyby jako náš. Sleduji to už od šedesátého osmého, přečetl jsem si leccos z naší historie, ale jen jsem si to, co píši, potvrdil.

  • okolojdoucí napsal:

   Moje zkušenost je spíše opačná. Vykazujeme jako národ poměrně velkou odolnost vůči ideologii, nemáme výrazné sklony k fanatismu. Spíše nám začasto chybí sjednocující cíl, idea, která by nás pohnula ke společné akci.

   Manipulovat s Čechy není snadné, ale jsme dějinní oportunisté, tak to tak někdy působí. Horší je to s politickou pasivitou, ta je nám asi dána i historicky mnohaletým odmítáním rakouského „eráru“. Na stát a politiky se mnoho z nás dívá optikou „my“ a „oni“. Také posluhování cizím zájmům nám není cizí, při snížené schopnosti artikulovat své vlastní zájmy je to bohužel pochopitelné.

   Jsme úžasný národ a máme krásnou zemi, jen potřebujeme čas a příhodné okolnosti, aby nám to vše došlo a vzali jsme svůj osud do vlastních rukou dříve, než o tento dar a odkaz předků přijdeme.

   • katalyzátor napsal:

    Závidím vám vaše nadšení. Tak už aby byl ten potřebný čas a přišly ty příhodné okolnosti. Jen aby to nebylo zase následkem války, kdy jednou jsme se mohli osamostatnit a podruhé zbavili Němců.

    • Roman napsal:

     souhlas s katalyzátorem. Po roce 1989 se v tehdejším Československu mluvilo o tom, že v ekonomice se nemáme čeho bát, protože „zlaté české ručičky“ jsou světově proslulé a s nimi s neztratíme. Kde jsou ty „zlaté české ručičky“ dnes? V zahraničních montovnách? Možná, částečně. Ale jako celek jsou ztraceny, protože byly výsledkem určité společenské konstalace, která už není a nebude, například vzdělávacího systému, kultury apod. A řekl bych, že podobně to bude i s tou odolností vůči fanatismu a propagandě. Zmizí spolu s původní vzdělaností a tradičními výchovnými vzory.

     • Admirál napsal:

      Kde jsou zlaté české ručičky dnes?

      V prdeli.

      Zlaté ručičky se musí vychovávat a k tomu musí být odpovídajícím způsobem nastaven vzdělávací systém. To již jednu generaci neplatí.

      Výpadek jedné generace je fatální záležitost. Nejen pro ručičky ale i pro technickou inteligenci.

      V prdeli.

 16. Vahy napsal:

  V noci po přečtení článku jsem měl dojem, že jsem se ve změtí myšlenek
  a faktů doslova utopil. Nyní po druhém přečtení musím souhlasit s Okolojdoucím,že
  sjednocujícím momentem je problematika pravdy a lži ve společnosti. Jestliže je
  pravdou, že osobnost člověka je průnikem společenských vztahů tak s tím mám
  osobně velký problém. Přemýšlím o tom v poslední době velmi často. Nacházím se
  snad v poslední třetině či čtvrtině svého života. Jak osud dopřeje. S hrůzou jsem
  si uvědomil, že v podstatě celý můj život jsem obklopen lži. Ve škole jsem to jako
  žáček moc nevnímal. V plné nahotě jsem si to uvědomil v roce 1968 a později
  v období normalizace jako student. Učili jsme se „věčné“ pravdy, kterým jsme
  nevěřili studenti a snad ani učitele. Pamatuji si na hesla, která nás obklopovala.
  Zejména o míru. Koloval vtip o tom, jak Brežněv říkal: “ Mír ubráníme, i kdyby
  neměl zůstat kamen na kameni“. Proč mám stejný pocit, když poslouchám
  o míru hovořit dnes všechny politiky. Je to nepřetržitý kolotoč propagandy
  a ideologie. Tak jako se mi zprotivilo slovo komunismus začínám být alergický
  když slyším slovo demokracie. Pří tom samotné slovo ani jeho obsah za to
  nemůže. Po roce 1989 jsme s velkou naději šli budovat demokracii pod
  heslem “ Od lži a nenávisti k lásce a pravdě“. Mám pocit, že jsme se dostali
  z deště pod okap. Pravdu neslyšíme a lež je všudypřítomná. Mám s tím
  skutečně problém. Někdy mám pocit, že nejsem normální, protože vidím
  svět kolem mne a objektivní realitu jinak než lidi kolem mne. Díky Kose
  mám pocit, že nejsem sám a zatím jsem se ještě nepomátl.

