Jednoduché otázky pro Petra Jedličku z Deníku Referendum


Jedna  z kosířských dam mne upozornila  na mimořádně  zajímavý  článek  Petra  Jedličky  k ukrajinské tématice, který  nedávno vyšel na poloalternativě  Deník Referendum. Jde o opravdu  obsahově  zajímavý text. Nicméně  jak  v závěru prokáži, těžce  argumentačně mimo!!!  Až  z toho zrak přechází!

Vedle uhlí či plynu má Ukrajina i spoustu surovin důležitých pro hi-tech ekonomiku. V budoucnu by na nich mohla dobře vydělat. Potrvá-li však okupace jihu a východu, může je Rusko buď začít samo těžit, nebo vše alespoň blokovat.

Obtížně se to dokazuje, logicky ale nabízí: vedle geopolitických, vnitropolitických či imperiálně-nostalgických motivů může mít ruský vpád na Ukrajinu také ekonomicko-strategické důvody — konkrétně ukrajinské nerostné suroviny.

Ne, že by Rusko nemělo dost vlastních zdrojů. Naopak. Avšak svéhlavý a stále v průměru o dost chudší soused má pod zemí skutečně velké bohatství. A to může být perspektivně využito buďto v souladu s ruskými zájmy (a eventuálně i přímo Ruskem), nebo v rozporu s nimi — proti nim.

Nejde ani tak o proslulé donbaské uhlí, jehož zásoby jsou dnes odhadovány na 38 miliard tun (přibližně čtvrtina ruských zásob, desetinásobek českých). Zájem o uhlí v posledních letech kolísá a perspektivně by měl spíš klesat. Důležitější jsou v případě Ukrajiny plyn, železo, a pak nejrůznější vzácné kovy či polokovy: titan, lithium, nikl, kobalt, zinek, germanium, galium a další.

Plynu má Ukrajina druhé největší zásoby na evropském území. Prokázaná ložiska na dně Černého moře a na břidličných pánvích čítají asi 1,09 bilionu kubíků. To odpovídá asi dvěma třetinám prokázaných zásob Norska či Libye. Některé odhady hovoří ovšem až o pětinásobné velikosti — jak mořské dno, tak břidličné zdroje se totiž nestihly kvůli situaci po roce 2014 ještě důsledně prozkoumat.

Železné rudy má Ukrajina celou desetinu světových zásob, titanu osmnáctinupětinu (i zde jsou průzkumy zatím nedokončené) a lithia největší rezervy v Evropě. K tomu například jedny z největších světových zásob grafitu.

Celkově se na ukrajinském území nachází ložiska 117 ze 120 průmyslově nejvyužívanějších surovin. Zvláštní postavení má pak ukrajinská ropa, jejíž doposud známé zásobárny by i bez nevyužitých břidlic mohly při náležité těžbě pokrýt stávající spotřebu celé Ukrajiny třikrát. Ukrajina přitom i před válkou ropu a plyn dovážela.

Hlavní ložiska průmyslových surovin na Ukrajině. Červená čára označuje přibližnou hranici současné fronty. Ropa a plyn z břidličného pásu mezi Donbasem a Černihivem je dosud využívána jen minimálně. Grafika Favpng.com

Hlavní ložiska průmyslových surovin na Ukrajině. Červená čára označuje přibližnou hranici současné fronty. Ropa a plyn z břidličného pásu mezi Donbasem a Černihivem je dosud využívána jen minimálně. Grafika Favpng.com

Suroviny po Majdanu a předválečný stav

Faktor suroviny byl v textech o Ukrajině zmiňován už během majdanského převratu. Zvláště populární byla tehdy konspirační teorie, podle níž měla celou změnu režimu v zimě 2013—2014 zapříčinit touha USA právě po ukrajinských surovinách, zejména po plynu. Ústřední figurou zde měl být dnešní prezident Joe Biden (tehdy viceprezident Baracka Obamy) s osobní investiční zaangažovaností.

