České děti v Norsku, české pasy – dva pohledy na totéž DOPLNĚNO!


napsali na stejné téma nezávisle vlk a Tacit

Nestíhám. Mám dost práce  s  denní svodkou z Ukrajiny a na nic jiného v podstatě už nezbývá čas. Jenže předevčírem večer  nešlo přeslechnout  mediální, zejména televizní, bubnování ohledně  případů dvou kluků,  které v Norsku tamní sociálka odebrala  z Čech pocházející  matce.

Moc o tom případu nevím a nebudu ani nijak zásadně zjištovat. Nehodlám zaujmout stanovisko.  Nevím, jak to kluci v té své původní rodině měli, zda tam trýzněni nějak byli nebo ne.  Ani nehodlám diskutovat o norských zákonech. Jakkoli pokud je tam trestné, když rodič  uplatní výchovu  ala  Frištěnský, jak říkávala moje babička a praktikovala moje máti, přijde mi to poněkud nesmyslné.  Všichni jsme si tím prošli a nemyslím, že bychom z toho získali nějaké trauma, co by nás  handicapovalo nebo snad dokonce limitovalo v budoucím životě. Ale pokud si to v  Norsku svobodně prohlasovali jejich parlamentem? Je to ok a já i vy si o tom můžeme myslet co chceme. Třeba i ve  spojitosti s jistým Andersem Behringem Breivikem, takto produktem norské beznásilné výchovy, který  ovšem šel  a vystřílel pomalu celý ostrov svých spoluobčanů v ještě skoro dětském věku, protože  zkrátka měli jiný politický názor.  Možná, že  kdyby  na něm byla, sem tam, uplatněna  výchova  typu Frištěnský, tak…. Protože  naštěstí můžeme prokázat, že  u nás,  v jinak zdá se – barbarském Česku -zatím- nebyl prokázán  ani náznak nějakého podobného násilného šílenství.

Ale jak říkám  tohle  je věc  Norského království a Norů samotných. A já jim to hodlám ponechat bez vlastního komentáře. Nic mi do toho není.

Takže – nehodlám komentovat případ, protože  ho opravdu neznám, nechci laborovat  nad  norským přístupem k výchově nezletilců, ačkoli mi přijde poněkud  divný. Tak o čem že  hodlám marnit váš  čas?

O jedné zvláštní fazetě tohoto případu, která, jaksi bez povšimnutí, jinak velmi důkladně dotěrných televizních intervjůků, prosvištěla  úterní večerní televizní obrazovkou. Míním okamžik, kdy kocour, omlouvám se – právní konzultant postižené matky – Pavel Hasenkopf, kdysi právník v prezidentské kanceláři a také nick kocour pro ty, co pamatují přestřelky na dávno zaniklém Faustově světě  ticha a následně prokazatelně  čtenář Kosy /doufám že  to platí i nyní/pronesl nenápadnou větu, že  …  norská strana  žádala o vydání cestovních pasů obou chlapců jejich současným norským pěstounům a  že  to Hasenkopf jménem své chráněnky odmítl. S  tím, že je vydat nemůže, protože jde o majetek českého státu.

V tom okamžiku jako by mne někdo bodl rozžhaveným hřebíkem do zadní části těla! A já letěl hned  do šuplete, v kterém jsou můj a Karkulin cestovní pas. Ne snad proto,že bych hodlal vyrazit do severního království a tam je zkoušel přesvědčovat o takových samozřejmostech, že  děti potřebují především matku a že se jednou budou ptát PROČ?, ale především kvůli sám sobě. Chtěl jsem se ubezpečit, že  v pasu  pořád najdu tuhle formulku:

držitel českého cestovního pasu je pod ochranou České republiky. Všichni jichž se to může týkat, se žádají, aby  v případě potřeby poskytli držiteli tohoto pasu nezbytnou pomoc a ochranu podle mezinárodního práva.

Jo, je tam! I v tom novém, co jsem dostal. Nikdo ji nevypustil. Ovšem překvapilo mne, že  na rozdíl od všech ostatních nápisů a sdělení v  tom dokumentu  právě a jen tohle je tam jen česky! Kdo ví proč. Ačkoli v případě potíží se zahraničními autoritami by právě toto  sdělení z cestovního pasu pro ně mělo být tím úplně nejdůležitějším.

Budu naivní. Takže  si budu myslet, že  kdyby to ti dva kluci měli ve svých pasech napsáno v angličtině, tak jako je to tam u upozornění, na které správně odkázal kocour, že  pas je majetkem České republiky, tak by  třeba  Norové ve své severské zarputilosti  a snaze páchat dobro za každou cenu , postupovali trochu jinak!

Nejsem právník – ted po přijetí nového Občanského zákoníku už ani ne právní laik, spíše dokonalý  právní trouba / ale takových nás  nyní bude nejméně  10 milionů/ a  tím méně  expert na právo mezinárodní. Ale  selský rozum mi tak nějak doporučuje  názor, že  Norové at si svoje  děti vychovávají jak chtějí! Podle  svých zákonů, zvyků a mínění.  Je to jejich nezadatelné právo a je to tak správně.

Ale  tady  jde o dva držitele českého cestovního pasu! Kterým tento pas nijak nepomohl  a byli, podle norských zákonů odebráni své matce. A předáni do péče  pěstounů a všechno předevčírem bylo dohnáno ad absurdum, že  matka může  své hluboce nezletilé  syny  vidět 2x ročně vždy po dobu  15 minut!!!!! Nesmí se jich dotýkat, nesmí se  s nimi fotografovat….

Umíte  si něco takového představit??? Ve státě , který je pokládán a já bych řekl normálně – právem , za  vrchol uplatnování lidských práv? Tam jistě nikdo se neodváží ani pohledem šikanovat například  4% menšinu. Feminsitky  v Norsku jsou také totálně vedle, stát a nejspíš i korporace  dnes,v  rámci příkladného uplatnování principu rovných šancí,  řídí ženy,  nepochybně   budou respektována  veškerá náboženství, atd. atd. , ale matce, která uvádí, že  má  norské policejní protokoly, v nichž se má pravit, že  veškerá podezření, pro které policie zkoumala její rodinu se ukázala jako neopodstatněná, povolí sekání s dětmi na čtvrthodinku za půl roku v režimu těžkého žaláře!  Klidně vsadím  svůj měsíční Babišův důchod, že  už  zmíněný Breivik má v kriminále lepší režim návštěv. Nebo v nejhorším – stejný. Pokud za ním někdo z jeho příbuzných, kteří evidentně těžce selhali při jeho výchově,  dochází!

Nicméně tohle jsou až sekundární věci. Primárním poznatkem a  leitmotivem tohoto článku je něco jiného – to, že proti soukromému subjektu, který je  pod ochranou Českého státu, je uplatněn  zákon cizí země a  to s  maximální možnou tvrdostí, který je  zcela zjevně  v totálním rozporu s právním systémem České republiky! Jejíž jsou ti dva kluci občané. Jinak by nemohli mít  náš  pas…. A také samozřejmě – jak vlastně vypadá konkrétně  ta ochrana našeho státu, když se dostaneme do nesnází v zahraničí. je li možné to, co se  stalo těm dvěma malým klukům v Norsku! Když  nedokáže  Norsko ani přinutit k tomu, aby  v  daném případě prostě  dalo jasně  všechny  jeho karty na stůl a zcela jasně deklarovalo a doložilo o co opírá to maximálně tvrdé rozhodnutí, kdy  matce jsou odebrány  děti a je jí prakticky  do jejich dospělosti zakázán s nimi styk!

Ani mne nenapadne tvrdit, že  něco takového Norové dokázat nemohu – nechci zaujímat stanovisko, ale prostě neznám spis. A on ho, kromě  norské sociálky  a norského soudu – nezná NIKDO! Podle norských zákonů..

Jenže tady nejde o Nory, ale  občany úplně jiné země. A matka prý  byla  ráda, že severské orgány  v úterý  dokonce nerozhodly o přidělení dětí do trvalé adopce! V Norsku! Jak vypadá ochrana  českých občanů Českou republikou, když, bez souhlasu rodičů je možné, aby je cizí stát fakticky zbavil adopcí našeho občanství? To už jsme opravdu taková banánová republika, že se nás nikdo nemusí na nic ptát?  Kdyby Norové chtěli, tak jako blízkovýchodní teroristé za  děti výkupné, rozuměl bych tomu. Jakkoli  by to prostě  naprosto odporné darebáctví. Ale tohle  a takhle? Jsem si jistý, že v  případě únosu by  stát dávno jednal a  zkoušel ty zajatce   nějak dostat.

Zde mi podobná snaha  jaksi docela opticky  schází. Připouštím ovšem, že to může být zásadně správně.  Podobné delikátní případy se mají  řešit v klidu a  mimo světla ramp, kde se  jedna nebo obě strany snadno dostanou do pozice, že prostě pokud nechtějí ztratit tvář, nemohou ustoupit a projevit sebemenší empatii.  Ale  těžko  se  mi žije  s konstatováním paní ministryně  Marxové, že  norská strana zásadně informace nesděluje, podle svých zákonů. Ona to řekla na kameru trošku jinak, ale význam byl ten, co jsem předložil.

Opakuji – pokud jde o případy  norských státních občanů – dětí i rodičů, at si to v Norsku rozhodují, jak uznají za vhodné. Zde jde ovšem o občany  cizího státu! Našeho státu. Jak by se  Norové tvářili na to , kdyby se tohle odehrávalo v opačném gardu?! Tedy, že by tady byly státem odebrány  norské děti, svěřeni pěstounům a  vše vypadalo, že  směřuje k tomu, že  Česká republika bude mít o dva občany  více na úkor Norského království?

Korunu všemu ovšem nasadil šéf  Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí Zdeněk Kapitán  v úterních Událostech na ČT 24. Tam mu  službu konající intervjůk  položil, v souvislosti s prohlášením norské velvyslankyně  v Praze, že  matka  neuvedla  pro českou veřejnost všechny skutečnosti a celou pravdu,  jednoduchou otázku:  můžete  slova  paní velvyslankyně potvrdit? Tedy, že  matka  kluků neuvedla celou pravdu, vy přece  znáte spis?

A milý náčelník ouřadu pro mezinárodní ochranu dětí v České republice se kroutil jako červ na rybářském háčku a dával si naprosto neochvějně pozor, aby   na tyhle logické a jednoduché otázky neodpověděl. At jej komentátor nutil, jak chtěl. Prostě  nic neřekl a  basta!  Nechápu to! Velmi snadno si umím představit důvod, proč  tak činil.  Ostatně  už jsem ho zmínil – ona světla ramp. Ta fakt delikátním kauzám nesvědčí.. Ale pak nebylo nic snazšího,  než aby sdělil – nezlobte  se, já vám na tuto otázku odpovědět nechci a nemohu. Kdybych potvrdil vyjádření Norů, zničím šance  matky, když ho popřu pak je zničím také. To by  bylo transparentní a logické sdělení. To, co ovšem předváděl  byla  čistá hrůza. Připadlo mi to jako vrchol nekompetence. Možná, že mu křivdím, ale  s mým osobním dojmem sotva něco nadělá a ten dojem vytvořil on  sám.

Jsem zvědav, jak tahle  kauza  dopadne, ale osobně mne  norský přístup k českým občanům -a ti kluci jsou českými občany, uráží!  To už jsme vážně  taková banánová republika, že  si  jejími občany  může  dělat kdokoliv cokoliv? Pokud  ano, tak snad  abych zase ty  pasy rychle vrátil! Ve vlastním zájmu! A  abych nezapomněl -velmi bych uvítal, kdyby  ono prohlášení o ochraně držitele pasu Českou republikou v dalším pase, který snad  také ještě dostanu,  bylo vyvedeno nejen česky, ale ve více jazycích, tak jako všechno ostatní.  Aby si to Norové i kdokoli jiný mohl přečíst v jazyce, kterému aspon trochu rozumí. Čeština tenhle  atribut rozhodně nemá.

Abych nezapomněl – kocoure, držím palce! A  kdybys náhodou chtěl něco na Kosu o tomhle napsat, rád ti dám prostor.