  • NavajaMM napsal:

   Áno, som v podobnej životnej etape ako Vy a vnímam to veľmi podobne. Komunisti nám aspoň maľovali tie svetlé zajtrajšky a víziu šťastnej budúcnosti. Namiesto tejto „falošnej“ vízie, ktorú sme rozbili, nemáme žiadnu. A mám pocit, že keď hovorím o víziách a o tom, že ich treba, som len na smiech.

 17. lída napsal:

  Vymylimi vymylimi vymylimi mozek
  mají na to mají na to mají na to grif
  hezké je, že po vymytí
  najednou se prostě cítím
  chytrý chytrý chytrý
  chytřejší než dřív.

 18. Ľubo napsal:

  Naozaj zaujímavý článok, ale nie nádherný.
  Zaujal ma prvý odstavec, lebo niečo podobné prežívam sám vo vzťahu s kamarátom, o ktorom moja mama tvrdí, že je môj najlepší. Našťastie to ešte nedosiahlo hranicu úplného odcudzenia. Kvôli absolútne opozičnému postoju ku udalostiam na Ukrajine, podnieteného aj sporom o našu etnickú príslušnosť podľa jedného ku Ukrajincom, podľa druhého k Rusínom, naša , zatiaľ len písomná komunikácia dosiahla hranicu urážania sa a používania silnejších slov ako sa medzi priateľmi sluší V osobnom kontakte som sa už začal tejto téme vyhýbať, lebo by to mohlo viesť k rýchlemu koncu.
  Chcel som však povedať, že som podľa toho prvého odstavca očakával od textu niečo iné. Napriek tomu som nebol až taký sklamaný, lebo je to téma, ktorá sa mi teraz preháňa hlavou každý deň. Nezdieľam však s ďalšími diskutujúcimi až také nadšenie, lebo aj keď je článok napísaný pútavo a zdalo by sa že nestranne, pokúšajúc sa zrejme podať tému propagandy z nadhľadu a hľadajúc jej objektívnu podstatu, nevyhol sa autor dosť veľkej dávky subjektivizmu a podsúvaniu jeho vlastného svetonázoru a uhlu pohľadu na niektoré kontraverzné témy.
  Všimol som si to už aj v nejakých reláciách Slobodného vysielača a možno sa mýlim, ale zdá sa mi, ako by to bol miestami spájajúci prvok v postoji kritikov súčasného politicko-ekonomického diania, že, ako ktosi kedysi povedal, „vylievajú s vaničkou aj dieťa“. Konkrétne mám na mysli, že sa hádžu všetky mimovládne organizácie do jedného vreca, bez ohľadu na to, čo konkrétne robia a aké konkrétne názory zastávajú. Všetky ušľachtilé postoje a činy smerujúce ku skutočnému zlepšeniu života ostatných ľudí, často za cenu vlastnej nemalej obety, sú zhodené zo stola, zosmiešnené a skritizované len preto, lebo pre svoju činnosť a prežitie využívajú systém rôznych grantových schém, ktoré sa stali v kruhoch politicko-ekonomického disentu symbolom závislosti alebo priamo podpory nenávideného systému, ktorý ovláda tento svet.
