Pomník pro Vlasovce – pomník České televize


Než se dostanu k  materii dnešního článku, cítím potřebu  veřejně  deklarovat dvě zásadní věci

1- mám Českou televizi za NEPOSTRADATELNOU  instituci, která musí zůstat  co nejdále od  dosahu politiků  a jejich hrabivých  ručiček. Má li  v České republice aspoň zbytkově  fungovat demokracie, pak  nezávislá veřejnoprávní  TV, rozhlas a  ČTK jsou  základním  předpokladem.  Odstrašujícím příkladem  jakby to fungovalo podle  představ  českých politikářů budiž  servilova  TV  Barrandov

2- rozhodně  jsem se nechtěl zabývat sprosťákem, skandalistou a  hulvátem Pavlem Novotným ml. ,jehož  si  z nějakého, mně naprosto neznámého a nepochopitelného důvodu   vybrali  vůliči  pražské  městské  části Řeporyje  jako starostu.  Který  se v minulém týdnu připomenul české veřejnosti hned dvakrát. Poprvé když podpořil Petru Procházkovou  v její „lekci“ té správné a  jediné ideální demokracie,když dala  facku  redaktorovi Sputniku „vybranými slovy“ osobního dopisu … je zcela  v pořádku, že  jste  se „nechala  vyprovokovat“,sám bych mu namístě  rozkopal držku….

Podruhé krátce potom, když vytroubil doslova barnumsky  do světa, že  v Řeporyjích  hodlá nechat postavit pomník Vlasovcům a odůvodnil to takto:

„Řeporyje mají tisíckrát lepší historickou zkušenost s vlasovci než s vámi, vy karikatury sebe sama s atomovým kufříkem za zadkem a hlavou plnou vodky a černého svědomí,“

a  díky  tomu potvrdil  rčení právě  P.T. Barnuma o tom,  „každou minutu se rodí jeden hlupák“.

Až  do čtvrtečního pozdního večera  jsem neměl  sebemenší důvod  Novotného komentovat. Ani v případě Procházková, ani ohledně pomníku  Vlasovců. Stejně  jako  bych například  nekomentoval  například hromadu hnoje  před  řeporyjskou radnicí.

Co reprezentuje  demokratůra  založená  na  rozkopávání dršek  jaksi  z české  historie,  té které  se  říká moderní, bolestně  známe!!!  A  já si naivně  17.listopadu  1989 myslel,  že právě  s takovými skoncujeme…

Úmysl  Novotného a jeho  megasprosťárny, pro jejich očividnou  šílenost  –  jak se  lesa  Novotný  volá, tak se z něj  ozývá, respektive jak se  chce někomu  rozkopávat držky, tak může  být  velmi rychle  rozkopána  jemu, protože  kdo seje  vítr,ten sklízí  bouři, vzal za své, když  jsem  shlédl  čtvrteční  Události komentáře  na ČT 24. Konkrétně  část  věnující  právě  Vlasovcům  a  Novotného pomníku pro ně. Zájemci, kterým tenhle zpravodajský  počin  unikl, se mohou  pokochat tou desetiminutovou  demonstrací  naprosté slabomyslnosti a hnusu  zde.

Moderátorka  Písařovicová, ke  které  jsem dosud měl naprosto neutrální  vztah, se zachovala, jako dokonalá, omlouvám se,  ale jinak to napsat nemohu – jalovice. Po všech stránkách. Protože  výběr  hostů k debatě  i to jak   debatu s nimi „nestranně“  a  „fundovaně“ vedla, byl totálně  jalový. Když  to  vyjádřím eufemisticky.  Ale  ani tenhle  naprosto hrůzný  pseudonovinářský výkon bych byl nejspíš  ignoroval a  ušetřil si torturu  nakládání s  touhle  žumpoidní  záležitostí, kdyby…

