Otázky kolem Vrbětic II.


Včera byly popsány  podivnosti kolem iniciační tiskovky,o tom, kdo a kdy  o vrbětickém skandálu věděl či nevěděl, atd. Snad si to ještě pamatujete.  Prostě věci a skutečnosti,jenž s explozemi v muničácích zřetelně  souvisí, které je třeba bezezbytku objasnit, ale  nemají přímo nic společného s vrbětickými výbuchy a vlastní sabotážní akcí. Ani  s pohybem ruských státních teroristů.  Tohle je předmětem dnešního pokračování.

Protože  i zde  je  mnoho a mnoho naprosto nevysvětlených  otazníků a  vzájemně si odporujících tvrzení. Které by ovšem kompetentní orgány  zodpovědět měly, ba musí, má li zůstat  jejich nynější tvrzení o ruském pozadí  trochu věrohodné a udržitelné.  A  to nejméně tak, jak to prý  naplnily  vůči senátorům a poslancům,soudě  z jejich vyjádření a nesmiřitelného vystupování v mediích a především v parlamentu.  Ti v naprosté jednotě a jednohlasně  vykřikují, že  Rusko je třeba  zničit. Prostě  s ním zatočit. OK. ale jestliže mne někdo  chce  uvrtat do války  s jadernou supervelmocí nechť mi průkazně  zdůvodní proč!

Babiš  sice  v sobot slíbil, že jako  uvolní zprávu BIS  na jejímž  základě  tak dramaticky  referoval o  maximálním  narušení naší  suverenity  cizí velmocí, ale  dopadlo to jak jsem předpokládal a jak je u Babiše  zvykem – sliby  chyby!   Ty informace jsou přece  supertajné! Tedy pro daňové poplatníky.Nikoliv pro Respekt nebo Seznam.cz. Jejich redakce  rozhodnou, přirozeně, že k našemu dobru, co smějí vědět  jen oni a  co lze poskytnout  nám – obecním oslíkům otřes se! Divil bych se, kdyby takový Kundra  totiž neměl k dispoici, když ne celou  tu slavnou zpráv BIS, tak alespoň její podstatnou část, viz včerejší díl.

Já si musím a také vystačím jen s tím, co je ve veřejně dostupných zdrojích a na tomto základě vytvořím opět  katalog  mimořádně závažných dotazů. Jež je třeba, aby  český stát a jeho hlavní činitelé a  příslušné instituce   občanům  bezodkladně a  kompletně  zodpověděli. Tentokrát  se budou  vázat přímo k dění ve Vrběticích  a ruským záškodníkům,vrahům a sabotérům. Ale dost řečí – jde se k jádru!

Otázka první a základní – jak to, že s ruskou verzí se přichází až nyní?

Opakuji na Kose nejméně počtvrté – já  o ní slyšel nejméně před  dvěma  roky. Bellingcat,    jak známo odhalil atentátníky  ze  Salisbury  už   v  září  2018. Kdy  odhalil jednak jejich pravou totožnost a dále  i krycí jména, jenž při pohybu po území Velké Británie používali. Jak víme, stejná  dvojice  vrahů a sabotérů  zaútočila ve  Vrběticích. říká  to plukovník Koudelka, Andrej Babiš, Jan Hamáček a  naprostá většina  senátorů a poslancůa Respekt se  Seznamem.  Tady  si dovolím  maličko odbočit -elfové a jiní  služební bdělí orgánové,   by mohli ocenit, že  nepoužívám  uvozovky  a  žádné  ironizující slovní spojení. Držím se premisy, že  ruská  stopa  a ti  GRUmani jsou  pachateli těch výbuchů.

Zpět k tématu.   znovu – jak to, že  to odhalení přišlo až nyní?  Bellingcat  je  odkryl už před  třemi roky.  Včetně jejich krycích jmen. Které, pro mne neuvěřitelně  jsou zcela identická jako ta, s nimiž  přijeli do Česka na vrbětickou  zášodnickou misi. Nechme  stranou, že  jde o špionský amatérismus  nevídaného rozměru –    jakýsi Jan Paďourek,prý dříve  dlouholetý náměstek ředitele rozvědky (ÚZSI), dnes výzkumný pracovník CEVRO v rozhovoru,  byl ještě  v úterý ráno  na  Echu24 částečně přístupný a nyní je  už  jen pod placeným přístupem  tvrdí,  že  je  to  u opilých mužiků obvyklý modus operandi a že to jsou prostě  naprostí  ignoranti…..Opět  – nepochybuji, akceptuji. Na  vlkovi můžete dříví štípat! Jo Čepiga s Miškinem,jsou prostě  ignorové všech ignorů a jejich šéfové jakby smet! To takhle skutečně  ruská špionáž  funguje? Vážně? Tak proč se jí bojíme?

Fiktivní pasy na jméno Alexandr Petrov a Ruslan Boširov v roce 2014 pro sabotážní akci v ČR  a  o čtyři roky později pro nejméně  dvojnásobnou vraždu v Británii, to dává logiku! Ale  dost těhle úvah, dostal bych se někam, kam nechci. Dokonce třeba i začal pochybovat! A to jsem si zakázal! Věřím! Tečka!

Ale nelze se  nezeptat,  jestliže  české orgány  znali jména  Boširov a  Petro , včetně jejich  čísel pasů a fotografií z nich,  jak to, že když je Britové prohlásili za  vrahy už  v roce  2018, je české tajné služby neprohnaly  svými archivy  a tihle dva jim nevyplavali. Nebo prohnali a ono trvalo rok než  začali nějak konat? V době  počítačů a všeobecného vytěžování dat?

