Migranti? Zameťme si před vlastním prahem


Trvalým, smutným  a dle  mého názoru  NEVYŘEŠITELNÝM  evergreenem naší i celoevropské zahraniční politiky  jsou  bezesporu MIGRANTI.

Kteří pro  Evropu  představují,  když  to  napíši decentně – civilizační změnu.  Je  nepochybné, že  migrační  tsunami 2015 se může  kdykoli  opakovat. Stejně tak je  jisté,  že   na kontinentu  se vždycky  najdou  ti,  kteří   v  téhle otázce budou  zaujímat  tzv. „humánní postoje“, tedy  že  Evropa  má přijmout  každého, kdo zaklepe  na její dveře, se  speciální odnoží – což  jsou ti, co denně  páchají a  budou páchat  dobro dovozem  migrantů  z  Afriky  či odjinud  do  Evropy  a budou  sami sebe  přesvědčovat,  jak zase přispěli  k záchraně  lidstva. Aniž  by  ty  první  či druhé napadlo,  že  Evropa je, po  Austrálii , vůbec  nejmenším kontinentem a většinově  s mimořádně  vysokou  hustotou osídlení, což  vede k jednoduchému závěru,  že  zde  zkrátka  není dostatek prostoru  pro  nějaké  masové přistěhovalectví  a  to ani  kdyby  šlo o příchozí   bezproblémově kompatibilních s  našimi kulturními a  civilizačními standardy, které by nebylo  třeba  tzv. začleňovat nebo integrovat. Kteří  by  se naopak okamžitě  a zdárně  zapojili do  žádoucích ekonomických aktivit.

Tihle -míním tím  migranty  i  ty páchače  dobra za každou  cenu – jsou a  budou. Vedle  toho  zde také budou politici.

Tedy  ti, co  řídí státy, nastavují  jejich  samostatnou politiku a dohadují  kompromisy  v  rámci  Evropské  unie. Což  je  další  bolavé  místo  celé  té  migrantské  never  ending story.

Politik, jak si  ho  maluje  občan, by  měl  vizionář,  který   anticipuje  problémy  a v  předstihu je  řeší a  to tak,  že občanovi nejen  že  nevznikne  žádná  újma, protože  problém prostě  nestihne propuknout, ale  dokonce  se ho to  řešení  ani  nijak bolestivě  nebo nepříjemně  nedotkne. Představa pěkná, leč  naivní.

Naivní proto, že  nějaký takový přibližně schopný  státník  se narodí  tak  jednou za  100 let a  při tom vůbec  není jisté,  že   dostane  šanci se tím státníkem  stát a  ukázat, co umí. Ale  i kdyby  nakrásně ano,  dnešní svět  je  už  natolik složitý, komplikovaný, provázaný, že  sebegeniálnější  člověk nemá  šanci  jej  zvládnout. Politika  vizí se změnila  v politiku  údržby. A osobně nevěřím, že  by  se to  v budoucnu  změnilo.Leda že by  demokracii vystřídala  diktatura, se vším všudy. Velmi se  bojím, že přesně k tomuhle  náš  -západní svět směřuje.

A  to zejména  ze  tří důvodů:

1- politici dělají  už příliš  často  chybná rozhodnutí.  Většinou nikoli proto, že  by  si neuměli spočítat   dopad  svých  verdiktů, ale prostě proto,  že  mají  jen  dvě  kritéria,  kterými se  řídí

a-  udržovat momentální popularitu, což  znamená  přijímat  nikoli nutná, ale populární, přesněji  – mediálně  populární  rozhodnutí

b- vyhrát  nebo alespoň neprohrát  příští  volby

víc je nezajímá

Dělejte  pak  státnická  – tedy  nutná, ale  zpravidla  těžce nepopulární  opatření, navíc  pod  palbou intervjůků   a  v záři  reflektorů před  objektivy  televizních  kamer!