  Ďalej sa tu vyskytuje to, čo kritizuje u autorov propagandistických správ. Napr. : „přídavné látky do potravin, tak zvaná éčka, jsou rakovinotvorné látky“, “ fámu, dnes nazývanou hoax o éčkách, jste jistě četli „, „Tučné jídlo vás zabijí…a mě maně napadá – jak to, že nevymřeli Eskymáci, pardon Inuité? Nejtlustší lidé na zeměkouli, jsou Polynézané a ti zase toho tuku nějak moc nekonzumují „,… Tak teda, Nečítal som žiadny článok o tom, že všetky tzv e-čka sú škodlivé ( v určitej dobe, na prelome 20. a 21. storočia, týchto správ bola e-pošta plná ) , len že niektoré sú škodlivé, čo je dosť podstatný rozdiel a je to aj 100%-tná, pravda. Čo si z tejto informácie vzali ľudia, podliehajúci mantinelizmu a neoverujúci si informácie je ich chyba, nie autora tohto tvrdenia. Ak si niekto zapamätá len to, že e-čka sú zlé a ani nevie,ani sa nesnaží zistiť čo to je, tak je to jeho blbosť. Samozrejme je to vina alebo slabina aj tzv. slobody Internetu, lebo si tu môže napísať každý čo len chce, či je to pravda alebo nie a nemusí to byť úmyselná propaganda. Len niektorí horliví grafomani takto šíria všelijaké bludy a môže sa to prezentovať ako pravda. (Viď. Wikipédia, kde sa nachádza kopa bludov a protichodných „právd“, najmä napr. z histórie, a študenti z toho čerpajú informácie pre svoje „projekty“ a referáty v škole – čo je podľa mňa tragédia)
  Čo sa týka toho tuku : kto sa aspoň trochu zaujíma o oblasť zdravia a stravovania tak vie, že tučné (teda mastné) jedlo naozaj môže zabíjať, za určitých okolností. To s tými Inuitmi už bolo vysvetlené v nejakej štúdii, len si nespomínam na detaily. Ak by bol záujem, možno by som to niekde vyhrabal. Aj rastlinná strava obsahuje tuky aj bielkoviny. Pre niekoho to môže byť hádam novinka, ale z čoho je napr. slnečnicový olej? Bez ohľadu na to- Čo má podsunúť čitateľovi spojenie takýchto dvoch , v skutočnosti nesúvisiacich informácií? Zrejme netreba podozrievať autora zo zámernej manipulácie, skôr by som povedal, že tu ide o podvedomú snahu o „usmernenie“ čitateľa k stotožneniu sa so subjektívnym postojom autora.
  Toto považujem za slabinu tohto článku.
  A ešte niečo k názoru „Vidláka“ :
  Napísal – „Nejlepší prevencí každé propagandy je široké, všeobecné vzdělání z co nejvíce oborů a k tomu student či žák, který má zájem se to naučit.“
  Aj ja , aj môj priateľ, ktorého som spomínal na začiatku, máme za sebou veľmi kvalitné gymnázium a vysokú školu a nikto nás nemôže obviniť, že sme zaspali na vavrínoch a prestali sme sa od vtedy zaujímať o svet okolo seba. Práve naopak. Napriek tomu niekto z nás podľahol propagande. Možno obaja . 🙂 😦
  Teda len vzdelanie nestačí. A na vašom mieste by som nepodceňoval zdravý sedliacky rozum aj menej vzdelaného človeka. Niekedy však hrajú úlohu aj výchova, náboženské cítenie, ale aj prirodzené povahové črty jednotlivca, ako citlivosť, zvýšená empatia, dobrosrdečnosť, ktoré ho môžu urobiť náchylnejším na to aby sa dal oklamať.
  Mali by ste šetriť nevyberaným a nešetrným kritizovaním, postihnutého a viac sa zamerať na vinníka.

  • NavajaMM napsal:

   No presne toto, čo prežívate s priateľom som mal na mysli, keď som písal vyššie p. Čermákovi o vzťahu medzi osobnými postojmi a pravdou. Skúste si to premyslieť. „Pravda“ možno nie je cennejšia ako Váš vzťah s priateľom. Viem o čom hovorím, lebo podobne sa v názore na Ukrajinu a napr. NATO nezhodnem so synom.