Jak to, že  prý  zlom v pátrání přinesl až  rok 2020? Co se tehdy  stalo?

Jak to, že  trvalo další rok než  došlo k velkému finále?

V dalším článku Respektu z předvčerejška  jsou další  informace  a  další story  jak a co tady  Čepiga a Miškin páchali a spáchali:

Bellingcat a Respekt: Za výbuchem ve Vrběticích je šest členů ruského komanda včetně jeho velitele

Takže už dva nebo tři sabotéři, ale  dokonce  šest, včetně  samotného šéfa  celé zlopověstné jednotky 29155 generála  Andrej V. Averjanova. Což prý  dokazuje ,jak  důležitá sabotáž ve Vrběticích  pro Moskvu byla.

Jen mne  mate  tato formulace  Respektu:

Na akci totiž osobně dohlížel velitel jednotky Andrej V. Averjanov, který v době jejího konání v utajení odjel do střední Evropy a do Moskvy se vrátil jen několik hodin po výbuchu ve Vrběticích.

Tak on osobně dohlížel na  akci ve Vrběticích, ale  smíme  o něm vědět jen, že pobýval kdesi v neurčené střední Evropě v utajení? Co je to za  šéfšpiona, když  je  v utajení a každý Respekt jej vystopuje?A když  tedy už  jen umí v utajení lokalizovat, proč ta skromnost  a není dodána i místo/místa, kde se  v souvislosti s  Vrběticemi pohyboval?  Navštívil ČR? Jestliže ne,  jaká  je jeho úloha  v té sabotážní  akci?

Ještě zajímavější jsou tato sdělení a objevy  Respektu:

Jak zjistila během vyšetřování česká policie, veřejně deklarovaným cílem Čepigy s Miškinem byla návštěva muničního skladu ve Vrběticích, kam se dopředu objednali jako obchodníci se zbraněmi (použili fiktivní pasy na jména Tabarov a Popa). Každý, kdo chtěl muniční areál z obchodních důvodů navštívit, musel jeho správcům předem poslat e-mail se žádostí, v jakém časovém rozmezí chce přijít; v případě cizinců musel dodat i kopie pasů.

Čepiga s Miškinem se do Vrbětic objednali e-mailem, který byl podle policejní expertizy zbaven všech metadat. To znemožňuje určit, odkud přesně byl odeslán. Povolení ke vstupu do Vrbětic jim provozovatel vydal na období od 13. do 17. října. K výbuchu v muničním skladu č. 16 došlo 16. října v 9:25. Policie zatím nemá přímý důkaz, že do areálu oba muži fyzicky skutečně vstoupili, ale považuje tuto hypotézou za vysoce reálnou….

Jak to, že  Respekt má přístup ke zjištěním PČR??? Ale to jsem se vlastně ptal už včera….

Než se začnu ptát dál, musím přidat pár  základních informací o areálu ve Vrběticích, o tom, co v něm v předmětném čase nacházelo, komu ten areál patřil, kdo byl ten, kdo povolení ke  vstupu do areál uděloval. Je to nutné, aby bylo možno ptát se kvalifikovaně.

Dovolím si FAKTA  ocitovat z dokumentu Souhrnná zpráva Ministerstva vnitra o postupu řešení mimořádné události v muničním areálu Vrbětice,které Vnitro vypracovalo pro mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konanou dne 12. prosince 2014.

strana  4:

2Výbuchy muničních skladů

K výbuchům došlo v areálu bývalých vojenských muničních skladů, které byly v roce 2006 prohlášeny ze strany Armády ČR za nepotřebné, a to z důvodu restrukturalizace Armády ČR. Následně byl v průběhu roku 2007 uvedený areál předán Vojenskému technickému ústavu, s. p., který je samostatnou právnickou osobou.Areál a VTÚAreál se nachází v sousedství bývalých Vlárských strojíren, které byly součástí tohoto areálu, a to mezi obcemi Vrbětice, Bohuslavice nad Vláří, Haluzice a Lipová.

Dotčená budova byla předána v roce 2011 této společnosti jako prázdný objekt, a to bez uskladněné munice. Areál má délku cca 10 km. Nachází se zde přes 50 objektů (každý o ploše 500–1000 m2), přičemž ve 27 z nich je uložena munice o hmotnosti více než 1000 tun zalaborované výbušniny. Celkově se ve skladech nachází skoro 7000 tun materiálu, převážně v majetku soukromých firem, s nimiž má VTU uzavřenu nájemní smlouvu. Současným provozovatelem areálu je Vojenský technický ústav, s. p. Střežení areálu zabezpečovala v minulosti cca do roku 2006 Armáda ČR. Střežení bylo zabezpečeno strážním okruhem, který byl vytvořen kolem areálu, tedy dvojitým oplocením s fyzickou ostrahou. Zabezpečení jednotlivých objektů v areálu je realizováno podle platné legislativy, a to jak lidskými zdroji, tak i technickými prostředky. Jde o objekt důležitý pro obranu státu

Základní data o areálu jsou tedy tato

-dříve  armádní objekt muničák

-ke  dni výbuchu převedený  STÁTNÍMU TECHNICKÉMU ÚSTAVU.  Ten je  založen Ministerstvem obrany v  roce  2012.

-jde o objekt DÚLEŽITÝ pro obranu státu.

-ke dni výbuchu je v něm  celkem 7 000 tun různého materiálu, z toho NEJMÉNĚ 1000 vojenských výbušnin a  střeliva různé provenience-objekt byl střežen, podle  zprávy PČR pro sněmovnu dvojitým oplocením s fyzickou ostrahou a vše shledala policie v souladu s platnými předpisy.

