Otevřený dopis poslanci Pavlu Růžičkovi /ANOšéfe!/


Ohledně  Vrbětic mi chodí spousta mailů. Ani nestačím odpovídat. Omlouvám se.  V řadě z nich  jsou upozornění  na  skutečně  zajímavé okolnosti, s výbuchy  ve Vrběticích, více  či méně  související.   V jednom takovém přišel link na  facebokovou  stránku poslance  Pavla  Růžičky /za ANO/, kde  reaguje na alternativní  informační vlnu,k  oficiálním výstupům , popisující, řekněme  – nový správný pohled na vrbětické události. V bodě  č. 4  svého inkriminovaného statusu je následující  věta

Jsem ochoten na toto téma dát s kýmkoliv diskuzi a nepřetlačí mě.  

Takže  nezbývá než ho  vzít za  slovo. Proto v  dnešním vydání Kosy, jsem se, kvůli nebezpečí z prodlení,  rozhodl dát vedle  skvělého článku pana LeaK. /kterému se  tímto omlouvám/ ještě  tento materiál. Kde nejprve  zveřejním zmíněný status páně poslancův  a následně  svoji reakci, kdy použiji svou tradiční a oblíbenou metodu  argumentace  per partes. Tedy po částech.  Činím tak v přesvědčení, že  k Vrběticím toho mám nastudováno nadprůměrné množství, což  dovoluje  zvednout  rukavici, hozenou poslancem Růžičkou, takto členem branně  bezpečnostního výboru.

Nejdříve  Růžičkův  příspěvek na jeho facebooku:

Pavel Růžička

Pokusím se naposled vysvětlit těm odborníkům, co zpochybňují práci BIS, Policie, HZS ČR a komentují zde možné i nemožné, dezinformace směrem k Vrběticím:

1. první výbuch ne zcela v plné intenzitě (viz obr.) – jednalo se o tzv. deflagraci, explozivní hoření.
2. touto deflagrací došlo k usmrcení dvou zaměstnanců, zda otevřeli bednu a našli NVS nebo se jednalo o selhání NVS, nechám bez komentáře.
3. Na obrázku je jasně vidět fragmenty výbuchu mimo budovu několik ohnisek s jasným plamenem (velká intenzita hoření), včetně několika ohnisek uvnitř budovy.
4. neutrální rovina je vysoko, ten, kdo tomu rozumí, ví o co jde, prohořela střecha a černý kouř tam hoří lepenka. Bílí kouř v levé části znamená, že tam hoření něco zpomaluje. Jsem ochoten na toto téma dát s kýmkoliv diskuzi a nepřetlačí mě.
5. příjezd HZS ČR na místo a správně do budovy již nejdou dělat průzkum. Velitel je zodpovědný.
6. po chvíli dochází k explozi celého objektu skladu.
7. žádná trhavina se do skladu nosit nemusela, jak píší někteří odborníci. Pokud to řekne soudní znalec, tak to nemůže být soudní znalec.
8. v jedné střele 152mm je 5,6 kg TNT stačí do otvoru pro zapalovač vložit rozbušku, mít drát na spojení prvků a mít časovač a být vycvičen. V Iráku to zvládali sestrojit 15 letí chlapci. Takže vše se vejde do batohu neboli zavazadla a k této akci stačí mít iniciátor, rozbušku, kousek drátu a časovač. Doufám, že se někteří už poučí a korigují své hloupá vyjádření.
9. po 30 dnech exploze druhého skladu po pyrotechnické prohlídce, znamená že NVS byl schován někde v zapečetěné, zapáskované bedně, kam se pyrotechnik nekoukal.
10. potvrzení úmrtí dvou zaměstnanců dle DNA
11. to, že GRU měla v ČR komplice, je jasná věc, nad tím se nemusí vůbec spekulovat.
12. BIS a ostatní zpravodajské služby odvedly skvělou práci, vše mají jasně zadokumentované a věřím, že NCOZ tento případ dotáhne do konce.
12. pana plukovníka Koudelky si nesmírně vážím a všichni určitě sledujete, jak jsou ruské tajné služby naštvané, což jasně dokazuje, že se BIS trefila do černého.
13. tisková mluvčí Ministerstva zahraničí Ruské federace je neskutečná husa.