Dodatek na základě rozhovoru ministryně  Marxové s iDnes:

Ráno jsem projel monitor  tisku a  našel rozhovor, který ministryně  Mrxová dala  portálu iDnes Vzhledem k zaměření svého původního článku pro mne  byla důležitá tato pasáž:

Znamená ta opatrnost to, že české úřady by neměly chlapce do Česka dostat pod diplomatickou ochranou, ale měly by vyčkat rozhodnutí tamějších úřadů?
Pokud já jsem informována, tak institut diplomatické ochrany ČR nikdy nepoužila a pokud by k tomu sáhla, tak by to bylo vůči zemím, o kterých víme, že v nich naprosto nefunguje soudní systém, je tam válka nebo jiné extrémní podmínky. Ale Norsko je supercivilizovaná evropská země. Už ministr Karel Schwarzenberg byl vyzýván, aby použil diplomatickou ochranu a neudělal to. My v tuto chvíli pořád respektujeme norský systém, i když tady máme dotazy, proč, když jsou to stále čeští občané.

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/michalakova-norsko-deti-tominova-marksova-ministryne-pp9-/domaci.aspx?c=A150121_183902_domaci_hv

At se na mne paní Marxová nezlobí, ale musím ji položit jednoduchou otázku – jste ministryní vlády  České republiky nebo Norského království?!  Pokud Norského království, nemám s vaším postojem žádný problém. Jenže já jsem jaksi posedlý utkvělou představou, že řídíte  Ministerstvo práce a  sociálních věcí v Praze…  A jestliže  ta moje  fikce, náhodou, odpovídá skutečnosti,  pak mi uniká, jak jako reprezentantka státu pracujete  ve prospěch  českého státu!!! Kdyby ti dva kluci se byli dopustili kriminálního činu, neřekl bych ani popel! Pak spadají od norskou jurisdikci se vším všudy. Fungovalo by to tak, že si odsedí trest a pak budou, jako odsouzení zločinci, nepochybně odsunuti do Česka.

Ale oni se ničím neprovinili a zcela  evidentně se mají stát občany  jiného státu! Jen tak.  Jakým právem zaujímáte  tento postoj? Kdo vás k němu legitimoval? Nebo stačí prostě  názor občana  Schwarzenberga  váš, že  Norsko je supercivilizovaná země, takže  si může dělat s českými dětmi, co se jakýmsi jeho úředníkům zamane? V Norsku si rozhodli, že  děti patří státu. V pořádku. Je to jejich země. U nás tato právní úprava zásadně neplatí a každé odebrání dětí rodičům je velmi důkladně zkoumáno. Možná až extrémně. Nicméně když v Norsku si odhlasují,  že  stát tam bude vlastnit také všechna  auta svých občanů, tak vy budete souhlasit s tím, že když tam dojede vlastním autem česká rodina na dovolenou, tak Norsko bude od okamžiku překročení hranic  majitelem i jejich auta? Doufám, že ten příklad je dostatečně triviální na pochopení podstaty té kauzy s dětmi, protože auto, ani náhodou a zlomkem, není vlastní dítě.

A na závěr tohoto dodatku – jednoduchý dotaz paní ministryně  Marxová – rád  bych se vás  zeptal na vaši osobní interpretaci tohoto sdělení v  cestovním pase České republiky:

držitel českého cestovního pasu je pod ochranou České republiky. Všichni jichž se to může týkat, se žádají, aby  v případě potřeby poskytli držiteli tohoto pasu nezbytnou pomoc a ochranu podle mezinárodního práva.

Jak ta ochrana v tomto konkrétním případě vypadá, když občan Schwarzenberg i vy jste zásadně proti použití jediného účinného institutu v tomto případě?! Nebudete uvažovat o demisi?! Protože já si ochranu občanů státu v cizině představuji zatraceně jinak než vy. A nejspíš nebudu sám.

Když byl dopsán tenhle sloupek , otevřel jsme poštu . a v ní byl na stejné téma příspěvek od Tacita. Bylo by nekorektní, abych nepředložil i jeho pohled:

Čí jsou ty děti?

V poslední době opět propukla silně medializovaná „norská“ kauza dětí Evy Michálkové. Kosíři zajisté znají alespoň základní informace z tisku, asi viděli a slyšeli velice emotivní vyjádření některých aktérů, naposledy poslankyně Jitky Chalánkové (TOP 09). Česká média věc uchopila opět po svém, tedy pohybují se zpravodajsky po povrchu, ponejvíc spekulují, co paní Michálková tají, co tajného je v norských spisech navíc, společnost se rozdělila na nepřátele norské sociálky a umírněné vyzyvatelé k uváženým postupům a k vyčkávání, jak se to dál vyvine.

A před pár dny na kose proběhla diskuse k zajímavému příspěvku od nicku ank: „Je právo otce (matky) nadřazeno právu dítěte?!“, tak i ve světle tohoto příspěvku můžeme srovnávat.

Pokusil jsem se trochu proniknout do norského přístupu k ochraně práv dítěte, abych pochopil souvislosti českého případu. A o některé se chci s Kosíři podělit.

Celkový přístup k ochraně dětí se v Norsku ustálil za posledních cca 15-20 let za vlády norských socdem Arbeiderpartiet (AP), ale hlavně komunistů Sosialistisk Venstreparti (SV), spolu s agrárníky Senterpartiet (SP). Až do posledních voleb v r. 2013, kdy se nová koalice posunula mírně doprava, tato seskupení nadlouho ovlivnila veškerý veřejný život a z našeho pohledu zvenčí i povahu práv dětí. Na Ministerstvu dětí rodiny panovali komunisté (SV) a předělali jej na Ministerstvo dětí, rovnosti a integrace. Aby se zamezilo výchově nových Brejviků, byl významně posílen Úřad na ochranu dětí, po Evropě nechvalně známý Barnevernet (BV), proslulý odebíráním dědí z péče rodičů. Komunistická SV prosadila úplný zákaz fyzických trestů dětí, dlouhodobě usiluje o omezení tzv. biologického principu při rozhodování o odebírání dětí z péče rodičů.

Z našeho pohledu a chápání rodiny se BV jeví jako organizace, která svými zásahy do rodinných vztahů způsobuje a v minulosti způsobila řadu nevratných rodinných tragédií, jenom proto že tyto rodiny nesdílejí stejný pohled na dětskou výchovu jako komunisté v SV, které v Norsku prosazují doktrínu, že rodiče své děti nevlastní, a proto stát má právo zasáhnout ve prospěch dobra dítěte! Dokladem „péče“ BV je i řada prohraných soudů proti této organizaci ve Štrasburku.

O činnosti BV koluje mnoho odkazů i v zahraničí, její péče postihuje i cizince, nejen trvale ale i krátkodobě pobývající v Norsku, neboť i pro děli cizinců má právo BV zasáhnout a velmi čile zasahuje. Statistiky uvádějí, že v Norsku se narodí ročně asi 60 000 dětí, z toho necelá 4 procenta se dostávají do řízení BV. Jsou v tom zahrnuty i probíhající, řešené případy, jestli je to mnoho, nebo málo, ať si každý rozsoudí sám. Děti jsou z BV předávány přímo a okamžitě pěstounům, což je vnějšími pozorovateli považováno za ohromný byznys, pěstoun dostává 40tis norských korun měsíčně (tj. asi 120 tis Kč) plus náklady a často je díky povinnostem pěstouna uvolněn z práce. Signifikantní je, že BV je úřad nezávislý na vládě a státních institucích, a to i vč. soudů, jejichž rozhodnutí k odejmutí dětí nepotřebuje. Na to je třeba brát i zřetel při posuzování některých okolností případů dětí Evy Michálkové, neboť ani norská ambasáda, ani vláda nemůže do věci a kompetence BV přímo zasahovat.

Kdo chce v Norsku s BV vyjít, nebo se jeho péči vyhnout, snaží se o určité přizpůsobení. Jak moc to souvisí se svobodou, to ať každý posoudí sám. Důkazem něčeho nenormálního je i činnost mnoha organizací, které školí rodiče, co mají dělat, jinými slovy, jak se mají přizpůsobit, aby se péči BV vyhnuli.

Do pozornosti BV se zcela určitě rodina dostane na základě anonymního podání bekymringsmelding, neboli „zprávy o znepokojení“ Češi zvyklí na praktiky STB, okamžitě zbystří, neboť toto jednoznačně chápou jako anonymní udání. A obsahem zprávy o znepokojení může být i to, že sousedům se zdá, že rodiče na dítě víc zvyšují hlas, když dokonce křičí – kauza se rozbíhá. V metodice BV je ještě před odebráním dítěte řada mezikroků a doporučení k navázání kontaktu s rodinou a pozorování, ale většinou „lidské“ faktory (pomstychtivost souseda, spory manželů) vedou ke spuštění úřední mašinerie, která končí rozvratem slušné a funkční rodiny.

Andrej Ruščák, politolog, žijící v Norsku, uvádí seznam věcí, které když uděláte, tak se spolehlivě dostanete do péče BV. Patří sem jakékoliv fyzické tresty dětí, byť provedené jen jednou jedenkrát, k tomu náleží i psychické deptání, srážení ega, či nadávání dítěti, byť jen jedou a v afektu. Neměli byste dítě nutit jíst, když nechce, nepřejídejte dítě sladkostmi, i sladkostmi zkažený chrup může být nahlášen na BV. Zásadně nepijte před dětmi alkohol, nevoďte děti do hospody a to ani za účelem oběda, tohle v Norsku skutečně není běžné. Neprobírejte před dětmi věci dospělých, nemoci, vztahy v rodině, mohli byste ohrozit dobro dítěte. A rozhodně se jako rodiče před dětmi nehádejte. To je cesta do pekel, pardon do péče BV. Mnohé návody dokonce nabádají, aby se neventilovaly i některé třeba krátkodobé problémy, ztráta příjmů, zaměstnání, ba dokonce ztráta bydlení. To je často důvod k odebrání dětí z rodiny a předání pěstounům. Prostě přizpůsobte se. Co mi to jen připomíná.

Jak to v praxi probíhá (Na konci blogu, k tomu uvádím odkazy):

Dítě je odebráno rodičům, nebo rodiči (když je sám), často se důvody dozvídá pozdě, nebo vůbec. Do rodiny se dostaví zástupci BV spolu s policií a dítě odvedou. Je to často doprovázeno velmi emotivními výstupy, které nejvíc poškodí dítě samotné. Téměř okamžitě je odvedené dítě předáno pěstounům. Pak je určitá doba (cca do 6-ti týdnů), kdy lze rozhodnutí BV o odebrání dítěte zvrátit. Z praxe (opět odkazy na konci blogu) ale vyplývá, že takových případů je spíš málo. Tím se past uzavře. Musím to tak napsat, neboť je pro mě nepochopitelné univerzální rozhodování BV, že biologickým rodičům povolí styk s dítětem třikrát do roka na dobu 1 hodiny!

Častými i medializovanými objekty péče BV jsou cizinci a jejich děti a to i krátkodobě pobývající v Norsku, pod cizími pasy. Jejich nevýhodou je neznalost řeči, hlavně místních zvyklostí, neakceschopnost a osamocení. Dítě cizinců je od mala pěstouny záměrně vychováváno výhradně v norštině, původní mateřský jazyk je vytěsněn. BV přece zasahuje pro dobro dítěte. Vztah k biologickým rodičům není žádoucí, 1 hodina třikrát týdne to nezachrání. Cizinci to nemají jednoduché už z toho důvodu, že čas je proti nim. Některé soudní mezinárodní kauzy trvají deset i více let – a to už je dítě dokonale převychované. Sakra, Tacite, nepřipomíná ti to cosi z historie?

Některé státy (Rusko, Indie) vybrané kauzy odebrání dětí svých státních příslušníků řešily tvrdým diplomatickým nátlakem – a vyhrály. Jinak k tomu přistupuje naše vláda s měkkým Zaorálkem a s váhavými úředníky Dienstbierem, Marxovou-Tominovou, či Kapitánem. Jsou známy i případy (Polsko, Rusko), že dítě bylo tajnými detektivy norským pěstounům uneseno zpět do své vlasti.

Porovnáme-li kauzu dětí Evy Michálkové s jinými medializovanými kauzami cizinců, tak nadějí na vrácení dětí má spíše méně než více, bez ohledu na skutečnost, že policie věc odložila. Z výše uvedeného jste se asi dovtípili, že tohle má na rozhodování BV vliv pramalý.