-areál si pronajímaly  soukromé firmy , mající licenci buď na obchod se zbraněmi a střelivem nebo k jejich de/laboraci.

-ke vstupu do areálu návštěvník nutně potřeboval speciální povolení udělované Vojenským technickým ústavem a to na základě předem zaslaného speciálního  mailu.

My z Respektu víme, že  oba vrazi/záškodníci o takové povolení požádali. Pod falešnou identitou a dokonce  i  státní příslušností – jako ćlenové Národní gardy Tadžikistánu.  Policie  šetřením zjistila, že onen  mail postrádal jakákoliv metadata, která  by jej jednoznačně  identifikovala  co do původu!     A také, že ono povolení je uděleno, ale nakonec  se návštěvníci nedostavili.

Takže  se ptám

-jak provozovatel obrovského soukromého muničního skladiště  prověřoval totožnost  a  identitu těch co žádali o povolení vstupu, když ho vydal na základě mailu bez metatadat, což nutně  mělo vést  k maximální ostražitosti? Už proto,  že jde o objekt důležitý pro obranu státu a že  se tam nacházelo NEJMÉNĚ  1000 tun vojenských výbušnin!

-spolupracovali/spolupracují tajné služby na prověřování zájemců ze zahraničí o návštěvu  takových a podobných objektů důležitých pro obranu státu, aby  nedošlo ke špionáži, o sabotážích nemluvě? Jestliže ne, proč?

-kdy policie/tajná služba  objevila, že na předmětném mailu schází metadata? Co s tou informací podnikla?  Když nic, proč?

-jestliže  policie či tajná služba, jak stojí na jiném zdroji, o Čepigovy a Miškinovi věděla  od  samého počátku, jak tvrdil   Hamáček v pořadu ČT Otázky Václava Moravce“ vysílaném 18. dubna 2021 a  je  známa  trasa  jejich pohybu po ČR,  nejdříve  Praha, pak konkrétní hotel v Ostravě  a prý  pohyb po Zlínském kraji,  jak to, že není doložen jejich pohyb a pobyt PŘÍMO ve Vrběticích? Jak to, že  se dosud nikdo nepřihlásil, kdo by si tam na ně  vzpomněl? Jak kvalitně probíalo jejich sledování?

-jakou důkazní hodnotu  má toto prohlášení  Policie zatím nemá přímý důkaz, že do areálu oba muži fyzicky skutečně vstoupili, ale považuje tuto hypotézou za vysoce reálnou….??? 

Vždyť  s průkazem vstupu do areál celá kauza stojí a padá???

Jestliže  toto Česká republika NEPROKÁŽE jde o zcela bezpodstatné  prohlášení!!!

To už jsme  tak daleko, že  k prohlášení viny  stačí policejní  HYPOTÉZA  byť  prý vysoce pravděpodobná????

Převezmeme  tento  novotářský právní postup /no on  novotářský  zas  až tak není, stačí vzpomenout na  nebožtíka prokurátora  Urválka, ten to viděl stejně/ jako axiom, podle něhož se nyní v ČR  začne  rozhodovat o vině  a nevině každého českého občana, který se  nějak dostane  do střetu se zákonem na základě pravděpodobné hypotézézy?  Nebo se to smí jen tehdy,když je objektem našeho zájmu Rusko? Tušíme  vůbec  s čím si zahráváme?

Jak to, že v další  historické havárii  České republiky – míním  tragedii  rychlíku se zhrouceným mostem ve  Studénce  dosud  nikdo není seznám vinným z  té tragedie,nikomu se nepodařilo  prokázat  vinu za  spadlý  most a to přes  jistě  pečlivé policejní šetření s  daleko větším  množstvím zabezpečených  stop a důkazů, stohy  znaleckých posudků a  jiných dobrozdání a pokud  vím, poslední stav  je takoví, že  všichni obžalovaní jsou osvobozeni,  ale v  případě  Vrbětic a těch dvou výbuchů  stačí  pouhá  hypotéza,  že  teroristé z GRU  do areálu muničáku pronikli. A když pronikli, tak jistě  nastražili….  ale o tom, co vlastně  nastražili za chvilku! Není v našem zájmu  shromáždit  a předvést skutečné důkazy?  Nehrozí  nebezpečí  opakování kauzy  požár Říšského sněmu  a  následné soudní frašky  v  Lipsku?   Se stejnými či podobnými důsledky?

Tohle je  jak ze  staré  esenbácké  anekdoty,  kdy přišel esenbák na  Valachách za  sousedem  Martinem a  říká, jdu tě zatknout    za pálení lavorovice! Martin protestuje  a ptá se – a jak to dokážeš. Esenbák odvětí -máš  přístroj!  Martin se na něj podívá a odvětí – fajn , tak já tě hned žaluji za znásilnění mé ženy!  E4senbák vyvalí oči, zalapá po dechu a  vydechne  –  jak to dokážeš?  Martin opáčí  – máš  přístroj!

Nechme vtípků i  obecných otázek. Pojďme  ke konkrétním.

Jak se  oba  sabotéři do objektu dostali?  Když oficiálně to nelze prokázat, jen předpokládat!!!!  a podle  zprávy PČR pro sněmovnu byl objekt střežen souladu s předpisy?

Říkáte – šli přes plot?  Opakuji – policie prohlašuje  v dokumentu pro poslance, že  areál střežili v souladu s předpisy!

