Československo a jeho ekonomika v průběhu posledních 100 let -DOPLNĚNO!


Peripetie zrození republiky i jednotlivých etap její existence,  popisují z  různých aspektů a  úhlu pohledů v těch to dnech, mnozí.  S větší či menší  znalostí, mírou fandovství pro to či ono, míry  znalého vhledu či naopak bezmíry  indoktrinační  demagogie.

Jestliže  patříte  ke  stálým čtenářům Kosy  pak  určitě  víte, že  mám rád  tvrdá data a  fakta s  nějakým dohledatelným  fundamentem. A co jiného takový pohled vyžaduje, když ne  ekonomika!

Takže  mi bylo nutností projet internet a  snažit  se  dohledat  nějaký  dobrý a věrohodný přehled, který  by  popisoval 100 let  od  vzniku našeho státu z pohledu hospodářských údajů,  aby vydal vysvědčení o  nás  samých. O tom, jak jsme uspěli/neuspěli v  soutěži  s ostatními  národy, zejména  těmi  kolem nás, od  okamžiku, kdy jsme si, s  obnovenou státností, mohli takzvaně  vládnout  sami.

Přiznávám, že  v okamžiku, kdy bylo toto  hledání  nastartováno neexistoval žádný  náznak, k čemu se  nakonec  doberu. Co myslíte, platí nebo neplatí okřídlená věta současné české politické garnitury,  že  se dnes  máme  nejlépe  v  celé naší historii?  A přidám  otázku  další,  jak  myslíte, že  my  a naše  „zlaté ručičky“ obstály  v  mezinárodním srovnání, pokud  jde o ekonomickou výkonnost v soupeření s  ostatními evropskými národy ve  světové ekonomické  soutěži?. Odpovědi, opřené  o  data najdete  v tomto článku.

Mám pro  vás  sdělení, která vás nejspíš  stejně  jako mne, nepotěší. Existuje  několik srovnávacích  studií, které  porovnávají  evropské ekonomiky  v  dlouhodobém horizontu. Jednu  z nich nedávno vypracovaly Centrum ekonomických a tržních analýz (CETA) a obchodník s měnami TopForex. Jinou například  nizozemská univerzita v Groningenu /ta dokonce  sleduje  vývoj  jednotlivých národních ekonomik za několik století!!!!/.  Nemám je k dispozici. Ale  jen  texty , jež na  ně ukazují  a  pracují s  jejich daty. Když je porovnáte, dojdete  k  závěru,  že  se  co se  týče našeho česko/slovenského století, shodují v následujících základních  závěrech.

1- pokud zvolíme  za  rozhodující  měřítko  porovnání HDP na  hlavu občana  Československa a jakéhokoli  dalšího významnějšího státu  /a na tomto  kritériu jsou  obě studie  i tento článek vybudován/, dojdeme k překvapivému zjištění,  že   nejmenší odstup  měla československá  ekonomika  za těmi  v Evropě  nejvyspělejšími hned při zrodu  republiky!!!

Občané prvorepublikového Československa po jeho vzniku neměli vyšší životní úroveň než Rakušané nebo Němci. V HDP dosahovala republika 80 procent výkonu Rakouska a 70 procent výkonu Německa.V roce 1920 mělo Československo relativně blízko k Rakousku, na které ztrácelo ve srovnání HDP na hlavu 500 dolarů. V poměru k Německu rozdíl činil 863 dolarů a v poměru k nejvýkonnějšímu Dánsku bylo Československo na polovině jeho HDP na hlavu. Ovšem tehdy byla republika dle HDP na hlavu výrazně výkonnější než Finsko či Itálie.

