Potřebuje green deal lež?


námět a faktografie  Dan Višňovský

Nikdy by mne nenapadlo,  že  budu nějakou takovouhle otázku  klást, když jde o opravdu závažný problém celoplanetárního  významu! Ani mne  nenapadne, abych zlehčoval excesy počasí jimiž  jsme  v poslední době  globálně vystaveni.  Něco se  s tím, ovšem – zásadně  v globálním měřítku, nikoliv  lokálně, dělat musí. Nebo to alespoň zkusit. Opakuji globálně!!! Záhy  zjistíte, proč na té globalitě  trvám.

Ale především –  za  žádných okolností  nesmí  dojít k tomu,  že  se celá ekologická agenda  založí  na lži  nebo její  aktuální  argumentace  se  bude  o lež opírat! Jestliže  ne, pak veškeré snahy,  včetně těch  poctivých a seriozních, nutně  skončí  fiaskem.

Asi si říkáte, proč vás  vlk  opatruje  takovýmihle  samozřejmými trivialitami?  Mám proč, věru, že  ano.

Minulou neděli totiž  Seznam.cz  vydal  článek s následujícím titulkem:

Příspěvek Čechů k oteplování planety narostl nejvíc v Evropě

Takovýhle nadpis nemůže  nikoho  nechat v klidu.  Fakt  jsme  ekošpindírové celé  Evropy, jak vyplývá  z textu, který  napsal, k mému velkému a  rovnou dodám,  nemilému  překvapení – Petr  Holub, kterého vedu  jako  uvážlivého a seriozního novináře? Nebo je  to jinak?  Než  začalo dohledávání a přezkoumávání  údajů  z Holubova  textu,  přišly  mi  postupně  tři maily od  dlouhodobého  čtenáře  Kosy   a  svého  času  člověka, s kterým jsem svedl  dlouhou řadu  nesmiřitelných konfrontací – Danem  Višňovským. Některé  až na  krev. Takže  jsem  se zařekl , že  na Kosu  se už nikdy nedostane.  Peripetií  vás  ušetřím.   Jen  dokazuji,  že pro vlka  skutečně platí , že není  důležité  KDO co říká, nýbrž  CO kdo říká.   A  Dan mi prostě  poslal  materiály,  které  rozhodně nelze pominout,  jež  jsou v příkrém  rozporu s  tím, co tvrdí  Petr  Holub a Seznam.cz  a  tím pádem  celá  ekologická  panevropská/panglobální  klaka.  Jeho data  hodlám postavit  do zásadní konfrontace  s těmi Holubovými. Je jen  na  vás, co si  sami vyberete.

Nejdříve  si dáme  jádro  Holubova  textu:

Podle Evropské agentury pro životní prostředí, která o tom informuje, vypouští Česko třetí největší objem skleníkových plynů na obyvatele, přitom se v žádné jiné zemi po roce 2014 bilance tak nezhoršila.

Evropská unie sleduje emise oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů, aby zastavila oteplování zemského povrchu, za které může podle dominantního vědeckého názoru právě skleníkový efekt.

 
Výstřižek

 

Zapněte  sirény, bijte na poplach!!!!! Česko je  nejhorší! Prostě evropští ekologičtí  kazisvěti! Černá hanba  Evropy a tudíž  ten  ekoignorant, kvůli kterému  Evropa  neplní  své klimatické  cíle! Nebýt jeho, tak přestanou  tát  polární ledovce o těch alpských nemluvě.

Jinak tu  tabulku Evropské agentury  pro životní prostředí a  doprovodný  Holubův text interpretovat  nelze.

Viz  například další  citát  z jeho článku:

Nejhorší známku ze všech evropských ministrů životního prostředí si vysloužil Richard Brabec díky tomu, že objem skleníkových plynů vypuštěných před rokem 2019 neklesal, ale vyrostl za pět let o víc než desetinu až k 13 tunám na obyvatele. Horší bilanci hlásí jen nejdynamičtěji rostoucí ekonomiky Lucemburska a Irska, které ovšem produkci skleníkových plynů omezují.

Tuzemské výsledky nejsou lepší ani podle jiných kritérií. Například v přepočtu na ekonomický výkon spálí více fosilních paliv jen Bulhaři a Poláci.

OK. Takže  jsme nejhorší!