Později zbyl z celé teorie pouze pahýl týkající se působení Bidenova syna Huntera v ukrajinsko-kyperské energetické korporaci Burisma. Biden mladší dostal v této firmě skutečně na pět let pozici s platem 50 tisíc dolarů měsíčně, jíž chtěl firemní management zřejmě lobbyisticky využívat. Do funkce ovšem nastoupil až dva měsíce po konci Majdanu a dle aktuálních poznatků z vyšetřování v ní v podstatě nic nedělal.

Podle Hunterových vlastních pamětí Beautiful Things ostatně upadl v dané době — krátce po smrti staršího bratra Beaua — sám do hlubokých problémů s drogami. „Kouřil jsem tehdy crack zhruba každých 15 minut,“ přiznává Hunter Biden v knize doslova.

Co se na Ukrajině naopak potvrdilo, byla skutečnost, že klasické velké těžařské korporace ze Západu se nechtěly v zemi příliš angažovat, dokud zuřila válka s proruskými separatisty, potažmo s Ruskem. Těžba i prospekce se tak po Majdanu rozebíhaly jen pomalu.

Minulý rok činil ukrajinský příjem z těžby všech nerostných surovin dohromady 15 miliard dolarů. Souhrnná hodnota dosud prozkoumané části surovinových ložisek byla přitom odhadována na tři11,5 bilionu dolarů. Pro srovnání — hodnota ropy ve všech ložiscích Saúdské Arábie je při současných cenách cca 25 bilionů dolarů a země jí prodá každý rok za 360 miliard dolarů.

S velkými nadějemi se v sektoru v zemi vzhlíželo k loňskému podpisu dohody o strategickém partnerství Ukrajiny a EU mimo jiné pro oblast surovin. A skutečně: země hned v roce 2021 obdržela na sto prospektorských a těžařských nabídek. Letošní ruská invaze ovšem vše zase zhatila.

Perspektivní bohatství

Zvláště v internetových diskuzích se dá setkat s argumentem, že připomínat faktor surovin v případě ruského vpádu na Ukrajinu je absurdní, protože Rusko samo jich má tolik, že je při stávajících extrakčních a přepravních možnostech nemůže ani vytěžit, respektive prodat. A že se samo v tomto ohledu invazí poškodilo — viz stávající snahy Západu o omezení závislosti na ruské ropě a plynu či třeba projekt energovodu Nord Stream 2 zastavený po invazi Němci, který byl v podstatě před spuštěním.

Zde je však třeba uvažovat perspektivně. Čím dál víc hi-tech a elektronická ekonomika bude s ubíhajícími lety vyžadovat ve stále větších objemech jiné suroviny, než vyžadovalo hospodářství minulých dekád.

Spojené státy mají již od roku 2018 oficiálně identifikováno 35 nerostů klíčových pro hi-tech rozvoj. Velkou část z nich najedeme ve slušném množství právě na Ukrajině. A zvláště cena surovin, které jsou zásadní pro přechod na bezuhlíkovou ekonomiku, má perspektivně značně růst — místy i o stovky procent.

Titan, grafit, zirkon, lithium, niob, germanium, galium, navíc i nikl, bauxit či chrom — to vše Ukrajina má a na tom může do budoucna vydělávat. A jak přibližuje například rozbor think tanku Natural Resource Governance Institute, ke zdražení alternativ k ekonomice založené na ropě a plynu přispěje jistě i sama aktuální válka.

Co Rusko teď drží

Podíváme-li se na aktuální rozsah území okupovaného Ruskem, a porovnáme-li jej s mapami hlavních surovinových ložisek, uvidíme, že si už ukouslo nezanedbatelný díl: tři železnorudné pánve z pěti — byť ty menší —, ložiska lithia na jižním Donbasu, zirkon, tantal, grafit a niob mezi Mariupolem a Berďanskem, zásoby ropy a plynu u krymského pobřeží i přímo na Krymu.