Nebo se to mohlo odehrát jinak? Třeba takhle?

Špioni projeli prostě přes vrátnici. Vrbětice měly jednoho vrátného a díry v plotě, popisují detektivové

Kde stojí například  toto:

„My si myslíme, že projeli přes vrátnici autem, aniž by je někdo zkontroloval, a kdyby je tam někdo nachytal, tak by měli povolení ke vstupu,“ uvedl důvěryhodný zdroj obeznámený s vyšetřováním.

….

Že celá zóna nebyla nijak zvlášť střežená, potvrzují i detektivové, kteří v roce 2014 výbuch vyšetřovali. „Ten areál byl nezabezpečený, chyběly tam celé ploty, areál byl přístupný z okolního terénu, člověk ani nevěděl, že vstupuje do nebezpečného prostoru. Každý, kdo šel na hřiby, se tam mohl dostat,“ vzpomínal bývalý detektiv protimafiánského útvaru Jiří Komárek, který měl tehdy vyšetřování výbuchu na starosti.

….

Petr Novotný, ředitel Vojenského technického ústavu, který tehdy areál provozoval, tvrdil, že areál hlídaný byl. „Bylo tam oplocení, ostraha, všechny věci, které tehdejší zákony vyžadovaly,“ mínil. Na dotaz, zda zabezpečení bylo dostatečné, ale odpověděl Radiožurnálu vyhýbavě. „Odpovídalo parametrům tehdy platné legislativy,“ řekl a hned dodal: „Velitel zásahu, který tam prováděl šetření, neshledal z naší strany pochybení.“

Takže  je to jako s Borrelem a Hamáčkem – někdo lže až se mu od huby práší!!!

Pokračujeme tedy  v zásadních otázkách:

Kdo tehdy  i dnes lhal ohledně ostrahy  areálu v  roce  2014? Policie ve zprávě pro Sněmovnu nebo bývalý policajt Komárek dnes a  další nejmenované zdroje také dnes? Proč ten někdo lže, či lhal?

A jak dobře/katastroficky  špatně střežil areál  s nejméně   1 000  tunami munice????

Jestliže tam byly  ty  díry v plotě, dost  špatně  chápu, že k nějakému neštěstí nedošlo už  dříve!!! Třeba ještě s horšími důsledky! Jak si také povíme.

Jak byl  areál vrbětického areálu  kontrolován  na elementární bezpečnost těmi  s příslušnou náplní  práce? Když  každá hospoda, je kontinuálně  prověřována na poctivost prodeje, hygien atd.atd?  A každá firmička podléhá pravidelným kontrolám hasičů na požární bezpečnost? Když jde o obří soukromé muničáky  tak jsou kontroly buď  žádné  či zcela formální a nekvalifikované, jestliže jsou přehlédnuty  díry  v plotě a naprosto chatrné střežení, že  lze, řečeno policejními ústy – vjet do objektu bez problémů  a jako by nic  autem?    Tohle je/bylo  vážně  v České republice možné?  Takhle  to ve Vrběicích dlouhodobě provozovali?

Vláda, poslanci, senátoři, Respekt, Seznam, BIS a PČR nám vnucují , že  ano.

Ptám  se – koho za tenhle nepředstavitelný  šlendrián, stát jako majitel Vojenského technického ústavu, postihl a jak? Je dnes už všechno jinak u podobných skladů?

Jak to, že  v  roce  2014 stav vrbětického areálu,jeho střežení NEZAJÍMALO dnes  tak rozhořčenou politickou opozici ani média? Vlastně   oni to úplně  všichni  neignorovali. Například Václav Moravec  ve svém pořadu OVM  na ČT tehdy  tvrdě  zpovídal  v souvislosti s vrbětickými  explozemi Babiše kladl velmi nepříjemné   otázky ohledně  ne/činnosti ministerstva obrany  a jeho tehdejšího šéfa, takto zaměstnance  politické divize  Agrofertu  se zavádějícím názvem  ANO  – Martina  Stropnického!

Babiš se kroutí jako ne jeden,ale  celé klubko hadů  a hadic  a  víceméně  ukazuje  na  majitele  firmy Imex,,která si pronajala  obě inkriminované haly jež explodovaly,  a  zjevně naznačuje, že jde o podvodnou temnou firmu, která  to mohla odpálit  sama  aby zakryla..

Ale poslechněte  si to sami:

 

Není ,ve světle  slov  Andreje  Babiše ohledně Imexu a  speciálně majitele  této firmy  možné,  že mohl chtít  zakrýt dvěma  výbuchy  nějaké hodně  nekalé  kšefty. Já slyšel  o velké povodni 2001 neuvěřitelné story  z podnikatelského prostředí, jak tato přišla jako na zavolanou a mnoho  a mnoho firem jí daňově  zne/využilo když berňák  byl nucen vzít na vědomí, že  jim účetnictví vzala  voda. A nejen firmám. Zajímavé  účetní dokumenty   prý uplavaly  v obrovském množství  i  z karlínské Invalidovny. Kde  je prý skladoval… No vlastně ne, to jsou zcela určitě jen pomluvy. Zpátky  do Vrbětic!

Dodám nyní v podstatě mimořádně málo známou informaci, že  ať ten výbuch  vznikl jakkoliv a z viny kohokoliv, šlo  o šťastnou variantu a obrovskou kliku. Doslova  klasické štěstí v neštěstí! Znáte  tohle?