   • Jan Čermák napsal:

    Já Vám rozumím. Přesně to samé mám s vlkem:/
    A domluvit se na tom, že žádná „pravda“ nestojí nad přátelstvím, láskou, vztahem, životem….je elementární.
    Že se to ale nedaří je zjevné třeba právě z probíhajícího konfliktu. Přitom rus a ukrajinec je bratr, viz třeba úžasný expert zde.
    Chtěl jsem Vám výše napsat tohle. Krom pocitů a dojmů jsou i objektivní ověřitelná fakta. Vědecká metoda. A je dokázáno, že nejúspěšnější strategií je tit fot tat, žádné holubice, to vede k vyhynutí!
    Jen se zase dostanem do problemů různé interpretace těhle tvrdých dat.
    Já myslím na republikánské Španělsko, Chamberleina.. kam tehdy vedla západní politika.
    Kde jsou vaše paralely?
    Tvrzení, že Rusko není náš nepřítel je problematické. Já ho taky vidím v NATO, jenže ono na nás poněkud míří své rakety.
    P.S. obávám se , že to panu Leovi trochu kazíme, snažil se velmi být obecný a my, já, zase uklouzl.

    • NavajaMM napsal:

     Pane Čermák, áno, nepopieram vedeckú overiteľnú pravdu. Pravda je však hlavne individuálna pomôcka pre Vás (a mňa) aby sme sa vo svete lepšie vyznali. Ak potrebujeme pravdu k dohode, stačí, ak nájdeme naše prieniky a budeme stavať na tom. Tit for tat je úspešná stratégia určitého špecifického problému. Ale ak je problém príliš veľký (ako dnes prežitie ľudstva) majú budúcnosť len tí, čo pretínajú Gordické uzly.
     Budúcnosť a prežitie má zaručené len vesmír, v ktorom obidve pravdy platia súčasne. Moderná matematika aj fyzika už našla príklady, že to je možné. Teraz je na rade tá teória hier.

    • Leo K napsal:

     Myslím, že to nekazíte. Když mi Vlk sdělil, že to vyjde, zmocnila se mě panická hrůza, že to schytám kvůli „éčkám“, kvůli GMO – protože když je tuhle i tamhle hlavním argumentem proti TTIP – tak přece na tom musí něco být, ne? Typický produkt tisíckrát opakované lži. No, a ono nic. Trochu se domě obul jenom Ľubo, ale to je drobnost. Já jsem – pro jistotu – dal takovou vysvětlující stránku sem: http://www.kyslinger.info/009.html teď jenom doufám, že mě nechytne ten vlkův zabezpečovací filtr – nemá totiž odkazy rád. Ale víte, co je nejzajímavější? Na konci článku je odkaz na prezentaci Pavla Suka a jsou tam články z protektorátního tisku. Přečtěte si ho. Stojí to za to. Jinak všem diskutující děkuji za uznání a už se o jejich trpělivost nebudu víckrát pokoušet. Já vždycky chci honem něco napsat – to mě chytí takový rapl – pak to tedy nějak „splichtím“ a pak už se jenom bojím jak dopadnu…a říkám si: „Ty starej vole, máš tohle zapotřebí?…

     • zemedelec napsal:

      Pane Leo K.
      Ohledně smlouvy TTIP je až moc nejasností,pokud nebude znát nějaký fundovaný rozbor a v tomhle byste mohl kosířům pomoci.Už jsem to někde napsal v takovém případě,vlastně vlády jednotlivých zemí,už moc nebudou rozhodovat,ale jen velké korporace.Takže už vláda,nebude rozhodovat,kdo nám dostaví Temelím,nebo od koho kupovat ropu,plyn.

