Vnitro má jasno! Díl I.


K  tomuhle  článku  se chystám  už  skoro měsíc.  Nejdříve  jsem s  tím chtěl vyjet  hned,  pak mne  napadlo,  že  by nebylo od  věci  trochu počkat,  jestli autentické  prohlášení mluvčího  ministerstva  vnitra Františka  Korbela ohledně  alternativní  scény a  vlastně nejen  jí, vzbudí a  já  dodávám  ZASLOUŽENĚ!!! nějaký  ohlas  na  domácí politické  scéně  nebo  aspoň na  té mediální. Dnes  už  vím, že  to  čekání  klidně  mohlo trvat  věčně a že  bych se žádné  reakce oficizních  psáčů a intervjůků  o politikářích  ani  nemluvě- nedočkal.  Jakkoli  to, co  ten  člověk jménem Korbel pustil do světa  je  naprostá a  skandální nehoráznost. Dovolím  si jej  citovat a  vy  uděláte  dobře, když  si ten  výrok nenecháte  ujít:

„Jednak v to počítáme aktivní autory alternativních médií, jednak skupinu pseudoexpertů či autorit, které se snaží intenzivně prosazovat narativy, které jsou v rozporu s českými bezpečnostními zájmy definovanými Bezpečnostní strategií ČR, do veřejné debaty a mediálního prostoru,“ sdělil mluvčí ministerstva, Jiří Korbel a  takto definoval okruh lidí, kteří podle Chovancova úřadu šíří „dezinformace“.

Toto  sdělil  oficiálně nikoli  jako  nějaký  občan  Korbel nýbrž  jako  mluvčí ministerstva  vnitra  serveru  Aktualne.cz   pro článek, který  tam  vyšel  dne  22.6.2017.  Zaznamenal  jsem jej  a  okamžitě  uložil  do  zásobníku  témat  budoucích  článků  a  označil  jej jako superprioritu. A čekal,  na  nějakou  odezvu.  Nestalo se,  jak víte – nic!

Žádný  vládní  nebo opoziční poslanec  tuhle  zpanštělou  drzost  nepokládal  za hodnou  nějakého komentáře nebo dokonce okamžité interpelace, podobně  ani  nikdo z politické neparlamentní  scény /včetně  třeba  Pirátů/ nebyl iritován,    žádný  hlídací  mopslík  demokracie  z  informačního  mainstreamu nezaštěkal,  žádný  think thank  strážců  všelicjakých  hodnot, od  evropských až  po lidská práva  nejevil potřebu  pozvednout  svůj  ostříží  zrak,  atd.atd. Jo kdyby  tohle  řekl nějaký  čínský  nebo  ruský  Korbel,  to  byl  šrumec!

Nikdo se nepozastavil  ani  nad  dalšími    naprosto  šílenými  informacemi  z  tohoto  článku:

1-  Seznam sledovaných dezinformačních webů na vnitru oficiálně neexistuje, protože by si jej mohl kdokoli vyžádat podle zákona o poskytování informací. 

2-Na stovkách stran dokumentů určených pouze pro služební využití, které Aktuálně.cz získalo, se však pravidelně objevuje do 40 webových stránek s označením „alternativní“, do této položky jsou zamíchané jak čistě dezinformační servery, tak i weby, které dezinformace či zavádějící informace publikují jen občas.

3-Dezinformace se podle sociologů nemusí šířit pouze na internetu, stačí, aby ovlivnily názorového vůdce určité skupiny. „Stačí jeden člověk, který dezinformace čte a poté je šíří mezi lidi třeba v hospodě a různých sociálních prostředích. Proto se dezinformace objevují i mezi lidmi, kteří tolik nepřijdou do styku s internetem,“ říká socioložka Markéta Blažejovská z Karlovy univerzity.

Asi  žiji někde  v jiné  galaxii. Opravdu  bylo mým  názorem, že  proti téhle  snůšce  velkopanské  drzosti, ignorance a  stupidity  se  přece někdo  ozvat  musí!!!  Že  si toho  všimne nikoli  mikroskopická  Kosa,  ale  někdo,  jehož  jméno má  opravdovou  rezonanci  ve  všech  vrstvách  společnosti  a  začne  být  na poplach  – pozor,  chtějí  nám  ukrást  svobodu  slova!!!!