Může jít o obrázek standing , fire a outdoors

A nyní  vlkův otevřený dopis poslanci Růžičkovi:

Pane poslanče,

se zájmem jsem si přečetl  váš  fb status, jímž,  jak sám uvádíte, se pokusíte   naposled vysvětlit těm odborníkům, co zpochybňují práci BIS, Policie, HZS ČR a komentují zde možné i nemožné, dezinformace směrem k Vrběticím,  jak to zřejmě bylo doopravdy. Tedy podle  Vás.

Úvodem sděluji, že  se  za   odborníka  nepovažuji, ale  sám sebe  řadím mezi tu část populace, která  disponuje  určitou analytickou schopností. Doplněnou o  dlouhou řadu  hodin strávenou nad množstvím veřejně  dostupných informací  k vrbětickým incidentům,  z nich mnohé jsou v příkrém rozporu s  tím co je nám oficiálně předkládáno od 17.4. 2021 k uvěření.  Nic  z toho nevede k pochybnostem o činnosti HZS, ba právě  naopak, je to evidentně  jediná složka, která plně obstála. Což se  ani z přihmouřením obou  očí nedá  říci o činnosti PČR, tam je  to prokazatelné  nebo BIS, kde to je  více méně prokazatelné také! Ale pojďme bod po bodu, jak jste  to  sám sepsal.

První dva body je nutno pojednat  najednou. Protože spolu úzce  souvisí. Vy tvrdíte  tohle:

1. první výbuch ne zcela v plné intenzitě (viz obr.) – jednalo se o tzv. deflagraci, explozivní hoření.
2. touto deflagrací došlo k usmrcení dvou zaměstnanců, zda otevřeli bednu a našli NVS nebo se jednalo o selhání NVS, nechám bez komentáře.

Rozumím li tomu správně, nejsem totiž odborník,  pak oba  původně pohřešované zaměstnance  zabil buď  výbuch nástražného systému nebo jeho selhání.

Hluboce se  mýlíte  a jste trestuhodně  špatně  špatně informován, jak vám za  chvilku dokáži!

Ale ještě před  tím dovolte, abych se podivil nad  tím, že záškodníci GRU  instalovali  ve Vrběticích DVA  zcela  různé sabotážní  systémy! Jeden byl klasický  pekelný stroj s  časovačem,  na principu  iniciační výbuch – následný destruktivní exploze  celého  skladu. Bez požáru. Oba  víme, že nyní  hovořím o  skladu  č.12, jenž  vyletěl do povětří 3.12.2014

Ve  skladě  „první exploze“ tedy  č. 16, se nacházel, podle  Vás  a  dalších, jimž  věříte,  NVS, který si pracovně  dovolím označit  jako „Táboráček“. Od něhož nejprve  chytila  budova  skladu a následně  došlo k celkovému výbuchu  objektu!  Velmi neobvyklé sabotážní řešení, nemyslíte?!  Kdyby  totiž  HZS  dorazil o nějakou tu minutku dříve, mohl  být sklad uhašen.

Ale nyní to hlavní – k Vašemu tvrzení, že  dva zaměstnanci firmy Imex zahynuli  v důsledku deflagračního hoření. Odpustím si  oprávněné pochyby o tom, zda  se někdo nechá  upálit v důsledku požáru a nesnaží se prchnout. Zejména, když  je  požár  v  samém začátku,oběť je u toho  a  ještě  se  oheň dramaticky  nerozšířil.  To je vaše  varianta  s otevřením bedny, kde  byl nastražen Táboráček.  Mám daleko  zásadnější  kalibr.

Netuším zdali  jste někdy  o tom, že  k Vrběticům  je zpracována minimálně  jedna diplomová práce.  Dovolte,abych Vás  s ní seznámil:

Aktéři selhání integrovaného záchranného systému: muniční sklad ve Vrběticích

Má celkem104 stran více či méně  zajímavého čtení. V každém případě neuděláte  chybu, když se jí alespoň zběžně proberete.Protože  tam narazíte na  následující pasáž:

Jistě  chápete, že  oba  původně pohřešovaní NEZEMŘELI  v  důsledku,  jak tvrdíte – deflagrace, explozivního hoření,  nýbrž, že z hořícího skladu stihli, kvůli požáru – utéci. Bohužel příliš  pozdě,  aby je nezasáhl následný  výbuch!