Nejen vztah k cizincům, ale přežívající vlivy v místní kultuře výmluvně charakterizuje zákon Jante, který sepsal norský spisovatel Aksel Sandemose v knize Uprchlík kříží svou stopu. Tak nějak mě napadl v souvislosti s tímto blogem. Má podobu deseti přikázání a zní:

1. Nebudeš si myslet, že jsi někdo.

2. Nebudeš si myslet, že znamenáš stejně hodně jako my.

3. Nebudeš si myslet, že jsi chytřejší než my.

4. Nebudeš si namlouvat, že jsi lepší než my.

5. Nebudeš si myslet, že víš víc než my.

6. Nebudeš si myslet, že jsi víc než my.

7. Nebudeš si myslet, že jsi k něčemu dobrý.

8. Nebudeš se nám smát.

9. Nebudeš si myslet, že někoho zajímáš.

10. Nebudeš si myslet, že nás něco můžeš naučit.

Ještě odkazy:

http://www.barnevernet.no/Forebygge/Lovgrunnlag/

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-07-17-100#KAPITTEL_1

http://andrejruscak.blog.idnes.cz/c/400489/Jak-se-co-v-Norsku-dela-dil-treti-Barnevernet.html

Otevírám diskusi.

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka, Tacitův facit se štítky , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

113 reakcí na České děti v Norsku, české pasy – dva pohledy na totéž DOPLNĚNO!

 1. NavajaMM napsal:

  Dobrá práca tento Tacitov článok. V médiách sa toho popíše, ale až teraz mám trochu pocit, že viem, o čo ide. Držím tejto rodine palce.

 2. JURA napsal:

  Mrazí mne,když pomyslím,že před několika lety byla má dcera v Norsku dva týdny se svými dětmi.To co se tam děje ohledně úzkostlivé „péče“ o „zdravý rozvoj“dětské duše mi doslova souzní s „péčí“ o děti občanů Lidic od nacistických nadlidí.A to jsem byl do dnešního dne fanda Norů a jejich krásné i když drsné země.Drsné procitnutí.

 3. anita napsal:

  Než jsem si přečetla příspěvek Tacita, tak jsem si říkala. Jiný kraj, jiný mrav, tedy jiné zákony. Jsem zastáncem toho, že jde-li někdo do cizí země měl by být dobře informován jaké zvyklosti a zákony provozují. U nás se také říká neznalost zákona neomlouvá. Pokud se jedná o nošení šátků a burek v Evropě jsme skoro zajedno, že pokud chtějí muslimové žít v EU, kterékoliv zemi měli by se podřídit zvyklostem . Rovněž pokud pojedu do pojedu do země, kde se ženy halí určitě nenasadím mini šortky a budou -li v jejich zemi považovat za neslušné můj nepokrytý vlas, tak si ho zahalím do šátku. Nikdo mě nedonutí navštívit zemi, kde se nebudu cítit dobře, pojedu-li tam dobrovolně budu ctít jejich zvyklosti, pravidla a nařízení.
  Maji-li Norové potřebu odebírat děti rodičům,tak k tomu mají stejný důvod, jako zahalující se muslimové spíše tam řádí nějaký – ismus.
  Nevím, kolik mají Norové diagnostických výchovných ústavů, kolik mají nezletilých vrahů, kolik mají posprejovaných budov, kolik nezletilých děti se jim toulá po nocích, kolik rodičů je v hospodách na automatech nebo na čorkách, kolik dětí je z neúplných rodin a střídají se jim maminky tátové, tety a strejčkové. Pokud tam však panuje takový dozor nad výchovou dětí, předpokládám, že jich tam tolik nebude. Možná je to prevence, před pozdějším přeplněním věznic. Zřejmě vynaložení na prevenci peníze a raději zaplatí pečovatele než později vězeňské dozorce. Nevyjadřuji se, že zcela souhlasím, zdá se mi, že jde o trestuhodný absurdní extrém, kde je více trestáno dítě než rodič.
  Když jsem byla před 30 lety v Itálii, podivovala jsem se nad benevolencí rodičů, kdy děti v noci měly pré, některé se bavili , že objížděli na motorce nás turisty jak kuželky a měly ohromnou radost z našich nechápavých výrazů. Pravda potkali jsme v noci i 10-ti leté chlapce, zvláště v Neapoli co roznášeli kontraband, cigarety a nabízeli je chlápkům do aut stojící v dopravní zácpě ( noční život) Co by většina výletníků pedagogů, všem nám cukalo oko, když na druhý den jsme se v muzeích a galeriích vyhýbali rozdováděným děti, kde evidentně jejich učitelský dozor je nestíhal usměrňovat, Řekla bych, že snad ani si nemohl dovolit je usměrňovat. Jak to vypadá dnes v Itálii, to nevím, ale vím, že jsem se děsila až to přijde k nám a po 30 letech tu máme dost takových vlaštovek.

  Skutečně je mi nesmírně líto chlapců, tedy z pohledu co jsem zachytila ve zprávách. Je mi jich líto, že jejich rodiče se neinformovali a nedbali tak, aby se chlapci nedostali do náhradní péče pěstounů. Nejvíce je mi však líto, že jsem se nedozvěděla, kdo z našich odpusťte ten výraz „papalašů“ promluvil s těmi chlapci, tedy alespoň se pokusil se s nimi spojit. Možná mi to uniklo. Jsou snad ti chlapci ve vězení pod ochrankou, že by je skutečně nemohl nikdo navštívit a promluvit si s nimi, jak oni to celé vnímají. Pokud jsou pod psychickým stresem, měli by ti co jim ho způsobili být potrestáni.

 4. Oto Les napsal:

  Velmi zajímavý text. Zajímavé by bylo vědět, jak se v Norsku vybírají ti vhodní adepti k náhradní péči o odejmuté děti, když jde o tak lukrativní záležitost. Jestli jsou nějaké konkursy uchazečů či školy pro pěstouny se zkouškami nebo zda o tom rozhoduje orgán domovní důvěrnice, jako to bylo kdysi tady,. Bez souhlasu domovního důvěrníks nikdo nepodnikl ani cestu do spřáteleného zahraničí a nevystudoval. Pokud je v Norsku tabu se pídit po tom, kdo je feministka či osoba čtyřprocentní a naopak je nutné slídit u sousedů v ložnici, musí to být v Norsku jeden velký blázinec. Požadavek na odevzdání cestovních pasů těch dětí je opravdu pozoruhodný, zřejmě by jen dovršil skutečný únos cizího státního příslušníka.
  Každý, kdo viděl v tv vystoupení umělecké dvojice Marksová-Kapitán pochopil, proč si z Čechů dělají v Evropě legraci.. Možná to bylo velké štěstí, že do Norska nejel on.

 5. Oto Les napsal:

  K tématu o ukrajinské jaderné energetice sice není diskuse, ale The Economist s jaderným výbuchem letos najisto počítá.

 6. karelvazler@seznam.cz napsal:

  Pane, co to připomíná, nemyslí si nakonec ti ubožáci, že jsou nadřazená rasa, a to rovnou celému světu…. Na světě už je tedy jeden fašistický stát, tedy mimo Islámského, ten ovšem nemá mezinárodní uznání, je jen v hlavách slimáků. Norské království, doufám, že mu vstup do NATO sralbotka bude vetovat, těžko mu to ohava dovolí.

 7. Aldo napsal:

  Z těchto informací vyplývá jediné, s dětmi do Norska nejezdit pokud o ně nechcete přijít. Nezájem českých úřadů o tento případ mne nepřekvapuje, to je normální stav. S osobním zaujetím o problémy kohokoli z nás se od úřadů dočkáme pouze výjimečně. Též jsem si vzpomenul na ty dvě holčiny v zajetí někde v Pákistánu. Už se o nich ani nepíše. A pokud jde o děti v Norsku, co brání požádat o jejich vydání do naší jurisdikce? Jsou naší občané a v Norsku (tedy tedy děti) nic nespáchaly. Proč do případu nevstoupil už dávno český stát? To sedí na příslušných místech až tak neschopní?

 8. Tacit napsal:

  Marksová před chvílí na iDnesu:

  „……Detailně s tamějším systémem nejsem obeznámena, ale Norsko je samozřejmě velmi civilizovaná a vyspělá země, ve které je standardem zájem dítěte. A to je jiný standard, než máme my v Česku…..“

  To máme schopné a znalé úředníky, což?
  Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/michalakova-norsko-deti-tominova-marksova-ministryne-pp9-/domaci.aspx?c=A150121_183902_domaci_hv

 9. arny napsal:

  Ja by som – po uz tolkych pokusoch riesit to pravne – to riesil unosom, cim dlhsie budu tie deti pod vplyvom norskej „vychovy“ tym horsie pre ne…
  Myslim si, ze je to velka hanba pre cesku zahranicnu politiku.
  A ten text v pase by ozaj mal byt aj v inych svetovych jazykoch… inak, neskumal som ako to mame na Slovensku 🙂
  Drzim palce vsetkym, ktori zazivaju podobne trapenie, a zelam im, nech sa im podari ziskat svoje deti spat.

  • Chip&Dale napsal:

   Neuneses nekoho, o kom nevis, kde je. Kdyz budes mit trilete dite, tak ti tezko treba zavola z budky na ulici. Takze pokud pojedes do Norska na ryby, nech male dite radeji doma.

  • Anonymní napsal:

   je tam jedna podmienka, ako som čítala , že tie deti musia súhlasiť a spolupracovať s „únoscom“, ale keď ich nórska strana spracuje, tak už ani nebudú vedieť , čí sú. A tiež je tam veľa samovrážd detí v pestúnskej starostlivosti.

 10. Chip&Dale napsal:

  Nejvetsi for je, ze staci, abyste s detmi do Norska treba jeli jen na dovolenou a po prekroceni statni hranice Norska jsou vase deti v majetku statu. Vechny deti na uzemi Norska jsou dle jejich legislativy v majetku Norska bez ohledu na statni prislusnost. Takze pozor na pripadne okriknuti nekde v obchode, placnuti pres zadek nekde v muzeu,… Je to absurdni, ale je to tak. Staci mit treba deti „arijskeho“ typu a muzete mit na problem zadelano raz dva, protoze to je „zbozi“ velkeho zajmu v Norsku.

 11. Věra Říhová napsal:

  Kauzu sleduji asi jako ostatní čtenáři Kosy. Jedna věc mi skutečně unikla a nedočetla jsem se o ní ani dnes. To je pohled otce. Vůbec nevím, kdo je otec a jak v celé kauze vystupuje či proč nevystupuje. Nevíte to někdo ?

  • Tacit napsal:

   Otec dětí má podle dostupných informací z tisku problémy se sluchem a proto prý na děti zvyšoval hlas. Protože byl Barnevernetem napadán za citové vydírání dětí, (zneužívání mu policie neprokázala), dohodli se prý s matkou, že pro další vývoj kauzy bude lepší když se rozvedou. Od té doby otec dětí v případu nevystupuje.

   • Ghislain napsal:

    Nechci posuzovat co rodiče provedli, neprovedli, ale jedná se o dva bezúhoné, nezletilé občany ČR. Stát měl již dávno poskytnout diplomatickou pomoc, zařídit převoz do ČR, celý případ prošetřit a vyřídit.
    Nedávno v TV byl případ pašování drog českými občany na české jachtě z jižní Ameriky a těmto pašerákům byla okamžitě poskytnuta pomoc zastupiitelským úřadem. Takže na bezbrané, bezúhoné, nezletilé se ČR vykašle!!!
    Nejsou movití a nemají vlivné známé.

    • Chip&Dale napsal:

     Je zajimave, jak treba pripad Dahlgren se zadrhnul v okamziku, kdy ma materska zeme vydat duvodne podezreleho do jine zeme k trestnimu stihani. Formalne to odsouhlasili,… a od te doby se fakticky nedeje lautr nic.

     Jak Amiky nemusim, tak ale v ochrane vlastnich obcanu se mame hodne co ucit.

 12. Jiskra napsal:

  Možná se to jen Norsku vymklo z rukou. Cesta do pekel bývá dlážděná dobrými úmysly. A pro nás je možná dobře, že se tato záležitost medializuje. Tady se z očividně dobré snahy ochránit děti stal docela obyčejný kšeft. Takže až zase vypukne kampaň proti dětským domovům a kojeneckým ústavům, je třeba se ptát, kdo za tím stojí. Protože pokud pěstoun dostane cca 20 000,- měsíčně, tak jsme za chvíli tam, kde jsou Norové. Ačkoliv ústavy pečující o děti namítaly, že u nás není dostatek kvalitních pěstounů, zákon se podařilo protlačit. Méně se už medializovalo, že nezaměstnaným na Moravě pak nabízeli, aby si vzali dítě do pěstounské péče. Měli bychom být velmi opatrní při přejímání zahraničních „vzorů“.
  Osobně se domnívám, že i „špatná“ rodina je lepší, než když dítě vystřídá několik pěstounských rodin. A pro děti není nic horšího než pocit, že o něj vlastní rodiče nestojí. Ve skutečnosti je rodičům zakazováno, aby se s dětmi stýkali. Jaké třeba musely být pocity polského děvčátka (které rodiče za pomoci detektiva sami unesli zpět), když ji odvedou bez předchozího varování ze školy a matce telefonicky sdělí, že už pro dcerku nemusí chodit. To je přece nepředstavitelné.