To si může  dovolit  jen diktátor

2- naše/světová  civilizace má dnes co do činění s problémy, které  nikdy  dříve neexistovaly. Respektive existovaly, ale nikoli v  celoplanetárním  měřítku. Místně  ano.  Uvedu  dva  nejilustrativnější příklady – přelidnění planety  a změny  klimatu.

Ani jeden nelze vyřešit  ani na  národní úrovni, ani  demokratickou  cestou. Tady demokracie  je  naprosto nefukční, protože  jak  přelidněnost, tak  záchrana  klimatu,  vyžadují  drsná , direktivně  a na  sílu prosazená velká omezení. Která dobrovolně  nikdo nebo skoro nikdo nepřijme.

Antropologové a  historici  už mnohokrát  srovnávaly  naši  civilizaci  například s   úpadkem  staroegyptských  říší  a identifikovali  překvapivě  mnoho  společných znaků.  Jenže  to  bylo místní ohrožení. Dnes  se  tohle  týká celé zeměkoule  a není  před ním  kam utéci. A mimochodem -osobně jsem přesvědčen, že  ona  migrační tsunami  2015 a  zejména  její  africké pokračování dnes,  je  produktem právě  těchto  globálních  změn  na planetě. Afrika  je  v  doslova  šíleném  natalitním boomu, či lépe  řečeno  populační explozi a  není naděje , že  by  došlo k jejímu  zastavení. Viz následující  graf, který  říká, že  do roku 2050 bude na tomto kontinentu  DVOJNÁSOBEK  dnešního počtu obyvatel

Šílená,  horrová a nezvládnutelná  představa!  Důsledky, které to asi bude mít, dovodíte  snadno sami.

Něco s  čím  si  demokracie  rozhodně  není schopna  poradit!  Už proto  ne, že

3- naše demokracie  kolabuje a bohužel,  do značné míry  zdegenerovala. Existuje  řada studií,  které  srovnávají  náš  současný  stav  se zánikem  Říše  římské a římské  civilizace  a kultury.Podobnost  absolutní, příznaky  také.  Vytvořili jsme opět  kult  jedince a jeho práv, který je  nadřazen úplně  všemu a především zájmu celku nebo většiny a  zejména  jsme  jej „osvobodili“  od  povinností. Ty má jen  obec nebo většina. U  migrace je  to  exemplárně  viditelné.

Takhle  to nemůže  věčně  fungovat. A  také nebude.  Když  věci dojdou  do  kritického bodu, většina  prostě  dojde k názoru, že  je  lepší se vzdát  svých občanských a dalších práv  ve prospěch jediného hegemona, od  kterého za  to  výměnou  očekává vyřešení těch nejpalčivějších traumat.  Nebudu  operovat  historickými příklady 20.století. Je  to příliš  omleté a  navíc  to všichni  znáte. Ale oni to  takhle  měli  zařízené  už  ve  starém  Řecku, v dobách  Athenské republiky a Periklovy ústavy.

Právě  jsem udělal  velmi  široký argumentační oblouk. Dokonce  až  takový, jaký  jsem  sám nezamýšlel.

Hned  to  zase  zkrátím. Jsem přesvědčen o tom, že  nezvratní a  setrvalí  vítači a zachránci  migrantů jsou právě  produktem této  naší kolabující  demokracie.  Kdy  k prosazení  svého pohledu na  věc, používají,  či lépe  zneužívají a budou  ve stále  větším  měřítku  zneužívat  instrumenty  naší  civilizace, zejména právní,  které  byly  zavedeny  do /právní/ praxe  z  úplně  jiných  důvodů a  nyní  fungují  jako  právní karabáč  na  celou společnost  naprosto  účelovým  a překrouceným  výkladem.

Klasickým příkladem  je  využívání  námořního práva o  záchraně  topících se ve  spojení  Ženevskými  konvencemi o  uprchlících  a  asylovým právem  Evropské  unie, resp. jednotlivých jejích  členských  zemí.