Byť s otazníkem je třeba připočíst také zmíněné donbaské uhlí. A pak jsou tu ještě na Donbase těžené horniny jako kaolín, mramor, křída, dolomit či keramická hlína. Ač nejde přímo o strategické suroviny, málo se ví, že Ukrajina donedávna sytila například čtvrtinu veškeré poptávky italského keramického průmyslu.

Platí přitom, že Rusko nemusí ukrajinské suroviny hned samo těžit a prodávat, respektive krást. Jak připomínají Robert Muggah a Vadim Dryganov ve Foreign Policy, už sama přítomnost ruských vojsk na stávajícím rozsahu území brání Ukrajině v přístupu k polovině ložisek ropy a 72 procentům ložisek plynu.

Navíc se zrovna aktuálně řeší ruská blokáda exportu ukrajinských zemědělských výpěstků — země jich ročně vyveze za 30 miliard dolarů. Stejně může Rusko blokovat i export podstatné části vytěžených surovin.

Detail doposud zabraných ložisek v Záporoží a na jižním Donbase. Grafika Sp.LyellCollection.org

Detail doposud zabraných ložisek v Záporoží a na jižním Donbase. Grafika Sp.LyellCollection.org

Další možnosti využití

Vše nyní nasvědčuje tomu, že Rusko nebude perspektivně moci vyvážet už svoji ropu a plyn do zemí Evropské unie, tedy alespoň ne v množství jako doposud. Bude tak muset buď rozšiřovat přepravní infrastrukturu k odběratelům v jiných částech světa, anebo urychlit transformaci vlastní ekonomiky. Ač se zdá druhá varianta s ohledem na rigiditu tamního režimu méně pravděpodobná, nelze ji ignorovat.

Jak přibližuje Sharon Burkeová v Boston Globu, Rusko má šanci se stát i s vlastními zásobami vzácných kovů ekonomickou supervelmocí. Ale jak uvádí David Knight Legg ve Wall Street Journalu, surovinové zisky na Ukrajině mu mohou tuto cestu výrazně usnadnit.

Do hlavy Vladimiru Putinovi a dalším plánovačům stávajícího konfliktu nevidíme. Možná, že při rozhodování o invazi přebila opravdu vše touha vytvořit onen dvou set milionový ruský svět, byť třeba silou. Možná byl nadevším skutečně vztah k Západu, případně k NATO. Vnímáme-li však skupinu exrozvědčíků, oligarchů a siloviků vládnoucí dnešnímu Rusku jako aktéra, který rozhoduje chladně a logicky, musíme připustit, že myslel i na ukrajinské zdroje.

Pokud by byly Ukrajinou dobře využity, mohly by se stát jedním z pilířů její nezávislosti, budoucí prosperity a eventuálně i šance Rusko pro Západ v mnohém ekonomicky nahradit. Bude-li ale ukrajinské suroviny z části kontrolovat a z části blokovat Moskva, poslouží snadno opačným cílům. Patří se na to nezapomínat, zvláště když nyní přibývá snah doporučovat Ukrajincům, jaké území Rusku podstoupit.

Pan Petr  Jedlička, který pro mne  do teď představoval zcela  nepopsaný a neznámý list,  odvedl  faktograficky  skvělou práci!  Takhle sestavené  články  mi imponují a vysloveně  je  vyhledávám. A kdyby tou faktografií  také  skončily,  dal bych jednoznačně  palec nahoru.  Jenže  a to je  důvod proč  tenhle  dovětek píši, pan Jedlička  se pokusil   z toho vyvodit  strategický  závěr.

A tady, konstatuji, to s plnou  vážností a bez jakékoliv  snahy jej shodit  nebo  ironizovat – selhal! Naprosto.  A doložím to souborem zcela  jednoduchých, triviálních  otázek, které nehodlám nijak  rozvádět, bez jejichž  zodpovězení  Jedličkovy  závěry  o tom,  že Putin zahájil /nebo také  zahájil/ ukrajinskou  válku kvůli  tamním nerostným zdrojům, které  by ohrozily postavené Ruska  co by  strategického světového dodavatele  surovin. Než  s nimi začnu, chci  p.t. čtenářstvo a případně i  autora ujistit,  že otázky jsou pokládány  bez  jakékoliv  ironie, škodolibosti a podobných postranních úmyslů

1- od kdy  Ukrajina  ví o svém nerostném bohatství? Není to většinově  už od  sovětských dob?