Za  sebe  říkám – skvělá výchozí pozice, zejména , když uvážíme, že  onen ekonomický  výkon  byl vlastně  generován v  českých  zemích,  neboť  Slovensko, o Podkarpatské Rusi nemluvě,  bylo co do ekonomické  výkonnosti rozvojovou  zemí, ovšem  jejich  výsledek a příspěvek k  celorepublikovému  HDP  byl porovnáván s těmi nejvyspělejšími evropskými  zeměmi.  Abych to názorně  přiblížil – zkuste  si představit  závod  štafet v  běhu. Tu  naši tvoří  dva  opravdu  skvělí  běžci a dva   kteří  jsou po těžké nemoci a  běží  bosí.Ovšem   pro závod  se  počítá jejich celkový  čas. Dodejme, že  například  strojírenská  výroba  v historických zemích  tvořila před II. ww 90% celkové  produkce státu. Slovensko muselo začít  s industrializací a  především výstavbou  primární infrastruktury, odpovídající  charakteristice  nového státu a ekonomickým tokům v  Československu. Tedy přejít  z dopravní infrastruktury /navíc  velmi nedostatečné a nekvalitní/  sever  -jih /uherská  Horní a  Dolní  země/ na  orientaci  východ-západ /Slovensko- české  země/.

2- v  začátku meziválečného období Československo začalo  dohánět  zejména  ty  státy, které  byly  hlavními protagonisty  I. světové  války. – Německo, Rakousko, Francii, Itálii. Žádný  div,  když  první dva  státy  byly  v podstatě  rozvrácené, trpěly, řekl bych  občanskou  válkou  nižšího stupně, hyperinflací, nedostatkem všeho druhu a byly  zatíženy  reparacemi. Francie  se pak jen  těžko vzpamatovávala  z  válečných ran, nebťt  západní fronta a  její  místně ničící efekt se  vyřádily především  ve  východofrancouzských departementech. A  totéž platilo pro  severní Itálii.  Do osmi let byla republika na 75 procentech výkonu německé, výrazně srazila náskok Francie. Itálii a Finsko nechala za sebou. S Nory se mohla směle poměřovat, v roce 1928 byl její výkon na 96 procentech výkonu seveřanů. Zvažme navíc, že  všechny  uvedené ekonomiky  disponovaly  něčím, co  bylo  vždy  mimořádně  lukrativním a výnosným odvětvím, co ČSR  postrádalo   – mořskou ekonomikou. Tedy  námořním mezinárodním obchodem a  rybolovem.

3- úspěšné období  skončilo s prvními záblesky světové ekonomické krize. Přibližování se zastavilo a vyspělá Evropa na čas Čechoslovákům utíkala. Nejvýrazněji se vzdálili Finové s Nory.

4-dohánění  evropského peletonu se obnovilo  znovu až  roku 1935. Do dvou let se dostala opět před Italy a vyrovnala se Rakousku. Na překonání hospodářské krize se silně podílelo strojírenství a export zbraní a vojenského materiálu. Nicméně  tohle  už  byla  epizodní mezifáze. Ze  známých důvodů

Přes všechno to  dohánění a nedohánění  platí, že  to bylo „dohánění  vzad“ protože  HDP na  hlavu  v ČSR  byl v  roce  1929 3028 USD  a v  roce  1937 2882 USD!!!

Jak se můžete  přesvědčit  na těchto dvou, na  původním zdroji interaktivních mapách

Zajímavá  a podstatná  drobnost -ekonomické  přiblížení  lze realizovat tak, že  ti před  vámi zpomalí  ještě  více než  vy!!!!

Pak přišel  protektorát a  Slovenský  štát a data  z období  1939-1945 byla prohlášena  za  nevěrohodná a  nevypovídající a to nejen pro nás, nýbrž pro celou  Evropu. Takže  srovnání  jsou přerušena a pokračuje se  až  rokem  1946 a dále.