Protože  když  to vezmu, počínajíc  prvním  výrokem mluvčího Korbela – vnitro  vás  okamžitě  začne  monitorovat, jakmile  si  dovolíte  luxus  vlastního názoru,  který  podle  mínění podobných  Korbelů  v  ouřadě, kde on je  mluvčím,  ale i  v kterémkoli jiném,  bude v  rozporu  s českými bezpečnostními zájmy definovanými Bezpečnostní strategií…

Já  jsem se doposud  domníval,  že  Ústava a zejména  její  součást, která  se jmenuje Listina  základních lidských práv  a  svobod je  nadřazena  všem  ostatním zákonům,  o nějakých  vyhláškách  a  směrnicích  vůbec  nehovoříc  a  nyní  vidím,  že  její

Článek 17

který v  prvních  dvou odstavcích říká  následující

(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.

(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.

platí  jen tehdy,  když onen  názor,  vyjádřený  slovem, písmem, obrazem  nebo jiným  způsobem  se  kryje  s   Bezpečnostní  strategií!!!! Což  je mimochodem  dokument přijatý  vládou v  roce 2015 o  24  stranách  textu.  Znovu  opakuji,  jde o dokument  přijatý  vládou. Stejně  jako  třeba  strategie rozvoje  dopravy nebo  ekologie či zemědělství  nebo  zahraničního obchodu a  stovky  a  tisíce jiných.

Dovolím  si přidat  ještě  další  odstavec z  článku  17  Listiny  základních práv  a svobod

(4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.

Jinými  slovy pro Korbela  a  bystrá voka na  vnitru a zřejmě   leckde jinde  je  měřítkem  přípustnosti a existence nějakého názoru  ve  veřejném prostoru  to,  jestli ten  názor  konvenuje  s  nějakým  vládním  papírem, ačkoli ten  nejen  že  ani  náhodou  není  zákonem,  ale  dokonce ani  neprošel  parlamentem. Na  rozdíl  třeba  od takového programového prohlášení  vlády!!!  Čili má  de jure stejný  právní  statut  asi  jako  Požární  plán  pro budovu ministerstva  vnitra, které  se lidově říká  kachlíkárna…

Ačkoli  Ústava  jasně  říká,  že  omezit  základní právo  na  šíření názoru lze jen zákonem za přísně  vymezených podmínek….

Takže  když  to domyslím ad absurdum  /zatím/ – zítra  klidně  může  nějaký  osvícenec  Korbelova  kalibru navrhnout,  že  názory  hodné  pozornosti represivních  orgánů  jsou  i  ty, které  mají odlišný pohled  na  oficiální  únikové  trasy  nebo  rozmístění  hasičáků  na  vnitru!!!!  Maně  si závidím  v  této  souvislosti  Turkům.  Není  to tak  dávno, co  celý  demokratický  svět  bouřil proti procesu s  tureckými  novináři,  kteří  zdokladovali dodávky  zbraní od jejich  vlády   pro islamisty  v Sýrii  a Iráku. Ti , viděno  Korbelovou  logikou, svými  reportážemi  skutečně  ohrozili  nejzákladnější  zájmy  tureckého státu!!!! Ať  už  byly  jakékoli.  Důležitá  je přece koncepce jako  taková,  nikoli  to, co je  tam věcně! Protože  v Korbelově podání má  vláda  vždycky  pravdu! Zejména, když  jde o  bezpečnost!  V takovém případě  musíme  stejně  měřit  i  tureckému  prezidentovi!

Může  být, že  si  právě   říkáte – obludárium non plus  ultra,  bludy  úřední obludy  v míře  maximální.  Rychle  vás  vyvedu v  omylu. Já  jsem  velmi  letmo těch  24 stránek  té  vládní  bezpečnostní  strategie  přelétl. Jen přelétl, nikoli přečetl. Ale  stačilo  to k tomu, abych  tam  objevil třeba  toto:

68. Komplexním jevem, který může ovlivnit bezpečnost ČR, je mezinárodní migrace. Pro hodnocení migračních jevů, nastavení souvisejících politik a řešení možných hrozeb je určující účast ČR v EUa schengenském prostoru. Zrušení kontrol na vnitřních hranicích států EU významným způsobem ovlivňuje způsob ochrany území ČR i ve vztahu k potírání nelegální migrace a klade zvýšené nároky na spolupráci členských států EU při ochraně jejich vnějších hranic. V oblasti ochrany vnějších hranic EU proto ČR prosazuje dokončení a využívání moderních velkokapacitních informačních systémů a zavedení systémů registrace vstupu a výstupu, které ve svých důsledcích přispějí k zajišťování bezpečnosti společného prostoru. ČR bude nadále prosazovat zachování a efektivní správu klíčových mechanismů migrační politiky EU, které zahrnují spolupráci v oblasti azylové politiky na základě tzv. dublinského systému a důsledné dodržování schengenského acquis všemi státy Evropy, které jsou jím vázány.

69. Pro prevenci případných rizik je klíčové řízení přistěhovalectví, včetně integrace cizinců pobývajících na území ČR. ČR si v této oblasti dosud uchovává velkou míru suverenity. V případě legální migrace ČR prosazuje ucelený a aktivní přístup k ekonomickému přínosu přistěhovalectví s ohledem na potřeby pracovního trhu. Integrace cizinců je na národní úrovni nadále řešena prostřednictvím koncepčního přístupu za účasti širokého spektra aktérů včetně nestátních organizací. ČR nadále usiluje o prolnutí cizineckých komunit a většinové společnosti a zajištění sociální a ekonomické soběstačnosti jednotlivých přistěhovalců.

Dovolím  si  to interpretovat – vláda identifikovala  jako bezpečnostní  riziko /zaplať  Nejvyšší!/ migraci a jejich  dopady. Pro mne  z  toho vyplývá,  že především migraci  NELEGÁLNÍ.  Legální  hodlá podporovat a  při jejím provozování  hodlá, pro  zvýšení  úspěšnosti ingerovat  do  integračního procesu například  i nestátní  organizace.  Zvláštní mi přijde, že  Korbel ani nikdo  nad ním, pod  ním  z  vládních  nebo jiných  oficiálních  struktur, kteří všude  čuchají  ruské  trolly  a dezinformátory a od nich  čekají jen to nejhorší, včetně  rozvratu  státu  a zničení  naší  demokracie  protože  prý porušují  vyjádřením  SVÝCH  NÁZORU bezpečnostní strategii,  na  což  mají  z  ústavy  nezadatelné  právo, nemá  problém s  tím, že  do  migračních  toků  byly  a jsou  zapojeny  různé české nevládní organizace,  které  se  přímo  či nepřímo na nelegální  migraci do Evropy, včetně  ČR  -PODÍLEJÍ! Takže  nejen  že  hlásají  názory  v rozporu  s  vládní strategií, ale  oni  svou  činností  explicitně  a porušují  platné  zákony. Vědomě!

Jak je možné,  že  dokonanou  činnost  či připravovanou  činnost,  která  jde jednoznačně  PROTI  zájmům  republiky  a  proti oné   přijaté  bezpečnostní strategii  státu, které  má  pro Korbela  a šmoky  z  Aktuálně .cz  vyšší  platnost  než  Ústava a  navíc  koliduje s  několika  zákony tahle  bystrá voka  absolutně    neřeší? A  naopak těm  věčným páchačům  dobra  je  poskytován  v míře  nebývalé  veřejný  prostor  ať  už  v médiích nebo  v  přístupu  k  vládě  a vládním institucím?!

Nepůjdu  tak  daleko, abych snad  tvrdil,  že  pomoc  nelegálnímu  migrantovi je  něco  jako přímá pomoc  cizímu  špionovi,  nicméně  obojí  je  prostě porušením  platných zákonů. Ale  u  těch, co  činem podporují  nelegální přechody  hranic  a  tím podlamují státní  suverenitu státu,  je  jejich počínání  stoprocentně  pardonováno,  zatímco  když  někdo, v souladu s  ústavou,  šíří  svůj  osobní  názor,  je minimálně  monitorován, protože  došel k závěru,  který  není komformní  s  tím, co  si MOMENTÁLNĚ  myslí  vláda!!!!