2 -jestliže  ano,  proč  pak  s jejich exploatací  Ukrajina  nezačala  v průběhu posledních  30 let?

Těmito dotaz máme za sebou zahřívací kolo. Nyní dojde na  vážnější  dotazy:

3- na  Majdanu  se  Victoria  Nuland pochlubila,  že  USA  investovaly do  mocenských změn poměrů 5 miliard USD.Prý kvůli  nastolení demokracie  na Ukrajině. Jestliže  autor  soudí,  že Putina mohlo k přepadení  té země  inspirovat její  nerostné  bohatství, neplatí totéž  o záměru Spojených států pro provedení převratu? Ba  dokonce více?

4- autor  píše , že nevidí Putinovi do hlavy  ohledně motivace a síly přitažlivosti ukrajinských přírodních zdrojů , co by  motivu agrese. Ovšem vynechává/bagateluje  to, co co víme zcela  jistě  ohledně  možných stejných amerických motivů.Syn tehdejšího viceprezidenta Hunter Biden se  v dubnu 2014 stal jedním z rozhodujících  manažerů ukrajinské  firmy  Burisma. Která  držela  rozsáhlé koncese na  těžbu  plynu  z polí na východě  Ukrajiny. Převážně na  Donbasu.  Victoria  Nulandová  byla  tehdy  vysokou  činitelkou  tehdejší americké administrativy. Biden ml. vstoupil do Burismy  v dubnu. tedy až  po převratu.  Myslí si autor,  že  podobné  vstupy  synů amerických viceprezidentů do zahraničních korporací, nota  bene  ukrajinských, se  dějí  v horizontu  dnů  nebo spíše  měsíců a  jsou velmi pečlivě   a  dlouhodobě připravovány a  to především s ohledem na  reputační riziko otce  v druhé nejvyšší  politické funkci USA?

5- není to reputační riziko snad  až tak velké, že by podporovalo teorii, že  ukrajinský převrat  2014, byl veden snahou ovládnout  ukrajinské nerostné bohatství a to na  úrovni  příbuzných  v nejvyšší  americké administrativě?

6-nezapadá  do  tohoto schematu známé a doložitelné  rčení zmíněné Nulandové  -Fuck of  EU?!

7- jak si autor  v těchto souvislostech  vysvětlí  následující  text , popisující  Huntera  Bidena  a jeho karieru, zveřejněný  ve Washington Post 28.9.2019 z něhož  vybírám krátký odstavec:

Region byl tak neklidný, že jeden z tehdejších partnerů investiční firmy Huntera Bidena – nevlastní syn bývalého ministra zahraničí Johna F. Kerryho – věřil, že vstup do představenstva Burisma Holdings byl špatný nápad, a ukončil svůj obchodní vztah s Bidenem a dalším partnerem. řekl jeho mluvčí listu The Washington Post.

Ten nevlastní  syn Johna  Kerryho se jmenuje  Christopher  Heinz a americká  Wikipedie  vysloveně  uvádí,  že  angažmá  Bdena ml. v Burismě pro něj  představovalo neúnosné  reputační riziko!

Pak je na místě otázka  – jak to, že pro otce  viceprezidenta  to riziko  bylo bagatelní a pro společníka syna  v byznysu celkem  neznámé  firmy, která  zjevně dokonce  a cíleně  těžila  z projektované  příbuzenské  blízkosti  synů  viceprezidenta  a  ministra zahraničí k samému centru  rozhodovacích struktur, naopak ano???

