Pokračování polemiky s vlkem


V úterý jsem vydal  Kopelmanovu polemiku s vlkem.  K níž  jsem si dovolil připojit  svoji odpověď. Ještě  týž  den přilétla Kopelmanova  odpověď.  A nejen ona. Zapojili se i další  čtenáři.

Soudím, že  bude  jen fér, když i jejich názory  pustím na sklo.

A  dovolím  si  opět připojit  svůj názor. A  současně  dodávám, že  tím  budu pokládat věc  za  vyřízenou. Ne  proto že  bych se  bál argumentovat  dál, ale protože  nevím kudy  kam. Moje  mailová stránka  přetéká. Je úterý, chci večer  vidět  fotbal se Švýcary.   Odsouvám už takhle  články  kolegů jako je  pan Leo K. Marek K. a  tři kusy  od  Christiana  Todeho.  Poslední dva  jsem  vyzval  sám k tomu , aby něco napsali.  Sám  nedokáži  ani zpracovat  italské  volby a  to nemluvím , že  zásobník  námětů praská  ve  švech. Navíc  čtvrtek a pátek je o přípravě  na  relace Slobodného vysielače, protože  půjde jak Trikolora, tak Hodina  vlka. A  v pátek a  sobotu  pokračují  volby. Takže  opravdu  nestíhám. Tohle  je  ten důvod, proč  dnes polemika mezi mnou a Kopelmanem , resp. dalšími  čtenáři tímto končí. Nic jiného nechť  za  tím nikdo nehledá. Takže  Kopelman 2

Kůň senátorem – odpověď vlkovi

Motto:

Znáte tu historku, jak vezme Nejvyšší na exkurzi do ráje čtyři rabíny.

První z toho umře, druhý se zblázní, se třetím to neudělá vůbec nic a čtvrtý se stane kacířem.

Vy jste ten kacíř. Pořád máte tendenci posouvat úhel pohledu a provokovat okolí.

To je v talmudu důležitý moment.

Martin Nezval, Jak ulovit miliardáře: Návod na použití života 2

Vlku, ano, jsem si jistý, že ráj z pekla anděl neudělá. To může udělat jen Prozřetelnost. Volit jsem šel a článek napsal proto, aby bylo lépe. Vysoká míra shody v hodnotovém systému mezi námi nemusí pramenit z obdobné životní cesty a těžce nasbíraných zkušeností. Já jsem ten kacíř, který má tendenci provokovat okolí. Vy máte rád fotbal a Viktorku, já jsem knihomol a mám rád kacíře Jaroslava Haška. Martina Nezvala necituji náhodou, jeho celoživotní téma je „člověk a systém“ a jako snad jediný se ve svém díle zabývá PaRDeS výkladem Haškovy Knihy.

Všechny odpovědi na své otázky naleznete ve větě na konci třetího odstavce mého článku: „Schopnost a ochota rozpoznat a pochopit prameny jednání svého já je dána jen malému počtu silných jedinců, kteří dokázali prolomit zdi svého ega.“. A těch je velmi, velmi málo. Životní cesta k sebepoznání vede jen přes velmi namáhavé úsilí o svůj vlastní rozvoj. Proto většina společnosti vždy a za všech okolností volí jednoduchou lež před složitou pravdou. To je hlavní poselství příběhu Ježíše Krista. Jeho pravda a nabídka k osobnímu rozvoji vyžadovaly takové nároky k přijetí, že dav dal přednost jednoduché lži před složitou pravdu a svolil k jeho vraždě. Na tomto principu je založeno i divadlo demokracie – volby. Je to jako ve fotbale, na tribunách stříkají emoce a majitelé klubů chladně sčítají zisk.

Než stručně odpovím na vaše čtyři otázky, dovolím si ještě jeden citát ze stejné knihy Martina Nezvala:

Dva rabínští pulci se ptají: „Rebe, jak reagovat na to špatné, co člověka v životě potká?“

„Jděte za Weissnerem.“ poradí jim rebe reb.