Kdyby se ke  svému překvapení  od poslance ODS a údajně  historika Pavla  Žáčka, že  pomník  Vlasovcům  není  šílený  úlet  skandalisty  a hulváta Novotného, který  k se  k němu dopracoval v nějakém  těžkém rauši,  nýbrž, že jej  vlastně inicioval svým „vědeckým zkoumáním “ on –  Žáček, když sedě onehdá l v  družné  debatě  v Řeporyjích s tamním radničním myslitelem  a  vysvětloval, mu  jak významnou úlohu  sehrály  právě  Řeporyje  v  Pražském povstání. Protože  zde se přece   v květnu 1945 nacházel štáb 1.divize  Vlasovců.   V  něm její velitel generál Buňačenko  rozhodl  o tom, že  že  Vlasovci,  po tom co  zradili  kdysi  svoji vlast a bojovali proti ní,  zradí  ještě jednou. Tentokráte  své  Waffenbrüdern z Wehrmacht a především SS. A  že  tím  snad  vykoupí  svou  první zradu. Žádný jiný  motiv  pro jejich zásah  totiž   nebyl!

Na  Novotného opravdu  netřeba  reagovat. Proč  se ušpinit? Nicméně  Žáček  tomu dodal  úplně jiný  rozměr oficiální politický  rozměr! Za  ideou skandálního pomníku  stojí poslanec  druhé nejsilnější parlamentní strany  v ČR!!!!  Navíc  jeho partaj se  od  jeho vystoupení  na ČT 24 neměla  potřebu  distancovat,  media  necítila  sebemenší nutnost  Žáčkovo vystoupení  okomentovat nebo  rozebírat… Neozval se ani hlásek. Na  rozdíl  od  bouře, která se  rozpoutala  před  pár  dny  při jiné podobné  historické zhovadilosti – to když  si Grospič  pustil pusu na  špacír, že Srpen 68 nebyla  žádná  okupace a  že  srpnoví mrtví se  stali oběťmi dopravních nehod…

Tehdy  následovalo, právem,  mediální zemětřesení a  lynč. Po  Novotného a  nyní  i Žáčkově a vlastně  odeesácké sprosťárně  je  ticho po pěšině… Vlastně  naprosto  špatně! Ta sposťárna  došla  v  ČT  24 díky  „výkonu“ Daniely  Písařovicové –  adorace!

Žáček a Písařovicová  v  tom nejeli sami. Druhým  respondetem  v  té  desetiminutové debatě  byl totiž  jakýsi  Tomáš  Řepa, údajně  také  historik, člen ČSSD a vyučujícího na  fakultě  vojenského leadershipu /sic/ University  obrany  státu!!!!  Zřejmě proto, aby nezůstal v  Žáčkově  stínu, když  on  vlastně  inicioval  ten  pomník  zrádcům  a  Hitlerovým  pohůnkům, tak  když  Písařovicová  řešila  Vlasovce obecně  a ruskou reakci zejména,  přišel s naprosto ujetým komentářem  typu  …..  Rusko se nedokázalo vyrovnat se svou minulostí!!!!

Ve  smyslu – ti Vlasovci si ten pomník  určitě  zaslouží.  A celá „diskuse“  od  té doby  jela , za  zdatného dirigování Písařovicové  tímto směrem!

Tohle  už se nedalo vydržet!!!!

Znovu opakuji –  Grospič  dostal, co si zasloužil. Ale jak to, že Novotnému,Žáčkovi a  tomu Řepovi  tohle  brutální překrucování dějin  na úrovni  Osvětimské  lži  a  § 260 Trestního zákoníku, projde????

Pro ilustraci sem  ten paragraf  dám v plném znění:

Pro mne  odstavec 1 naplněn  a odstavec  2, písmeno  a,   taktéž.

Je nepochybné, že Vlasovci byli  součástí německé branné moci. Stejně tak je  nepochybné, že ta vedla  zákeřnou, zločinnou a vyhlazovací válku. A  nějaká pomoc  Praze  v poslední vteřině na  tomhle  nemůže  vůbec nic změnit. Vraha  před zaslouženým trestem také  neochrání to, že  v poslední  minutě před zatčením převede  přes  silniční přechod slepce.

Žáček se oháněl 700 padlými Vlasovci.  Dovolím si jen tak mimochodem  připomenout, že  při osvobození Československa  zahynulo 122 392  vojáků RA, zraněno  pak bylo   411 514 dalších. Abychom si učinili představu o velikosti těchto obětí, připomeňme, že bojové ztráty americké armády, včetně armádního letectva (USAAF), na evropském válčišti za druhé světové války dosáhly celkem 586 628 osob, z toho 135 576 mrtvých. čili stejná  čísla  jako sovětské ztráty jen na  teritoriu  ČSR.