Dám  sem ještě  jeden  z  bodů  té  vládní  koncepce:

71. Základním přístupem v oblasti ochrany veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti je prevence a potírání všech forem kriminality. Proto je v první řadě důležitým úkolem bezpečnostních složek země boj proti všem formám organizovaného zločinu a korupce. ČR v této oblasti postupuje na základě ucelené vládní koncepce. Zaměřuje se zejména na podporu přímé policejní spolupráce na národní i mezinárodní úrovni umožňující rychle reagovat na aktivity kriminálních struktur, které často účelově přenášejí svoje aktivity mezi jednotlivými státy. Rovněž se zaměřuje na zdokonalování dlouhodobých podmínek pro práci příslušníků bezpečnostních sborů, včetně právního prostředí, odbornosti a dostupnosti materiálních a finančních zdrojů pro specializované útvary. Klíčová je podpora vyhledávání a zajišťování výnosů z trestné činnosti. Zásadním problémem boje s organizovaným zločinem a korupcí zůstává případná zranitelnost státu. Proto je v první řadě nezbytné posilovat kapacity státních institucí k ochraně společnosti před organizovanou kriminalitou a korupcí.

Být  takovým  Jaroslavem  Kmentou  a  přečíst  si  to Korbelovo  vyjádření,  velmi  bych  se začal  bát,  že  skončím  v klepetech.  Když  ta  vládní  koncepce je  nadřazena  úplně  všemu, včetně  Ústavy.

Já  vím, že  se vám  takovýhle  závěr  zdá  šíleným.  Přesto na něm  trvám. Mám momentálně  co  do činění s  Kmentovou trilogií  Padrino Krejčíř. Dlouho  jsem  ji odsouval a nyní se  do ní konečně  pustil. Úděsné  čtení!  Zejména  druhý  díl  Žralok.  Z  hlediska bezpečnosti  státu, protože  Kmentův  text, opřený  zejména  o policejní protokoly  a vnitřní informační  zprávy  a zjištění policie, plus  další jistě  pečlivě  prověřované  zdroje,  musí  každého  soudného  člověka  dovést  k  závěru,  že  Česká  republika  je  prostě  ideálním  hřištěm pro  každého těžkého zločince,  kde lze  realizovat i ten  nejtriviálnější  a nejdrzejší podvod, pokud  máte  dost peněz  na  prvotřídní  advokáty  a podmazání  justice, policie  a vrcholných politiků. Pak  vám prostě  projde úplně  všechno. A  nejen  vám,  i  těm  kteří  vám ty  podvody  nějakou  svou  ne/činností  umožnili včetně  nejvyšších  politických představitelů  země!    Z mého pohledu,  Jaroslav  Kmenta  promine, je  to oslava korupce  a podvodů  všeho druhu  a přímá výzva  k  tomu, aby  to  každý zkusil! Ale   vláda  v  té  bezpečnostní koncepci  chce proti  tomu bojovat.  Ačkoli  Kmenta  uvádí ve  svém tetu minimálně  TŘI  současné  vrcholné  politiky,  kteří  v  Krejčířově  anabázi  sehráli  nějakou  roli!!!! Takže  ještě  navíc  – Kmenta  svými knihami také  výrazně  koliduje  s  s tou  vládní  strategií!! Je na  Korbelově seznamu  sledovaných? Měl by  být!

Má  podle  Korbelova  způsobu  uvažování  vůbec  Jaroslav Kmenta  právo  napsat,  natož  vydat   svou  gangsterskou  trilogii,  která  svou  dramatičností  hravě  strčí  do kapsy  každou  detektivku,  když  vlastně poskytuje  excelentní návod  jak  krást  v  maximálně  možném  měřítku????

Můžete  namítnout   – jde o popis  divokých  90-tých let  a  první  dekády nového milenia.Nic  takového  dnes  není možné…  Vážně?    V  tom případě vám musím doporučit  tenhle  článek, který  vyšel minulou sobotu:

Hazardní lobby významně ovlivnila zákon, tvrdí analýza

Dám sem jako ochutnávku jeden malý  odstaveček:

Zákon o hazardních hrách, který platí od letoška, doznal při svém projednávání podle vládní analýzy několik změn pod vlivem „hazardní lobby“. Upřednostnil se tak zájem herního průmyslu před zájmem veřejným….