5- díky  výsledkům  a  technickému průběhu II světové  války /plošné bombardování, obrovské  ztráty  disponibilní síly, vlivem ztrát na  frontě, okupační správě, transferům  průmyslové techniky  jako  části válečných  náhrad, atd. atd/ po válce byla obnovená ČSR na stejné startovní čáře jako Němci, Italové či Rakušané. Ale  šlo jen  o další miniperiodu, protože  přišel Únor 48

6- fáze  1948-1989 je  popsána  zcela  jednoznačně -zatímco v roce 1948 byl československý HDP na obyvatele vyšší než italský, v roce 1989 byl mírně nad 50 procenty italského.Stejně tak do sametové revoluce Československu utekly všechny západní země, Norové už nebyli ani v dohledu. Jak je patrné v grafice níže, pád Československa byl skutečně strmý.

Nemohu s  tímhle  hodnocením zcela  souhlasit. Ne  když se  například uváží prudký nárůst ekonomické síly  Slovenska po dobu  trvání společného státu a především  po osvobození. Je  v  celoevropském  měřítku naprosto  bezprecedentní, není  známo podobné industrializační vzepětí  zaostalé  části některého dalšího evropského státu!

Ten propad  je  dán  tím, že  výkony  jsou měřeny  západoevropskou ekonomickou metrikou, jejími cenovými relacemi a směnnými kurzy. Které ovšem pro objektivní ekonomické porovnání nemohou  být  relevantní.  Socialistické  země  sovětského bloku měly  svůj  vlastní, na  Západu  nezávislý  trh, kde platily  jiné  směnné relace a  ceny. Jiný  byl zejména  poměr  výrobků  masové strojní produkce a  té, která  vyžadovala  vysokou míru lidské práce. Kde nastavení cen  bylo přesně  opačné. Aby  bylo nepamětníkům  jasno, co myslím  -v  roce  1976 jsem  družstevní  byt  koupil za  13 tisíc a  nové auto značky  Moskvič, stálo 40 000.  Porovnejte  ceny obou  statků dneska.

Na druhé straně  je pravdou,  že  země  RVHP  vůbec  nezachytily  západní inovační tempo a především absentovaly   v nových, ale  rozhodujících  oborech ekonomie zejména  70-80 let  jako služby, mikroeklektronika  a její součástková  základna, automatizace, softwarový průmysl.  To  vše  se přidalo k  už  klasickému  zaostávání ve  výrobě strojů a  průmyslových zařízení, tak především  užitkového a spotřebního  zboží, ale  i u dopravní a telekomunikační infrastruktury. Nicméně  si dovolím tvrdit, že  kdyby  výsledek studené  války  byl opačný a  Západ musel, tak  jako my  bezpodmínečně  přijmout a implementovat se vším všudy ekonomický systém východního bloku, vypadaly  by  dále uvedené grafy  zcela  jinak. Nicméně nikde neplatí zásada  vítěz bere  vše  tak silně , jako právě  v ekonomice!

Tím se  dostáváme  k poslednímu  období

7- 1989 až  2018…

Jak si vedl  náš  stát  po získání  nezávislosti na  sovětském/ruském vlivu  v podmínkách znovu obnovené demokracie?

Inu tzv. transformace, na kterou je tak  pyšný  Václav  Klaus a  celá pravicová scéna dopadla  tak, že  pokračoval drtivý propad naší ekonomiky, dokonce nejstrmější v  historii od   roku 1918!  Na historické dno v poměru ke  všem srovnatelným a  srovnávaným státům. V roce 2010 by dle zmíněné studie by hypotetický  společný stát Čechů a Slováků ve srovnání v rámci žebříčku evropských zemí stále hluboce zaostával za první republikou. A  ačkoli pak  následovalo určité přibližování, v roce 2010 by patřilo Čechoslovákům 17. místo v rámci vybraných evropských zemí stejně jako v roce 1989!!!!! A já dodávám, že  dnes  jsme  asi na stejných poměrech jako v roce 1975!!!!! Tedy když  jde o relativní  srovnání  HDP dnešního  imaginárního  Čechoslováka s  jeho západoevroskými  konkurenty!!!! Podle HDP za rok 2017 Česko dosahuje 46 procent výkonnosti Rakouska a 48 procent Německa. Slovensko dosahuje 40 procent úrovně Rakouska a 43 procent Německa.