Ve Vrběticích hrozilo i zapálení raketového paliva

ocituji zásadní  část:

„V areálu, kde bylo již dříve uskladněno obrovské množství munice, byl povolen provoz linky na zpracování prošlého raketového paliva společnosti Bochemia. S tím je spojena produkce chloristanu amonného. Kdyby vybuchlé granáty zapálily chloristan amonný, vznikl by jedovatý plyn, který by ohrozil mnohem více lidí v daleko širším okolí,“ řekl Právu Rostislav Kašša, iniciátor protestů proti zřízení linky na likvidaci raketového paliva.

A přidám velkou pikanterii:

V dozorčí radě sedí syn prezidenta Kisky

No on už dávno nesedí,seděl v době  výbuchů! Článek je  z roku 2014….

Znovu se ptám- je pravdivé tvrzení o dírách v plotě kolem areálu a jeho nestřežení nebo ne????!!!!

Nyní se můžeme  vrátit  opět k detailům  výbuchů a  pro nás  jasným viníkům. Předem odsouzeným. Ty  výbuchy jsou dva- 16. října první, 3.prosince  druhý.

Dodejme, že  areál už po tom prvním dostal opravdu důkladnou ostrahu. Armáda  tam přemístila nemalé síly.  Takže  se  dnes  vychází z premisy   řečeno s Hamáčkem,  první výbuch byl jaksi neplánovaný a něco se pokazilo, ten druhý  nastal v  čase naplánování, kdy ovšem vybuchlý  materiál dávno měl opustit  Českou republiku. Jenže  osud  chtěl jinak a bouchlo ve Vrběticích…

Zkrátka a  dobře, protože  Čepiga a Miškin  opustili naši zemi 16.10.2014 a znovu  nepřijeli, muselo to  betonově proběhnout právě  takhle!

Vážně? Já se vrátím k té zprávě PČR pro poslaneckou sněmovnu a ocituji její stanovisko k prvnímu výbuchu dne 16.10.  Konkrétně ze  strany  4.

Dobře  si tohle  zapamatujte – policie   říká, že EXPLOZE prvního sklad je  nejspíš  chybou lidského faktoru při manipulaci s municí!!!

Možní si říkáte, co je na  tomhle závěru tak zvláštního, že  to vlk vyvedl tučnýma  navíc  červeným písmem? Mám k tomu důvod. Zjistíte ho až v  samém závěru článku a věřte, že bude  stát  za  to!!!!! Zatím jeďme   v tehdy normálním rytmu.

Takže PČR sněmovnu informovala, že první výbuch jde zřejmě  na konto lidské chyby při manipulaci s municí! Ale  také sledovala   variantu  se spácháním úmyslného trestného činu.  Až  nejméně  do roku 2020 toto platilo, tedy  chyba lidského faktoru!

Co se pak stalo , že je dnes  všechno jinak. Čím vyšetřující orgány  dokládají  vinu těch dvou ruských záškodníků?

Co takhle začít  míněním  bývalého šéfa ÚOOZ  Roberta  Šlachty, který pochopitelně  výbuchy  ve Vrběticích  vyšetřoval?

„V době mého působení v čele útvaru jsem podobné informace pochopitelně neměl. Pokud u nás operovali příslušníci ruské tajné služby, byla to záležitost našich zpravodajců, konkrétně BIS,“
„Tehdy ale bylo celé území Vrbětic zcela uzavřené, policie tam po výbuchu vůbec nemohla vstoupit. Důkazy tedy musely být získány až dodatečně. Osobně se ale ptám, jaký motiv by Rusové k vyhození muničního skladu mohli mít? Na to se musíme ptát,“

Není divné, že  do objektu důležitého pro obranu státu napěchovaného municí a  krajně nebezpečným raketovým palivem  chce přijet jakási návštěva z nám nebezpečného a nedůvěryhodného postsovětského prostor, ohlásí se krajně podezřelým mailem  a  Robert  Šlachta  při vyšetřování NENÍ informován? Ačkoli BIS  nad nimi bdí?    Čepiga a  Miškin jsou BIS monitorováni od svého příjezdu, motají prý se  blízko  místa katastrofy  těsně před ní, ale Šlachta jako šéf vyšetřujícího policejního útvaru opět NENÍ informován? A  to ani později…. Ale  dnes s tím tvrzením  operujeme s naprostou jistotou?

Na základě  čeho, když nejsme  schopni ani doložit to nejzákladnější- jzdali záškodníci  do objektu  skutečně pronikli a místo toho pracujeme s pouhou hypotézou? Prý vysoce pravděpodobnou….

Doloženou snad  něčím hmatatelným? Pak by nešlo  o hypotézu, nýbrž  o dokázaný  fakt, že? Sem s tím důkazem! Občané na něj mají právo. Platí totiž  jak  vládu, tak poslance, policii, tajné služby. Prostě  každého, kdo je  do věci ingerován. Jen na  fatální výstupy  jejich práce  je  bez nároku…. Zvláštní!

Ještě  tuhle  část svého dotazování neskončím.

Tak Čepiga  s Miškinem  záškodničili ne  v jednom, nýbrž hned  ve dvou skladech? A v obou  založili do uskladněného materiál pekelný stroj, který  kdyby  zafungoval v obou  případech správně, tak explodoval až  3. prosince? Vážně?? Fakt jako???

On se ten ďáblův verk našel?  Či nějaká jeho  část?

Právě  že ne!  Další hypotéza! Zase  prý  pravděpodobná!  Ale s  Ruskem už vedeme  de facto válku! Na základě hypotéz! DIVNÉ spíše  MORBIDNĚ  BIZARNÍ, nemyslíte?