Přesně  v tomto okamžiku měl do hry  vstoupit  Gůgl a  dodat mi  nějaká  fakta  na ověřování. Jenže  než na  to došlo, mailová pošta mi  tu  raubířskou práci  ušetřila. Ozval se  Dan a já nestačil zírat! Na materiály, zpracované světovým energetickým gigantem BP!  Například  ve formě

Statistical Review
of World Energy
2021 | 70th edition

což  je  především velká tabulka, popisující  úroveň  zátěže, kterou mají na  svědomí  jednotlivé  státy světa, rozdělené  podle  světadílů a  to mezi  roky  2010 -2020. Vše je  vztaženo na  emise CO2. Ta  tabulka vypadá takto:

VýstřižekČesko je  vyznačeno  žlutě,  státy, které  v uvedeném období  vykazují  HORŠí hodnoty než  Holubův  evropský ekošmudla  pak červenou  čárkou.

Ať na  to  hledím jak chci,  vidím, že  ČR si mezi roky  2010-2020  vůbec nevedla  špatně!  Celkem 10, slovy  DESET  států,  mezi nimi Rakousko, Belgie, Německo, Maďarsko, Norsko, vykazovaly horší skore!!!

Pokud někdo chce  namítnout,  že  já  pracuji s  časovým rozpětím celé dekády,  zatímco EU, potažmo  Holub  s  časovým úsekem 2014-2019, takže  je to svým způsobem  nesouměřitelné,  musím se jen pousmát. Jednak si kladu otázku

-proč  si EU/Holub vybrali  zrovna  těchto 5 let?  Jaký to má  asi tak smysl?

ale především

-nevztahuje  takhle náhodou  EU a  Pařížská  klimatická dohoda  úroveň  emisí v  cílových  létech 2035 a 2050 k roku 1990 a  tehdejší  emisní  úrovni????

Jestliže  ano,  pak  ta  evropská/Holubova  tabulka je  ještě nesmyslnější, než  při porovnání s  tou mou  za jednu dekádu.

Ale, abych dostál povinnosti podat  co neúplnější  informace, přidám i tu , která pro stejné státy  začíná v  roce 1994.  To pro srovnání celkových  čísel a  tomu, kdo a jak se zatím podílel  na  celoevropském snažení o redukci  emisí  CO2. Zejména  když mi ji Dan poslal hotovou. Jen ji přetisknout! Ani v tomto srovnání ČR nevychází  jako lůzr!   Tady je , popisuje rozhraní 1994-2010:

Výstřižek

Ještě nějaké dotazy?

Já osobně  jeden mám! Zásadní. Ten z  toho titulku  –potřebuje green deal lež? Jako základní předpoklad své existence?

Pravděpodobně  ano. Protože  jinak by  Evropská  agentura  pro životní prostředí  nevydala  tu tabulku,  na  níž  Petr Holub postavil svůj  článek. Držím ho  za opravdu kvalitního novináře. Nechci věřit, že  by  psal účelově.  Proč  to tedy  takhle osolil?

Dovolím si přidat  svoje  vysvětlení  – protože prostě  mířil na  ANO, Babiše  a tím pádem i  na Brabce, kterému se k  pozadí přilepila ministerská  židle  na  zeleném ministerstvu.  Že tam je  zejména na ozdobu , případně  aby kryl agrofertní  průšvihy, to  názorně  on a především jeho rezort předvedl v kauze  Bečva! Kdy  zcela  nekompetentním počínáním  podřízenými institucemi došlo ke  efektivnímu zmaření vyšetřování!

Jsem ten poslední, kdo by  fandil Babišovi a jeho poskokům.  To  těm co navštěvují Kosu  alespoň občas, netřeba  vysvětlovat. A  Andrej Babiš, dle mého názoru dávno   patří  do státní budovy, ovšem úplně jiné, než je  Strakovka. Nicméně  ani  tak  nevidím důvod, proč   republiku  zatížit  pomluvou a dělat z ní evropského ekootloukánka!  V téhle  zemi totiž  vedle  Babiše, Brabce, Schillerové,  a také Zemana,  žije  dalších  10,5 milionu obyvatel!  A  proč  jim vypalovat  cejch ekoignorantů,  zejména, když  čísla ukazují , že  to není pravda?

Můžeme se bavit klidně i  o tom, že já pracuji s  čísly  absolutní produkce CO2 a ona  evropská agentura  a Holub  s emisemi na hlavu.

V tom případě pro mne platí,  že  klima  trpí zátěží  absolutní produkce, nikoliv produkce  z hlavy!!!!  Pokud  by na celé planetě  pobývalo 100 lidí, klidně  každý z nich může produkovat  1 tisíc tun CO2 a  zemská  atmosfera  to  ani nezaznamená!  Rozhoduje  celkově emitované množství!!!  