  • Chip&Dale napsal:

   U nas je to zatim jen ve stadiu dojeni statu. Jiste, ze je fura lidi, kteri jsou pestouny dobrymi a rozhodne to nedelaji pro penize. Ale znam osobne rodinku „neprizpusobivych“, kde pri narozeni bylo diteti napsano do papiru, ze tatinek je nejstarsi chlap v rodine, takze po umrti tohoto dedy dite hned dostalo sirotci prispevek a navic, matka se ho zrekla a naopak se pestounem stala babicka, protoze za to dostane vice penez. A ja hlupak svoje deti zivim za sve.

   Nicmene… kde je vule, tam je i cesta. Pokud nekdo bude protlacovat ranec za pestounskou peci, zcela jiste se vyroji i nejruznejsi spekulanti. Je velmi slozite najit balanc mezi vyuzitim a zneuzitim. Norsko ho rozhodne nenaslo ani omylem. Socialka nemela byt nikdy nadrazena zakonu.

 13. Planina napsal:

  pro Anitu: zde se jedná o zcela konkrétní případ dětí, které neroznášejí kontrabant, ani nejezdí na motorce okolo turistů a jiná lotrovstva, která jste uváděla. Za sebe mám čím dál větší pocit, že jediné řešení by bylo odvolat výsadkáře z Afghánistánu a poslat je pro ty děti.

  • anita napsal:

   Nepsala jsem , že ti chlapci se dopouštěli nějakých lotrovin, jen poukazovala na druhý extrém výchovy dětí, kterému jistě chtějí v Norsku zabránit. Bohužel, ale z pohledu mého zase velmi extrémně a nešťastně. Protože je hodně případů kdy se dostanou do péče pěstounů děti z jiných zemí předpokládám, že se na tyto rodiny zaměřují, neboť z pohledu Norů se jim zdá, že výchova dětí je v těchto zemích velmi benevolentní, zrovna tak, jako nám se zdají její jejich praktiky velmi přísné a nepochopitelné.

   • Ahele napsal:

    Promiňte, ale nechápu jak by mohli předpokládat a chtít zabránit tomu co jste výše popisovala jako lotroviny tím, že dítě se odmalička denodenně přesvědčuje o tom, že nesmí být rodiči nikdy potrestáno za cokoliv ani zvýšením hlasu a že vlastně rodiče mu nemají co přikazovat, protože by se mohli zodpovídat z psychického týrání?
    Domnívám se, že tím lze docílit spíše opaku.

 14. Mainguard napsal:

  Působí poněkud komicky, kdy nás autor v prvních dvou odstavcích vehementně přesvědčuje, jak tuto kauzu nemá nastudovanou, nerozumí právním nuancím a nezná ani okolnosti, kdy došlo k odnětí dětí z péče matky, aby o další dva odstavce níže se nám jako politruk snažil vštípit dojem který můžeme najít ve většině našich ponejvíce bulvárních mediích, Norsko je fašistický stát, co krade a obchoduje s dětmi. Nepřekvapuje mne to tedy ani tady. Nicméně pár fakt a vašich neznalostí uvedu na pravou míru. Ona věta z českého pasu je fráze, která má vlastníkovi naznačit, že česká stát má svoji diplomatickou službu po celém světě, a že když se někdo dostane do obtíží bude mu pomoženo, což je i apel na ty, kdo by našli třeba někoho s tímto pasem v nouzi, ať vyhledají kancelář honorárního konzula České republiky. Nic více! Rozhodně ta větička neochraňuje Čechy před zákony dané země, když by je Čech chtěl porušovat!

  Každý Čech musí tedy předně dodržovat zákony dané země, i kdyby tam jel jen na pár dnů. Tj. i rodiče a jejich děti z jiných zemí musí v Norsku ve vzájemném vztahu dodržovat zákonné normy vycházející z práv dítěte Barnevernet. Za další, ono srovnání s Breivikem je asi takový faul, že kdybych řekl, že kdyby naopak jistý Adolf Hitler nebyl doma neustále bit, a žil by v sociálně přívětivém státu Norsku a ne v konzervativním Rakousku s katolickou rákoskou coby výchovným prostředkem, podle současných zákonů nadřazujících práva dítěte nad rodičovská práva, kdy je pořád v primitivních společnostech oživlá představa, že když jsem si udělal dítě můžu jej mlátit po libosti, tak možná bychom nikdy neměli 2.sv.válku. To jen tak na okraj. 

  To co je důležité na posledním vývoji případu je to, že starší syn Denis požádal o zkrácení schůzek s matkou jen na 15minut (asi mu moc schází) a že důvodem odebrání dětí bylo jejich bití. A tady dám reflexi Jana Čulíka, jak to chodí v civilizovaných zemí na západě, bylo by dobré, kdyby se Češi až si zase budou vylévat srdéčko, jak jim na Západě nerozumí a křivdí, jaké tam jsou občanské a lidskoprávní standardy. To že v Rusku můžou proti pochodům homosexuálů nebo těch feministek pravidelně posílat proputinovské mládežnické Skinheady neznamená, že něco podobného by bylo možné tam, kde i dítě nebo zvíře požívá svá práva, nejen ve vztahu ke společnosti, ale může si vůči svým „vlastníkům“/rodičům/páníčkům“ žádat svá práva. 

  *****

  Předškolní děti se v civilizovaných společnostech nebijí

  Běžné v Česku, zakázané v Norsku. Už v minulosti [Michaláková] připustila, že se dopustila toho, že své děti plácla přes zadek, když zlobily. Jde o věc, na kterou se v české společnosti nepohlíží nijak přísně, zato v Norsku může mít člověk se sebemenším projevem násilí na dětech velké problémy. „Souhlasím s tím, že jsem dělala něco, co v Norsku není dovoleno, to, že jsem dávala dětem na zadek,“ řekla Michaláková.Paní Michaláková nechápe, že se malé děti nebijí. Není divu, že má v Norsku problémy. I ve Skotsku by měla problémy:

  Od října 2003 je ve Skotsku trestným činem
  třást dítětem 
  bít ho do hlavy 
  bít dítě páskem, rákoskou, bačkorou nebo jiným nástrojem.

  Soud zkoumá:

  věk dítěte 
  co dítěti udělali a z jakých důvodů a za jakých okolností
  jak to dítě postihlo (fyzicky i duševně) další aspekty života dítěte, jako jeho pohlaví a zdravotní stav

  V minulosti zákon umožňoval rodičům tzv. „dítě trestat v rozumné míře“, aniž by to bylo trestným činem osobního fyzického útoku. Avšak pojem „trestat v rozumné míře“ je z 19. století a nelze ho právně přesně definovat. Bití dětí zákon ve Skotsku úplně nezakázal, avšak otázka, zda je bití dětí trestným činem závisí na celé řadě faktorů, které bude posuzovat soud. Úřady bití dětí nedoporučují, protože:
  Je lehké neuvědomit si, jak křehké je dítě, zvlášť když na ně máte vztek. To, co vy považujete za „lehký pohlavek“, může dítěti vážně uškodit. 
  Bití dává dětem špatný příklad. Namísto, aby vysvětlilo, co udělalo dítě nesprávně, naučí je fyzicky útočit na lidi, s nimiž dítě nesouhlasí. 
  Bití má dlouhodobý záporný dopad na dítě. Děti ho nutně nespojují se svým chováním a mohou z něho mít pocit křivdy.
  Disciplínu a sebeúctu lze v dítěti pěstovat vysvětlením, jak se má chovat, a odměnou za dobré chování. Je to daleko efektivnější než tresty. 
  Z výzkumů vyplývá, že nejčastěji jsou bity předškolní děti a batolata. Batolata a nemluvňata vůbec nechápou, proč je někdo bije, praví se na informativních stránkách skotské vlády k této věci.

  Ono to bude ještě dlouho trvat, než tyto informace proniknou do ČR a k paní Michalákové…V Norsku existují nezávislé soudy. Paní Michaláková má plné právo žalovat norský stát za neoprávněné odebránění jejích dětí. Norský stát – na rozdíl od českého – ji k tomu bude plně financovat právního zástupce a obhájce. Ať jsou kpodrobnosti případu jakékoliv – a norská strana právem dodržuje princip soukromí – správnou cestou je domáhat se spravedlnosti u norských soudů a paní Michaláková má k tomu možnost. Dělat emocionální vlny v českých médiích na základě nepřesných a neúplných informací nepůsobí příliš přesvědčivě.

  • vlkp napsal:

   S čímpak vlastně vy máte problém? Se mnou , jako s autorem? Protože přidáváte sice velmi dlouhou repliku, ovšem totálně mimo mísu, takže pochybuji, že jste můj článek vůbec četl. A pokud četl, tak vám rozhodně unikla základní premisa!
   Já nezkoumám případ! Nýbrž stupen a způsob ochrany, které se občanům této republiky dostává v cizině ze strany českých státních autorit.
   Až budete schopen napsat něco k tomuto, možná, že vás budu trochu respektovat jako partnera do diskuse. Zatím mohu jen konstatovat, že jste napsal osobně motivovaný blábol.
   Když už ale operujete zákony a právem, tak bych vám vřele doporučil si přečíst alespon toto:
   http://echo24.cz/a/wLtzq/mame-tajny-norsky-verdikt-a-pochybnosti-o-nem-zesiluji

   Třeba pochopíte, že rozhodnout o odejmutí dětí někomu, v podstatě bez důkazů, jen na základě dojmů odporuje jednak zdravému rozumu a hlavně – samému základu civilizovaného práva presumpci neviny, respektive ustálen poučce: existují li pochybnosti, je třeba je vyložit ve prospěch žalovaného.
   Ovšem váhám, zda to pro vás není příliš složitá úvaha.

   • robe napsal:

    ad váš poslední odstavec:
    máte na svém blogu pravilda chování u vás v obýváku. tato zde jistě mít můžete, ale nesmí být v rozporu se zákony země kde se ten obývák nachází.
    pokud má tedy norsko svá pravidla, asi je může mít jen pokud nejsou v rozporu s nějakou nadřazenou normou. pokud nejsou, může si je vyžadovat ( jak píše třeba anita). a to asi i u těch, kteří jsou tam jen krátce. ( je to snad u návštěvníků u nás jinak ? nebo u těch co v dobrém zvyku z čech odjedou s trochou marihuany v kapse do bavorska, itálie, thajska nebo jinam – a zjistí že množství menší než malé nepatí všude? – znám osobně takového člověka ).
    pokud je něco v rozporu s nadřízenou normou, jak naznačujete, mělo by to snad být přezkoumatelné v rámci nadnárodního práva, nebo ne ? a o tom zatím, asi, nikdo nemluví ? proč?
    ps: výše uvedené neznamená, že se mi postup norů líbí. jak ucedl tacit, jde o komunistický vynález – a tihle lidé jaksi tradičně staví mechanismy nad tradiční spolky jako je rodina. ad tominová – tak mě z toho vychází že musí mít podobný názor ohledně nadřazenosti státu.
    (offtopic: ostatně podívejme se na jejího kolegu ministra školství, ten taky ví jak nastavit mechanismy na dalších 30let – frajer ! já víc věřím tomuto pánovi: http://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity?language=en#t-1148092)

    • vlkp napsal:

     Opět píši o něčem úplně jiném! Já jsem nijak nezpochybnil norské zákony a norskou suverenitu! V článku je to vícekrát výslovně konstatováno!
     Pokud by u matky našli, při třeba jednodenním pobytu marihuanu, neřekl nych ani popel.
     Jde mi o něco jiného:
     1- o přístup našeho státu k ochraně svých občanů. A to kluci jsou čeští občané. Pokud by byla dokončena jejich adopce, tak v extrémním výkladu se Norsko dopustilo jejich únosu! Opakuji, abychom předešli zbytečným diskusím -v extrémním výkladu. Norsko nemá, podle mne , naprosto žádné právo podniknout kroky k tomu, aby ty kluky zbavilo českého občanství, například přes adopci.
     2- zásah do rodičovských práv je neobyčejně těžkým zásahem do osobní svobody. Těžko s tím srovnávat cokoli jiného. Pokud Norové dospěli k závěru, že matka i otec by měli být zbaveni občanských zpráv, měli by to vykonat jen v součinnosti, preventivní a úzké, s Českou republikou.
     Matka se doložitelně nijak neprovinila proti tuzemským zákonům. Podle mne má plné právo žádat o přezkoumání případu v České republice. To by bylo možné, kdyby naše úřady začaly náležitě konat!
     Ano, případ lze prozkoumat nadřízenou normou. Například ve Štrasburku. Kde, pokud vím, ten norský ouřad už několik případů prohrál.Jenže to by opět – český stát musel účinně konat. Paní ministryně Marxová i občan Schwarzenberg ovšem mají za to, že konat netřeba, protože Norsko je supercivilizovaná země!! A tím je to pro ně vyřízené. Zkuste si ještě jednou přečíst tu formulku o ochraně držitele pasu. Kterou jsem z něj opsal.

