Minsk výstupy z jednání


situaci monitoruje nepřetržitě s pauzami 🙂 vlk

Dám sem krátkou informaci o tom, co se mi povedlo najít na webech o výstupech jednání z Minsku a co zatím není nikde na českých webech k mámí. Soudím, že  návštěvníci Kosy mají právo vědět víc, než ti, co chodí třeba na Aktualně .cz , kde monitorují stav nepřetržitě.

Porošenko prohlásil, že  ruské představy  jsou nepřijatelné.

Na druhé straně  prý jsou dohody  z 80%.

Součástí dohody  není Krym.

Tohle je na Aktuálně k mání. Co tam není jsou informace  kde a proč to drhne.

Podle zdrojů, z kterých čerpám já a  které nechci pochopitelně  pustit, jsou hlavní překážky  dvě:

1- kontrola  hranic e s Ruskem  v té části, kterou ovládají separatisté

2- vymezení demarkační čáry

Naprosto očekávaná věc. Jádro pudla.

K bodu 1-

Rusové odmítli předání kontroly  nad společnou hranicí Kyjevu v případě, že okamžitě  neudělí povstaleckým územím širokou autonomii /Lavrov/. Něco za něco. Porošenoko odmítl, Tohle jsou ty jeho nepřijatelné ruské návrhy.

K bodu 2-

Rusové trvají na představě, že  linie  stažení těžkých zbraní bude od současné demarkační čáry, Ukrajina, že podle  demarkační čáry  původní Minské dohody.

Je prý navržen zajímavý kompromis.Kyjev stáhne  své zbraně  počínajíc současnou linií fronty, opolčenci budou stahovat  své zbraně počínajíc starou  liníí fronty  ze září.

Tolik prozatím. Pokud narazím na něco zajímavého nového, přidám odlišnou barvou písma, abyste nemuseli hledat

Abych nezapomněl na druhé, možná stejně  důležité jednání – v Bruselu, ohledně řeckého dluhu. Řekové neuspěli. Nejméně zatím. vysoký bruselský úředník prohlásil, že  na nalezení kompromisu je potřeb a více  času. Jednání pokračují v pondělí. – 15.12.2015

Podle jednoho ze zdrojů, který sleduji  měla napsat agentura TASS doslova, že jednání zkrachovala, protože  vůdci opolčenců Zacharčenko a Plotnickij odmítli  připravované dokumenty podepsat.

NA českých webech je informace, že  TASS něco takového vydal, ale bez onoho konstatování, že tím jednání zkrachovala.. Budu doufat, že  onen zdroj neumí dost dobře rusky.

OBSE potvrdila , že opolčenci dokument nehodlají podepsat.

Další zdroj sděluje, že Rusové trvají na tom, že  jediný, kdo bude kontrolovat společnou hranici na opolčenském Donbasu budou oni a povstalci. Žádný Kyjev…

Jedním z důvodů, proč opolčenci odmítají podepsat, je požadavek, že  Ukři musí vzdát Debalcevo.

Nemohu si pomoci- jistý nejmenovaný informační portál v noci přinesl  informaci, že  Ukrům se podařilo prorazit obklíčení Debalceva. Tentýž  nejmenovaný informační portál právě napsal, cituji:

V Debalceve – kapse vklíněné do území ovládaného separatisty – se tvrdě bojuje. Armáda přiznala, že tam od úterý přišla nejméně o devatenáct mužů. Popírá ale, že by se ukrajinské jednotky ocitly v obklíčení.

Nejmenovaný  rádo by  zpravodajský portál je  nepochybně Aktuální.. Asi jako kyjevské zpravodajství. Proto naše malá Kosa.

Začalo nové kolo rozhovorů Purin, Merkelová , Hollnde  a Porošenko.

Ukrajina se postavila na zadní, že  by  měla stahovat zbraně  od současné linie fronty

Dám si pauzu.

Už je  vlkouš zase u rumpálu!

Putin – na podstatném jsme se dohodli!!! Klid  zbraní začne platit  15.2.2015!!!!

Putinovo vyjádření potvrzuje Berlín, zatím jen tzv. dobře informované zdroje, které si nepřejí být jmenovány.

Přesněji příměří má začít 15.2. 2015v 00,00 místního času.

Mám vztek. Na síti je dosažitelný přenos z tiskové konference, ale nemohu se do něj dostat! 😦

Merkelová opustila jednání. Hollnade asi bude rychle následovat. Oba  musí kvaltem do Bruselu na  jednání summitu EU, který začne, kvůli nim s e zpožděním oproti původnímu termínu. Prohlásil v Bruselu Tusk.