My  sice v  Evropě  jsme  zvyklí mluvit o nelegální  migraci, ale pouze  ve  schématu:

uprchlík  z nějaké země  třetího světa  prchá před  válkou a  násilím + probije  se po útrapách na libyjské pobřeží+tam se jej  zmocní  pašeráci  lidí + nasedne  do  pašeráckého člunu, přirozeně  přetíženého + v poslední chvíli  je  zachráněn   ušlechtilými  z  neziskovek + dopraven  po záchraně  do Evropy, kde má  právo na  azyl. Nebo alespoň  na jeho přezkum. Protože  si přec e zachraňuje  život a  to pro něj  jd e jen v Německu  nebo Švédsku. Ale nikde jinde!

Tohle  schéma  je  stejně  nesmyslné  jako  zavádějící! Podle mne  vypadá  v závěrečné  fázi jinak.

Minimálně od  příchodu  budoucího azylanta  do Libye. Ano na  člun se dostane  jen  díky  pašerákům. Ale oni nejsou ti,  kteří tenhle  byznys   roztáčejí!!!  Hnacím motorem  jsou  ti  „ušlechtilí  duchové“  ze  záchranných lodí!  Pašeráci  dělají jen to,  že  seženou  nafukovací  čluny, plovací  vesty , dodají osazenstvo  a následně  to  pošlou na moře  a  odvysílají polohu  plavidla. Všechno ostatní  už  rádi a vzorně  obstarají  tzv. stateční a  obdivuhodní zachránci.

Bez jejich ingerence  by  migrační problém, který dnes trápí  Evropu , existoval  v  daleko  menším měřítku.  Jen v  rozměru  těch, kteří  by  se  na  vratkých starých  bárkách  skutečně  rozhodli  vlastním přičiněním  přeplout  Středozemní moře  s plným rizikem  utopení a  následně  s  dalším plným  rizikem  – vrácení! Ve zvládnutelných počtech. Nebo přesněji  – snadno zvládnutelných počtech.

Tohle  by  si  většina  těch, co dnes  čekají na odvoz do Evropy  zatraceně  rozmyslela!

Jenže  v  naší  rozpadající se civilizaci  zde máme  ty, kteří kvůli vlastnímu pocitu  neomylnosti, důležitosti,  etické nadřazenosti    a nutkání  páchat  dobro, jsou těmi pravými, kteří  migraci  ženou kupředu, do  kritických  rozměrů. Bez toho, aby  sami přemýšleli,  k jakým koncům to asi tak povede.

Osobně nechápu, proč  to Italům  trvalo tak  dlouho, než  zkrátka uzavřeli  svoje  přístavy  pro  tyhle  spanilé  duchy a  oznámili, že  s  výjimkou lodí, registrovaných v  Itálii  nebudou  do nich pouštět  žádná    plavidla jiných zemí s  migranty. Nechť  si je kapitáni odvezou do svých domovských přístavů! A dodávám, že  většinu plavidel provozují  německé neziskovky. I jim by  rychle  sklaplo, kdyby  byly nuceny  své náklady vyloďovat  pouze  v Brémách, Hamburku nebo Kielu.

Jenže  očekávám, že tihle  velmi rychle  zaútočí na Italy  u mezinárodních a možná dokonce italských soudů a  že tam  nakonec prosadí svou – tedy vynutí si obnovení  předchozího  nesmyslného a neúnosného stavu.

Čímž v  důsledku a  v kombinaci  s  faktory  č. 1 a č. 2 podlomí  ještě  více důvěru  lidí v  demokratický  systém a  zvětší počet těch, co  budou požadovat  vládu tvrdé  ruky, protože  nikdo jiný  chaos a  nahromaděné problémy  není schopen řešit.

Zatím  máte  nejspíš oprávněný  dojem,  že  poukazuji především na  chyby  v zahraničí a že

-se nás  to jednak  nijak zvláště  netýká

a že

-nesedí  nadpis  článku

Hned  vás  vyvedu  z omylu.