Těch 122 392 mrtvých  mělo dříve  po celém Československu  spoustu památníků. Za poslední  roky  jich  poměrně  dost ubylo, podlehlo vandalům  nebo  „novému  výkladu“  historie…. Za  to ovšem postavíme pomník 700 Vlasovcům… . Nemám slov.

Rusko se prý neumí vyrovnat se  svou minulostí!  Schválně jsem se znovu podíval,  jak velké ztráty utrpěl Sovětský  svaz  během nejstrašnější války v lidských dějinách.Wikipedie  říká  toto:

Celkem mrtvých 23 200 000 občanů, což představovalo 13,77% předválečného stavu obyvatelstva!!!! Absolutně s  odstupem nejvíce  ze  všech zemí. Druhá Čína  zaplatila  10 miliony  mrtvých a  Německo,které  válku rozpoutalo sečetlo ztráty  ve  výši 7,5 milionu lidských  životů. Tedy  3x  méně!!!!!!

A  Rusko se neumí  vypořádat se svou minulostí!  Ohledně zrádců  Vlasovců!!!!!

Nechápu jak někdo může  vypustit  z mluvidel takovouhle sprosťárnu! Navíc  ve veřejnoprávní televizi!  Nechápu,  že Písařovicová, editor  vysílání  nebo režisér pořadu okamžitě  nezasáhli! Co nezasáhli- oni tenhle  humusoidní pohled  na historii  sdíleli!

Inu Rusové se opravdu  neumí  vypořádat s takovouhle  historií. Při více než  23 milionech mrtvých. Nejspíš proto, že mají hlavu plnou vodky….

Já také  ne. To dovedou  jen skandalista  a  hulvát  Novotný  s  Žáčkem a  Řepou jakýmsi. Oni přece  vědí, jak je  to správně. Díky jim dnes  Česká republika  patří po bok států jako Litva , Lotyšsko a Estonsko,  kde  hrdě pochodují  ulicemi  při státních  výročích poslední  veteráni 19. /lotyšská 1./ a  20./estonská 1./ divize  SS  a  jejich sympatizanti,  po  bok Ukrajiny,  kde ve  Lvově  zase pořádají  vzpomínkové dny  jiné SS  divize  -Galizien!  Emanuelu Moravcovi se nepodařilo z  českých zrádců  zformovat  podobnou jednotku. Přes  veškerou snahu. Jaká  škoda  pro Novotného, Žáčka a  Řepu a nakonec i pro Písařovicovou – nemuseli  by troškařit  s nějakými Vlasovci. Taková divize  SS  Heiliger Wenzel, to by  bylo!

Prostě  přepisovači historie se dočkali!  Nelze oddiskutovat, že  Sovětský svaz  byl hlavním vítězem  té strašné  války a  že  bez něj by  skončila  úplně  jinak. Pro Novotného,  Žáčka, Řepu  a podobné  zkrátka  vyhrál ten špatný. Tak je  třeba, když jen trochu jde, adorovat  druhou stranu.

Žáček, Řepa  a Písařovicová  řešili,  kolik  procent z Vlasovců byli antistalinisté. Pro ty měli zjevné pochopení….. Ti jim konvenovali naprosto mimořádně.  Vše odpuštěno! Včetně  toho, že bojovali s Hitlerem. Hlavně, že byli proti Stalinovi! Ani je nenapadne  přemýšlet, co by se  asi tak  v tomhle prostoru bylo stalo, kdyby byli vyhráli. Hlavně, že  byli proti Stalinovi…..

Tohle  zrůdné  myšlení nikdy nepochopím. Ale  ještě mají co rozvíjet!  Na  Slovensku se řadu  let vedou  rozhořčené názorové boje  o Slovenské národní povstání. Na jedné straně  žáčkovští  zastánci Slovenského štátu,  na druhé  ti, co v Povstání vidí jednu z nejsvětlejších, ne li vůbec  nejsvětlejší stránku slovenské historie.