Vše si můžete ověřit  na  následujícím historickém grafu:

Takže  můžeme  učinit  zdrcující závěr,  vlastně  jej  formulovala  studie Centra ekonomických a tržních analýz (CETA) a i TopForexu:

V roce 1918 v startu své existence, v  HDP dosahovala republika 80 procent výkonu Rakouska a 70 procent výkonu Německa. Za sto let se však rozdíl prohloubil v neprospěch Česka a Slovenska až o polovinu!!!!

Aby vzápětí  dodala onu  nejoblíbenější  hlášku  současných politikářů:

Ekonomické podmínky a životní úroveň Česka a Slovenska svou kvalitou dramaticky převyšují podmínky v Československu. „Nikdy jsme se neměli tak dobře jako dnes. V rovině zdraví, bohatství a kvalitě života jsme jako společnost urazili dlouhou cestu kupředu, i když s několika odbočkami,“

Neumím být  schizofrenní – buď  platí  tvrzení,  že  v mezinárodním srovnání zastáváme a  to dost  silně za našimi sousedy a  ekonomickými konkurenty nebo to, že  se máme  jako nikdy  v historii. Obě tvrzení  zároveň nefungují. Nemají  totiž společnou  základnu. I naši předci, obývající  naše současné  teritorium  někdy  1000 let před  Kristem, mohli konstatovat,  že  se  mají  nejlépe  v historii, protože  už  nebydleli asi v  jeskyních a na stromech, nýbrž v  chatrčích. Také  už  uměli rozdělat a   uchovat oheň a  byli  daleko zemědělsky  zručnější. To tvrzení  jim  vydrželo ovšem jen do té doby, dokud  jejich životní úroveň a kultura nebyly s  podrobeny  srovnáním s  okolním světem. A jak by  asi byly  obstály v kontextu s  antickým Řeckem  nebo starým Egyptem je na bíle dni!

Ano,  když se podávám sám na sebe, disponuji statky a jsou mi dostupné služby o kterých se mým rodičům ani nezdálo.Bohužel nikoliv  proto, že  by  Česká ekonomika  byla  světovým ekonomickým lídrem a udávala, alespoň v něčem, tón. Nýbrž proto,  že  podobná  vlastnictví a přístup k různým a  stále  se rozšiřujícím  službám je  celosvětovým  a běžným standardem a díky  tomu se  dostaly  na úroveň,  kterou běžný Čech/Slovák  finančně  akceptuje  a unese. Už unese! Díky  globalizaci a jejímu postupu.  Vedle  toho  ovšem generuje  současně  spoustu jiného, co si běžný   našinec, ze  stejného důvodu, dovolit  nemůže!

Navíc nás  nesmí a  nemůže  zajímat  míra  naší současné spotřeby v porovnání s předchozími  generacemi, nýbrž  výhled ekonomické úrovně  našich dětí a  vnuků a  jestliže  chceme  porovnávat  dnešek,  pak s  našimi sousedy a nikoli  rodičia   prarodiči!Naopak, je  lze  opět poměřovat s jejich vrstevníky  v  blízké i  vzdálené cizině. Jen taková komparace  je  přípustná!

Myslím, že  v Číně  mají přísloví když  obědváš, nemysli na to, jak ti tenhle oběd  chutná, nýbrž na  to, co dáš  do hrnce  zítra a pozítří….  řekl bych – hluboká moudrost.

Ale  je tu  ještě  jedna  věc, otázka, kterou jsem vám i sobě  položil v  samém úvodu  tohoto  článku –  jak  myslíte, že  my  a naše  „zlaté ručičky“ jsme obstáli  v  mezinárodním srovnání, pokud  jde o ekonomickou výkonnost v soupeření s  ostatními národy ve  světové ekonomické  soutěži?