Mládenci potkají Weissnera, když vychází ze synagogy. Na první pohled se mu dvakrát nedaří – je vyhublý, roztrhaný a popelavý.

„Pane Weissnere, jak reagovat na to špatné, co člověka v životě potká?“

Weissner se zamyslí. „Vlastně nevím – ještě mě nikdy nic špatného nepotkalo.“

Vše je dobré, to jen my svým hodnocením svět neustále zabarvujeme, došlo rabínským pulcům.

1. Jak léčit ty příčiny?

Jednáním každého z nás, skutky nikoliv slovy. Jediné, co můžete změnit, jste vy sám. Rodiče, kteří mají nutkání přát svým dětem to nejlepší a radit jim podle svých představ, nikoliv představ svých dětí, dosud nedospěli. Láska k druhému, i dětem, znamená jej přijímat takového jaký je bez podmínek a podporovat jej v jeho přáních, ne ve svých přáních.

2. Za cenu změny společenského řádu?

Ano, systémové příčiny hroutící se stavby nezmizí jejím pevným podepřením.

3. Jaký bude ten nový správný?

Takový, o jaký se lidé zaslouží svým přičiněním, nikoliv přijetím nabídnutého. Jednáním ve svém vlastním životě ve vztahu k sobě a svému okolí, nikoliv uzavíráním účelových koalic. Jedním z příkladů jak vyjít na cestu, jsou Robejškova čtyři pravidla osvobození.

4. Jak to provést bez potoků krve a hekatomb mrtvých?

Jakkoli to může být pro vás nepřijatelné, potoky krve a hekatomby mrtvých jsou cenou za to, že lidé svou lhostejností k následkům svého jednání dopustili, aby jejich společnost došla do takového stavu. Vaše otázka vylučuje a současně obsahuje odpověď. Bez ohledu na schopnosti Homo sapiens sapiens se tak stane. Vývoj na Ukrajině nechť vám je cenným studijním materiálem a zdrojem poučení.

Vlku, život mě naučil, že konflikt není něco špatného. Tím současně netvrdím, že je konflikt dobrý. Konflikt není ani dobrý, ani špatný. Jen jsou situace, kdy je nevyhnutelný a proto musí proběhnout. Mému životnímu postoji je blízký první komentář k mému odkazovanému článku z ledna 2015, ve kterém Gustavson napsal:

…ač se nám to může zdát jakkoliv nepříjemné, protože by se odehrával někde u nás za humny, ozbrojený konflikt mezi Ruskočínou a USA by také uvolnil veliké napětí a vyřešil spoustu mezinárodních sporů. Bylo by to takové „padnutí na hubu mladého gamblera“.

Gustavson dále podotknul: za svého života jsem ještě nepoznal nikoho, kdo by s tímto souhlasil, neb všichni se takového řešení panicky bojí. Nechtějí stonat, tak jdou za lékařem (místo aby se léčili), když říkám, že česká politika (a ekonomika) musí padnout na to, aby se ozdravila, div mě nekamenují, a všem, kteří náhodou řeknou, že ozbrojený konflikt vyřeší mnoho, už nálepku podivína (či blázna) neodpářou.

Možná vás překvapím, v pátek jsem to v obecních volbách hodil ANO a v senátních architektu Kotasovi z SPD. To jestli to tento pátek nakonec hodím sešlému koňovi od brněnských bytařů (ODS), nebo doktorovi od brněnských lyžařů (ANO), je moje odpovědnost a moje věc. Argumentoval jsem, že kdo má rád lidi, plní jim jejich přání. Když se na to podívám utilitaristicky, tak volbou sešlého koně mohu dosáhnout nejvyššího užitku. Nezvolením doktora, který je pravděpodobně dostatečně ambiciózní a egoistický, se posílí možnost uplatnění jeho ambicí v pročištění stojatých vod brněnského ANO. Zvolením doktora do senátu se nestane vůbec nic.