My u nás  máme  v  téhle pozici odsun. Nyní si přidáme  Vlasovce. Ale  ještě  se  to dá  hodně  a hodně  vylepšit,  aby  náš  odstup  za  oslavovači  SS  divizí  v Pobaltí aq na Ukrajině  nebyl  tak  velký.  Napjatě  čekám, kdy  se přižene nějaký ještě  „dokonalejší“  Žáček, Krystlík nebo Řepa a  vytasí se  s objevem  „historické pravdy“, že  se musíme  vyrovnat  s naší  minulostí  a  nevratně  odsoudit  působení  Svobodova Československého armádního sboru  a  všechny jeho příslušníky, protože  to přece  jasně  fungovali jak Stalinovi pacholci!  Například tím,  že byli  hlavní údernou silou  při  osvobození Kyjeva a  tím znovu na Ukrajině  pomáhali instalovat jeho  hrůzovládu.   Jakkoliv  bych něco takového  ještě třeba před 5-tiroky  považoval za  šílenou  a nemožnou fikci,nyní si jsem jistý, že  dřív  nebo později s tím někdo z oficiálních , tzv.badatelských a  novinářských struktur  přijde. Je to jen  otázka  času s  dostatečného osobního potenciálu sprostoty a  drzosti.

Zpět  k pomníku pro Vlasovce. Podle  Žáčka, Řepy  a Novotného, za  nadšeného hýkání  Písařovicové,  jim Pražané a  Praha  vděčí  za  své přežití v květnu  1945.

Mno!  Je  to  sice naprostý blábol, ale  k tomu  data  až za chvíli. Pražané v  té iluzi, jsou li dostatečně  duševně  zaostalí,  klidně  žít  mohou.  Ve Varšavě  by  si s něčím takovým nikdo nejen  ani neškrtnul, nýbrž  by se vystavil zřejmému lynčování.

Už jsem  o Varšavě a decimaci jejich obyvatel  na Kose  psal několikrát. V souvislosti s  Kaminského  brigádou.  Ta má na svědomí  asi 10 000brutálně  zavražděných a umučených civilních obyvatel  polského  hlavního města, při likvidaci  Varšavského povstání. Počínání  Kaminského brigády  bylo  natolik hrůzné,  že  vyděsilo  i naprosto  otrlé vedení  jednotek SS, pod které  brigáda  patřila a to včetně  samotného Himmlera.  Takže  Kaminski  a  pár  jeho dalších důstojníků bylo  okamžitě zlikvidováno a  brigáda  rozpuštěna a  její  soldáti předislokováni k jiným  útvarům.  Takže  5 000  hrdlořezů  od  Kaminského bylo následně začleněno  do  1. Buňačenkovy  divize ROA. Lze tedy konstatovat, že  v době  Pražského  povstání tvořili tihle  vrazi  z Varšavy  celou 1/3jejího početního stavu! Pomník jimbude  slušet!

Nezapomeňme  ani na předchozí působení  Vlasovců na  území  Československa během  předchozích  měsíců! Příslušníci ROA v protipartyzánských komandech se podíleli na Slovensku a na Moravě na spoustě zločinů i na civilním obyvatelstvu, když se vydávali za rusky mluvící partyzány!

Proto je  třeba  jim postavit pomník! V Řeporyjích…..  Zejména  těm z těch protipartyzánských  komand  a  bývalých Kaminského bestií!

Píšeme  rok  2019. A  na  ČT  exhibují,  za  podpory  elitních členů  redakce  Zpravodajství  ČT, všelijací  Žáčkové, Řepové a Novotní. Ještě v  roce 2015 by něco takového nebylo na  veřejnoprávní  úrovni rozhodně   možné. Z  té doby  k problematice  Vlasovců a jejich působení  v Praze  a  na území  Československa  lze  nalézt například  následující  článek, který, ač  to  dnešní sloupek  natáhne, převezmu celý:

Čtyři největší mýty o „vlasovcích“ v Praze

Byl to jakýsi kolektivní Jekyll a Hyde. Nacističtí vrazi polských civilistů během Varšavského povstání. Pomáhající za Pražského povstání českému obyvatelstvu proti Němcům. Po válce komunisty nejdřív odsuzováni, pak zase neprávem oslavováni.

Téměř 45 let byl v českém vědomí květen 1945 spojován s šeříky a rozesmátými vojáčky s garmoškou. Byl to komunistický obraz, falešný. Chyběly v něm třeba polské, rumunské a americké uniformy. A tváře konkrétních barikádníků.