     • Leo K napsal:

      Ale ano, v podstatě jste to vystihl. Ve smlouvě – respektive v té části co byla zveřejněna se píše, že se bude uskutečňovat postupně s plnou platností kolem roku 2025. Když se teď navrhuje nějaká změna, tak se nejprve uskuteční studie proveditelnosti, jestli ten daný projekt, ten daný zákon, nenaráží na něco, k čemu jsme se zavázali dříve. A to je ta obří nespravedlnost, protože my se zavazujeme k různým mezinárodním organizacím nebo jiným státům a tady si stejné nároky vlastně klade obchodník. Staví se na roveň národního státu nebo v některých momentech i nad něj – to je ten případ ISDS. Kdy by žalovaným mohl být jenom stát a korporace nikoliv. Ten největší problém je v tom, že USA už dávno není stát, ve kterém by rozhodovali občané – takovým případem jsou jakoby volby – ty jsou však pečlivě naaranžovaným divadlem. Rozhodují tam výhradně korporace – obchodníci. Takže smlouvu sice jakoby uzavíráme s USA, ve skutečnosti ale se svazem nadnárodních společností. Ti – na rozdíl od občanu jednají vždy ve shodě. Takže máte pravdu. Rozhodovali by nebo by měli neopomenutelné námitky k dostavbě Temelína či k tomu od koho nakupovat plyn.

 19. Germanicus napsal:

  To, že politici ve svých vystoupeních používají propagandu, je celkem jasné a pochopitelné. Problém začíná ve chvíli, kdy uvěří vlastní propagandě a podle toho přijímají rozhodnutí. Tragedií je to pak v případě současných Spojených států, když vládnoucí administrativa věří vlastní propagandě a koná podle toho.

  • Šims. napsal:

   A nemusíme chodit ani tak daleko, ale trochu do historie k sousedům. Takový Goebbles byl učitelem propagandy.

 20. Šims. napsal:

  Rozhodně zajímavý článek, takový exkurz do oblasti, kterou mnozí z nás rádi zahrnují do pojmů reklama, manipulace, nátlak etc. Je smutné, že lidé tak rádi podléhají líbivým sdělováním těch druhých, namísto toho, aby se ráčili učint na věci vlastní názor. Chytrák o reklamě přemýšlí, zvažuje proč mu někdo něco tak podbízí, zdá se to podezřelé. Hlupák to sežere tak, jak mu je to naservírováno i s tím červem co do té reklamy zabalili.
  Dvojnásob platí slova mého předřečníka L´uba – A na vašom mieste by som nepodceňoval zdravý sedliacky rozum aj menej vzdelaného človeka -.
  „Common sense“ je v současné době velmi nedostatkovým artiklem, proto to na světě tak vypadá.

 21. JN napsal:

  Skvěle řečeno, děkuji autorovi zejména za připomenutí roku 1968, který vnímám naprosto shodně.

  „Možná by bylo na místě připomenout Pražské jaro, které muselo být ve své době násilně potlačeno a dnes se horem pádem bagatelizuje nebo se mlčením odsuzuje k zapomenutí: klíčily v něm totiž zárodky dějinné alternativy.“

 22. jezevec napsal:

  jediná obrana proti manipulaci je absolutní nihilismus. neexistuje pravda – jen interpretace reality. a pokud má někdo jiný názor – není to důkaz jeho morální zvrácenosti, ale například racionálním důsledkem toho, že má jiný soubor vstupních informací, nebo je jinak vyhodnocuje.
  proto mně (sorry vlku) děsí všichni ti experti, co mají všechno jasné, vyzdrojované, ověřené a objektivně-nezávislé – manipulace všech světových expertů si dali včera k svačině, a Svatá Pravda je jejich mladší brácha. každý protivný názor je důkazem psychiatrické indispozice oponenta, nebo přinejmenším úspěšnosti propagandy domnělého nepřítele, božebože, jak jen někdo může bejt tak blbej, vzdychají, když je to přece tak jasný …..
  a přitom vědí stejný hovno jako všichni ostatní, jen si to nechtějí přiznat.
  (týká se nejen ukrajiny a ruskosti krymu)

  • okolojdoucí napsal:

   S nihilismem pozor! Řešení ruskosti Krymu klidně přenechám jiným, ale ohledně mrtvých z Majdanu, Oděsy, z letu MH17, dětí a stařečků na Donbase, bych si tyhle relativistické „hovno“ teorie raději odpustil. Ono by to mohlo dopadnout tak, že pokud někdo ten svůj „jiný, nebo jinak vyhodnocený soubor vstupních informací“ podloží dostatečnou silou, pak nás může v rámci své „interpretace reality“ poslat na Sibiř, nebo rovnou namlít do salámu. Tací „interpreti“ tu už ostatně před třičtvrtěstoletím byli.

   • jezevec napsal:

    opravdu máte všechny, úplně všechny informace o mrtvých z majdanu a letu mh17?
    doporučuji film „Theresienstadt, Ein Dokumentarfilm aus dem jüdischen Siedlungsgebiet“. těm dánum to bylo taky jasný, viděli to na vlastní oči a sáhli si na to osobně.
    a že můžem dostat na dršku, když se velký kluci budou prát? ano. kdyby půlka čechů šla bojovat na donbas, bude to jinak?

 23. zemedelec napsal:

  Pane Leo K.
  Děkuji,proto spoléhám na Vás,dokážete se v tom orientovat.
  Co je horší,tato věc nezajímá naprostou většinu národa,pak bude těžké se s toho vyvlíknout.
  Protože,podobně to dopadne i u zemědělských komodit a může být zle.

 24. Edita napsal:

  Leo K díky za pěkný text, budu se k němu vracet. Taky má zkušenost potvrzuje, že polarizace
  názorů u nás teď dosahuje (mimo jiné taky díky propagandě, se kterou jsme asi už tolik nepočítali) vysokého stupně. Je to varující, protože strašlivě zjednodušující a nás tím postižené vrhá do nebezpečí, že tomu jednoduchému podlehneme. Protože jednoduché řešení je vždy lákavou iluzí a strach, že nás nějaká velká moc převálcuje je odvěký. Nemůžeme si namýšlet, že se lákadlo jednoduchých řešení na nás nevztahuje. Jediné, co můžeme, je udržet si vědomí této vlastní slabosti. Jak historie mnohokrát ukázala, nepomohou nám ani etické kodexy, na které býváme tak hrdi, ani nějaká náboženská víra. To vše jsou příliš snadno odnímatelné kulturní slupky. Přesto je nutno stále znova se snažit, aby nám odejmuty nebyly.

 25. Maneca napsal:

  I po dalším přečtení mám pořád pocit, že článek pana Lea K. trpí roztroušenou sklerózou, ale jelikož nikdo z diskutujících nezmiňuje pocit zmatenosti z nekonzistence textu, bude problém evidentně někde mezi mýma ušima.
  Nicméně, musím se dotknout, stejně jako to udělalo pár lidí v příspěvcích přede mnou, prvního odstavce článku. Ano, téma „Ukrajina“ vstupuje do přátelství lidí a tato přátelství ohrožuje. Alespoň v tom mém životě je to v poslední době nezanedbatelná skutečnost.
  Jednou týdně navštěvuju večery angličtiny, které pořádají američtí misionáři. Všechno je zadarmo a dobrovolné a střídají se tam různí lidé. Chodí tam nejenom Češi, ale i cizinci, co ve městě pracují například u IBM, Indové, Pákistánec, Indonézanka, dvě Rusky, Ukrajinec, Rumun… Některé ty Amíky už znám tak asi 18 roků a pořád tam chodím moc ráda. Většina těch lidí, co tam chodí, jsou věřící lidé oddaní Bohu.
  Mně, jako nevěřící, nikdy za těch 18 roků ani na vteřinu nevadilo, že se občas v angličtině rozebírají texty z Bible a těm věřícím nikdy za těch 18 roků ani na vteřinu nevadilo, že já tomu všemu vlastně nevěřím. Mezi věřícími a nevěřícími v této „angličtinářské“ komuně panuje 100% tolerance a respekt. No a co nedokázalo za 18 let nahlodat náboženství, to se docela daří tématu Ukrajina.
  Za ty roky jsem se tam spřátelila s jednou starší Češkou, kterou považuju za naprosto úžasnou bytost, i když ona je hluboce věřící a já neznaboh. Před pár týdny jen tak prohodila, že je to hrozné, že se ten Putin chystá obsadit Pobaltí a asi i Finsko, jako by mu nestačilo, že ukradl a okupuje Krym. No musím říct, že jsem přestala na chvíli dýchat a pak jsem začala pomalu a velmi velmi opatrně oponovat…. no zkrátím to. Má přítelkyně se po chvíli zajíkala směsí nenávisti a zoufalství a se slzami v očích mi říkala: „jak můžeš ty, takový chytrý člověk, hájit toho kágébáckého skřeta, který škodil už jako kágébák v en-dé-er, vždyť je to usurpátor a tyran, jak můžeš… ne, už se s tebou o tom nechci nikdy bavit, já to nemůžu poslouchat!“
  Tahle má přítelkyně je podle mě krásný příklad oběti propagandy a já s tím nic neumím udělat.
  Tak, a teď mi ještě někdo vysvětlete, kde se v těchto lidech „rusofobech“ bere tolik hluboké nenávisti.