Fakta  to ukazují  jasně. Máme. když  nepočítám  válku, sto let  státu. Po němž volali  generace  našich předků. Jistě , byly,  jsme  a budeme   balonkem v přehazované mocných. To jsou ovšem ostatní naší  velikosti a i daleko větší, také, takže  se na  to nelze  vymlouvat!!!!   Přesto my jsme  schopni  za těch  100 let dosáhnout  nanejvýš  stagnace  rozdílu v  ekonomické  výkonnosti  jejich a naší!!!!

Tušil jsem  cosi takového. Ale když  to  člověk vidí černé, vlastně  barevné na bílém… tak musí mít  těžkou depku!!!  Když  budu  dostatečně  kritický, pak to nemohu nazvat jinak než  selháním. Především selháním českého etnika v  Čechách a  na Moravě. Žádné sebebičování, jen konstatování skutečnosti!  O Slovácích to pro mne  neplatí. Ve  srovnání s  námi podali skvělý  výkon.Bohužel  jsem se nedobral žádného grafu, který by ukazoval  vývoj      HDP od  roku 1918   odděleně v  Čechách a na  Slovensku. Asi by nám  z něj šla  hlava kolem. Přirozeně, lze  namítnout – bylo to za české peníze a s výraznou českou ingerencí  techniků, ekonomů a  tzv. pracující inteligence. Možná  naprosto rozhodující. Budete mít pravdu. Ale  přeci jenom nějakého grafu  jsem se dobral.

Slovensko zkrátka od  nabytí samostatnosti jeví  daleko větší dynamiku! Přes  veškeré  handicapy!  Slovákům jejich úspěch přeji. I když  mne  mrzí, že  ho ve konfrontaci  s námi dosáhli tak přesvědčivě.

Jen to potvrzuje primární závěr,  že  zkrátka  v  Čechách a na Moravě,  že ve srovnání s  jinými evropskými národy,  jsme  ono „shození  rakouských okovů“ jaksi  tuhle  příležitost ukázat světu – PROMARNILI!  Je  to neradostné a  smutné konstatování. A to v podstatě  ve  všech  dílčích periodách od roku 1918. Jediné okamžiky, kdy jsme začali evropskou špičku dohánět, byly  vždycky  těsně po světové  válce. Především proto, že  jsme zůstali klidným a konsolidovaným zázemím. Nepochybně  ti,  co mají patent na jediný  správný názor,  budou tvrdit, že  nebýt  bolševika  tak…

Inu, těm doporučuji se podrobně podívat na  všechny  grafy  z toho článku. Netvořil jsem je  já,  nýbrž  univerzita  v Gronigenu, a eventuálně  další podobné instituce. Bez ideologického podtextu!  Přesně  jak mám za  jedině správné.Těm jedině  správným bych  rád  připomenul vývoj  pro Listopadu. A  nejen jim.  Také  těm, co jim  leží ta zatracená  Brusel v  žaludku.  A hlásají  heslo – pryč  od  té Brusele!   Sami prý si budem vládnout  lépe!

Ekonomická  čísla  za STO LET říkají, co jsme  dokázali!  Jak  jsme  to  uměli SAMI!  V době, kdy  svět byl daleko méně  globalizovaný! Vedle  toho také to, jak se  v dnešním světě  s  mezinárodní hospodářskou situací a globalizací   uměli popasovat Slováci, kteří  jsou přes  euro daleko více vtaženi do  evropských struktur!

Nejde mi  o to dělat reklamu  Evropské  unii. Mým cílem je dosáhnout  toho, abychom se zamysleli nad  svým nezřízeným  fandovstvím  názoru, že  my  zkrátka  obrátíme  svět, jen co se zbavíme toho, kdo nám v  tom brání!