Tím bych v podstatě mohl  svou protiargumentaci i tenhle  otevřený dopis  ukončit, protože už přezkoumání  Vašeho prvního a  zcela  základního tvrzení, na němž  stojí  hypotéza o ruské sabotáži, se  jeví jako neudržitelné a  Váš  výklad  fatálně deklasuje.

Ale  budu pokračovat – vezmeme opět   další dva  body:

3. Na obrázku je jasně vidět fragmenty výbuchu mimo budovu několik ohnisek s jasným plamenem (velká intenzita hoření), včetně několika ohnisek uvnitř budovy.
4. neutrální rovina je vysoko, ten, kdo tomu rozumí, ví o co jde, prohořela střecha a černý kouř tam hoří lepenka. Bílí kouř v levé části znamená, že tam hoření něco zpomaluje. Jsem ochoten na toto téma dát s kýmkoliv diskuzi a nepřetlačí mě.

Zveřejnil jste  solosnímek, ale zřejmě  Vás nenapadlo dohledat zdroj a   podívat se  na textový rámec, do nějž byl v  roce  2018, kdy  vyšel,  zasazen. Ale  rád  to napravím!

A  rovnou přidám ještě tehdejší pokračování:

Doporučuji soustředit se na  ty zvýrazněné informace.

U prvního popisku  je požár hodnocen jako nikoliv  masivní  a už vůbec  žádná deflagrace, explozivní hoření,  jak tvrdíte  Vy.  A  nejsou vidět  žádné fragmenty  výbuchů!!!  Střecha  sice hoří, ale je  celá, zdi, okna  dveře  rovněž!  Opět, Vaši argumentace  je, z hlediska průkazných faktů – zcela  mimoběžná k fotografii.

A nyní  k tomu druhému screenshotu. MfD, která  tehdy  již  patřila  Vašemu šéfovi  -Andreji Babišovi, jak jistě  víte, tudíž předpokládám, že je pro Vás  důvěryhodným  zdrojem, konstatuje, že  Policie  České  republiky fotografii požáru před výbuchem UTAJOVALA!  Jste  schopen vysvětlit  PROČ?

Já vysvětlení mám. Je v souladu s tím jak hodnotím práci PČR,    v samém úvodu  tohoto otevřeného dopisu.

Například  proto, že  dodnes  na svých oficiálních stránkách tvrdí,  že  děj o sklad č.16 probíhal v pořadí  výbuch *- následný požár!

Viz třeba

Toto je  ještě pořád k nalezení na webu PCŘ  Zlínského kraje.. Stejné  tvrzení  obsahuje  i  Souhrnná zpráva Ministerstva vnitra o postupu řešení mimořádné události v muničním areálu Vrbětice, které Vnitro vypracovalo pro mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konanou dne 12. prosince 2014.

Ptám se , jak je něco takového možné, když PČR zcela jistě  v té době  už dávno zajistila  inkriminovanou fotodokumentaci? Přiznám se, že bych velmi uvítal, kdybyste  se  například  tomuto detailu a  jeho vysvětlení podrobněji věnoval, místo  vymítání ďábla u těch, co mají, jak sám vidíte, oprávněné pochybnosti o postupu policie. Ale  nechci Vám radit. Pojďme dále -viz

5. příjezd HZS ČR na místo a správně do budovy již nejdou dělat průzkum. Velitel je zodpovědný.
6. po chvíli dochází k explozi celého objektu skladu.

V úvodu je z mé strany konstatováno, že  HZS  postupoval naštěstí zcela profesionálně. Naštěstí. Takže  když zjistil , jak to s  tím požárem v detailu je, nařídil velitel zásahu jeho přerušení a vyvedl všechny  zasahující  hasiče z areálu. Následoval  výbuch. S  časovým odstupem.  Takže  se  ptám opět jako  u minulých dvou bodů – proč PČR  uvedla  ve Zprávě pro sněmovnu a na svých webech uvádí dosud opačné pořadí události – nejprve  výbuch a pak následný požár????