…Podle analýzy ovlivňování úřadů provází klientelismus, nestandardní lobbing, ekonomický i mediální nátlak a střet zájmů. Autoři to označili za jedno z hlavních bezpečnostních rizik, která plynou z jednání zástupců hazardu. Je snaha ovlivňovat přípravy předpisů v Parlamentu, na ministerstvu financí i v obcích…

Můj  názor je, že  se od  Krejčířových  dob  nic  významně  nezměnilo.  Jen  dnešní Krejčířové už  mají  pod  palcem  tvorbu a přijímání  zákonů,  takže vláda  už není  ani  schopna  prosadit  SVUJ  VLASTNÍ  návrh  zákona!!!!  O nějaké  Bezpečnostní strategii  vůbec nemluvě!

Ovšem  Korbelové  a na  vnitru  i jinde,  za plného pochopení  psáčů z  Aktuálně  a podobných, řeší  vlastní  názory obyčejných   lidí, tedy  těch, které nejsou v souladu  s  nějakou „požární  směrnicí“  na  vnitru  – eh omlouvám se – Bezpečnostní strategií ČR…

Původně  jsem si myslel, že  tohle téma  dám z jedné  vody na  čisto, tedy  jediným  článkem.  Jsem ovšem skoro na  dvou  tisících  slovech.  A  zdaleka  jsem jej  nevyčerpal.  Takže  zítra bude určitě  druhý  díl  a  dost možná  že  i třetí. Pokud  budete mít zájem uvidíte  sami.

Nicméně – než  dnes skončím, musím zmínit  ještě  jednu  drobnost –  už  jsem  výše konstatoval,  že  Česká  republika  má  hafo  vládních  strategií. Pro všechny možné  oblasti.  Pro ekologiii, energetiku, zdravotnictví, dopravu,  armádu,  sport, vzdělávání,  zemědělství,  digitalizaci, rozvoj průmyslu, lesní  hospodářství a  nejspíš  i pro pěstování  pampelišek  nebo ananasů  a  stavění  sněhuláků.  Ale  nechme  laciných  srandiček.   Já  si pro  účely  závěru  tohoto  textu  vyberu, nikoli  náhodně  jen  tři strategie.

ekologii

energetiku

dopravu

Doufám, že mi  ani Korbel nebo  šmokové  z  Aktualne.cz  nebudou  tvrdit, že  jsou  méně  důležité  než ta  bezpečnostní.  Pro mne  je  jedna  vládní  strategie  jako druhá. Svým  významem.  Pro  Korbela  a spol. zjevně nikoli.  Nezaznamenal jsem  totiž, že  by někdo  navrhoval  úřední  sledování   a  boj  proti  působení  ekoteroristů.  Kteří  naprosto militantně  AKTIVNĚ  BRÁNÍ -včetně  porušování  zákonů,  například   výstavbě  dopravní  infrastruktury,  těžbě  uhlí, realizaci nutnosti  ukládat  jaderný  odpad  nebo  provádět  ekologická  opatření,  která  NEJSOU v  souladu  s  jejich  názorem  jak je  to správně.

Opakuji  AKTIVNĚ  BRÁNÍ – včetně  porušování  zákonů!  Nikoli snad, že  by je  někdo skandalizoval  za  veřejné  vyjádření  názoru, který  je  odlišný  od  toho, co si  myslí  v konkrétní koncepci  vláda!!!!! Ačkoli jejich počínání  poškozuje  stát  i  zájem  většiny  jeho obyvatel  flagrantně!  Stačí  si vzpomenout na  nedostavěné  dálnice  na  Hradec a  Ústí  nebo  jez na  Labi.

Jak  už  je  konstatováno v  úvodu  – měl  jsem, přiznávám, že  naprosto  naivně,  zato,  že se  někdo  s hlasem  podstatně  silnějším a důležitějším, než je tenhle  maličký  blog,  ozve proti  té  Korbelovské  drzosti.  Čekal jsem  marně.

Zítra  si  dáme  pokračování.  Protože  je  ještě  psát  o čem. Dokonce si myslím, že  to bude větší nářez než  to, co jste právě  dočetli.

 

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.