Ostatně  o jedněch týchž pachatelích  obou explozí  pochybují i jiní než  moje  maličkost. Například bývalý šéf  Vojenského zpravodajství Andor Šándor, viz

Generál Šándor: Čuk a Gek ve Vrběticích? Desítky kilo výbušnin. Musel pomoct místní. Info, časy, trasa, to nepíšou v novinách. Ukažte papír, leží u nás

I když jinak než  já. Uznávám, že on je těžká váha. Ale  také mu to nesedí! Doporučuji přečíst hodně  a hodně pečlivě. Já z něj dám  nyní jen perex  a později  samotný závěr. Nejdříve perex:

„Vstoupit do muničního skladu a do jednotlivých budov, kde je uskladněná munice, není jako jít do restaurace a vybrat si místo u stolu. Musíte to tam znát. A bez insidera, který vám to řekne, to nemůžete udělat,“ myslí si bezpečnostní expert Andor Šándor. „K odpálení dělostřelecké munice potřebujete desítky kilogramů výbušniny. Musel jim tam někdo pomáhat. A další věc je, kdo vyhodil v prosinci budovu dvanáct? A jak? Čepiga s Miškinem určitě ne, ti už tady nebyli. Že by se jim instalace povedla ve stejný den? A jak to, že tam byla tak dlouhá prodleva? To je řada otázek, které si musíme klást. Příběh, který je nám předkládán, má slabá místa,“ je přesvědčen

 

Vraťme se k oněm nenalezeným výbušným zařízením, které jedině,  jak mně,  tak gen.Šándorovi, vysvětlují  dva  výbuchy , vzdálené od  sebe  7 týdnů.  Vlastně  gen . Šándor  tuhle možnost zcela  vyloučil….

Ale já  s tím pracovat mohu, když  to tvrdí Babiš, Hamáček, Koudelka, policejní ředitel, opozice a její media! Exploze  nabrala  gigantický  rozměr,  výbušné  zařízení, i když ve dvou exemplářích, skutečně  mohlo být rozmetáno na prášek. OK.  Jenže  je  tu další podivuhodná věc.

Už víme, že po prvním výbuchu armáda a policie  areál uzavřely. Že do Vrbětic  najela komanda  pyrotechniků.

Kdybyste té pyrotechnické jednotce  veleli po prvním výbuchu, jak by byl formulován  váš první rozkaz?  Můj by určil jako nejvyšší prioritu kontrolu  všeho uskladněného nevybuchlého  na riziko další exploze!   Prostě  totální  prověrku, která by  zaručila  že žádný další ohňostroj se  nezopakuje.

Troufnu si věřit, že takhle přemýšlel i velitel tehdejších vrbětických pyrotechniků. Pak se nutně každý zeptá – jak to, že při těchto kontrolách  vyškolení  fachmani ten nástražený odpalovací systém neobjevili?  Když jeho zamaskování nejspíš nijak super  být  nemohlo.   Ti dva  vrazi  záškodníci  totiž  při té hypotetické  inkognito návštěvě   a  průniku do rovnou dvou skladů a nutnosti nenechat se chytit prostě nic  zásadně složitého a rafinovaného jistě nevymýšleli, natož , aby  to komplikovaně instalovali.

Takže  jestliže  ta  preventivní kontrola  proběhla, jak to že nic nenašla? Nebo našla a zůstalo to zatajeno? Či neproběhla  vůbec  nebo jen  laxně?  Ty odpovědi si zasloužíme!

Ale  co že to také   říká Robert Šlachta?    Tohle:

Osobně se ale ptám, jaký motiv by Rusové k vyhození muničního skladu mohli mít? Na to se musíme ptát.

Bingo! Jaký  motiv ze strany Rusů je nám sdělován? Jak ho popisuje  vševědoucí Respekt? Takhle:

V době, kdy se měli Čepiga s Miškinem ve Vrběticích nacházet, se tu podle policie vyskladňovaly zbraně, které měl nakoupit významný bulharský obchodník se zbraněmi. Část areálu si dlouhodobě od státního podniku Vojenský technický ústav pronajímá společnost Imex Group.

Detektivové pracují s tím, že mělo jít o již zmiňovaného bulharského obchodníka Emiliana Gebreva a že zbraně mohly mířit na Ukrajinu nebo do Sýrie k silám, které zde ve válečných konfliktech stály proti Rusku. Kdyby to tak bylo a zbraně byly znehodnocené s pomocí výbušného zařízení umístěného do zásilky, což měl být důvod příjezdu Čepigy a Miškina do Česka, poškodilo by to Gebrevovu pověst byznysmena u jeho partnerů, zároveň by došlo k znehodnocení munice.

A  aby řeč  nestála,  tak dodává:

Poté, co česká vláda případ zveřejnila, vydala Gebrevova obchodní společnost EMCO prohlášení, že ke konci roku 2014 z Česka žádnou munici neodebírala a během výbuchu tedy nebyla žádná munice pro ni určená zničena. Čeští vyšetřovatelé však trvají na svém.

Či li motiv představovala   snaha  zhatit  dodávky  zbraní  jakémusi bulharskému  šíbrovi, klasickému obchodníkovi se  smrtí!  Co chtěl  udělat  kšeft  buď  s Porošenkem, který vedl  válku proti  vlastním občanům,to v tom lepším případě, v tom  horším skončil český vojenský materiál u Islámského státu či nějaké jeho syrské odnože.