Na závěr převezmu několik vět z veřejného článku neznámého autora o koni Incitatovi, kterého chtěl Caligula jmenovat senátorem. Podle historických pramenů náklonnost Caliguly k Incitatovi vyvrcholila tím, že ho Caligula jmenoval senátorem. K tomu však pravděpodobně ve skutečnosti nedošlo a jde spíše o legendu založenou na jednom Caligulově povzdechu, který zklamaně pronesl před senátory: „Když může být senátorem kdejaký římský hlupák, tak proč ne můj kůň?“.


Tolik Kopelman 2

A nyní další čtenáři:

Anděl z pekla ráj neudělá. Jeden mu totiž šéfuje (Eósforos/Lucifer).
Kopelmanovu logiku chápu: Dohnat systém co nejrychleji do takového stavu, aby se zhroutil… Je to takové černobílé vidění světa.
Respektive zbožné přání, aby se zhroutila EU a USA a jakmile se to stane, bude ráj na zemi…
Udržování aktuálního statusu quo je tím lepším, nebo horším řešením?
Rozklad západořímské říše, trval oficiálně od roku 395 n.l., až do roku 476 n.l. Ale systém se k tomu nastavil už zavedením vlády císařů za Augusta (14 př. n.l.).
To není zrovna krátká doba. Během takové doby došlo samozřejmě k desítkám válek v říši, k občanským válkám Itálii …
Nebylo ale urychlení řešení např. ekonomicko-politické krize 30. let v Německu, počátkem něčeho mnohem horšího a tvrdšího?
Byl jsem v Jugoslávii.
Na Ukrajině to je mnohem horší.
Ale může to taky být ještě horší, než tam.
Vrabčák
———————————————————————————————————————————————————————–

– Souhlasím s Vaším autorem v tom, že pokud budeme řešit příčiny,
ničeho se nedobereme.

a+b) on to neřekl, ale vy jste uvedl zcela správně – řešením je změna
společenského řádu založená na jiných hodnotách

c) jaký bude či měl by být onen budoucí systém? To, že to nevíme, ještě
neznamená, že tudy nevede cesta (za mne nějaké forma socializmu?)

d) osobně věřím tomu, že změna spol. řádu je možná až tehdy, když
rozpory ve společnosti jsou nesmiřitelné a do tohoto bodu plnou parou
směřujeme (ano, marxismus-leninismus…)

a tyto změny nebudou sametové – z povahy věci plyne, že k tomu dojde v
okamžiku, kdy lidé již nebudou mít co ztratit

Vaš praktický příklad není dobrý v tom smyslu, že vždy lze nalézt
takový, který podporuje patřičné tvrzení.

Na demonstraci uvádím zase můj příklad příčina vs. nasledek:

Zastropování cen energií řeší pouze následek a to ještě katastrofálním
způsobem – zvyšováním zadlužování celé společnost a přesunem majetku od
chudých ke dnes již velmi bohatým – důsledek bod d)

Správně by se měla řešit příčina, jedině tak by se vše uvedlo do
„normálu“! Uvozovky proto, že i ten „normál“ vede ke katastrofě, ale
pomaleji – rozpory prostě narůstají.

Poslední moje úvaha – volby změní pouze dynamiku dějů, ale směřování ne,
protože o změnu systému nejde. Proto chce Kopelman volit ODS – urychlit
dynamiku cesty do pekla a dále opět bod d).

Většina národa si neuvědomuje, že problém je systémový a volby nic
nezmění, protože žádná z nemarginálních stran nenabízí změnu systému!

V závěru drobná poznámka – uvádíte, že demonstrace nemají šanci na změnu.
Moje polemika – ano i ne, pokud by vedly ke generální stávce, pak výměna
vlády by byla okamžitá, ale ke změně systému to opět nepovede, takže
bohužel zase nic. Je mi to líto.