  • Tacit napsal:

   Jen dvě poznámky:
   1. K tomu faulu s Brejvikem. Strana Sosialistisk Venstreparti skutečně v odůvodnění zpřísněných opatření v péči o dítě kauzu Brejvik použila. Přesně v tomto kontextu je to zmíněno v textu blogu.
   2. O zkrácení doby setkávání s matkou (prý) požádal starší syn ústy svých opatrovníků. Proto bych bral tuto zprávu s velkou rezervou. Berme v potaz, že cílená převýchova po dobu několika let musí na děti zafungovat, děti pomalu přestanou umět česky, změní myšlení.

  • Šims. napsal:

   V sovislosti s tím Skotskem. Pamatujete si ještě někdo na případ, kdy snad šestileté děti ve VB zabili dvouleté dítě jen tak, že ho viděli chodit samotné. Je zajímavé, že takové případy se odehrávají právě v zemích, které nejvíce řvou, jak jim jde o dobrou výchovu. I ve VB se odehrávají boje s odebranými dětmi našim rodičům.

   • Šims. napsal:

    Omlouvám se za to , má být samozřejmě y (ale já vím, že to byli kluci, tak jsem to nějak pomotala). Člověk se soustřežedí na text……………..docela mne tahle kauza rozčílila, k tom všemu co se u nás děje.

   • Anonymní napsal:

    Ve Velké Británii je trestní odpovědnost dětí již od deseti let.

  • Oto Les napsal:

   Pokud jde o dodržování zákonů v cizí zemi, pak nechápu, proč jen u nás je tolik řečí, když chce nějaký Bubakas zavést u nás právo šaria a proč jej dokonce vidíme jako televizní hvězdu. Jak by reagovali Norové?

  • Chip&Dale napsal:

   „Předškolní děti se v civilizovaných společnostech nebijí“

   Hypoteza. Nikoli fakt. Krome toho, je dost diskutabilni, co je „civilizovana spolecnost“. Nemecko? Cina? Japonsko? Mexiko? Moje osobni zkusenost je, ze telesny trest primerene urovne ma mnohem vetsi ucinek, nez pul hodina kecu. Krome toho neni nutne k nemu sahnout vzdy, ale je mozne s nim v pripade nutnosti pohrozit, bez nutnosti aplikace (take kazdy policista hned strili bez pohruzkou pouziti strelne palne zbrane)?

   Vzhledem k tomu, ze nase deti se vyvijeji normalne, tak nesedi hodiny u TV nebo PC, a pro opravdu zasadni poruseni domacich pravidel neni snadne aplikovat primereny trest. A dle meho nazoru je lepsi dite potrestat kratce fyzicky, nez dlouze psychicky (zakazem neceho prijemneho, ci prikazem neceho neprijemneho).

   Zakaz fyzickych trestu zakonem je hovadnost vedouci jen k tajnemu uzivani tehoz, nebo ke zneuzivani pri vydirani rodicu a to jak ze strany statu, tak od deti.

  • standa.e napsal:

   K Denisovi a jeho žádosti o pouhých patnáct minut: Co si může takový kluk myslet, když ho matka navštíví jen dvakrát za rok na jednu hodinu. Nesměje se na něj ani nebrečí. Nedotýká se ho. Nevzpomíná na společnou minulost. Nepřipomíná nic. Reaguje jen na jeho první krok a to ještě chladně. Já bych si fakt v jeho kůži myslel, že o mne má matka nestojí a že má paní ze sociálky vlastně pravdu. A to ani kdyby zde nebylo těch zbylých 8 758 hodin v roce, kdy je mi vysvětlováno, jak hroznou mám mámu, jak mi ubližuje – a jak mne zachraňují. Dokonce ani dárky se k dětem nedostaly (úřednice „zapomněla“)
   Všechny ty podmínky, které „v zájmu dítěte“ musí rodič při návštěvě dítěte akceptovat, aby je „nerozrušil“, jsou vymyšleny téměř jako Hlava XXII. Pláčeš při shledání? Citově dítě vydíráš, ubližuješ mu a to musíme zatrhnout. Dodržuješ pravidla? Pak tě to dítě samo – logicky, začne odmítat. Zvlášť v takto nízkém věku. Pro tyto děti je rok dva půlka jejich života a pamatují si především vůně, emoce. Ale kdo z nás má ucelené vzpomínky na dobu, kdy nám bylo třeba jenom šest?
   Rodič nemůže vyhrát – ať udělá cokoliv, vždy je proti sobě. V případě dětí ve věku těch chlapců určitě.

   Upřímně, každý, kdo prošel „bojem o dítě“ u soudů ví svoje. Když o dítě usiluje – jenom mu ubližuje. Neusiluje-li, je hnusák, co o ně nestojí. A pak v osmnácti najednou dcera, má-li to štěstí, zjistí, že ji hysterická matka jen indoktrinovala nenávistí. Že ji ve jménu své vlastní nenávisti připravila o starostlivého a milujícího otce. Jenže kde je pak to dětství? Kde je jedenáct let? (Nejde o vlastní zkušenost, ale o zkušenost z mého velmi blízkého okolí.)

 15. Jiřina napsal:

  osobně si myslím, že pokud děti mají v ČR prarodiče, stát by je měl dopravit zpět a dát do doby než bude vše jasné, na výchovu k nim. (samozřejmě se souhlasem prarodičů)
  Pokud jsou pod ochranou tohoto státu, at se stát postará. Třeba i únosem domů.

 16. Edita napsal:

  Byla bych velmi opatrná v této kauze, pokud jde o odsuzování norského postupu. Názor paní ministryně Marxové v mnohém sdílím. Máme jen minimum informací. Děti žijí dlouhodobě v Norsku, tudíž je podle mého soudu jasné, že i rodiče by se měli přizpůsobit a počítat s norským zákonodárstvím a norským přístupem k dětem. Pokud o té kauze něco víme, je to to, že děti, dosud zřejmě předškolního a mladšího školního věku, žijí již přes dva roky u jiných rodin, tudíž si tam vytvořily nové pevné vazby. Již z tohoto hlediska bych byla vzhledem k citovému zdraví dětí velmi opatrná, pokud jde o rozhodování o jejich návratu k matce. Osobně a čistě subjektivně: matka na mne nepůsobí (pouze z foto a nutno to tedy brát se značnou rezervou), jako osobnostně dostatečně pevný a stabilní člověk.

  • Chip&Dale napsal:

   Oho je asi dost zasadni odseparovat, jestli se bavime o tomto konkretnim pripade, nebo o norske socialce v obecne rovine.

   Zatimco pro tento konkretni pripad nema nikdo z nas relevantni informace, takze vse je v rovine spkulaci, dohadu, pocitu a domnenek, tak postup norske socialky coby fasistickeho organu je mnohonasobne zdokumentovan a zcela zrejmy.

   Ja osobne neresim tento pripad, protoze o nem nevim zhola nic. Zato mne zajima, kde je ochrana Ceske republiky ve smyslu toho, co nam pisi do nami zaplaceneho pasu nami zaplaceni urednici. To je vec, ktera mne zajima. Pokud jsou tito lide pod skutecnou ochranou Ceske republiky, pak by take podle toho mel vypadat i uredni postup a to jak ze strany Ceska, tak Norska.

   V opacnem pripade jsou nam pasy zcela k nicemu.

  • Tacit napsal:

   Nedokážu posoudit, jak by osobnostně pevně a stabilně na fotografii působil v tomto stádiu kauzy a po tom všem, co zažil kdokoliv jiný z nás.
   Posuďte sama:
   Napadnutí Banernevernetem a učitelkou ze školky ohledně sexuálního zneužívání byla děsivá, vše z druhé ruky, nic se na policii neprokázalo – to by osobnostně odrovnalo mnohem silnější jedince. Dva soudy (2011 a 2013) – opět se nic. Drahá norská právnička (náklady ve statisících, peníze z darů). Ale hlavně děti jsou už roky u pěstounů, jejichž hlas má u norských úřadů mnohem vyšší váhu, než názor biologických rodičů. Děti se pomalu rodině vzdalují, pár minut setkání třikrát ročně, zákaz se jich dotýkat, zákaz jakýchkoliv emocí, zákaz telefonování.
   Nevím, nevím, kdo by na fotce po tom všem vypadal osobnostně pevně….

   • Tacit napsal:

    Navíc připomínám, že obě děti byly rozděleny, každé je u jiných pěstounů.

  • Šims. napsal:

   měla byste se distancovat od pocitů, jak na Vás působí matka dětí v médiích. Kdybyste procházela tím čím prochází ona, možná byste působila stejně. Ona to není vůbec žádná legrace a pomoc téměř žádná. Ti lidé žijí ve stresu již nějaký čas. To co dělá Norsko je trestuhodné a základní věcí je, že se tam odebírají české děti a to bez spolupráce s Českem, jen tak pro jejich plezír, že na to mají právo dle jejich zákonů.

   • Edita napsal:

    Nemohu se od toho distancovat, neboť je to součástí mého denodenního chleba v mé profesi. A nejde o mé pocity, ale o souhrn mých letitých konkrétních zkušeností s lidmi. Ale znovu zdrazńuji, vím, že takový subjektivní dojem může být velmi chybný, jak jsem se snažila naznačit. Hlavně jsem ale chtěla říci, že dětem by se podruhé v jejich krátkém životě, v případě jejich návratu matce, zřejmě znovu rozpadly jejich jistoty. Dle mých zkušeností by to bylo z hlediska dalšího emočního vývoje dětí těžce rizikové.

    • Tacit napsal:

     Těžce rizikové by bylo je vrátit matce, paní Michálkové?
     Tím, že Norové ty děti od sebe oddělili, děti se od dne odebrání neviděly, v podstatě se za 4 roky s matkou spatřily celkově pár minut, tak to by setkání s matkou emoční riziko bylo.
     Ale co myslíte, je lepší to riziko podstoupit, nebo dokončit jejich násilnou státní převýchovu, možná s těžšími následky na celý život?

     • Chip&Dale napsal:

      Myslim, ze timto uz se jednou zabyvali v Norimberku, rikalo se tomu „kauza Lebensborn…“

    • Šims. napsal:

     Nevím v jaké profesi přesně pracujete, ale já jsem svého času pracovala jako terenní sociální pracovnice a vzdělání mám v tomto oboru na dvou VŠ, takže se počítám za člověka, který zná praxi a mám vše ještě podloženo teorií. Dle mého názoru je biologická matka (jestliže se nechová asociálně) prioritním člověkem pro výchovu svých vlastních dětí. Kdybychom měli postupovat dle Vaší premisy, tak bychom brali děti z rodin jak na běžícím páse. Pěstounská péče má mít charakter náhradní péče pokud se objeví nějaká dysfunkce v primární rodině, ale nemůže to být nikdy bráno jako konečná věc (opora v právní úpravě, nejde o osvojení). Za prvé děti toho emočně poměrně dost unesou a návrat k biologické matce je nemůže nevratně zasáhnout a nevím co to říkáte o emočním riziku. Já vidím daleko větší problém, že ti odpovědní Norové sourozence rozdělili, to je dle mého skutečné riziko. A podle zveřejněných informací ohledně styku s matkou, frekvence, způsob (nesmí obejmout, mluvit na ně česky – mateřským jazykem), to je opravdové zvěrstvo.