7. žádná trhavina se do skladu nosit nemusela, jak píší někteří odborníci. Pokud to řekne soudní znalec, tak to nemůže být soudní znalec.
8. v jedné střele 152mm je 5,6 kg TNT stačí do otvoru pro zapalovač vložit rozbušku, mít drát na spojení prvků a mít časovač a být vycvičen. V Iráku to zvládali sestrojit 15 letí chlapci. Takže vše se vejde do batohu neboli zavazadla a k této akci stačí mít iniciátor, rozbušku, kousek drátu a časovač. Doufám, že se někteří už poučí a korigují své hloupá vyjádření.

Tak soudní znalec, mající odlišný názor od Vašeho, není soudní  znalec? Zajímavá argumentace!  To by mne nenapadlo…..

Ale  s potěšením konstatuji, že  uvádíte, že  ve skladu/skladech byla  munice ráže  152 mm. Protože k tomu se  ještě  dostaneme. Jen mi nejde na  rozum, proč  by někdo používal ten  dvoumechanismový  nástražný  systém, jak tvrdíte!

Který se spustí  jako zápalný při otevření, dejme  tomu  – muniční bedny  a začne intenzivně  hořet a  vedle toho ho vybaví  časovačem, nařízeným na  čas  +48 dnů!!!!

Systém Táboráček totiž skrýval možnost celou  sabotáž  překazit včasným uhašením a prozrazením celé operace s  dohledáním stop. Ten druhý způsob fungování NS  je naopak komický  nastavením spuštění za  7 týdnů!!!! Pokud je  známo, bulharský obchodník se  smrtí  předpokládal, že  obdrží objednané zboží, jak říká Váš  šéf,  v podstatě  bezprostředně.  Protože  se píše  o zákaznících na Ukrajině  nebo syrském Islámském státu /sic!!!/,lze předpokládat, že by  munice šla okamžitě  k dělům.  A  sabotáž by  ztratila  smysl! Abyste mne pochopil. Byl jsem školen na odbornost NDV.Matně  si tedy  vzpomínám, že palebný průměr  na  jednu hlaveň houfnich 152 mm reprezentoval 60nebo kusů munice. Jak se později přesvědčíte, , ve skladu č.16  uložili  celkem něcoo přes  6 000 kusů nábojů zmíněné  ráže.   Takže  oněch více než 6000 tříštivo trhavých granátů reprezentuje JEDNODENNÍ  palebný průměr  pro  100 hlavní.  Zlomek toho co UK army  nasadila na  Donbasu!!  Riskovat  sabotážní operaci na  území  cizího státukvůli takové  drobnosti????

Podivnost na podivnost! Ale pokročme.

9. po 30 dnech exploze druhého skladu po pyrotechnické prohlídce, znamená že NVS byl schován někde v zapečetěné, zapáskované bedně, kam se pyrotechnik nekoukal.

Po 30ti dnech? Neplete se pane poslanče??? Já všude  čtu, že první výbuch nastal 16.10. a  druhý 3.12. Dohromady48 dnů…Už tohle  je obrovský nonsens,nemyslíte? Stejně,bohužel pro Vás, nutně  vyznívá  i ta  fabulace  s nástražným systémem v  opáskované a zapečetěné bedně!!!!  Zkouším si představit jak agenti sabotéři sebou do akce  tahají nářadí a materiál typu  ocelová  páska, nýtovací a  pečetící kleště, pečeti, atd.atd. A jak to všechno,bez ohledu na čas,který pro ně  byl zcela  kritický otvírají, instalují, balí, přespákovávají, pečetí, atd. atd……

Aniž by  je napadlo , že  riskují  přes míru nebo to, že  bedny  ve skladu  č. 12 mohla kupující strana,  před převzetím, otevřít kvůli kontrole. Jak se nejspíš  u zbrojního  materiálu asi běžně děje. A pak by  sabotáž odhalením skončila… Nepochopitelný scénář! Zejména u záškodníků sabotérů!