MZ-K

—————————————————————————————————————-

Kopelman

Společnost, která je tak nezralá, že není schopná holé reprodukce, je podle všech známých přírodních zákonů odsouzena k zániku. Né že bych z toho byl zrovna odvázaný. Nevím jak svým potomkům ale i dalším slušným lidem pomoct. Tak se jen těším, že snad přeci jen mýlím

HK


Snad jsem   žádnou reakci nevynechal….. Takže  teď  já:

Je  mi  líto, ale „řešit“  současnou celospolečenskou destrukci a demontáž  hodnot podporou  těch, co to mají na svědomí  je mimo možnosti mého chápání.  Podle stejné logiky, když kuřák dostane rakovinu plic, tak nejlépe  udělá, když začne kouřit dvakrát  tolik.

Je mi jasné  a také jsem to před volbami napsal,  že nemohly  změnit  číslo 108 ve  sněmovně a  tím pádem už vůbec přivodit  pád  vlády  zemských škůdců.

Jenže  všem mým oponentům, jak vidno, je  to málo. I kdyby se něco tak nemyslitelného povedlo. Vymluvíte  rovnou o destrukci  a demontáži celého systému!!!

Aniž byste  tušili

-čím ho nahradit!  Obecné  charakteristiky  jsou o ničem!

-kdo by jako tu změnu koncipoval a  řídil!

Nikoho nezaráží  jednoduchý  fakt, že  onu zásadní změnu společenského řádu jsme si  zprubli  před  33 roky!!!! S  cílem  vytvořit  něco daleko lepšího,  spravedlivějšího!!!

Co takhle se zamyslet nad  tím, jak se nám to ne/povedlo???? Já bych řekl,  že  tak maximálně, jak to jenom šlo!

A to nemluvím o tom, že  tehdy  si roli architektů nových pořádků osvojili  pánové Klaus a Havel. Můžete  si  o nich  myslet co chcete, ale nelze jim upřít  vizi a  schopnosti. A jak to  dopadlo? A máte  dnes nějaké,  kteří by se jim alespoň trochu  rovnali?  Sem s nimi! Nemám koho volit!!!! A  miliony voličů této země  taktéž!

Kopelman  na mne vytáhl klasiky. OK.  Odpovím stejně. Bratry  Čapky.  Konkrétně  dílkem jménem Adam Stvořitel. Jestliže  tohle kdokoliv nezná, pak  zde lze s táhnout  audio ve formátu mp.3, zde  jako ebook a  tady  jako pdf. Vřele  doporučuji!! Bratři Čapkové  situaci se  zásadními  reformátory  popsali dokonale. Adam  dostal opakovaně příležitost  stvořit  od  začátku svět, který by naplnil  jeho představy beze  zbytku a odstranil  chyby, jichž  se  dle jeho mínění dopustil Stvořitel původní!!!

Myslíte, že  byste/bysme dopadli lépe  než  on???

Ale  to není všechno! Ani trochu.  Vraťme se k oné  změně  společenského řádu.  Ty  tři poslední, které  evropská  historie  pamatuje, tedy  Velká francouzská revoluce, VŘSR a  nacistický převrat  v Německu, ty  s sebou přinesly  nepředstavitelné množství  utrpení, hrůz, mrtvých, ničení a zhouby!!!

Podotýkám, že všechny  tři    se udály  v  době, kdy  nejstrašnější zbraní   bylo polní dělo, později kulomet. O nějakých  jaderných zbraních nikdo nic netušil.

Vážně  si někdo myslí,  že  zbourání  současného společenského řádu proběhne  jako salónní záležitost??  Aby  se jako odstranily  ty příčiny? Pro mne  zcela  nepochopitelná a  iracionální  naivita!