 17. Jiří Bečvář napsal:

  I já jsem poslouchal v diskusi paní ministryni Marxovou a pana Kapitán, šéfa Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí. Jejich vystupování bylo velmi korektní a oba jednoznačně, na základě své znalosti daného rozhodnutí, potvrdili stanovisko Norského velvyslanectví, že odebrání dětí a jejich předání do pěstounské péče bylo provedeno především ve prospěch dětí. Vše posuzovalo několik nezávislých organizací a soudy. Dodatečně paní poslankyně TOP09 uvedla, že návrh na odebrání dětí vznikl na základě mateřské školy o tom, že jeden z bratrů měl vážné zdravotní problémy včetně rozšířeného řitního otvoru a neudržení stolice z tohoto důvodu. I paní Mochalakova přiznala, že dle policie dětem ukazovala pornofotografie. Detaily podle paní poslankyně nelze citovat v tisku. Pan advokát se ukázal v TV s celým balíkem dokumentace případu včetně zdravotních zpráv. Podle Norských zákonů je nepřípustné zveřejňovat věci z důvodu ochrany soukromí. Zveřejnit by je mohla pouze matka dětí, dnes rozvedená s jiným partnerem. Otci byl styk s dětmi zakázán úplně a žije s novou partnerkou. Dle neověřených informací některých diskutujících na novinkách se o své bývalé ženě vyjadřuje snad dokonce vulgárně. Novináři udělali z matky mučednici a lidé jí přispěli cca 500 000 Kč na boj podle ní s norskými „nacisty“!!

  • standa.e napsal:

   „I paní Mochalakova přiznala, že dle policie dětem ukazovala pornofotografie.“
   Ano, i já vám přiznám, že dle vyjádření jistých osob mám doma Tleskačovo létající kolo. Chápete, jak hloupý jste použil argument? Je úplně ze stejného ranku jako „Putin chce…“ Jde o tu větu, nejde o to, zda o pornografii šlo či nikoliv a zda to bylo tvrzení či důkaz. Mimochodem, sám mám v albu fotku, jak stojím v neckách a je mi vidět bimbásek. I TOHLE je dnes možné označit za pornografii – navíc dětskou.
   Padala i mnohem drsnější obvinění – vždy ale z úst osob hájících systém, norská Policie kupodivu nezjistila nic. Vůbec zde cítím ohromný rozpor – buď v Norsku funguje BV a paní Michálková se podílela na trestném činu – pak ale zoufale selhává norská Policie a soud. Nebo nepodílela – pak je ovšem jednání BV čirou svévolí. Jedno se vylučuje s druhým, chceme-li hovořit o Norsku jako o superprávním státě.
   A že „nedokázáno neznamená nemožné“? A „že je lepší raději ochránit děti, pro případ, že „možná““? Jenže co potom ty děti, jejichž rodiče doopravdy nespáchaly nic?

 18. Honza napsal:

  Hezky napsáno. Tenhle případ ve mne jako ve dvojnásobném otci doslova vaří krev. Asbolutně nechápu neschopnost našeho státu něco podniknout. Něco viditelného. Co třeba vyhostit velvyslance? Proč ne? Ať se o tom díky tomu ví v celé EU. Proč jsou všichni takoví „přizdis.áči“?!!! Zaorálek z TV skoro nesleze a komentuje každou kravinu, ale kolem Norska všichni rukavičky a sluníčkové úsměvy! K zblití…. Matce a klukům držím palce!

 19. Zdeněk napsal:

  K věci samotné není co dodat. Zarážející je ovšem iformace v lidovkách, že z norských fondů bude placeno 40 policistů či jejich asistentů v problémových lokalitách. To v mých očích vrhá na problematickou činnost našeho státu ve věci poněkud jiné světlo.

  • Šims. napsal:

   Kdybychom byli alespoň trochu hrdý národ (vlastně se to týká našich politiků), tak takovou pomoc odmítneme. Přeci nejsme tak ubozí, že si musíme nechat financovat 40 chlápků na Romy.

   • Aldo napsal:

    To není pouze čtyřicet placených policistů z norských fondů, ale cca dalších deset programů z těchto fondů financovaných, týkajících se českých „neziskovek“, které zřejmě jsou důvodem proč odpovědní drží pusu na zámek. Češi prodali svou zem a prodávají i svou duši. Naštěstí ještě ne všichni

 20. Gerd napsal:

  Pokud děti mají český pas, stále ještě snad jsou občany ČR. Co by se stalo, kdyby je matka nechala unést zpět do ČR? Nebo jinam, kde by jí je nesebrali.

 21. Mikelo napsal:

  Když chceš něčemu porozumět, sleduj tok peněz. Tedy, co si vzpomenout na něco jako Norské fondy? Financují našim politikům ledaco…

 22. Šims. napsal:

  Zatím jsem ministryni Marksovou tak nějak snášela. Snažila jsem se odpreparovat od minulosti, kdy jsem na ni měla zcela jednoznačný názor, ale všichni tak nějak stárneme a moudříme. To co předvedl dr. Kapitán a ona na ČT 24, byl předobraz ubohosti našeho státu co se týká ochrany občanů. Položte si někdo otázku, jak by se Norsko chovalo, kdyby šlo o občany např. USA? Norsko má demografický problém, vymírají, stejně jako jiné evropské země. Přistěhovalci různých barev a vyznání generují jen problémy a klasické evropské děti se mohou hodit, nemyslíte? Připadá mi to jako postup, který uplatňovali nacisti, když poněmčovali malé děti. Oni Vikingové nebyli nikdy žádné třasořitky, vzali to obohacování genomu pěkně od podlahy. Ono se totiž Norsko potýká právě i s problémem dlouho neředěné krve, všechno se tam ženilo a rozmnožovalo na jednom plácku. To co se odehrává kolem těch hochů je trestuhodné a jde o porušování Listiny práv a svobod, to by si měla paní ministryně uvědomit, plácnutím na zadek matka neporušila žádný náš zákon, jsou čeští občané a ministryně by měla namísto kritiky raději mlčet a čekat na ověřené informace, když vlastně, jak říká nic neví. A konečně, kam vede ta výchova laissez faire – děti bez pevné ruky jsou nezvladatelné, dělají co chtějí a generují se tak malí vrazi nebo Breivici. My jsme byly generace, kde tělesné tresty (výprask) byly součástí edukace a nemám pocit, že bych z toho byla nějak frustrovaná. Když je vše v normalitě, nemůže to uškodit. Ona ta rákoska měla svoji magickou moc.

  • Edita napsal:

   Paní Šims.,Vaše soudy o Norech jsou velmi, hm. mírně řečeno emotivně hodně podmíněné. Teď si, odpusťte mi to, trochu rýpnu, když píšete o těch degenerovaných Breivicích- co si asi Norové mohou myslet o nás a o našem přístupu k dětem, když se mohli před nedávnem seznámit s tzv. kuřimskou kauzou?

   • Oto Les napsal:

    Kuřimská kauza Nory určitě nezajímá. Snad jen v případě, pokud byla financována norskými fondy.

   • ja napsal:

    A kolik tam bylo mrtvejch??

   • Šims. napsal:

    Paní Edito, mé sody nejsou emočně nastavené, ale vadí mi velmi způsob, který Norové praktikují. Namísto toho, aby se hledal způsob společně s českými úřady, jak případné selhání rodiny řešit, tak se přistupuje k drakonickým způsobům řešení. Možná rodiče (pravděpodobně se nevyznají v právním systému Norska) nechali vše dojít do patové situace a je kolem toho nyní takový humbuk, ale každý soudný člověk by měl mít na mysli blaho dítěte a zde si myslím o skutečné blaho dítěte moc nejde. Výše jsem Vám odpověděla – např. rozdělení sourozenců (?????). Jestli máte děti, projektujte se do matky těch klučinů – nesmí je obejmout, vidět je 2x do roka etc. A ty Kuřimské děti – myslím si, že probíhal seriózní soudní proces a dokazování. Zde nic takového ve hře není žádné konkrétní důkazy. To je myslím dost rozdíl. Až se biologicé matce dokáží zásadní pochybení, měl by rozhodnout soud. Někdy se podívejte na chování dětiček např. holandských turistů, ukáží Vám, jak vypadá správná výchova. Zažila jsem je v jednom restauračním zařízení a známá mi vyprávěla, jak jí zdevastovali chatu, kterou půjčovala přes cestovku. Na tyhle dětičky zrovna moc výchovně nestačí. Rodičové ztrácejí přirozenou autoritu, mají někdy osobní problém, že nejsou dostatečně vychovaní sami.

   • standa.e napsal:

    Hm… Zrovna v této kauze, být Norskem, tak tiše mlčím a neříkám nic, protože v celé té hrůze obou nešťastných hochů byl případ třináctiletého Adama, což byla vlastně Anička, což byla vlastně třicetiletá Barbora Škrlová, až zoufale komický.

   • kočka šklíba napsal:

    Víte zvláštní je, že paní Šims píšete , že její soudy jsou vůči Norům emotivně podmíněné, i když případů jako je případ synů paní Michalákové je zřejmě mnoho a vzbuzují oprávněné dojmy až takové, že praxe těch BV skutečně připomíná arizování dětí v nacistickém Německu. Takže paní Šims se celkem nedivím jaké má výhrady vůči Norům. Ale Vy sama soudíte z fota ženy o její povaze či chování. To jste opravdu „expert“ .

 23. Jan Čermák napsal:

  Mno. Pro mne to byl šok. Měl jsem hlupák skandinávii za civilizovanou. Ztráta zdravého rozumu a ztráta lidství ! Není to civilizované, je to nelidské. Autor, skvělá práce, ne nadarmo připomíná komunisty, Pavlíka Morozova. A mě to připomíná fašisty, lebensborn.
  Úžasným kontrapunktem k tomuhle případu je 13 zabitých chlapců sledujících fotbal. ISIL.
  V „civilizovaných“ zemích se něco takového jako fotbal sledovat nesmí…..
  K tomu ostatní zpravodajství….. napadá mne jen : v takovémhle světě já žít nechci….

 24. Ahele napsal:

  Informace k firmě Barnevern:
  „Barnevern“ vlastnila švédská společnost Frösunda group. V září 2014 „Barnevern“ změnil majitele. Nyní je prakticky celý systém obchodování s dětmi v Norsku pod kontrolou britského fondu Argan Capital.
  Tolik český zdroj http://afinabul.blog.cz/1412/trh-s-detmi-v-norsku-kontroluji-soukrome-britske-spolecnosti. Zřejmě není mimo, protože norský zdroj s titulkem „Péče o děti je velký byznys…“ zde
  http://steigan.no/2014/11/04/barnevern-er-blitt-big-business-under-de-rod-gronne/
  v tabulce zobrazuje zisky 2012, 2013
  z textu
  Argan Capital er et London-basert investeringsfirma som sier om sin forretningsmodell på sine egne hjemmesider: «Argan Capital søker å skape størst mulig fortjeneste gjennom en nøye utvelgelse av bedrifter.» Norsk barnevern er altså nøye valgt ut for å gi størst mulig fortjeneste.
  česky
  Argan Capital je sídlem v Londýně, je obchodník s cennými papíry, který říká o svém obchodním modelu na svých internetových stránkách: „Argan Capital usiluje o maximalizaci zisku prostřednictvím pečlivého výběru podniků.“ Norský batneveren je tak pečlivě vybírán, aby maximalizovat jejich zisky.

  a samotný Argan Capital (výpis společností zřejmě k roku 2013)
  http://www.argancapital.com/investments-current
  nabízí služby v oblasti osobní asstence, individuální a rodinnou a péči o seniory („Humana“ Švédslo), kterou zmiňuje rovněž norský zdroj výše.

  • kočka šklíba napsal:

   Ano také si myslím, že cílem není dobro a spokojenost dětí, protože v tom případě by ty chlapce nerozdělovali, jak upozorňují i jiní diskutéři. Cílem je zřejmě výnosný kšeft.

 25. standa.e napsal:

  Úplně nejšílenější na celém tomto případu je skutečnost, že norské úřady OBA BRATRY ROZDĚLILY! Možná nevíme vše o důvodech odebrání. Možná je tam i nějaký důvod. Nemyslím si, ale možná snad… I když se přiznám, že tomu nevěřím. Možná je v něčem pro dítě nejlepší být umístěn mimo dosah rodičů.
  Ale mimo dosah bratra? V jejich věku? Co jiného svědčí o pokřivenosti celého systému, jenž se na „péči o dítě“ odvolává?