  • katalyzátor napsal:

   Také znám několik lidí, jinak inteligentních, vzdělaných, zkušených a kulturních, kteří fanaticky zastávají pseudo pravicové, proamerické názory, převzaté z médií. Přestože se jedná o mé dlouholeté přátele, nemohu se s nimi o politice vůbec bavit, protože, přesto, že se názorově rozcházíme jen v maličkostech, oni nestrpí jakékoliv pochyby a odchylky v nazírání a při sebemenší kritice jejich ideologie a idolů přecházejí do útoku a zařazují mě hodně doleva a na východ.

   Do nedávna jsem si dělal legraci a říkal jsem, že je to vodou. Že nám imperialisti, nejspíš sám Putin, protože z komunisty je přece dalším stádiem imperialista, jak známe od Marxe, dávají něco do vody, po čem se blbne. Jenomže poslední dobou získávám dojem, že největší fanatici se rekrutují z inteligentů, kteří se za dřívějšího režimu trochu zapletli. Ne příliš, protože to by byli někde jinde a nebyli by mými přáteli, ale jen trochu, což je dnes velice žere a svým nekompromisním postojem se chtějí od minulosti odstřihnout.

   Nedávno mě jeden z mých nejlepších kamarádů dosti příkře poučil, že přeposláním jídelního lístku ze sedmdesátých let, kde byla hospodská jídla našeho mládí za desetinové ceny, se dopouštím komoušské propagandy. Něco na tom samozřejmě je a nějaký zastydlý komouš to nejspíš dal do éteru, ale kde to jsme, když se bojíme zveřejnění jídelního lístku? Takže lidé bděte a neposílejte komoušské jídelní lístky, ochráníte náš vývoj k rozvinutému kapitalizmu. A nepijte vodu!

  • Gustavson napsal:

   Vážená Maneco,
   nějak mě nepřekvapuje, že onou rusofobkou je zrovna věřící. Kdysi jsem četl takový historický exkurz právě na Ukrajinu, která byla (snad ještě jako Kyjevská Rus) pravoslavná, ale vlivem Říma krz katolické Poláky „násilně“ pokatoličtěna a v lidech pokatolicku zaseta nenávist právě proti pravoslaví. Jelikož toto podobné proběhlo i na Balkáně (Chorvatsko vs. Srbsko), myslím, že kromě dnešních územních, surovinových a ekonomicko-mocenských důvodů, jsou na vině hlavně církve, zejm. katolická. A možná i trochu ta pravoslavná, ovšem na druhou stranu její expanze kamkoliv (Afrika, Asie, Amerika) mi nějak unikla. Myslím taky, že sem krásně pasuje ono matrixové přirovnání – procesorem inteligentní mašiny je u katolíků Vatikán.
   Článek už bohužel nemohu najít, ovšem v případě zájmu se ještě chvilku budu snažit.