O to horší,  že  Česká republika  je zcela  nepatrná a bezvýznamná  zemička. A on jí někdo  jen tak dovolí, aby tady  uskutečnila  jakýsi, navíc  zcela  netušený , společenský převrat, jenž popře současný  společenský  řád????!!!! Maďaři na nic takového ani nepomysleli a  čelí brutálnímu  nátlaku!!! Rusko, takto jaderná velmoc  nechce  vykořenit  společenský systém, jen  zreformovat pouhé  rozložení  sil. Všimli jste  si , čemu  momentálně musí  čelit???

To teprve by bylo ono fatální padnutí na hubu o kterém je  řeč!

Nestojím  o revoluce! Nestojím  o sociální experimenty, z kterých  se, v tom lepším případě vyklube  opakování Maova  Velkého skoku, v  tom horším  režim Rudých Khmérů, ale  spíše poslední  válka v  dějinách lidstva!

My nedokážeme  často  zásadně  ovlivnit  ani svoje  životy, tam, kde to je  akutně zapotřeb,  dostatkem invence, sebedisciplinovaností, schopností přinést  nutné oběti, ale  budeme  měnit  svět????!!!!

Mně  vždycky  táta  říkal, abych  zkoušel  řešit  jen to, co je  v mých osobních silách a nezkoušel polepšit  svět. Původně  a  dost dlouho  mi  to přišlo jako příliš  málo.  Až mne  život otloukl do poznání,  že  to  pravda pravdoucí  jest!  Soustřeďme  se na  to, co změnit  dokážeme Kopelmane!  Vy a já! A  další  bezmocní. Uplatněme  svou moc!  Tu momentálně  a na hodně  dlouho naposled, představuje  volební lístek. Klidně ho dejte koňovi. Fiala a Pětihlavá  saň budou potěšeni a především posíleni!!!!  Oddálíte  jejich pád.  Vřed  Obludária  tu tak  vydrží o něco déle. Déle, nikoli  méně, jak si myslíte!

Jestliže  váš  modrý kůň  propadne /ano, máte právo na svou  volbu!!!/ pak je ODS a především Fiala -1 v senátu. A  zapíší  si  JEDNU DALŠÍ PORÁŽKU!  Nikoliv  velkou a smrtelnou. Ale  ona  jim trochu  pustí  žilou, oslabí je a  hlavně – zanechá stopy!

Podle  vás  a dalších  by  nejlepší bylo,  kdyby  jsme to takhle  vzdali ve  VŠECH  22 obvodech!  Ve  třech už  je zvoleno a ve  dvou dalších  jim to vzdát nejde, protože  je  tam  dvojice  opozičních. Zřejmě  chyba…..

Já  půjdu  onou  zbabělou a nic  neřešící  cestou  dílčích oprav.  A budu doufat, že se vyhnu osudu  dinosaurů, kterým kdysi patřil světě nikdo je nemohl ohrozit. Takhle malý a zbabělý cíl  mně a mojí rodině  stačí!  Už proto,  že  na stromu našeho  rodokmenu  schází  celá  jedna  velká  větev!  Díky  zásadní změně  společenského řádu. Kdy  ten  tehdy nový  nahradil ten shnilý, zdegenerovaný, dekadentní  a  špatný starý! Už  si  to ten rodokmen zažil.

Klidně  zvolte koně. Když jste  srozuměn s tím, že  bude  dostatečně zastupovat  zájmy  Vás, Vaší rodiny a města v  senátu, proč ne?

Já to zase u nás  udělám po svém. Naštěstí tentokráte  mi druhé kolo nabídlo jasnou a pozitivní volbu! Ve všech ohledech. A když bude úspěšná, rád se dopustím, dle Vašeho názoru  té  chyby, že  oslabím Fialu  jeho Obludárium.  A nepřiblížím  ten prima  pád  společenského režimu.

Příspěvek byl publikován v rubrice Kopelmanův zdrojový kód se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.