10. potvrzení úmrtí dvou zaměstnanců dle DNA

Ano. Viz body  1.  a  2.  Ale  jinak, než  nám podsouváte!! Nikoliv  UVNITŘ skladu  č. 16, nýbrž  VNĚ a oba  na jednom místě! To už jsme probírali. Zásah na  samou podstatu  vaší konstrukce!

11. to, že GRU měla v ČR komplice, je jasná věc, nad tím se nemusí vůbec spekulovat.

Vážně?  Pak se  ptám – jak to, že  ho PČR nebo tajné služby  neobjevili?  Že k němu nejsou žádné informace? Naprosto žádné!!!  Nula,Nic, pane poslanče!  Vám to nepřijde zarážející?  Zejména když  hned  napíšete

12. BIS a ostatní zpravodajské služby odvedly skvělou práci, vše mají jasně zadokumentované a věřím, že NCOZ tento případ dotáhne do konce.

Prezident  v neděli veřejně  na jejich konto prohlásil – cituji:

Mohu konstatovat, že ve zprávě BIS se uvádí, a tuto větu jsem si podtrhl, že neexistují důkazy ani svědectví, že by tito dva agenti byli ve vrbětickém areálu. Koneckonců, když se zkoumal druhý areál těsně před jeho výbuchem, nebyl v něm nalezen žádný výbušný systém.

Buď  disponujete  výrazně  jinými  výstupy  tajných služeb než hlava  státu,  což jak uznáte by bylo zcela  skandální nebo prezident veřejně  lže!  Jiný výklad  není možný!  Tedy kromě  zřejmého třetího.

Jste  členem branně  bezpečnostního výboru. Není tedy pro Vás žádným problémem  identifikovat, která ze tří verzí je  správná.  Proč tedy  neprohlásíte  – prezident v neděli lhal?  A nedoložíte  to nějakým důkazem?   Schází  onen důkaz nebo odvaha pane poslanče?  Já podobný problém  – viz pondělní článek Kosy, věnovaný nedělnímu Zemanovu vystoupení  na Primě!  Byl jste přece  voják  a jistě máte  pro strach uděláno.  A BIS a ostatní tajné služby přece odvedly skvělou práci! Tak kde je problém?

12. pana plukovníka Koudelky si nesmírně vážím a všichni určitě sledujete, jak jsou ruské tajné služby naštvané, což jasně dokazuje, že se BIS trefila do černého.

Koho si vážíte  nebo nikoliv, je  Vaše osobní gusto. A proti tomu, jak známo žádný  dišputát! Já to mám s tímhle plukovníkem trochu jinak. Jednak si pamatuji  těžkou a pro mne  jako občana  republiky  – nepřijatelnou blamáž ohledně  ricinové aféry.   Z níž  BIS  vyšla  jako parta  totálních amatérů. Ale především v souvislosti s Vrběticemi mne  doslova  straší to už  publikované Zemanovo prohlášení na  adresu BIS, které v tomto okamžiku cítím potřebu zopakovat:

Mohu konstatovat, že ve zprávě BIS se uvádí, a tuto větu jsem si podtrhl, že neexistují důkazy ani svědectví, že by tito dva agenti byli ve vrbětickém areálu.

Za tohle  si ho mám vážit? To snad  ne?!

Jenže ono je  tu a nikoliv  jen  v souvislosti s Vrběticemi a   už vůbec ne poprvé, něco mnohem horšího!!!  Včerejší MfD, opět připomínám, že  jde  o  vlastnictví Andreje  Babiše vydala  článek s názvem:

Nová fakta v kauze Vrbětice. Jak odstartovalo vyhošťování diplomatů

Jde  ,bohužel , o placenou část  webu. Ale  jistě  k ní máte  nebo získáte  přístup. Je tam plno zajímavých  informací, které  rád využiji k dalšímu článku o Vrběticích. Pro účely  tohoto otevřeného dopisu   a tomu, proč  nesdílím  ani trochu Vašeho nadšení nad prací plukovníka  Koudelky   a  organizace, kterou řídí, postačí toto:

Bezpečnostní složky se evidentně „jistily“ navenek. Paralelně s řešením situace na nejvyšší státní úrovni totiž odněkud zcela prokazatelně unikaly informace do vybraných médií.