Člověk je doslova donucen se ptát – jak je něco takového v  České republice možné? Jak pracují příslušné licenční  úřady, povolující vývoz  tohoto materiálu, když jim takovéhle  zločinné kšefty nestály  za námahu nějak zakročit? Kolik  dalšího materiálu  z ČR  dovezl přes  různé podobné Gebrevy   fanatici z Islámského státu? Ptá se opět i gen. Šándor.

Sám Gebrev  vývoz  zbrojního tovar z Vrbětice popírá. Ale zmiňuje  jen Ukrajinu..

Pavel Zeman konstatuje, že  on věří našim zjištěním. Fajn. Já  bych na jeho místě  řekl totéž. Také  bych asi věřil  své policii a tajným službám. Určitě  do té doby, než bych si na Hlídacím psu přečetl následující článek. Pak už asi  tak moc ne pokud snad ještě:

Zbraně z Vrbětic nebyly pro Ukrajinu, tvrdí bulharská firma EMCO. Nikdo z Česka ji prý nekontaktoval

V článku je  citován Gebrev osobně i tiskové prohlášení jeho firmy, že  z Vrbětic na  Ukrajinu nikdy nic nevyvezl a  ani se to neplánovalo a navíc překvapivě  i to, že  ho česká policie  či jiné podobné orgány NIKDY nekontaktovaly. A  české velvyslanectví v Sofii potvrzuje, že je PČR  či státní zastupitelství a tak podobně  s nějakou žádostí o součinnost vůči Gebrevovi nikdy neobtěžovalo. Zvláštní že? Proč  nikdo neučinil pokus z Gebreva  něco dostat? Jak to, že  Hlídací pes nebo Respekt   si nevšimli toho, že  Gebrev mluví jen o Ukrajině a  ohledně Sýrie  ani slovo?

Takhle  v  denním světle vypadá ten ruský motiv, na nějž se ptá Robert Šlachta a který nám předkládá  vláda ve  shodě  s Respektem!!!!

Věříte tomu? Slibuji ovšem, že se k motiv, zajímavému pro Rusy  ještě  dostaneme!  Ale  až zítra! Počkejte  si.

Na takovýchle  základech stojí ono neprůstřelní obvinění  Čepigy  a Miškina a především Ruska  a kvůli tomu masově vypovídáme  ruské diplomaty a  žádáme/poníženě prosíme  členy  NATO a  EU, aby tak učinili také?!  A zřejmě  jsme ochotni risknout i atomovou  válku….

Znovu opakuji to,co už jste ode mne  četli. Jestli za Vrběticemi stojí  Rusko a LZE  TO DOKÁZAT je potřeba  Moskvu seknout  tak, jak to jen jde. Protože  manýry  výbuchů na  našem území nelze  nikdy  sebeméně tolerovat!  Klíčová slova představuje  slovní spojení  – LZE  TO DOKÁZAT.Nikoliv MÍT HYPOTÉZU!

Už musím skončit. Jednak jsem zase dlouhý, ale především – dochází mi síly.První i druhý díl byl sepsán v jednom zátahu v úterý. Od  rána do večera. Na krev.

Vlastně ještě  skončit nelze. Protože  nám někdo evidentně močí na nohy! Zejména  s tím prvním výbuchem. Prý  Čepiga a Miškin a  výbušný systém, který prý nějakým omylem spustil dříve než ten druhý za  7 týdnů.

Pamatujete  si na tu větu  ze Zprávy PČR pro poslaneckou sněmovnu o příčině prvního výbuchu,kterou jsem vypíchnul  tučným písmem a dokonce očervenil? Zdánlivě bez důvodu?

Připomenu ji:

  …. EXPLOZE prvního sklad je  nejspíš  chybou lidského faktoru při manipulaci s municí!!!

Takže pořadí kritické události všichni  držíme takto:

1- z nějaké příčiny  výbuch

2- následně  doprovázený požárem v  důsledku výbuchu

Jinak to přece být nemohlo!  Takhle  to máme  všichni.Ostatně tento popis  prvního výbuchu je  dosud i na oficiálním webu PČR  Zlínského kraje:

Policie prohlašuje, že  došlo k výbuchu a po té k  NÁSLEDNÉMU požáru. Logické, že?

Jenže já na  stránkách  Zlínského deníku  čerstvě  čtu toto:

Povel k ústupu ve Vrběticích zachránil životy, vzpomíná hasič

Kde  se píše:

„To první, co vždy pociťujeme jsou obavy. Obavy, protože víme, že v muničních skladech se mohou nacházet věci, které jsou nebezpečné pro život hasičů a širokého okolí,“ říká dnes plukovník Pavel Dekret.

Když jeho jednotka profesionálních hasičů vyjížděla ze stanice, měla informaci o požáru v areálu muničních skladů. Teprve cestou na místo se hasiči dozvídali i další podrobnosti.

„Bylo nám řečeno, že v daném objektu se s největší pravděpodobností nachází nebezpečná munice. A zejména, že se pohřešují dvě civilní osoby,“ vzpomíná Dekret.

Dekretův kolega, který v té chvíli celému zásahu velel, však vyhodnotil správně situaci a zavelel k ústupu. To bylo velké štěstí, které zachránilo nejeden život zasahujících hasičů.

„Vydal pokyn stáhnout veškeré jednotky do míst, kde stojíme. Nevíme jestli to byla intuice nebo jej třeba osvítil Pán Bůh. Ať si to každý nazývá jak chce,“ říká Pavel Dekret a ukazuje do míst, kde se nachází vjezd do muničního skladu.

Tedy místo vzdálené asi dva a půl kilometru od epicentra výbuchu, kam se všechny jednotky stáhly. K masivnímu výbuchu došlo posléze.