  • Bjedruna napsal:

   To je právě na tom to ďábelské. Oddělit bratry od sebe ji zaručí rychlejší zapomenutí dřívějšího. Bratr by mohl stále evokovat nežádoucí vzpomínky na matku přeci….
   Zajímalo by mě, jestli ty vybrané pěstouny pak také tak kontrolují a prověřují jako biologické rodiče. Na jakém principu jsou vybíráni a jak složitými psychologickými testy musí projít ? Kamarádka, která pracuje na jednom krajském soudě a pohybuje se vtéto problematice, mi prozradila , že úmrtnost dětí právě v Norsku je nepřiměřeně velká a to nikoho z BV dosud neznepokojovalo, ale asi už to začalo být moc do očí bijící a prosaklo to na veřejnost . Samozřejmě, že tyto informace nebudou ventilovány v Blesku 🙂 No , ale pokud Norové financují naše některé neziskovky, tak už se nedivím ničemu 😦
   No každopádně bych tam žít nemohla .

 26. Šims. napsal:

  Pro objasnění dle jakých kolejí pracuje norský BV a již vůbec nechápu, jak může rozumná vláda ponechat takto citlivé věci soukromé organizaci, která dle všeho plní především finanční plány.

  http://evavaleriemaxova.blog.idnes.cz/c/445008/Ma-norsky-Barnevernet-svuj-vzor-v-nacistickem-Lebensbornu.html#t2

 27. Vidlák napsal:

  Jak skvělá zemička je Česká republika… V souvislosti s uvedeným případem se začíná ukazovat, že nám v našem vyspělém Západě fakt nějak ujíždí vlak. Možná už za pár let zjistíme, že je lepší být v Rusku či v Ćíně proletariátem a v chudém bytečku si hřát na srdíčku svoje dětičky, než být v Norsku střední třídou se slušným příjmem, ovšem s dětmi viděnými jednou ročně.
  Che, che, děti nejsou majetek rodičů… a tak, protože zřejmě něčí majetek být musí, v Norsku jsou majetkem státu, který si rozhoduje podle směrnic, které vznikají podobně pitomě, jako u nás. A samozřejmě, přes zákon nejede vlak i kdyby tragédie vznikaly.
  Možná je na čase si přiznat, že svět je všude plný jakýchsi zlých hombres a velká ropná naleziště a tradice západní demokracie ještě neznamenají skutečně právo a spravedlnost. Norsko nebo Rusko… USA nebo Čína, Ukrajina nebo Německo… sakra není kam zdrhnout… Elity jsou jeden vedle druhého samý šmejd a magor.
  Třeba se k tomu vlastenectví dopracujeme… nějak není kde si brát vzor… Zdá se, že to doma nevedeme zase tak blbě…

  Jo a do Norska nejedu.

  • kočka šklíba napsal:

   „Che, che, děti nejsou majetek rodičů… a tak, protože zřejmě něčí majetek být musí, v Norsku jsou majetkem státu, který si rozhoduje podle směrnic, které vznikají podobně pitomě, jako u nás. A samozřejmě, přes zákon nejede vlak i kdyby tragédie vznikaly.“

   Jako vždy trefa Vidláku.

  • Oto Les napsal:

   Kdo nám ty vlastence ve svých reprodukčních laboratořích asi naklonuje?

   • Vidlák napsal:

    Vono třeba brzo zjistíme, že to děláme doma dobře a začneme si vážit vlastně i toho bordýlku a smrádečku, že v rodině, alespoň za plotem a stěnami bytů si tak nějak vládneme sami.
    Vlastně celkem vzato… nízká míra chudoby, i přes všechny demontáže ještě pořád existuje podpora v nezaměstnanosti a nějaká mateřská, děcka ještě do nemocnice vezmou, policajti se do kuchyně moc nehrnou, nestřílíme na Slováky… nakonec, ale sakra nikde to neříkejte nahlas, by se mohlo ukázat, že to prostě děláme dobře a tak na sebe můžeme být i hrdí…

    • Ahele napsal:

     Jenom abychom si uhájili alespoň to co máme. Nechci být špatným prorokem, ale nový zákon o pěstounské péči jakoby se něčím podobal. Salámová metoda, ta by nám už měla po těch letech sakra něco říkat. Nejdříve zrušíme to co funguje, zavedeme pěstouny, potom zjistíme, že je to příliš drahé, tak to celé dáme soukromé společnosti (přece víme, že co je soukromé je levnější) tu potom za pár let koupí takový nějaký Argan Capital a kde budeme? V Norsku.

 28. kočka šklíba napsal:

  Podle mého je nejlepší odpovědí na text vlka část textu Tacita :“Některé státy (Rusko, Indie) vybrané kauzy odebrání dětí svých státních příslušníků řešily tvrdým diplomatickým nátlakem – a vyhrály. “ Jedině tak by mělo být postupováno.
  At si Norové s dětmi, jejich občany, dělají co chtějí, ale ti chlapci jsou nevinní, nic neprovedli a jsou naši občané a jako takoví musí mít ochranu našeho státu.

 29. JANK napsal:

  V každém případě se opravdu náš stát nepostaral o své občany(občánky), i děti mají stále naše občanství a už i jen pro svůj věk opravdu nemohli v Norsku nic spáchat! Proto se o ně náš stát měl už dávno zajímat a nedopustit, aby jim třeba i v dobré víře bylo ubližováno. Přece to nejsou neživé věci a mají své city, ne jen potřeby, a oddělit je od rodičů i od sebe navzájem je naprosto necitlivé.

 30. jvf napsal:

  Fajn, takže si to shrňme: všichni Norové jsou fašisti a násilníci (Breivik, že), protože je v dětství málo třískali. Taky žerou malé děti, proto je unášejí z České republiky, země proslulé svým vyspělým sociálním systémem, jejíž důvěřivé obyvatelstvo zákeřně zmanipulovali prostřednictvím norských fondů a neziskovek (před nimiž moudře varoval už tatíček Klaus). Příště si povíme něco o tom, jak židáci dávají křesťanskou krev do macesů.

  • kočka šklíba napsal:

   Vy jste to někde zde četl? že všichni Norové jsou fašisti a násilníci, že žerou děti? Tak citujte.

   • jvf napsal:

    „Třeba i ve spojitosti s jistým Andersem Behringem Breivikem, takto produktem norské beznásilné výchovy, který ovšem šel a vystřílel pomalu celý ostrov svých spoluobčanů v ještě skoro dětském věku, protože zkrátka měli jiný politický názor. Možná, že kdyby na něm byla, sem tam, uplatněna výchova typu Frištěnský, tak…. “ – hned druhý odstavec. Nesmyslná přirovnání k arizaci lidických dětí jsou například vaše. Podstata je ovšem někde jinde: že návštěvníci tohoto webu si strašně zakládají na své nezávislosti a odolnosti vůči propagandě, přitom teď baští i s navijákem hysterickou pseudovlasteneckou kampaň českého bulváru, v níž zatím nezazněl jediný přesvědčivý důkaz.

 31. Tacit napsal:

  Děkuji všem za veliký zájem a za příspěvky v diskusi.
  Mým prioritním záměrem bylo shromáždit ke kauze co nejvíce informací, tedy hlavě těch, které v médiích k dispozici nebyly. Jakkoli jsem se snažil o nestrannost, přiznávám, že povaha věci mě občas do emocí zatáhla. Čím víc nových informací jsem získával, tím jsem stále nabýval přesvědčení, že ochrana dětí v norském pojetí se v řadě případů zvrhává v něco velmi ohavného a odsouzení hodného. A těch případů, že se ten systém zvrhnul, je bohužel velmi mnoho na to, aby to šlo jen tak rozdýchat.
  Dalším důležitým znakem je, že nebýt odejímání dětí cizincům, tak by se o tom skoro nevědělo a nikoho by nezajímalo, že činnost BV postihuje hlavně Nory, že (kupodivu) zasahuje ty sociálně slabší a ty co potřebují jiný druh pomoci, než jim sebrat děti. A Norsko si na rozdíl od jiných i od nás může velkorysou sociální politiku dovolit a uplatňuje ji. Ale BV rádo odebírá děti právě cizincům. Jsou mezi nimi téměř všechny evropské národnosti, norské úřady už odebraly děti i rodičům z Polska, Slovenska, Ruska, Indie, Pákistánu, Řecka, Litvy, Lotyšska, Estonska, Běloruska či Ukrajiny. Je dokumentováno i dvacet případů ze Švédska nebo Finska. Poláci mluví o stovce případů.
  Jak to druhé země řeší? Některé tvrdým diplomatickým nátlakem, kombinovaným mezinárodními soudy. V těchto případech Norové VŽDY ustoupí, mezinárodní diskreditace se bojí. Funguje to tak že norští politici (neformálně) zatlačí na BV a další zapojené norské orgány. Ukazuje se i světýlko na konci tunelu. Množí se totiž zprávy, že sami Norové, jejich liberálnější politici a strany začínají vážně přemýšlet o změně, rozuměj zlidštění systému péče o děti.
  Jak to řešíme my? Stačí si probrat některé důležité persony, mající vliv na výsledek kauzy:
  Zdeněk Kapitán, Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí. Tento pán vystupuje velmi alibisticky a alibizmus je jeho hlavním znakem a uměním, má plná ústa různých kliček a odvádějících tvrzení. Jeho nevyřčeným krédem patrně je, že kdo nic nedělá, nic nezkazí. Jeho úřad paní Michalákové s největší pravděpodobností nepomůže. Spíš bude neustále opakovat, co by paní Michaláková měla dělat, co by měla a neměla zveřejnit, a jemu spíše dejme pokoj, on má svázané ruce. Umí perfektně zdůvodňovat, proč to nejde. Ten nic v případu nevyřeší, neboť nechce. Jediné řešení by bylo, kdyby mu jeho nadřízený ministerský úředník pohrozil vyhazovem.
  Lubomír Zaorálek, Ministr zahraničních věcí. Má velmi umně formulovaný názor o synergických efektech, které dosáhneme spojením paní Michalákové, jejich právníků a nás všech, abychom společně prováděli právní kroky. Zároveň se společně obrátíme na norskou stranu. To ale musí právníci paní Michalákové souhlasit. Pokud by paní Michaláková podala žádost o revizi případu k norskému soudu, pak jsme ochotni podat diplomatickou nótu, aby děti byly předány české sociální péči. To by musel vzít norský odvolací soud v potaz. Dnes odeslalo MZ další (již druhou) nótu norské straně.
  Michaela Marksová Tominová, ministryně práce a sociálních věcí. Překvapivě o případu nejméně informovaná osoba, přestože má slušný aparát různých poradců a velikou moc. Včera ji v rozhovorech novináři patrně chytili nepřipravenou, tak se schovávala za obecné diplomatické vyčkávací floskule na způsob, že opatrnost je matka moudrosti. Svůj úřad tím evidentně u lidí poškodila a rozčílila řadu do věci zainteresovaných politiků. Její úřad případu velmi pravděpodobně vůbec, ale vůbec nepomůže.
  Bohuslav Sobotka, premiér. Předal velvyslankyni Norska dopis adresovaný norské premiérce. „Obrátil jsem se na premiérku s žádostí, aby věc sourozenců Michalákových byla důkladně a objektivně posouzena, aby norské soudy rozhodovaly objektivně s ohledem na zájmy dětí, na zájmy biologické rodiny,“ řekl předseda vlády. Velvyslanectví slíbilo, že dopis okamžitě norské premiérce předá. Podle Sobotky je nyní nutné vyčkat na rozhodnutí norských orgánů, tedy soudu a krajského sociálního výboru. „Všechny kompetentní složky české státní správy dělaly loni, co mohly, pro to, aby upozornily norské úřady na to, co se v souvislosti se sourozenci Michalákovi odehrává,“ sdělil premiér s tím, že se Česku podařilo dosáhnout toho, aby norská strana začala aktivně komunikovat. Premiér má přímý telefon na norskou premiérku. Otázkou je, jak účinně ho využije.
  Siri Sletnerová, norská velvyslankyně v ČR. Celé řízení je prý tajné, informace má pouze paní Michaláková a soud. Ona do Barnevernu nevolala a nic konkrétního neví. Předpokládám, že museli mít důvod děti vzít, říká. Tato osoba bude ve věci fungovat pouze jako přeposílačka diplomatických nót.
  Jitka Chalánková, poslankyně. Norská sociální služba se podle ní snaží postupně vytěsnit matku bratrů Michalákových z jejich života a usiluje o adopci hochů v Norsku. Pokud by česká diplomacie se svými kroky k návratu dnes devítiletého Denise a šestiletého Davida do Česka neuspěla, chce poslankyně požádat Sněmovnu o podání žaloby na Norsko. Jitka Chalánková se asi nejvíce zasloužila, že se v současné době kauza řeší doma i po politické stránce, i když se to mnohým politikům nelíbí. Jde o to, aby se změnila názorová hladina v PS a návrh na žalobu uspěl. V minulém roce tento návrh PS odmítla.
  Tomáš Zdechovský, europoslanec. Velmi se angažoval, byl kvůli tomu i v Norsku. Zasloužil se o to, že bude slyšení českých europoslanců v Norském parlamentu. Má údajně mnoho norských poslanců na své straně, kteří paní Michalákovou podporují a podpoří. Velmi účinná cesta.
  Petr Mach, europoslanec. Velmi se angažoval, byl kvůli tomu i v Norsku. Jednal s norskou policistkou, která případ vyšetřovala a odložila oznámení učitelky školky na zneužívání Michalákových dětí. Slíbila mu že bude pravdivě (ve prospěch E. Michalákové) svědčit u soudu. P.Mach rovněž v parlamentu získal některé norské poslance pro připravované parlamentní slyšení. Velmi účinná cesta.
  Takže spíš věřím spojení europoslaneckých aktivit s tlakem na Norský parlament, ale bez zásadního ataku premiéra na norskou předsedkyni vlády se to nezdaří. A tady si nejsem tak jist, že to Bohuslav dokáže. Od parlamentu žalobu na Norsko nečekejme. Netřeba vysvětlovat.
  Tacit

 32. NavajaMM napsal:

  Neviem, či to niekto vyššie spomenul, ale napadlo ma, že bratov asi rozdelili kvôli tomu, aby medzi sebou nehovorili česky. Pestúnov určite znervózňovalo, že im nerozumejú.