Výstupy  z jednání okomentoval Steinmeier takto:

Dojednané není komplexním řešením, ale může  zastavit spirálu násilí. Přáli jsme si víc, ale dosáhli jsme toho, co bylo  mezi stranami konfliktu možno vyjednat. Očekáváme  že  znepřátelené strany  do začátku konfliktu neučiní nic, co by dohodu ohrozilo. Zástupci tzv. Normandské čtyřky  by  měli držet pravidelné konzultace.

Putin měl odcestovat. Detaily  dojednaného zatím nejsou známé. Ukrajinci prý tvrdí, že hranice  bude monitorována  OBSE

Zacharčenkův koment

pokud  Kyjev nedodrží tuhle dohodu, žádná další už nebude.

Text dohodnutého by měl vypadat v ruském znění takto:

minsk1

minsk2 minsk3

Kyjev i povstalci dohody  právě podepsali.

Hollande:

„Bylo dosaženo obsažného politického ujednání. Je to velké ulehčení pro Evropu a dobrý příklad toho, že Francie  a Německo mohou pro mír mnohé vykonat.“

Součástí dohod je i vytvoření tzv. kontrolního gremia, tvořeného vyššími úředníky ministerstev zahraničí Ruska, Francie, Německa a Ukrajiny, kteří se budou pravidelně scházet a řešit vzniklé problémy..

Merkelová:

„Máme naději – nedosáhli jsme sice všechno, ale máme opravdovou naději pro Ukrajinu a tím také pro Evropu.“

Ještě jednou Merkelová

Putin tlačil na povstalce.Proto souhlasili s dokumentem.

V mezičase  jsem dostal od dvou kosířů současně, přesný překlad  Minských dohod II

Velké poděkování patří IH a AK

Překlad je zde:

Účastníci třístranné kontaktní skupiny k řešení situace na Ukrajině po jednání v Minsku podepsali „Komplex opatření k naplnění minských dohod“. Přinášíme plné znění dohody.

1. Okamžité a komplexní příměří v konkrétních Doněckých a Luhanských oblastí Ukrajiny a jeho přísné plnění už od 00 h. 00 min. (kyjevského času) 15.února 2015.

2. Odsun všech těžkých zbraní oběma stranami ve stejných vzdálenostech s cílem vytvořit bezpečnostní zónu širokou nejméně 50 km od sebe pro dělostřelecké systémy ráže 100 mm a více, bezpečnostní zónu širokou 70 km a raketové systémy a 140 km pro raketové systémy „Tornado-C“, „Uragan“, „Směršč“ a taktické raketové systémy „Točka“ („Točka U“):
– Pro ukrajinské vojáky od aktuální linie dotyku;
– Pro ozbrojené síly určitých regionů Doněckých a Luhanských oblastí Ukrajiny od linie dotyku podle minského memoranda z 19.září 2014
Odsun těžkých zbraní nesmí začít později než druhý den po zahájení příměří a musí skončit do 14 dnů.
Tomuto procesu bude napomáhat OBSE s podporou třístranné kontaktní skupiny.

3. Zajistit efektivní sledování a ověřování příměří a stažení těžkých zbraní od prvního dne odsunu prostřednictvím OBSE, s využitím všech nezbytných prostředků včetně družic, bezpilotních letounů, radarových systémů a tak dále.

4. V první den po odsunu zahájit dialog o podmínkách místních voleb v souladu s ukrajinským právem a zákonem Ukrajiny „O dočasném řádu místní samosprávy v některých oblastech Doněckých a Luhanských regionů“, stejně jako o budoucím režimu těchto oblastí na základě daného zákona.
Bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu tohoto dokumentu, Nejvyšší rada Ukrajiny přijme usnesení o vymezení území, na něž se vztahuje zvláštní režim v souladu s právními předpisy Ukrajiny „O dočasném řádu místní samosprávy v některých oblastech Doněckých a Luhanských regionů“, a to na základě linie stanovené Minským memorandem ze dne 19.září 2014.

5. Zajistit milost a amnestii přijetím zákona, který zakazuje stíhání a trestání osob v souvislosti s událostmi, k nimž došlo v některých Doněckých a Luhanských oblastech Ukrajiny.

6. Zajistit propuštění a výměnu rukojmí a nezákonně zadržených osob na principu „všechny za všechny“. Tento proces musí být dokončen nejpozději pátý den po odsunu.