Tlakovou vlnu hasiči pocítili i přes tu obrovskou vzdálenost.

Ptám se- chápu správně, že    ten hasič  říká, že   16. 10.2014 dostali hasiči echo, že  hoří jedna  z budov v areálu muničního skladu a  vyrazili na  zásah. Tedy  hasit požár,nikoliv výbuch!  A že velitel zásahu  osvědčil ELEMENTÁRNÍ  rozum, když  zásah zrušil po rekognoskaci situace na místě a  své lidi stáhl mimo  areál. Když mu došlo, že  když požár, tak v plném  muničáku nejspíš  v důsledku toho požár dojde k výbuchu! Což se  stalo  během pár minut Právě  té budově, kde nejprve   HOŘELO!

Opakuji – nejdříve viditelně  hořelo a pak teprve  exploze  jako důsledek požáru!!!!! . Takhle  si někdo představuje sabotáž?  Zahořením? Vážně?

Není náhodou  požár něco úplně jiného než nástražný  systém, způsobující výbuch přímo svou vlastní explozí?

Šetřil někdo  možné  varianty  vzniku toho požáru?  Asi sotva. Místo skladu zůstala jen díra. To pak asi nejde, chápu!  Nicméně  po zbytcích  iniciačního výbušného zařízení se pátralo…

A když nenašlo nic, stanovila  se hypotézy. Nyní se držíme, ba máme ji za jistou – tu o sabotáži  s ruským podpisem.

V druhém případě výbuch bez požáru! Věříte  tomu, že  tam Čepiga s Miškinem někde založili na  táboráček a pak frajersky odjeli? Když ještě   do jiného skladu  infiltrovali ten pekelný stroj,nastavený na 3.prosince?

Jak to, že policie na svém webu informuje  o pořadí výbuch-požár  přesně opačně? Tedy nejdříve  výbuchy a teprv potom požár?

Věříte policii nebo hasičům?

Vlkův  vstup do vlastního článku-

já tenhle text psal v úterý večer a podvečer, s přesvědčením,že mám něco extra.V  mezičase klíčovou  následující  fotografii už objevili jiní. Nedá se nic dělat. Takový je život….pokračujme….

Jestli policii, pak pro vás mám toto, z Babišovy MfD:

Proč  policie záznam z kamer  hasičů utajovala?  Proč na svém webu dosud  uvádí u  prvního výbuchu  výslovně  pořadí  – exploze – následný požár,  když hasičské snímky  dokládají pravý opak?

Věříte ministru Hamáčkovi, že  ten první výbuch byla jakási technická chybka? Když šlo  o požár?  Věříte  Babišovi a jeho tiskovce, Respektu a kdoví komu dalšímu, když zjevně  nejdříve v inkriminovaném skladu hořelo a teprve potom přišel výbuch?

Mimochodem – v tom úvodním prohlášení tehdy  zasahujícího  hasiče je  vedle informace, že  výjezd se uskutečnil jen na základě  hlášení požáru a  k výbuch následoval až později,je ještě jedna  klíčová informace – že  jsou pohřešovány  DVĚ OSOBY!!!  Z toho vyplývá závěr, že  ti dva zbrojíři zahynuli díky ohni, nikoli výbuchem!!!!

Jak to, že  je  tohle všechno  zamlčováno?  Já na  to narazil vyslovenou náhodou, když  jsem podle svého zvyku projížděl  regionální  tisk, protože  ti zpravila  disponují detaily, jež nikdo jiný  nezná. A následně  se dostal k tomu policejnímu webu a  hasičským snímkům  na  MfD, jednoznačně prokazujícími, že nejprve  hořelo a  až pak explodovalo!  Což teorii o sabotáži  silně  narušuje?

Abych nezapomněl – Rusko je vinno na základě  pravděpodobné hypotézy.

Takže  se musím zeptat – jestliže  nejprve  hořelo a  v důsledku toho požáru /okna skladu celá, jeho střecha a vrata  také,o zdech nemluvě, což by při vnitřním prvotním výbuchu se nemohlo přihodit ani zázrakem/  druhotně  nastala  exploze, stanovil někdo NĚJAKÉ  HYPOTÉZY příčin požáru??? Já bych to očekával na každý pád.  Jaké tak asi připadaly  v úvahu jako nejpravděpodobnější? Tipnu  si:

-lidské selhání typu zakázaná  manipulace  s ohněm

-lidská nedbalost,  něco jako odhozený  vajgl

-klasický zkrat v elektroinstalaci

-úmyslné založení

Všechno to také JSOU HYPOTÉZY. Stejně  ne/průkazné  jako ta  o proniknutí Čepigy a Miškina  do vrbětického muničního skladiště. Jenže  ty  o příčině požáru   se opírají o skutečnost, že  DOOPRAVDY NEJPRVE  HOŘELO. Takže  se  hledá, respektive – rozhodně  by se mělo zjišťovat, alespoň v hypotetické rovině  proč!

Zatímco hypotéza  o ruském pozadí je nám předkládána  na bázi další   HYPOTÉZY, zatím  dle dostupných  informací  postavené pouze  na zjištění, že  Čepigy a Miškin ODJELI z ČR ve  stejný den jako nejprve zahořelo a následně vybuchlo ve Vrběticích!!!!

Tím dnešní díl skončím. A zítra budu pokračovat,  A věřte, že ten úplně nejlibovější flák teprve přidám.Až úplně  na konec ovšem. 🙂  Máte se na  co těšit!!!! Neslibuji naplano! Zítra nashle!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.