Nás  se to  týká také a  máme zde  akutně  všechny  výše  popsané  atributy  rozpadu demokratické společnosti. Bez  ohledu na to, co  vám tvrdí  Babiš, Zeman  nebo kdokoli jiný. Už  půl roku si  totiž  ve  svém  archivu skladuji,  pro tento  článek  následující  text

V Řecku je situace špatná, nevracejte ho, zastal se soud syrského uprchlíka, kterého měli deportovat

V něm  se dočtete,  že  cizinecká  policie  zadržela  na našem území  jakéhosi, údajně  syrského  uprchlíka /jak to zjistili  netuším, když  byl  přirozeně  bez  dokladů/, umístila jej  do detenčního zařízení v  Balkové a  v souladu s platnými  EVROPSKÝMI předpisy jej hodlala  vrátit  zpět  do Řecka.

ČESKÝ  soud  v druhé instanci, pravomocně  rozhodl,  že  se vracet nebude a zdůvodnil to  tím, že  zkrátka  dobře  situace v  Řecku je, dle mínění  soudu špatná,  že  by  uprchlík  zřejmě  utrpěl jakousi  újmu. Protože  tábory  pro běžence jsou plné!

A  je  vymalováno!

Takhle rozhodl  český  soud  před  nedávnem!  Nikdo se neodvolal, nikdo neprotestoval. Pokud  jste  brali  moji zmínku o Babišovi a Zemanovi  o pár  odstavců  výše jako vlkův  neopodstatněný  nájezd  na  oba  zmíněné  vejlupky  české politiky, hluboce  se mýlíte!

Ten  článek  vyšel přesně  18. ledna  2018, tedy v době  vrcholící  prezidentské  kampaně  a v  době  horečného jednání o podpoře  první  Babišovy  vlády.  Kdy od  obou  hlavních protagonistů  těchto procesů  jsme  slyšeli jejich  zaklínání se, jak  nepřipustí  žádné migrační excesy a  jak  oni a jedině  oni  zabrání  pronikání migrantů do republiky.

V  daném, pro mne a věřím, že  i pro  vás – nepochopitelném  soudním případě neudělali doslova  nic. Jen  valili na  lidi prázdné  kecy  o  tom,  jak oni nepřipustí, nedovolí,  nevpustí, neustoupí, atd.atd.  Skutek utek!

Vím,že  nemohou z  titulu svých  funkcí zabránit  výroku nezávislého soudu a  ani to od nich nečekám. Co bych ale  čekal  určitě,  by byl býval okamžitý  tlak  na ministra  spravedlnosti  Pelikána, aby  podal dovolání  k Nejvyššímu  soudu  nebo Nejvyššímu správnímu soudu /nejsem stavu přesně  určit, který  z nich  je  více příslušný – podle mne  Nejvyšší s právní soud/, aby podal  neprodleně  stížnost pro porušení zákona. Ten tuhle  pravomoc  kompetenci  má. Případně  aby podali  stížnost k Ústavnímu  soudu! To  přec e jak Zeman  tak Babiš  umí!

Ano, vím, že  v  případě konkrétního Syřana  by  to už  změnu stavu nepřineslo, protože  ten dávno zmizel  za kopečky  do Německa, ale  rozhodně by  bylo nanejvýš  záhodno  to  soudní rozhodnutí  zvrátit! Kvůli precedensu  ohledně  budoucích stejných  kauz. Zejména proto, že  Němci, dříve  nebo později, ale  spíše  dříve,  začnou podobné  „uprchlíky“  vracet  tam odkud  přišli. A my  nyní máme  vzorové soudní rozhodnutí, že  do Řecka, do Řecka  to nejde, protože  tam je to pro  uprchlíky  špatné. Takže  si je nejspíš budeme  skladovat  zde! Zeman  nic, Babiš  nic….

Než  začneme  zase ukazovat  na  Merkelovou, Brusel,Macrona a já  nevím koho  všeho,  myslím, že  bychom  ve  vlastním zájmu  si měli udělat pořádek  doma!  A  to zatraceně  rychle!

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.