 33. jezevec napsal:

  česká praxe rodin rozvrácených vinou matky dětí, ve spolupráci s dokonalou mafií právnické kliky a opatrovnických soudů, se od tohoto přístupu nijak výrazně neliší.
  matka zajde na soud, nechá si vystavit „předběžné opatření“ že děti může odstěhovat – a soud to vůbec nezkoumá a apriori s tím dá souhlas. ospod, který by teoreticlky měl být nezávislým opatrovníkem zájmu dítěte, ve skutečnosti hájí výhradně zájmy matky na výživné, a o děti a jejich výchovu se nijak nestará. teprve když jsou děti odstěhované a mají úředně změněné bydliště, matka se v klidu odstěhuje a laskavě ráčí informovat otce dětí, že od zítřka bude jen platit, ale děti už vidět nesmí. po dvou až pěti letech se otci v tom nejlepším případě možná podaří vidět děti každý druhý víkend. vztah k dětem už je nenapravitelně zdevastován, výchovný vliv násilím státu zakázán, a jakoukoliv snahu o revizi soud šmahem zamítá s argumentem „ale děti si už zvykly“. .

  však nabízel jsem ti na to téma článek k tématu střídavé péče, kterou znám jako otec – když tady před časem proběhlo to svinstvo proti střídavé péči. nechtěl jsi to slyšet.
  norové taky nechtějí obhajovat svou argumentaci, ani slyšet jinou. jen oni přece vědí, co je v zájmu dítěte….. všude stejnej sajrajt. proč zrovna ty se tomu tak divíš.

 34. Edita napsal:

  Tahle diskuse se mi nelíbí, na rozdíl od např. diskuse ke Kopelmanovi a jeho Pohádce o oligarchovi.. Tahle ale nemá úroveň, je plná nenávistných útoků a přitom o podstatě kauzy víme velké h…

 35. JM napsal:

  Pred časom sa tejto téme venoval Slobodný vysielač, treba si v archíve vyhľadať témy o juvenilnej justícii. Hovorilo sa hlavne o Anglicku, ale zdá sa, že táto mafia funguje vo viacerých krajinách. Len námatkovo, konkrétne relácie Informačná vojna boli v dátumoch 22.07.2013, 30.08.2013, 04.10.2013, 10.10.2013, 22.11.2013, 29.11.2013, 30.12.2013, 03.01.2014, 03.02.2014. Ťažká psychiatria – len pre silné povahy… http://www.slobodnyvysielac.sk

 36. babaluba napsal:

  Celou kauzu jsem rovněž nesledovala nijak podrobně, ale několik faktů mi přece jenom v hlavě uvízlo.
  Prvním je fakt, že oba chlapci se narodili v Norsku. Nemám právní vzdělání, pouze neurčitou představu, že dítě má právo na státní občanství země, na jehož území se narodilo. Tudíž se jedné o norské státní občany. Nelze samozřejmě vyloučit, že jim matka vyřídila i české státní občanství a tudíž mají státní občanství dvojí.
  U informace, že matka odmítla vydat cestovní pasy dětí jsem nepostřehla, že by byly jmenovány pasy ČR. Stejně dobře mohlo jít i o norské cestovní pasy.
  Dalším faktem, který ve mně vzbuzuje pochybnost, zda se nerozčilujeme zbytečně, je to, že jsem k této věci asi před měsícem četla blog jejich ČR právníka, onoho kocoura (Házekopfa) na Aktuálně. Napsal tam některé detaily, které v zájmu dětí oficiální instituce odmítají upřesnit. Věřte, že jako zkušená matka a babička jsem se nad jistým tam popsaným zdravotním problémem dítěte pozastavila.

  • kočka šklíba napsal:

   Podle informací právě Hasenkopfa šlo o jejich české pasy a bud on nebo někdo z poslanců se vyjádřil o pasech jako majetku ČR.
   A jinak, aniž bych chtěla zpochybňovat jistě velké zkušenosti matky a babičky, nemyslím si, že z kusých informací můžete sebeméně soudit o jaký zdravotní problém šlo a čím byl způsobený. Já naopak shodou okolností s dcerou krátkou dobu na proktologii do ambulance chodila a dětí tam málo nebylo.
   Ale vlkův text je o něčem jiném a Tacitův vlastně také. A to o tom, že občané ČR mají právo očekávat pomoc státu a stát má povinnost jim pomoci. A z Tacitova textu je jasné, že některé státy to umějí, ne tak ČR. Zvláště v případě, kdy občané ČR jsou oběťmi, jako tito chlapci. Pomáhalo se i vězňům v Thajsku, co byli odsouzeni za pašování drog, pokud si vzpomínám.

   • babaluba napsal:

    Ano, smysl blogu jsem pochopila. Jen nesdílím hluboké přesvědčení autorů, že matka má ve všem pravdu a dětem se zcela určitě v rodině nedělo nic zlého.
    Pokud má dítě reflux a rovněž problém na druhém konci gastroenterologického traktu, rozhodně ho ráno neodvedu do školky. A představa, že ráno do školky odešlo vysmáté a pohodové dítě a během dne došlo k tak dramatickéhu zhoršení zdravotního stavu se všemi těmito projevy najednou, je pro mne těžko k uvěření.

    • kočka šklíba napsal:

     Já nechápu, kde čtete o „hlubokém přesvědčení“ autorů, vždyt vlk několikrát zdůrazňuje, že bez ohledu na , i když s pochybnostmi, vinu rodičů, jde o postup státních orgánů, takže nepochopila asi.
     A už vůbec nechápu kde jste vzala informace začínající slovem „Pokud….., máte nějaké interní, ptz o refluxu jsem já nikde nečetla a reflux rozhodně nemusí být příčinou, se kterou se chodí s děckem k lékaři na proktologii, pokud vůbec zrovna tam.

 37. jvf napsal:

  Na celé kauze je podivné už to, že se v ní tak vehementně angažuje zrovna poslankyně za TOP 09. Možná si ještě někdo pamatuje, co je to za stranu a kdo byl jejím ministrem sociálních věcí.

  • Šims. napsal:

   Nyní bych řekla, že nyní spekulujete právě Vy. Do tohoto případu by se neměla míchat politika, ale právo občanů této země. A zde náš stát selhává na plné čáře. V případě, že se matka provinila nějak zásadně proti svým dětem měl by to posoudit opravdu nezávislý soud, mělo by být uděláno objektivní šetření, patřičná psychologická vyšetření dětí a zjistit či se přiblížit pravdě. To co se odehrává v médiích a v řečech našich politiků nic neřeší. Je potřebné, aby odpovědné osoby, politici a právníci začali jednat v zájmu objektivního posouzení a nalezení „pravdy“. Jestliže se věc táhne již 3 roky, tak je to neomluvitelné a proti zájmům zúčastněných. Kdyby tento případ byl ojedinělým, tak to nebudu řešit a počkám na důkazy, ale jelikož jsem se seznámila s mnoha fakty, které se týkají celé řady případů obdobného charakteru, nemohu věc jen tak odhodit. Najmout si na sociální práci takto citlivého charakteru soukromou firmu, které jde ze své podstaty především o generování zisku, pro mne nepochopitelné. Rozdělení sourozenců je faktem, který považuji za trestuhodný a absolutně necitlivý. Tyto kroky, které se v Norsku odehrály a vlastně odehrávají mohou mít do budoucna pro děti docela fatální následky. Určitě větší než výchovné plácnutí na zadek.

   • Šims. napsal:

    ještě zajímavý případ z Norska. Naštěstí dopadl dobře pro dítě a rodinu.

    http://www.stalo-se.cz/?p=22857

    • jvf napsal:

     Nevylučuji možnost, že v tomto konkrétním případě norské úřady skutečně pochybily a že se celá věc vysvětlí. Ale pokud jde o kritiku norského sociálního systému, pak bychom si speciálně my Češi měli připomenout přísloví o zametání před vlastním prahem.
     P. S. Když bylo pro paní Michalákovou tak nepřijatelné dodržovat norské zákony, kdo jí bránil vrátit se do České republiky?

    • jvf napsal:

     P. S. Ten web, na který odkazujete jako na světobornou autoritu, je mimořádně odpudivý už po jazykové stránce.

   • kočka šklíba napsal:

    Palec nahoru, nic víc s e nedá napsat.

  • kočka šklíba napsal:

   Jako že TOP09 je pro mě nevolitelná, většinu jejích členů(mediálně známých) nesnáším, neznamená, že v tomto konkrétním případě nemůže mít poslankyně TOP09 pravdu.

   • jvf napsal:

    Může, ale moc pravděpodobné to není (zvlášť když se do případu vložil i Svobodný Mach)

 38. disident napsal:

  Tu je blog, ktorý zozbierava všetky v poslednej dobe medializované prípady juvenilnej justície z celej Európy – začínajúc Veľkou Britániou, cez Nórsko, Nemecko, Škandinávske krajiny až po snahy o zavádzanie praktík juvenilnej justície v SR a ČR:
  https://diskuter.wordpress.com/2014/10/25/juvenilna-justicia-juvenilni-justice-2/

  Je tam venovaný pomerne veľký priestor aj prípadu Evy Michalákovej, ako aj viacerých slovenských a českých detí odobraných rodičom vo Veľkej Británii.

 39. disident napsal:

  Ešte dodám, pozrite sa na poslednú kapitolu toho blogu, o štatistikách počtu detí násilne odobraných rodičom. To nie je vôbec nejaká ojedinelá záležitosť!!!!

  https://diskuter.wordpress.com/2014/10/25/juvenilna-justicia-juvenilni-justice-2/#statistiky

  „Zhrnutie:

  Takže ak zoberiem nejakú formu priemeru čísel a extrapolácie z ročných počtov z dát, čo sú k dispozícii:
  – Nórsko: 12 000 ročne
  – Švédsko: 18000 ročne
  – Taliansko: 35 000 ročne
  – Fínsko: 15 000 ročne
  – Veľká Británia: 20 000 ročne
  – Nemecko 40 000 ročne
  – Dánsko 4000 ročne
  – Španielsko nemám čísla
  – Holandsko nemám čísla
  – Ukrajina nezarátavam do EU

  Spolu to je 144 tisíc každoročne (!!!) odobratých detí (a to iba z krajín, kde sú k dispozícii nejaké odhady čísiel)

  Za posledných 10 rokov tak mohlo byť v Európskej Únii rodičom juvenilnou justíciou násilne odobratých viac než 1 milión detí !!! Vie si to niekto vôbec predstaviť?????“

  • jvf napsal:

   Proti tomu se dají ovšem uvést tisíce případů, kdy úřady nezasáhli a rodiče dítě utýrali. Co je horší?

 40. disident napsal:

  Tu je priamy link na chronologický zoznam článkov venovaných prípady Evy Michalákovej:
  https://diskuter.wordpress.com/2014/10/25/juvenilna-justicia-juvenilni-justice-2/#norsko2

  ospravedlňujem sa, ak to vyzerá ako spamovanie, ale ten blog je veľmi rozsiahly a nepredpokladám, že ho niekto bude čítať kompletne celý…

Komentáře nejsou povoleny.