To sice pro nás  také nevypadá  na první pohled nijak extra,  nicméně  je objektivně  dáno  – především složením  naší ekonomiky  a energetického mixu. Také  tím, že  fungujeme  jako křižovatka  celoevropské  dopravy. Jak ve  směru  západ  -východ, tak sever – jih.

S ekonomikou  nic rychle nenaděláme  – je v ní spousta  energeticky  a klimaticky  náročných výrob  – hutnictví železa  i barevné metalurgie, těžká  chemie, těžké  strojírenství,  mohutná  výroba  stavebních hmot /cement, cihly, střešní krytina/ atd.atd.Energetický mix je  také dán.  Prostě  jsme to takhle  zdědili po předcích. Nikdo sem nejspíš  přesnou mechaniku ze  Švýcar  nebo ekonomiku služeb z Finska, či turismus  z  Rakouska nebo Itálie  nepřesune. Takže  nám zde  ty  hutě  a cementárny  ještě nějaký  čas  zůstanou. Kdyby ne,  ekonomika se zhroutí. A doufám, že nikdo soudný,  kdo bude někdy  v budoucnu  rozhodovat  o téhle  zemi, nevymění  naplnění  jakýchsi klimatických  cílů Evropské unie či kohokoliv jiného za znefunkčnění  českého hospodářství jako celku a  průmyslu zejména!   Zejména  když….

když  Dan si dal s těmi  tabulkami od  BP  opravdu práci  a nakonec  je převedl ještě  do grafů, tak jak to já  rád!

Dodal jich  celou řadu.  Použiji je  do samostatného článku  někdy příště. Ale jako dnešní zakončení  dám dva  grafy  vypouštění  emisí  CO2 a to s hodnotami  od  roku 1965 do 2020.

1- podle  kontinentů:

Výstřižek

2-jak si stojí EU, a OECD jako celky  versus  zbytek světa

Výstřižek

Předpokládám, že  vidíte  totéž  co já!

Tedy, že ta  Evropa a  Evropská  unie, které  rvou  snižování  emisí  dnes  už  zcela  mimo realitu  fyzikálních a ekonomických zákonů,  ať  to stojí , co to stojí, hlava  nehlava,  co se  týče  emisí  CO2

jsou v  roce 2020 NA ÚROVNÍĆH  ROKU 1969!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Kam to ještě  chtějí stlačit????

S  výjimkou sdružení OECD/Severní Ameriky se výsledkům  Evropy /EU nejen nikdo ani  vzdáleně nevyrovnal, ale  naopak všichni svou produkci, zejména  v poslední dekádě  mohutně  navyšovali!!!! A  zcela  katastrofický je  trend  v  Asii. Tedy abych byl zcela přesný  – v  Číně a  Indii  zejména!!!!  

Evropa se může  postavit na hlavu.  Klidně  nechť se  s produkovanými emisemi  dostane  na úroveň  absolutní zátěže  z  doby  lovců mamutů,  světovou klimatickou bilanci to neovlivní  ani zbla!!!! Protože  ostatní kontinenty  a především Asie se nijak omezovat nehodlají!! BA právě naopak. Co my  ušetříme, oni několikrát  navýší.

Takže  se ptám znovu :

Potřebuje green deal lež? Proč?

Nehledám  důvod, proč nic  pro klima  nedělat. Ptám se jaký má smysl  tohle  zelené evropské  bláznění  liberalistů, progresivistů   a  ekofanatiků, kterou  současná  generace  evropských, národních a  českých  papalášů převzala? A  do Česka nám  to tlačí Babiš s  Brabcem! 

Jo tuhle mi kdosi napsal, jestli znám evropského státníka, který v Bruselu  nedrží hubua  krok. Jako  Andrej Babiš. Zajímavá omluva! Já si vždycky  myslel, že  předseda  české vlády  jezdí  do Bruselu proto, aby  hájil  zájmy  našeho státu a jeho obyvatel. Nyní  s  úžasem zjišťují, že  jsou našinci, kteří  jsou srozuměni s tím,  že  si  tam dá  gáblík,  potřese si s ostatními papaláši rukama a  pak už jen souhlasně  kývá  hlavou a nadšeně  hýká….  No , pak chápu, že  Babiše  fakt volit nemohu!  Ale  abych ten dotaz nezamluvil.  Ano znám takového politika. Jmenuje  se Viktor Orbán. Už se  s těmi jedině  správnými utkal vícekrát. Babiš  jen jednou  – když  šlo o evropské dotace  pro Agrofert. Ale  to je jiný příběh. O tom někdy příště.

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.