8- Nebyl  Porošenko motivován  v  zahájení  tzv. protiteoristické  operace  vůči Donbasu  náhodou  také soukromými  zájmy  Huntera Bidena  na Donbasu, aby  Burisma  konečně  mohla  začít  těžit  ten ukrajinský plyn?  Dokonce  s  té souvislosti  nabízí  dosud  nepoložená  geopolitická  otázka  –  není  celá ukrajinská  story  od  nástupu Juščenka  o tom, exploatací  ukrajinských  , především energetických zdrojů  zbavit Rusko jeho hlavních exportních a tehdy jediných trhů?

Nyní je  čas přejít  k opravdu závažným otázkám:

9- jestliže  Ukrajina  chtěla  získat zpět plnou kontrolu  nad  svým nerostným bohatstvím, nebylo pro ni nejsnazším a  nejlevnějším řešením  naplnit Minské dohody, které  by byly  Donbas přivedly  zpět  pod kontrolu Kyjeva?

10-jestliže  ukrajinské suroviny  představují zásadní  vytlačení  ruských dodávek všeho možného do Evropy, proč  Evropa, která  dokonce třikrát  garantovala  Rusku  zásadní věci  na Ukrajině /nejprve  dohodu  Janukovyč -Majdan, pak  dvakrát Minsk/  s enikdy  ani nepokusila  vážně  dostát  svým přijatým závazkům?

11- proč  Západ prodlužuje  válku, kde Ukrajina přichází pomalu ale jistě o další a další území a  tím i nerostné zdroje?

12- jak si autor  vysvětluje  přijetí zákona o prodeji ukrajinské půdy  ve velkém  zahraničním vlastníkům?  Není takhle náhodou  půda  největším a  zásadním  bohatstvím Ukrajiny?

Za sebe  říkám,  že  kdyby  mi někdo položil tento soubor otázek, na některé  by okamžitě  odpověděl sám kategorickým NE!  Ale  představovaly  by  výraznou menšinu. Jenže aby platily vývody Petra Jedličky, je potřeba  jasně  a  s podloženými argumenty  ono NE dát na každou z  nich.

Jestliže  se  tak nestane, jde, z mého hlediska  o  velmi  chabý pokus  o spekulaci. Který  bych osobně nevypustil vůbec  do světa. Ale  jde o osobní  nastavení. Jak  už  napsáno úvodem – ten článek po faktografické stránce nemá chybu!  Proto jej chci mít  v archivu Kosy.

Analyticky  propadá na celé čáře.

Já to shrnu asi takhle – nevěřím, že  pro Puttina  ukrajinské nerostné bohatství představovalo  motiv a  to sebemenší, k útoku  na  Ukrajinu.  Ale  uznávám, že pokud  jako výsledek  války si přivlastní  část  ukrajnského území, zejména  toho, kde jsou opravdu velké a zajímavé  nerostné zdroje, bude  to pro něj  jistě příjemný bonus.   Pro nás na Západě mimořádně  nepříznivá ztráta.  Při naší  naprosté  chudobě a nedostatečnosti co do surovinových zdrojů

Takže  další , už poslední otázka.

13- není to další důvod  k zahájení  opravdové  velké diplomacie, která by  válku ukončila? Místo  sankcí, které  se  často obracejí proti nám?

Dovětek:

Tenhle  článek se nejspíš  nějakými postranními cestičkami dostane  k jeho autorovi a redakci Deníku Referendum. Vzhledem k tomu, že  jde o polemiku s ním, převzal jsem jej celý. Bez jakéhokoliv zlého úmyslu. Kosa je  nevýdělečný  blog  jednoho člověka  na konci  životní pouti. Takže na něm nezískám žádný profit. ten  naopak dle mého názoru v konci  zinkasuje  Referendum. Podle  metrik, které mám k dispozici navštěvuje Kosu  asi 3x  více  čtenářů než  Referendum.  Někteří z kosířů určitě  nyní na Referendum zavítají.

Vedle toho  slibuji, že pokud  by Petr Jedlička  chtěl odpovědět, rád  mu  dám prostor. A to bez jakýchkoliv podmínek nebo omezení. Imponuje mi jeho dokumentační práce. Není mým  nepřítelem a to ani ideovým.

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.