Někdy před úterkem 6. dubna se prý šéf BIS snažil na věc upozornit přímo premiéra. Příliš však nepochodil, protože neměl v ruce žádné důkazy a Andrej Babiš se proto věci zdráhal uvěřit. Onoho 6. dubna tak prý znovu přišlo upozornění, že jestli se něco nestane, půjdou ven fotky Čepigy s Miškinem spolu s oficiálním vyhlášením pátrání po nich. Což mohl být problém, protože by si mohl kdokoli pospojovat, po kom a proč vlastně NCOZ pátrá. Nehledě na to, že o věci nebyli informováni ani v civilní rozvědce, ani ve Vojenském zpravodajství.

Hned následujícího dne – ve středu 7. dubna – se tedy v sedm hodin ráno sešli členové výboru pro zpravodajskou činnost. Kromě premiéra a ministrů vnitra, obrany a zahraničí tam byli i policejní prezident, nejvyšší státní zástupce a šéfové jednotlivých služeb. Vzhledem k tomu, že jedinou možnou reakcí bylo vyhoštění členů ruské ambasády, byla nakonec výsledkem dohoda, že se ještě vyčká. Šéf BIS Koudelka však konstatoval, že nelze čekat dlouho, protože už o věci vědí někteří novináři. O pár dní později se na věc skutečně začali ptát z časopisu Respekt.

Do toho přišly další dotazy novinářů, navíc evidentně s dobrými informacemi, jakkoli byly tajné. Většině zainteresovaných začalo být jasné, že už skutečně nelze otálet.

Předpokládám, že o zjištěních MfD  nepochybujete.Já je ovšem pokládám za skandální.

Neb se tam konstatuje,  že  tajné služby  NEUSPĚLY se  svými informacemi u  Andreje  Babiše, což je jednak  premier, kterému jste opakovaně  vyjádřil důvěru a  také předseda  Vašeho politického uskupení!!!! Neuspěly proto, že  ty  tajné služby, resp. přímo BIS a její  šéf Koudelka neměl v ruce žádné důkazy a Andrej Babiš se proto věci zdráhal uvěřit!!!!

Ovšem tajné služby /BIS/ se jistily  a řečeno decentně – do vybraných medií pronikaly informace!!!

O den později stejný Koudelka  tlačí na  předsedu české vlády, že  ž o věci vědí novináři a je třeba konat! Jak to, že  šéf  BIS  vytváří tlak na premiera? Že unikly  tajné informace, když unikly nejspíše  z BIS??? A  to řízeně, aby  se vytvořila přesně tahle  situace?

Což se vzápětí potvrdilo, protože  přišly další dotazy novinářů, navíc evidentně s dobrými informacemi, jakkoli byly tajné.

Nepřijde Vám to jako organizované vydírání???? Vašeho předsedy  vlády.

Já  být poslancem, členem největší a premierské  vládní strany,  byl bych doslova  zděšen  zjištěním že novináři se dostali k TAJNÝM informacím. A  to ŘÍZENOU INDISKRECÍ z těch tajných služeb! Asi z BIS. Kterou řídí  plukovník Koudelka!

Protože  pokud  je  to pravda, co píše  MfD a  text s kterým přišel Respekt  doslova  pár minut  po  té první Babišově  a Hamáčkově  tiskovce  nic jiného nepřipouští, pak zde máme  naprosto šílenou situaci, kdy  tajná služba  funguje  zcela  nezávisle  na  parlamentu a  vládě, žije  si svým vlastím životem  a podle svého uvážení, respektive  dle uvážení svých  řídících pracovníků  vytváří onou řízenou indiskrecí  politickou realitu, jak se jí zlíbí!!!  Za nadšeného potlesku většiny  těch, kteří ji  mají ze zákona  kontrolovat a naprosté  převahy  médií, považujících sama  sebe  za hlídací psy  demokracie!  Zkuste  si uvědomit, co vlastně  adorujete!!!  Žil jsem převážnou část života  v bývalém režimu. Ale  i ten bolševik nainstaloval do svého systému pseudodemokratické mechanismy!  Řízený únik  ze  zpravodajských služeb je  cosi nesrovnatelně  horšího  – kdosi  podle jen jemu známých důvodů vytváří  SVOU politickou  krajinu. Aniž by  se komukoliv zpovídal!!!!  Neumím si představit, že by  se něco takového stalo na Západ  od  našich hranic.  A  už  vůbec  ne, že  by navíc  politická i žurnalistická scéna  tleskaly.  Naprosto jistě by  vypukl obrovský politický skandál, jenž by  semlel všechny  aktéry  toho řízeného úniku. V každém  případě  vedení tajné služby, jenž by pustila utajované informace!