7. Zajistit bezpečný přístup, dodávky, skladování a distribuci humanitární pomoci potřebným na základě mezinárodního mechanismu.

8. Určit způsoby plného obnovení sociálně-ekonomických vztahů, včetně sociálních dávek, jako jsou důchody a ostatní platby (mzdy a příjmy, včasné zaplacení všech komunálních nákladů, obnova daňového systému v rámci ukrajinského práva).
Za tímto účelem Ukrajina obnoví správu segmentu svého bankovního systému v oblastech zasažených konfliktem, a pravděpodobně vznikne mezinárodní mechanismus k ulehčení těchto převodů.

9. Obnovení plné kontroly ukrajinské vlády nad státní hranicí Ukrajiny v celé zóně konfliktu, což by se mělo začít v první den po místních volbách a dokončeno po komplexním politickém urovnání (místní volby v některých regionech Doněckých a Luhanských oblastí Ukrajiny na základě zákona a ústavní reformy) do konce roku 2015, za podmínky splnění bodu 11 – v rámci konzultací a po dohodě s představiteli jednotlivých regionů Doněckých a Luhanských oblastí v rámci třístranné kontaktní skupiny.

10. Stažení všech zahraničních ozbrojených sil, vojenských jednotek, stejně jako žoldáků z území Ukrajiny pod dohledem OBSE. Odzbrojení všech ilegálních skupin.

11. Provedení ústavní reformy na Ukrajině tak, aby do konce roku 2015 vstoupila v platnost nová ústava, která je vnímána jako klíčový prvek decentralizace (s ohledem na zvláštnosti jednotlivých regionů Doněckých a Luhanských oblastí a ve shodě se zástupci těchto oblastí), jakož i přijetí trvalého zákona o zvláštním statutu jednotlivých regionů Doněckých a Lučanských oblastí v souladu s opatřeními uvedenými v poznámce, do konce roku 2015. (Viz poznámka).

12. Na základě ukrajinského zákona „O dočasném řádu místní samosprávy v některých oblastech Doněckých a Luhanských regionů“ se budou otázky týkající se komunálních voleb projednávat a dohadovat s jednotlivými regiony Doněckých a Luhanských oblastí v rámci třístranné kontaktní skupiny. Volby se budou konat v souladu s příslušnými normami OBSE při monitoringu ze strany Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva OBSE.

13. Zintenzivnit aktivity třístranné kontaktní skupiny, mimo jiné prostřednictvím vytváření pracovních skupin k naplňování příslušných aspektů minské dohody. Budou odrážet složení třístranné kontaktní skupiny.

Poznámka:
Tato opatření v souladu se zákonem „O dočasném řádu místní samosprávy v některých oblastech Doněckých a Luhanských regionů“ obsahují následující:
— Osvobození od trestu, pronásledování a diskriminace všech osob spojených s událostmi, které se odehrály v některých regionech Doněckých a Luhanských oblastí;
— Právo na jazykové sebeurčení;
— Účast místních samospráv při jmenování vedoucích státních zástupců a soudů v některých regionech Doněckých a Luhanských oblastí;
— Možnost centrální výkonné moci uzavírat s příslušnými místními orgány dohody o hospodářském, sociálním a kulturním rozvoji jednotlivých regionů Doněckých a Luhanských oblastí;
— Státní podporu socioekonomického rozvoje jednotlivých regionů Doněckých a Luhanských oblastí;
— Pomoc centrální vlády při přeshraniční spolupráci ve vybraných regionech Doněckých a Lučanských oblastí s regiony Ruské federace;
— Vytvoření oddíly lidové milice na základě rozhodnutí místních orgánů pro udržení veřejného pořádku v některých regionech Doněckých a Luhanských oblastí;
— Pravomoci místních poslanců zastupitelstva a zodpovědných činitelů zvolených v prvních volbách zákonem svolaných Nejvyšší radou Ukrajiny nemohou být ukončeny předčasně.

Dokument byl podepsán účastníky třístranné kontaktní skupiny: zvláštní zmocněnkyní OBSE Heidi Tagliaviniovou, druhým ukrajinským prezidentem Leonidem Kučmou, ruským velvyslancem na Ukrajině Michailem Zurabovem a lídry DLR a LLR Alexandrem Zacharčenkem a Igorem Plotnickým.

Zdroj:
http://news.kremlin.ru/ref_notes/4804

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.