Vedle této oficiální režimní legendy se ale šeptandou šířila ještě legenda o „vlasovcích“, kteří prý zachránili Prahu. I zde šlo opět o Rusy. Ale byli to ti, kteří pro změnu bojovali s Hitlerem proti Stalinovi. Každá legenda je ale většinou pravdivá tak z poloviny. A to ještě v tom lepším případě!

Mýtus č. 1: Šlo o osvobozeneckou armádu

Ruská osvobozenecká armáda (ROA) dostala přezdívku „vlasovci“ podle přeběhlíka z Rudé armády, generálmajora A. A. Vlasova. Byli v ní bývalí emigranti spolu s přeběhlíky z Rudé armády, kteří poznali gulagy, váleční zajatci donucení ke službě, zbabělci, kariéristé i zločinci a vrazi.

V Buňačenkově divizi bylo i 5000 vrahů z Kaminského brigády, která se podílela na krvavém potlačení Varšavského povstání.

Podivná směsice. Svoje postavení si ještě zkomplikovali spojenectvím s Německem. V květnu 1945 už ale věděli, že Německo prohraje a že je čeká krutá pomsta Rusů. Pomoc Čechům byla jejich jediná šance na záchranu. Věřili totiž v postup Američanů na české území a chtěli si tak získat jejich sympatie.

Mýtus č. 2: Generálmajor Vlasov zachránil Prahu

Praze na pomoc nakonec vyrazila pouze Buňačenkova divize. Šlo o jeho vlastní inciativu, bez podpory a bez velké radosti generála Vlasova. Oba generálové ale měli stejný osud: po válce byli v Moskvě oběšeni.

Česká komunistická historiografie si třeba nevěděla rady při popisu bojů u Zlíchova se zbytky Buňačenkovy divize pod vedením Andreje Hubanova. A tak je prezentovala jako „partyzány majora Hubanova“…

Během Pražského povstání se tak v Praze a na jejích okrajích objevilo celkem asi 16 000 vojáků ROA. Vedle pěchotní výzbroje s omezenými zásobami střeliva disponovali i několika dělostřeleckými bateriemi (většinou ráže 75 mm) a asi 30 středními tanky T-34/76 a několika stíhači tanků Hetzer.

Mýtus č. 3: Povstalci vítali/nevítali „vlasovce“

V neděli 6. května v 05:50 vysílal povstalecký rozhlas v ruštině výzvu k ROA o pomoc v Praze. Druhý den v 9:10 už ale Česká národní rada v rozhlasovém vysílání kategoricky prohlásila, že akce „vlasovců“ proti německým vojskům jsou jejich vlastní záležitostí.

V ranních hodinách 8. května už vlasovci začali opouštět Prahu. Bylo jasné, že sem americké jednotky nedorazí. A že politické vedení povstání (ovlivňované komunisty) „vlasovcům“ beztrestnost nezaručí.

Na jedné straně tu panuje radost, že přichází vojenská pomoc. Na druhé straně obavy z politických komplikací se sovětskou stranou. A taky ze zrady. Do té doby se totiž příslušníci ROA v protipartyzánských komandech podíleli na Slovensku a na Moravě na spoustě zločinů i na civilním obyvatelstvu, když se vydávali za rusky mluvící partyzány.

Mýtus č. 4: Vlasovci pomohli/nepomohli Praze

Kde a jak vůbec „vlasovci“ Praze pomohli? Bylo to hlavně na levém břehu Vltavy (Motol, Slivenec, Smíchov, Ruzyně). Na pravém břehu, kde 7. května vyvrcholil německý útok do středu města, ale bojovali málo.


generál Karel Kutlvašr: Zásah Vlasovových jednotek měl snad více účinek morální. A to na obránce, jejichž sebedůvěra v boji proti Němcům byla posílena, tak na útočníka – Němce, u něhož zprávami o vysokém počtu vojsk, které má Vlasov k dispozici /: které však byly přehnány:/, způsobily značný zmatek v jeho vedení.

Bezpochyby ale byli krátkodobým povzbuzením pro povstalce. A ještě větším pro civilní obyvatele u rozhlasových přijímačů .Ty totiž rozhlas masíroval často přehnaně patetickými zprávami o úspěších jednotek ROA, díky kterým právě u nezúčastněných civilistů vzklíčila legendu o tom, že „vlasovci zachránili Prahu“.