Vy si vážíte Koudelky…. ! Za  ten únik informací, jimž  schází  důkazy a proto VÁŠ předseda  vlády  si počínal opatrně?????

Opozice  asi  přeci jen bude iniciovat  co nevidět hlasování o nedůvěře  vládě  Andreje  Babiše. Takže  očekávám, že se  svým hlasem k opozici připojíte. Podle mne nelze  vyjádřit  důvěru plukovníku Koudelkovi a  Andreji Babišovi ve vrbětické kauze  zároveň. Ne pokud  chce být člověk konzistentní   a elementárně  věrný  sám sobě!  Ale  uznávám  a jsem dostatečně poučen, že  v  politice  a zejména české politice, nějaká osobní integrita a věrnost  základnímu morálnímu  žebříčku, od Listopadu  nepředstavují  pro politickou  reprezentaci, až na naprosté výjimky  – žádnou hodnotu!Mimochodem, že se BIS  trefila  do černého a ruské tajné služby  jsou  naštvané, to máte odkud?  Od BIS?  Ve veřejném prostoru o tom nejsou žádné informace!

Takže  si dáme  bod  závěrečný  bod  vašeho seznamu:

13. tisková mluvčí Ministerstva zahraničí Ruské federace je neskutečná husa.

Když jsem se  rozhodl napsat Vám otevřený  dopis, největší  penzum času mi zabralo rozhodování, jestli  jej  pojmu seriozně nebo  v intencích Vašeho vyjádření  a konto mluvčí  ministerstva  zahraničí Ruska.  Přiznávám, že  bych si užil daleko více  variantu  druhou. Ale  poslanci jsem ještě nikdy nepsal a  převážil názor, že  je na  místě  serioznost.

Tu tiskovou mluvčí neznám. Jen  z TV.  A osobně mi na ní nezáleží. Nicméně, přemýšlím , jestli Marja  Zacharovová například podlomila  financování  ruského státu  nesmyslným odhlasování  zrušení  superhrubé mzdy  a snížením daně  z příjmu FO  na  15%!!!  Nebo jestli je  členem strany, která díky  svým třem poslancům  zavinila , že  11. února  vládě  svého premiera  Babiše  neprošel návrh na  prodloužení nouzového stavu, ačkoliv  covidová pandemie  vrcholila. Nebo, že by byla  členkou  vládní  mašinerie, která  svou ne/činností   či naopak činností, zavinila  nárůst  mrtvých v  důsledku koronapandemie  z 666 na konci září  na dnešních  29 000. Mám pokračovat?

Ale především, co si myslet oposlanci, navíc  členu branně  BEZPEČNOSTNÍHO VÝBORU, kterému NEVADI ŘÍZENÉ ÚNIKY  z tajných služeb, které destabilizují stát????!!!!

Jaký termín  obsahuje  Váš  slovník pro takového poslance? Houser?  Ale nechám toho – rozhodl jsem se být seriozní!

A nyní ještě  pár  skutečností!  Tohle ,jako člen  bezpečnostního výboru sněmovny  znáte?

Skripal v Česku pomáhal odhalovat ruské agenty, jeho traviči ho tu sledovali, zjistil Janek Kroupa

Není, nikoliv  náhodou, tohle  daleko přesvědčivější  vysvětlení pro to, co tu v říjnu 2014 lidé z GRU  hledali?  Článek je z roku 2018…

Vrátím se i ke své poznámce, že  je  dobře  že píšete  o munici ráže  152mm.  Na  otevřených zdrojích lze nalézt i dva  články  majora v.v. Bilinského. Dřívějšího špičkového policejního pyrotechnika.  Který se  velmi podivuje  nad  tím, jak policie  výbuchy  šetřila.