  • NavajaMM napsal:

   Jedno vysvetlenie je aj psychologické (zdroj – Vera Birkenbihl – Nemka, odborníčka na psychológiu). Pod vplyvom propagandy si človek vytvorí veľmi komplexný obraz sveta. Nie všetky detaily v tomto obraze pochádzajú z propagandy, len kostra. Ale keďže ten vplyv trvá dlho, človek si kostru vyplňuje vlastnou stavbou, ktorá do tejto kostry zapadá. Pri tomto procese prirodzene a nezámerne selektuje informácie a ignoruje tie, čo sa nehodia. Ak by táto Vaša priateľka, Maneca, mala zmeniť túto pracne vybudovanú stavbu z psychologických obrazov, stálo by ju to veľa energie a porovnateľne veľa času, koľko stálo jej vybudovanie. Zrútenie obrazu je naviac pomerne šokujúce, v krajných prípadoch aj fyzicky hrozí šokový stav alebo infarkt.
   Tá nenávisť – vlastne smeruje viac na človeka, ktorý ničí ten obraz a je prejavom veľkej vnútornej neistoty.

 26. Farawell napsal:

  Bolo by zaujimave keby admin napisal namiesto jalovych, pochlebovacnych komentarov k novym (na pocudovanie jednofarebnym) autorom pricinu uplnej zmeny zamerania webu. Kto mu pohrozil alebo na neho zatlacil?
  Rad som sem chodil, dokonca jeden cas aj koketoval s myslienkou napisat par prispevkov – ovladam aktivne RU aj EN, bol som viac krat v Kijeve napr. vo vyzkumaku ktory mal 4.5 tisic zamestnancov a kryokomoru na zmrazovanie vagonu, na Krescatiku si kupoval chlieb v predajni s takym vyberom o akom sme tu ani nepoculi. V Lvove som videl v obyvacke zamoznej rodiny bolsevickeho riaditela zaramovany potret Banderu, evidentne vystrihnuty z doboveho casopisu,. o Rusku ani nehovorim. A dozaista by som vedel napisat o UK objektivnejsie informacie ako tu popisuje obdivovany Expert na Ukrajinu. A neboli by to ani hlboke uvahy „home made“ filozofov a vseznalcov tak casto vyplnujucich v poslednej dobe hluche miesta Kosy.
  Dobre ze som to neurobil, vo svojom vysokom veku som opatrny k ludom ktory ZAS „vydavaju“ objektivne informacie akurat ze na dosledky ich sofistikovanej manipulacie sa plnia v lepsom pripade vaznice, v horsom cintoriny. Toto som uz zazil aj v cervenom aj v modrom.
  Zda sa ze KOSA“dostojne“ pokracuje v ceskej zurnalistickej tradicii – este nevieme ako zacnerme ale vieme co je nasim cielom. A preto sem uz ani necuchnem a URL mazem zo zaloziek.
  Skoda

  • NavajaMM napsal:

   Tak. A sme nahratí…
   Dobre, že ste sa nám takto predstavili pri odchode, pán Farawell, aspoň vieme, o čo sme prišli.

 27. standa.e napsal:

  Jestli se tenhle rozhovor už na Kose objevil, tak se omlouvám.
  http://www.lidovky.cz/babickij-rusove-na-krymu-se-konecne-dockali-pomoci-moskvy-pms-/zpravy-svet.aspx?c=A150313_224800_ln_zahranici_ele
  Každopádně úžasně vypráví… o povaze naší jednotné novinářské fronty. Babickij zůstal konzistentní. A fakt se divím, kolik trpělivosti s Petrou Procházkovou měl a že vůbec tohle LN přinesly. Jak málo stačilo a oslavovaný bojovník proti Putinovi je Putinofilem a nezaměstnaným.

Komentáře nejsou povoleny.