I upřímný obdivovatel ROA historik Stanislav A. Auský přiznává, že je třeba mimo jakoukoliv pochybnost konstatovat, že hlavní tíhu bojů v Praze nesly jednotky pražských povstalců.

Ztráty „vlasovců“ v Praze nebyly nijak malé. Odhadují se na 300 padlých, dalších 198 zraněných příslušníků ROA měla po válce odvléct z pražských nemocnic sovětská NKVD a povraždit.

Tohle  je  čtyři roky  starý pohled, opřený o historické prameny.

Pokročili jsme.  Někam, kde by mne nikdy nenapadlo, že se veřejný a především veřejnoprávní  diskurs kdy  dostane.   Hnus,   naprostý hnus!

Maistream a  všelijací  demokratůrové  typu  Novotný, Žáček, Písařovicová  kde koho poučují, co je  to  doopravdická  demokracie  – dokonce až  rozkopání  držky!

Vlasovci  dost možná  budou  mít  v  Řeporyjích pomník.  Pokud  je  tamní občanstvo natolik dementní,  že  to připustí, pak si ho zaslouží.  Ale  po minulém  čtvrtku je  ten pomník i pomníkem  ČT!  Po tom, co  připustila  ve  čtvrtečních Událostech a komentářích a  expozé Daniely Písařovicové to stojí mimo jakoukoli diskusi! Oslava  zrádců,  Hitlerových žoldáků a hrdlořezů   už nikdy  ČT nevyviní.

Hned  v začátku  píši a  stojím si  za  tím  pořád nekompromisně,   že  demokracie není  bez  svobodných  veřejnoprávních medií, důsledně  chráněných před  prackami politiků, je nutnou, nikoli však postačující  podmínkou individuální svobody  v naší  zemi.    To platí ve vztahu k Zemanovi, Babišovi, Okamurovi  Filipovi. Ale  stejně  tak to musí platiti v případě Kalouska, Fialy, Žáčka  nebo Novotného!  Vedle toho   marně  hledám,  jak ochránit ČT  před  aktivistickými  exempláři typu  Písařovicová…..Mimochodem, totéž  bych mohl napsat o jejím čtvrtečním parťákovi  Jakubovi Železném,  který se předvádí  úplně  stejně  jen o chvíli dříve, když  s Mírou Karasem zasvěceně  klábosí  o odletu  letadla  s ministrem Tomanem  z Ruska, kde mu nebyl povolen přelet  do Kazaně. Když  už jsem u tohohle  panáčka, který  má také  žulově  jasno, co a jak. Zajímalo by mne, jestli  už se stačil zříci  svých prarodičů,  kteří  se vrátili do Československa  v  řadách  sboru generála  Svobody  z východu…..

P.S. Ty  čtvrteční Aktuality komentáře na  ČT 24 byly mimořádně  výživné. Už jsem se zmínil o exhibici  Jakuba  Železného s Mírou Karasem kvůli odletu  ministra Tomana, v níž tenhle  narcis pokračoval i v pátečních  Aktualitách a komentářích.  Nicméně  hlavní hvězdou  večera  byla doopravdy  Písařovicová. Nejen kvůli tomu, co předváděla  ohledně  Vlasovců. Pokud ještě  nemáte  dost, pak  vřele  doporučují  její rozhovor s ministrem životního prostředí Brabcem na téma  ochrana  životního prostředí a  klimatu v  Česku a  po česku. Nejsem  fanda  nikoho z ANOšéfe, nejméně pak šéfa  samotného. Nicméně když mi někdo od  Babiše  nebo  i  ANOšéf  osobně  budou  tvrdit, že je dneska  30. listopadu a ono je  30 listopadu, nemám ani důvod  ani chuť  tvrdit, že  je  5.července jen proto, abych se od  Babiše nebo jeho poskoků distanocoval a vymezil se proti nim. Brabec  mluvil naprosto rozumně. Bez  jakékoli známky ideologie. Prostě k věci.  Ovšem při výlevech  Písařovicové  si musel připadat jakna  návštěvě  v Bohnicích a nikoli na Kavčích horách…

 

 

 

 

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.