Vedle  toho také  zveřejnil skladové listy  toho, co v inkriminovaném okamžiku obsahoval sklad  č. 16 Zde je  fotka

Kdybyste  to nemohl přečíst, pak Vám posloužím psaným výčtem:

Čistá hmotnost výbušniny ve skladu č. 16,který měl kolaudovanou obložnost 150tisíckg, byla těsně před výbuchem 57575,18 kg Ve skladu bylo 486 kusů leteckých pum o čisté hmotnosti výbušniny 15406,2 kg.

Nábojů s trhavou náplní bylo6372 kusů o čisté hmotnosti výbušniny30779,4 kg.

Problematické ve skladování bylo 57 ks leteckých svrhávacích prostředků s celkovou čistou hmotností pyrotechnických osvětlovacích signálních prostředků 3990 kg.S malým obsahem výbušniny pouhých 1,85g bylo celkem 3 999 773 ks malorážových nábojů.

Mno.  Všiml jste  si položky  pyrotechnické osvětlovací signální prostředky? 3990 kg?

Prý jste  tuto problematiku studoval. Pak jistě víte, že  ty pyrotechnické  osvětlovací signální prostředky  jsou  většinově na bázi BÍLÉHO FOSFORU!  Co je  tenhle  materiál  zač  ví  i naprostý laik mého typu. Stejně tak je zřejmé, že  jeho skladování podléhá  zvláštním pravidlům a rozhodně  je NEPŘÍPUSTNÉ  společné  uložení  s granáty, natož  ráže  152mm ve společných prostorech!!!  Že mezi  těmito úložkami NEEXISTUJE  tzv. společná SNÁŠENLIVOST!  Informoval  Vás  o tom někdo? Nějaká ta  tajná služba nebo PCŘ?

Pro případ, že  byste  o věrohodnosti zdroje  z něhož  pochází ta  fotokopie  skladovacích listů pochyboval a klasifikoval ho jako hoax a fake news, pak Vás upozornuji, že nejde ani o news a už vůbec  ne  fake!  10.prosince  2014Lidové noviny  uveřejnily  tento článek

Odtajněný seznam munice ve Vrběticích: 57 leteckých pum, 988 tun trhavin

Naleznete  v něm stejné informace a pár  dalších navíc. Pokračujme.

Máte povědomí o výbuchu  POLICEJNÍHO skladu výbušnin s  roce 2020  v Bílině? KDE vyšetřování konstatovalo, že  příčinou je SAMOVZNÍCENÍ? Ačkoliv  tam nic  s bílým fosforem  neskladovali?

Proč  to ve Vrběticích je  sabotáž a v Bílině  samovznícení, když  šlo o oficiální  úložiště  policejních pyrotechniků, o jejichž profesionalitě, na  rozdíl od  vrbětických civilů nelze mít sebemenší pochybnost? A přesto se jim to tam samovznítilo!

Věřte, že bych  mohl pokračovat ještě hodně  dlouho. Mám opravdu nastudováno. Váš  FB status  mi  proto přijde  tristní. Na  člena  bezpečnostního výboru  zcela nepochybně.

Na závěr  se Vás musím zeptat v souvislosti s  Vaší  vyjádřenou plnou důvěrou policii  a tajným službám – platí tato důvěra  těmto orgánůmi  pro kauzu Čapí hnízdo a speciálně  pro  policistu Nevtípila? Jde o účelovku a  pomstu mafií, jak tvrdí Babiš? Jak to máte  se zjištěními  Evropské unie  ohledně  střetu zájmů Andreje  Babiše?

A ještě něco – doufám, že  si Váš  FB přečetlo co nejvíce  voličů a sympatizantů Andreje Babiše  a na jeho obsah si vzpomene  při podzimních parlamentních volbách a podle toho patřičně zareaguje!

Zároveň sděluji, že  Vám dám na Kose neomezený prostor  k vlastnímu vyjádření, pokud  pocítíte potřebu reagovat.

vlk

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.