Dlouhodobá  data  dokazují,  že  sami jsme  tak  maximálně  uměli  sledovat stopu  těch před námi. A to je  asi tak všechno.  Pokud  jde  o deprimující  vývoj po roce 1989, pak  připomínám svůj nedávný  výpočet, který  vyjevil, že  z  29 let novodobé samostatné  republiky  mu  celých 27 roků v pozici premiera  nebo prezidenta  šéfovali Klaus a Zeman!  Říkám to pro případ, že  byste  měli potřebu  hledat  toho,  kdo tady  velel, nastolil poměry a tedy   prohluboval to naše  zaostávání. Nic  více.

I tohle  patří  k výročí  naší republiky. Jenže  obávám se, že  mainstream a to jakéhokoli ladění a  ražení,  nás  podobných  údajů a  srovnání ušetří. Ví proč.

 

DODATEK ze čtvrtečního dopoledne

Dr. Michal Škop mne  upozornil a  já mu touto cestou děkuji na naprosto skvělou množinu  ekonomických grafů pro  v podstatě  všechny státy  světa a  to v dlouhých časových řadách. Pro mne naprostá senzace. Protože  jd enejen o čaasové řady  sahající až někdy k roku 1800, ale také pro množství pohledů, které  ty  interaktivní  grafiky  nabízí. Zkrátka  super  věc!  Kdo má zájem a  čas, tak si dokonale vyhraje!!!!

Jmenuje se to Gapminder Tools. Základní obrazovka  je zde

Ale  máte  možnost  obrovského množství jiných typu prezentací  a to i selektivních pro jednotlivé státy, kontinenty  nebo třeba  hospodářská  uskupení.

Mohl bych  z toho vytěžit  opravdu až tisíce  srovnání, ale  dám jedno jediné – jak se vyvíjel HDP  na hlavu u Německu, Rakousku, Česku a na  Slovensku od roku 1800 do dneška….

Výstřižek

Snadno zjistíte, že  někdy v roce1820, tedy po napoleonských válkách jsme  byli my, Němci a Rakušané na stejné startovní  čáře,totéž v  roce 1920 a naposledy v roce 1958…Od  té doby  už nás  jen Slovensko dohání, až už nás  skoro dohnalo. Zatímco my, v potu  tváře, se snažíme  neztratit z  dohledu vzdalující se koncová světla berlínského a  vídenského rychlíku. Nikoli pod  moudrým vedením strany  a vlády, nýbrž  dvou nejgeniálnějších ekonomů planety -Klause a Zemana. Za našeho nadšeného potlesku a souhlasu….

Dodatek II

Je jistě  jen čirou náhodou, že  když  jsem v dnes v 01,00hod. vydal tenhle  článek, tak Novinky.cz přišly v čase  10:39 s textem na podobné  téma a čerpaly  ze  stejných zdrojů jako já před  týdnem, když  jsem ten dnešní text dával dohromady!  Ano  píší to troooochu jinak, daly tam pár  věcí, jenž  jsem vypustil a  jiné provedení  stejných grafů… Takže  je to určitě jen náhoda. Zaručeně  se  neinspirovali nějakou Kosou. Kdepak!  Jen náhoda! Každopádně  gratuluji Novinkám.cz že  si všimly téhož jako já před více než týdnem! Zajímá mne, kdy  přijdou v  nějakém tom článku s grafy z Gapminderu! Uvidíme.

Zdroje:

https://www.kurzy.cz/zpravy/470443-studie-csr-bylo-pred-sto-lety-na-80-procentech-vykonu-hdp-rakouska/

https://byznys.ihned.cz/c1-65880470-cesi-nebyli-vzdy-chudaky-evropy-podivejte-se-do-dob-kdy-se-ekonomicky-vyrovnali-norum-rakusanum-a-valcovali-finy

https://www.gapminder.org/tools/?fbclid=IwAR0X8bzM8U14Mj3hSp2Sdlqahig7esKr0t385myevPtiI1b4OeaoF4lOr_0#$chart-type=bubbles

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.